Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer?"

Transkript

1 FpU fikk hjelp fra Danmark Danske Venstres Ungdom hjalp FpU med skolevalgene. Side 4 og 5 Hva gjør de nå? Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer? Side 8 og 9 Moingen Morten Morten Wold fra Vikersund gikk fra journalist til stortingsrepresentant på 5 år. Side 6 og 7 Lørdag 5. oktober Nr årgang Foto: Scanpix Forhandler videre Sonderingene mellom de fire ikke-sosialistiske partiene har ført til at FrP og Høyre går videre til reelle forhandlinger. En samarbeidsavtale mellom de fire partiene sikrer en styringsdyktig mindretallsregjering. Side 2 og 3

2 2 Leder Lørdag 5. oktober Den rivende utviklingen innen oljevirksomheten og Statoils voldsomme vekst førte til at det oppsto behov for å opprette et eget departement for oljesaker. Oljesakene spilte en dominerende rolle i norsk politikk og økonomi, og behovet for å styrke den politiske administrasjonen var åpenbart til stede. Olje- og energidepartementet avløste oljeavdelingen i Industridepartementet i Bjartmar Gjerde ble landets første oljeminister. Fra opposisjon til posisjon Mandag denne uken signerte de ikke-sosialistiske partiene en avtale som danner grunnlaget for videre forhandlinger mellom FrP og Høyre om en ny kurs for Norge. Partiet arbeider videre for å være en del av regjeringsdannelsen gjennom forhandlinger med Høyre. Vi ser allerede tendenser til at skremmebildet som ble tegnet av FrP i valgkampen videreføres også etter valget. I de kommende uker, måneder og år har vi nå en mulighet til at partiet kan vise sin handlekraft og ansvarlighet. Når vi nå deltar i reelle forhandlinger om regjeringsdeltakelse er vi ved et mulig veiskille i FrPs historie. I dette arbeidet er det viktig at vi sørger for at partiets politiske grunnlag og den politikken vi eventuelt vil føre i regjering i sum blir en del av vårt helhetlige virke på alle plan. Dette betinger at alle organisasjonsledd bidrar til at kunnskapsnivået i organisasjonen utvikles. Partiets mange kurs innen ulike politikkområder er et viktig grunnlag for slik kompetanseheving. For å peke på noe kan vi vise til at partiet har kurs for nye medlemmer innen partiets program. Viktige kurs er også budsjettkurs som er aktuelle i disse dager hvor lokallagene skal danne grunnlaget for det kommende årets disponeringer i kommunene. I tillegg til viktigheten av at vi drar i sammen retning politisk er det også viktig å ha en god organisasjonskultur. Det innebærer at alle organisasjonsledd må sørge for gode interne prosesser. Forutsetningen for dette er at det legges til rette for aktive og demokratiske debatter. Å opprettholde en levende organisasjon betinger at vi sørger for stadig nyrekruttering. Dette skaper fornying og utvikling av kompetanse og initiativ. Det er derfor viktig at vi bruker tid og ressurser i den kommende tiden på å imøtekomme medlemmer nye som gamle. Viktige medlemstiltak som medlemsmøter, kurs, sosiale begivenheter, nyhetsbrev og andre tiltak som bidrar til informasjon og involvering er viktig. FrP er en organisasjon som er bygget opp med grasrota i fokus. Det skal vi fortsette med i det daglige virke både i kommuner, fylker og i hovedorganisasjonen. I tiden frem mot fylkes- og kommunevalget er dette fokuset viktig for å forberede partiet på å være med på å styre enda flere fylker og kommuner. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, FrP for Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør Monique Watne, Journalist Arne Rune Gjelsvik Journalist Journalister: Monique Watne Arne Rune Gjelsvik Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 350, Halvår kr 225, Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Nei, jeg er IKKE aktuell som kulturminister i den nye regjeringen. Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Sonderingene mellom de fire ikkesosialistiske partiene har ført til at FrP og Høyre går videre til reelle forhandlinger. En samarbeidsavtale mellom de fire partiene sikrer en styringsdyktig mindretallsregjering. Det er nå de reelle forhandlingene begynner. Det er i dagene som kommer mye av politikken skal avgjøres. Samtidig har vi allerede sikret oss betydelig gjennomslag for viktige FrP-saker

3 Lørdag 5. oktober Høyre med FrP som andrevalg. En undersøkelse foretatt blant delegatene på Unge Høyres landsmøte tidligere i år, viser at hele 40 prosent av topptillitsmennene i UH har FrP som sitt nummer 2-parti. Fra å foreslå avsky-resolusjoner mot FrP har situasjonen endret seg så sterkt at nesten halvparten av de mest fremtredende tillitsmenn ser FrP som et alternativ til UH Sponheim: Jeg blir en farlig konkurrent. I et intervju som Fremskritt har gjort med Lars Sponheim, Venstres eneste representant på Stortinget, mener han at han vil bli FrPs farligste konkurrent i årene fremover. Han tar avstand fra Venstre slik det har fremstått de siste 20 årene. Miljøfokuseringen ble for sterkt overdrevet og skremte vettet av vanlige mennesker mener han. Tilbake står de gamle liberale verdiene som Venstre på 60-tallet stod for, mener han. handler videre med Høyre som gir en enklere hverdag for folk flest i samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, sier Siv Jensen. Jensen trekker frem flere områder hvor FrP allerede i samarbeidsavtalen har fått betydelig gjennomslag. I tillegg understreker hun at det er nå de reelle forhandlingene starter med Høyre, noe som betyr at en eventuell regjeringserklæring vil inneholde mye god FrP-politikk. Dette er noen av sakene FrP allerede har fått gjennomslag for: Betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken, herunder 24 års grense, økt forsørgerkrav for familiegjenforening og differensiert mottaksstruktur, herunder lukkede asylmottak. En eventuell regjeringserklæring vil inneholde mye god FrP-politikk Siv Jensen Lovfestet rett til sykehjemsplass (heldøgns pleie og omsorg). Reduksjon i avkortingen for gifte og samboende pensjonister. Etablering av et veiselskap for å bygge mer veier og redusere bruk av bompenger. Økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene. Fritt behandlingsvalg i helsesektoren. Betydelig styrking av psykiatri og rusbehandling Økt politikraft og mer synlig politi Skattelette for vanlige lønnsmottakere (økt minstefradrag) Avbyråkratisering Jensen mener det er betydelig gjennomslag for et parti som har fått 16,3 % oppslutning ved valget. Spesielt med tanke på at det er nå de reelle forhandlingene om stort og smått starter. Hun mener imidlertid det er viktig å være ærlig på tapene partiet har måttet akseptere i samarbeidsavtalen. Tapte Lofoten Vi tapte oljesaken om Lofoten og Vesterålen. Det var en viktig sak for Venstre og KrF, og de gjennomslagene vi fikk gjorde at dette var noe vi måtte akseptere. Forhåpentligvis vil vi sørge for arbeidsplasser og vekst i regionen, blant annet gjennom en miljø- og oljevernbase. God prosess Jensen skryter også av samarbeidsklimaet mellom de fire partiene, og hun legger ikke skjul på at denne prosessen har ført partiene nærmere hverandre. Dette mener hun gir god grunn til å tro at man får en styringsdyktig og handlekraftig regjering, som gjennomfører mye god FrPpolitikk. Enstemmig landsstyre FrPs Landsstyre vedtok enstemmig at forhandlingsutvalget skal gå videre til reelle forhandlinger med Høyre de kommende dagene. Landsstyret vil igjen bli innkalt for å fatte vedtak, dersom en regjeringserklæring blir fremforhandlet mellom de to partiene.

4 4 Lørdag 5. oktober 2013 MØTTE SIV: Gjestene fra Danske Venstres Ungdom fikk også møte partileder Siv Jensen. (Foto: FpU) Hjelp fra Danmark Den 30. august troppet det opp 15 ungdommer fra Venstres Ungdom som var klare for å stå på frontlinjen og kjempe for Fremskrittspartiet i valgkampen. Fremskrittspartiet har høy anseelse blant mange politiske partier i Europa på høyresiden. Blant disse er Venstre fra Danmark, som lenge har vært et regjeringsparti som har stått for lavere skatter og mer valgfrihet for innbyggerne. Norge har bruk for en ny regjering som vil sette grenser for politikernes innblanding i folks liv Mattias Vesterdal Norsk valgkamp Når valgkampen sto på som fullt kom Venstres Ungdom til Norge for å drive valgkamp. Først fikk vi besøk fra lederen av de unge konservative i Europa (EYC), Tim Dier, på vår sommerleir. Han var også med på å stå på stand og møte velgere. På tampen av valgkampen fikk vi også besøk av Venstres Ungdom som ønsker å sørge for at vi kommer til regjeringsmakt og kan påvirke politikken i en liberalistisk retning, sier formann i FpU, Himanshu Gulati. Besøkte lokallag Venstres Ungdom og FpU-erne besøkte en rekke lokallag i FpU og FrP rundt omkring på hele Østlandet. De har deltatt på arrangementer, delt ut brosjyrer og bidratt til at FrP skal komme inn i regjering og gjøre et best mulig valgresultat. Norge har bruk for en ny regjering. En regjering som vil få i gang den norske økonomien og sette grenser for politikernes innblanding i folks liv. Vi håper at dere i FrP og FpU vil sørge for et regjeringsskifte. Det er enormt viktig, ikke bare for Norge, men også for resten av Skandinavia, sier Mattias Vesterdal, som var delegasjonsleder for de danske ungdommene. Fakta: Venstre har hatt statsministeren av Danmark i perioden Først Anders Fogh Rasmussen og deretter Lars Løkke Rasmussen. Partiet er et liberalt parti som står for lavere skatter, mer valgfrihet for folk flest og en streng asylog innvandringspolitikk. NORSK VALGKAMP: Lokallagsleder Emil Ra med Siv Jensen. (Foto: FpU) DANSK HJELP: Nestleder Mattias Vesterdal frf Himanshu Gulati. (Foto: FpU)

5 Lørdag 5. oktober Stolt over innsatsen I årets skolevalg kom FrP på en solid tredjeplass, og hadde fantastiske resultater på en rekke forskjellige skoler. vn i Venstres Ungdom i Fredericia i passiar Vi har hatt en utrolig god skolering og fantastiske skoledebattanter som har jobbet hele døgnet og fått lite søvn, og det var ikke forgjeves, sier en stolt formann i FpU, Himanshu Gulati. Skolevalgene har vært en lang norsk tradisjon, hvor ungdom får muligheten til å engasjere seg i politikk, stille spørsmål og møte politikere på sin egen alder. I 2011-valget var det valgtorg, dette førte til at elevene kunne spørre politikere direkte, men det ble ingen meningsbrytning. I årets valg har det vært kombinasjoner av både skoledebatter og valgtorg. Vi er veldig fornøyd med å få skoledebattene tilbake, og grunnen til det er at vi ser at venstresiden har en lei tendens til å lyve om vår politikk. Uten debatter har vi ingen mulighet til å slå det tilbake, sier Himanshu Gulati. Gode tradisjoner Fremskrittspartiet har vært kjent for å gjøre det sterkt i skolevalgene. Ungdommen har lenge vært en viktig velgergruppe for Fremskrittspartiet, og det ser vi også i år. Ungdommen ser at vi er de eneste med en boligpolitikk som gjør at de har en sjanse på å komme inn på boligmarkedet, og en frihetspolitikk som gir de muligheten til å styre sin egen hverdag, sier Gulati. Topp 5 resultater i skolevalgene 1. Skoleskipet Gann 68,75 % 2. Melbu VGS 62,9 % 3. Hadsel VGS 62,9 % 3. Meldal VGS 49,3 % 4. Stangnes VGS 49,0 % 5. Hop VGS 48 % SKOLEVALG: FpU prioriterte å få mange medhjelpere med på skolevalgene, sier Himanshu. Fremskrittspartiets Ungdom hadde et omfattende opplegg for debattantene. Det var tre store samlinger nasjonalt, i tillegg til fylkesvise og regionale skoleringer. Dette førte til at vi hadde de best skolerte skoledebattantene i landet, noe vi så i de fantastiske resultatene flere plasser, sier Gulati. Godt samarbeid Det er FpU som tradisjonelt har hatt ansvaret for skolevalgene, selv om det er Fremskrittspartiet som stiller til selve valget. Dette hindret imidlertid ikke FrP-ere fra å engasjere seg i valgtorg og skoledebatter. En rekke plasser stilte stortingsrepresentanter og andre høytstående folkevalgte opp på både skoledebatter og valgtorg, noe som utvilsomt sørget for at man fikk flest mulig ungdommer til å velge Fremskrittspartiet. Hoksrud i Stjørdal I Nord-Trøndelag var FpUerne så heldig at de fikk besøk av to stortingsrepresentanter samtidig. Bård Hoksrud var på besøk til trønderkommunen Stjørdal, sammen med Robert Eriksson. Etter en kort telefonsamtale var plutselig begge stortingsrepresentantene å se på valgtorg på fylkets største skole. Resultatet var solid fremgang fra 2009-valget. Vi setter stor pris på det Fremskrittspartiet har gjort, og vi er stolte for å opprettholde et godt resultat blant ungdom, slår FpU-formannen fast. Sosiale medier For å engasjere flest mulig unge velgere i valgkampen hadde også FpU en målrettet kampanje på Facebook. Kampanjen nådde hundretusenvis av mennesker på Facebook, og skapte både debatt og reaksjoner. En av disse kampanjene sammenlignet det unødvendige og smålige avgiftssystemet til de rødgrønne med FrPs politikk. Fremskrittspartiet mener selvsagt at alle skulle kunne kjøpe trygge, miljøvennlige biler i Norge, og ikke kjøre rundt i gamle skranglekasser. Dette bevitnes sterkest ved å sammenligne prisene på bilene med partienes politikk. Arbeiderpartiet ønsker å bruke bilistene som en melkeku for staten. Dette går utover både trafikksikkerheten og miljøvennligheten av bilparken. Selvsagt skal alle kunne vite at de kjører en trygg bil, uten at det må koste skjorta, sier formann i FpU, Himanshu Gulati. a Venstres Ungdom i Århus i samtale med

6 6 Portrettet Lørdag 5. oktober 2013 Bare fem år etter at han meldte seg inn i FrP, er Morten Wold (46) nyvalgt stortingsrepresentant. Litt tilfeldig, sier han selv. MOINGEN ter og enkelte som tror de har monopol på vett og forstand har forsøkt å gjøre livet surt for meg, sier 46-åringen. Han ble innvalgt som Buskerud FrPs andrekandidat, og holder det syvende distriktsmandatet på Buskerud-benken. Etter en meget aktiv valgkamp ristet Wold av seg konkurrentene, og distanserte Høyres tredjemandat med veldig god margin. Når du stiller opp, vil du gjerne vinne. Vi hadde en real valgkamp i Buskerud, og jeg er glad FrP opprettholdt to mandater, sier Morten videre. Nå overtar han plassen etter Ulf Erik Knudsen, sluggeren som gir seg etter 16 år på Stortinget. Sammen med Jørund Rytman, utgjør Morten Wold FrP-innslagene på Buskerud-benken i landets nasjonalforsamling. Man blir både stolt, yd- MORTEN Fremskritt møter Morten myk og føler ærefrykt når Wold på hans hjemsted Vikersund i Modum kommune, av 169 stortingsplasser. Ikke man får tillit til å bekle én i hjertet av Buskerud. Her alle får oppleve det. vet nesten alle hvem han er. Han hilser til høyre og venstre når vi rusler i hovedgaten i sentrum. At innbyggerne i kommunen ville ha sin egen representant på Stortinget, er hevet over tvil: Modum FrP kjørte hardt på kampanjen Moingen Morten på Stortinget, gjorde et meget godt valg med 22,3 prosent og ble nest største parti i en rød høyborg der Ap har hatt ordføreren de seneste 89 år. I Buskerud samlet sett, ble det 18,6 prosent - en fremgang på hele 7,6 prosentpoeng fra valget for to år siden. God valgkamp Det var veldig gledelig med så stor oppslutning. Jeg har fått nesten bare lykkeønskninger gjennom valgkampen, selv om noen kverulan- Kom i september 2008 var Morten Wolds første dag i FrP. Da møtte han opp som nyansatt kommunikasjonsrådgiver i partiets stortingsgruppe. Da måtte han også, som vedtektene krever, melde seg inn i partiet, noe han opplevde som helt uproblematisk. - Etter 20 år som journalist, var dette en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Politisk har jeg alltid ligget på høyresiden. Det å få arbeide i landets mest spennende parti, i hjertet av det politiske liv, var så utfordrende at da min ettårige permisjon fra Drammens Tidende gikk ut, sa jeg opp avisjobben for å være med partiet videre. Jeg har ikke angret én dag på det. Men at han allerede etter Navn: Morten Wold Alder: 46 år Bor: Vikersund i Buskerud Sivil status: Singel, en datter på 16 år Aktuell: En av FrPs nye stortingsrepresentanter fire års ansettelse, skulle være midt i nominasjonsprosessen i Buskerud FrP, var ikke en tenkt tanke da han startet opp Og at jeg etter fem år skulle være stortingsrepresentant, hadde jeg ikke i mine villeste fantasier drømt om da jeg begynte her. Det var litt tilfeldig at det ble slik. Jeg ble raskt leder i mitt lokale FrP-lag, og selv om jeg stod nederst på listen ved kommunevalget for to år siden, ble jeg krysset opp og inn i kommunestyret. En dag fikk jeg et forsiktig spørsmål om jeg kunne tenke meg å stå høyt på stortingslisten, tanken modnet og jeg sa ja. Mediemann Han vant nominasjonskampen, og blir hele tiden i lokalog regionalmedia fremstilt som Siv Jensens mediemann. Det liker han ikke: Hele kommunikasjonsavdelingen jobber opp mot både Siv og den øvrige partiledelsen. Avdelingens ansatte er der for alle stortingsrepresentantene. Men som tidligere journalist skjønner jeg den tabloide vinklingen. Hvordan blir det å gå fra å være ansatt i kommunikasjonsavdelingen til å bli representant? Du blir på en måte sjef for dine tidligere kolleger? Jeg klarer ikke helt å se slik på det. Jeg har stor respekt for det særdeles dyktige rådgiverkorpset partiet har. For meg er de alle fort- PÅ HJEMMEBANE: Nyvalgt stortingsrep i i hovedgaten hjemme i i Vikersund i i Modum Vikersundbakken og Tyrifjorden er er sted byggere, sier 46-åringen.

