nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv"

Transkript

1 Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

2 NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag Papir: g-print 90g Format: 17 cm x 24 cm ISSN Redaksjonsnemnd: Kathrine Kleveland Siss Ågedal Annie Bjørnarheim Ingrid Grene Henriksen Grafisk produksjon: Postadresse: Norges Bygdekvinnelag Pb Grønland 0135 Oslo E-postadresse: Internettadresse: Sekretariat: Schweigaards gt. 34F Tlf: (sentralbord) Faks: Generalsekretær: Annie Bjørnarheim Seniorkonsulent: Ellen Klynderud Organisasjonskonsulent: Ingrid Grene Henriksen Likestillingskampen er ikke over. Fremtidens likestillingskamp vil trolig bli annerledes enn kampen som ble kjørt for 20 år siden. Fremtidens kamp vil trolig dreie seg om retten til å benytte eksisterende rettigheter, respekt for dette valget og rettferdig fordeling av oppgaver hjemmet. Norge har et omfattende likestillingslovverk som ivaretar både kvinner og menn. Lovverket har selvsagt noen svakheter, men ivaretar og verner oss i mange forhold knyttet til familie og arbeidsliv. Lik lønn for likt arbeid, er en selvfølge for de aller fleste. Likestillingsspørsmål har høy prioritet hos NBK. Derfor ble NOU 2008:6 Kjønn og lønn behandlet av NBKs styre i august Som resultat av styrebehandlingen sendes et høringssvar til departementet om saken. Parallelt med dette vil NBKs sekretariat/styre forsøke å få saken fremmet i de fora det er mulig. Vi skal gjøre det vi kan for å fremme denne saken nasjonalt. Lokalt er det viktig at Bygdekvinnelaget snakker likestilling der det er naturlig og at nybakte foreldre motiveres til å kjempe den likestillingskampen de må ta i hjemmet og i forhold til arbeidsgiver. Lykke til og stå på! Organisasjonskonsulent: Marie Aaslie Annonser: Ta kontakt med NBK-kontoret tlf Framsidefoto: Crestock bildebyrå Internasjonalt arbeid i Bygdekvinnelaget finansieres av Norad, FOKUS og medlemmene. 2 Bygdekvinner nr. 4.08

3 Innhold Kvinnefaser s 6 En kunstner bestemmer seg sjelden for at nå er det for seint å begynne på noe nytt, for at nå er livsverket ferdig. Vi kan alle tenke som om vi er kunstnere, når vi går inn i nye faser, nye rom. Potetåret s14 Alt på potetplanten som vokser over jorden, er giftig. Derfor ble poteten i lang tid mistenkt for å være årsak til alle mulige lidelser, fra tuberkulose til spedalskhet. Sosiale entrepenører s 30 Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet. 2 Fra Schweigaardsgata 4 Leder 6 Kvinnefaser 8 Optimisten 9 Ganefart 10 TrivselsBygda 12 Kvinnebonden Sigrid Tokse 16 Nytt styre i Bygdekvinnelaget 18 Arbeidsarven 19 Fotokonkurranse 20 Jordmor Henrikkas historie 22 Liv i laga 25 Høstdager 26 Kjønn og lønn 28 Sør vurderer Nord 29 FN og kvinner 30 Sosiale entreprenører 38 Tavla 40 Til ettertanke Bygdekvinner nr

4 Oppmuntringer og gledeskonto Jeg har noen voksne damer som har gått ulike veier før meg her i livet, og som er flinke til å oppmuntre og tro på meg. Har du noen slike rundt deg? De har levd sine kvinneliv, fått erfaring og kanskje hatt noen som oppmuntret dem selv? Det handler om en telefon, en sms eller et kort med viktige og konkrete oppmuntringer som viser at de har tro på meg. Jeg trenger det, og jeg forsøker selv å oppmuntre andre, særlig de unge jentene som kommer etter meg ved for eksempel å si: Ta på deg oppgaver, du klarer det! Tro at dine egenskaper er viktige, og at du har noe å bidra med! Det er slik vi burde være mot hverandre når kvinner er kvinner best! i løpet av neste år skal vi velge et nytt sted i verden der vi skal støtte våre søstre slik at deres kvinneliv kan bli bedre. Når jeg tenker på ordet kvinneliv, tenker jeg på min bestemor Sigrid som fikk tretten barn. Hun var gift med farfar som jeg aldri møtte. Han døde i en ulykke da yngstemann var 9 år, og bestemoren min ble enke på en bondegård i bygda her. Det var helt sikkert et tungt kvinneliv, der også mine eldste tanter fikk starte sine kvinneliv med krevende arbeidsdager. Bestemor hadde grovbygde, men myke hender. Hun hadde 51 barn å være bestemor for. Jeg var heldig å bo så nærme at jeg gikk ærend på postkontoret for henne, og hun passet oss en gang i mellom. Jeg husker også at vi fikk greie det lange håret hennes. Det var høytidelig og litt rart, for hun hadde det jo alltid satt opp i nakken ellers Mange steder i verden i dag har mødre fortsatt store barneflokker og tunge fysiske arbeidsdager med store utfordringer. I Bygdekvinnelaget avsluttes prosjektene våre i 4 Bygdekvinner nr. 4.08

5 Norges Bygdekvinnelag er ein samfunnsaktør som vil bidra i utviklinga og føre kvinneperspektivet inn i samfunnsdebatten. Organisasjonen sender innspel og høringsuttaler på aktuelle saker og støttar opp om det arbeidet andre gjer når det fell inn under Bygdekvinnelaget sine arbeidsområde og synspunkt. Senegal i år, og vi skal i løpet av neste år velge et nytt sted i verden der vi skal støtte våre søstre slik at deres kvinneliv kan bli bedre. I møte med dem kan våre egne kvinneliv få et annet perspektiv og også bli bedre På s. 26 i denne utgåva av Bygdekvinner kan du lese om styret si uttale til Likelønnskommisjonens innstilling, NOU 2008 : 6 Kjønn og lønn som har vore ute på høyring. Hva med våre egne kvinneliv? Vi har alle slags hjelpemidler som tar bort fysiske bører, men hvorfor sliter da så mange med stressrelaterte lidelser i Tro at dine egenskaper er viktige, og at du har noe å bidra med. nakker og skuldre? Senk skuldrene, la oss øve oss på i å være fornøyd med det vi får til i stedet for å tenke på det vi ikke fikk til. Samle gode øyeblikk på en gledeskonto. La oss ha et bevisst forhold til hva vi bruker tiden din til, og ikke være så redde for å gjøre feil. Alt dette går det an å trene på! La oss oppmuntre hverandre i hverdagen, gi en god tilbakemelding eller tre! Da får vi det bedre med hverandre, i familien, på jobben - og i Bygdekvinnelaget! Fra styret Fra styret Bygdekvinner nr

6 D et venter noe nytt i neste rom Jeg satt og snakket med en venninne. Hun er kunstner. Vi snakket om kunstnere, og underforstått, kvinnelige kunstnere. De som ikke får nok tid til å arbeide med kunsten, og etterlater seg et ufullendt livsprosjekt. I et kvinnepolitisk perspektiv handler det om mangel på tid til å arbeide med kunsten, ved siden av andre gjøremål, barn, hjem, husarbeid og arbeid å leve av. Men det går også an å se det ufullendte livsverk som noe naturlig. Det er alltid noe i livet som ikke er avsluttet, og det gjelder ikke bare for kunstnere. Hos kunstnere er det bare mer konkret synlig. Det gjelder heller ikke bare for kvinner. Vi har alle prosjekter, og vi kommer aldri helt i mål. 6 Bygdekvinner nr. 4.08

7 Iblant sier mennesker godt oppi åra at det er ingen vits lenger, når det er snakk om å kjøpe ny kjole eller ny bil, lære et nytt språk, lære data, pusse opp et rom, realisere en drøm. Det er lov å ikke orke. Men det er aldri for kort tid å gjøre på. Det er begrensende å se på livet som en linje med begynnelse og slutt. Eller som en bue, hvor all viktig virksomhet skal konsentreres på toppen av buen. Headhunterbransjen stirrer seg også blind på toppen av buen. I viktige stillinger er førstevalget folk på 35 pluss, nettopp i den perioden de er intenst opptatt med å oppdra barn og bygge rede. Som samfunnsmenneske og yrkesmenneske kan toppen av engasjement komme seinere. Men da er det for seint, for da er man senior, skal trappe ned og ta AFP. Forskere har funnet ut at det er i perioden med småbarn vi tenker mest konvensjonelt og minst dristig. Det går ikke an å generalisere, men det er logisk at det er slik. Det er naturlig å være forsiktig med å Det er begrensende å se på livet som en linje med begynnelse og slutt. eksperimentere når vi skal være oppdragere og forbilder for barn. Seinere kan vi bli forbilder for voksne, og slå ut håret. Mange har mer overskudd, kraft, kreativitet og mot for samfunnsoppgaver når årene med barn er mer eller mindre over. Da er det et paradoks at det er «for kort tid igjen». Forestillingen om at alt må gjøres på noen få, intense år, snevrer inn den enkeltes liv. Også samfunnet snevres inn. Det er godt mulig folk er mindre fiksert på alder og på buen som livsløp på bygda. Uansett får det større konsekvenser på bygda å presse hverandre inn i aldersbåser. Der det er færre mennesker, har man mindre råd til å sløse med hverandre. Vi blir den vi er i samspill med andre, og det gjelder ekstra sterkt i et lite, oversiktlig og gjennomsiktig samfunn. Vi kvinner har frigjort oss fra mye tvang. Samtidig har vi fått nye tvangstrøyer. Alderen er en av dem. Det er i dag en selvfølge å ha et selvstendig liv, og ikke være vedheng til en mann, bli vurdert ut fra hans liv. Men når det selvstendige livet skal konsentreres på midten, blir det ny tvang. Det er en tvang som også rammer menn. Men den slår ekstra sterkt ut for kvinner. Jeg tror kvinner blir fortere definert som for gamle, og at også kvinner ofte bidrar til denne tvangen, med å definere bort kvinner som har «feil» alder. I stedet for å tenke på livet som en bue, kan vi tenke på det som en vei fra rom til rom. Det venter noe nytt i neste rom, og det går en trapp inn i nye rom. Vi kan sitte i denne trappa og hvile litt, og tenke gjennom hva det nye rommet skal fylles med. I trappa skal det være fint å møte og støtte andre kvinner, som er på vei inn i andre rom. I et lite samfunn møtes alle i samme trapp. Vi legger rom bak oss når vi går inn i et nytt, men bærer dem også med oss. Et kunstverk er aldri helt ferdig og det blir alltid litt annerledes enn det var tenkt. Men det var slik det måtte bli da. Ordet «medsøster» er blitt gammeldags. Men det er spennende å møte medsøstre i nye rom. Og det finnes alltid nye rom å gå inn i. En kunstner bestemmer seg sjelden for at nå er det for seint å begynne på noe nytt, for at nå er livsverket ferdig. Vi kan alle tenke som om vi er kunstnere, når vi går inn i nye faser, nye rom. Det kjedeligste som finnes er en hage som er ferdig, en gang for alle. Kari Gåsvatn Det er spennende å møte medsøstre i nye rom. Bygdekvinner nr

8 Med NBK i Hjertet! Etter en kort pensjonistperiode fra styret i Bygdekvinnelaget, ble jeg utfordret til ta ordet som Optimist i Bygdekvinner. Er jeg en optimist?, var min første tanke da jeg ble spurt. JA, jeg er en optimist! Livet har lært meg at å bruke energi på bekymringer som det ikke blir noe av er bortkastet og veldig slitsomt. Det er bedre å stoppe opp, summe seg litt, se etter hva som er mulighetene til å komme frem til de beste løsningene. For å greie dette, må man leve med litt kalkulert risiko, som jeg sier. Hva har jeg kontroll på, hva ligger utenfor min styring, men som jeg kan prøve å påvirke? Løsningen jeg ender opp med blir kanskje ikke alltid slik jeg har ønsket meg, men jeg prøver i alle fall! Kanskje er det her optimismens kjerne ligger? Nye ukjente oppgaver bringer alltid frustrasjoner og virker vanskelig å løse. Når verdiene også berøres, settes sterke følelser i sving. I min start i NBK-styret, da navnedebatten stod på som verst, kjente jeg på dette. Med et ben solid plantet i bondekvinnelagskulturen, slet jeg med tvil og usikkerhet om hva navneendringen ville føre til. Etter noen runder opplevde jeg at jeg kom ned på begge beina, og jeg har aldri angret på at jeg gikk inn for endring. Jeg lærte mye om meg selv, andre mennesker og det å ha respekt for andres standpunkt og meninger i denne perioden. Mine år i NBK-styret har vist meg at organisasjonen kom styrket ut av denne perioden. Kvinnefellesskapet, som er nerven i organisasjonen, viste at selv om det var mange ulike meninger, har vi som medlemmer gått videre i forståelse om at det var sak det var uenighet om, og ikke personer. Denne kraften gir meg optimisme, glede, ydmykhet og ærbødighet overfor alle dere flotte damene som er medlemmene i NBK! Den har gitt mye glede, og vært det som har gjort at jeg har vært tillitsvalgt for denne flotte organisasjonen! Alt jeg har lært av dere! Fellesskapet vi har delt i alvor og moro, galskapen. Der dere har opplevd meg som optimist med sprelske påfunn, har det skjedd i visshet om at jeg har turt å slippe meg løs sammen med dere. Jeg har også sett at ved at jeg var jeg litt gal, så inspirerte det noen av dere andre til å tørre litt også! Jeg vil få takke dere alle sammen for de gode årene jeg har fått ha sammen med dere, alt dere har gitt meg og som jeg vil ha med meg i mitt hjerte resten av mine leveår. Mottoet med NBK i Hjertet vil alltid være tilstede. Ha en fin høst! Toril Bjørken Skjørholm Styremedlem i NBK Bygdekvinner nr. 4.08

9 Ganefart 2008 FULL FART FOR GANEFART2008! 173 spisesteder er med i konkurransen om å bli årets beste spisested langs veien. Frist for påmelding til konkurransen var 20. august. Oversikt over de påmeldte finner du på Rundt 1500 fornøyde gjester sendte inn tips om spisesteder de mente kvalifiserte til å være med i konkurransen. Blant tipserne trekkes det vinnere av bokpremier. Det kåres en vinner/et spisested i hver av de åtte regionene. De regionale juryene hadde en spennende oppgave med å velge blant mange gode kandidater! Alle vinnerne får et diplom og er/blir invitert til matfestivalen Matstreif* i Oslo 10. og 11. oktober. Det er lagt opp et program med faglig og hyggelig innhold for dem disse dagene. I skrivende stund er den første regionvinneren kåret. SMIA Fiskerestaurant fra Kristiansund og innehaverne Ingvald og Margrethe Rønneberg ble vinner i region 3 som er Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Prisen ble overrakt av leder i Bygdekvinnelaget Kathrine Kleveland på Matfestivalen i Ålesund. Landsvinneren blir kåret på Mat og reiselivsmessa på Røros 22. oktober. Premien er kr ,- gitt av Innovasjon Norge. SMIA Fiskerestaurant fra Kristiansund og innehaverne Ingvald og Margrethe Rønneberg ble kåret som vinnere i region 3. I Bygdekvinner nr. 5/08 og på no og kan du lese om kåringene og vinnerne. Ellen Klynderud TAKK! Konkurransen Ganefart 2008 er en suksess! En stor takk til alle som har stått på - og til samarbeidspartnerne Transportarbeiderforbundet, Norsk Lastebileierforbund og ukebladet Allers. Hilsen Innovasjon Norge, Landbruks- og matdepartementet og Norges Bygdekvinnelag *Matfestivalen MATSTREIF i Oslo oktober Benytt deg av årets unike mulighet til å bli kjent med norske matspesialiteter med lokal forankring og møte menneskene bak produktene. Matstreif 2008 gir deg ekte matopplevelser! Møt opp på Karl Johan, Universitetsplassen og Spikersuppa Fredag 10. oktober kl Lørdag 11. oktober kl Vi ønsker deg velkommen til Matstreif 2008! I år kan du smake deg gjennom Norges matreportoar fra både sjø og land. Det vil bli servert morsomme aktiviteter for hele familien, og du vil få ekte matopplevelser fra Norges spiskammer. Bygdekvinner nr

10 Kampanje Prosjektleder Marit Olave Riis-Johansen I TrivselsBygda er vi mer opptatt av å ha søkelyset på gode eksempler, spennende ideer, nye tiltak og morsomme historier, enn på å rangere hverandre. Vi vil være stolte av hverandre, heie på hverandre og lære av hverandre! I sommer fikk vi gledelige nyheter fra Kommunal- og regionaldepartementet om finansiering for høsten, så nå kan vi garantere mye aktivitet også denne høsten. Ja, nå er det altså jeg, Marit Olave Riis-Johansen som har tatt over stafettpinnen som prosjektleder for kampanjen TrivselsBygda! Jeg er utdannet på NTNU med språklig kommunikasjon som hovedfag, og har jobbet med litt forskjellig i 4H siden Trivsels- Bygda er mitt første møte med både Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget (NBU), så jeg har mye å lære! Det jeg tidlig kan slå fast er at vi har tre spennende organisasjoner, som er fulle av engasjerte personer som er store ressurser i bygdenorge! Jeg gleder meg til å bli kjent med dere alle sammen. TrivselsBYGDA? Som nyetablert i by ser jeg godt at tankene fra TrivselsBygda slettes ikke begrenser seg til bygdenorge. For meg er det viktigste at vi skal motivere folk til å ville gjøre hjemstedet sitt bedre, samme hvor det er! I stedet for å beklage seg, vil vi at folk skal brette opp ermene og gjøre noe med situasjonen. Det betyr at vi må tørre å spørre om naboen vil bli med og felle de trærne som sperrer utsikta, eller at vi må sende det brevet til kommunen for å be om sikrere fotgjengeroverganger, eller at vi må møte opp når noen inviterer til felles St. Hansfeiring. Og det gjelder like mye om du bor i by eller i bygd! 366 kommuner er bedre enn min I sommer har Dagens Næringsliv gledet og forarget folket med å rangere alle Norges kommuner. Sammen med Statistisk Sentralbyrå kan de slå fast at Vi vil være stolte av hverandre, heie på hverandre og lære av hverandre! Luster i Sogn og Fjordane er den beste kommunen å bo i, mens Vågan i Nordland er verst. Min kommune Trondheim er helt nede på 367.plass, mens jeg var oppe på 265. da jeg bodde i Molde uten at jeg selv merket mye til dette fallet da jeg flyttet. Slike kåringer er ganske håpløse. For det første er det selvsagt vanskelig å finne kriterier for å måle kvaliteten på et sted. For det andre: Hva betyr dette for oss? Er det mange som nå flytter til Luster på grunn av dette? Jeg tror disse kåringene heller fremmer lokalpatriotisme og kiving, enn læring og stedsutvikling. 10 Bygdekvinner nr. 4.08

11 Kartlegging av bygda I høst vil vi at alle skal i gang med å kartlegge bygdene sine da håper vi dere vil invitere store og små i bygda til å møtes og snakke om hva som gjør at de trives der de bor, og hva som kan gjøres for å få folk til å trives enda bedre. Mange av dere har allerede gjort dette, og forteller at det både var hyggelig og lærerikt! Vi vil bidra med materiell, ideer, inspirasjon og forslag til hvordan dette kan gjøres. Følg med på i utsendinger og annen informasjon utover høsten! TrivselsBygda er et samarbeid mellom NBK, NBU og 4H Norge. Samarbeidet er en stor styrke for oss, for den som skal drive med stedsutvikling må ha mange bein å stå på! Selv om det er disse tre organisasjonene som samarbeider nasjonalt, vil vi gjerne at dere skal inkludere flere organisasjoner lokalt. Inviter med alle de organisasjonene som er aktive i bygda deres! Da kan vi nyte godt av hverandres styrker, og involvere flest mulig i arbeidet med å skape trivelige bygder. Det er mange som driver med stedsutvikling for tida, men det er også mange som lurer på hvordan en kan Inviter med alle de organisasjonene som er aktive i bygda deres! En sykkeltur med innlagt vannmelonpause kan være et godt trivselstiltak for alle. Hof Østre Bkl i Hedmark inviterte til sykkeltur med mer. Organisering, arrangering og mobilisering er sånt vi kan i bygdekvinnelaget, BU og 4H, så når vi slår våre krefter sammen kan vi få til utrolig mye! Da vil jeg ønske alle en spennende og innholdsrik høst, med mange trivelige treff med kjente og ukjente naboer! Marit Olave Riis-Johansen Prosjektleder for TrivselsBygda E-post: Tlf mobilisere lokalbefolkningen og ungdommene. Vi tror at det at vi har organisasjonene som grunnsteiner gjør at vi har gode muligheter for å få til mye i denne kampanjen! For det hjelper jo ikke om hele bygda er enige i at stranda bør ryddes, om det ikke er noen som kan ta på seg å organisere en dugnad. Bygdekvinner nr

12 Kvinnebonde Sigrid henter krefter på setra Tekst: Kari Bay Haugen Foto: Anne Siri Brandrud Garden Tokse ligger i bratte lia i Sødorp opp fra Vinstra. 22 gamle hus nennsomt tatt vare på gjennom generasjoner. Kvinnebonden Sigrid Tokse (46 år) er ikke nede i Gudbrandsdalen om sommeren. Har aldri vært det forresten. Sigrid har vært med besteforeldre på setra så langt tilbake hun kan huske. Den gamle slektsgården har seter i Sødorpfjellet i Peer Gynts rike. Jeg nærmer meg Sigrids seter. Den ligger i ly av fjellet og forteller om forfedres sans både for arkitektur og konstruksjoner i stein og tømmer, som er deler av vår gamle byggekultur som Sigrid er med å ta vare på. På Toksegarden var det fire jenter og Sigrid var eldst. Ikke noe tvil om hvem som skulle ha garden. Sigrid var aldri i tvil. I en sving ligger seks gamle seterhus og et stort vasshjul i drift. Det er en lang tur inn hit og måtte være et slit for forfedre med buskapen sin. De første kom til Toksesetra i Det var kampen for føda som gjorde at de drog til fjells for å utnytte naturressursene. Ikke romantikken slik mange ser det i dag. Det er tidlig morgen og varmedisen stenger for Rondanesikt. Sigrid skal melke og det er så stille så stille. Lytter du ekstra etter kan du høre den taktfaste slålyden fra vannet som treffer vasshjulet og driver det rundt. Det er ikke strøm på setra, men traktor med dieselaggregat som driver melkemaskinene og solceller som gir leselys inne i selet. Fjøset er bygd i kjempestore tømmerstokker på solid underlag. Ute står ei vakker brun og lyslugga Sigrid og ønsker velkommen til seters med ei loggende bikkje som også er gjestfri mot fremmede. Det sier liksom alt. Inne i fjøset står 23 kyr - blanke og rene og i godt hold. De er akkurat kommet inn fra kvea der de går om natta og sover i frodig fjellgras. Det er ikke rauting eller uro når Sigrid starter aggregatet. Det er det eneste som vitner om moderne tid med rørmelking og stor melketank. Sigrid melker med tre maskiner og klapper og godkoser med kuene sine innimellom. - Dette livet lengter jeg til hele vinteren det er ferien min, selv om jeg ikke har fri en enste dag Vi har det så godt her både kuene og jeg de, to hestene Tante og Borka som har adoptert oksekalven Knut som ble født for fem dager siden. Jeg måtte smøre juret til Tante med en illeluktende salve så Knut holdt seg unna. Underlige dyreverden - hesten tok kalven til seg. - Hva er det med seterlivet, Sigrid? - Det er nærhet til natur og til kyrne mine Jeg tar omkring kuene når jeg binder inn og slipper ut. De liker det og det gjør jeg også Når jeg slipper dem ut om morgenen vet jeg at de går og spiser verdens beste frokostblanding blomster og fjellgras. Du ser det på den gule fine mjølka. - Bekymrer det ikke med 28 gamle hus og ei framtid da dette skal tas vare på? Det er jo egentlig du som er verneverdig? Latteren til Sigrid er smittende og trillende Jeg får ikke noe skikkelig svar. - Det kommer an på landbrukspolitikken framover Det sier jo ikke så rent lite, og jeg minner Sigrid om at i vår globaliserte tid hvor vi stadig hører om 12 Bygdekvinner nr. 4.08

13 Kuene til Sigrid på vei inn til ettermiddagsmjølking. Vasshjulet har Sigrid bygd opp igjen der et gammelt vasshjul sto. I dag er det en fin turistattraksjon. klimaendringer og matmangel sier kloke hoder at framtidas dyrkings-jord ligger fjellet. - Har vi ikke lenge glemt ordet sjølberging da, sier Sigrid, som nå er ferdig med melkinga. - Nå pynter vi og går inn til kaffen, sier Sigrid. Tåke og varmedisen mot Rondane er borte. Det blir en klar blå dag på Toksesetra Kvitskurte tømmervegger vitner om at Sigrid ikke har ferie som hun sier selv. Inne i det store selet på i alt 180 kvadratmeter er det som et museum. Gamle husgeråd forteller om hva generasjoner før oss brukte og lagde. Sigrid tar vare på alt og viser meg gulvbord som er 6o cm brede. Ved det kvitskurte langbordet med kaffe og Mor Monsen sitter vi. Jeg ser ut gjennom vinduet med kvite gardiner med hekla mellomverk. Mor har heklet border til hyller for kopper og tallerkener. Her er blomster i karmen røde geranier. Det er Sigrid Takk for opplevelsen av et menneske som i 1994 stelte på vasshjulet der Sæterlysa ga forfedre energi til ysting og røring... Lite vet de som reiser forbi de gamle husene at her hersker kvinnebonden Sigrid. Bygdekvinner nr

14 2008 FNs internasjonale potetår På et lokallagsmøte i Ringsaker Bygdekvinnelag, Hedmark hadde Kari Ensby Teslo et kåseri for å sette fokus på Potetåret. Vi har fått lov å klippe fra innlegget hennes. Det er en god idé å ha potet som tema for et lokallagsmøte og/eller sette fokus på den glemte skatten på en høsttakkefest. Poteter er ikke bare poteter de kan brukes i mange typer retter alt fra kokte poteter til spennende supper og kaker. Vi overlater ordet til Kari Ensby Teslo: Under slagordet En glemt skatt har FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) lansert 2008 som potetens år. Målet er å auke medvitet om poteten som næringsmiddel og om landbruket generelt. Sentrale forhold av global karakter, som svolt, fattigdom og miljøspørsmål blir sentrale tema i potetåret. Dei neste to tiåra er det venta at folkeveksten i verda vil bli på meir enn 100 millionar menneske årleg. Over 95 prosent av denne veksten kjem i utviklingsland, der presset på landområde og vatn alt er svært intenst. Foto: Trygve Kirkerød Poteten hadde vært kjent i 3500 år ved Titicaca-sjøen i Peru før den kom til Europa med spanjolene på 1500-tallet. Høyt oppe i Andesfjella traff de spanske conquestadorene på bønder som dyrket en liten gul knoll som de kalte papa. På spansk ble dette til patatas. I Europa var folk lenge skeptiske til denne nye matplanten. Kanskje ikke så rart, for alt på potetplanten som vokser over jorden, er giftig. Derfor ble poteten i lang tid mistenkt for å være årsak til alle mulige lidelser, fra tuberkolose til spedalskhet. Poteten i Norge Til Norge kom poteten rundt 1750, og også her tok det lang tid før folk vennet seg til den. Poteten hadde en tilsvarende rolle i Norge for noen hundre år siden. Sult var et helseproblem, og den gamle kulturplanten berget mange fra sult og mangelsjukdommer. Omfanget av dyrkingen nådde toppen under krigen. Da var det tvangspålagt å dyrke poteter, og vi hadde i underkant av en million dekar potetland i Norge. Forbruket var på godt over 100 kg. I dag er forbruket av poteter til konsum rundt 20 kg pr innbygger. Men hvis vi tar med poteter til foredling som chips, pommes frites, mjøl og sprit, er forbruket cirka 75 kilo. Poteten er den fjerde viktigste matveksten på verdensbasis. Foran ligger ris, mais og hvete. I dag produseres faktisk mer potet i U-landene enn i I-landene. Den gamle kulturveksten kan fortsatt berge liv og helse. Så langt fra møtet i Ringsaker der kåsøren avslutningsvis oppfordret bygdekvinnelaget til å markere potetåret med bl.a. å servere potetretter på møter og 14 Bygdekvinner nr. 4.08

15 arrangement og ha studieringer med utgangspunkt i Hedmark Bygdekvinnelags bok Poteten tilbake på matbordet og/eller Det gylne måltid. Oppskrifter søkes! Landbruks- og matdepartementet inviterer matinteresserte fra alle landsdeler til å sende inn oppskrifter på lokale eller regionale spesialiteter med poteter i hovedrollen. Potetrelatert stoff av interesse for allmennheten kan sendes til Vi fant denne oppskriften dep/lmd/kampanjer/potet2008/oppskrifter Brennende kjærlighet i tidsknapphetens tid Antall porsjoner: 2 En lekker potetmos med revet ost og buljong, servert med stekt bacon og sopp. Stekte pølsebiter kan om ønskelig erstatte soppen. Raskt og enkelt. Retten kan selvfølgelig også lages på hjemmelaget potetmos. Ingredienser: 3 dl vann ½ blokk grønnsakbuljong 1 ss smør 2 dl melk 1 pose potetmospulver (eller hjemmelaga potetmos). 50 g revet gulost, for eksempel Jarlsberg 100 g bacon 150 g frisk sjampinjong (evt. hermetisk) litt nykvernet pepper finklippet persille eller gressløk Fremgangsmåte: Kok opp vann med buljong og smør. Løft kjelen fra platen og tilsett melk og potetmos-pulver. Bland lett og la det svelle i 1 min. Rør forsiktig, tilsett ost. Skjær bacon i brede strimler og sopp i skiver. Stek begge i pannen og server på potetmosen. Dryss over pepper og rikelig med urter. Flåklypakake viser at pottiter også kan brukes til anna enn mæddasmat. Foto: Ingjerd Kvangraven. Flåklypakake Hedmark Bygdekvinnelag har lagt inn flere potetoppskrifter under kategorien oppskrifter på www. bygdekvinnelaget.no/hedmark. Alvdal Bkl har sendt inn oppskrift på Flåklypakake. Om denne står det: Oppskrifta viser at pottiter også kan brukes til anna enn mæddasmat. Ingredienser: 200 g sukker 350 g mjøl 2 egg 4 ss mjølk/fløte 2 ts bakepulver 250 g mandelpotet 250 g farin 4 ss lettkokte havregryn 25 dr mandeldråper Fyll: ca 250 gr kokte mandelpoteter knuses og blandes med 250 gr sukker 2-4 ss lettkokte havregryn mandeldråper (smak til!) Framgangsmåte: Stekes som fyrstekake i rund form 26 cm Rist i bunnen av ovnen, grader C i ca 50 min. Vel bekomme! Les om Potetåret på Ta kontakt med seniorrådgiver Åsmund Asdal v/norsk genressurssenter, c/o Bioforsk Øst Landvik, 4886 Grimstad, tlf , e-post: for bl.a. å få tilsendt gratis potetplakater. På kan du lese mer om potet Bygdekvinner nr

16 De som leder NBK Som vi skrev i Bygdekvinner nr. 3, ble det valgt nytt styre i Norges Bygdekvinnelag på årsmøtet i juni. Sju kvinner som representerer medlemmene i hele landet skal lede organisasjonen i to år framover. I tillegg kommer en representant fra Norges Bondelag og en representant fra Norges Bygdeungdomslag. Vi spurte de nye: 1. Hvorfor sa du ja til å bli styremedlem i Bygdekvinnelaget? 2. Hva ønsker du å bidra med i styret og i organisasjonen? Her er hva de svarte: Kathrine Kleveland (ny), styreleder - Bygdekvinnelaget har gitt meg store utfordringer, opplevelser og mye glede gjennom mitt engasjement i lokal- og fylkeslag. Vi får til noe sammen om vi vil! Jeg møtte fast i styret som 1. vara i perioden , og vet at dette er et spennende sted der beslutninger tas. Her kan vi påvirke utvikling av både egen organisasjon og samfunnet vårt, - det vil jeg være med på! Jeg vil bidra med mitt samfunnsengasjementet, min kreativitet og vil at vi skal bli enda bedre på å synliggjøre all den positive aktiviteten som allerede skjer. Siss Ågedal, nestleder, med i arbeidsutvalget og leder i Organisasjonsutvalget - Jeg har vært med i sentralstyret i to år. Da jeg ble spurt om å fortsette i styret sa jeg ja av flere grunner. Først og fremst fordi det er et interessant og lærerikt verv, og også fordi jeg ønsker å bidra til å utvikle bygdekvinnelaget. Vi trenger lagene utover hele landet, og vi trenger også en sentral enhet som kan samle lagene til en stor landsdekkende enhet. Jeg er åpen for å bruke mine kunnskaper innenfor ledelse og økonomi til beste for bygdekvinnelaget. Denne perioden ser jeg også frem til en spennende strategiprosess, som jeg håper vil trekke med medlemmer i hele landet. Siri Ingeborg Bruem(ny), med i arbeidsutvalget og leder i Bygdepolitisk utvalg - Jeg har mer og mer fått øynene opp for hvor flott og moderne organisasjonen vår er. NBK gir rom for personlig utvikling i et unikt kvinnenettverk. Etter å ha vært med på medlemstur til Senegal i 2007 fikk jeg mer kunnskap om vårt internasjonale engasjement, og det styrket mitt syn på organisasjonen.jeg ønsker å bidra til at våre medlemmer blir enda stoltere og tryggere på at bygdekvinner og bygdekvinnelaga er viktige for utviklingen av framtida i egne bygder og i resten av verden. Målfrid Hjeltnes, ansvarleg for kurs og opplæring - Det er ein spanande organisasjon å vera styremedlem i. Det er utviklande for meg, og eg kan få bidra med det eg kan. Eg vil 16 Bygdekvinner nr. 4.08

17 arbeida for å ta vare på tradisjonane, t.d. jonsokbrudlaup, som me har kvart år i Hardanger. Eg vil bidra til å auka kunnskapen om mattradisjonane våre og rein mat. I styret håpar eg på godt samarbeid og at NBK får fleire nye medlemar. Me må vera synlege, snakka og fortelja om organisasjonen Norges Bygdekvinnelag. Som kvinner er me viktige samfunnsaktørar. Alle medemmane i eit lag er like viktige enten ein er gamal eller ung. Me skal også ta vare på dei me har. Kirsten Inga Kamrud (ny), leder i Kvinnepolitisk utvalg - Tre urbane unge menn frå dalstrøket både fnyste og lo av mine gleder ved bygdelivet som eg skreiv om i ein aviskronikk. Dette fekk meg til å endå sterkare setje pris på og framheve dei kvalitetane mange av oss opplever i bygda. Det nyttar å stå på for bygdegledene! NBK er ein organisasjon for bygdene og eg vil gjerne vera med i dette arbeidet. Eg har stor tru på kvinner, kvinnefellesskap og kvinneenergi. Eg håpar eg kan bidra med kreativitet, pågangsmot, handlekraft og nye idéar. Aktive kvinner kan få til det meste! Eg gler meg til å ta fatt! Solveig Linge Stakkestad (ny), leder i Mat- og miljøutvalget - Det er ei utfordrande oppgåve å vere med på å stake ut kursen vidare for NBK. Det er interessant å vere med på det aktive kvinnelaget/styret som arbeider for levande bygder. Bakgrunnen min som politikar kan også vere til nytte i arbeidet for at NBK skal bli eit stadig betre og viktig reiskap. Eg vil vere ein positiv bidragsytar, synleggjere NBK og gje bygdekvinner ei rolle og stemme i viktige saker. Kreativitet og nytenking er viktig for å møte utfordringane framover, og eg vil bidra til ein strategi som kan gjere NBK sterkare og auke kvinner sin kompetanse. Eg vil vere klar på at vi må bevare NBK sin identitet som kulturberar - ta vare på og vidareføre m.a. kunnskap om tradisjonsmat, lokalprodusert mat og rein mat. Eg gler meg til dette vervet! Jorunn Olsen (ny), leder i Internasjonalt utvalg - Da jeg fikk spørsmål om å stille til valg som styremedlem i Norges Bygdekvinnelag, tenkte jeg HJÆLP! Men da den første skrekken hadde lagt seg, så jeg at dette var en flott mulighet til å lære mye nytt, bli kjent med mange nye mennesker og være med å lede NBK inn i framtida. Jeg har vel ingen spesielle saker som jeg brenner ekstra for, men synes at det er flere spennende saker å jobbe med. Jeg vil også være en ambassadør for Nord-Norge og de utfordringene vi har der. Margunn Nedrebø (ny), 1. varamedlem Eg sa ja til å stille meg til disposisjon då eg såg det som ei spanande utfordring og fordi bygdekvinnelaget er svært viktig for distrikta og bygde-noreg. Eg har tru på at eg kan bidra på ein positiv måte då eg stort sett er optimist. Det finst ikkje hindringer - berre utfordringar. Mitt spesialfelt er nok born og unge. Eg trivst godt og har jobba ein del med dei. Men trur eg er som poteten og kan brukast til det meste. Heidi Skagnæs (ny), 2. varamedlem Marthe Lindset (ny), 3. varamedlem Fra Norges Bondelag: Svein Gulldal Fra Norges Bygdeungdomslag: Inger Johanne Sveen Bygdekvinner nr

18 A rbeidsarven fra bygdekvinnene Dine minner er viktige for fremtiden Av Ingar Kaldal Over 50 bygdekvinner har til nå skrevet om sine arbeidsliv og sendt det inn til prosjektet Arbeidsarven. De har alle bidratt til dugnaden om å ta vare på minner fra arbeidslivet og er med i konkurransen som Bygdekvinnelaget lyste ut der premien er gratis deltakelse på et av Bygdekvinnelagets kurs. Før vinneren kan kåres trenger vi litt mer tid til å lese. Og vi ønsker oss enda flere bidrag! Som leder for prosjektet vil jeg takke varmt alle som har deltatt. Samtidig vil jeg si i fra om at denne dugnaden med å ta vare på minner fra arbeidslivet, ikke er avsluttet. Alle som ennå får lyst til å skrive noe om opplevelser og forandringer de har vært med på i sitt arbeid, er hjertelig velkommen til å sende det inn. Skal det finnes kunnskap i framtida om det arbeidet folk har levd av siden midten av 1900-tallet, må de som selv har erfart det, skrive om det. For om våre arbeidshverdager finnes det ikke mange andre kilder. Hva så? Hva gjør vi med det vi får inn? For det første blir hvert eneste bidrag en viktig del av et arkiv for framtida. Bildet er innsendt av Kari Gudlaug Sjåberg, Skedsmo. Høykjøringa foregikk trolig sommeren Karis far, Hans, står med høygaffel. Minstebarnet i forgrunnen er Karis søster Jorunn. Så står Kari ved siden av mor Klara. Bestefar Johan har kommet med tom vogn fra låven. Høytråeren er tjenestejente og heter trolig Agnes. For det andre har vi allerede fått inn mye bra fra bydekvinnene at vi vil prøve å lage en egen bok om deres arbeidsliv. Men før vi gjør det, vil vi gjerne ha flere bidrag. Skriv ned minnene dine og send inn. På kan du finne informasjon og lese eksempler. Eller du kan kontakte Ingar Kaldal, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 7491 Trondheim (Tlf ). 18 Bygdekvinner nr. 4.08

19 Liv og drømmer Vi tar her med en liten smakebit frå et av bidragene, skrevet av Anne-Lise Rustad frå Holmestrand, for å vise at arbeidsliv ikke bare handler om slit, men også drømmer: Amors piler hadde truffet meg, ganske tidlig. Han reiste til sjøs og så på landbruksskole. Så ble det slik at han skulle overta hjemgården. Foreldrene hans flyttet snart inn i nybygd hus. Han skulle bli gårdbruker og var en kjekk kar, han trengte ei kjerring ved sin side, og jeg var ikke vond å be, egentlig så ba jeg selv om at det måtte skje og det fort. Jeg var 22 år og glemte alt om mine planer om et spennende yrke i byen. Drømmene og planene for livet vårt sammen, var mange, og arbeidsoppgavene sto i kø. Det var å reparere gamle hus, drive jordbruk og starte med dyrehold. Det var også nødvendig for mannen min å ha arbeid ved siden av bruket til å begynne med, for kontante penger var en mangelvare. Fotokonkurranse Har du noen morsomme, knallbra, aktuelle eller talende bilder med bygdekvinner på? Bli med i Bygdekvinnelagets fotokonkurranse med temaet: Aktive bygdekvinner! Det er ønske om stor bredde i bildene: Unge og gamle, høye og lave, smale og runde, spreke og Bildene vil bli brukt i bladet Bygdekvinner, på hjemmesiden eller i trykksaker. Se gjennom bilder du har fra før eller ta noen nye i høst! Regler: Bildene må leveres digitalt. Sett kameraet på beste bildekvalitet. Bygdekvinnelaget forbeholder seg retten til å benytte bildene i trykksaker og på hjemmesiden. Fotografen har ansvar for at alle personer på bildet er kjent med at bildet sendes inn og kan benyttes av Bygdekvinnelaget. Fotografen bekrefter ved å sende inn bildet at hun/han har tatt bildet og at Bygdekvinnelaget har rett til å benytte det. Bildene sendes til eller på cd til Norges Bygdekvinnelaget, Postbok 9358 Grønland, 0135 Oslo. Legg ved beskrivelse av bildet, navn på personer på bildet og navn og adresse på fotografen. Innleveringsfrist: 15. november. Premier: 1. premie: Gavekort på 1000 kroner i en lokal fotobutikk. 2. premie: Gavekort på 500 kroner i en lokal fotobutikk premie: 10 av NBKs nye oppmuntringskort. Foto: Crestock Lykke til! Bygdekvinner nr

20 Jordmor Henrikkas historie Da jeg tok den fram, var den full av instrumenter, medisinflasker, sakser og termometer. Tekst og foto: Åse Kvål Jordmorkofferten har tilhørt min mormor, Henrikka Snesrud Nergård. Alderen på kofferten hennes vet jeg ikke, men jeg antar at det er denne hun har brukt hele tiden. Hun ble født i Moren døde da hun var 10 år, og tre år senere døde broren Hans. Slik fikk hun møte livets trivialiteter ganske tidlig. Kanskje avgjorde disse hendingene hennes valg om å bli jordmor? Henrikka ble opptatt ved Fødselsstiftelsens Jordmorskole i Christiania i Etter å ha blitt ferdig ut- 20 Bygdekvinner nr. 4.08

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich

Innhald. Arme riddarar AV grovt brød Sandwich oppskrifter frå jord til bord Innhald baketips Ostesmørbrød Arme riddarar AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortingar dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskei ms = matskei pk = pakke

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009)

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) Variert musikk, Varierte tekster. Guri er komponist, tekstforfatter og sangsolist på alle sangene på cd-ene : Minner, 12

Detaljer

Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015.

Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015. Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015. Hva har vi gjort i oktober og november. Vi opplever at ekornbarna har blitt en fin gjeng som er trygge på hverandre, oss voksne og uteområdet i barnehagen.

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG

Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG Humanist forlag 2012 Omslag/bokdesign: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2072-1 (epub) ISBN: 978-82-82820-26-4

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Side 1 av 5. Pepperkakegutten

Side 1 av 5. Pepperkakegutten Side 1 av 5 Pepperkakegutten Det var en gang et lite hus ved en liten skog, der bodde det en gammel dame, en gammel mann og en liten gutt. En dag sa damen til den lille gutten: - Jeg vil bake en pepperkakegutt

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Høsttreff 4-6 september 2015.

Høsttreff 4-6 september 2015. Velkommen til NBCC avd. Hammerfest `s Høsttreff 4-6 september 2015. Det er en glede å ønske dere alle hjertelig velkommen til Høsttreffet på caravanplassen. Styret håper med dette å gjeninnføre denne tradisjonen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1 Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 2 NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 3 Julen er en tid

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM

INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM ekte marsipan MANGE MULIGHETER 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. INSPIRASJON, OPPSKRIFTER OG TIPS FINNER DU PÅ WWW.ODENSE-MARSIPAN.COM 50% M A N D L E R Ekte marsipan, ekte nytelse. én marsipan

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer