Miljøbehandling i eldreomsorgen. Foredrag av Frode Aass Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøbehandling i eldreomsorgen. Foredrag av Frode Aass Kristiansen"

Transkript

1 Miljøbehandling i eldreomsorgen Foredrag av Frode Aass Kristiansen

2 Plan for foredraget 1. Vi ser filmen Gylne øyeblikk en film om miljøbehandlingsmetoder i demensomsorgen 2. Hvorfor miljøbehandling? Det pleiefaglige grunnlaget bak filmen Gylne øyeblikk 3. Hvordan etablere og forankre miljøbehandling? Utfordringer og problemer på den enkelte institusjon Politiske utfordringer og problemer

3 Gylne øyeblikk Filmen Gylne øyeblikk springer ut av Geriatrisk ressurssenters arbeid med miljøbehandlingsmetoder i eldreomsorgen i Oslo kommune. (www. geria.no.) Produsert av UNIFRAME productions (www.uniframe.no). Filmen kan bestilles hos Geriatrisk ressurssenter. Pris 250 kroner. For bestilling ring

4 Eldrebølgen er på vei: Det vil bli flere eldre, flere gamle eldre og flere pleietrengende eldre. Behov for nye tilnærminger

5 Hvordan vi behandler våre eldre er en test på vår evne til å skape sivilisasjon og et humant samfunn. Dette settes på spissen i våre dager av eldrebølgen:

6 Gjenomsnitlig levealder

7 Det pleiefaglige grunnlaget, hvorfor miljøbehandling? Alle tilnærmingsmåter er ikke like bra for demensrammede. Aktiviteter som krever aktiv lytting over tid og god evne til språkoppfattelse kan være særlig krevende: Demensrammede har derfor sjelden så stor glede av Foredrag, kåserier TV programmer med innhold som er ukjent. Konversasjon der man må respondere riktig.

8 Hvorfor miljøbehandling? (forts.) De miljøbehandlingsmetodene som jeg ut i fra min fagkunnskap og erfaring har størst tro på er Musikk Erindringsarbeid Berøring Sansehage Dyreassistert terapi

9 NB : Det er ennå mye vi ikke vet, og det trengs mer forskning. Men erfaringene med å miljøbehandling har vært så gode at det er en etisk forpliktelse i å informere alle som har med demensrammede å gjøre om mulighetene.

10 Miljøbehandling-noe mer enn trivselstiltak Systematisk intervensjoner, som gis for å dempe spesifikke APSD symptomer Anbefalt nivå ligger på 2-3 ganger i uka Skreddersys hver enkelt pasient Behandlingen skal evalueres, hvis det ikke har effekt skal man forsøke andre metoder Det krever tilførsel av ressurser, også økonomiske for å kunne tilby miljøbehandlingsmetoder til alle de som kan ha nytte av dem.

11 Hvorfor miljøbehandling? Et fellestrekk for de miljøbehandlingsmetodene som virker er at de omgår svikten i hjernen, og når inn til det som ennå er friskt NB Det som virker i en fase av sykdomsutviklingen trenger ikke fungere i en senere fase

12 Det pleiefaglige grunnlaget, hvorfor miljøbehandling? Ikke tilfeldig på lykke og fromme Konkret kunnskap som ligger bak de ulike metodene Kunnskap om hva som skjer i hjernen ved demensutvikling, og kunnskap om hvordan de ulike miljøbehandlingsmetodene virker inn

13 Musikk som eksempel

14 Demenssykdommer fører til at evnen til å konsentrere seg svekkes og at man er mer sårbar for forstyrrelser. Musikk er oppmerksomhetsfangende og lett oppfattbart fordi det (vanligvis) har en tydelig struktur.

15 Evnen til å gjenkalle er en hjernefunksjon som svekkes fort ved demenssykdom, mens evnen til å gjenkjenne bevares mye lenger Det er relativt lett å tilrettelegge bruk av musikk i møte med demensrammede slik at det bare krever gjenkjenning og ikke gjenkalling

16 Selvbiografisk hukommelse svekkes relativt langsomt, det er tilgangen som er problemet. Demensrammede trenger derfor å bli minnet om gode opplevelser fra tidligere. Musikk stimulerer mange hjernesentra på en gang, blant annet det limbiske system. Musikk som har betydd noe for oss er svært velegnet for å gi tilgang til gode minner.