7 Lørdag 5. oktober 2013 Portrettet 7 satt mine kolleger. Jeg er opptatt av at representanter og rådgivere skal virke sammen, med mål om størst mulig gjennomslag for vår politikk. Så får man dele både ris og ros i etterkant. Se en FrP-journalist Dersom norske journalister fikk bestemme, ville det ikke vært en eneste stortingsrepresentant fra FrP. Det har flere undersøkelser vist tidligere. Kanskje det var nettopp derfor journalistenes eget nettsted 19. juni 2008 hadde toppsak med overskriften: Se en FrP-journalist etter at det ble kjent at Morten skulle ta jobb i partiet. Det var en morsom overskrift, jeg følte meg ikke støtt. I mitt arbeid som politisk journalist i Drammens Tidende over flere år, holdt jeg mine antipatier og sympatier godt skjult. Jeg sparket litt til alle kanter. Da jeg sluttet i avisen, kom to Appolitikere og sa de trodde jeg var Ap-mann. Jeg tar det som et tegn på at jeg ikke hadde politisk slagside i det jeg skrev. Allerede i 14-årsalderen startet Morten å skrive i lokalavisene, først små sportsreferater, deretter større saker. Da han var ferdig med videregående skole i 1986, ble det fast jobb i lokalavisen. Jeg ble i pressen fra 1986 til 2008, så jeg har skrevet noen tusen artikler, sier han med et smil. Man blir både stolt, ydmyk og føler ærefrykt når man får tillit til å bekle én av 169 stortingsplasser I yngre år var Morten aktiv idrettsmann: Han var svømmer, fotball- og håndballspiller. I fotball- og håndball var han også dommer. Og han har bemerket seg innen idrettsadministrasjon. Idretten tok slutt da møter og wienerbrød ble vanlig i jobbhverdagen, sier Morten og rister på hodet. Han vet at hans litt for mange kilo er en utfordring han har. Målet er at jeg skal få bedre mulighet til å bruke trimrommet i Stortinget nå som jeg får pendlerleilighet i Oslo. Da slipper jeg tre timers pendling fra og til Vikersund hver dag. Joggesko har jeg, men mye brukt er de ikke, sier han og smiler. Enkeltskjebner Morten vet at ting tar tid i politikken, at mye kan drukne i utredninger og krangling. Han understreker at det er viktig ikke å glemme enkeltskjebnene, enkeltmenneskene. Vi kan ikke hjelpe alle, men som ombudsmenn for folket må vi aldri glemme at bak hver sak, stor eller liten, finnes det en eller flere enkeltskjebner. Jeg er stolt over å se hvordan FrPs politikere landet rundt husker på dette, og sørger for at den lille mann og kvinnes stemme blir hørt. Det handler om respekt for enkeltmenneskene. Vi må hjelpe når de står i fare for å bli kvalt av byråkrati og systemer. Oppgaver I skrivende stund er det ikke klart hvilken komité Morten får plass i på Stortinget. Han har, akkurat som alle andre representanter, levert inn sine ønsker. Jeg tar den oppgaven partiet ser seg best tjent med, men jeg er selvsagt opptatt av viktige FrP-områder som justis, samferdsel, eldreomsorg, skatte- og avgiftslettelser for å nevne noen. Hva venter deg som representant på Stortinget? Det tror jeg ingen med sikkerhet kan si, før man har prøvd. Jeg har jobbet i huset i fem år allerede, men oppgavene blir annerledes nå. Det jeg er sikker på, er at det blir hardt arbeid og lange dager. Men det har jeg aldri vært redd for, så det skal gå bra. Vikersund Fremskritt vandrer rundt med Morten Wold på hans hjemsted Vikersund, et tettsted med flott beliggenhet ved Tyrifjorden. Her er butikker, kafeer og en haug med frisører. Norge kan ikke leve av at folk klipper håret på hverandre. Men her i bygda har du ingen unnskyldning for å være ustelt på håret, sier Morten idet vi passerer døra til en herrefrisør som har svingt saksen i Vikersunds hovedgate i 46 år. Mektige Øståsen skogen som skiller Modum fra Lier speiler seg i en blikkstille fjord. Og litt lenger sør ligger verdens største hoppbakke. Alle her er stolte av Vikersundbakken. Den setter virkelig stedet på kartet. De har imidlertid økonomiske utfordringer, og trenger driftstilskudd for å opprettholde anlegg og breddeidrett, erkjenner den nyvalgte stortingsrepresentanten. Et steinkast fra sentrum bor Morten og datteren på 16 år i en koselig enebolig, med utsikt over Tyrifjorden og Øståsen. Ingen steder trives han bedre. Jeg er glad i å reise, men ingenting er som hjemme. Og dette er virkelig hjemme for meg. Jeg koser meg på terrassen i fine sommerkvelder, rusler i sentrum en lørdags formiddag bare for å skravle med folk om alt og ingenting. Jeg holder orden i hus, garasje og hage. Jeg liker at ting er i strekk. Og slik bør det være i politikken også. Ting må være i orden. Det er dessverre mye som ikke er det etter åtte år med rødgrønt styre Børge Sandnes > resentant Morten Wold kommune i i Buskerud. ets to to største identitets-. (Foto: Børge Sandnes).

8 8 Lørdag 5. oktober 2013 Hva går de til? Tord Lien Per Roar Bredvold Karin Hennings Skumsvoll Torgeir Trældal Ulf Er Flere av FrPs stortingsrepresentanter takket nei til gjenvalg på Stortinget da partiet nominerte. Hva har de for planer? Tord Lien takket nei for å få mer tid med familien. Fremfor ukependling til Oslo, bruker han nå en halvtime med buss til jobben. Nå tilbringer jeg nesten hver kveld med barna, sier Tord Lien. Han er allerede i full gang med jobb som kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, med kontor på Lerkendal. Per Roar Bredvold takket for seg etter 16 år på Stortinget. Jeg tar opp tråden fra det jeg drev med før jeg kom på Stortinget, nemlig eiendom- og næringsutvikling i Hedmark. Jeg vil også etablere rådgivingstjeneste i næringsspørsmål som en del av bedriften, forteller han. Skille jobb og privatliv Etter 16 år på Stortinget, hvor skillet mellom politikk og privatliv er ikke-eksisterende, skal det også bli godt å la jobben ligge igjen på kontoret i fremtiden. Å kunne skille jobb og privatliv gleder jeg meg til, sier Bredvold. Karin Woldseth gav seg etter 12 år på Stortinget, og søker nå jobber. Jeg har ikke fått noe napp ennå, men stresser ikke. Jeg er fleksibel, og har erfaring og nettverk både innenlands og utenlands som jeg håper kan være av interesse for flere, sier Woldseth. Hans Frode Asmyhr fra Akershus takket for seg etter åtte år, og har planer om en jobb i det private næringslivet. Som jurist og med erfaring fra både næringsog justiskomiteen har jeg mye å bidra med for det private næringslivet, sier Asmyhr. Hogger ved Åge Starheim fra Sogn og Fjordane tar livet med ro og gjør det som passer han. Jeg er blitt pensjonist. Etter en 14 dagers tur til Lofoten har jeg drevet den siste tiden med fysisk utearbeid. Jeg har saget trær, felt, kløyvet og stablet. Det har ført til at jeg har mistet noen av de kiloene jeg hadde lagt på meg på Stortinget, forteller han. Det har jeg tenkt å fortsette med, jeg har aldri hatt det så bra, sier en opplagt Starheim. Morten Høglund fra Akershus satt 12 år på Stortinget, og begynner nå som spesialrådgiver Arktis i Utenriksdepartementet. Jeg ser frem til nye og spennende utfordringer i et for Norge svært viktig område, sier Høglund. Han begynner i jobben 8. oktober, etter en ukes ferie i favorittlandet USA. Vil reise mer Hennings Skumsvoll håper i første omgang på å bli frisk fra sin sykdom.

9 Lørdag 5. oktober ik Knudsen Per Arne Olsen Øyvind Vaksdal Arne Sortevik Når den kampen er vunnet, vil jeg benytte meg av min utdannelse som sivilingeniør i bygg og anlegg, og etablere et konsulentselskap i den bransjen, forteller han. I tillegg vil Vaksdal reise mer, til favorittene Kanariøyene og Florida, samt flere storbyferier. Torgeir Trældal fra Nordland har ikke bestemt seg. Jeg skal tilbake til brannmannsjobben 1. januar, men bruker også tiden til å sondere lobbyistmarkedet. Kanskje blir det noe der. I mellomtiden skal jeg slappe av, og jakte rype. Jeg trer også inn igjen i bystyret i Narvik. Jeg stod riktignok på sisteplass ved valget for 2 år siden, men ble kumulert rett inn, sier Trældal. Vurderer tilbud Ulf Erik Knudsen fra Buskerud har jobbtilbud som han vurderer. Jeg er diplomøkonom, men har satset på litt etterutdanning. Jeg studerer stabsledelse og krisehåndtering på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), med eksamen til jul. Om det blir mer utdanning eller jobb er i skrivende stund usikkert, GÅR UT: Stortingsvalg betyr å skifte beite for mange. Noen pensjonerer seg, andre er i full gang med jobb. Woldseth Hans Frode Asmyhr Åge Starheim Morten Høglund sier Knudsen, som uansett har et ønske om å fortsette å stå på for FrP i Drammen bystyre. Per Arne Olsen, Øyvind Vaksdal, Ketil Solvik Olsen og Arne Sortevik er andre som tidlig gav beskjed om at de ikke søkte gjenvalg til Stortinget. Ærlighet i 40 år Til tross for et noe svakere valgresultat enn i 2009, vil jeg ikke nøle med å takke alle for en godt gjennom-ført valgkamp. Det er ingen grunn til å sette seg ned og sture når Fremskrittspartiet kan notere seg for det tredje beste stortingsvalgresultatet gjennom tidene. For første gang i partiets 40-årige historie har vi også kommet i posisjon til å forhandle om en plass i regjering. Ting skjer raskt, og i skrivende stund er det vanskelig å si noe om situasjonen når dere leser dette. Det vi uansett vet er at vi fikk 16,3 prosent oppslutning ved valget, ikke 63,1 prosent. Det betyr at vi ikke har rent flertall til å gjennomføre alt som står i vårt partiprogram. Men det jeg allerede nå kan si, er at vi som har forhandlet har kjempet, argumentert og gjort så godt vi kan for å forvandle hver eneste FrP-stemme til så mye FrP-politikk som overhode mulig. Jeg har også med fryd og glede observert hvordan Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen har vist kompetanse, muskler og strategiske evner som har imponert meg i forhandlingene med de andre partiene. FrPs ærlighet og tydelige tale har vært vårt varemerke i 40 år. Det skal vi fortsette med. Det betyr at vi skal innrømme våre tap, og dyrke våre politiske seire med stolthet. Vi tapte kampen om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Det smerter meg, det smerter partiet og jeg skulle gjerne sett at det var annerledes. Samtidig skal jeg love at partiet kommer til å føre en politikk som gir landsdelen vekst og muligheter. Det er imidlertid også slik at vi allerede har fått gjennomslag for mye FrP-politikk i samarbeidsavtalen som er undertegnet med Venstre og KrF. Vi strammer betydelig inn i innvandringspolitikken, blant annet gjennom økt bruk av frihetsberøvelse (lukkede mottak), økt krav om forsørgerevne og 24 års aldersgrense for familiegjenforening, og et nytt system for hvilke kvoteflyktninger Norge bør ta i mot. Vi har fått gjennomslag for å redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister, og for å lovfeste retten til sykehjemsplass når behovet gjør seg gjeldende. Vi har fått gjennomslag for å styrke rus- og psykiatri. Og, mye mer. Dette er før de reelle forhandlingene med Høyre i det hele tatt har startet. Det kommer mer. Mye mer. Jeg skal ærlig innrømme at en lang valgkamp koster mye, men det resultatet vi sammen klarte å oppnå gjorde at jeg fikk ny tro på fremtiden for dette fantastiske partiet. Sammen er vi sterkere enn de fleste, og vi vet av erfaring at når Fremskrittsbevegelsen står samlet er vi nærmest uovervinnelige. Tusen takk til alle sammen for en glimrende valgkamp. facebook.com/per.sandberg.frp

10 10 Lørdag 5. oktober 2013 Må søke om å tigge Renate skal styre Austevoll I Moss har politikerne endret politivedtektene slik at tiggerne må søke politiet om lov til å tigge. Tigging har blitt et økende problem i Moss, og flere har bekymret seg over at tiggingen blir stadig mer pågående. Nå har FrP og Høyre tatt grep for å begrense tiggingen. Utrygge Vi har sett at tiggingen har økt i omfang, og primært utenlandske tiggere har blitt stadig mer pågående. Spesielt eldre mennesker føler seg utrygge når tiggere tar oppstilling ved siden av mini-banker og andre offentlige steder, sier avtroppende varaordfører og påtroppende stortingsrepresentant Erlend Wiborg (bildet). Wiborg forklarer at både han og de øvrige politikerne i Moss har fått flere henvendelser på problemet, og fikk flertall for å endre politivedtektene. Aller helst hadde jeg sett at det ble et totalforbud mot å tigge i Moss, men det har regjeringen Stoltenberg satt en effektiv stopper for. Det ble riktignok en større debatt rundt dette i bystyret, men med våre og Høyres stemmer sikret vi flertall for denne innskrenkningen. I praksis betyr dette at politiet får en oversikt over hvem som tigger, og kan utstede forbud mot tigging på enkelte områder som utenfor minibanker. Politiet fornøyd I tillegg har vi fått gjennomslag for å forby overnatting i bykjernen. Vi har sett at tiggere som overnatter i parker for eksempel, skaper sanitære problemer. Forbudet vil flytte tiggere ut av bykjernen og til bedre egnede steder, opplyser Wiborg. I følge varaordføreren har politiet sagt seg fornøyde med disse presiseringene i de nye politivedtektene, og ifølge han har det ikke-sosialistiske flertallet bedret politiets muligheter til å følge opp de nye kravene. Etter at vi tok over makten i Moss, har vi hatt jevnlige samtaler gjennom ulike fora med politiet. Dette har resultert i at det har blitt mer synlig politi i gatene, og spesielt i helger, avslutter Wiborg. Børge Sandnes > Renate Møgster Klepsvik overtar etter Helge André Njåstad som ordfører på Austevoll. Njåstad stod på andreplass på Hordaland FrPs liste til Stortingsvalget, og begynte i tjeneste som stortingsrepresentant 1. oktober. Alt ligger til rette for at gruppeleder Renate Møgster Klepsvik tar over ordførerklubba i Austevoll. Møgster Klepsvik avsluttet treårig lærerutdanning i vår, og har akkurat begynt i jobb som lærer på en liten barneskole med 6 elever. Hun har økonomiutdannelse og har tidligere jobbet som revisor. Stor overgang Det blir litt av en overgang å skulle bli ordfører fra å være lærer på en av Norges minste skoler, sier Renate Møgster Klepsvik. Helge André har gjort en kjempejobb, men det kan jo jeg også gjøre. Jeg har hatt den beste opplæring etter å ha sittet i kommunestyret og formannskapet med Helge André siden Han har vært veldig inkluderende ovenfor gruppe og lokallag, og jeg har lært mye av å observere hvordan han gjør jobben, sier Møgster Klepsvik. Ny FrP-varaordfører i Moss Etter at det ble klart at Erlend Wiborg fikk FrPs andremandat på Stortinget, er det klart at jobben hans som varaordfører gis til Anne Bramo (FrP). FrP og Høyre har rent flertall i Moss bystyre, og ifølge Høyres gruppeleder Sissel Rundblad, blir Bramo valgt som ny varaordfører førstkommende mandag. Gruppeleder I tillegg til å bli varaordfører, skal Bramo også kle vervet OVERTAR. Renate Møgster Klepsvik overtar som ordfører i Austevoll. (Foto/fremskritt). som gruppeleder for FrP i bystyret. Etter å ha diskutert om vervene burde fordeles på én eller to kandidater, falt vi ned på at det beste for partiet er at Bramo får begge vervene, sier den nyvalgte stortingsmannen Erlend Wiborg. Han understreker at valget om å sette Bramo inn som varaordfører ikke har noe med kjønnskvotering å gjøre. FrP praktiserer ikke kjønnskvotering, men velger kun kandidater utfra dyktighet og egnethet, forklarer Wiborg. Stor ære Selv er Bramo både beæret og ser på den nye jobben med glede. Det er en stor ære for meg å få jobbe enda mer for Moss by og innbyggerne her. Jeg gleder meg til å representere Moss kommune som varaordfører, og det er en stor ære å få være den første kvinnelige gruppelederen i Moss FrPs 30-årige historie, sier hun selv. Kvitsøy I Kvitsøy kommune forlater også FrP-varaordfører Roy Steffensen jobben sin til fordel for Stortingsplass. Leif Ydstebø blir ny varaordfører. Han har tidligere vært varaordfører og ordfører i for Høyre, før han meldte overgang til FrP. Børge Sandnes > NYTT STYRE I SØRUM FRP: Sørum FrP har avholdt årsmøte. Øivind Slora takket av etter 10 år som leder. Ny leder er Sølve Sesseng. Det nye styret består av: Foran: Gruppeleder Anette Elseth og kasserer Monica Lehne. Midten: Studieleder, leder Sølve Sesseng, Styremedlem Johny Berthau. Bak: Medlemsansvarlig Tone S. Antonsen, varamedlem Torbjørn S. Weiseth. Nestleder og sekretær Carl Ivar Aandal var ikke tilstede da bildet ble tatt. Praksisplass i Fremskritt En praksisplass i avisens redaksjon skal bli tirsdagene til en media- og kommunikasjonselev. Det blir veldig spennende å endelig få bruke det jeg lærer på skolen i praksis, sier Daniel A. Lid (17), som har flyttet inn på kontor med avisens redaktør Børge Sandnes. Han går på medierog kommunikasjonslinjen ved Akademiet vgs. Lid sier det er en perfekt mulighet til å få jobbe med politikk i en medierelatert sammenheng, rundt erfarne og flinke «lærere». Det er jo ikke alle som får jobbe nært Stortinget på praksisplass, forklarer en stolt medie- og kommunikasjonselev.

11 Lørdag 5. oktober 2013 Leserbrev 11 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange). Rasjonell budsjettprosess I dag er mange ytelser i statsbudsjettet ikke indeksregulert. Et godt eksempel på dette er studielånet. I 2002, før kvalitetsreformen ble iverksatt, fikk studenter kroner i året i lån og stipend fra Statens lånekasse. I 2013 er beløpet kroner i året. Justert for inflasjon var studielånet i 2002 verdt kroner. Altså er studielånet siden den gang blitt kroner mindre verdt, en nedgang på tre prosent. Hadde studielånet fulgt lønnsveksten fra 2002 til 2013, dvs. regulert i takt med grunnbeløpet G, ville studiestøtten i dag ha vært kroner. Det er en nedgang på 36 prosent. Det betyr at dagens studenter har mindre per måned å rutte med. For å oppnå noe av den standard man hadde for ti år siden, må de arbeide ganske mye i studietiden. For mange går dette ut over fremdriften i studiene. Den manglende regulering gjør også at hele budsjettprosessen i regjering og Stortinget blir fordreid og nærmest umulig for velgerne å trenge gjennom. Politikerne gir seg selv på denne måten mulighet for nye prosjekter på bekostning av tidligere vedtatte forpliktelser. Hvis studentene i 2002 trengte sitt studielån i den tids pengeverdi, så trenger selvfølgelig dagens studenter akkurat det samme studielånet i dagens pengeverdi. Årskull etter årskull studenter har måttet leve med en stadig dårligere studiefinansiering. Manglende årlig regulering gjør at politikerne må ta skippertak for å rette opp skjevhetene når det har gått for langt. Det medfører at grupper settes opp mot grupper. Hele budsjettprosessen er uryddig og mangler fast grunn. En meget viktig systemreform vil derfor være å lovfeste at ytelser skal reguleres årlig med indeks slik at verdien av ytelsen bevares over tid. Det samme gjelder selvfølgelig også andre veien. Også avgifter bør indeksreguleres på samme måte slik at verdien bevares. Hvis denne reform gjennomføres må regjering og storting gjøre tydelige vedtak om at verdien av en ytelse skal settes ned eller opp i forhold til fastsatt verdi. Tilsvarende vil man også ha en fast grunn for diskusjonen om en avgift skal økes eller minskes. En slik reform vil tydeliggjøre regjeringens og stortingets reelle endringer i forholdet mellom de ulike budsjettpostene og de grupper som er avhengig av ytelser eller må betale avgifter. I dag utropes ulike grupper som budsjettvinnere ett år selv om de har tapt store beløp i mange år og ytelsen likevel ikke reguleres opp til tidligere verdi. De som tjener på den uryddige prosessen er selvfølgelig politikere som ønsker å satse på nye prosjekter og reformer uten å betale for de allerede vedtatte. Det er som med vårt veinett, det tas ett skippertak her og der samtidig som resten forfaller jevnt. Carl Wilhelm Tyrén, Bærum FrP Uten oljepengar, allikevel billig Mange av oss har vore i Sverige, både i sommar og tidlegare. Kanskje nokon planlegg ein tur allereie no i haust. Det er nokså spesielt at ein av hovudgrunnane til at me reiser er det låge prisane. Og det ser ikkje ut til at me i Noreg får billigare matvarer med denne regjeringa. SP sin landbruksminister meiner til og med at frukt må bli dyrare enn i dag. Og hevdar at dette er forbrukarane viljug til å akseptera. Lurar på kven han har snakka med? For meg og FrP er frukt sunn mat og sunn mat skal vera mogeleg for alle uansett lommebok ha råd å kjøp. Ikkje berre for at det er godt men og fordi det er sunt. Sunt for helsa vår. Grensehandelen aukar år for år. Det norske folk kjøpte daglegvarer i fjor for over 10 mrd. kroner i Sverige. Regjeringa I Fredrikstad Blad hevder Wajdy Beyler, lærer ved Fredrikstad internasjonale skole, at arabisktalende barn ikke kan lære norsk uten å få opplæring i arabisk først. Dersom vi skal følge Beylers teori, hvordan kan de så lære seg arabisk uten å kunne et annet språk først? Det arabiske språket og alfabetet har ikke noe til felles med det norske språket og nødvendigheten av å lære arabisk faller på sin egen urimelighet. I tillegg mener han at denne opplæringen bør belastes kommunens høyst sprengte budsjett. Barn har den unike evnen til å lære språk uvanlig fort, og jeg kjenner flere foreldrepar med forskjellige morsmål som snakker med barnet sitt på hvert sitt språk, og hvor barnet har lært å snakke begge språkene flytende. Barn lærer språk ved å bli stimulert og å etterape, og for å lære norsk må de omgås nordmenn og vokse opp i norsk miljø. Å flytte minoritetselever ut av norske klasser eller til egne skoler uten nordmenn for å lære norsk er meningsløst. Problemet med mange innvandrergrupper er at de ikke meiner dette ikkje er noko problem, noko FrP er svært ueinig i. Vi vil ha billegare handlekorger i Noreg. Ikkje berre er det kroner på mat ein går glipp av. Også arbeidsplassar taper me. Over årsverk får Sverige av oss. No er me kjent for at me er eit snilt folkeferd, men desse arbeidsplassane trenger me i vårt eige land. Norske bedrifter, arbeidsplasser og norske forbrukarar bør telja meir. Difor meiner FrP at ein bør tilnærma seg Sverige når det gjeld matprisane. Sjølvsagt skal du kunna ta deg ein tur til Sverige. Sverige har mykje å by på. Men FrP meiner det skal ikkje vera matprisene som lokkar. Dei skal vera på same prisnivå i vårt eige land. Laila Marie Reiertsen, Stortingsrepresentant FrP Må man kunne arabisk for å lære norsk? omgås nordmenn, den viktigste kilden til å lære norsk språk og kultur. Når de ikke blir oppmuntret til, eller får lov til, å ha norske lekekamerater eller venner, kjærester eller ektefeller, og gjerne holder sammen med andre elever i skolegården med samme «morsmål», bidrar dette til segregering og utenforskap. Jeg har ikke hørt krav fra foreldre med f.eks fransk eller andre morsmål om at norske skattebetalere skal betale for opplæring i disse språkene. At norske myndigheter skal ha ansvar for, og betale for, å opprettholde morsmålet til alle innvandrerbarn i Norge er uhørt. Dersom det er ønskelig at barna lærer foreldrenes språk, er dette noe foreldrene bør sørge for å betale selv. Beyler avslutter med at hans store drøm er å opprette en kommunal arabisk skole i Fredrikstad. Ytterligere segregering basert på etnisitet og foreldrenes bakgrunn betalt av fellesskapet er altså målet. Det må jeg si vil bli et bidrag til integrering og norskkunnskaper. Anita Skogseth Bjørneby, Fredrikstad FrP

12 12 Lørdag 5. oktober 2013 I neste nummer portretterer vi: Lørdag 19. oktober 2013 Sivert Bjørnstad Yngstemann på Stortinget Gi bort Fremskritt som gaveabonnement kr 350, pr år Ekebergparken åpnet Jøran Kallmyr var byråd i Oslo da Ekebergparken ble godkjent. Han er stolt av hva private entusiaster får til dersom de får lov. Mange var skeptiske til Christian Ringnes og hans forslag om en skulptur- og kulturminnepark på kommunal grunn i skogen på Ekeberg. At en riking skulle få gjøre dette med et så sentralt område i Oslo falt mange tungt for brystet. I ettertid, nå når parken er åpnet, ser vi at skeptikernes bekymringer er gjort til skamme, sier en entusiastisk Kallmyr. Privat velgjører Det var i 2006 at investor Christian Ringnes tok kontakt med Oslo kommune, og endelig vedtak ble fattet i Gaven fra C. Ludens Ringnes stiftelse har en verdi på over 350 millioner kroner over 50 år. Midlene skal dekke både anskaffelse av skulpturer, opparbeidelse av parken, og drift og vedlikehold i perioden. Godt samarbeid Kommunen stiller grunnen til disposisjon, og Ringnes stiftelse skaffer til veie skulpturene og opparbeider skogsparken med vannspeil, utsiktsplattformer og serverings- og utsalgssteder. Parken tilfører området kvaliteter som gjør at muligheten for fritidsbruk og rekreasjon øker, sier Jøran Kallmyr. Sammen med Ekebergrestauranten og en planlagt Skeptikernes bekymringer er gjort til skamme Jøran Kallmyr. gondolbane, anslås det et besøkstall på til årlig. Fornyer Oslo Skulptur- og kulturminneparken bidrar til å etablere en helt ny opplevelsesarena for kunst og kultur i Oslo. Både byens egne innbyggere og turister har fått et nytt og spennende sted å besøke, sier Kallmyr. Parken ble offisielt åpnet 26. september med 31 skulpturer, og planen er å tilføre en til to skulpturer årlig til om lag 80 skulpturer er på plass. Fra gjengrodd til hipt Vi må huske på at dette området var gjengrodd og lite brukt, men samtidig med en fantastisk beliggenhet. Dette er Holmenkollens motstykke KUNST TIL FOLKET: Jøran Kallmyr og datteren Amalie er begge begeistret over kunsten i den nye Ekebergparken. (Foto: fremskritt/arne-rune Gjelsvik). i Oslo Øst. Gaven fra Ringnes er en fantastisk flott måte å drive byfornyelse på, hvor samfunnsstøtter bruker egne penger for å gi kunst og kultur tilbake til byen de bor i. Fra å være et gjengrodd og lite brukt område, har kommunen nå fått gratis opparbeidelse av et friområde, og en fornyelse av hele området rundt skogsparken, avslutter Jøran Kallmyr. - Du (red.anm.: Michael Tetzschner) må ikke være så ovenifra-og-ned til meg. Det vet du. Den Høyre-arrogansen kan du bare legge på hylla. Per Sandberg (FrP). - Nå har vi voksne bestemt oss. Vi synes at dere drittunger skal finne dere et parti og slepe de slappe tenåringskroppene deres til valglokalet 9. september. Journalist i Drammens Tidende og kronikør Silje Sjursen Skiphamn. - Bøndene er etterhvert en liten velgergruppe, og Senterpartiet har så vidt karret seg over sperregrensen. Skrekkpropaganda kommer ikke til å redde Senterpartiet denne gangen. Gunnar Stavrum. - Kun fire prosent hevder at de ville avbrutt en date dersom det skulle vise seg at den andre skulle stemme på et annet parti. Siv Jensen ville vært morsomst på fest, og hun er også den partilederen som flest single nordmenn kunne tenkt seg som venn. Match.coms politiske undersøkelse blant egne medlemmer. - Skoledebatten har liten informasjonsverdi. Debattene er blitt veldig tabloidiserte med nynorskbøker som slenges veggimellom og politikere som kommer med billige alkoholfrierier. Bjørn Solberg, rektor ved Mysen videregående skole. - Annonsen med Olav Thon-støtte til FrP gir neppe så mange flere stemmer. Fagforbundets reaksjon på annonsen facebook.com/solvikolsen.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet

Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet Fergefritt uten bom Side 12 Ser mot tinget Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Portrettet, side 8 og 9 Landsstyremøte Siv Jensen langet ut mot Ap-staten Side 2 og 3 Lørdag

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 Flytopper på besøk Side 4 og 5 Ny valgkampleder Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 FrPbonden i Lier Side 10 og 11 Lørdag 26. januar 2013. Nr. 1. 39. årgang Spennende FrP-år 2013 er så vidt

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7

Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7 Populær ordfører I Hobøl må FrP-ordfører Håvard Jensen skrive autografer. Side 6 og 7 Carls comeback På mandag ble det klart: Carl I. Hagen ønsker å bli ordfører i Oslo. Side 8 og 9 Må avklare Siv Jensen

Detaljer

FrPs Valgcamp. Inter Cityaksjon. Kostbar Lambdaavtale. Landsmøtet på Gardermoen. Lørdag 1. juni 2013. Nr. 9. 39. årgang

FrPs Valgcamp. Inter Cityaksjon. Kostbar Lambdaavtale. Landsmøtet på Gardermoen. Lørdag 1. juni 2013. Nr. 9. 39. årgang Kostbar Lambdaavtale Side 2 og 3 FrPs Valgcamp Les alt om partiets Valgcamparrangement i Kristiansand. Side 12 og 13 Inter Cityaksjon Togreisende fra Østfold fikk FrP-lektyre med på reisen. Side 15 Lørdag

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10

Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Etterlengtet seier Side 14 Vil kutte krav Det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig skaper klasseskille, sier Robert Eriksson (FrP). Side 10 Kristian Norheim, nyvalgt leder i Telemark

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

Fortsatt i det blå. Klart for ElitEKurs

Fortsatt i det blå. Klart for ElitEKurs Vil endre Norges bistandspolitikk Bistandspolitikken trenger en solid endring, mener Peter N. Myhre Side 8 og 9 Ferskingene på Stortinget Disse personene har hatt ett år langt utenom det vanlige Side 12

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer