EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon."

Transkript

1 Spørsmål/krav 1 Generelt 1.1 For hvilke produkter/produktgrupper har det blitt etablert en FPC og utført en innledende typeprøving (ITT)? 1.2 I hvilken utførelsesklasse (EXC) ønsker foretaket å være virksom? 1.3 Er innledende typeprøvinger (ITT) blitt utført? (referanse: punkt 6.2 og tabell 1 i NS-EN ) 1.4 Har produsenten allerede et sertifisert kvalitetsstyringssystem (f. eks. NS-EN ISO 9001)? 1.5 Har produsenten et dokumentert system for produksjonskontroll (FPC) fra innkjøp/levering av grunnmaterialene til levering av de ferdige produktene? 1.6 Blir FPC-manualen vedlikeholdt når det er hensiktsmessig? 1.7 Hvem er ansvarlig for FPC? Hvilken plass har han/hun i organisasjonen? Vis med f. eks: Organisasjonskart, Ansvarsmatrise, Stillingsbeskrivelse, Utdannelse. Fylles ut av produsenten: kommentarer, referanser EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon. Hvis ; Er FPC for produktene som skal sertifiseres en del av kvalitetsstyringssystemet? Hvis sertifisert; Legg ved dokumentasjon. Navn: Legg ved dokumentasjon. Fylles ut av kontrollorgan: tilsynsresultater Hvis produsenten har et NS-EN ISO 9001-sertifikat kan informasjonen fra denne brukes som støtte for vurdering av FPC. E 1) 77

2 1.8 Hvilken deklareringsmetode brukes? Metode 1 (se ZA3.2 i NS-EN ) Metode 2a (se ZA3.3) Metode 2b (off-theshelf) Metode 3a (se ZA3.4) Metode 3b (se ZA3.5) 2 Spesiell prosess prosjektering (se tabell B1 av NS-EN , venstre kolonne) 2.1 Skal prosjektering være en del av sertifiseringen? 2.2 Omfatter prosjektering staver og knutepunkter eller bare knutepunkter? 2.3 Hvem er ansvarlig for prosjekteringen? 2.4 Hvordan forsikrer man seg om at underleverandør(er) prosjekterer ihht kravene i NS-EN ? 2.5 Hvem er ansvarlig for prosjekteringen? 2.6 Er kompetansen til personalet oppgitt? 2.7 Fines det en stillingsbeskrivelse for hver konstruktør? 2.8 Hvilke standarder og prosjekteringsregler benyttes? 2.9 Hvordan foregår prosjekteringen? 2.10 Er det utarbeidet prosjekteringsprosedyrer? (inklusiv forutsetninger, metoder, beregninger og programvare, tilsyn / kontroll og korrigerende tiltak ved avvik) 2.11 Er stålkonstruksjonene ment for eget innenlands marked eller for andre EØS-lands markeder? Hvis gå til punkt 3 Staver og knutepunkter Bare knutepunkter Eget personale Av underleverandør(er), i så tilfelle av hvem? Navn: Fremlegg dokumentasjon. Fremlegg dokumentasjon. Håndberegning Programvare, angi hvilke(n). Angi også utstyr Eget Andre 78

3 2.12 Hvis andre, finnes det prosedyre som sikrer at prosjekteringen samsvarer med de nasjonale bestemmelsene i de EØS-land der bygningen skal oppføres? 2.13 Blir dokumentasjonen oppbevart i en angitt periode? (NS-EN , punkt 6.3.4) 3 Oppgaver knyttet til produksjon (se tabell B.1 i NS-EN , høyre kolonne) 3.1 Underleveranser Blir det benyttet underleveranser? Tilvirkede stålkomponenter / Sveise-arbeider / Bøying Yes / No Korrosjonsbeskyttelse (f. eks. maling, galvanisering og metallisering) / Mekaniske forbindelser / NDT / Tilsyn av tilvirking (f eks sveisekoordinator) / No Varmebehandling / Annet: Oppgi underleverandører: Er retningslinjer og utvelgelseskriterier for underleverandører etablert? Vil underleverandørers påkrevde underlag bli stilt til rådighet? Er underleverandørers FPC sertifisert ihht EN ? Hvis ikke, hvordan sikres samsvar med grunnleggende krav i NS-EN ? 79