17 Demensrammede kan ha mye smerte og vondt og oppleve lite nytelse og følelse av velvære i hverdagen. Musikk man liker kan sette i gang produksjon av hjernens lykkestoffer (endorfiner).

18 Proseduralhukommelse automatiserte innlærte ferdigheter som for eksempel å sykle, bevares relativt godt også ved alvorlig demenssykdom. Mange ferdigheter som benyttes i musikkaktiviteter som å synge, spille instrument, klappe i hendene, eller danse, er knyttet til prosedural hukommelse.

19 Demensrammede har ofte store psykososiale behov og lengter etter kontakt, nærhet og trøst. Musikk kan være en katalysator for kommunikasjon og samhandling mellom mennesker

20 Musikk og identitet Mennesker har som regel noen typer musikk eller bestemte musikkstykker som de liker bedre enn andre musikkstykker Dette kan være den musikken du har danset til når du var ung, de sangene foreldrene sang hjemme hos deg, eller den musikken som er typisk for din sosiokulturelle klasse.

21 Dette er spesielt viktig i eldreomsorgen. Å identifisere, anerkjenne og løfte fram den musikken de gamle liker er grunnleggende.

22 Å tilpasse miljøbehandling til den enkelte er alfa og omega i all miljøbehandling Berøring. Kjempeviktig å respektere den enkeltes grenser og sårbarhet Erindringsarbeid: Man må ta tak i minner som betyr noe for den enkeltes identitet, noe som det er knyttet stolthet og glede til. Sansehage: Noe demensrammede har vært glad i blomster, andre vil ha glede av å være med på vedhogst. Dyreassistert terapi: noen er glad i hunder, andre er livredde for dem

23 Egenrefleksjon: Snakke sammen med den som sitter ved siden av deg i noen minutter, hvordan ville du bli likt å møtt hvis du fikk demens. Hvilken musikk ville du like å høre/hvilken ville du ikke like å høre. Hvilke minner ville du like å bli påmint/hvilke ville du ikke? Hvilke aktiviteter ute kunne du ha glede av/ hva ville du ikke like? Ville du ha utbytte av dyreassistert terapi? Hvorfor? Hvorfor ikke?

24 Forankring Demensplan 2015 Gode intensjoner. Det ble satt i gang et 3årig miljøbehandlingsprosjekt i 2008 koordinert av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Dette ble videreført i Det har blitt arbeidet bra mange steder med å styrke tilbudet om miljøbehandling. Likevel har mange opplevd at det er vanskeligere enn forutsett å etablere et slikt tilbud.

25

26 Utfordringer/problemer på den enkelte institusjon Dugnadsbasert pleiekultur Det praktiske får forrang Motstand mot spesialisering Prosjekttrøtthet

27 Utfordringer/problemer på den enkelte sykehjem At omsorgsytere som har talent for miljøbehandling ikke blir løftet fram, og får lov til å bruke tid på forberedelser

28 Utfordringer/problemer på den enkelte institusjon Utbrenthet som skaper forsvarsmekanismer mot å engasjere seg for nært i menneskene Overdrevne krav til dokumentasjon Ledere som ikke har overskudd til å være tilstede i hverdagen på avdelingene

29 Utfordringer/problemer på den enkelte institusjon For lav pleiefaktor/for få ansatte Mangel på kunnskap og ressurser til opplæring Mangel på egne stillinger for musikkterapeuter, berøringspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter aktivitører, kulturledere, prester, frivillighetskordinatorer

30 Poliske og kulturelle utfordringer og problemer Fatalistisk holdning til demens Demensrammede har hatt lav status som pasientgruppe i medisinen Miljøbehandling blir ikke sett på som miljøbehandling Nedvurdering av de beste omsorgsyteres erfaring, fagkompetanse, omsorgstalent og tause kunnskap Ikke «lov» å si at det koster penger

31 Få lobbyister for miljøbehandling sammenlignet med legemiddelindustrien Mangel på kunnskap om hvor krevende det er å møte demensrammede på en god måte Mangel på kunnskap om hvor mye de ansatte på gulvet er satt til å håndtere på en gang.

32 Egenrefleksjon Hva mener du kan gjøres for å gjøre det lettere å etablere miljøbehandling? Snakke sammen med den dere sitter ved siden av i noen minutter.

33 Løsninger: På den enkelte institusjon: Fokusere på miljøbehandlingsmetoder som kan flettes inn i hverdagens rutiner Ledere som vil og forsøker Løfte fram ildsjelene og passe godt på dem Ikke gi seg selv om det ikke blir perfekt med en gang

34 Løsninger politiske og kulturelle Informere pressgrupper om at pleiefaktor er viktigere enn enkeltrom til alle Informere om hvor krevende demensomsorg er Gjenta og gjenta at miljøbehandling er behandling Være tydelig på at det koster penger Kombinasjon av private og statlige ressurser? Feire de store omsorgstalentene

Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen

Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen KISO Konsult v/ Kirsti Veidahl Solheim Moss, Mob.: 907 56 4 56, E-post: kirsti@kiso.no Hils på naboen din! Hvem

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Bacheloroppgave. Digitale fotoalbum som metode i arbeid med pasienter med demens. -en litteraturstudie.

Bacheloroppgave. Digitale fotoalbum som metode i arbeid med pasienter med demens. -en litteraturstudie. Bacheloroppgave Digitale fotoalbum som metode i arbeid med pasienter med demens. -en litteraturstudie. Kandidatnummer: 231 Innleveringsfrist: 25.09.2014 Antall ord: 9160 Kull 11 sykdel, Diakonhjemmet Høgskole,

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Hjelp meg å huske. - minnealbum for personer med demenssykdom. Hjelp meg å huske. Undervisningssykehjemmet i Troms

Hjelp meg å huske. - minnealbum for personer med demenssykdom. Hjelp meg å huske. Undervisningssykehjemmet i Troms - minnealbum for personer med demenssykdom Undervisningssykehjemmet i Troms Minnealbum Et hjelpemiddel Denne folderen er et hjelpemiddel for å vise hvordan et minnealbum kan lages og brukes. Folderen kan

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Personopplysninger Min Livshistorie

Personopplysninger Min Livshistorie Personopplysninger Min Livshistorie Skjemaet er videreutviklet av Solheim/GERIA 2012 på bakgrunn av Eek & Haugen 1979. Arbeidet er utført i samarbeid med Eek og Haugen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem

Forord. Sandefjord, november 2013. Utviklingssenter for sykehjem RAPPORT Forord Prosjektet Musikk i omsorg har hatt en målsetning om å la musikk få en større og mer sentral plass i omsorgsarbeidet ved institusjoner, bofellesskap for demente og dagtilbud i Sandefjord

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Mennesket lever ikke av brød alene

Mennesket lever ikke av brød alene Mennesket lever ikke av brød alene Hvordan andakter kan bidra til gode øyeblikk for beboerne på en skjermet enhet. Fordypningsoppgave i aldersdemens levert ved Diakonhjemmet Høgskole avdeling for etter-

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Pleiekultur og holdninger

Pleiekultur og holdninger Etikk i sykehjem. Hvordan møte hverdagens moralske utfordringer? Av Trude Hande Hjelseth, geriatrisk sykepleier v/skytta bo- og servicesenter, Nittedal kommune Faglitteratur og forskning har vist at satsing

Detaljer

DETTE ER MEG. Om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND-ANDERSEN

DETTE ER MEG. Om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND-ANDERSEN DETTE ER MEG Om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming CAROLINE TIDEMAND-ANDERSEN NINA SKAUGE Eier av Skauge forlag Grafisk designer To barn; Kristine på 31 år og Bendik med Downs syndrom

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Barnevernet vil tettere på barnehagene

Barnevernet vil tettere på barnehagene fagartikkel Kari Emilsen er sosiolog og førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning. Barnevern Åse Bratterud er sosiolog og seniorforsker ved Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer