Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg"

Transkript

1 Nye Deichmanske hovedbibliotek Dialogkonferanse

2 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering 5. Informasjon om de enkelte entrepriser 6. Utfordringer

3 1. Historien - I 2008 solgte Oslo kommune Vestbanetomten tilbake til Staten og inngikk en opsjonsavtale med HAV Eiendom om lokalisering av Munch-museet og Deichman i Bjørvika Plan- og designkonkurranse for Nye Deichmanske hovedbibliotek med tilstøtende arealer i den såkalte Deichman-aksen. - Prosjektet Diagonale forfattet av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo ble kåret som vinner. - Kontrahering rådgivere og prosjektledelse; - Prosjektledelse og ARK - høsten RI-kontrakter - våren IARK - ultimo Byggeledelse ultimo Forprosjekt ble levert Bystyrevedtak Bygging og finansiering - Rammetillatelse Byggestart desember 2013

4 2. Orientering om prosjektet Organisering Prosjektrolle Prosjekteier / byggherre Prosjektledelse Byggeledelse Arkitekt Interiørarkitekt Tekniske konsulenter Firma Kultur og idrettsbygg ÅF Advansia AS Opak AS / Erstad & Lekven AS Lund Hagem Arkitekter AS og Atelier Oslo AS Scenario AS Multiconsult AS (RIB, RIV, RIE, RIBr, RITr, RIA) COWI AS (RIS) Rambøll AS (RIKT) Asplan Viak / Kan Energi AS (RIM)

5 2. Orientering om prosjektet Beliggenhet

6 2. Orientering om prosjektet Beliggenhet

7 2. Orientering om prosjektet Beliggenhet Dronning Eufemias gate Riggareal Operagata

8 2. Orientering om prosjektet Program Funksjon Tomt Nye Deichmanske hovedbibliotek Felt A8 Areal m 2 FUA m 2 BTA m 2 BRA (regulert) Etasjer Høyde Atkomst Besøkstall Miljøstatus 5 etasjer + 3 innskutte messaniner Full kjeller 30,0 35,5 m Publikumsatkomst gateplan: Vest, nord og sørøst Transport/varer: Kjørerampe via A / år Passivhusnivå og 50% kutt i klimagassutslipp

9 2. Orientering om prosjektet Program Volumet er organisert rundt tre gjennomgående diagonale lyssjakter og rundt tre vertikale kjerner for teknikk og installasjoner. Lyssjaktene skaper kontakt opp igjennom etasjene, de sprer lys og åpner siktlinjer. Publikumsarealet består av et sammenhengende åpent rom over alle hovedplan. En foldekonstruksjon over 5. etasje løser de ulike utkragingene med et helhetlig system. Teknikk samlet under oppforede gulv

10 2. Orientering om prosjektet Program

11 2. Orientering om prosjektet Program

12 2. Orientering om prosjektet Program

13 2. Orientering om prosjektet Program

14

15

16 3. Prioritering av resultatmål 1. Kostnad 2. Kvalitet 3. Tid

17 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering Entreprise Entreprisenavn Entrepriseform Status D000 Rigg NS8405 Kontrahert / pågår D001 Spuntarbeider NS8405 Kontrahert / avsluttet D012 Grunnarbeider og råbygg til dekke over U1 NS8405 Kontrahert / pågår D013 Råbygg over dekke 01 NS8405 Ikke kontrahert D003 Fasader NS8407 Kontrahert / ikke startet D004 Innredningsarbeider NS8405 Ikke kontrahert D005 Røranlegg NS8405 Ikke kontrahert D006 Luftbehandlingsanlegg NS8405 Ikke kontrahert D007 Automasjon NS8405 Ikke kontrahert D008 Elektro/Tele NS8405 Ikke kontrahert D009 Heiser og rulletrapper NS8405 Kontrahert / ikke startet D010 Boksorteringsanlegg NS8407 Kontrahert / ikke startet D011 Utomhus NS8405 Ikke kontrahert D020 Løst inventar Ikke kontrahert D030 IKT brukerutstyr Ikke kontrahert D040 IKT applikasjoner Ikke kontrahert

18 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D000 Rigg (kontor-, spise- og skiftebrakker), utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Kontrahert og pågår Entreprenør: Malthus AS Plassering: Strandveien ved Børsen

19 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D001 Spuntarbeider, utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Kontrahert og avsluttet Entreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS Utførte arbeider; Rammet spunt ca m 2 Utgraving til kote 0, transport og deponering ca m 3

20 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D012 Grunnarbeider og råbygg U1 Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Kontrahert og pågår Entreprenør: Atlant entreprenør AS Riving kulvert: m 3 Graving under kote 0: m 3 Peler: lm Arbeidsdekke i betong m 2 Betong m 3 Forskaling m 2 Armering tonn Prefab. betongbjelker 400 m 2 Konstruksjonsstål 35 tonn

21 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D013 Råbygg over U1 Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Høsten 2015 Betong m3 Plan forskaling m2 Skrå forskaling m2 Armering tonn Hoveddekker m2 (biaksiale huldekker) Samvirkedekker 650 m2 Konstruksjonsstål 300 tonn

22 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D003 Fasader Totalentreprise (NS 8407) Status: Kontrahert, leverandørprosjektering pågår Entreprenør: Roschman Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH Komposittelemeneter, 3-lags glass, aktiv solavskjerming med screenduk, utvendig åpningsbart glass, innvendig glass ca m 2 3-lags glass ca m 2 Inngangspartier med karuselldører 3 stk Glasstak overlys, foiltec eller tilsvarende ca.175 m 2

23 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D004 Innredningsarbeider Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vinter 2016 Gulv Innervegger Installasjonsgulv ca m 2 Murvegger ca. 350 m 2 Teppebelegg ca m 2 Gipsvegger ca m 2 Slipt påstøp med gulvbokser ca m 2 Glassvegger ca m 2 Gulvbelegg/fliser ca. 500 m 2 Dører ca. 270 stk Himlinger Treullplate ca m 2 Akustiske bafler ca m 2 Ståltrapper i publikumsarealer 11 stk Rømningstrapper stål 3 stk Brystninger, rekkverk stål og glass ca. 700 lm Malerarbeider ca m 2 Garderober og toaletter 40stk Fast inventar ca m 2 BTA Faste bokhyller/mediestativ i stål Arbeidsbord / benker, sittebenker, kjøkken

24 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D005 Røranlegg Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vinter 2016 Sanitær Vann og avløp - Tappevann til toaletter, garderober, bevertning etc. Oppvarming varmt vann via fjernvarmeveksler i U1 Pumpekummer for spill- og overvann i U1. Takvann med UV-system Bunnledninger legges mellom bunnplate og ferdig gulv plan U1. Varmeanlegg med fjernvarme via varmeveksler Distribusjonsnett med utstyr/pumper forsyner radiatorer i U1, nedfelte konvektorer ved fasade, gulvvarme i plan 1, varmebatterier i luftbehandlingsaggregater i U1 og kjerner. Kjøleanlegg - fjernkjøling med veksler Brannslokking Distribusjon via innstøpte TABS betongdekker, kjølebatterier i ventilasjonsaggregater, dataromskjølere/fancoils Fullsprinkling vertikale hovedføringer i kjerner og i hovedsak horisontale føringer i installasjonsgulv Inergen slokkeanlegg for tekniske rom (datarom/hovedtavlerom/kr-rom/ups-rom etc) Inert slokkeanlegg for Deichmanssamlingen Snøsmelteanlegg ca. 800 m2 Støvsugeranlegg

25 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D006 Luftbehandlingsanlegg Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vinter 2016 Luftbehandlingsaggregater (desentraliserte) Avkast til ventilasjonstårn på gateplan Tilførsel av friskluft for plan 2 til 5 via installasjonsgulv med tilluftsventiler Røykavtrekk fra alle etasjer ledes over tak Trykksetting av rømningstrapper med vifter

26 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D007 Automasjon Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vinter 2016 Komplett anlegg for styring, regulering og overvåking (SRO-anlegg) Presentasjonssystem SD-anlegg EOS-system Tavler Undersentraler Nettverksutstyr for feltbuss Feltkomponenter for aggregater samt periferiutstyr (følere, aktuatorer, shuntventiler, energimålere etc.) VAV-system, inkludert komponenter og styringssystem Installasjon Test / Igangkjøring / Prøvedrift / FDVU / Opplæring Automatiseringsanlegg for energioptimal drift og overvåking inklusive romkontroll Styring av ventilasjonsaggregater Kjøleanlegg med innstøpte TABS i uk betongdekker + dataromkjølere/fancoils. Varmeanlegg med radiatorer, konvektorer, innstøpt gulvvarme, varmluftsporter Snøsmelteanlegg BUS-anlegg for avansert kontroll av inneklima, belysning, solavskjerming, alarmer m.m. Gasslokkeanlegg

27 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D008 Elektro/Tele Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vinter 2016 Generelle anlegg - føringsveier, bæresystem, jording, lynvernanlegg og gulvbokser/uttaksmoduler. Fordelingsanlegg - fordelinger inkl. strømskinner og stigerkabler. Kursopplegg for lys, stikk, teknisk m.m. Belysning - lysstyring, belysningsutstyr, ledelys og etterlysende ledesystem EL-varme - varmekabler for frostsikring av nedløp, rondeller og renner etc. Reservekraft Elkraftaggregat (ca. 450 kva) med lyddemping UPS-anlegg (ca. 240 kva/20 min) Tele og automatisering - Telefordelinger og stigerkabler tele Spredenett for data cat 6A inkludert fiber og tilhørende komponenter Alarm og signalanlegg - brannalarmanlegg, adgangskontroll, pasientsignal HCWC Lyd og bilde - talevarslingsanlegg, TVO Utendørs elkraft - belysning ved innganger, uttak

28 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D009 Heiser og rulletrapper Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Kontrahert Entreprenør: Thyssen Krupp Rulletrapper Publikumsheiser Vareheis Kjøkkenheis Rulletrapper Løftebord 2 stk 1 stk 1 stk 8 stk 1 stk

29 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D010 Boksortering Totalentreprise (NS 8407) Status: Kontrahert, leverandørprosjektering pågår Entreprenør: Lyngsøe Library Systems A/S Heis Frakte medier fra/til/mellom alle plan (6 plan / hm) Sortering på alle plan med varierende antall fraksjoner ( ) Traller/vogner ( stk) Innleveringsautomater (4-6stk) for publikum hvorav 1 døgnkontinuerlig Innkast for ansatte i alle plan (6-8stk) Utlånsenheter (15-20stk)

30 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D011 Utomhus Utførelsesentreprise (NS 8405) Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Våren 2017 Grovterrassering av tomt ca. 800 m 3 Utvendig betongtrapp ca. 650 m 2 Stein belegning ca. 800 m 2 Søppelkasser ca. 20stk Sykkelstativ ca. 200stk Utendørs elkraft Utendørs VVS - avvanning av veier og plasser Skilting Bygging av fortau / re-etablering av fortau

31 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D020 Løst inventar Totalleveranser Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Høst 2016 Kontor- og platemøbler ca.160stk Sitte- og konferansemøbler i møte- og stillerom 90 sitteplasser Lager/arkiv/kopirom 10stk Diverse (garderobe, drikkestasjon, trimrom etc) 40stk Møbelsnekkerleveranse 275stk Inventar for utstillinger/eksponering 80stk Biblioteksfaglig inventar 400 lm Scenografiske installasjoner 10stk Miljømøbler 800 sitteplasser Studie- og konferansemøbler 700 sitteplasser Diverse platemøbler 12 stk Skilt og grafikk ca m 2 Supplerende effektbelysning 50stk

32 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D030 IKT Brukerutstyr Totalleveranser Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vår 2017 Leveransen vil omfatte: Nettverksutstyr for trådbasert og trådløst datanett for ansatte og publikum, nettverksovervåking, løsning for sikker informasjonsutveksling, løsning for styring av nettverks- og multimedie utstyr for å sikre lavest mulig energiforbruk Kommunikasjonsløsning inkl. sentralbordsløsning og tilrettelegging for nødnett Multimedia bestående av lyd- og bildeløsninger og sceneteknikk til flerbrukssal, mediesal og møterom. Informasjonsløsninger til publikumsområdene i form av store og små infoskjermer o.l. Temautstillinger og interaktive multimediainstallasjoner til kunnskapsformidling. Elektronisk ID og posisjoneringsløsning for orientering i bygget og uthenting av informasjon og metadata fra bibliotekssystemet.

33 5. Informasjon om de enkelte entrepriser D040 IKT applikasjoner Totalleveranser Status: Ikke kontrahert Entreprenør: - Planlagt kunngjøring: Vår 2017 Leveransen vil omfatte: Løsning for effektiv energistyring av nettverkskomponenter og multimedieutstyr Løsning for publikasjonsverktøy rettet mot IKT-brukerutstyr levert i D030 Løsning for navigasjon i bygget som samhandler med skilting Leveranse av data til KULs applikasjonsprosjekt* * KUL (Deichmanske hovedbibliotek) har et eget applikasjonsprosjekt som ikke håndteres via byggeprosjektet og som omfatter biblioteksystem

34 6. Utfordringer Utradisjonelt byggeri Byggerekkefølge, samtidighet, grensesnittskoordinering Riggforhold effektiv drift, logistikk, RTB

35 6. Prosjektutfordringer

36 6. Prosjektutfordringer

37 6. Prosjektutfordringer