MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag klokka på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 75/12 12/922 GODKJENNING AV PROTOKOLL 76/12 12/919 REFERAT LANDBRUK / NÆRING 77/12 12/910 DYREVERNSNEMD FOR PERIODEN /12 12/933 TRÅKKEMASKON SKAIDI ALPIN AS - EVENTUELT KOMMUNAL OVERTAGELSE? 79/12 12/952 FIBERBASERT BREDBÅND I KVALSUND KOMMUNE 80/12 12/917 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV TURISTINFORMASJONEN PÅ SKAIDI 81/12 12/938 SØKNAD OM MIDLER TIL INNSPILLING AV DRØMMEREISEN, STALLO 82/12 12/925 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD 83/12 12/924 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNENS NÆRINGSFOND

3 84/12 12/726 REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING 85/12 12/770 FELLES SØKNAD VANN INN OG UT TILLATELSE TIL MINIRENS - GNR 4/1-33 OG GNR 4/1-250 OG GNR 4/ /12 10/982 KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER 87/12 11/863 OPPHEVING AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK UTENFOR PLANOMRÅDE TIL FLYPLASSEN PÅ GRØTNES 88/12 08/558 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR AVLØP - KROKEN HYTTEFELT 89/12 10/ GANGS BEHANDLING FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVALSUNDLIA SYD (NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN) 90/12 12/271 KLAGEBEHANDLING ANGÅENDE KJØP AV FESTETOMT RÅDHUSVEIEN 2A, GNR. 9, BNR. 64 OLE HARALD FREDRIKSEN EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 75/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/922 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/12 Utviklingsutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Protokollen fra Utviklingsutvalgets møte nr. 7/2012, den godkjennes

5 Sak 75/12 SAKSGRUNNLAG: - Hovedutskrift Utviklingsutvalget, møte nr. 7/2012, den Rådmannens tilråding: Protokollen fra Utviklingsutvalgets møte nr. 7/2012, den godkjennes Sigurd K. Beite rådmann

6 Sak 76/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/919 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/12 Utviklingsutvalget REFERAT LANDBRUK / NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 Sak 76/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Personal- og økonomiutvalget - Hovedutskrift Møte nr. 8/ Hovedutskrift Møte nr. 9/ Kommunestyret - Hovedutskrift Møte nr. 5/ Omsorgs- og oppverksutvalget - Hovedutskrift Møte nr. 4/ Naturforvaltningsutvalget Møtebok møte den Møtebok møte den Rådmannens tilråding: Referatene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

8 Sak 77/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/910 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/12 Utviklingsutvalget DYREVERNSNEMD FOR PERIODEN Leders innstilling: Forslag på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer legges frem i møtet.

9 Sak 77/12 SAKSGRUNNLAG: - Brev fra Mattilsynet datert SAKSOPPLYSNINGER: Dagens dyrevernsnemnd fungerer ut året og før året er omme, skal Mattilsynet ha oppnevnt nye nemnder. Myndigheten til å oppnevne dyrevernsnemnder ligger hos det regionale Mattilsynet. Kommunene har rett til å fremme forslag om hvem som skal sitte i nemndene. I tillegg blir det innhentet forslag til nemndsmedlemmer fra husdyrnæringen, sportsdyr-organisasjoner, dyrevernorganisasjoner og andre relevante organisasjoner. I Troms og Finnmark har vi i alt 8 distrikt. Hver nemnd skal i utgangspunktet ha 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer. Unntaksvis (i store geografiske områder, med stort dyretall, eller områder med vanskelige kommunikasjonsforhold m.m.) kan det oppnevnes 5 faste medlemmer. Fordelingen i dyrevernsnemnden i vårt distrikt er: Distriktsnavn: Hammerfest Nemnd nr.: 8 Geografisk område: Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Antall medlemmer: 3 med 3 personlige varamedlemmer. Mattilsynet ber kommunen å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til dyrevernsnemnden. Antallet forslag må stå i forhold til antallet medlemmer i dyrevernsnemnden og antall kommuner som nemnden dekker. Mattilsynet ønsker minimum forslag på to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av kommunene. Aktuelle personer skal ha praktisk innsikt i, og ha interesse for husdyrhold og dyrestell. Det er således ikke snakk om politiske verv, men forslag til personer som kan oppnevnes ut fra spesifikke kvalifikasjoner. Dagens dyrevernsnemnd i distrikt 8 består av:

10 Sak 77/12 Medlemmer: Leder: Nestleder: Medlem: Geir Amundsen, Hammerfest Roger Hansen, Skarsvåg Svein Mathisen, Havøysund Varamedlemmer: Peder Birger Pedersen, Kvalsund Marie Lovise Liland, Kvalsund Anne Karin Hyværinen, Nordvågen. Oppnevning til verv i dyrevernsnemnden må følge bestemmelsen i likestillingslovens 21 om at begge kjønn skal være representert. Mattilsynet anser det som en betydelig fordel med en viss kontinuitet i dyrevernarbeidet i nemndene. Det er derfor ikke noe i veien for å foreslå gjenoppnevning av personer som sitter i dagens nemnder. På denne bakgrunn anmoder Mattilsynet at samtlige kommuner foreslår: - To personer til verv som medlemmer i dyrevernsnemnda - To personer til verv som vararepresentanter i dyrevernsnemnda. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget bes foreslå to personer til verv som medlemmer og to personer til verv som vararepresentant i dyrevernsnemnda i distrikt 8. Sigurd K. Beite rådmann

11 Sak 78/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/933 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/12 Personal- og økonomiutvalget /12 Utviklingsutvalget TRÅKKEMASKON SKAIDI ALPIN AS - EVENTUELT KOMMUNAL OVERTAGELSE? Leders innstilling: 1. Skaidi Alpin as gis et tilskudd fra næringsfondet mot at Kvalsund kommune får en opsjon på overtakelse av tråkkemaskin fra Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