4 3.1.5 Hvordan bestemmes underleverandørens egnethet? 3.2 Spesiell prosess sveising Hvem er ansvarlig Navn: sveisekoordinator(er)? Er ansvarlig Sveisekoordinator(er) ansatt eller innleid? Hvilke kvalifikasjoner har ansvarlig Sveisekoordinator(er)? (Påkrevd kompetansenivå (B, S, C), avhengig av EXC, materiale og dimensjon ihht tabell 14 og tabell 15 i NS-EN ) Er sveisekoordinator autorisert til å iverksette nødvendige tiltak i samsvar med NS-EN ISO 14731? F. eks.: Posisjon i organisasjonen Stillingsbeskrivelse Ansvarsmatrise Annen dokumentasjon (tildelinger, kunngjøringer) F. eks: legg ved sertifikater og/eller annen dokumentasjon. Ansatt Innleid IWE/EWS, antall: IWT/EWT, antall: IWS/EWE, antall: Nasjonal RWC nivå 2, antall: Nasjonal RWC, nivå 3, antall: Nasjonal RWC, tillegg S420, antall: andre kvalifikasjoner, antall: Fremlegg dokumentasjon eller oversend før inspeksjonen. Vennligst legg ved dokumentasjon. Passende antall? Passende kvalifikasjon? For andre kvalifikasjoner enn EWE/IWE, EWT/IWT, EWS/IWS, Nasjonal RWC nivå 2/nivå 3 kreves en spesiell teknisk diskusjon om følgende forhold: Sveiseprosesser Tilsettmaterialer Materialer Konstruksjon Beregning Produksjon Prøving Klassifisering ihht NS-EN ISO 14731: B: S: C: 80

5 3.2.5 Hvordan er plikter og ansvar for sveiseinspektører fastlagt. F. eks: - Ansvarsmatrise - Stillingsbeskrivelse Er det tilstrekkelig sveisere / operatører med nødvendig kvalifikasjoner? Foreligger det en oppdatert liste med spesifikasjon av vesentlige tilvirknings- og prøvefasiliteter i den sveisetekniske produksjonen? Eksempler: Sveisestrømkilder og andre maskiner Utstyr for søm- og overflateforberedelse og for kutting inkludert termisk skjæring, Fasiliteter for forvarming og varmebehandling etter sveising, herunder utstyr for temperaturstyring, Jigg- og sveiseutstyr, Kraner og håndteringsutstyr som brukes i produksjonen, Personlig verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr, som er direkte relatert til den anvendte produksjonsprosessen, Tørkeovner, kogger osv, for tilsettmaterialer, Fasiliteter for rengjøring av overflater, Fasiliteter for Vennligst legg ved dokumentasjon. Vennligst legg ved en liste over tilgjengelige operatør- og/eller sveisesertifikater. Vennligst legg ved dokumentasjon. Er antallet sertifiserte sveisere / operatører passende? Passende kvalifikasjoner? 81

6 destruktive og ikkedestruktiv prøving (NDT) Er det operative anlegget for det tiltenkte omfang tilstrekkelig og hensiktsmessig? Foreligger det planer for vedlikehold av anleggene? Er det sikret at defekte enheter ikke blir brukt? Hvilke sveisprosesser blir benyttet? Foreligger sveiseprosedyrespesifikasjoner (WPS) for den anvendte sveiseprosessen? Buesveising (NS-EN ISO ) Lasersveising (NS-EN ISO ) Motstandssveising (NS-EN ISO ) Lysbueboltsveising (NS-EN ISO 14555) Friksjonssveising (NS-EN ISO 15620) Andre: Hvordan blir disse sveiseprosedyrer kvalifisert? Sveiseprosedyreprøving (NS-EN ISO 15614) Førproduksjonsprøving (NS-EN ISO 15613) Standard sveiseprosedyre (NS-EN ISO 15612) Tidligere sveiseerfaring (NS-EN ISO 15611) Prøvde tilsettmaterialer (NS-EN ISO 15610) Andre: Er sveiseprøvinger etter NS-EN påkrevd og tilgjengelige? Vennligst oppgi prosessnummere. Vennligst oppgi sveiseprosesser (med beskrivelse). Vennligst oppgi sveiseprosedyrekvalifiseringer (og standarder). 82

7 Blir også arbeidsinstrukser anvendt i tillegg til sveiseanvisninger? Finnes det en egnet produksjonsplan? Er inspeksjoner og prøvinger før, under og etter sveising utført ihht kontrakt / regelverk? Er tilstanden av kontroll og prøving gitt på en passende måte? F. eks: På komponent, I medfølgende dokument Blir varmebehandling før og/eller etter sveising gjennomført? Er ansvaret for prosessen for å gjennomføre varmebehandling fastsatt? Blir forvarming utført ihht skriftlige prosedyrer? F. eks. basert på: Grunnmateriale, Komponent, Utførelsesstandarder / spesifikasjoner Blir varmebehandling etter sveising utført i henhold til skriftlige prosedyrer? F. eks. basert på: Grunnmateriale, Komponent, Utførelsesstandarder / spesifikasjoner Er en prosedyre på plass for produksjon, kontroll og arkivering av kvalitetsrelaterte dokumenter? F.eks: - Materialers kontrolldokument (som (Hvis ; spørsmål om varmebehandling bortfaller) Fremlegg dokumentasjon. Fremlegg dokumentasjon. 83

8 kontrollsertifikat 3.1) - WPSer, - WPQRer, - Sveisesertifikater. 3.3 Spesiell prosess Sammenføyning med mekaniske festeelementer Er de ansatte for utførelsen av mekaniske forbindelser tilstrekkelig opplært (og kvalifisert)? Oppfyller utstyret kravene i punkt 8 i NS- EN ? Finnes det skriftlige prosedyrer? Blir de foreskrevne prosedyrer gjennomført? Hvordan blir de produserte forbindelsene prøvet? Hvordan blir prøveresultatene dokumentert? 3.4 Spesiell prosess "NDT" Hvem er ansvarlig for valg av NDT-metoder? Blir prøvemetoder (i tillegg til visuell inspeksjon) anvendt? Er de ansatte tilstrekkelig kvalifisert for NDT? (Se punkt i NS-EN ) Er det eksisterende testutstyret for NDTprøving egnet? F. eks. vist på en inspeksjonsog testutstyrsliste Hvordan blir testutstyret kontrollert? Foreligger det prosedyrer for utførelse av prøvingen? Navn: (Angi kvalifisering) Ingen Hvis ja, angi hvilke: Penetrantprøving (PT) Magnetpulverprøving (MT) Radiografiprøving (RT) Ultralydprøving (UT) Andre: Vennligst legg ved dokumentasjon på kvalifisering. Vennligst legg ved inspeksjons- og testutstyrsliste. 84

9 3.4.7 Er det definert noen krav for inspeksjon etter galvanisering? Hvordan blir prøveresultatene dokumentert? 3.5 Spesiell prosess Korrosjonsbeskyttelse Hvilke metoder for korrosjonsbeskyttelse blir anvendt? Er de ansatte som utfører korrosjonsbeskyttelse tilstrekkelig opplært (og kvalifisert)? (Se NS-EN , punkt 6.3.2) Er kravene tilfredsstilt, når nødvendig, gradert ihht type beleggsystemer (metall, bro, etc.) Oppfyller utstyret kravene til maling og metallisering i punkt 10 i NS-EN F. eks: - Lokaler - Mekanisk forbehandling, - Stål, - Manuell påføring, - Automatisk påføring, - Bestemmelse av duggpunkt, - Måling av beleggtykkelse Foreligger prosessbeskrivelser for korrosjonsbeskyttelse? Blir de foreskrevne prosedyrer gjennomført? Hvordan blir det påførte belegget kontrollert? Hvordan blir resultatene fra kontrollen dokumentert? 4 Kalibrering, verifikasjon og validering 4.1 Blir måling-, overvåkning og testing av utstyr kalibrert, verifisert og validert? F. eks: 85

10 - Ansvarsområder, - Prosesser. (For vilkår, se NS-EN ISO 9000 og for sveising, se NS-EN ISO 17662) 5 Tilvirkning av bestanddeler 5.1 Foreligger det kontrolldokumenter for grunnmaterialene, tilsettmaterialer, skruer, korrosjonsbeskyttelse etc.? 5.2 Er sporbarhet og tilhørende dokumentasjon ivaretatt? (NS-EN , punkt 6.3.5) 5.3 Hvordan er stålkomponenter merket fra levering til byggeplassen? 5.4 Foreligger det en prosedyre for varmforming? 5.5 Foreligger det en prosedyre for flammeretting? (hvis EXC3 og / eller EXC4) 5.6 Foreligger det en prosedyre for kaldforming? 5.7 Er det en prosedyre for saging og en prosedyre for å sjekke nøyaktigheten? 5.8 Er det en prosedyre for hulltaking og en prosedyre for å sjekke nøyaktigheten? 6 Lagring av bestanddeler 6.1 Hvordan er lagring av bestanddeler (også levert av kunden)? 6.2 Er merkingingen / identifisering og Vennligst legg ved eksempler. Underleverandør; Navn og adresse til underleverandør: Underleverandør; Navn og adresse til underleverandør: Underleverandør; 86

11 sporbarhet ivaretatt gjennom hele perioden for lagring og produksjon? F.eks.: System for merking, Kontrolldokumenter (inkl. materialsertifikater). 7 Produksjonsunderlaget for komponenten 7.1 Inneholder Produksjonsunderlaget for komponenten den nødvendige informasjon? F. eks.: - Utførelsesklasse, - Stålsort og stålkvalitet - Dimensjoner og toleranser - Rengjøringsgrad - Akseptkriterier for sveis / kvalitetsnivåer (inspeksjon- og prøvingsplan)? 8 Vurdering av produkter (ytelser i tabell ZA.1 i NS-EN ) 8.1 Tillatte avvik på dimensjoner og form Oppfylles kravene til toleranser vilkårene i punkt 11 og tillegg D i NS-EN ? Hvordan blir toleranser for dimensjoner og form sjekket og dokumentert? 8.2 Sveisbarhet Hvilke stålsorter benyttes og hvordan er sveisbarheten sikret i sveiseprosessen? 8.3 Bruddseighet (for stål) / slagseighet Merknad: Ytelsesegenskapene for bruddseighet og slagseighet er identiske og angis som bruddseighet ved en spesifisert temperatur Inneholder materialets kontrolldokument informasjon om verdien av slagfastheten og prøvetemperaturen? Vennligst legg ved eksempler. 8.4 Bæreevne (Relevant bare ved deklarasjon av komponentens konstruksjonsegenskaper. Referanse: punkt ZA.3.3 i NS-EN ). Se punkt 2 i denne sjekklisten. 8.5 Utmattingskapasitet (Relevant bare ved deklarasjon av komponentens konstruksjons-egenskaper. Referanse: punkt ZA.3.3 i NS-EN ). Se punkt 2 i denne sjekklisten. 87

12 8.6 Brannmotstand Blir produkter produsert med krav til brannmotstand? Hvis "", hvilken metode benyttes for klassifiseringen? (Referanse: punkt 5.7 i NS-EN ) 8.7 Egenskaper ved brannpåvirkning Er det krav til dokumentasjon av egenskaper ved brannpåvirkning? Hvis dokumentasjon for klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning etter NS-EN er påkrevd, foreligger denne? (Referanse: punkt 5.8 i NS-EN ) Merknad: Bestanddeler av stål faller inn under klasse A1 i den europeiske klassifiseringen med hensyn til egenskaper ved brannpåvirkning, og det kreves ikke ytterligere dokumentasjon. Galvaniserte stål er også klasse A1. Når det gjelder belagte komponenter skal det dokumenteres at komponenten har en brannklassifikasjon som oppfyller kravene til dens bruk og funksjon. Klassifiseringen skal gjøres ihht NS-EN Belegg som brukes på komponenter av stål for bestandighet eller andre formål, kan ha andre egenskaper ved brannpåvirkning enn 88

13 klasse A1. Informasjon om organisk belagte stålplaters egenskaper ved brannpåvirkning er gitt i NS-EN og NS-EN Avgivelse av kadmium og dets forbindelser Referanse: Vanligvis er komponenter av stål deklarert med: NPD "No Performace Determined" på norsk: "ingen ytelse bestemt". 8.9 Utstråling av radioaktivitet Referanse: Vanligvis er komponenter laget av stål deklarert med: NPD "ingen ytelse bestemt" Bestandighet Se punkt 3.5 "korrosjonsbeskyttelse" i denne sjekklisten. 9 Produkter med avvik (mangel på samsvar og korrigerende tiltak) 9.1 Er korrigerende tiltak fastlagt / hvordan håndteres avvik på spesifiserte krav? F. eks.: - Identifisering, - Ansvar, - Reparasjonsanvisning - Reparasjon, - Ny prøving, - Tiltak for å forebygge gjentagelse av avvik. 1) E = Resultat, 0 = ikke relevant, 1 = oppfylt, 2 = delvis oppfylt, men akseptert, 3 = delvis oppfylt, ikke akseptert, 4 = ikke oppfylt. 89

14 Vedlegg H Forkortelser Symbol Engelsk term Norsk term CC Consequences class Konsekvensklasse CEN European Committee for Standardization Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEV Carbon equivalent value Karbonekvivalenten CPD Construction Products Directive Byggevaredirektivet CPR Construction Products Regulations Byggevareforordningen CVN Charpy V-notch Charpy V-skår ETA European technical approval Europeisk teknisk godkjennelse EXC Execution class Utførelsesklasse FPC Factory production control Fabrikkens produksjonskontroll HAZ Heat affected zone Varmepåvirket sone IIW International Institute of Welding Det internasjonale sveiseinstituttet ITC Initial type calculation Innledende typeberegning ITT Initial type testing Innledende typeprøving IWE International welding engineer Internasjonal sveiseingeniør IWS International welding specialist Internasjonal sveisespesialist IWT International welding technologist Internasjonal sveisetekniker MPCS Manufacturer provided component specification Produksjonsunderlag levert av produsent NB Notified body Teknisk kontrollorgan NDT Non destructive testing Ikke-destruktiv kontroll NPD No performance determined Ingen ytelse bestemt OJ Official Journal Official Journal PC Production category Produksjonskategori PPCS Purchaser provided component specification Produksjonsunderlag levert av kjøper pwps Preliminary welding procedure specification Foreløpig sveiseprosedyrespesifikasjon RWC Responsible welding coordinator Ansvarlig sveisekoordinator SC Service category Tjenestekategori WPQR Welding procedure qualification record kvalifisering av sveiseprosedyreprøving WPS Welding procedure specification Sveiseprosedyrespesifikasjon WQMS Welding quality management system Sveisekvalitetssystem WQT Welder qualification tests Sveisekvalifiseringstester 90

15 Referanser Standarder: NS-EN Steel, concrete and composite bridges - Part 6: Specification for materials and workmanship, steel NS-EN 1011 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner NS-EN 1990 Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser NS-EN Metalliske materialer - Charpy skårslagprøving - Del 1: Prøvingsmetode NS-EN Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser NS-EN Kaldformede sveiste hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser NS-EN Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål - Del 1: Generelle krav NS-EN Sammensetning av ikke-forspente konstruksjonsbolter - Del 1: Genrelle krav NS-EN ISO 3834 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 1: Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav (ISO :2005) Del 2: Omfattende kvalitetskrav (ISO :2005) Del 3: Standard kvalitetskrav (ISO :2005) Del 4: Elementære kvalitetskrav (ISO :2005) PD CEN ISO/TR Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008) NS-EN ISO/IEC Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer (ISO/IEC 17021:2011) NS-EN ISO/IEC Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC 17025:2005) NS-EN ISO Sveisekoordinering - Oppgaver og ansvarsområder (ISO 14731:2006) NS-ISO Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner (ISO 10005:2005) Andre publikasjoner: The Construction Products Directive - A practical guide to implementation and CE marking, Adam A. Pinney and Stephen J. Rein, published by AuthorHouse, Milton Keynes, Guidance Paper L Application and use of Eurocodes 91

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN )

Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN ) Kort veiledning om prefabrikkerte stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-1) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner... 3 Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?...

Detaljer

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg

EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner. Dr. ing. Thore Hagberg EN 1090 De europeiske standarder for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner Dr. ing. Thore Hagberg 1 KONSEPTET FOR EN 1090 EN 1090 består av tre deler, med hovedtittel: Utførelse av

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av fabrikkerte stålkomponenter ihht EN 1090-1 - Effekt på peler

Sertifisering og CE-merking av fabrikkerte stålkomponenter ihht EN 1090-1 - Effekt på peler Stålpeledagen 2012 Sertifisering og CE-merking av fabrikkerte stålkomponenter ihht EN 1090-1 - Effekt på peler Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas

KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas KRAV TIL SVEISING PÅ BYGGEPLASS Sveisekvalitetssystem i.h.t. kravene i NS-EN 1090-1 Teknologisk Institutt, Senioringeniør Asgeir Haukaas WWW.TEKNOLOGISK.NO Avdeling for materialteknologi: Inspeksjon testing

Detaljer

CE-merking, sertifisering og samsavarserklæring ihht EN 1090-1

CE-merking, sertifisering og samsavarserklæring ihht EN 1090-1 Temakveld 8. juni - Oslo CE-merking, sertifisering og samsavarserklæring ihht EN 1090-1 Ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Konseptet for EN 1090 NS er som ble trukket tilbake i mars 10 NS-EN er gjeldende

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler 1 www.ruukki.no Harald Ihler 20.03.2014 Presentasjonens innhold Har vi ikke hørt dette før? Kort om innføring

Detaljer

YTELSESERKLÆRING Nr. 211

YTELSESERKLÆRING Nr. 211 Tiltenkt bruk Produsent Attestasjonssystem System 2+ Kontrollorgan Kontrollorgan nr. 1505 YTELSESERKLÆRING Nr. 211 Lastbærende komponenter til bruk i bygg. Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss Nordcert

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Innføring i NS-EN 1090 del 1 og del 2. Innhold og omfang Sertifisering og CE-merking Ytelseserklæring Utførelsesklasser

Innføring i NS-EN 1090 del 1 og del 2. Innhold og omfang Sertifisering og CE-merking Ytelseserklæring Utførelsesklasser Innføring i NS-EN 1090 del 1 og del 2 Innhold og omfang Sertifisering og CE-merking Ytelseserklæring Utførelsesklasser NS-EN 1090-1 og 1090-2 Hva er dekket hvor? EN 1090-1 inneholder krav til samsvarsvurdering

Detaljer

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge

NS-EN 1090-2. Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Roald Sægrov Standard Norge. 2009-10-28 Roald Sægrov, Standard Norge NS-EN 1090-2 Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner Roald Sægrov Standard Norge Felles europeiske standarder NS-EN 1090-2, gjeldende f.o.m Oktober 2008 NS 3464 trekkes tilbake f.o.m 1. april

Detaljer

YTELSESERKLÆRING Nr. 111

YTELSESERKLÆRING Nr. 111 Tiltenkt bruk Produsent Attestasjonssystem System 2+ Kontrollorgan Kontrollorgan nr. 1505 YTELSESERKLÆRING Nr. 111 Lastbærende komponenter til bruk i bygg. Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss Nordcert

Detaljer

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner

Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund www.stalforbund.com 1 Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner 2. utgave 2013 Hovedredaktør: Kjetil

Detaljer

Sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll

Sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll Sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll Norsk Stålforbunds oversettelse av veiledning fra Group of Notified Bodies (GNB) for the Construction Products Directive (CPD): Sertifisering av fabrikkens

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

Status for nye stålstandarder

Status for nye stålstandarder Status for nye stålstandarder Norsk Ståldag 2003 Einar Braathu, NTS Konstruksjonsstål - Status 1990 EN 10025 Fe360D1 1991 NS-EN 10025 på norsk 1993 Ny utgave EN 10025 S235J2G3 1993 EN 10113 S355N/NL 1995

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

Ferjekaidagen - teknologidagene 2013 Oppfølging / kontroll av stålarbeider

Ferjekaidagen - teknologidagene 2013 Oppfølging / kontroll av stålarbeider Oppfølging / kontroll av stålarbeider Bakgrunn Stålentreprenører behandles i dag ulikt i forhold til krav og oppfølging av stålkontrakter. Rettferdig og enhetlig behandling av stålentreprenører gir god

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon?

Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon? 01 Så hva gjør folk hele dagen - i Nordvest Inspeksjon? 02 noen gjør dette mange gjør dette enkelte gjør dette andre gjør dette og alle gjør dette røntgenfotografering ultralydprøving sertifisering av

Detaljer

CPR-sertifikater: Hva er det?

CPR-sertifikater: Hva er det? CPR-sertifikater: Hva er det? Ved: Steinar K. Nilsen Sertifiseringsleder SINTEF Certification 1 PRODUKTSERTIFIKATER UTSTEDT AV SINTEF Certification SINTEF Produktsertifikat Europeisk CPR-sertifikat 2 SINTEF

Detaljer

Ny standard for utførelse av stålkonstruksjoner

Ny standard for utførelse av stålkonstruksjoner Ny standard for utførelse av stålkonstruksjoner en innføring i NS-EN 1090 del 1 og 2 hvilke krav stilles til NDT? standardens betydning for norske stålentreprenører Kjetil Myhre daglig leder Norsk Stålforbund

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Sveiseprosedyre- og kvalifikasjonsstyring

Sveiseprosedyre- og kvalifikasjonsstyring Sveiseprosedyre- og kvalifikasjonsstyring WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING "Sveising er et av de svært få yrkene der ekspertisenivået vurderes hvert halvår. Også her er WeldEye til stor hjelp, siden

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer

Dokumentasjon av byggevarer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Dokumentasjon av byggevarer Rolf Bergh-Christensen Overingeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Welding Procedure and Qualification Management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING

Welding Procedure and Qualification Management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING Welding Procedure and Qualification Management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING 18.10.2017 Welding Procedure and Qualification Management EFFEKTIV ADMINISTRASJON AV SVEISEPROSEDYRER, PERSONELL OG

Detaljer

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere SVEISESKOLEN Opplæring og sertifisering av sveisere Sveiseskolen Sveiseskolen er en veletablert utdanning for deg som vil bli sertifisert sveiser. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet?

Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Hva er status for den europeiske harmoniseringen innenfor Byggevaredirektivet? Oppbygging av systemet Status og milepæler Svein Baade SINTEF NBL as 1 Byggevaredirektivet Construction Products Directive

Detaljer

Krav til utførelse på byggeplass. Personell og utstyr Kvalitetsdokumentasjon/kvalitetsplan Produksjonsunderlaget Monteringsplan Kontrollplan

Krav til utførelse på byggeplass. Personell og utstyr Kvalitetsdokumentasjon/kvalitetsplan Produksjonsunderlaget Monteringsplan Kontrollplan Krav til utførelse på byggeplass Personell og utstyr Kvalitetsdokumentasjon/kvalitetsplan Produksjonsunderlaget Monteringsplan Kontrollplan Krav til utførelse på byggeplass Standarden NS-EN 1090-2 forutsetter

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Overvåkende kontroll. Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk. SINTEF Byggforsk

Overvåkende kontroll. Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk. SINTEF Byggforsk Kontakt og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 10. februar 2015 Overvåkende kontroll Typeprøving Kontrollprøving Inspeksjon i fabrikk Hans Boye Skogstad 1 AVCP Sertifikat, grunnlag for CE-merking

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. 6.. 8. 9. Ledelsens ansvar Ressurshåndtering Produktutvikling

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 2530 W

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance) Sikafloor - 2530 W EN 1504-2:2004 13 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING () Sikafloor - 2530 W 02 08 01 02 024 0 000001 1008 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: I h.t. NS-EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4 som gulvmaling innendørs.

Detaljer

NoBo eller utpekt organ hva er det?

NoBo eller utpekt organ hva er det? NoBo eller utpekt organ hva er det? Asle Martinsen Manager Scandpower Notified Body Scandpower AS 20. Mars 2012 NoBo eller utpekt organ hva er det? Innhold Hva er de nødvendige ingrediensene for et NoBo

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Forvaltning av sveisedokumentasjon

Forvaltning av sveisedokumentasjon Forvaltning av sveisedokumentasjon WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING "Vi pleide å bruke minst 1 2 timer på å skaffe sveiseinformasjon fra ERP-systemet, skrive ut og skanne kvalifikasjoner, og samle

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 161 EN 1504-2:2004 08 0921 EN 13813: 2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 050 0 000001 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: 2. Type- parti- eller serienummer

Detaljer

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com

Stål Håndbok. Del 3: 2010. Konstruksjoner av stål. 3. utgave. Norsk Stålforbund www.stalforbund.com Stål Håndbok Del 3: 2010 Konstruksjoner av stål 3. utgave Hovedredaktør: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult Redaksjonskomite: Gry Hege Svarliaunet, Høgskoen i Sør Trøndelag Bjørn Bringaker, Universitetet

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Kiwa Inspecta. Kiwa Inspecta. Trust Quality Progress

Kiwa Inspecta. Kiwa Inspecta. Trust Quality Progress Trykkpåkjent utstyr Tredjeparts inspeksjon Driftsinspeksjon Tilstandskontroll Kran og løft Risikovurdering Heis og rulletrapper er en upartisk aktør med integritet og full respekt for kundenes behov. Som

Detaljer

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det?

Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? April 2015 Dokumentasjon av byggevarer - Harmoniserte standarder og CE-merking - Hva er det? TOM HØSEGGEN, STANDARD NORGE Europeisk regulering (1) Ny metode (1986) Direktivene gir overordnede krav til

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering SBC NO 037 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. oktober 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Primitivt? Eldar Høysæter, Bruseksjonen VDR Statens vegvesen - valg av stålkvaliteter. 14:00 Hvilke ståltyper egner seg best til broer?

Primitivt? Eldar Høysæter, Bruseksjonen VDR Statens vegvesen - valg av stålkvaliteter. 14:00 Hvilke ståltyper egner seg best til broer? Eldar Høysæter, Bruseksjonen VDR Statens vegvesen - valg av stålkvaliteter 14:00 Hvilke ståltyper egner seg best til broer? krav til slagseighet ved lave temperaturer karbon-, rustfrie- og rusttrege stål

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar KOMPETANSE (4) Magne Maage Skanska Norge AS Kven er det krav om kompetanse for? Sertifiseringsordningar (BOR og NSF)

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

Veiledning til Byggevareforordningen

Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til Byggevareforordningen Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Veiledning til Byggevareforordningen Veiledning til byggevareforordningen Dette kapittelet gjengir den norske

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast SBC NO 095 1. utgave oktober 2011 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS 2971 - Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

Sveiseproduksjonsstyring

Sveiseproduksjonsstyring Sveiseproduksjonsstyring WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING "Ved hjelp av WeldEye kan vi utarbeide dokumenter som viser at sveisearbeidet er utført av kompetente sveisere i tråd med WPS og med riktig

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor - 262 AS EN 1504-2: 2004 08 0921 EN 13813:2002 YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) 02 08 01 02 014 0000007 1008 EN 13813:2002 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4 2. Type-

Detaljer

Welding production management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING

Welding production management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING Welding production management WELDEYE-PROGRAMVARE FOR SVEISESTYRING 28.10.2017 Welding production management EN TOTALLØSNING FOR ADMINISTRASJON AV SVEISEPRODUKSJONEN Hos Kemppi vet vi at IoT og digitalisering

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen

Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk. 6.mars Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon SINTEF Byggforsk 6.mars 2012 Byggevareforordningen Konsekvenser for byggenæringen Arne Skjelle Byggenæringens Landsforening Construction Products Regulation

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

Termisk isolasjon av mineralull for å være i samsvar med brannklasse A1. Se detaljer i medfølgende informasjonsskriv.

Termisk isolasjon av mineralull for å være i samsvar med brannklasse A1. Se detaljer i medfølgende informasjonsskriv. EC SAMSVARSSERTIFIKAT 0086-C P D-466628 I samsvar med Europarådets direktiv 89/106/EEC av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer (Construction Products Directive

Detaljer

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian)

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian) Takk for at du deltar i undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig! The European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) har 31 medlemmer og i Norge er de representert ved Norsk Sveiseteknisk

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul.

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul. ...bringer folk videre SveiseAkademiet Yrkesrettet kurs i sveising 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering Innhold Forside Innhold Utvid din kompetanse Sveiseakademiet 1 2 3 Sveisestillinger Sertifisering

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Fagforbundet, 2010-03-10 1 Standarder Beskriver o et produkt, o en arbeidsprosess o et system Gir forslag

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Deklarasjon av egenskap og ytelse

Deklarasjon av egenskap og ytelse Produkt Unik identifikasjonskode for hver produkt type FKRS-EU Tiltenkt bruk Brannspjeld Produsent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-post trox@trox.de

Detaljer

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare

CE-merking av byggevarer. Ivar H. Hansen, Norsk Trevare CE-merking av byggevarer Ivar H. Hansen, Norsk Trevare Krav fra EU i Byggevareforordningen Tidligere Byggevaredirektivet. Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. Nå Byggevareforordningen.

Detaljer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2016 Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer Innledning

Detaljer

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler kartver k Sjø Kartverket Generelle krav til organisasjoner som sjømåler Standarder Versjon: 0.00 Gjelder fra: [] Utarbeidet av: Lamark, Trond Godkjent av: [] Sidenr: 1 av 12 Statens Generelle krav til

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer