Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology. Vintermøtet på Beitostølen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology. Vintermøtet på Beitostølen"

Transkript

1 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR, IUPHAR, EUROTOX and IUTOX Vintermøtet på Beitostølen 2015

2 [2]

3 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Torsdag 29. januar 13:00-14:30 14:30-14:40 Lunsj Velkommen v/ NSFTs leder Jørn A. Holme BEITOHALLEN Nanoteknologi/-partikler Felles symposium Møteleder: Jørn A. Holme (FHI) BEITOHALLEN 14:40-15:10 15:10-15:40 Risiko for helseskader ved arbeidseksponering for nanopartikler Vidar Skaug (STAMI) Bruk av nanopartikler i (fremtidens) legemidler Marianne Hiorth (FI, UiO) 10 min Pause 15:50-16:20 16:20-16:50 Opptak og transport av nanopartikler i celler: mekanismer og konsekvenser Tore Geir Iversen (OUS) Økologiske effekter av nanopartikler Erik Joner (Bioforsk, Ås) Kaffe [3]

4 17:20-17:50 17:50-18:20 18:20-18:50 Toksikologi: Eksponering, akkumulering og effekter av miljøgifter Møteleder: Katrine Borgå (UiO) Besseggen 1 Kjemikalieeksponering kan gi fedme og fedme kan gi kreft: Mulige mekanistiske sammenhenger? Inger-Lise Steffensen (FHI) Abiotic and biotic drivers of Arctic food web contaminant bioaccumulation in a changing climate Katrine Borgå (UiO) Disruption of calcium and zinc signalling in the brain following dietary exposure to CB-153, BDE-47, HBCD or TCDD. Josef Rasinger (NIFES) Farmakologi: Vettig statinbruk, hva er det? Møteleder: Maria Ulvestad (Abbvie) Besseggen 2 Hva er god bruk av statiner? Kjetil Retterstøl (OUS/UiO) Statiner, farligere enn vi tror? Kirsten Myhr (RELIS) Kan genotyping predikere effekt og bivirkninger av statiner? Espen Molden (Diakonhjemmet) 19:30 Samling i baren 20:00 Middag 22:00 Kveldsnytt BITIHORN [4]

5 Fredag 30. januar 12:30-14:00 Lunsj Mikrobiota Fellessymposium Møteleder: Vigdis Aas (NTNU) BEITOHALLEN 14:00-14:30 Tarmens mikrobiota: Etablering og betydning for helse og sykdom. Muligheter for påvirkning Tore Midtvedt (Karolinska) 14:30-15:00 Betydning av mikrobiota i lunge for sykdomsutvikling og mulige farmakologiske og toksikologiske implikasjoner Martinus Løvik (FHI) 15:00-15:30 Mikrobiota og metabolitter interaksjon med immunsystemet vårt Tor Lea (NMBU) Kaffe Frie foredrag 1 Toksikologi Møteledere: Trond Bratttelid (NIFES), Yke Arnoldussen (STAMI) Besseggen 1 Farmakologi Møteleder: Kjetil Andressen (UiO) Besseggen 2 15:50-16:02 Postnatal exposure of Tanzanian infants to pesticides, PCBs and BFRs via breast feeding MHB Müller (NMBU) Natriuretic peptide-mediated phosphorylation of titin reduces passive tension in rat cardiomyocytes Selene J. Sollie (UiO) [5]

6 16:02-16:14 16:14-16:26 Nivåer og maternal overføring av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) i klappmyss (Cystophoracristata) mor-unge par fra Vestisen. Randi Grønnestad (UiO) Does variation in life-history strategies affect bioaccumulation of POPs? A meta-analytical approach. Daniel Hitchcock (UiO) Kan forskjeller i P-glykoprotein (ABCB1)-uttrykk forklare variasjon i takrolimuseksponering og -respons hos transplanterte pasienter? Ilona Jaszcz (OUS) Development of new nanoparticulate vaccines against fish viruses in aquaculture Arturas Kavaliauskis (UiO) 16:26-16:38 Nytte- og risikovurdering av å erstatte natriumklorid (koksalt) med kaliumklorid i industriell matproduksjon Inger-Lise Steffensen (VKM) Endringer i metabolsk aktivitet i PBMC hos de novo nyretransplanterte pasienter Rolf Anton Klaasen (OUS) 16:38-16:50 Effekter av pesticider på honningbier og andre pollinatorer. Julie S. Paus-Knudsen (UiO) Nye benzodiazepinbrukere: hvem når et høyt forbruksnivå og når? Ingunn Fride Tvete (Norsk Regnesentral) 16:50-17:05 Pause (15 min) 17:05-17:17 17:17-17:29 17:29-17:41 17:41-17:53 17:53 18:05 Toxicity of single and combined mycotoxins to THP-1 immune cells in vitro Line M. Karlsøen (VI) Effects of di-n-butyl phthalate (DBP) on THP-1-derived macrophages Bergitte P Olderbø (FHI) Neurotoxic effects of gold nanoparticles and organic compounds (TBBPA and MeSO2- DDE) in zebrafish embryos and larvae Juan Germán (UiO) Exposure to multi-walled carbon nanotubes affects intercellular communication depending on interleukin-1 Yke Jildouw Arnoldussen (STAMI) In vitro toksisitet av plastbaserte tannbehandlingsmaterialer Jan T. Samuelsen (NIOM) [6] Glukose- og oljesyremetabolisme i skjelettmuskelceller fra godt trente og utrente unge menn Siw Anette Helle (UiO) Effekter av utholdenhets- og styrketrening in vivo er beholdt i humane myotuber in vitro. Nils Gunnar Løvsletten (UiO)

7 Postervisning 18:20-19:30 Toksikologi Møteleder: Tim Hofer KONFERANSE- AVDELING 17:50-19:30 Farmakologi Møteleder: Gunhild H. Mørch-Johnsen (REFS/FHI) BEITOHALLEN 20:00 Middag Lørdag 31. januar Generalforsamling og årsmøter 08:45-09:30 Årsmøte Seksjon for toksikologi Besseggen 1 09:00-09:30 Årsmøte Seksjon for farmakologi Besseggen 2 09:30-10:30 Generalforsamling Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Besseggen 2 12:30-14:00 14:00-14:50 Lunsj Beitoforelesningen 2015 og priser for årets beste artikler Fellessymposium Møteleder: Shan Zienolddiny (STAMI) BEITOHALLEN Disruption of circadian rhythms in cancer development - current evidence Johnni Hansen (Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark) [7]

8 14:50-15:25 15:25 16:00 Årets beste artikkel i toksikologi for Presentasjon v/ Shan Zienolddiny leder av nominasjonskomiteen AhR and Arnt differentially regulate NF-κB signaling and chemokine responses in human bronchial epithelial cells. Johan Øvrevik (FHI) Årets beste artikkel i farmakologi for Presentasjon v/ Kjetil Wessel Andressen, leder av nominasjonskomiteen Identification of Novel Serotonin Transporter Compounds by Virtual Screening Mari Gabrielsen (UiT). Kaffe Frie foredrag 2 16:15-16:27 16:27-16:39 16:39-16:51 16:51-17:03 Toksikologi Møteleder: Ketil Hylland (UiO) Besseggen 1 Økologiske og økotoksikologiske konsekvenser av oljeutslipp i mangrover Bodo (River State, Nigeria) Ketil Hylland (UiO) Påvirkes økosystemet i sedimentasjonsbasseng av trafikkrelatert avrenning? Merete Grung (NIVA) The influence of DOC and UVR on the genomic integrity of Daphnia magna Raoul Wolf (UiO) Quantative proteomics reveal alterations in the polar cod (Boreogadus saida) hepatic proteome after dietary benzo[a]pyrene exposure Odd Andre Karlsen (UiB) Farmakologi Møteleder: Sara Bremer (OUS) Besseggen 2 The Cardiovascular Effect of the Modern Farmed Atlantic Salmon. - Dietary Spillover from Fish? Trond Brattelid (NIFES) CNP through NPR-B potentiates β1- andrenoceptor signaling in normal and failing hearts Silja Meier (UiO) Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells Ragna Tingstad (HiOA) Plasma glucose, but not HbA1c, predicts graft loss and death in posttransplant diabetes mellitus Thea Anine Strøm Halden (OUS) Kaffe [8]

9 Toksikologi Naturlige giftstoffer og mekanismer for deres toksiske effekter Møteleder: Anders Goksøyr (UiB) Besseggen 1 Farmakologi Legemiddelmisbruk Møteleder: Sigrid Narum (Diakonhjemmet) Besseggen 2 17:20-17:50 Exposure to fungal aerosols in indoor air: some toxicological considerations? Wijnand Edward (STAMI) Lavdoseavhengighet av benzodiazepiner hvor farlig er det egentlig? Jørgen Bramness (UiO) 17:50-18:20 Mekanismer for toksiske effekter av mykotoksiner. Anita Solhaug (VI) Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth (FHI) 18:20-18:50 Naturlige giftstoffer vs. miljøgifter: likheter og forskjeller. Gunnar Eriksen (VI) 20:00 Festmiddag Bruk av vanedannende legemidler i Norge Svetlana Skurtveit (FHI) Søndag 1. februar 08:00-12:00 Brunsj [9]

10 Innholdsfortegnelse Program 3 Velkommen til NSFTs Vintermøte nr Oversikt over styremedlemmer i NSFT 11 NSFT vintermøter 12 Praktisk informasjon 13 Årsberetning NSFT for Innkalling til generalforsamling i NSFT 18 Årsberetning 2014 Seksjon for farmakologi 19 Innkalling til årsmøte i Seksjon for farmakologi 22 Årsberetning 2013 Seksjon for toksikologi 23 Innkalling til årsmøte i Seksjon for toksikologi 27 Inviterte foredrag 28 Frie foredrag 50 Frie foredrag humantoksikologi 50 Frie foredrag økotoksikologi 62 Frie foredrag basal farmakologi 67 Frie foredrag klinisk farmakologi 74 Postere 78 Postere økotoksikologi 79 Postere toksikologi 89 Postere basal farmakologi 94 Postere klinisk farmakologi 96 Deltagerliste 104 Stipendmottakere [10]

11 Velkommen til NSFTs Vintermøte nr. 43 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) har arrangert vintermøter hvert år siden 1973, det vil si at årets møte er nummer 43 i rekken. Selskapets styre gikk i 1972 sterkt inn for å få i gang nasjonale møter, som både kunne bli et kontaktforum og en faglig arena for selskapets voksende antall medlemmer fra de ulike deler av landet. I det programmet leveres til trykking er det påmeldt 121 deltakere til årets møte (ledsagere og barn ikke inkludert) og det er 22 inviterte foredragsholdere fordelt på 7 symposier. Til sammen er det meldt inn 26 frie foredrag og 29 postere fordelt på basal farmakologi, klinisk farmakologi, toksikologi og økotoksikologi. Nytt av året er utdelingen av NSFTs priser for beste publikasjon innen henholdsvis farmakologi og toksikologi. Prisutdelingen vil bli fulgt av en presentasjon av vinnerartiklene. Styret i NSFT takker for året som har gått og håper at deltakerne får både faglig og sosialt påfyll på årets vintermøte. Vennlig hilsen Styret NSFTs hovedstyre Leder: Jørn A. Holme Sekretær: Sara Bremer Kasserer: Vigdis Aas Styremedlem: Jan Tore Samuelsen Representant for bedriftsmedlemmer: Pål Falck Representanter fra seksjonsstyrene: Kjetil Wessel Andressen og Shanbeh Zienolddiny Varamedlemmer: Eili Tranheim Kase, Norith Eckbo og Aina Westrheim Ravna Seksjon for farmakologi Leder: Kjetil Wessel Andressen Sekretær: Børge Myrlund Larsen Styremedlemmer: Sigrid Narum, Gunhild Heide Mørch-Johnsen og Maria Ulvestad Kontaktpersoner for seksjon for farmakologi Bergen: Jon Andsnes Berg Trondheim: Ola Dale Tromsø: Aina Westrheim Ravna Seksjon for toksikologi Leder: Shanbeh Zienolddiny Styremedlemmer: Ingrid Aarre Daae, Tim Hofer, Oddvar Myhre, Jan Ludvig Lyche, Sara Leeves og Trond Brattelid Kontaktpersoner for seksjon for toksikologi Bergen: Anders Goksøyr Trondheim: Åse Krøkje Tromsø: Eldbjørg S. Heimstad Kristiandsand: Hege Stubberud [11]

12 NSFT vintermøter Selskapets første vintermøte, Farmakologisk vintermøte nr. 1, ble holdt på Rauland Høyfjellshotell i Telemark i januar/februar Formålet var ikke bare å samles til faglige fellesinteresser, men også ha felles glede ved ulike skiaktiviteter og over å være i et vakkert vinterlandskap. I 1981 ble vintermøtet etter en nøye vurderinger flyttet til Beito høyfjellshotell. Bortsett fra et lite opphold i 1990 og 1991, da møtet ble arrangert på Lillehammer Turisthotell, har de fleste av vintermøtene siden blitt holdt på Beitostølen var også året hvor Norsk Farmakologisk Selskap (NFS) ble til Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) og Seksjonen for klinisk farmakologi og klinisk toksikologi opprettet. Toksikologisk forening som var en forening hvor økotoksikologi var sentral, ble slått sammen med Seksjon for toksikologi i NSFT i år På årsmøtet i NSFT 2006 ble hele farmakologimiljøet samlet under navnet Seksjon for basal og klinisk farmakologi, som senere ble forenklet til Seksjon for farmakologi. Møtene på Beito gir en helt unik mulighet til samtidig å treffe personer både fra det farmakologiske og toksikologiske miljøet. Det er foredrag både fra de mer basale farmakologiske og toksikologiske miljøene, og fra mer direkte anvendte fag som klinisk farmakologi, rettstoksikologi og regulatorisk (human- og øko-) toksikologi. Styret inviterer også foredragsholdere fra basale medisinske, cellebiologiske, molekylære og biokjemiske fagområder som kan inspirere og berike de farmakologiske og toksikologiske miljøene. Sammen med foredrag i farmakologi og toksikologi utgjør slike foredrag fellessesjonene som er viktige møteplasser for farmakologer og toksikologer; og som viser hvorfor miljøene er samlet i en forening. Det er denne faglige bredden, kombinert med muligheten til å skape nære og gode norske nettverk som gjør møtene spesielt viktige og interessante. Møtene utgjør en viktig møteplass for unge studenter innen farmakologi og toksikologi hvor de kan få utvikle seg; få bredde, inspirasjon og oppdateringer innen sitt fagområde, skaffe seg nye bekjentskaper på tvers av tradisjonelle fagområder og alder, og få de første muligheter til å presentere og diskutere egne arbeider med andre fagfolk. Ikke minst er det fremdeles et viktig mål for møtene å skape hyggelige stunder og gode minner fra samtaler med kollegaer og venner under skiturer i vakre omgivelser, i badstue eller i forbindelse med inntak av deilig mat og drikke. Ønsker dere et riktig godt vintermøte, Jørn Jørn A Holme [12]

13 Praktisk informasjon Hotelloversikt Første gang en er på Beitostølen høyfjellshotell (Radisson Blu Resort Beitostølen) kan det være vanskelig å vite i hvilken retning en skal gå for å få med seg de første foredragene. Dersom det ikke er en folkemengde å følge etter foreslås følgende: Beitohallen: Andre etasje, ta til venstre. Beitohallen er i enden av korridoren. Konferanseavdelingen: Andre etasje, gå rett fram gjennom glasshallen. Her finner du rommene Besseggen 1 og Besseggen 2. Vintermøtet er godkjent som etter- og videreutdanningskurs Farmasøyters etter- og videreutdanning (FEVU) er et poengsystem for registrering av deltakelse i faglige etterutdanningsaktiviteter. Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har tildelt NSFTs vintermøte totalt 11 FEVU-poeng (3,5 poeng for torsdag, 3,5 poeng for fredag og 4 poeng for lørdag). Farmasøyter som er medlemmer av NFF kan selv registrere deltakelse på vintermøtet ved å logge inn på «Min side» på i etterkant av arrangementet. NFF vil sende ut informasjon om registrering av kursdeltakelse på «Min side» i løpet av de nærmeste ukene. For mer informasjon om FEVU-poeng, se: Vintermøtet er også godkjent som valgfritt kurs for spesialiteten klinisk farmakologi. [13]

14 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Årsberetning NSFT for Styrets sammensetning Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 25. januar 2014 på Radisson BLU Resort Beitostølen. Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen har vært som følger: - Leder: Jørn A. Holme ( ) - Sekretær: Sara Bremer ( og ) - Kasserer: Vigdis Aas ( ) - Styremedlem: Jan Tore Samuelsen ( ) Vararepresentanter: - Eili Tranheim Kase ( ) - Norith Eckbo ( ) - Aina Westrheim Ravna ( og ) Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret: - Toksikologi: Shanbeh Zienolddiny - Farmakologi: Kjetil Wessel Andressen Representant for industrien: - Pål Falck (2014- ) Valgkomité for 2014: - Dagny Sandnes ( ) - Knut Erik Tollefsen ( ) - Nils Tore Vethe ( ) - Jannike Mørch Andersen ( ) - Vibeke Thrane ( ) Revisor: - André Gottås (2013- ) 2. Styrets arbeid Det har vært avholdt 9 møter i hovedstyret. Deler av styrets arbeid har vært utført via e-post. Styret har i perioden jobbet med: - Organisering av NSFTs faglige virksomhet (vår-, høst- og vintermøter) - Planlegging og organisering av utdeling av Poulssonprisen - Etablering og organisering av ny pris for beste publikasjon - Organisering av styrets arbeid og møter - Rekruttering av nye medlemmer - Formidling av informasjon på NSFTs nettsider og i nyhetsbrev - Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer - Etablering av ny ordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) - Finansiering av Selskapets aktiviteter [14]

15 3. Økonomi Økonomien til NSFT vurderes som tilfredsstillende. Medlemskontingentene fra 2014 opprettholdes for 2015: kr 350,- for vanlige medlemmer, kr 100,- for studentmedlemmer og kr 3500,- for bedriftsmedlemmer. Deltakeravgiften for Vintermøtet 2014 ble økt med kr 100,- for ikke-medlemmer, mens den reduserte deltakeravgiften for medlemmer (m/betalt kontingent) var uendret fra Dette innebærer at det fra 2014 «lønner» seg å betale medlemskontingenten for deltakere på vintermøtet (kontingent på kr 350,- gir kr 400,- reduksjon i deltakeravgift). Det er ikke planlagt endringer i deltakeravgiften for Vintermøtet For Vintermøtet 2015 er det satt av totalt kr ,- til reisestipend for studenter som presenterer poster eller fritt foredrag. Utgiftene til inviterte foredragsholdere til toksikologisesjonen «Miljøgifter: eksponering, akkumulering og effekter» vil bli dekt fra en egen NSFT-konto som er øremerket faglige arrangementer innen persistente organiske miljøgifter. 4. Faglig virksomhet Vintermøtet Vintermøtet 2014 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen januar. Det var påmeldt 129 deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var invitert 29 foredragsholdere fordelt på 7 symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema: - Marine næringsmidler: miljøgifter versus omega 3/6 (felles) - Marine miljøgifter (toksikologi) - Farmakogenetikk (farmakologi) - Antibiotika og resistensutvikling (felles) - Doping (felles) - Hormonforstyrrende stoffer (toksikologi) - Kreftutvikling og legemidler (farmakologi) Tema for kveldsnytt var: «Skiencefali» ved Karl O. Nakken, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS. Til sammen var det meldt inn 28 frie foredrag og 19 postere fordelt på basal farmakologi, klinisk farmakologi, økotoksikologi og toksikologi. Vårmøter «Nye perorale antikoagulantia (NOACs) et farmakologisk gjennombrudd?» Tid og sted: 9. april 2014, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Arrangør: NSFTs seksjon for farmakologi og Norsk Farmasøytisk Selskap «Miljøgifter i fisk og helseeffekter» Tid og sted: 24. april 2014, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Arrangør: NSFT, Tekna Biotek og Tekna avdeling Bergen «Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler/-teknologi» Tid og sted: 28. april 2014, Håndverkeren i Oslo. Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi, Forbrukerrådet, Teknologirådet, Naturviterne og Polyteknisk forening Høstmøter «Plantevernmidler: eksponering, helse- og miljøeffekter» Tid og sted: 15. oktober 2014, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi [15]

16 Fagmøte på Lab 14 Hovedtemaene var epigenetikk og måling av perorale antikoagulantia og biologiske legemidler. Tid og sted: 29. oktober 2014, Norges varemesse, Lillestrøm Arrangør: NSFT «Miljøgifter» Tid og sted: 19. november 2014, Universitetet i Tromsø Arrangør: NSFT Tromsø Poulssonforelesning og seminar om rusmidler Poulssonmedaljen 2014 innen klinisk farmakologi ble tildelt rettstoksikolog og professor emeritus Jørg Mørland. Medaljeoverrekkelsen og Poulssonforelesningen «Klinisk farmakologi, rettstoksikologi og rus» ble fulgt av et seminar om rusmidler. Tid og sted: 12. november 2014, Oslo universitetssykehus, Ullevål Arrangør: NSFT NSFTs publikasjonspris NSFT har opprettet en ny pris for beste publikasjon fra norske fagmiljøer innen hhv. farmakologi og toksikologi. De første prisene vil bli delt ut på Vintermøtet Vinner av publikasjonsprisen 2015 innen farmakologi er Mari Gabrielsen, Universitetet i Tromsø, for artikkelen «Identification of Novel Serotonin Transporter Compounds by Virtual Screening» Journal of Chemical Information and Modeling, Styret mottok til sammen 8 nominasjoner innen farmakologi og komiteen for vurderingen av publikasjonene har bestått av Kjetil Wessel Andressen (UiO), Vigdis Aas (HiOA og NTNU), Maria Ulvestad (AbbVie) og Jon Andsnes Berg (Haukeland universitetssjukehus). Vinner av publikasjonsprisen innen toksikologi er Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet, for artikkelen «AhR and Arnt differentially regulate NF-kB signaling and chemokine responses in human bronchial epithelial cells». Cell Commun Signal, Styret mottok 7 nominasjoner av publikasjoner innen toksikologi og komiteen for vurderingen har bestått av Shanbeh Zienolddiny (STAMI), Oddvar Myhre (FHI), Ketil Hylland (UiO) og Tor Fredrik Holth (UiO). 5. Medlemmer Selskapet har 389 medlemmer (per ). Av disse har 92 medlemmer oppgitt tilhørighet til farmakologiseksjonen, 145 til toksikologiseksjonen og 58 medlemmer har tilhørighet til begge seksjonene. De resterende medlemmene har ikke valgt seksjonstilhørighet. Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Ved utgangen av 2014 hadde 56 % av medlemmene betalt medlemskontingenten for Medlemmer uten funksjonell e-postadresse og manglende medlemskontingent vil etter hvert fjernes automatisk fra databasen. 6. Formidling av faglig informasjon i nyhetsbrev og på nettsider NSFT har i løpet av 2014 sendt ut 9 elektroniske nyhetsbrev til samtlige medlemmer. Nyhetsbrevene inneholder bl.a. informasjon om kommende kurs og arrangementer innen farmakologi og toksikologi. Faglig informasjon har også blitt publisert på NSFTs nettsider og på NSFTs Facebook-side. 7. Toksikologen [16]

17 Medlemsbladet «Toksikologen» har blitt sendt ut (elektronisk versjon) til samtlige medlemmer i april (nr. 1) og oktober (nr. 2). Lenker til bladet har også blitt publisert på NSFTs nettsider, i nyhetsbrev og på NSFTs Facebook-side. 8. Registreringsordningen for Europeisk-registrerte toksikologer (ERT) Registreringsordningen er underlagt NSFT og er administrert gjennom en nasjonal godkjenningskomité. Komitéen har bestått av Anna Mehl (leder), Christine Bjørge, Åse Krøkje, Ketil Hylland, Hubert Dirven, Steinar Øvrebø, Espen Mariussen, Hege Stubberud og Birgitte Lindeman. Mer informasjon om ordningen finnes på NSFTs nettsider: 9. Ny registreringsordning for Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) NSFT har startet arbeidet med å etablere den internasjonale registreringsordningen Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) i Norge. Retningslinjene for registreringsordningen er utarbeidet av The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR). Styret for 2014 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet. Oslo, januar 2015 Jørn A. Holme (leder) Sara Bremer (sekretær) Vigdis Aas (kasserer) Jan Tore Samuelsen (styremedlem) Kjetil Wessel Andressen (leder, Seksjon for farmakologi) Shanbeh Zienolddiny (leder, Seksjon for toksikologi) Pål Falck (industrirepresentant) Eili Tranheim Kase (vara) Norith Eckbo (vara) Aina Westrheim Ravna (vara) [17]

18 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Innkalling til generalforsamling i NSFT Beitostølen, 31. januar 2015, kl Dagsorden: 1. Konstituering av generalforsamlingen ved sekretær Sara Bremer a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden b. Valg av ordstyrer og referent 2. Årsberetning for gjennomgang ved Sara 3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Vigdis Aas a. NSFTs regnskap for 2014 og budsjett for Valg ved valgkomiteen. a. Nytt styre b. Ny valgkomité 5. Orientering om Europeisk sertifisert farmakolog (EuCP) ved Sara a. Bakgrunn: The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) har opprettet en ny sertifiseringsordning for farmakologer. NSFT er nå i gang med å etablere ordningen i Norge. 6. Eventuelt Oslo, 15. januar 2015 Hovedstyret i NSFT [18]

19 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Årsberetning 2014 NSFT, Seksjon for farmakologi Dette er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 26. januar 2014 til 31. januar Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi på Beitostølen 31. januar Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Kjetil Wessel Andressen ( ) Sekretær: Børge Larsen ( ) Styremedlem: Sigrid Narum ( ) Styremedlem: Gunhild Heide Mørch-Johnsen ( ) Styremedlem: Maria Ulvestad ( ) Kontaktpersoner utenfor Oslo har vært: Bergen: Jon Andsnes Berg Trondheim: Ola Dale Tromsø: Aina Ravna Representant for seksjonen i NSFTs hovedstyre har vært Kjetil Wessel Andressen. Valgkomiteen har bestått av Finn Olav Levy og Marte Handal Styret har i perioden avholdt 6 styremøter, og har ellers hatt fortløpende kontakt via e-post og telefon om aktuelle saker. Seksjonen har 150 medlemmer. Av disse er 58 i tillegg medlem av Seksjon for toksikologi. Totalt registrerte medlemmer i NSFT er 389 medlemmer (per ). EPHAR (www.ephar.org) Neste EPHAR-møte: Seventh European Congress on Pharmacology (EPHAR 2016) İstanbul, Turkey, IUPHAR (www.iuphar.org) NSFT var representert ved Professor Finn Olav Levy ved IUPHAR General Assembly på møtet i Cape Town (13-18 juli 2014). Neste IUPHAR-møte: XVIIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 2018 Kyoto, Japan, July 1-6, NSFT kan ha en representant på generalforsamlingen. [19]

20 2. Styrets arbeid/ Faglig virksomhet Vår- og Høstmøte 2014 Seksjonen forberedte og inviterte til Vårmøte sammen med Norsk Farmasøytisk Selskap (medarrangør) 9. april på Rikshospitalet med tema «Nye perorale antikoagulantia (NOACs) et farmakologisk gjennombrudd?» Velkommen, Åsmund Reikvam (UiO) NOACs farmakologi, virkninger og bivirkninger, Harald T. Johansen (UiO) Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer NOACs eller warfarin? Arnljot Tveit (Bærum Sykehus) Erfaring med NOACs etter markedsføringstillatelse forekomst av blødninger og tromboemboli, Hanne Stenberg-Nilsen (RELIS) Informasjon om NOACs i apotek erfaringer fra NB2013 studien, Per Kristian Faksvåg, (Apotekforeningen) Interaksjoner ved bruk av NOACs problematisk eller uproblematisk? Espen Molden (UiO) Behov for laboratorieanalyser ved behandling med NOACs? Per Morten Sandset (OUS) Paneldebatt - Alle foredragsholdere deltar Ordstyrer: Åsmund Reikvam. Arrangementskomite: Kjetil Wessel Andressen,Børge Larsen, Sigrid Narum (alle NSFT), Hilde Ariansen (NFS), Åsmund Reikvam (UiO), Hanne Stenberg-Nilsen (RELIS), Ane Gedde-Dahl (HiOA), Faraz Afzal (BI), Pål Falck (Pfizer), Cecilie Hoxmark (BMS),Espen Kristiansen(Bayer),Svein Abrahamsen (TakedaNycomed). Mat og drikke ble sponset av industriens representanter i arrangementskomite. Det var et utmerket fremmøte med nesten 100 tilhørere. Poulsson-medaljen: forelesning og seminar 2014 Poulsson-medaljen for 2014 ble delt ut innen klinisk farmakologi og tilfalt rettstoksikolog og professor emeritus Jørg Mørland onsdag 12. november 2014, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus. «Utdeling av Poulssonprisen» Jørn A. Holme (Folkehelseinstituttet), leder NSFT Poulssonforelesningen: «Klinisk farmakologi, rettstoksikologi og rus», Jørg Mørland (Folkehelseinstituttet) «Det endogene μ-opioidsystemets rolle for belønning hos mennesker.» Siri G. Leknes (Psykologisk institutt, UiO) «Er alkohol beskyttende for hjerte-karsykdom?» Gudrun Høiseth (Folkehelseinstituttet) «Valg av biologisk matriks og analysemetoder sentrale tema knyttet til rusmiddelforskning.» Asbjørg S. Christophersen (Folkehelseinstituttet) Ordstyrer: Kjetil Wessel Andressen Det var et utmerket fremmøte med ca. 60 tilhørere «NSFT-laboratorie relatert fagmøte» Tid og sted: 29. oktober 2014, Norges varemesse, Lillestrøm. Arrangør: Lab Norge og NSFT. Seksjon for farmakologi sto for to av foredragene: Måling av perorale antikoagulantia - Når og hvordan? Carola Henriksson, Oslo universitetssykehus Biologiske legemidler - kan farmakologisk monitorering bedre pasientbehandlingen? Stein Bergan, Oslo universitetssykehus Ordstyrer: Jørn A. Holme [20]

21 Vintermøtet 2015 Seksjonen har deltatt i utformingen av programmet for NSFTs vintermøte. 3. Regnskap Regnskapet for seksjonen har i 2014 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap. 4. Avslutning Seksjonsstyret for 2014 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre arbeidet. Børge Larsen Sigrid Narum Maria Ulvestad Gunhild H. Mørch-Johnsen (Sekretær) (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Westrheim Ravna (vara) Kjetil Wessel Andressen (Leder) [21]

22 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Innkalling til årsmøte i Seksjon for farmakologi, NSFT Beitostølen, 31. januar 2015, kl. 09:00-09:30 DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden b. Valg av ordstyrer og referent 2. Årsberetningen for seksjon for farmakologi Godkjenning av budsjett for seksjon for farmakologi 4. Valg av a. nytt styre i Seksjon for farmakologi b. ny valgkomité 5. Orienterings- og diskusjonssaker a. Vår- og høstmøte Diskusjon av aktuelle tema. b. Innspill vedrørende neste vintermøte 6. Eventuelt [22]

23 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Årsberetning 2014 seksjon for toksikologi 1. Styrets sammensetning Årsmøtet for toksikologiseksjonen ble avholdt på vintermøtet 25. januar 2014 på Radisson BLU Resort Beitostølen og nytt styre ble valgt. Styrets sammensetning for toksikologiseksjonen i året 2014 har vært som følger: Shanbeh Zienolddiny (leder: ), Oddvar Myhre (styremedlem: ), Tim Hofer (styremedlem: ), Sara Leeves, (styremedlem: ), Ingrid Aarre Daae (styremedlem: ), Trond Brattelid (styremedlem: ), Jan Ludvig Lyche ( ). Kontaktmedlemmer: Anders Goksøyr (Bergen), Åse Krøkje (Trondheim), Eldbjørg S. Heimstad (Tromsø), Hege Stubberud (Stavanger). Valgkomiteen for : Tor Fredrik Holth, Helge Johnsen 2. Styrets arbeid Styret har i perioden avholdt 4 møter og har hatt omfattende kommunikasjon via e-post og Skype. Styret har i perioden jobbet med: - Organisering av seksjonens faglige virksomhet (vår-, høst- og vintermøter) - Etablering og organisering av ny pris for beste publikasjon - Organisering av styrets arbeid og møter - Rekruttering av nye medlemmer - Utgivelse av seksjonens tidsskrift "Toksikologen" - Formidling av informasjon på NSFTs nettsider og i nyhetsbrev - Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer 3. Faglig virksomhet Vår møter «Miljøgifter i fisk og helseeffekter» Tid og sted: 24. april 2014, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Arrangør: NSFT-seksjon for toksikologi, Tekna Biotek og Tekna avdeling Bergen Tema og foredragsholdere: Hvordan jobbe med mattrygghet, spesielt i forhold til miljøgifter i fisk og sjømat. Christine Børnes og Kristin Lorentzen, Mattilsynet. Miljøgifter i fisk og sjømat, hvilke effekter dette har på helsen vår, og om regelverket er godt nok. Anders Goksøyr og Jérôme Ruzzin, Universitet i Bergen. Hvordan undersøke om sjømaten er trygg, og om sjømat kan beskytte oss mot utvikling av fedme og diabetes. Ingvild Eide Graff og Lise Madsen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning- NIFES. [23]

24 «Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler/-teknologi» Tid og sted: 28. april 2014, Håndverkeren i Oslo. Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi, Forbrukerrådet, Teknologirådet, Naturviterne og Polyteknisk forening. Tema og foredragsholdere: Hvor brukes nano-pm i medisin, forbrukerprodukter og industrielt i dag? Christian Simon, SINTEF, Avdeling for nanoteknologi Humane helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler. Magne Refsnes, FHI Miljøfarer knyttet til bruk av nanopartikler. Andy Booth, SINTEF Kommentarer ved: Tore Geir Iversen, Radiumhospitalet-OUS, og Fern Wickson, GenØk, Tromsø. Møteleder var Sissel Rogne, Bioteknologinemnda. Høstmøter «Plantevernmidler: eksponering, helse- og miljøeffekter» Tid og sted: 15. oktober 2014, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. Arrangør: NSFTs seksjon for toksikologi Tema og foredragsholdere: Velkommen v/ Shanbeh Zienolddiny, STAMI/ leder seksjon for toksikologi i NSFT Risikovurdering av plantevernmidler. Edgar Rivedal, VKM. Helseeffekter av plantevernmidler hva kan epidemiologi bidra med? Petter Kristensen, STAMI, UIO. Modeller for å predikere eksponering ved bruk av plantevernmidler. Abdelkarim Abdellaue, Mattilsynet. Bruk av og eksponering til sprøytemidler i Tanzania, Afrika. Jan Ludvig Lyche, NMBU. Bier og neonikotinoider. Marit Randal, Mattilsynet. Møteleder var Tim Hofer, FHI «NSFT-laboratorie relatert fagmøte» Tid og sted: 29. oktober 2014, Norges varemesse, Lillestrøm. Arrangør: Lab Norge og NSFT. Tema og foredragsholdere toksikologidel: Epigenetikk og toksikologi. Nur Duale, FHI. Epigenetiske metoder. Audun Bersaas, STAMI Møteleder var Jørn A. Holme, FHI «Miljøgifter» Tid og sted: 19. november 2014, Universitetet i Tromsø. Arrangør: NSFT Tromsø Tema og foredragsholdere: Introduksjon - Samarbeidet i Framsenteret og flaggskipet Miljøgifter, E. Heimstad. Siloksaner jakten på nye miljøgifter, Ingjerd S. Krogseth. Menneskene og miljøgiftene i nord, Therese H. Nøst. Jørn A. Holme deltok på generalforsamlingen til EUROTOX i Edinbourgh, Skottland i september 2014 på vegne av toksikologiseksjonen i NSFT. Nominasjon av NSFT s publikasjonspris innen toksikologi for 2014 [24]

25 NSFT har opprettet en ny pris for årets beste publikasjon fra norske fagmiljøer innen hhv. farmakologi og toksikologi (akseptert for publikasjon i perioden fra 1. november året før til 31. oktober inneværende år). De første prisene vil bli delt ut på Vintermøtet Styret mottok 7 nominasjoner av publikasjoner innen toksikologi og komiteen for vurderingen har bestått av Shanbeh Zienolddiny (STAMI), Oddvar Myhre (FHI), Tor Fredrik Holth (UiO) og Ketil Hylland (UiO). Vinner av publikasjonsprisen innen toksikologi er Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet, for artikkelen «AhR and Arnt differentially regulate NF-kB signaling and chemokine responses in human bronchial epithelial cells» publisert i tidsskriftet Cell Commun Signal, i Europeiskregistrerte toksikologer (ERT)-komiteen Registreringsordning for toksikologer: Den norske komiteen for godkjenning av Europeiskregistrerte toksikologer (ERT) har i 2014 bestått av: Anna Mehl (leder) (til 2017), Christine Bjørge (til 2016), Åse Krøkje (til 2015), Ketil Hylland (til 2015), Hubert Dirven (til 2015), Steinar Øvrebø (til 2016), Espen Mariussen (til 2016), Hege Stubberud (til 2017) og Birgitte Lindeman (til 2017). Oppsummering av ERT-komitéens arbeid i 2014 Komiteen mottok høsten 2013 tre søknader om første gangs registrering og fire søknader om reregistrering. Søknadene ble behandlet i januar/februar Med unntak av en person som ikke ble reregistrert, ble alle søknadene godkjent. Komitéen har høsten 2014 mottatt to søknader om registrering og fem søknader om reregistrering. Søknadene var oppe til behandling i ERT-komitéen januar Alle ble godkjent. Det har vært arrangert to nordiske ERT-workshops i København i Anna Mehl deltok på møtet i februar. Der ble mulig nordisk samarbeid diskutert videre fra året før. Norge ønsker ikke et felles nordisk register, men vil gjerne samarbeide på andre måter. Regler og ruter i de nasjonale registrene i Norge og Finland ble også diskutert til hjelp for Sverige og Danmark som arbeider med å opprette egne registre. Toksikologiutdanningen i Sverige, Norge, Finland og Danmark ble presentert. Det kan være smale områder innenfor toksikologien som mangler kurs. Nordisk samarbeid kan være en løsning. Nordiske 3R-sentere ble også diskutert. Fokuset ved de ulike sentrene er noe forskjellig. Organisatorisk og finansielt er det også ulikheter. Det pågående arbeidet med en europeisk standard for utdanning av risikoevaluerere i toksikologi (kursstandard) (CEN TC416) ble lagt fram. Norge hadde ikke vært med på dette arbeidet og ble oppfordret til å finne en toksikolog som kunne bidra her. Dette ble gjort i etterkant av møtet i samarbeid med styret i toksikologiseksjonen i NSFT og Norsk Standard. Helge Johnsen har blitt med her. Åse Krøkje deltok på den andre nordisk workshoppen som var i september Her ble det klart at det ikke blir noe av et felles nordisk register. Svenskene hadde etter en undersøkelse blant sine medlemmer, besluttet at de skulle opprette et eget register og søke EUROTOX om godkjennelse av sine nasjonale retningslinjer. Nordisk samarbeid om kurs ble diskutert videre. Finansiering kan være utfordrende. Norge følger opp dette i Anna Mehl deltok på ERT-møtet på EUROTOX-kongressen i Edinburgh. Der ble Sveriges registreringsordning for toksikologer godkjent. Det blir arbeidet med oppdatering av EUROTOX-listene over ERT-godkjente toksikologer. Vi skal følge opp dette. Det ble også [25]

26 startet en diskusjon om hvordan toksikologikurs holdt av private kan bli med som godkjente toksikologikurs ved ERT-godkjenning. De fleste kursene arrangeres nå av universiteter eller toksikologiforeninger. Retningslinjene for godkjenning av ERT skal oppdateres. Ny leder av EUROTOX Registration sub-komité etter Mumtaz Iscan, er Bas Baaubloer (Nederland). Utgivelse av "TOKSIKOLOGEN"- Toksikologiseksjonens fagtidskrift Fagbladet «Toksikologen» har blitt sendt ut (elektronisk versjon) til samtlige medlemmer i april (nr. 1) og oktober (nr. 2). Lenker til bladet har også blitt publisert på NSFTs nettsider, i nyhetsbrev og på NSFTs Facebook-side. Redaksjonen i toksikologen i 2014 besto av: Paulien Mulder (redaktør), David Eidsvoll, Malene Vågen Dimmen, Marte Melnes. 4. Medlemmer Seksjon for toksikologi hadde ved årsskiftet 145 medlemmer, og 58 medlemmer som har tilhørighet til både seksjon for farmakologi og seksjon for toksikologi. Oslo, Januar 2015 Styre for Toksikologiseksjonen [26]

27 Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Innkalling til årsmøte i Seksjon for toksikologi, NSFT Beitostølen, 31. januar 2015, kl. 08:45-09:30 DAGSORDEN: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden b. Valg av ordstyrer og referent 2. Årsberetning for toksikologiseksjonen Valg a. Nytt styre i toksikologiseksjonen b. Redaksjonsmedlemmer til toksikologen c. Ny valgkomité d. Nye medlemmer til komitéen for registrering av Eurotox godkjente toksikologer 4. Møter 2015 nye forslag og videreføring av idéer a. Vårmøte b. Høstmøte/ Poulsson pris - seminar c. Vintermøte 5. Eventuelt Oslo, januar 2015 Styret i toksikologiseksjonen NSFT [27]

28 INVITERTE FOREDRAG (IF) IF1 Nanoteknologi/-partikler Risiko for helseskader ved arbeidseksponering for nanopartikler. Vidar Skaug Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Syntetiske Nanomaterialer (enm engineered nanomaterials) er materialer som inneholder partikler med en eller flere ytre dimensjoner i størrelsesintervallet nanometer (nm). De har enorm overflate i forhold til volum sammenliknet med tilsvarende masse av større partikler. Ved industriell fremstilling oppnås ulike nanomaterialer med en rekke nye eller forbedrede egenskaper i forhold til større liknende partikler. Anvendelser skjer på alle samfunnsområder, som energi, miljø, IKT/elektronikk, helse/medisin, og nye materialer. Egenskapene som vi ønsker å få frem i nye materialer, kan også ha uønskede helsekonsekvenser. I henhold til dagens kjemikalielovgivning, håndteres enm som alle andre kjemikalier. Risikovurderingen benytter seg også av epidemiologiske (human) studier, dyreforsøk, samt studier in-vitro og in-silico. Tilpasninger til mulige nanospesifikke forhold er under arbeid (OECD, ILO, REACH, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer). Ingen humane effekter relatert til enm eksponering er godt dokumentert. Ved analogi til ultrafine nanoskalerte partikler 100 nm i luftforurensinger og relaterte effekter i lunger/luftveier og hjerte-karsystemet hos byboere, er det hos forsøksdyr blitt påvist tilsvarende skadevirkninger etter eksponering for enm. Partikkelkarakteristika (størrelse, areal, masse, form, kjemisk sammensetning, løselighet, overflatekjemi, grad av agglomerering/aggregering) og relaterte helseeffekter danner grunnlag for fareidentifikasjon, kategorisering, risikovurdering, og eventuelt risikoreduksjon. Det arbeides med å gruppere enm i forhold til skadelige egenskaper (slik som kjemisk sammensetning, fiberform ved analogi til asbest og løselighet). Etter innånding deponeres de ulike enm på alle nivåer i luftveiene. De kan interagerer med ekstracellulære, cellulære og subcellulære strukturer. Oksidativt stress og inflammasjon ses i mange tilfelle når enm befinner seg perifert i lungene. Interaksjonsstudier med metabolske veier er underveis. Kvanteeffekter synes å ha mindre betydning for toksisitet enn tidligere antatt. En liten andel (masse) kan translokeres til andre organer. Karbon nanorør (CNT) er et viktig industrielt produkt. Noen av de flere hundre på markedet viser asbestliknede egenskaper (lungeskader, kreft og fibrose i mesotel) hos forsøksdyr. Det er fortsatt utfordringer for eksponeringskarakteriseringer i arbeidsmiljøet: måleenheten for de ulike nanomaterialene (masse, antall, volum/overflate), samtidig bruk av mange ulike prøvetakere og analyseinstrumenter og kontroll på bakgrunnsverdier. I vårt land har nanoteknologien fortsatt et stort potensiale for å flytte seg fra laboratoriebenk til industriproduksjon. Det er samtidig nå at prediktiv toksikologi og HMS arbeid har sin største betydning for ansvarlig teknologiutvikling og trygge nanoteknologiske produkter. [28]

29 IF2 Nanoteknologi/-partikler Bruk av nanopartikler i (fremtidens) legemidler Marianne Hiorth 1 1 SiteDel gruppen, Seksjon for farmasi, Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo Det har de siste tiårene vært et økende fokus på muligheten til å benytte nanopartikler som administrasjonssystem for legemidler. En samlebetegnelse for bruken av nanoteknologi innen administrasjon av legemidler er nanomedisin. Nanopartikler er partikler i størrelsesområdet 10-9 meter. Til sammenlikning er rødeblodceller rundt 7 8 mikrometer i diameter. Den lille størrelsen gir partiklene andre egenskaper sammenlignet med større partikler da de potensielt kan målstyres til ulike deler av kroppen. I tillegg kan de benyttes til å løse tungtløselige legemidler samt beskytte ustabile legemidler. Ved kreftbehandling benytter man seg av de små partiklenes evne til å kunne gi både en passiv og eventuelt en aktiv målstyring til kreftsvulsten. Andre områder der nanopartikler kan ha et særlig stort potensial er for eksempel innen behandling av sykdommer i munnhulen eller andre slimhinner. Dette skyldes muligheten til å gi partiklene økt retensjonstid på stedet de skal virke. Flertallet av preparatene som finnes på det norske markedet er formulert som liposomer; både vanlige liposomer og pegylerte liposomer. Liposomer er sfæriske partikler som består ev en dobbeltmembran av lipider. Både hydrofile og hydrofobe legemidler kan kapsles inn i liposomer. I tillegg finnes det et preparat som er formulert som polymerbaserte nanopartikler. Polymerer er langkjedede makromolekyler som kan danne nanopartikler enten ved ionisk eller kovalent kryssbinding med andre stoffer. Andre typer partikler som er i kliniske studier er miceller. Miceller er bygget opp av polymerer med både en hydrofil og en hydrofob del. Kjernen av partikkelen vil bestå av den hydrofobe delen mens den ytre delen vil bestå av den hydrofile delen. I tillegg forskes det blant annet på dendrimerbaserte nanopartikler og nanokapsler. Nanopartiklene har foreløpig ikke vært veldig mye mer effektive enn tradisjonelle administrasjonssystemer, men bivirkningsprofilen har blitt forbedret. Dette kan skyldes at målstyringen ikke er optimal eller at den aktive legemiddelsubstansen ikke frisettes fra bæreren. På tross av kun en liten økning i effekten og en viss usikkerhet knyttet til langtidstoksisiteten av nanopartikler, er det allikevel grunn til å tro at det vil komme langt flere nanobaserte legemidler på markedet i fremtiden. [29]

30 IF3 Nanoteknologi/-partikler Entry and Transport of Nanoparticles in cells: Mechanisms and Consequences Tore Geir Iveresen Det Norske Radiumhospital- Oslo universitetssykehus Nanoparticles (NPs) can be used as tools in basic cell biology, and they have also proved promising results both as delivery vehicles for therapeutics and for imaging of different diseases, such as cancer (1-3). In order to enter cells the NPs exploit the endocytic machinery, and they might even induce changes in cellular uptake and intracellular transport (4,5). To optimize delivery of the NPs into cells, it is important to understand which cellular mechanisms that are involved in their uptake. Such information might help in deciding the type of NP to use, its size, as well as which components to add at the surface of the NPs. Cells have different types of endocytic mechanisms (6), some giving rise to small vesicles ( nm diameter) whereas other endocytic mechanisms such as macropinocytosis can be involved in uptake of larger NPs. Some NPs might even be able to induce their own transport into the cell. One should be aware that some of the endocytic mechanisms are cell-type dependent, and that cells growing in a polarized manner are likely to have different mechanisms, influenced by different signaling substances, operating at the two poles (6). Robust methods to determine whether a NP is internalized or only at the cell surface is important to provide the investigator with correct data about uptake efficiency. Furthermore, as internalized NPs may induce unexpected changes in intracellular transport, detailed cellular studies are warranted. References 1. Iversen,TG., Skotland,T., and Sandvig,K. (2011) Nano Today 6: Skotland,T., Iversen,TG., and Sandvig,K. (2010) Nanomedicine 6, Skotland,T., Iversen,TG., and Sandvig,K. (2014) Nanomedicine (Lond) 9, Iversen, TG., Frerker,N., and Sandvig,K. (2012) J.NanoBiotech. 10,33 5. Tekle,C., van Deurs, B., Sandvig,K., and Iversen,TG. (2008) Nano Letters 8, Sandvig,K., Pust,S., Skotland,T., and van Deurs,B. (2011) Curr.Opin.Cell Biol. 23, [30]

31 IF4 Nanoteknologi/-partikler Økologiske effekter av nanopartikler Erik Joner Bioforsk Jord og Miljø, Høyskoleveien 7, 1430 Ås Problemstilling Nanoteknologi fortsetter som et stort satsingsområde innen forsking og utvikling, og nye anvendelser ser stadig dagens lys. Færre av disse flagges som nano, og færre benytter seg av frie nanopartikler, som er den kategorien nanomaterialer som gir opphav til bekymringer for helse og miljø. Flere vanlig forekommende nanopartikler har blitt studert og vurdert mht. mobilitet, forvitring, omdannelse og giftighet i miljøet, og rangeringer eksisterer der ulike nanopartikler klassifiseres som alt frå skadelige til ekstremt giftige (Kahru and Dubourguier, 2010). Blant de som klassifiseres som ekstremt giftige finner vi nanopartikler av sølv (Ag) og sinkoksid (ZnO), Disse har likevel begrenset levetid som reaktive nanopartikler i miljøet, da de løses opp og omdannes til mindre biotilgjengelige og mindre giftige kjemiske former. For sølv, som har blitt ansett for å være mest problematisk, er det bl,a, vist at Ag danner svært tungt løselige salter med redusert svovel (Khaksar et al., 2014), og at Ag bindes til jernhydroksider og organisk materiale (Settimio et al., 2014). Også for nanopartikler av ZnO skjer det en rask omdannelse i miljøet, særlig i form av oppløsning til ionisk Zn. I jord ansees derfor nanopartikler av ZnO ikkje som noen nanospesifik miljørisiko (Wang et al., 2013). Parallelt med at bulk-anvendelser av nanomaterialer generelt ser ut til å avta og mer høyteknologiske anvendelser med langt mindre kvanta overtar, tas nye nanomaterialer i bruk til miljøformål som remediering av forurenset jord. Her produseres reaktive nanopartikler, f.eks av nullverdig jern, som bevisst skal spres i miljøet i store mengder for å bryte ned klorerte miljøgifter som tetrakloroetan, PCB og DDT. Denne utviklingen har hatt miljøforskere med kunnskap om nanopartiklers økotoksikologiske effekter med på laget og utreder nano-spesifik risiko samtidig som teknologien utvikles og utprøves. Disse og liknende problemstillinger vil bli presentert i foredraget. Referanser Kahru, A., Dubourguier, H.-C., From ecotoxicology to nanoecotoxicology. Toxicology 269, Khaksar, M., Jolley, D.F., Sekine, R., Vasilev, K., Johannessen, B., Donner, E., Lombi, E., In Situ Chemical Transformations of Silver Nanoparticles along the Water Sediment Continuum. Environmental Science & Technology 49, /es504395m. Settimio, L., McLaughlin, M.J., Kirby, J.K., Langdon, K.A., Lombi, E., Donner, E., Scheckel, K.G., Fate and lability of silver in soils: Effect of ageing. Environmental Pollution 191, Wang, P., Menzies, N.W., Lombi, E., McKenna, B.A., Johannessen, B., Glover, C.J., Kappen, P., Kopittke, P.M., Fate of ZnO Nanoparticles in Soils and Cowpea (Vigna unguiculata). Environmental Science & Technology 47, /es403466p. [31]

32 IF5 Eksponering, akkumulering og effekter av miljøgifter Kjemikalieeksponering kan gi fedme og fedme kan gi kreft: Mulige mekanistiske sammenhenger? Inger-Lise Steffensen Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for miljømedisin, Avdeling for mat, vann og kosmetikk Ubalanse mellom energi-inntak og -forbruk kan gi overvekt/fedme, og begge faktorer påvirkes av både genetiske og miljømessige forhold. Genetisk variasjon bidrar til et individs tendens til fedme, men kan ikke forklare den raske økningen i fedme de siste to-tre tiårene. Flere andre forklaringer på denne raske økningen i overvekt/fedme, inkludert ulike miljøfaktorer, er foreslått. En av disse er obesogen-hypotesen (Grün og Blumberg, 2006): Visse kjemiske stoffer (naturlige, farmasøytiske eller kroppsfremmende) kan øke kroppsvekt/fedme, særlig ved eksponering under kritiske faser tidlig i livet, som foster eller spedbarn. Det fins data fra dyreforsøk eller epidemiologiske studier, som gir mer eller mindre omfattende holdepunkter for at kjemiske stoffer kan virke som obesogener, bl.a. tributyltinn (TBT), triflumizol, bisfenol A, perfluorooktansyre, nikotin, dietylstilbestrol, PCB, DDT og flere legemidler. Ofte er disse stoffene hormonhermere, som kan forstyrre hormonsignalene i kroppen via hormon-reseptor-signalveier. TBT er best studert som obesogen, og det er vist at stoffet, som tidligere ble brukt i bunnstoff til båter, binder med høy affinitet til to kjerne-reseptorer som er viktige for adipocytt-utvikling, 9-cis retinsyrereseptor (RXR) og peroksisomproliferator-aktivert reseptor γ (PPARγ) in vitro og in vivo, fremmer adipogenese i muse-preadipocytter 3T3-L1 og i multipotente mesenkymale stroma stamceller (MSC) fra mennesker og mus via PPARγ. In utero eksponering av mus for TBT gir lipid-akkumulering i lever, testikler og flere fettvev i nyfødte mus, og økt fettmasse, men ikke økt kroppsvekt, i voksne mus, og gir insulin-resistens. Disse effektene av TBT kan overføres videre i tre generasjoner. De kjemiske miljøkontaminantene perfluorooktansyre (PFOA) og perfluorooktansulfonat (PFOS) brukes bl.a. i klær, matemballasje og industrielt. Vi eksponerte C57BL/6J-mus for PFOA eller PFOS (0,01, 0,1 og 3,0 mg/kg kv/dag) in utero på dag 1-17 i svangerskapet. Ingen av stoffene i noen av dosene hadde obesogen effekt verken i Min ( multiple intestinal neoplasia )-mus eller i villtype-mus. PFOA eller PFOS økte heller ikke blodsukkeret eller antallet svulster i tynntarm eller tykktarm i Min-mus. En human studie fant at PFOA er et obesogen, mens en annen viste at PFOA og PFOS ikke økte tarmkreft. I et forsøk hvor Min-mus, som får spontan tarmkreft, ble krysset med ob-mus som utvikler fedme, fant vi at både genetisk indusert fedme (i ob/ob mus) og kost-indusert fedme (med 45% fett) økte kroppsvekten og antall tynntarmsvulster i MinXob mus. Fôr med 45% fett forverret begge endepunkter i forhold til genetisk indusert fedme alene. Mus med heterozygot ob mutasjon (ob/wt) var noe tyngre enn vill-typen (wt/wt), ellers var det ingen forskjeller i endepunktene. Sammenhengen mellom fedme og tarmkreft involverer forstyrret blodsukkerregulering, målt med glukose-toleransetest og ved økt glukose og insulin i plasma. Vi fant også høyere nivå av tumor nekrose faktor (TNF)α i plasma fra ob/ob mus på fôr med 45% fett enn i ob/wt og wt/wt mus, noe som indikerer inflammasjon som mekanisme for hvordan fedme kan øke risiko for tarmkreft. Vi viste også i Min-mus at eksponering for fôr med 45% fett tidlig i livet (in utero og i dieperioden) økte kroppsvekt og antall svulster i tynntarmen hos musene som voksne, uten å forstyrre blodsukkeret. In utero og dieperioden er derfor et følsomt vindu for utvikling av både fedme og tarmkreft forårsaket av fettrik kost. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research har vurdert at fedme generelt og fedme rundt magen er overbevisende risikofaktorer for colorektal kreft. [32]

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net Vintermøtet på Beitostølen 2014 2 3 Norsk Selskap for Farmakologi

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

Nr. 1 - Årgang 24 2. april 2014 TOKSIKOLOGEN !!!!!!!!!! Nydelig vinterlandskap på Beitostølen under årets Vintermøte. Foto: Mari Engvig Løseth !!!!!!!

Nr. 1 - Årgang 24 2. april 2014 TOKSIKOLOGEN !!!!!!!!!! Nydelig vinterlandskap på Beitostølen under årets Vintermøte. Foto: Mari Engvig Løseth !!!!!!! TOKSIKOLOGEN Nydelig vinterlandskap på Beitostølen under årets Vintermøte. Foto: Mari Engvig Løseth 1 Redaksjonens røst Kjære lesere Årets første utgave av er her og med det er hovedtemaet Vintermøtet

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikolog. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N-0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

NSFT-nytt JANUAR 2002

NSFT-nytt JANUAR 2002 NSFT-nytt JANUAR 2002 INNHOLD: Fra formannen Årsberetning for NSFT 2001 Årsberetning for Seksjon for toksikologi 2001 Årsberetning for Seksjon for klinisk farmakologi 2001 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013

Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013 Årgang 23 Nr.1-1. mars 2013 Forsidefoto: Fristende skispor på Beitostølen under Vintermøtet 2013. Foto: Paulien Mulder 1 Redaksjonens røst Kjære leser! Vi er allerede godt i gang med 2013 og har nettopp

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikolog. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N-0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

Endelig er våren på vei!

Endelig er våren på vei! Beito, 28.01.05 Endelig er våren på vei! Denne fantastiske tiden på året da naturen ligger og trykker på slumreknappen på vekkerklokken sin en stund. For mange hundeeiere er det nok også en tid for opplysning

Detaljer

Årgang 17 Nr. 1 april 2007

Årgang 17 Nr. 1 april 2007 Årgang 17 Nr. 1 april 2007 INNHOLD: Leder... 3 Av Vibeke Thrane... 3 Takk for meg... 4 Av Jørgen Stenersen... 4 Stemmningsrapport fra NSFT`s Vintermøte 25-28 januar 2007... 6 Av Vibeke Ansteinsson... 6

Detaljer

Årgang 16 Nr. 2 september 2006

Årgang 16 Nr. 2 september 2006 Årgang 16 Nr. 2 september 2006 Innhold: Leder... 3 Av Steinar Øvrebø På mitt skrivebord... 4 Av Jørgen Stenersen Insulinresistens i humane skjelettmuskelceller i kultur: Gunstige metabolske effekter av

Detaljer

Nr.2 Årgang 25 07.06.2015 TOKSIKOLOGEN. Foto: Mariell Negård. Toksikologen

Nr.2 Årgang 25 07.06.2015 TOKSIKOLOGEN. Foto: Mariell Negård. Toksikologen TOKSIKOLOGEN Foto: Mariell Negård 1 Sommerhilsen fra redaksjonen God sommer! Og snart god sommerferie. Dette er mitt første nummer som redaktør, og jeg håper dere blir like fornøyd som jeg. Som sagt, juni

Detaljer

Toksikologen 01/11. Årgang 21 Nr. 1 april 2011

Toksikologen 01/11. Årgang 21 Nr. 1 april 2011 Årgang 21 Nr. 1 april 2011 Nordlys på Helgelands stjernehimmel. Foto: Jim Georg Dahl 1 Redaksjonens røst Vinteren har vært lang og kald, men nå nærmer våren seg. Et sikkert vårtegn er Toksikologen i e-postkassen

Detaljer

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004.

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004. Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net ÅRSBERETNING 2004 1. Styrets sammensetning. Generalforsamlingen

Detaljer

Toksikologen 02/10. Årgang 20 Nr. 2 desember 2010

Toksikologen 02/10. Årgang 20 Nr. 2 desember 2010 Årgang 20 Nr. 2 desember 2010 1 Redaksjonens røst Av Johan Øvrevik Seksjon for toksikologi, NSFT Det er nå desember måned og året går mot slutten. Vi går også mot slutten av det første tiåret i det 21.

Detaljer

Årgang 15 Nr. 2 juni 2005

Årgang 15 Nr. 2 juni 2005 Årgang 15 Nr. 2 juni 2005 2 Velkommen til årets store sommernummer av Toksikologen! Alle er på Gressholmen og griller bortsett fra oss, toksikologredaksjonen holder stand på Blindern og bedriver redaksjonellt

Detaljer

Toksikologen 03/11. Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011

Toksikologen 03/11. Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011 Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011 Snyfull vinterdag Foto: Jim Georg Dahl 1 Redaksjonens røst Plutselig var desember over oss igjen, hu og hei hvor tiden har gått. Nå er det igjen duket for adventsglede i

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP NKS NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 2 INNHOLD side Årsberetningen :... 3 Regnskap:... 9 Budsjettforslag 2006 18 Rapporter fra internasjonal virksomhet:.. 19 Avdelingenes årsrapporter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2013 Julekurset 2013 i Tromsø Revmatologisk avdeling i Førde Biologiske legemidler og biosimilars Seminar

Detaljer

Første norske Nobelpris i medisin til May-Britt og Edvard Moser

Første norske Nobelpris i medisin til May-Britt og Edvard Moser Første norske Nobelpris i medisin til May-Britt og Edvard Moser NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP Nobelpriser Jahrepris Svalbardmøte Generalforsamling Nye nettsider NBS NGC Newsletter Biostreker

Detaljer

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010

4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010. 8 Scandinavian Congress of Rheumatology i Bergen 2010 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Innhold 1/2010 Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening 4 Slik Leder ser det 5 Styret for Norsk Revmatologisk Forening 2010 Ansvarig

Detaljer

INNHOLD. Gastroskopet nr 1 2009

INNHOLD. Gastroskopet nr 1 2009 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLD Innhold 2 Styret i NSF/FSG 3 Lederens side 4 Redaktørenes hjørne 5 Takk til Wenche 6 Stafettpennen 8 Sade Oslo 2009 9 Referat SADE teori 10 Given colon kapsel

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13

side10 Påstands forordning, godkjente påstander side 11 Ny Mat forordning 258/97 side 12 Codex Alimentaris for fiskeoljer side 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning side 3 2. Maring Forums målrettede arbeid side 5 3. Hvordan jobber Maring Forum side 5 4. Målene for Maring Forums arbeid i 2011 side 6 5. Rapportering av Arbeidsplan

Detaljer

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Årsrapport 2014 Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Innhold 1 Avdeling for farmakologi... 3 2 Klinisk farmakologi... 4 3 Seksjon Klinisk forskningspost (KFP)... 9 4 Seksjon

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

RP nytt. Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum. Nummer 1 2014. 20. årgang

RP nytt. Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum. Nummer 1 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 1 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Gunnar Omsted, Norges Blindeforbund) Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum Innhold

Detaljer

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP Bananfluen Seniorpolitikk Artikkel i Science God biomedisinsk forskning Genetikkmøte FEBS workshop om protein kinaser EMBO møte i Krakow Biorabiaten Ordkløveri

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013 Jubileum i Ålesund Oppstart av ARCTIC REWIND-studien Revmatologisk avdeling i Moss vert for årets

Detaljer