12 Sak 78/12 SAKSGRUNNLAG: E-post fra sekretariat i Skaidi Alpin AS Generalforsamlingsvedtak i Skaidi Alpin as E-post fra sekretariat i Skaidi Alpin AS Vedtak i Personal og økonomiutvalget sak 69/12 SAKSOPPLYSNINGER: I nevnte avtale mellom Kvalsund kommune og Skaidi Utvikling AS av juni 2006 står det bl.a. følgende: Bakgrunn Skaidi Utvikling AS bygger alpinanlegg med tilhørende infrastruktur i Bøttafjellet, ikke langt fra Skaidi i Kvalsund kommune. I forbindelse med investeringer i området har kommunen vedtatt å bidra til bygging av kommunal infrastruktur. Avtalen gjelder Bygging, drift og vedlikehold av kommunal vei, parkering og barneskitrekk på Skaidi. Skaidi Utvikling AS sitt ansvar Skaidi Utvikling AS bygger ut vei, parkering og barneskitrekk ( Skaidi I) på Skaidi. Skaidi Utvikling AS drifter, modifiserer og vedlikeholder infrastruktur vederlagsfritt for kommunen. Vedlikehold skjer i henhold til krav fra Taubanetilsynet. Kvalsund kommunes ansvar Kvalsund kommune bidrar med et engangsbeløp på kroner til dekking av kostnader til opparbeiding av infrastruktur knyttet til vei, parkering og barneskitrekk. Kommunen leier dette ut vederlagsfritt til Skaidi Utvikling AS. Eiendomsrett Kvalsund kommune beholder eiendomsretten til vei, parkering og barneskitrekk ( Skaidi I). Disse enhetene kan ikke pantsettes av Skaidi Utvikling AS. Skaidi Alpin er et forholdsvis lite skianlegg med sine 2 heiser og 4 nedfarter. Skaidi og området hvor skianlegget ligger er strategisk plassert i forhold til den satsing som gjøres på Skaidi, Skaidi som hytte- og fritidsområde og i forhold til region Vest-Finnmark. Skianlegget er bygget opp rundt ideen om å være et godt alternativ for ski- og snowboard kjørere på alle nivåer. Fjellet er ikke for bratt og ikke for slakt. Både skientusiaster og familiefolk har gode forhold på Skaidi og i skianlegget. Det er egen barnebakke, adskilt fra de andre bakkene. En barnevennlig heis, sørger for trivsel for de minste.

13 Sak 78/12 E-post datert fra Skaidi Alpin as v/håkon Rønbeck: Som sekretariat for Skaidi Alpin as er jeg bedt om fra styret å rette en henvendelse til Kvalsund Kommune vedr driften av Skaidi Alpin as. Utfordringen for selskapet er å få til en økonomisk velfungerende drift av anlegget, men markedet er marginalt og det vil ta noen år å bygge markedet opp tilstrekkelig. Selskapet er usikker på hva de skal gjøre, - legge anlegget i bero, - eller finne et bedre driftsgrunnlag. Problemstillingen vil bli drøftet på selskapets generalforsamling 26/6. Selskapet brukte ca 2 mill på å kjøpe og ruste opp anlegget høsten 2010 og selskapet gikk med ca ,- i underskudd i Inneværende år er betydelig bedre og det er et overskudd pr 1/5, men selskapet har forpliktelser utover året som vil medføre at forventet resultat vil bli kr 0,-. Det er altså en betydelig resultatforbedring fra 2011 til 2012 men fremtidens drift er usikker og risikofylt. Styret har vurdert flere alternativer, ett av dem er å leie ut anlegget for en symbolsk sum (kr 1,-) dersom en finner en (lokal) driver som kan utvikle anlegget sammen med andre aktiviteter og derved skape flere faste helårlige arbeidsplasser. Dette utredes i prosjektet: aktivitetsbedrifter, som Skaidi 2020 har igangsatt. Bedriftskompetanse har dette oppdraget og Bjørg Alvestad er prosjektleder. En utleie av driften vil sikre at om driften går dårlig vil anlegget forbli, da det er andre eiere. Rammevilkårene for driften må forbedres om en skal klare å drifte dette og på møtet før jul ble det drøftet om det var mulig at Kvalsund Kommune kjøpte tråkkemaskinen fra selskapet og stilte denne disponibel for driver. Selskapet ønsker å ta opp igjen denne diskusjonen og hadde ønsket en tilbakemelding om dette kan være aktuelt for Kvalsund Kommune. Generalforsamlingens vedtak : Generalforsamlingen ber om at det igangsettes prosess for å selge tråkkemaskinen og at anlegget stenges eller leies ut til andre drivere. Kommentarer fra Skaidi Alpin AS til generalforsamlingens vedtak: Vedtaket iverksettes nå ved at man er i drøftinger med seriøse konkrete aktører som vil starte en større helårlig aktivitetsbedrift med utgangspunkt på Skaidi. Skaidi Alpin s anlegg kan være en fin base for dette og bedriften kan gi grunnlag for flere helårlige arbeidsplasser, noe aksjonærene i Skaidi Alpin as ser positivt på å bidra til. Dette samkjøres med prosjektet: aktivitetsbedrifter i regi av

14 Sak 78/12 Skaidi Endelig frist for utleie av bakken er satt til 15/9, Om ikke utleie skjer så rigges anlegget ned for å stilles i bero noen år til markedet/forholdene har endret seg. Ifølge generalforsamlingsvedtaket blir Bakken altså ikke drevet i regi av Skaidi Alpin as neste år, - enten leies anlegget ut, - eller så er bakken stengt til neste år så selskapet har ikke behov for tråkkemaskinen som i dag belaster selskapet betydelig. Maskinen legges derfor ut for salg nå så Skaidi Alpin as beholder den nødvendige økonomiske handlefriheten, enten til å leie bakken ut til en symbolsk pris, eller la den ligge i ro noen år. E-post av fra Skaidi Alpin as: Maskinen ble kjøpt for kr og er nylig gått helt over av leverandøren nå i Juni. Den er i veldig god stand. Bedre enn når den ble kjøpt, og man har erfaring med denne nå. Prisen på denne er på Kr ,- Når det gjelder vedlikeholdsansvar og driftskostnader så er det naturlig at driftsselskapet påtar seg disse kostnadene. Altså ingen flere utgifter, kun innvesteringen. Det samme vil gjelde bakken, Skaidi Alpin stiller bakken til disposisjon for en symbolsk pris, men driften og kostnadene ved dette må driftsselskapet påta seg. Skaidi Alpin får altså ingenting igjen for innvesteringene, men ved å eie bakken sikrer de seg mot at en konkurs i driftsselskapet ikke setter installasjonene i fare. Det samme vil gjelde for Kvalsund Kommune om de kjøper og eier tråkkemaskinen. Tråkkemaskinen vil bli der, eid av Kommunen. OG det viktigste: Rammebetingelsene for drift av bakken vil da være økonomisk forsvarlig og bakken kan utvikles videre på sunne økonomiske prinsipper. Under slike rammebetingelser er jeg trygg på at de lokale interessentene vil kunne drifte bakken med et akseptabelt økonomisk resultat. Hammerfest har valgt en lignende løsning, men kjøpt maskin til 2,5 mill og stilt disponibel for driver. Alta går inn med driftstilskudd på kr ,- pr år de neste 5 årene for å få drift i sin bakke. Vedtak i Personal og Økonomiutvalget: Kvalsund kommune viser til henvendelsene fra Skaidi Alpin as om eventuelt kjøp av tråkkemaskinen fra Skaidi Alpin as.

15 Sak 78/12 Før man tar stilling til denne henvendelsen ønsker kommunen at ulike alternativer utredes nærmere med sikte på å bedre de økonomiske betingelser for Skaidi Alpin as, jfr. merknadene fra rådmannen. Utviklingsutvalget bør vurdere om Skaidi Alpin as bør gis økonomisk støtte/få dekket eventuelt leasingsbeløpet for 4. kvartal 2012 for å unngå at selskapet ikke klarer sine økonomiske forpliktelser før saken sluttbehandles i kommunestyret i desember SAKSVURDERING: Som det fremgår av avtale datert står kommunen som eier av vei opp til alpinanlegget, parkeringsplass og barneskitrekk. Denne avtalen er tinglyst og vil gjelde uansett hvem som eier resterende del av alpinanlegget eller hvem som måtte drive anlegget. Etter å ha investert kr. 1,5 mill i 2006 bør det være i kommunens interesse at alpinanlegget drives videre. Eierne av Skaidi Alpin as kjøpte anlegget av bostyrer i 2010 for å hindre at skiheisene ble demontert og flyttet ut av kommunen. De ønsker fortsatt å stå som eiere, men de vil ikke drive anlegget fremover og vil derfor selge tråkkemaskinen. I rapport forprosjekt Skaidi 2020 er et av trusselbildene i SWOT analysen at Skaidi Alpin ikke lykkes og at infrastruktur flyttes. Et av årets delprosjekter i Skaidi 2020 har vært å legge til rette for aktivitetsbedrifter. Slik saksbehandler ser det kan det være mulig å etablere en aktivitetsbedrift på Skaidi som kan ha som hoved eller delformål å drifte alpinbakken i vintersesongen og eventuelt til annet formål i sommersesongen. Drift av alpinanlegg er en risikosport der værforholdene (sesonglengde) varierer fra år til år. Årets sesong i alpinbakken var på knappe 2 måneder. Det er ikke bare Skaidi Alpin as som sliter med inntjeningen. Også anlegget i Rafsbotn har slitt og de har i inneværende år fått nye eiere. Skaidi Hotell vil også bli skadelidende dersom det ikke er drift i alpinbakken i påskesesongen. Sist det ikke var drift i anlegget reiste trolig mange av de som ønsker å bruke alpinbakken til andre bakker i Vest-Finnmark, Finland og andre steder både i påsken og ved andre anledninger.

16 Sak 78/12 Skaidi Alpin as skriver i sin e-post datert at et eventuelt kjøp vil bli en engangskostnad. Driftselskapet skal være ansvarlig for vedlikehold av tråkkemaskinen. Kommunen skal kun være eier. Slik saksbehandler vurderer det har kommunen har følgende alternativer: 1. Si nei til tilbud om kjøp 2. Kjøpe tråkkemaskinen jfr. tilbud i e-post Gå inn i forhandlinger om pris 4. Overta leasingkontrakt 5. Gi en årlig støtte til driftsselskapet gjennom næringsfondet. Alternativene har vært forelagt for Skaidi Alpin as v/håkon Rønbeck som har kommet med denne tilbakemeldingen: 1) Leverandøren var som nevnt oppe i juni og gikk over hele maskinen. Verdivurdering fra dem kan naturligvis fremskaffes skriftlig om det er ønskelig. 2) Leasing kontrakten er på ca kr ,- pr mnd, og kan vanskelig overføres. Dessuten har vel kommunen bedre lånebetingelser enn det Skaidi Alpin as har. 3) Da sitter Skaidi Alpin as med hele risikoen hvis driftsselskapet går dårlig å ikke betaler og det er ikke i tråd med generalforsamlingens vedtak. I forhold til dine scenarioer tillater jeg meg å kommentere noen personlige synspunkter. Dette er ikke drøftet av styret og tidsperspektivet er kort. 6. Si nei til tilbud om kjøp Konsekvens: Stengt bakke 7. Kjøpe tråkkemaskinen jfr. tilbud i e-post Konsekvens: Drift i bakken med økonomisk bedrede rammebetingelser. 8. Gå inn i forhandlinger om pris Konsekvens: Mulig utsettelse, å tiden er knapp nå. Må gjøres raskt da. 9. Overta leasingkontrakt Lite aktuellt 10. Gi en årlig støtte til driftsselskapet gjennom næringsfondet. Risikoen er da hos Skaidi Alpin as, problematisk. Saksbehandler mener at dersom kommunen bestemmer seg for kjøp, må man sikre seg gjennom en avtale med Skaidi Alpin as at utleiepris til et driftselskap vil være symbolsk og akseptabelt for å sikre drift av bakken. Det er ikke tatt høyde for denne investeringen i årets budsjett. Investeringen kan legges inn i neste års investeringsbudsjett. Men da kan det være en risiko for at tråkkemaskinen blir solgt til andre interessenter.

17 Sak 78/12 En mulighet kan være at det inngås en avtale nå med Skaidi Alpin as om at kommunen dekker leasingbeløpet i inneværende kvartal (kr ,-) og sikrer seg opsjon på kjøp fra årsskiftet. Dette har vært forelagt Skaidi Alpin as/håkon Rønbeck i dag ( ) og som har meddelt at de ser ingen problemer med en slik løsning. Når det gjelder næringsfondets virkeområde så vil dette komme inn under kulepunkt 3 når det gjelder søknader som kan behandles av næringsfondet: Inntil 100 % tilskudd og max kr ,- i fysiske investeringer, planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprusting og reiselivsmessig infrastruktur. Søknader høyere enn kr ,- sendes Innovasjon Norge. RÅDMANNENS MERKNADER: Rådmannen ser et klart behov for å få til en løsning som kan sikre fremtidig drift av alpinanlegget på Skaidi. Erfaringer har vist at dette er er tilbud som stadig flere er interessert i å bruke. Men sesongen for anlegget er meget kort, og løpende utgifter / de økonomiske forpliktelser er derfor større enn det anlegget har av inntjening i dag. Rådmannen mener at før Kvalsund kommune drar en konklusjon om hvilke løsning kommunen vil gå inn for, så bør de mest aktuelle alternativer belyses mer grundig. Når kommunen fatter sitt vedtak bør saken være godt nok utredet og belyst, slik at man i ettertid ikke opplever at vedtaket er fattet på sviktende grunnlag eller ut fra feil/ manglende opplysninger. Slik rådmannen vurderer saken har kommunen (og vel også Skaidi Alpin as) nok tid til å få gjort en slik utredning. Saken kan deretter legges frem for kommunestyret i møte 13./14. desember En fordel ved å behandle saken på det tidspunkt er at kommunestyret da kan vurdere den i forhold til kommunens samlede økonomiske situasjon og andre prioriterte oppgaver som bør løses i Kvalsund kommune.

18 Sak 78/12 Rådmannens tilråding: 1. Skaidi Alpin as gis et tilskudd fra næringsfondet mot at Kvalsund kommune får en opsjon på overtakelse av tråkkemaskin fra Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Sigurd K. Beite rådmann

19 Sak 79/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen/Sigurd K. Beite Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/952 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/12 Utviklingsutvalget UTBYGGING AV FIBERBASERT BREDBÅND I KVALSUND KOMMUNE Leders innstilling: 1) Kvalsund kommune ber Bredbåndfylket Troms as om snarest mulig å utarbeide prosjektbeskrivelse / konkurransegrunnlag for fiberutbygging innen prioritert område 1 og 2 i Kvalsund kommune. Prosjektene lyses ut på Doffin så snart det lar seg gjøre. 2) Det utarbeides en økonomisk oversikt over samlede kostnader for en slik utbygging. Basert på denne beregningen sendes det snarest mulig søknad til Finnmark fylkeskommune om tilskudd til nevnte utbygging. 3) Under henvisning til pkt. 1 og 2 i rådmannens tilråding avslås søknaden fra Hammerfest Energi Bredbånd as. Kommunen legger til grunn at Hammerfest Energi Bredbånd as bør konkurrere på lik linje med andre firma om utbygging av fiberbredbånd også i prioriterte område 1 og 2 i Kvalsund kommune.

20 Sak 79/12 SAKSGRUNNLAG: Brev fra Finnmark Fylkeskommune vedr. utbygging av bredbånd Videokonferansmøte med Bredbåndsfylket Troms Prioritering av utbyggingsområder oversendt Bredbåndsfylket Troms E-post fra Hammerfest Energi vedr. bredbåndsutbygging på Skaidi E-post fra Finnmark Fylkeskommune vedr utbygging av bredbånd SAKSOPPLYSNINGER: Utbygging av fiberbasert bredbånd i Kvalsund kommune har vært drøftet i lengre tid og med ulike aktuelle leverandører. En utbygging i Kvalsund kommune vil måtte gå over noe tid og vil innebære store utgifter også for kommunen. Av den grunn har kommunen utarbeidet en prioritert liste for utbyggingen, og som er oversendt til prosjektleder Bredbåndsfylket Troms. Følgende prioritering er gjort: Antall husstander Kvalsund kommune Prioritet 68 Saraby, Porsa, Neverfjord Kvalsund fra Kvalsundbrua til skolen (Tappen) 1 32 Slettelv, Gargo 5 34 Kakelv, Fægfjord, Markopp, Repparfjord 6 25 Erdal-Klubbukt-Brensvik 8 8 Refsnes Råkeluft-Repparfjordsletta-Skaidi 2 56 Storbukt, Stallogargo, Hanselv, Sjåholmen 7 75 Kokelv Totalt Henvendelse fra Finnmark fylkeskommune. I nevnte e-post av fra Finnmark fylkeskommune står det følgende:

21 Sak 79/12 Viser til vårt brev av 7. februar 2012, og til møte som ble avholdt mellom kommunen og Bredbåndsfylket Troms. Bredbåndsfylket Troms har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune utført en kartlegging av bredbåndssituasjonen i kommunene i Finnmark. Vedlagt ligger et møtereferat samt Bredbåndsfylkets vurdering av bredbåndssituasjonen i Kvalsund kommune. Som beskrevet i ovennevnte brev må kommunen engasjere seg aktivt i dette arbeidet. Kommunens oppgaver videre vil være: Prioritere aktuelle prosjekter (allerede utført som nevnt ovenfor) Utarbeide prosjektbeskrivelser / konkurransegrunnlag Lyse prosjekter ut i DOFFIN / TED Kartlegge tilskuddsbehov Søke om tilskudd fra Fylket Bredbåndmidlene er begrenset, vi ber om at kommunen tar dette i betraktning ved utforming av prosjektbeskrivelser / konkurransegrunnlag. Kommunen må selv eventuelt inngå avtale med ekstern konsulent for videre arbeid/prosess. Bredbåndsfylket Troms har overfor Finnmark fylkeskommune gitt uttrykk for at de vil kunne kjøre prosessen videre for kommunen, fra prosjektbeskrivelse til ferdig anlegg. Dette arbeidet inkluderer blant annet utarbeidelse av forespørsel, utlysning i DOFFIN, innhenting av tilbud og saksbehandling fram til omforent avtaledokument mellom tilbyder og kommunen, oppfølging av tilbyder i prosjektperioden, sluttbefaring, sluttrapport, kontroll og revisjon av regnskap samt utbetaling av tilkjent støtte. Finnmark fylkeskommune ber om å bli orientert om hvordan kommunen vil arbeide videre. Bredbåndsfylket Troms har konkludert med følgende: Vi anbefaleret fiberprosjekt i Kokelv. Dette området har i dag ingen tilfredsstillende løsning. Vi anbefaler at kommunen legger prosjektet ut i Doffin for å få oversikt over de konkrete kostnadene for anlegget. Vi anbefaler en mobil bredbåndsløsning i området fra Nakken og sørover mot Saraby, i følge kommunen er det ca 68 boliger på denne strekningen (Porsa, Neverfjord, Saraby) Ishavsliks fiberkabel kommer i land på Nakken, det finnes muligheter for å kunne mate en basestasjon fra denne, en mobilsite i dette området vil potensielt også kunne gi store deler av strekningene: Rastaby, Russelv, og Komagnes samt Hanselv, Stangnes og Kargeneset et mobilt bredbåndstilbud. Vi anbefaler et fiberprosjekt i Kvalsund sentrum, dette er et område som er på grensen til å kunne karakteriseres om kommersielt utbyggbart. Hammerfest energi har vært i samtaler med Kvalsund kommune om et fiberprosjekt i området, men det er en del usikkerhet om hvilke ressurser kommunen kan stille til rådighet i form av infrastruktur (stolper og rør) Vi anbefaler at kommunen legger prosjektet ut i Doffin for å få oversikt over kostnadene ved en utbygging.

22 Sak 79/12 Henvendelse fra Hammerfest Energi Bredbånd. E-posten fra Hammerfest Energi Bredbånd av gjelder utbygging av fiber til næringslivet på Skaidi. I henvendelsen står det bl.a. følgende: Vi har nå vært i kontakt med Håkon Rønbeck og Skaidi Vi har sagt at vi ønsker å få til gode fiberløsninger på Skaidi. Det er mulighet for å realisere et tilbud på Skaidi allerede i høst. Vi ser på å kjøpe kapasitet mellom Hammerfest-Skaidi sammen med ENI og nettselskapet vårt. Men dette koster betydelige summer allerede nå. En start på Skaidi i høst har en totalramme på ca millioner. Denne investeringen vil kunne brukes som løsning for å levere bredbånd og tv til resten av Kvalsund. Spørsmålet er så: Er det mulig for å Kvalsund kommune å allerede nå bidra med f.eks. 1/3 av dette beløpet?et evt. Bidrag vil kunne inngå i den totale finansieringen av fiber til Kvalsund. SAKSVURDERING: Om henvendelsen fra Hammerfest Energi. Det er allerede lagt fiberkabel ove Repparfjorden og i stolper opp til Skaidi (Telenor), men den er ennå ikke gjort tilgjengelig for private eller næringsliv. Hammerfest Energi har en egeninteresse i bredbåndsutbygging da de ønsker å tilknytte sin egen trafostasjon på Skaidi til bredbåndsnettet. Det er forståelig at Hammerfest Energi ikke ønsker å ta den totale kostnaden for utbygging og at de ber om et utbyggingsbidrag fra kommunen. Fiberbasert nett for næringslivet på Skaidi ansees som en viktig utbygging. Ikke minst er Skaidi Hotell avhenging av god båndbredde i de trådløse nettverkene for hotellets gjester. Skaidi 2020 har et delprosjekt (1.5.3) for tilretteleggelse av felleskontorer en slags mini næringshage. En slik etablering vil også være avhengig og stabilt bredbånd med god kapasitet. Saksbehandler konkluderer med at initiativet fra Hammerfest Energi er viktig for å tilrettelegge for en fortsatt positiv utvikling av næringslivet og nye næringsetableringer på Skaidi.

23 Sak 79/12 Kvalsund kommune kan bruke næringsfondsmidler til kommunal tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur. Næringsfondet har en øvre grense for tilskudd på kr ,-. Det er heller ikke anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang. Kommunen har dermed ikke anledning til å bruke næringsfonds midler til dette initiativet utover dette vedtaket. Om fiberutbygging generelt i Kvalsund kommune. Rådmannen viser til at initiativet fra Finnmark fylkeskommune gjelder utbygging av fiberbasert bredbånd til private boliger. Det foreligger i dag ingen oversikt over hva en slik utbygging samlet sett vil koste, og hvor stor andel av utgiftene som Kvalsund kommune i så fall må dekke selv. Rådmannen vil søke å få avklart dette og vurdere om kommunens andel kan/bør prioriteres i budsjett 2013 i forhold til andre prioriterte oppgaver. Ut fra en foreløpig vurdering, blant annet basert på kommunens økonomiske situasjon og begrensede midler fra fylkeskommune/stat til å prioritere alle områder i Kvalsund samt kommuner for øvrig i fylket, vil det trolig være mest realistisk at utbyggingen i Kvalsund skjer over noen år. Rådmannens merknader. Rådmannen ser positivt på henvendelsen fra Hammerfest Energi Bredbånd AS om utbygging av fiberbasert bredbånd til næringslivet på Skaidi. Men etter rådmannens vurdering bør utbygging av bredbånd på Skaidi også bli et tilbud for private og ikke bare næringslivet der. Videre viser rådmannen til at det for tiden legges fiberkabel over Hatter til Smørfjord i regi av Ishavslink. Etter rådmannens vurdering bør det bety at område Kokelv, som er prioritert på 2. plass i kommunen sammen med Skaidi, bør ha bedre muligheter nå enn tidligere til en rask utbygging av fiberkabel. Rådmannen anbefaler derfor at Kvalsund kommune gjennom Bredbåndfylket Troms as får utarbeidet prosjektbeskrivelse / konkurransegrunnlag for fiberutbygging innen prioritert område 1 og 2 i Kvalsund kommune. Deretter lyses prosjektene ut på Doffin, men hvor det tas forbehold om at kommunen kan velge å trekke tilbake konkurransene bl.a. ut fra økonomiske grunner. Parallelt med dette utarbeides det en økonomisk oversikt over kostnadene, og deretter sendes det søknad til Finnmark fylkeskommune om tilskudd til prosjektene.

24 Sak 79/12 Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune ber Bredbåndfylket Troms as om snarest mulig å utarbeide prosjektbeskrivelse / konkurransegrunnlag for fiberutbygging innen prioritert område 1 og 2 i Kvalsund kommune. Prosjektene lyses ut på Doffin så snart det lar seg gjøre. 2. Det utarbeides en økonomisk oversikt over samlede kostnader for en slik utbygging. Basert på denne beregningen sendes det snarest mulig søknad til Finnmark fylkeskommune om tilskudd til nevnte utbygging. 3. Under henvisning til pkt. 1 og 2 i rådmannens tilråding avslås søknaden fra Hammerfest Energi Bredbånd as. Kommunen legger til grunn at Hammerfest Energi Bredbånd as bør konkurrere på lik linje med andre firma om utbygging av fiberbredbånd også i prioriterte område 1 og 2 i Kvalsund kommune. Sigurd K. Beite rådmann

25 Sak 80/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/917 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV TURISTINFORMASJONEN PÅ SKAIDI Leders innstilling: 1) Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd i forbindelse med oppgradering av Turistinformasjon på Saidi. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

26 Sak 80/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Hammerfest Turist AS SAKSOPPLYSNINGER: Hammerfest Turist AS er destinasjonsselskap for Hammerfest og Kvalsund kommune. En av selskapets viktigste oppgaver er å jobbe med vertskapsfunksjonen. Turistinformasjonen på Skaidi har en viktig funksjon både for Kvalsund kommune, men også for de omkringliggende kommunene. Et av prosjektene til Skaidi 2020 er å se på eksisterende løsning av Turistinformasjonen på Skaidi. Vedlagt finnes en kort rapport om dagens situasjon og ideer til utvikling av denne. Nåsituasjonen: I dag er det en gammel avtale som følges mellom Hammerfest Turist AS og Skaidicenteret. Avtalen sier at Skaidicenteret skal ivareta et rødt turistkontor konsept. Det betyr at kontoret har sesongåpent i fra Turistkontoret er samlokalisert med suvernier butikken. Selve turistkontoret er ubetjent. Det står en tom skranke der med brosjyrer levert av Hammerfest Turist AS. Selve betalingen for tjenesten har vært foregått slik at Skaidicenteret stiller lokaliteter til disposisjon og er med dette medlem kostnadsfritt i Hammerfest turist AS. I perioder har det vært en person som har jobbet i perioden på Turistinformasjonen, men det har vært vanskelig å rekruttere personer. Selve informasjonsbiten inne i lokalet er ikke presentabel. Det er dårlig med hylleplass og generelt dårlig presentert. På utsiden er det heller ikke merket med rødt turistkontor. På Skadisletta er det et skilt som forteller at det er turistinformasjon på Skaidi.

27 Sak 80/12 Fremtidsrettet turistinformasjonssenter: Hammerfest Turisti har hatt møter med Skaidisenteret. Skaidisenteret er fortsatt motivert for å ha et sesongåpent turistkontor der det ligger i dag. Skadisenteret har planer om å endre lokalitetene og er også villig til avsette en del av dette til turistinformasjon. Det betyr at i sommerperioden er turistinformasjonen samlokalisert med suvernier butikken og resten av året samlokalisert med kafe/bensinstasjon. For at det skal bli en god turistinformasjon har Hammerfest Turist sett på følgende forbedringer: - Inngå en fast avtale med Skaidicenteret til en verdi av kr pr. år - Ny innredning (gjerne mobil) til brosjyrer - Flatskjerm med rullerende informasjon om regionen - Internett tilgang i turistinformasjonen - Selvbetjent infoautomat - Henge opp stort kart over regionen - Muligheter for å henge opp plakater - Rødt turistkontor i perioden I resten av året etablerer vi en informasjonsvegg i lokalitetene til bensinstasjon/kafe. Turistinformasjonen er Hammerfest Turist AS sitt ansvar mht. til utforming og se til at det til enhver tid er nok og riktige brosjyrer. Skaidisenteret drifter Turistinformasjonen. Investeringskostnader: Ca Årlige driftskostnader: Ca SAKSVURDERING: Skaidi 2020 har i år under tiltak et delprosjekt Turistinformasjon og kommunikasjon. En forbedring av offentlig tjenestetilbud som turistinformasjon bør gjennomføres for å utvikle reiselivspotensialet. En forbedring/oppgradering av infrastrukturen til Turistinformasjon på Skaidi er en naturlig følge av dette arbeidet. Hammerfest Turist mottar en årlig støtte fra Kvalsund kommune på kr ,-. Det er i år avsatt kr ,- under tiltak i Skaidi Investering i ny infrastruktur er helt nødvendig for å forbedre turistinformasjons tjenesten på Skaidi.

28 Sak 80/12 Ihht næringsfondets statutter kan det gis inntil 100% tilskudd og max kr ,- i fysiske investeringer. Rådmannens tilråding: 1) Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd i forbindelse med oppgradering av Turistinformasjon på Saidi. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Sigurd K. Beite rådmann

29 Sak 81/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/938 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM MIDLER TIL INNSPILLING AV DRØMMEREISEN, STALLO Leders innstilling: 1) Cultura Nord ltd innvilges et prosjekttilskudd i forbindelse med produksjon av CD en Drømmereisen, Stallo. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

30 Sak 81/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Cultura Nord ltd/june Sommer Strask SAKSOPPLYSNINGER: Cultura Nord ltd søker om tilskudd ifm innspilling og produksjon av CD platen Drømmereiser, Stallo. Cultura Nord ltd er registrert med forretningsadresse i Kvalsund og skriver i sin søknad: Cultura Nord Ltd er et ungt firma, startet i 2010 og skal levere kultur/litteratur opplevelser fra Finnmark. Cultura Nord fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2011 for å utvikle Finnmarks mytiske kart og produsere 1 stk. CD, og Finnmarks mytiske kart T, et kart med et opphavssagn fra hver kommune i Finnmark. Sammen med et bilde av objektet/mytefiguren som presenteres er også sagnet. I mars 2012 produserte jeg CD-en "Haldde - inn i huldrenes rike". Dette ble den første i serien Drømmereiser/Dreamtravels Fra Kvalsund kommune er det Drømmereisen, Stallo som et aktuell. Forestillingen er allerede produsert og hadde urpremiere under Stallo-dagene Oppmøtet var særdeles godt. Full sal og vi fikk mange forespørsler om kjøp av CD. Jeg ønsker nå å produsere CD-en "Stallo" og søker derfor Kvalsund kommune v/næring om penger til dette. Budsjett: Oversettelse til Engelsk kr ,- Studioleie: kr ,- Miks: kr 4.500,- Mastring: kr 6.000,- Konvertering /digital distribusjon, standard satser: kr 1.500,- Cover design: kr 4.000,- Reise til og fra Sarpsborg for innspilling: kr ,- Opptrykk av CD-er 600 stk (Demofabrikken AS) kr ,-

31 Sak 81/12 Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt 4 dager: 1875x4= kr ,- Markedsføring kr ,- Søknadssum kr ,- SAKSVURDERING: Det er svært gledelig å få inn en søknad fra en kulturbedrift. Vi trenger enda flere kulturarbeidsplasser og vi må virkelig støtte opp om de få vi har spesielt kvininearbeidsplasser. Produktet det her søkes støtte til kan være med på å øke omdømmet til Kvalsund kommune og skape begeistring og øket bolyst hos våre innbyggere. CD en skal produseres i et opplag på 300 stk m/norsk tale og 300 stk. med engelsk tale. På den måten kan CD en også bidra med god markedføring av Kvalsund både innenlands og utenlands. Søknaden vurdert ut fra statuttene til næringsfondet: Finansieringsplan Beløp Statuttene Mulig tilskudd Oversettelse til engelsk kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Studioleie kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Lydmiks kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% CD mastering kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Konvertering kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Cover design kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Reise til/fra Sarpsborg kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 50% Produksjon av CD er kr ,- (2.1.1 kulepunkt 3) < 100% Komp. tapt arb. inntekt kr ,- (2.1.1 kulepunkt 2) < 30% Markedsføring kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50%

32 Sak 81/12 Forslag til tilskuddsbeløp: Oversettelse til engelsk kr. 540,- Studioleie kr ,- Lydmiks kr ,- CD mastering kr ,- Konvertering kr. 450,- Cover design kr ,- Reise til/fra Sarpsborg kr ,- Produksjon av CD er kr ,- Komp. tapt arb.inntekt kr ,- Markedsføring kr ,- Sum kr ,- Rådmannens tilråding: 1) Cultura Nord ltd innvilges et prosjekttilskudd i forbindelse med produksjon av CD en Drømmereisen, Stallo. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Sigurd K. Beite rådmann

33 Sak 82/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/925 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD Leders innstilling: 1) Robert Wilhelmsen/Skaidi Maskin innvilges et tilskudd i forbindelse med innkjøp av Valtra A95 traktor, 2005 mod. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

34 Sak 82/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Robert Wilhelmsen SAKSOPPLYSNINGER: Robert Wilhelmsen søker om et tilskudd på kr til kjøp av traktor. Robert Wilhelmsen driver taxivirksomhet i kommunen med 2 biler og skriver videre i sin søknad: Jeg vurderer og utvide driften med en traktor. Jeg har fra før investert etter hvert og bygget meg opp gradvis, og har i dag 2 ansatte + meg selv. Det vil si en bedrift med 3 ansatte. Det har vist seg ett behov for ett firma på Skaidi som kan tilby snøbrøyting ol arbeid. Jeg planlegger og starte ett firma «SkaidiMaskin» og denne traktoren er begynnelsen på dette. Til og begynne med skal jeg kjøre selv 50% og leie 50%. Dette betyr at det vil umiddelbart bli en halv stilling av denne investering, på sikt er det planen at det skal være en 100% stilling. Jeg vil søke samarbeid med andre firmaer i området og forsøke og bygge opp og utvikle firmaet til og bli ett firma med flere enheter og ansatte. Finansieringsplan Valtra A mod med div utstyr iflg tilbud = Egenkapital Lån Tilskudd fra næringsfondet SAKSVURDERING: Søknaden er vedlagt skatteattest og tilbud på traktor fra Lantmannen Maskin Midt Norge AS.

35 Sak 82/12 Robert Wilhelmsen har i flere år drevet taxivirksomhet fra Skaidi. Han har flyttet til kommunen, stiftet familie og har bygd hus her. Han hører til den yngre garde av yrkesaktiv befolkning. Taxivirksomheten har vært drevet seriøst og er et godt tilbud til kommunens befolkning. Det at Robert Wilhelmsen ønsker å utvide sin forretningsvirksomhet i kommunen må ansees som veldig positivt. I søknaden ligger et ønske om å starte et nytt firma Skaidi Maskin som skal tilby snøbrøyting og liknende arbeide. Med flere nye hyttefelt sentralt i Skaidi i tillegg til kommunale veier og private hus/hytter er markedet absolutt til stede for flere aktører som kan tilby brøyting. Kommunen har tidligere gitt et tilskudd til Skaidi Handel (2005) til innkjøp av traktor med formål snøbrøyting. Vurdert i henhold til næringsfondets statutter kan det gis inntil 100% tilskudd og max kr ,- i fysiske investeringer. I forhold til total kostand på kr ,- søkes det om et tilskudd på 35%. Rådmannens tilråding: 1. Robert Wilhelmsen/Skaidi Maskin innvilges et tilskudd i forbindelse med innkjøp av Valtra A95 traktor, 2005 mod. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,-. Beløpet belastes konto næringsfondet. 2. Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Sigurd K. Beite rådmann

36 Sak 83/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/924 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/12 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNENS NÆRINGSFOND Leders innstilling: 1) Jan Sundby SUS (selskap under stiftelse) innvilges investeringstilskudd i forbindelse med oppstart av selskap i Kvalsund kommune. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet.

37 Sak 83/12 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd fra Jan Sunby SAKSOPPLYSNINGER: Jan Sundby planlegger å stifte et nytt aksjeselskap i Kvalsund. Sundby arbeider i dag som leder av Hammerfest Parkering. Han er bosatt i Kvalsund (Storbukta) og har et enkeltmannsforetak fra før av, registrert med adresse i Kvalsund. Jan Sunby er siviløkonom og har jobbet med ledelse, økonomi og administrasjon ved Hammerfest kommune, Telenor, Avinor, Hammerfest sykehus og private firmaer. Som bakgrunn innenfor det fagfeltet han har tenkt å fokusere mest på, som er revisjon og veiledning, har han arbeidet flere år som kvalitetsleder og han har 2 akkrediterte (fra QMCE og Norsk Forening for Kvalitet og Revisjon) sertifikater: Qualitay System Manager og Quality Auditor. Etter det han har observert er det få lokale selvstendige/uavhengige aktører innfor revisjon og veiledning på 1-IMS og kvalitetssystem. Imidlertid vil en markedsanalyse avdekke det. Sundby skriver i sin søknad: Det tenkte at nytt foretaket skal fokusere på Revisjon og veiledning rettet mot Helse, Miljø og Sikkerhet, kvalitetsrevisjoner (ISO serien). Både internt og eksternt i et foretak og organisasjon. Risiko- og sikkerhetsanalyser Veieledning innenfor økonomi og administrasjon. Parkering. Veiledning, drift og investering I tilegg skal driften av enkeltmannsforetaket videreføres. Brøyting og grunnarbeider. Prosjektet består av Forprosjekt Forretningsplan Opplæring og kompetanse Tjenesteutvikling Markedsundersøkelse/markedsføring Planlegging

38 Sak 83/12 Navn på bedriften/eier: Jan Sundby Navn: selskap under stiftelse som AS Kapitalbehov: Aksjekapital (minimumsbeløp kr som må skaffes selv) Forprosjekt: forretningsplan 2 dager a 7 timer a kr 500,- = kr Opplæring/kompetanse: Risk Management ca kr (kursavg./reise og opphold ca 1 uke). Bør å ha dette kurset for å komplettere Quality System Manager og Quality Auditor Produktutvikling QSM og QA rettet mot foretak og det offentlige (kommune/statlige organisasjoner). Spesielt støtte til å utvikle kompetanse på internrevisjoner og å utvikle kvalitets- og HMShåndbok (er). Kr Markedsføring og hjemmeside 248,-/mnd- pr. år hjelp til markedsføring kr Samlet ca kr 7.000,- PC og skriver ca kr 9.000,- Programmer Windows 7 prof. komplett Kr 3.000,- Standarder fra Norsk Standard NS ICS : Standardsamling som bl.a. inneholder: ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 9004, ISO 9000, SN-ISO/TR 10013:2001 samlet kr ,- Regnskapskostnader ca kr ,- pr. år (tilbud Merkantilservice) Regnskap kr 660/time x 10= kr Årsoppgjør kr 890/time x 5 = kr Lønn kr 660/time 1,75 tim pr. mnd kr Rådgiving kr 660/time 10 timer kr Samlet ekskl. mva. kr Finansieringsplan Aksjekapital kr eget ansvar: egeninnsats Kurs og reise/opphold: "Risk Management kr Forprosjekt: Forretningsplan kr PC og skriver og programmer Standarder kr kr Hjemmeside og markedsføring kr Produktutvikling kr Etableringskostnader konsulent kr kr Brønnøysund Reg. kr Regnskapskostnader første året kr Sum kr

39 Sak 83/12 SAKSVURDERING: Som vedlegg til søknaden finnes attest om restanse på skatt/avgift, CV og tilbud om regnskapstjenester. I henhold til statuttene for næringsfondet vurderes innholdet i søknaden som følger: Finansieringsplan Beløp Statuttene Mulig tilskudd Kurs og reise kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Forretningsplan kr. 7000,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% PC, skriver, programvare kr ,- (2.1.1 kulepunkt 3) <100% Standarder kr ,- (2.1.1 kulepunkt 3) <100% Markedsføring kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Produktutvikling kr ,- (2.1.1 kulepunkt 1) < 50% Etableringskostnader kr ,- ikke tilskuddsberettiget Registering av firma kr ,- ikke tilskuddsberettiget Regnskapskostnader kr ,- ikke tilskuddsberettiget Saksbehandler synes det er positivt at vi får en bedriftsetablering med denne type kompetanse i Kvalsund kommune. Markedet er trolig stort for opplæring/revisjon innen områdene HMS og kvalitetssystemer. Kommunen har bl.a nettopp vært igennom HMS opplæring. I tillegg vil det være viktig tilbud til lokale/regionale bedrifter som ønsker å være leverandør til olje/gass eller mineral næringen. Forslag til tilskuddsbeløp: Kurs og reise kr ,- Forretningsplan kr ,- PC, skriver, programvare kr ,- Standarder kr ,- Markedsføring kr ,- Produktutvikling kr ,- Sum kr ,-

40 Sak 83/12 Rådmannens tilråding: 1) Jan Sundby SUS (selskap under stiftelse) innvilges investeringstilskudd i forbindelse med oppstart av selskap i Kvalsund kommune. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- Beløpet belastes konto næringsfondet. 2) Tilskuddet er underlagt statutter for Kvalsund kommunes næringsfond av , med de forpliktelser som er beskrevet. Sigurd K. Beite rådmann

41 Sak 84/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/726 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/12 Utviklingsutvalget /12 Utviklingsutvalget REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

42 Sak 84/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Sissel Olaussen gnr. 23, bnr. 35 Repparfjord sletta Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 og forurensningforskriften 12.5 Vedtak: I medhold av pbl 20-1 innvilges nedlegging av slamavskiller med infiltrasjonsanlegg og det gis utslippstillatelse til slamavskiller med infiltrasjonsanlegg jf. forurensningforskriften Jens Thomas Rønqvist gnr 24, bnr 1, fnr 59 Hofsethhøygda Søknad om byggetillatelse, oppføring av tilbygg - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av tilbygg på 21 m2 bebygd areal. 3. Ole Harald Fredriksen gnr 8, bnr 195 Kvalsundveien 201 Søknad om byggetillatelse, oppføring av garasje - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av garasje på 56 m2 bebygd areal. 4. Frode Antonsen gnr 26, bnr 1, fnr 53 Øvre Skaidilia Søknad om byggetillatelse, oppføring av uthus + riving av gammelt uthus på 6 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av uthus på 32 m2 + riving av gammelt uthus på 6 m2. 5. Jens Thomas Rønqvist gnr 24, bnr 1, fnr 59 Hofsethhøygda Søknad om opprustning av eksisterende avkjørsel - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om opprustning av eksisterende avkjørsel mottatt Håkon Rønbeck gnr 26, bnr 1, fnr 136 Skaidisletta Søknad om byggetillatelse, oppføring av uthus - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av uthus på 48 m2 bebygget areal. 7. Trond Berntsen gnr. 26, bnr. 1, fnr. 99 Skaidisletta Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 og forurensningforskriften 12.5 Vedtak: I medhold av pbl 20-1 innvilges nedlegging av gråvansfilter for forbruksvann og det gis utslippstillatelse til gråvansfilter for forbruksvann jf. forurensningforskriften 12.5.

43 Sak 84/12 8. Arne Mathisen gnr 14, bnr 171 Storbukt Søknad om byggetillatelse, oppføring av tilbygg - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt og nabovarsel mottatt for oppføring av tilbygg på 22 m2 bebygd areal. 9. Torbjørn Nilsen gnr 4, bnr 1, fnr 119 Nedre Trangedal Søknad om byggetillatelse, oppføring av tilbygg til uthus - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av tilbygg til uthus på 30 m2 bebygd areal. 10. Nøytral byggeadministrasjon gnr. 9, bnr. 111 Fergekaia Søknad om tillatelse til tiltak bygging av kaianlegg Vedtak: Ihht plan- og bygningslovens 20-1 bokstav a gis det tillatelse til bygging av kaianlegg med følgende forbehold: Søknad om ansvarsrett for søker jf. pbl 23-4, prosjekterende jf. pbl 23-5, utførende jf. pbl 23-6, uavhengig kontroll jf. pbl 23-7 som trådte i kraft Krav om godkjent nabovarsel fra eiendom gnr. 9, bnr. 5, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet og Kystverket. 11. Byggtjenesten gnr 14, bnr 60 Stallogargoveien Søknad om igangsettelse av oppføring av tiltaket Vedtak: I medhold av pbl 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om igangsetting av oppføring av tiltaket mottatt Knut Haugen gnr. 23, bnr. 62 Elvebakken Søknad om deling og oppmålingsforetning Vedtak: Ut i fra overnevnte vil ikke søknaden stride mot gjeldende reguleringsplanen, og gis tillatelse ihht plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m til oppretting av nye matrikkelenheter på eiendom gnr. 23, bnr. 62. Det gis tillatelse til bruk av eksternt firma til oppmåling av matrikkelenhetene i samråd med Kvalsund kommune. 13.Brynjar Isaksen gnr 24, bnr 72 Skaidi hyttefelt Søknad om tillatelse til tiltak, - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak mottatt for oppføring av ny fritidsbolig og garasje på 175 m2 bebygd areal. 14.Nøytral byggeadministrasjon gnr. 9, bnr. 111 Fergekaia Viser til deres brev av avklaring av forbeholdene jf. vedtak av Vedtak:

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer