Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer?"

Transkript

1 FpU fikk hjelp fra Danmark Danske Venstres Ungdom hjalp FpU med skolevalgene. Side 4 og 5 Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer? Side 8 og 9 Moingen Morten Morten Wold fra Vikersund gikk fra journalist til stortingsrepresentant på 5 år. Side 6 og 7 Lørdag 5. oktober Nr årgang Foto: Scanpix Forhandler videre Sonderingene mellom de fire ikke-sosialistiske partiene har ført til at FrP og Høyre går videre til reelle forhandlinger. En samarbeidsavtale mellom de fire partiene sikrer en styringsdyktig mindretallsregjering. Side 2 og 3

2 2 Leder Lørdag 5. oktober Den rivende utviklingen innen oljevirksomheten og Statoils voldsomme vekst førte til at det oppsto behov for å opprette et eget departement for oljesaker. Oljesakene spilte en dominerende rolle i norsk politikk og økonomi, og behovet for å styrke den politiske administrasjonen var åpenbart til stede. Olje- og energidepartementet avløste oljeavdelingen i Industridepartementet i Bjartmar Gjerde ble landets første oljeminister. Fra opposisjon til posisjon Mandag denne uken signerte de ikke-sosialistiske partiene en avtale som danner grunnlaget for videre forhandlinger mellom FrP og Høyre om en ny kurs for Norge. Partiet arbeider videre for å være en del av regjeringsdannelsen gjennom forhandlinger med Høyre. Vi ser allerede tendenser til at skremmebildet som ble tegnet av FrP i valgkampen videreføres også etter valget. I de kommende uker, måneder og år har vi nå en mulighet til at partiet kan vise sin handlekraft og ansvarlighet. Når vi nå deltar i reelle forhandlinger om regjeringsdeltakelse er vi ved et mulig veiskille i FrPs historie. I dette arbeidet er det viktig at vi sørger for at partiets politiske grunnlag og den politikken vi eventuelt vil føre i regjering i sum blir en del av vårt helhetlige virke på alle plan. Dette betinger at alle organisasjonsledd bidrar til at kunnskapsnivået i organisasjonen utvikles. Partiets mange kurs innen ulike politikkområder er et viktig grunnlag for slik kompetanseheving. For å peke på noe kan vi vise til at partiet har kurs for nye medlemmer innen partiets program. Viktige kurs er også budsjettkurs som er aktuelle i disse dager hvor lokallagene skal danne grunnlaget for det kommende årets disponeringer i kommunene. I tillegg til viktigheten av at vi drar i sammen retning politisk er det også viktig å ha en god organisasjonskultur. Det innebærer at alle organisasjonsledd må sørge for gode interne prosesser. Forutsetningen for dette er at det legges til rette for aktive og demokratiske debatter. Å opprettholde en levende organisasjon betinger at vi sørger for stadig nyrekruttering. Dette skaper fornying og utvikling av kompetanse og initiativ. Det er derfor viktig at vi bruker tid og ressurser i den kommende tiden på å imøtekomme medlemmer nye som gamle. Viktige medlemstiltak som medlemsmøter, kurs, sosiale begivenheter, nyhetsbrev og andre tiltak som bidrar til informasjon og involvering er viktig. FrP er en organisasjon som er bygget opp med grasrota i fokus. Det skal vi fortsette med i det daglige virke både i kommuner, fylker og i hovedorganisasjonen. I tiden frem mot fylkes- og kommunevalget er dette fokuset viktig for å forberede partiet på å være med på å styre enda flere fylker og kommuner. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, FrP for Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør Monique Watne, Journalist Arne Rune Gjelsvik Journalist Journalister: Monique Watne Arne Rune Gjelsvik Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 350, Halvår kr 225, Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Nei, jeg er IKKE aktuell som kulturminister i den nye regjeringen. Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Sonderingene mellom de fire ikkesosialistiske partiene har ført til at FrP og Høyre går videre til reelle forhandlinger. En samarbeidsavtale mellom de fire partiene sikrer en styringsdyktig mindretallsregjering. Det er nå de reelle forhandlingene begynner. Det er i dagene som kommer mye av politikken skal avgjøres. Samtidig har vi allerede sikret oss betydelig gjennomslag for viktige FrP-saker

3 Lørdag 5. oktober Høyre med FrP som andrevalg. En undersøkelse foretatt blant delegatene på Unge Høyres landsmøte tidligere i år, viser at hele 40 prosent av topptillitsmennene i UH har FrP som sitt nummer 2-parti. Fra å foreslå avsky-resolusjoner mot FrP har situasjonen endret seg så sterkt at nesten halvparten av de mest fremtredende tillitsmenn ser FrP som et alternativ til UH Sponheim: Jeg blir en farlig konkurrent. I et intervju som Fremskritt har gjort med Lars Sponheim, Venstres eneste representant på Stortinget, mener han at han vil bli FrPs farligste konkurrent i årene fremover. Han tar avstand fra Venstre slik det har fremstått de siste 20 årene. Miljøfokuseringen ble for sterkt overdrevet og skremte vettet av vanlige mennesker mener han. Tilbake står de gamle liberale verdiene som Venstre på 60-tallet stod for, mener han. handler videre med Høyre som gir en enklere hverdag for folk flest i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, sier Siv Jensen. Jensen trekker frem flere områder hvor FrP allerede i samarbeidsavtalen har fått betydelig gjennomslag. I tillegg understreker hun at det er nå de reelle forhandlingene starter med Høyre, noe som betyr at en eventuell regjeringserklæring vil inneholde mye god FrP-politikk. Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for: Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, herunder 24 års grense, økt forsørgerkrav for familiegjenforening og differensiert mottaksstruktur, herunder lukkede asylmottak. En eventuell regjeringserklæring vil inneholde mye god FrP-politikk Siv Jensen Lovfestet rett til sykehjemsplass (heldøgns pleie og omsorg). Reduksjon i avkortingen for gifte og samboende pensjonister. Etablering av et veiselskap for å bygge mer veier og redusere bruk av bompenger. Økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene. Fritt behandlingsvalg i helsesektoren. Betydelig styrking av psykiatri og rusbehandling Økt politikraft og mer synlig politi Skattelette for vanlige lønnsmottakere (økt minstefradrag) Avbyråkratisering Jensen mener det er betydelig gjennomslag for et parti som har fått 16,3 % oppslutning ved valget. Spesielt med tanke på at det er nå de reelle forhandlingene om stort og smått starter. Hun mener imidlertid det er viktig å være ærlig på tapene partiet har måttet akseptere i samarbeidsavtalen. Tapte Lofoten Vi tapte oljesaken om Lofoten og Vesterålen. Det var en viktig sak for Venstre og KrF, og de gjennomslagene vi fikk gjorde at dette var noe vi måtte akseptere. Forhåpentligvis vil vi sørge for arbeidsplasser og vekst i regionen, blant annet gjennom en miljø- og oljevernbase. God prosess Jensen skryter også av samarbeidsklimaet mellom de fire partiene, og hun legger ikke skjul på at denne prosessen har ført partiene nærmere hverandre. Dette mener hun gir god grunn til å tro at man får en styringsdyktig og handlekraftig regjering, som gjennomfører mye god FrPpolitikk. Enstemmig landsstyre FrPs Landsstyre vedtok enstemmig at forhandlingsutvalget skal gå videre til reelle forhandlinger med Høyre de kommende dagene. Landsstyret vil igjen bli innkalt for å fatte vedtak, dersom en regjeringserklæring blir fremforhandlet mellom de to partiene.

4 4 Lørdag 5. oktober 2013 MØTTE SIV: Gjestene fra Danske Venstres Ungdom fikk også møte partileder Siv Jensen. (Foto: FpU) Hjelp fra Danmark Den 30. august troppet det opp 15 ungdommer fra Venstres Ungdom som var klare for å stå på frontlinjen og kjempe for Fremskrittspartiet i valgkampen. Fremskrittspartiet har høy anseelse blant mange politiske partier i Europa på høyresiden. Blant disse er Venstre fra Danmark, som lenge har vært et regjeringsparti som har stått for lavere skatter og mer valgfrihet for innbyggerne. Norge har bruk for en ny regjering som vil sette grenser for politikernes innblanding i folks liv Mattias Vesterdal Norsk valgkamp Når valgkampen sto på som fullt kom Venstres Ungdom til Norge for å drive valgkamp. Først fikk vi besøk fra lederen av de unge konservative i Europa (EYC), Tim Dier, på vår sommerleir. Han var også med på å stå på stand og møte velgere. På tampen av valgkampen fikk vi også besøk av Venstres Ungdom som ønsker å sørge for at vi kommer til regjeringsmakt og kan påvirke politikken i en liberalistisk retning, sier formann i FpU, Himanshu Gulati. Besøkte lokallag Venstres Ungdom og FpU-erne besøkte en rekke lokallag i FpU og FrP rundt omkring på hele Østlandet. De har deltatt på arrangementer, delt ut brosjyrer og bidratt til at FrP skal komme inn i regjering og gjøre et best mulig valgresultat. Norge har bruk for en ny regjering. En regjering som vil få i gang den norske økonomien og sette grenser for politikernes innblanding i folks liv. Vi håper at dere i FrP og FpU vil sørge for et regjeringsskifte. Det er enormt viktig, ikke bare for Norge, men også for resten av Skandinavia, sier Mattias Vesterdal, som var delegasjonsleder for de danske ungdommene. Fakta: Venstre har hatt statsministeren av Danmark i perioden Først Anders Fogh Rasmussen og deretter Lars Løkke Rasmussen. Partiet er et liberalt parti som står for lavere skatter, mer valgfrihet for folk flest og en streng asylog innvandringspolitikk. NORSK VALGKAMP: Lokallagsleder Emil Ra med Siv Jensen. (Foto: FpU) DANSK HJELP: Nestleder Mattias Vesterdal frf Himanshu Gulati. (Foto: FpU)

5 Lørdag 5. oktober Stolt over innsatsen I årets skolevalg kom FrP på en solid tredjeplass, og hadde fantastiske resultater på en rekke forskjellige skoler. vn i Venstres Ungdom i Fredericia i passiar Vi har hatt en utrolig god skolering og fantastiske skoledebattanter som har jobbet hele døgnet og fått lite søvn, og det var ikke forgjeves, sier en stolt formann i FpU, Himanshu Gulati. Skolevalgene har vært en lang norsk tradisjon, hvor ungdom får muligheten til å engasjere seg i politikk, stille spørsmål og møte politikere på sin egen alder. I 2011-valget var det valgtorg, dette førte til at elevene kunne spørre politikere direkte, men det ble ingen meningsbrytning. I årets valg har det vært kombinasjoner av både skoledebatter og valgtorg. Vi er veldig fornøyd med å få skoledebattene tilbake, og grunnen til det er at vi ser at venstresiden har en lei tendens til å lyve om vår politikk. Uten debatter har vi ingen mulighet til å slå det tilbake, sier Himanshu Gulati. Gode tradisjoner Fremskrittspartiet har vært kjent for å gjøre det sterkt i skolevalgene. Ungdommen har lenge vært en viktig velgergruppe for Fremskrittspartiet, og det ser vi også i år. Ungdommen ser at vi er de eneste med en boligpolitikk som gjør at de har en sjanse på å komme inn på boligmarkedet, og en frihetspolitikk som gir de muligheten til å styre sin egen hverdag, sier Gulati. Topp 5 resultater i skolevalgene 1. Skoleskipet Gann 68,75 % 2. Melbu VGS 62,9 % 3. Hadsel VGS 62,9 % 3. Meldal VGS 49,3 % 4. Stangnes VGS 49,0 % 5. Hop VGS 48 % SKOLEVALG: FpU prioriterte å få mange medhjelpere med på skolevalgene, sier Himanshu. Fremskrittspartiets Ungdom hadde et omfattende opplegg for debattantene. Det var tre store samlinger nasjonalt, i tillegg til fylkesvise og regionale skoleringer. Dette førte til at vi hadde de best skolerte skoledebattantene i landet, noe vi så i de fantastiske resultatene flere plasser, sier Gulati. Godt samarbeid Det er FpU som tradisjonelt har hatt ansvaret for skolevalgene, selv om det er Fremskrittspartiet som stiller til selve valget. Dette hindret imidlertid ikke FrP-ere fra å engasjere seg i valgtorg og skoledebatter. En rekke plasser stilte stortingsrepresentanter og andre høytstående folkevalgte opp på både skoledebatter og valgtorg, noe som utvilsomt sørget for at man fikk flest mulig ungdommer til å velge Fremskrittspartiet. Hoksrud i Stjørdal I Nord-Trøndelag var FpUerne så heldig at de fikk besøk av to stortingsrepresentanter samtidig. Bård Hoksrud var på besøk til trønderkommunen Stjørdal, sammen med Robert Eriksson. Etter en kort telefonsamtale var plutselig begge stortingsrepresentantene å se på valgtorg på fylkets største skole. Resultatet var solid fremgang fra 2009-valget. Vi setter stor pris på det Fremskrittspartiet har gjort, og vi er stolte for å opprettholde et godt resultat blant ungdom, slår FpU-formannen fast. Sosiale medier For å engasjere flest mulig unge velgere i valgkampen hadde også FpU en målrettet kampanje på Facebook. Kampanjen nådde hundretusenvis av mennesker på Facebook, og skapte både debatt og reaksjoner. En av disse kampanjene sammenlignet det unødvendige og smålige avgiftssystemet til de rødgrønne med FrPs politikk. Fremskrittspartiet mener selvsagt at alle skulle kunne kjøpe trygge, miljøvennlige biler i Norge, og ikke kjøre rundt i gamle skranglekasser. Dette bevitnes sterkest ved å sammenligne prisene på bilene med partienes politikk. Arbeiderpartiet ønsker å bruke bilistene som en melkeku for staten. Dette går utover både trafikksikkerheten og miljøvennligheten av bilparken. Selvsagt skal alle kunne vite at de kjører en trygg bil, uten at det må koste skjorta, sier formann i FpU, Himanshu Gulati. a Venstres Ungdom i Århus i samtale med

6 6 Portrettet Lørdag 5. oktober 2013 Bare fem år etter at han meldte seg inn i FrP, er Morten Wold (46) nyvalgt stortingsrepresentant. Litt tilfeldig, sier han selv. MOINGEN ter og enkelte som tror de har monopol på vett og forstand har forsøkt å gjøre livet surt for meg, sier 46-åringen. Han ble innvalgt som Buskerud FrPs andrekandidat, og holder det syvende distriktsmandatet på Buskerud-benken. Etter en meget aktiv valgkamp ristet Wold av seg konkurrentene, og distanserte Høyres tredjemandat med veldig god margin. Når du stiller opp, vil du gjerne vinne. Vi hadde en real valgkamp i Buskerud, og jeg er glad FrP opprettholdt to mandater, sier Morten videre. Nå overtar han plassen etter Ulf Erik Knudsen, sluggeren som gir seg etter 16 år på Stortinget. Sammen med Jørund Rytman, utgjør Morten Wold FrP-innslagene på Buskerud-benken i landets nasjonalforsamling. Man blir både stolt, yd- MORTEN Fremskritt møter Morten myk og føler ærefrykt når Wold på hans hjemsted Vikersund i Modum kommune, av 169 stortingsplasser. Ikke man får tillit til å bekle én i hjertet av Buskerud. Her alle får oppleve det. vet nesten alle hvem han er. Han hilser til høyre og venstre når vi rusler i hovedgaten i sentrum. At innbyggerne i kommunen ville ha sin egen representant på Stortinget, er hevet over tvil: Modum FrP kjørte hardt på kampanjen Moingen Morten på Stortinget, gjorde et meget godt valg med 22,3 prosent og ble nest største parti i en rød høyborg der Ap har hatt ordføreren de seneste 89 år. I Buskerud samlet sett, ble det 18,6 prosent - en fremgang på hele 7,6 prosentpoeng fra valget for to år siden. God valgkamp Det var veldig gledelig med så stor oppslutning. Jeg har fått nesten bare lykkeønskninger gjennom valgkampen, selv om noen kverulan- Kom i september 2008 var Morten Wolds første dag i FrP. Da møtte han opp som nyansatt kommunikasjonsrådgiver i partiets stortingsgruppe. Da måtte han også, som vedtektene krever, melde seg inn i partiet, noe han opplevde som helt uproblematisk. - Etter 20 år som journalist, var dette en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Politisk har jeg alltid ligget på høyresiden. Det å få arbeide i landets mest spennende parti, i hjertet av det politiske liv, var så utfordrende at da min ettårige permisjon fra Drammens Tidende gikk ut, sa jeg opp avisjobben for å være med partiet videre. Jeg har ikke angret én dag på det. Men at han allerede etter Navn: Morten Wold Alder: 46 år Bor: Vikersund i Buskerud Sivil status: Singel, en datter på 16 år Aktuell: En av FrPs nye stortingsrepresentanter fire års ansettelse, skulle være midt i nominasjonsprosessen i Buskerud FrP, var ikke en tenkt tanke da han startet opp Og at jeg etter fem år skulle være stortingsrepresentant, hadde jeg ikke i mine villeste fantasier drømt om da jeg begynte her. Det var litt tilfeldig at det ble slik. Jeg ble raskt leder i mitt lokale FrP-lag, og selv om jeg stod nederst på listen ved kommunevalget for to år siden, ble jeg krysset opp og inn i kommunestyret. En dag fikk jeg et forsiktig spørsmål om jeg kunne tenke meg å stå høyt på stortingslisten, tanken modnet og jeg sa ja. Mediemann Han vant nominasjonskampen, og blir hele tiden i lokalog regionalmedia fremstilt som Siv Jensens mediemann. Det liker han ikke: Hele kommunikasjonsavdelingen jobber opp mot både Siv og den øvrige partiledelsen. Avdelingens ansatte er der for alle stortingsrepresentantene. Men som tidligere journalist skjønner jeg den tabloide vinklingen. Hvordan blir det å gå fra å være ansatt i kommunikasjonsavdelingen til å bli representant? Du blir på en måte sjef for dine tidligere kolleger? Jeg klarer ikke helt å se slik på det. Jeg har stor respekt for det særdeles dyktige rådgiverkorpset partiet har. For meg er de alle fort- PÅ HJEMMEBANE: Nyvalgt stortingsrep i i hovedgaten hjemme i i Vikersund i i Modum Vikersundbakken og Tyrifjorden er er sted byggere, sier 46-åringen.

7 Lørdag 5. oktober 2013 Portrettet 7 satt mine kolleger. Jeg er opptatt av at representanter og rådgivere skal virke sammen, med mål om størst mulig gjennomslag for vår politikk. Så får man dele både ris og ros i etterkant. Se en FrP-journalist Dersom norske journalister fikk bestemme, ville det ikke vært en eneste stortingsrepresentant fra FrP. Det har flere undersøkelser vist tidligere. Kanskje det var nettopp derfor journalistenes eget nettsted 19. juni 2008 hadde toppsak med overskriften: Se en FrP-journalist etter at det ble kjent at Morten skulle ta jobb i partiet. Det var en morsom overskrift, jeg følte meg ikke støtt. I mitt arbeid som politisk journalist i Drammens Tidende over flere år, holdt jeg mine antipatier og sympatier godt skjult. Jeg sparket litt til alle kanter. Da jeg sluttet i avisen, kom to Appolitikere og sa de trodde jeg var Ap-mann. Jeg tar det som et tegn på at jeg ikke hadde politisk slagside i det jeg skrev. Allerede i 14-årsalderen startet Morten å skrive i lokalavisene, først små sportsreferater, deretter større saker. Da han var ferdig med videregående skole i 1986, ble det fast jobb i lokalavisen. Jeg ble i pressen fra 1986 til 2008, så jeg har skrevet noen tusen artikler, sier han med et smil. Man blir både stolt, ydmyk og føler ærefrykt når man får tillit til å bekle én av 169 stortingsplasser I yngre år var Morten aktiv idrettsmann: Han var svømmer, fotball- og håndballspiller. I fotball- og håndball var han også dommer. Og han har bemerket seg innen idrettsadministrasjon. Idretten tok slutt da møter og wienerbrød ble vanlig i jobbhverdagen, sier Morten og rister på hodet. Han vet at hans litt for mange kilo er en utfordring han har. Målet er at jeg skal få bedre mulighet til å bruke trimrommet i Stortinget nå som jeg får pendlerleilighet i Oslo. Da slipper jeg tre timers pendling fra og til Vikersund hver dag. Joggesko har jeg, men mye brukt er de ikke, sier han og smiler. Enkeltskjebner Morten vet at ting tar tid i politikken, at mye kan drukne i utredninger og krangling. Han understreker at det er viktig ikke å glemme enkeltskjebnene, enkeltmenneskene. Vi kan ikke hjelpe alle, men som ombudsmenn for folket må vi aldri glemme at bak hver sak, stor eller liten, finnes det en eller flere enkeltskjebner. Jeg er stolt over å se hvordan FrPs politikere landet rundt husker på dette, og sørger for at den lille mann og kvinnes stemme blir hørt. Det handler om respekt for enkeltmenneskene. Vi må hjelpe når de står i fare for å bli kvalt av byråkrati og systemer. Oppgaver I skrivende stund er det ikke klart hvilken komité Morten får plass i på Stortinget. Han har, akkurat som alle andre representanter, levert inn sine ønsker. Jeg tar den oppgaven partiet ser seg best tjent med, men jeg er selvsagt opptatt av viktige FrP-områder som justis, samferdsel, eldreomsorg, skatte- og avgiftslettelser for å nevne noen. Hva venter deg som representant på Stortinget? Det tror jeg ingen med sikkerhet kan si, før man har prøvd. Jeg har jobbet i huset i fem år allerede, men oppgavene blir annerledes nå. Det jeg er sikker på, er at det blir hardt arbeid og lange dager. Men det har jeg aldri vært redd for, så det skal gå bra. Vikersund Fremskritt vandrer rundt med Morten Wold på hans hjemsted Vikersund, et tettsted med flott beliggenhet ved Tyrifjorden. Her er butikker, kafeer og en haug med frisører. Norge kan ikke leve av at folk klipper håret på hverandre. Men her i bygda har du ingen unnskyldning for å være ustelt på håret, sier Morten idet vi passerer døra til en herrefrisør som har svingt saksen i Vikersunds hovedgate i 46 år. Mektige Øståsen skogen som skiller Modum fra Lier speiler seg i en blikkstille fjord. Og litt lenger sør ligger verdens største hoppbakke. Alle her er stolte av Vikersundbakken. Den setter virkelig stedet på kartet. De har imidlertid økonomiske utfordringer, og trenger driftstilskudd for å opprettholde anlegg og breddeidrett, erkjenner den nyvalgte stortingsrepresentanten. Et steinkast fra sentrum bor Morten og datteren på 16 år i en koselig enebolig, med utsikt over Tyrifjorden og Øståsen. Ingen steder trives han bedre. Jeg er glad i å reise, men ingenting er som hjemme. Og dette er virkelig hjemme for meg. Jeg koser meg på terrassen i fine sommerkvelder, rusler i sentrum en lørdags formiddag bare for å skravle med folk om alt og ingenting. Jeg holder orden i hus, garasje og hage. Jeg liker at ting er i strekk. Og slik bør det være i politikken også. Ting må være i orden. Det er dessverre mye som ikke er det etter åtte år med rødgrønt styre Børge Sandnes > resentant Morten Wold kommune i i Buskerud. ets to to største identitets-. (Foto: Børge Sandnes).

8 8 Lørdag 5. oktober 2013 Hva går de til? Tord Lien Per Roar Bredvold Karin Hennings Skumsvoll Torgeir Trældal Ulf Er Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer? Tord Lien takket nei for å få mer tid med familien. Fremfor ukependling til Oslo, bruker han nå en halvtime med buss til jobben. Nå tilbringer jeg nesten hver kveld med barna, sier Tord Lien. Han er allerede i full gang med jobb som kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, med kontor på Lerkendal. Per Roar Bredvold takket for seg etter 16 år på Stortinget. Jeg tar opp tråden fra det jeg drev med før jeg kom på Stortinget, nemlig eiendom- og næringsutvikling i Hedmark. Jeg vil også etablere rådgivingstjeneste i næringsspørsmål som en del av bedriften, forteller han. Skille jobb og privatliv Etter 16 år på Stortinget, hvor skillet mellom politikk og privatliv er ikke-eksisterende, skal det også bli godt å la jobben ligge igjen på kontoret i fremtiden. Å kunne skille jobb og privatliv gleder jeg meg til, sier Bredvold. Karin Woldseth gav seg etter 12 år på Stortinget, og søker nå jobber. Jeg har ikke fått noe napp ennå, men stresser ikke. Jeg er fleksibel, og har erfaring og nettverk både innenlands og utenlands som jeg håper kan være av interesse for flere, sier Woldseth. Hans Frode Asmyhr fra Akershus takket for seg etter åtte år, og har planer om en jobb i det private næringslivet. Som jurist og med erfaring fra både næringsog justiskomiteen har jeg mye å bidra med for det private næringslivet, sier Asmyhr. Hogger ved Åge Starheim fra Sogn og Fjordane tar livet med ro og gjør det som passer han. Jeg er blitt pensjonist. Etter en 14 dagers tur til Lofoten har jeg drevet den siste tiden med fysisk utearbeid. Jeg har saget trær, felt, kløyvet og stablet. Det har ført til at jeg har mistet noen av de kiloene jeg hadde lagt på meg på Stortinget, forteller han. Det har jeg tenkt å fortsette med, jeg har aldri hatt det så bra, sier en opplagt Starheim. Morten Høglund fra Akershus satt 12 år på Stortinget, og begynner nå som spesialrådgiver Arktis i Utenriksdepartementet. Jeg ser frem til nye og spennende utfordringer i et for Norge svært viktig område, sier Høglund. Han begynner i jobben 8. oktober, etter en ukes ferie i favorittlandet USA. Vil reise mer Hennings Skumsvoll håper i første omgang på å bli frisk fra sin sykdom.

9 Lørdag 5. oktober ik Knudsen Per Arne Olsen Øyvind Vaksdal Arne Sortevik Når den kampen er vunnet, vil jeg benytte meg av min utdannelse som sivilingeniør i bygg og anlegg, og etablere et konsulentselskap i den bransjen, forteller han. I tillegg vil Vaksdal reise mer, til favorittene Kanariøyene og Florida, samt flere storbyferier. Torgeir Trældal fra Nordland har ikke bestemt seg. Jeg skal tilbake til brannmannsjobben 1. januar, men bruker også tiden til å sondere lobbyistmarkedet. Kanskje blir det noe der. I mellomtiden skal jeg slappe av, og jakte rype. Jeg trer også inn igjen i bystyret i Narvik. Jeg stod riktignok på sisteplass ved valget for 2 år siden, men ble kumulert rett inn, sier Trældal. Vurderer tilbud Ulf Erik Knudsen fra Buskerud har jobbtilbud som han vurderer. Jeg er diplomøkonom, men har satset på litt etterutdanning. Jeg studerer stabsledelse og krisehåndtering på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), med eksamen til jul. Om det blir mer utdanning eller jobb er i skrivende stund usikkert, GÅR UT: Stortingsvalg betyr å skifte beite for mange. Noen pensjonerer seg, andre er i full gang med jobb. Woldseth Hans Frode Asmyhr Åge Starheim Morten Høglund sier Knudsen, som uansett har et ønske om å fortsette å stå på for FrP i Drammen bystyre. Per Arne Olsen, Øyvind Vaksdal, Ketil Solvik Olsen og Arne Sortevik er andre som tidlig gav beskjed om at de ikke søkte gjenvalg til Stortinget. Ærlighet i 40 år Til tross for et noe svakere valgresultat enn i 2009, vil jeg ikke nøle med å takke alle for en godt gjennom-ført valgkamp. Det er ingen grunn til å sette seg ned og sture når Fremskrittspartiet kan notere seg for det tredje beste stortingsvalgresultatet gjennom tidene. For første gang i partiets 40-årige historie har vi også kommet i posisjon til å forhandle om en plass i regjering. Ting skjer raskt, og i skrivende stund er det vanskelig å si noe om situasjonen når dere leser dette. Det vi uansett vet er at vi fikk 16,3 prosent oppslutning ved valget, ikke 63,1 prosent. Det betyr at vi ikke har rent flertall til å gjennomføre alt som står i vårt partiprogram. Men det jeg allerede nå kan si, er at vi som har forhandlet har kjempet, argumentert og gjort så godt vi kan for å forvandle hver eneste FrP-stemme til så mye FrP-politikk som overhode mulig. Jeg har også med fryd og glede observert hvordan Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen har vist kompetanse, muskler og strategiske evner som har imponert meg i forhandlingene med de andre partiene. FrPs ærlighet og tydelige tale har vært vårt varemerke i 40 år. Det skal vi fortsette med. Det betyr at vi skal innrømme våre tap, og dyrke våre politiske seire med stolthet. Vi tapte kampen om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Det smerter meg, det smerter partiet og jeg skulle gjerne sett at det var annerledes. Samtidig skal jeg love at partiet kommer til å føre en politikk som gir landsdelen vekst og muligheter. Det er imidlertid også slik at vi allerede har fått gjennomslag for mye FrP-politikk i samarbeidsavtalen som er undertegnet med Venstre og KrF. Vi strammer betydelig inn i innvandringspolitikken, blant annet gjennom økt bruk av frihetsberøvelse (lukkede mottak), økt krav om forsørgerevne og 24 års aldersgrense for familiegjenforening, og et nytt system for hvilke kvoteflyktninger Norge bør ta i mot. Vi har fått gjennomslag for å redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister, og for å lovfeste retten til sykehjemsplass når behovet gjør seg gjeldende. Vi har fått gjennomslag for å styrke rus- og psykiatri. Og, mye mer. Dette er før de reelle forhandlingene med Høyre i det hele tatt har startet. Det kommer mer. Mye mer. Jeg skal ærlig innrømme at en lang valgkamp koster mye, men det resultatet vi sammen klarte å oppnå gjorde at jeg fikk ny tro på fremtiden for dette fantastiske partiet. Sammen er vi sterkere enn de fleste, og vi vet av erfaring at når Fremskrittsbevegelsen står samlet er vi nærmest uovervinnelige. Tusen takk til alle sammen for en glimrende valgkamp. facebook.com/per.sandberg.frp

10 10 Lørdag 5. oktober 2013 Må søke om å tigge Renate skal styre Austevoll I Moss har politikerne endret politivedtektene slik at tiggerne må søke politiet om lov til å tigge. Tigging har blitt et økende problem i Moss, og flere har bekymret seg over at tiggingen blir stadig mer pågående. Nå har FrP og Høyre tatt grep for å begrense tiggingen. Utrygge Vi har sett at tiggingen har økt i omfang, og primært utenlandske tiggere har blitt stadig mer pågående. Spesielt eldre mennesker føler seg utrygge når tiggere tar oppstilling ved siden av mini-banker og andre offentlige steder, sier avtroppende varaordfører og påtroppende stortingsrepresentant Erlend Wiborg (bildet). Wiborg forklarer at både han og de øvrige politikerne i Moss har fått flere henvendelser på problemet, og fikk flertall for å endre politivedtektene. Aller helst hadde jeg sett at det ble et totalforbud mot å tigge i Moss, men det har regjeringen Stoltenberg satt en effektiv stopper for. Det ble riktignok en større debatt rundt dette i bystyret, men med våre og Høyres stemmer sikret vi flertall for denne innskrenkningen. I praksis betyr dette at politiet får en oversikt over hvem som tigger, og kan utstede forbud mot tigging på enkelte områder som utenfor minibanker. Politiet fornøyd I tillegg har vi fått gjennomslag for å forby overnatting i bykjernen. Vi har sett at tiggere som overnatter i parker for eksempel, skaper sanitære problemer. Forbudet vil flytte tiggere ut av bykjernen og til bedre egnede steder, opplyser Wiborg. I følge varaordføreren har politiet sagt seg fornøyde med disse presiseringene i de nye politivedtektene, og ifølge han har det ikke-sosialistiske flertallet bedret politiets muligheter til å følge opp de nye kravene. Etter at vi tok over makten i Moss, har vi hatt jevnlige samtaler gjennom ulike fora med politiet. Dette har resultert i at det har blitt mer synlig politi i gatene, og spesielt i helger, avslutter Wiborg. Børge Sandnes > Renate Møgster Klepsvik overtar etter Helge André Njåstad som ordfører på Austevoll. Njåstad stod på andreplass på Hordaland FrPs liste til Stortingsvalget, og begynte i tjeneste som stortingsrepresentant 1. oktober. Alt ligger til rette for at gruppeleder Renate Møgster Klepsvik tar over ordførerklubba i Austevoll. Møgster Klepsvik avsluttet treårig lærerutdanning i vår, og har akkurat begynt i jobb som lærer på en liten barneskole med 6 elever. Hun har økonomiutdannelse og har tidligere jobbet som revisor. Stor overgang Det blir litt av en overgang å skulle bli ordfører fra å være lærer på en av Norges minste skoler, sier Renate Møgster Klepsvik. Helge André har gjort en kjempejobb, men det kan jo jeg også gjøre. Jeg har hatt den beste opplæring etter å ha sittet i kommunestyret og formannskapet med Helge André siden Han har vært veldig inkluderende ovenfor gruppe og lokallag, og jeg har lært mye av å observere hvordan han gjør jobben, sier Møgster Klepsvik. Ny FrP-varaordfører i Moss Etter at det ble klart at Erlend Wiborg fikk FrPs andremandat på Stortinget, er det klart at jobben hans som varaordfører gis til Anne Bramo (FrP). FrP og Høyre har rent flertall i Moss bystyre, og ifølge Høyres gruppeleder Sissel Rundblad, blir Bramo valgt som ny varaordfører førstkommende mandag. Gruppeleder I tillegg til å bli varaordfører, skal Bramo også kle vervet OVERTAR. Renate Møgster Klepsvik overtar som ordfører i Austevoll. (Foto/fremskritt). som gruppeleder for FrP i bystyret. Etter å ha diskutert om vervene burde fordeles på én eller to kandidater, falt vi ned på at det beste for partiet er at Bramo får begge vervene, sier den nyvalgte stortingsmannen Erlend Wiborg. Han understreker at valget om å sette Bramo inn som varaordfører ikke har noe med kjønnskvotering å gjøre. FrP praktiserer ikke kjønnskvotering, men velger kun kandidater utfra dyktighet og egnethet, forklarer Wiborg. Stor ære Selv er Bramo både beæret og ser på den nye jobben med glede. Det er en stor ære for meg å få jobbe enda mer for Moss by og innbyggerne her. Jeg gleder meg til å representere Moss kommune som varaordfører, og det er en stor ære å få være den første kvinnelige gruppelederen i Moss FrPs 30-årige historie, sier hun selv. Kvitsøy I Kvitsøy kommune forlater også FrP-varaordfører Roy Steffensen jobben sin til fordel for Stortingsplass. Leif Ydstebø blir ny varaordfører. Han har tidligere vært varaordfører og ordfører i for Høyre, før han meldte overgang til FrP. Børge Sandnes > NYTT STYRE I SØRUM FRP: Sørum FrP har avholdt årsmøte. Øivind Slora takket av etter 10 år som leder. Ny leder er Sølve Sesseng. Det nye styret består av: Foran: Gruppeleder Anette Elseth og kasserer Monica Lehne. Midten: Studieleder, leder Sølve Sesseng, Styremedlem Johny Berthau. Bak: Medlemsansvarlig Tone S. Antonsen, varamedlem Torbjørn S. Weiseth. Nestleder og sekretær Carl Ivar Aandal var ikke tilstede da bildet ble tatt. Praksisplass i Fremskritt En praksisplass i avisens redaksjon skal bli tirsdagene til en media- og kommunikasjonselev. Det blir veldig spennende å endelig få bruke det jeg lærer på skolen i praksis, sier Daniel A. Lid (17), som har flyttet inn på kontor med avisens redaktør Børge Sandnes. Han går på medierog kommunikasjonslinjen ved Akademiet vgs. Lid sier det er en perfekt mulighet til å få jobbe med politikk i en medierelatert sammenheng, rundt erfarne og flinke «lærere». Det er jo ikke alle som får jobbe nært Stortinget på praksisplass, forklarer en stolt medie- og kommunikasjonselev.

11 Lørdag 5. oktober 2013 Leserbrev 11 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange). Rasjonell budsjettprosess I dag er mange ytelser i statsbudsjettet ikke indeksregulert. Et godt eksempel på dette er studielånet. I 2002, før kvalitetsreformen ble iverksatt, fikk studenter kroner i året i lån og stipend fra Statens lånekasse. I 2013 er beløpet kroner i året. Justert for inflasjon var studielånet i 2002 verdt kroner. Altså er studielånet siden den gang blitt kroner mindre verdt, en nedgang på tre prosent. Hadde studielånet fulgt lønnsveksten fra 2002 til 2013, dvs. regulert i takt med grunnbeløpet G, ville studiestøtten i dag ha vært kroner. Det er en nedgang på 36 prosent. Det betyr at dagens studenter har mindre per måned å rutte med. For å oppnå noe av den standard man hadde for ti år siden, må de arbeide ganske mye i studietiden. For mange går dette ut over fremdriften i studiene. Den manglende regulering gjør også at hele budsjettprosessen i regjering og Stortinget blir fordreid og nærmest umulig for velgerne å trenge gjennom. Politikerne gir seg selv på denne måten mulighet for nye prosjekter på bekostning av tidligere vedtatte forpliktelser. Hvis studentene i 2002 trengte sitt studielån i den tids pengeverdi, så trenger selvfølgelig dagens studenter akkurat det samme studielånet i dagens pengeverdi. Årskull etter årskull studenter har måttet leve med en stadig dårligere studiefinansiering. Manglende årlig regulering gjør at politikerne må ta skippertak for å rette opp skjevhetene når det har gått for langt. Det medfører at grupper settes opp mot grupper. Hele budsjettprosessen er uryddig og mangler fast grunn. En meget viktig systemreform vil derfor være å lovfeste at ytelser skal reguleres årlig med indeks slik at verdien av ytelsen bevares over tid. Det samme gjelder selvfølgelig også andre veien. Også avgifter bør indeksreguleres på samme måte slik at verdien bevares. Hvis denne reform gjennomføres må regjering og storting gjøre tydelige vedtak om at verdien av en ytelse skal settes ned eller opp i forhold til fastsatt verdi. Tilsvarende vil man også ha en fast grunn for diskusjonen om en avgift skal økes eller minskes. En slik reform vil tydeliggjøre regjeringens og stortingets reelle endringer i forholdet mellom de ulike budsjettpostene og de grupper som er avhengig av ytelser eller må betale avgifter. I dag utropes ulike grupper som budsjettvinnere ett år selv om de har tapt store beløp i mange år og ytelsen likevel ikke reguleres opp til tidligere verdi. De som tjener på den uryddige prosessen er selvfølgelig politikere som ønsker å satse på nye prosjekter og reformer uten å betale for de allerede vedtatte. Det er som med vårt veinett, det tas ett skippertak her og der samtidig som resten forfaller jevnt. Carl Wilhelm Tyrén, Bærum FrP Uten oljepengar, allikevel billig Mange av oss har vore i Sverige, både i sommar og tidlegare. Kanskje nokon planlegg ein tur allereie no i haust. Det er nokså spesielt at ein av hovudgrunnane til at me reiser er det låge prisane. Og det ser ikkje ut til at me i Noreg får billigare matvarer med denne regjeringa. SP sin landbruksminister meiner til og med at frukt må bli dyrare enn i dag. Og hevdar at dette er forbrukarane viljug til å akseptera. Lurar på kven han har snakka med? For meg og FrP er frukt sunn mat og sunn mat skal vera mogeleg for alle uansett lommebok ha råd å kjøp. Ikkje berre for at det er godt men og fordi det er sunt. Sunt for helsa vår. Grensehandelen aukar år for år. Det norske folk kjøpte daglegvarer i fjor for over 10 mrd. kroner i Sverige. Regjeringa I Fredrikstad Blad hevder Wajdy Beyler, lærer ved Fredrikstad internasjonale skole, at arabisktalende barn ikke kan lære norsk uten å få opplæring i arabisk først. Dersom vi skal følge Beylers teori, hvordan kan de så lære seg arabisk uten å kunne et annet språk først? Det arabiske språket og alfabetet har ikke noe til felles med det norske språket og nødvendigheten av å lære arabisk faller på sin egen urimelighet. I tillegg mener han at denne opplæringen bør belastes kommunens høyst sprengte budsjett. Barn har den unike evnen til å lære språk uvanlig fort, og jeg kjenner flere foreldrepar med forskjellige morsmål som snakker med barnet sitt på hvert sitt språk, og hvor barnet har lært å snakke begge språkene flytende. Barn lærer språk ved å bli stimulert og å etterape, og for å lære norsk må de omgås nordmenn og vokse opp i norsk miljø. Å flytte minoritetselever ut av norske klasser eller til egne skoler uten nordmenn for å lære norsk er meningsløst. Problemet med mange innvandrergrupper er at de ikke meiner dette ikkje er noko problem, noko FrP er svært ueinig i. Vi vil ha billegare handlekorger i Noreg. Ikkje berre er det kroner på mat ein går glipp av. Også arbeidsplassar taper me. Over årsverk får Sverige av oss. No er me kjent for at me er eit snilt folkeferd, men desse arbeidsplassane trenger me i vårt eige land. Norske bedrifter, arbeidsplasser og norske forbrukarar bør telja meir. Difor meiner FrP at ein bør tilnærma seg Sverige når det gjeld matprisane. Sjølvsagt skal du kunna ta deg ein tur til Sverige. Sverige har mykje å by på. Men FrP meiner det skal ikkje vera matprisene som lokkar. Dei skal vera på same prisnivå i vårt eige land. Laila Marie Reiertsen, Stortingsrepresentant FrP Må man kunne arabisk for å lære norsk? omgås nordmenn, den viktigste kilden til å lære norsk språk og kultur. Når de ikke blir oppmuntret til, eller får lov til, å ha norske lekekamerater eller venner, kjærester eller ektefeller, og gjerne holder sammen med andre elever i skolegården med samme «morsmål», bidrar dette til segregering og utenforskap. Jeg har ikke hørt krav fra foreldre med f.eks fransk eller andre morsmål om at norske skattebetalere skal betale for opplæring i disse språkene. At norske myndigheter skal ha ansvar for, og betale for, å opprettholde morsmålet til alle innvandrerbarn i Norge er uhørt. Dersom det er ønskelig at barna lærer foreldrenes språk, er dette noe foreldrene bør sørge for å betale selv. Beyler avslutter med at hans store drøm er å opprette en kommunal arabisk skole i Fredrikstad. Ytterligere segregering basert på etnisitet og foreldrenes bakgrunn betalt av fellesskapet er altså målet. Det må jeg si vil bli et bidrag til integrering og norskkunnskaper. Anita Skogseth Bjørneby, Fredrikstad FrP

12 12 Lørdag 5. oktober 2013 I neste nummer portretterer vi: Lørdag 19. oktober 2013 Sivert Bjørnstad Yngstemann på Stortinget Gi bort Fremskritt som gaveabonnement kr 350, pr år Ekebergparken åpnet Jøran Kallmyr var byråd i Oslo da Ekebergparken ble godkjent. Han er stolt av hva private entusiaster får til dersom de får lov. Mange var skeptiske til Christian Ringnes og hans forslag om en skulptur- og kulturminnepark på kommunal grunn i skogen på Ekeberg. At en riking skulle få gjøre dette med et så sentralt område i Oslo falt mange tungt for brystet. I ettertid, nå når parken er åpnet, ser vi at skeptikernes bekymringer er gjort til skamme, sier en entusiastisk Kallmyr. Privat velgjører Det var i 2006 at investor Christian Ringnes tok kontakt med Oslo kommune, og endelig vedtak ble fattet i Gaven fra C. Ludens Ringnes stiftelse har en verdi på over 350 millioner kroner over 50 år. Midlene skal dekke både anskaffelse av skulpturer, opparbeidelse av parken, og drift og vedlikehold i perioden. Godt samarbeid Kommunen stiller grunnen til disposisjon, og Ringnes stiftelse skaffer til veie skulpturene og opparbeider skogsparken med vannspeil, utsiktsplattformer og serverings- og utsalgssteder. Parken tilfører området kvaliteter som gjør at muligheten for fritidsbruk og rekreasjon øker, sier Jøran Kallmyr. Sammen med Ekebergrestauranten og en planlagt Skeptikernes bekymringer er gjort til skamme Jøran Kallmyr. gondolbane, anslås det et besøkstall på til årlig. Fornyer Oslo Skulptur- og kulturminneparken bidrar til å etablere en helt ny opplevelsesarena for kunst og kultur i Oslo. Både byens egne innbyggere og turister har fått et nytt og spennende sted å besøke, sier Kallmyr. Parken ble offisielt åpnet 26. september med 31 skulpturer, og planen er å tilføre en til to skulpturer årlig til om lag 80 skulpturer er på plass. Fra gjengrodd til hipt Vi må huske på at dette området var gjengrodd og lite brukt, men samtidig med en fantastisk beliggenhet. Dette er Holmenkollens motstykke KUNST TIL FOLKET: Jøran Kallmyr og datteren Amalie er begge begeistret over kunsten i den nye Ekebergparken. (Foto: fremskritt/arne-rune Gjelsvik). i Oslo Øst. Gaven fra Ringnes er en fantastisk flott måte å drive byfornyelse på, hvor samfunnsstøtter bruker egne penger for å gi kunst og kultur tilbake til byen de bor i. Fra å være et gjengrodd og lite brukt område, har kommunen nå fått gratis opparbeidelse av et friområde, og en fornyelse av hele området rundt skogsparken, avslutter Jøran Kallmyr. - Du (red.anm.: Michael Tetzschner) må ikke være så ovenifra-og-ned til meg. Det vet du. Den Høyre-arrogansen kan du bare legge på hylla. Per Sandberg (FrP). - Nå har vi voksne bestemt oss. Vi synes at dere drittunger skal finne dere et parti og slepe de slappe tenåringskroppene deres til valglokalet 9. september. Journalist i Drammens Tidende og kronikør Silje Sjursen Skiphamn. - Bøndene er etterhvert en liten velgergruppe, og Senterpartiet har så vidt karret seg over sperregrensen. Skrekkpropaganda kommer ikke til å redde Senterpartiet denne gangen. Gunnar Stavrum. - Kun fire prosent hevder at de ville avbrutt en date dersom det skulle vise seg at den andre skulle stemme på et annet parti. Siv Jensen ville vært morsomst på fest, og hun er også den partilederen som flest single nordmenn kunne tenkt seg som venn. Match.coms politiske undersøkelse blant egne medlemmer. - Skoledebatten har liten informasjonsverdi. Debattene er blitt veldig tabloidiserte med nynorskbøker som slenges veggimellom og politikere som kommer med billige alkoholfrierier. Bjørn Solberg, rektor ved Mysen videregående skole. - Annonsen med Olav Thon-støtte til FrP gir neppe så mange flere stemmer. Fagforbundets reaksjon på annonsen facebook.com/solvikolsen.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Protokoll ungdomsrådsmøte

Protokoll ungdomsrådsmøte Protokoll ungdomsrådsmøte 02.09.2011 Formannskapssalen 1.etg, Rådhuset Kl: 18:00 Til stede Forfall Ikke møtt Skjalg Hamnes, Anna Hagland, Jeanette Martinussen, Arne Petter Bartholsen, Odin Hamnes og Wilhelm

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

FORHANDLINGER. Tipshefte. www.frp.no

FORHANDLINGER. Tipshefte. www.frp.no FORHANDLINGER Tipshefte www.frp.no Innledning: Dette tipsheftet er ment som et innspill til det arbeidet som skal gjøres i forkant og i etterkant av kommune- og fylkesvalget nå i høst. Det er viktig at

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.329 Referat fra 9. november

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Asylmottak med småbarn i hagen.

Asylmottak med småbarn i hagen. Asylmottak med småbarn i hagen. Det virker som om Radøy Bemanning A/S er et selskap som ikke tenker på barna som er i Bø Barnehage og på Bø Barneskole. Området er et tun med 3 bygg med felles uteareale.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Sentralstyremedlem Stian Husby Dato 31. juli 2008 Saksnr. SST080-08/09 Stemmerett for 16-åringer Bakgrunn Regjeringen la

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer