NSFT-nytt JANUAR 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFT-nytt JANUAR 2002"

Transkript

1 NSFT-nytt JANUAR 2002 INNHOLD: Fra formannen Årsberetning for NSFT 2001 Årsberetning for Seksjon for toksikologi 2001 Årsberetning for Seksjon for klinisk farmakologi 2001 Innkalling til generalforsamling i NSFT Innkalling til årsmøte i seksjon for toksikologi Innkalling til årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi Etterutdanningskurs i toksikologisk risikovurdering i Nederland Rekrutteringsstipend Vintermøtet 2002 NSFT-nytt trenger redaksjonsmedlemmer Stillingsannonser på hjemmesiden Vedtekter for NSFT (revidert versjon) Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR, EUROTOX, IUPHAR, IUTOX. Homepage:

2 Fra formannen Mange av NSFTs medlemmer har med forventning imøtesett at planene om en reseptbasert legemiddelstatistikk blir satt ut i livet. Nå er høringsfristen for Departementets forslag ute og innvendinger har kommet fra såvel Datatilsynet som Legeforeningen. Diskusjonen vil fortsette på Selskapets vintermøte på Beito der Kari Furu, som har utredet spørsmålet for Departementet, vil legge frem innholdet i høringsnotatet. Jeg har på min side utarbeidet et alternativt forslag i et kort notat : stikk.htm Jeg har større håp om at dette forslaget går igjennom hos høringsinstansene. Det andre jeg har på hjertet i denne omgang er et ønske om en ny redaktør for NSFT-nytt. Ikke at det er noe galt med den gamle, men Øyvind Melien, som også er Selskapets sekretær, ønsker avløsning. Lettvint og hyggelig oppdrag for en med håndlag med PCen. Ta kontakt med Øyvind på tlf mob Ivar Aursnes

3 NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI (NSFT) Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology ÅRSBERETNING Styrets sammensetning. Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 27. januar Følgende styre ble valgt: Leder: Ivar A. Aursnes ( ) Kasserer: Elisabeth Lie ( ) Sekretær: Øyvind Melien ( ) Styremedlem: Jan Schjøtt ( ) Vararepresentanter: Erik Dybing ( ) Georg Sager ( ) Trond Aamo ( ) Valgkomiteen ble gjenvalgt bestående av Marit Andrew, Jarle Aarbakke og Marit Låg. Jan Bjørn Osnes ble gjenvalgt som revisor for perioden Seksjonene utpekte følgende representanter til styret: Toksikologi: Klinisk farmakologi: Magne Refsnes Hedvig Nordeng Atle Skattebøl har innehatt vervet som industriens representant til styret. 2. Styrets arbeid. Det har vært avholdt 4 protokollerte styremøter. Styret har i perioden arbeidet med: Organisering/forberedelser av Selskapets faste møter. Organisering av styrets arbeid og møter.

4 Rekruttering av nye medlemmer. Oppdatering av medlemsregister. Finansiering av Selskapets aktiviteter. 3. Internasjonal representasjon og kontakt. På generalforsamlingen i The International Union of Toxicology (IUTOX) i Brisbane, Australia, i sommer, ble Erik Dybing valgt som ny president for organisasjonen frem til neste kongress i Magne Refsnes var representant for NSFT på generalforsamlingen. Erik Dybing var representant for NSFT på generalforsamlingen til European Societies of Toxicology (EUROTOX) i september. Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR) avholdt Council Meeting I Lyon, Frankrike, NSFT var representert med leder Ivar Aursnes og sekretær Øyvind Melien. 4. Faglig virksomhet Ordinære hovedmøter: A. Vintermøtet. Vintermøtet ble holdt på Beito Høyfjellshotell i tiden parallelt med Nordtox Toksikologidelen av arrangementet var lagt under Nordtox 2001(se nedenfor). Vintermøtet samlet 88 deltakere. Symposiene hadde følgende hovedtema: «Signal transduction», «Antimikrobielle midler bruk og resistensutvikling», «Mechanisms of organ toxicity» (felles med Nordtox 2001) og «Kommersialisering av vitenskapelige funn». Tema for kveldsnytt var «Legemiddelpriser i internasjonalt perspektiv». Det ble holdt 7 frie foredrag; 4 i basal farmakologi og 3 i klinisk farmakologi. 24 postere ble presentert fordelt på 11 i basal farmakologi og 13 i klinisk farmakologi. Vintermøtet 2001 ble godkjent som kurs av Den norske Lægeforening. B. Vårmøter. Det ble avholdt to vårmøter. Seksjon for klinisk farmakologi arrangerte møte den 21. mai på Rikshospitalet med tema: Aktuelle medikamentelle behandlinger av hjertelidelser. Seksjon for toksikologi holdt sitt vårmøte på Folkehelsa den 22. mai med tema: Stråling. Det var stor oppslutning om begge møter. C. Høstmøter. Årets Høstmøte med Poulsson-forelesning ble holdt på Rikshospitalet 19. november. Prof. Peter J. Barnes, Department of Thoracic Medicine, National Heart & Lung Institute, London, ble tildelt Poulsson-medaljen og holdt forelesningen: New molecular mechanisms for the anti-inflammatory action of corticosteroids. Seksjon for toksikologi arrangerte høstmøte den 20. november

5 på Folkehelsa under hovedtema: Rusmidlers nevrotoksisitet. Begge møter var godt besøkt Andre arrangementer. A. Nordtox NSFT sto sammen med NORDEMS som arrangør av Nordtox Møtet ble holdt på Beito Høyfjellshotell i tiden og samlet 135 deltakere fra Sverige, Danmark, Island, Finland, Litauen, Estland og Norge. Symposiene hadde følgende hovedtema: Molecular biology in toxicology new methods, Risk and risk assessment, Oxidative stress in toxicity, Contaminants in aquatic ecosystems interactions between abiotic and biotic components, Age as a susceptibility factor in toxicity, Mechanisms of organ toxicity og Advances in the assessment of ecosystem effects. Det ble presentert 41 postere under møtet. B. Ekskursjoner. Seksjon for toksikologi arrangerte botanisk ekskursjon på Bygdøy i juni under ledelse av professor Claus Høiland, Universitetet i Oslo. I høst arrangerte seksjonen sopptur med Oliver Smith, leder av Soppforeningen. 5. Ekstraordinær generalforsamling. NSFTs generalforsamling på Beito 27. januar 2001 vedtok enstemmig endringer i Selskapets lover etter forslag fremsatt av Erik Dybing og Anne Marie Vennerød. Etter NSFTs lover ble det avkrevet behandling på to generalforsamlinger for å bevirke ikrafttreden av slike endringer. På denne bakgrunn ble det innkalt til ekstraordninær generalforsamling i Selskapet som ble avholdt den 21. mai på Rikshospitalet, forut for Vårmøtet. Generalforsamlingen samlet 9 deltakere. Endringsforslagene ble vedtatt enstemmig ved denne andre gangs behandling av den ekstraordinære generalforsamling og dermed gjort gyldige. Endringene i NSFTs lover besto i følgende: 4, tredje ledd ble endret fra:"spesialseksjonene etablerer en styringsgruppe på tre personer bestående av formann, sekretær og styremedlem. En person i styringsgruppen for Seksjon for toksikologi skal utnevnes av Norsk biokjemisk selskap til "Spesialseksjonene etablerer en styringsgruppe på minst tre personer bestående av formann, sekretær og økonomiansvarlig/styremedlem". 8 ble endret fra: "Selskapets ordinære medlemmer er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap og International Union of Pharmacology (IUPHAR). De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi søkes om å bli opptatt som medlemmer av International Union of Toxicology (IUTOX). Spesialseksjonene kommer med forslag til representasjon i internasjonale fora og styret utnevner representanter til de internasjonale organer Selskapet er

6 knyttet til slik at 1. setning lyder: Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi, er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap, International Union of Pharmacology (IUPHAR) og EPHAR (Federation of European Pharmacological Societies) og 2. setning lyder: "De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av EUROTOX (European Societies of Toxicology) og International Union of Toxicology (IUTOX). 7 ble endret fra: "Forslag om endring av lovene må være styret i hende innen dagsorden for generalforsamlingens utsendes. Endringsforslag sendes medlemmene sammen med dagsorden. En avgjørelse om lovendring krever at minst 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i den forbindelse. En endring av lovene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen. I motsatt fall forkastes lovendringsforslaget. Hvis ikke så mange som 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i forbindelse med lovenendringsforslag, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel med det samme lovendringsforslaget på dagsorden eller det tas opp på neste ordinære generalforsamling. Forslaget vedtas da hvis 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen uansett antall avgitte stemmer. De samme regler gjelder for forslag om Selskapets opphør." til: "Forslag om endring av lovene må være styret i hende innen dagsorden for generalforsamlingen utsendes. Endringsforslag sendes medlemmene sammen med dagsorden. En avgjørelse om lovendring krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene på generalforsamlingen er for endringen. I motsatt fall forkastes lovendringsforslaget. Et forslag om Selskapets opphør krever at minst 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i den forbindelse. En avgjørelse krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen. I motsatt fall forkastes forslaget om Selskapets opphør. Hvis ikke så mange som 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel med det samme forslaget om Selskapets opphør på dagsorden eller det tas opp på neste ordinære generalforsamling. Forslaget vedtas da hvis 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen uansett antall avgitte stemmer. 6. Tilslutning av Norsk Toksikologisk Forening til NSFT. Den viktigste begivenhet for NSFT i år 2001 var Norsk Toksikologisk Forenings beslutning om tilslutning til Selskapet. Den 20. april ble alle medlemmer av Norsk Toksikologisk Forening tatt opp kollektivt som medlemmer i NSFT og sammensluttet med seksjon for toksikologi. I særdeleshet var dette en viktig milepæl for det toksikologiske miljøet i Norge. Seksjonsstyret har etter dette

7 vært et utvidet styre (bestående av 10 medlemmer) sammensatt av representanter fra den tidligere seksjonen og Norsk Toksikologisk Forening. Seksjonens tidligere medlemsbulletin Toksnytt er blitt avløst av Toksikologen som har vært Norsk Toksikologisk Forenings medlemsblad. 7. Registreringsordningen for toksikologer. Registreringsordningen for toksikologer i Norge, som er vedtatt av NSFT og senere godkjent av EUROTOX, er nå i en implementeringsfase. Ordningen er formelt underlagt NSFT og administrert gjennom en nyopprettet nasjonal godkjenningskomite. Denne hadde sitt første møte den 27. april 2001 og består av: Erik Søderlund (leder), Folkehelsa, Jørgen Stenersen, Universitetet i Oslo, Marit Låg, Folkehelsa, Åse Krøkje, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Per Trygve Normann, Statens Rettstoksikologiske Institutt, Hubert Dirven, Amersham Health, Ketil Hylland (vararepresentant), Norsk Institutt for Vannforskning, Anna Mehl (vararepresentant), Landbrukstilsynet og Johnny Kvernstuen (vararepresentant), Jotun A/S. Om lag 50 personer har søkt om godkjenning som toksikologer i henhold til registreringsordningen. Søknad om godkjenning etter denne ordning forutsetter medlemskap i NSFT. Styret i NSFT har på denne bakgrunn etablert en prosedyre med en fortløpende og rask behandling av søknader om NSFT-medlemskap for samtidige søkere til EUROTOX-registreringsordningen. 8. NSFT-nytt og websiden. 3 utgaver av NSFT-nytt er utgitt. Bulletinen har manglet egen redaksjon i perioden og NSFTs sekretær har tatt hånd om utgivelsene. Det er gjort flere henvendelser til medlemmene om rekruttering som nye deltakere i redaksjonen. Grethe Berven (sekretær i toksikologiseksjonen) vil formidle stoff fra toksikologiseksjonen.. Styret oppfordrer flere til å melde seg. Anna Sæmundsdottir og Per Johan Næsje ved Institutt for Farmakoterapi har arbeidet med oppdateringer av hjemmesiden. NSFTs styre har tokt initiativ til et møte for etablering av en egen web-redaksjon med deltakere fra seksjon for toksikologi og seksjon for klinisk farmakologi. Ulike løsninger for design og organisering av hjemmesiden er drøftet. Seksjonene har fått i oppgave å finne medlemmer til en web-redaksjon som tar ansvar for utvikling av hjemmesiden, design og oppdatering. Dette vil skje i samarbeid med Anna Sæmundsdottir og Per Johan Næsje. På sikt er det mulig at en sammenslutning av NSFT-nytts redaksjon og en web-redaksjon vil være mest rasjonell. Totalt antall registrerte besøk på hjemmesiden i 2001 var 8876 mot 6570 i løpet av 2000 og 948 i De 10 hyppigst besøkte sider på hjemmesiden var: nsft hovedside (2 194), nsfthistorie (463), Nordtox (328), Møter (257), Stillinger (256), NSFT nytt (177), Linker (173), Styrerommet (168), Påmelding Beito (136) og Toksikologi (132).

8 NSFTs styre har også ved noen anledninger meddelt direkte informasjon til medlemmene via Stillingsannonser. I henhold til vedtak på siste generalforsamling er det åpnet for å legge inn linker til stillingsannonser på vår hjemmeside. Styret har vedtatt at det skal kreves kr. 500 for å få lagt inn en slik link. Denne ordning har sålangt ikke blitt noen suksess. Kun 2 stillingsannonser er lagt inn i løpet av perioden. 7. Medlemsregister/medlemstall. Opplysninger fra medlemsregisteret per viser at Selskapet har 551 medlemmer totalt. Av disse er 526 individuelle medlemmer, 19 firmamedlemmer og 6 institusjons/etatsmedlemmer. I perioden er det etter individuell søknad opptatt 17 nye medlemmer i Selskapet. Samtlige medlemmer i Norsk Toksikologisk Forening ble kollektivt tatt opp i NSFT. Totalt hadde Norsk Toksikologisk Forening 141 medlemmer (per ), hvorav 14 også var medlem i NSFT. I henhold til medlemsregisteret fordeler de individuelle medlemmer seg på tilhørighet til Selskapets seksjoner på følgende måte: Seksjon for klinisk farmakologi 153, Seksjon for toksikologi 224, begge seksjoner 92, ingen seksjonstilhørighet 25, ikke angitt opplysninger om ønsket seksjonstilhørighet Økonomi. Innbetaling av medlemskontingenter i inneværende år har vært tilfredsstillende. Støtten fra industrien til Vintermøtet har økt. Selskapets økonomi oppfattes som akseptabel. Oslo, 8. januar Ivar A. Aursnes Elisabeth Lie Hedvig Nordeng Jan Schjøtt Erik Dybing Atle Skattebøl Magne Refsnes Øyvind Melien

9 Årsmelding for NSFT Toksikologiseksjonen 2001 Konstituering av nytt styre i den sammenslåtte foreningen Etter ett prøveår med interrimstyre bestående av medlemmene fra de to opprinnelige styrene ble Norsk Toksikologisk Forening og Toksikologiseksjonen i NSFT slått sammen til én forening etter vedtak på årsmøtet i Toksikologiseksjonen (NSFT) på Beito og generalforsamling i Toksikologisk Forening på Blindern Styret vil i neste periode (fra 2002) bestå av færre hovedmedlemmer, og mer aktive varamedlemmer som hjelper til med å planlegge og gjennomføre seminarer. Styret har i denne perioden bestått av følgende personer: Johan Øvrevik (leder), Magne Refsnes (leder), Grethe Berven (sekretær), Turid Hertel-Aas, Per Trygve Normann, Jannike M. Andersen, Gry E.B.Koller, Mari Samuelsen, Edel Holene og Birgitte Lindemann. Varamedlemmer: Vibeke Lindberg, Monica Dobbertin, Elise Rundén Valgkomité: Det ble valgt separate valgkomiteer på årsmøtet til Toksikologiforeningen og toksikologiseksjonen i NSFT: Tor Øystein Fotland, Øyvind Hetland, Heidi Morka (fra Toksikologisk forening), Gunnar Brunborg, Dagny Sandnes, Knut Dahl, Johny Kvernstuen (fra toksikologiseksjonen i NSFT). Antall medlemmer Per hadde Toksikologiseksjonen 316 medlemmer (hvorav 92 medlemmer som tilhører begge seksjoner). Styremøter/arbeidsoppgaver Etter forrige generalforsamling i Toksikologiseksjonen har det vært avholdt 3 ordinære styremøter. I tillegg har mindre arbeidsgrupper holdt planleggingsmøter i forkant av ulike arrangementer. Foruten vervene som leder(e) og sekretær har Per Trygve Norman (og Turid Hertel-Aas) fungert som økonomiansvarlig i seksjonen. Per Trygve Normann har også vært kontaktperson for Registreringsordningen for toksikologer. Birgitte Lindemann og Turid Hertel-Aas har jobbet med å oppdatere medlemslistene med hensyn på

10 postadresser og mailadresser. Arbeidet vil fortsette i neste periode, hvor målet er å sortere ut ikke-betalende medlemmer. Line Ruden, Stine Husa og Tore Havellen har jobbet med å utbedre seksjonens webside. Birgitte Lindemann og Johan Øvrevik har fulgt opp dette arbeidet på vegne av styret.. Mari Samuelsen har vært ansvarlig for kontakt med Toksikologen. Alle har deltatt i arbeidsgrupper ved arrangment av møter etc. Magne Refsnes har vært styrets representant i NSFT-styret. Møtevirksomhet NordTox01 på Beito. NSFT var ansvarlig for å arrangere NordToX01 på Beito I organisasjonskomiteen for møtet satt Janneche Utne Skåre (leder), Gunnar Brunborg (nestleder), Marit Låg, Elisabeth Lie, Marie Louise Wiborg, Elisabeth Mona, Monica Dobbertin, Harald Wiker. I programkomiteen satt Jan Alexander (leder), Marit Låg, Øyvind Albert Voie, Ketil Hylland, Steinar Øvrebø, Edgar Rivedal. Møtet hadde ca 120 deltakere Følgende symposier ble arrangert: 1. Molecular biology in toxicology-new methods 2. Risk and risk assessment 3. Oxidative stress in toxicity 4. Contaminants in aquatic ecosystems - interactions between abiotic components and biotic components 5. Age as susceptibility factor in toxicity 6. Mechanisms of organ toxicity 7. Advances in the assessment of ecosystem effects Møter i Oslo Styret har i denne perioden arrangert to halvdagsmøter: Tema for vårmøtet som ble avholdt på Folkehelsa var Stråling. Omtrent 120 deltagere møtte opp på møtet, hvor 6 foredragsholdere holdt innlegg. Tema for høstmøtet , som også ble arrangert på Folkehelsa, var Rusmidler og nevrotoksisitet. 5 foredragsholdere holdt sine innlegg for ca 120 deltagere. Vintermøtet på Beito i 2002

11 Styret har deltatt i programkomiteen for vintermøtet på Beito i 2002 med Johan Øvrevik og Magne Refsnes som deltakere fra toksikologiseksjonen. Følgende symposier med toksikologiske innslag blir arrangert: 1. Arbeidsmiljø og helseskader. 2. Klinisk toksikolog /bruk og tilgjengeligheter av antidoter 3. Terrestrisk økøtoksikologi-prinsipper og bruk. 4. Peroxisome proliferator aktiverte reseptorer-ppar:hva er de?, 5. Funksjonell genomforskning Foreningen har arrangert flere mindre formelle sammenkomster som en videreføring av tradisjoner fra Toksikologisk Forening. Nytt av året var blomsterekskursjon til Bygdøy hvor Klaus Høyland fortalte om giftige planter og medisinplanter. Turen ble avlyst ved første gangs forsøk på grunn av regn, men ble gjennomført ved andre forsøk med ca. 10 fremmøtte (fremdeles i regn!). 12 medlemmer deltok sammen med Oliver Smith på soppturen, som i år gikk til Nittedal. I desember var 18 medlemmer samlet til julebord på Justisen Bar og Restaurant. Innføring av registreringsordning for toksikologer Etter at vi i februar 2001 fikk godkjent en norsk tilpasning av EUROTOX kriterier for personer som ønsker å bli registrert som toksikologer, har en egen godkjenningskomité gjennomgått de norske godkjenningskravene og utarbeidet søknadsskjema (elektronisk) og informasjonsmateriale til medlemmene. Komitéen har bestått av Erik Søderlund (leder; Folkehelsa), Jørgen Stenersen (UiO), Marit Låg (Folkehelsa), Åse Krøkje (NTNU), Per Trygve Normann (SRI), Hubert Dirven (Nycomed), Ketil Hylland (vara; NIVA), Anna Mehl (vara; Landbrukstilsynet) og Johnny Kvernstuen (vara; Jotun AS). Ved søknadsfristen, som tilslutt ble 19. oktober, hadde 49 medlemmer levert søknad. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på både utdanning og yrkeserfaring. Arbeidet er godt i gang og regnes å være avsluttet i løpet av februar Utdanning av toksikologer Et av målene til styret for 2001 var å bidra til å styrke toksikologiutdanningen. Med innføring av registreringsordningen vil det bli behov for et utvidet utdannelsestilbud for norske toksikologer. Styret i Toksikologiseksjonen vil i 2002 delta aktivt i opprettelsen av et 400-kurs i risikohåndtering, og andre tiltak for å styrke utdanningstilbudet for toksikologer. Gry Dahl (GRIP), Ottar Madslien (GRIP), Vibeke Thrane (Giftinformasjonssentralen) og Ragna Hetland (Folkehelsa) har deltatt på et 14

12 dagers kurs i risikovurdering i Wageningen, Nederland, med anbefaling fra toksikologiseksjonen i NSFT. Toksikologen Toksikologen har i denne perioden kommet med 3 utgaver (inkl desemberutgaven). Redaksjonen har bestått av Birgitte Paulsen, Jørgen Stenersen, Espen Mariussen, Stine Husa. Sabima Turid Hertel-Aas og Gry E. B. Koller har vært foreningens representanter i SABIMA. Toksikologiseksjonen har deltatt på ett møte i regi av SABIMA i denne perioden (Artsbankseminar). Internasjonalt arbeid Magne Refsnes deltok som foreningens representant på generalforsamlingen i IUTOX i Brisbane, Australia, sommeren Erik Dybing ble valg som president i IUTOX. Erik Dybing deltok som foreningens representant på generalforsamlingen i EUROTOX i Istanbul, Tyrkia, i september Han var også NSFTs representant på et møte i Istanbul om registreringsordningen for toksikologer i EUROTOX Oslo Grethe Berven Johan Øvrevik Magne Refsnes (sekretær) (leder) (leder)

13 Årsberetning 2001 Seksjon for klinisk farmakologi Det følgende er styrets beretning fra aktiviteter fra forrige periode Årsberetningen legges frem for godkjenning på Seksjon for klinisk farmakologis årsmøte på Farmakologisk Vintermøte på Beito lørdag 26. januar Styret har hatt følgende sammensetning: Formann: Hedvig Nordeng Økonomiansvarlig: Bettina Riedel Sekretær: Thor Hilberg Styremedlem: Stein Bergan Representant for seksjonen i foreningens styre har vært Hedvig Nordeng. Styret har hatt løpende kontakt via telefon og . Seksjonen har i 2001 hatt 185 medlemmer. 56 av disse er i tillegg medlem av seksjon for toksikologi. 1. NSFT Høstmøte Seksjonen har vært ansvarlig for NSFT Høstmøte 2001 med tema Aktuell medikamentell behandling av hjertelidelser. Her ble det sendt ut invitasjon til relevante kliniske miljøer i Oslo og Akershus. Møtet ble avholdt 19. november Oppmøtet var ca. 50 stykker, deriblant flere klinikere. Møtet ble arrangert i samarbeid med spesialistgruppen for klinisk farmakologi, DNLF. 2. NSFT Vintermøte Seksjonsstyret har gjennom sin representant i programkomiteen (Hedvig Nordeng) deltatt i utformingen av programmet til Vintermøtet På dette møtet vil det bli holdt symposier innen klinisk farmakologi hver av de tre dagene møtet varer for å gjøre programmet mer av interesse for klinikere. Det arrangeres ett symposium om Rasjonell farmakoterapi, og ett symposium om Kliniske utprøvninger og publiseringsetikk. Fellessymposiene med interesse for alle tre seksjonene i NSFT er innen Klinisk toksikologi og nye legemiddelgrupper PPAR (Peroxisome Proliferator-activated Receptors).

14 3. Budsjett for seksjon for klinisk farmakologi Det er blitt utarbeidet et budsjett for seksjonen. Det er utgifter til ett årlig fagmøte som budsjetteres. 4. Andre aktiviteter Som ledd i å styrke kontakten med de klinisk farmakologiske miljøene har styret hatt kontakt og samarbeidet med spesialistgruppen for klinisk farmakologi, DNLF. Samarbeidet resulterte i at NSFT høstmøtet ble arrangert i fellesskap. Styret har også bidratt med stoff til NSFT-nytt og NSFT web-siden. Styret for 2001 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet. Oslo, 6. januar 2002 Hedvig Nordeng Thor Hilberg Bettina Riedel Stein Bergan INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI (NSFT). TID: LØRDAG 26. JANUAR kl STED: RADISSON SAS RESORT BEITO (TIDL. BEITO HØYFJELLSHOTELL) DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV DAGSORDEN. 2. VALG AV ORDSTYRER. 3. ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT VALG AV STYRE OG VALGKOMITE.

15 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I TOKSIKOLOGISEKSJONEN I NSFT Lørdag 26. Januar 2002 kl Sted: Radisson SAS Resort Beito (Tidl. Beito høyfjellshotell) 1. Konstituering Velkommen Valg av ordstyrer/referent. Styret innstiller på Johan Øvrevik som ordstyrer og Grethe Berven som referent. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Årsberetning for 2001 Møtevirksomhet Registreringsordningen Erfaringer fra samarbeidet i den sammenslåtte seksjonen 3. Økonomi. Gjennomgang ved økonomiansvarlig Per Trygve Norman 4. Valg. Representant for valgkomiteen legger frem innstilling til nytt styre, redaksjon for Toksikologen og valgkomite 5. Forslag til aktiviteter for kommende år 6. Eventuelt

16 Innkalling til Årsmøte i seksjon for klinisk farmakologi Sted: Radisson SAS Resort Beito (Tidl. Beito Høyfjells hotell) Tid: Lørdag 26. januar 2002 kl DAGSORDEN: 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsberetning Godkjenning av budsjett for seksjon for klinisk farmakologi 6. Valg av styre 7. Oppnevning av valgkomite

17 Etterutdanningskurs i toksikologisk risikovurdering i Nederland med god deltagelse fra Norge Hele fire personer fra Norge - og herav to fra stiftelsen GRIP* - hadde gleden av å få delta på et innholdsrikt to-ukers etterutdanningskurs om risikovurdering av kjemikalier i Nederland i oktober. Hele kurset var sponset av EUkommisjonen, slik at alle utgifter forbundet med kurs, reise og opphold ble betalt for de utenlandske kursdeltagerne. Dette bidro til at en unik samling av interesserte fra mange land uten egne etterutdanningsprogrammer kunne bli skolert om utviklingen på fagfeltet risikovurdering og risikoreduksjon! Kurset Toxicological Risk Assessment (TRA) er en av mange forskjellige kursmoduler som til sammen danner grunnlaget for den nederlandske godkjenningsordningen av toksikologer. I motsetning til mange andre kurs i denne serien var det ikke særlig dybden, men derimot den faglige bredden som gjorde TRA spesielt lærerikt og interessant! På kurset fikk deltagerne en generell innføring i prinsipper for kjemikalievurdering både for mennesker og miljø, i tillegg til spesielle toksikologiske aspekter ved forskjellige typer produkter og næringsmidler. Alle temaene ble bygget inn i rammen risikovurderinger, og problemstillingene ble belyst ved bruk av reelle "cases", ikke minst hentet fra EUs kjemikaliearbeid. På denne måten fikk ikke bare deltagerne oppfrisket sin toksikologiske kunnskap på feltet, men lærte også mye om arbeids- og beslutningsprosesser i EU. For oss i GRIP som jobber med kjemikalieinformasjon og risikovurderinger var derfor også hele rammen rundt kurset veldig nyttig. Den faglige delen av kurset var bygget opp rundt boka Risk Assessment of Chemicals: An Introduction (av van Leeuwen og Hermens, utgitt av Kluwer Academic Publishers). I tillegg fikk vi utdelt godt kursmateriell med kopi av foiler og eksempler fra alle forelesninger. Disse ble supplert med praktiskteoretiske gruppeoppgaver som ble ledet av fageksperter fra inn- og utland. Kurset ble avsluttet med en kort eksamen for dem som trengte kursbevis for å bli godkjent som toksikolog av sine nasjonale foreninger. I tillegg til et meget proft faglig arrangement, fortjener også arrangørene honnør for deres innsats for å gi oss et utbytterikt opphold sosialt sett. Kurset ble arrangert i et konferansesenter litt utenfor den lille universitetsbyen Wageningen, som ligger vel en time med tog fra Amsterdam. I kurshelgen hadde alle deltagerne fri slik at det var gode muligheter både for storbyopplevelser, kultur og turer i det grønne. De to ukene vi oppholdt oss

18 sammen i Wageningen bød også på rikelig med tid til å bli godt kjent, og man knyttet gode sosiale og faglige kontakter for framtiden! Dette kurset har virkelig vært faglig svært utbytterikt og en inspirasjon for oss; og vi vil oppmuntre alle til å gripe denne unike muligheten når EU sponser oss u-land igjen! Dersom noen lurer på noe i forbindelse med dette kurset, så bare ta kontakt med eller Ved Gry Dahl og Ottar Madslien GRIP * GRIP for bærekraftig produksjon og forbruk - er stiftet og finansiert av Miljøverndepartementet. GRIP jobber for å omstille næringslivet i miljøriktig retning. De som deltok på dette kurset arbeider i et eget informasjons- og kompetansesenter for helse- og miljøfarlige kjemikalier. Mer info:

19 Følgende søkere er tildelt rekrutteringsstipend til Vintermøtet 2002: Solveig Andersen, Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus Grethe Helen Bøe, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo/Giftinformasjonssentralen Solveig Føreland, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo/Statens arbeidsmiljøinstitutt Marte Handal, Statens Rettstoksikologiske institutt Randeep Mandla, Institutt for Klinisk Biokjemi, Rikshospitalet Espen Molden, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Jens Henrik Norum, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo/MSD Kardiovaskulært Forskningssenter Joachim Paasche, Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet/MSD Kardiovaskulært Forskningssenter Elise Rundén, Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo Mohammad Nouri Sharikabad, Amersham Health Nils Tore Vethe, Institutt for Klinisk Biokjemi, Rikshospitalet Kjetil Wessel Andressen, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo Johan Øvrevik, Avdeling for Miljømedisin, Folkehelsa Stipendene er gitt med støtte fra Legemiddelindustriforeningen, LMI

20 REDAKSJONSMEDLEMMER SØKES! NSFT-nytt er for tiden uten redaksjonsmedlemmer. Styret i NSFT kommer herved med en oppfordring til medlemmer som kan tenke seg å gå inn i redaksjonen. Ta kontakt med Ivar Aursnes, formann (Institutt for Farmakoterapi, Universitetet i Oslo, p.b Blindern, 0316 Oslo. eller Øyvind Melien, sekretær (Ullevål universitetssykehus, Klinisk Kjemisk Avd., Seksjon for Klinisk Farmakologi. E-post: STILLINGSANNONSER PÅ WEB-SIDEN Generalforsamlingen i NSFT har åpnet for at lenker til stillingsannonser kan legges inn på NSFTs hjemmeside. Styret i NSFT har i møte besluttet at det tas kr. 500 i betaling for å få lagt inn en slik lenke. Dette kan også være en god måte å bidra til NSFTs økonomi. For nærmere informasjon om denne tjenesten ta kontakt med Per Johan Nesje, Institutt for Farmakoterapi (tlf ). BLI MEDLEM I NSFT Fyll ut søknadsskjema på vår hjemmeside NOEN WEB-ADRESSER: Se nye web-adresser bl.a. til NSFTs søsterorganisasjoner i andre land på vår hjemmeside.

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004.

Generalforsamlingen i NSFT ble holdt på Beito Høyfjellshotell den 31. januar 2004. Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net ÅRSBERETNING 2004 1. Styrets sammensetning. Generalforsamlingen

Detaljer

NSFT-nytt MAI 2001 INNHOLD:

NSFT-nytt MAI 2001 INNHOLD: NSFT-nytt MAI 2001 INNHOLD: Fra formannen Referat fra generalforsamlingen 2001 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 21. mai 2001 Vårmøtene 21. og 22. mai 2001 Blomsterekskursjon 29. mai 2001

Detaljer

NSFT-nytt NOVEMBER 2001

NSFT-nytt NOVEMBER 2001 NSFT-nytt NOVEMBER 2001 INNHOLD: Fra formannen Erik Dybing: ny president i IUTOX Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2001 Referat fra EPHAR Council Meeting 2001 Høstmøtene 2001 Vintermøtet 2002

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

-nytt NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI. April 2000. Presentasjon av det nye styret s. 7 Program for Vårmøtet s. 3.

-nytt NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI. April 2000. Presentasjon av det nye styret s. 7 Program for Vårmøtet s. 3. -nytt NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI April 2000 Presentasjon av det nye styret s. 7 Program for Vårmøtet s. 3 Beito Tilstandsrapport s. 4 Posterprisvinnere s. 6 Referater Årsmøte i NSFT s.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Oslo, 31.10.2017 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Geografisk Selskap Det ble på generalforsamlingen under Geografikonferansen 2017 innsatt et interimstyre for Norsk Geografisk Selskap.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer

Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer Statutter 1 - Navn og sete Foreningens navn er Nordisk Hydrologisk Forening - Nordic Association for Hydrology. Statutter

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert VEDTEKTER oppdatert 12.2013 1 Foreningens navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med kortformen NORTIND 1.2 Foreningens adresse er forretningsførers adresse.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstraordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29 mai 2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer