FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM ARKITEKTUR REIULF RAMSTAD ARKITEKTER SWECO

2 Lier kommune Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SUMMERINGSSKJEMA FELLESKOSTNADER BYGNING VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTENDØRS GENERELLE KOSTNADER TIMEPRISER REGNINGSARBEIDER PÅSLAGSPROSENTER OPSJONER GARANTIER UNDERENTREPRENØRER PROSJEKTERING / RÅDGIVERE ENHETSPRISER ENHETSPRISER BYGNING SUMMERINGSSKJEMA Komplette arbeider, leveranser og ytelser i henhold til konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kode Beskrivelse SUM 1 Felleskostnader 2 Bygning 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader Tilbudssum ekskl. mva. 25 % mva. Tilbudssum inkl. mva. Tilbudet skal prises i samsvar med kontraktsbestemmelsene. Alle priser skal gjelde fra totalentreprenør, dvs inklusive alle eventuelle påslag

3 Lier kommune Side 3 av FELLESKOSTNADER 11 Rigg 12 Drift av byggeplass 13 Entrepriseadministrasjon 14 Andre felleskostnader 15 Ivaretakelse av krav til Rent tørt bygg 17 Rigging, drift og nedrigging av miljøstasjon for avfall 18 Hjelpearbeider tekniske fag 19a 19b Prøvedrift Opplæring Felleskostnader totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post BYGNING 20 Bygning generelt 21 Grunn og fundamenter 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast inventar 28 Trapper, balkonger Bygning totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post 2

4 Lier kommune Side 4 av VVS 30 Energiberegninger 31 Sanitæranlegg 32 Varmeanlegg 33 Brannslokkingsanlegg 35 Kulde 36 Luftbehandling 37 Komfortkjøling VVS totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post ELKRAFT 40 Elkraft generelt 41 Basisinstallasjoner for elkraft 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 Elvarme 46 Reservekraft 49 Andre elkraftinstallasjoner Elkraft totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post 4

5 Lier kommune Side 5 av TELE OG AUTOMATISERING 50 Tele og automatisering generelt 51 Basisinstallsjon for tele og automatisering 52 Integrert kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm- og signalsystemer 55 Lyd- og bildesystemer 56 Automatisering 59 Andre installasjoner for tele og autom. Tele og automatisering totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post ANDRE INSTALLASJONER 62 Person- og varetransport Andre installasjoner totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post UTENDØRS 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS-anlegg 74 Utendørs elkraft 75 Utendørs tele- og automatisering 76 Veier og plasser 77 Park og hager Utendørs totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post 7

6 Lier kommune Side 6 av GENERELLE KOSTNADER 82 Prosjekteringsledelse 82 Arkitekt og interiørarkitekt 82 LA - landskapsarkitekt 82 RIB byggeteknikk 82 RIV VVS 82 RIE elektro 82 RIBr brann 82 RI akustikk 82 RI energi 83 Administrasjon 84 Bikostnader 85 Forsikringer, gebyrer, og lignende 86 Garantistillelse 87 Nødvendige godkjennelser 88 FDV dokumentasjon 89 Branndokumentasjon Generelle kostnader totalt eks. mva. Overføres til summeringsskjema post 8 2 TIMEPRISER REGNINGSARBEIDER Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor. Timepriser skal inkludere alle påslag. Timepriser mannskap Kategori Timepris eks mva Lærling/hj.arbeider Timepris eks mva Elektriker Rørlegger Tømrer Betongarbeider (armering, forskaling, gulvpuss og montasje betongelement) Grunnarbeider Stålarbeider Maler Taktekker Murer Blikkenslager Andre:

7 Lier kommune Side 7 av 9 Timepriser prosjektadministrasjon Kategori Prosjektleder (PL) Anleggsleder Prosjekteringsleder Formann / Bas Øvrige prosjektmedarbeidere (Kalk, HMS, kvalitetssikring, prosjektstyring) Delprosjektleder utførelse tekniske fag Arkitekt (ARK) Rådgiver bygg (RIB) Rådgiver VVS (RIV) Rådgiver elektro (RIE) Andre: Timepris eks mva Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon, kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling. Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal være vedlagt tilbudet. Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt i kontraktsbestemmelsene. 3 PÅSLAGSPROSENTER Beskrivelse % Påslagsprosent materiell Påslagsprosent ved eventuell tiltransport Påslagsprosent ved eventuell fremdriftskoordinering 4 OPSJONER Beskrivelse 5.1 Fast sum for lønns- og prisstigning 5.2 Innredning kafeteria slik det fremgår av Teknisk beskrivelse post 275 eks mva 5 GARANTIER Garantier vil bli stillet gjennom: Garantist: Adresse: Telefon: Telefaks:

8 Lier kommune Side 8 av 9 Kontaktperson: 6 UNDERENTREPRENØRER Leverandøren oppgir her eller i eget vedlegg, hvilke entreprenører som skal benyttes. Underentreprenører Oppdrag Underentreprenør Navn/Adresse 7 PROSJEKTERING / RÅDGIVERE Leverandøren oppgir her eller i eget vedlegg, hvilke firma som skal benyttes. Reiulf Ramstad Arkitekter og Solem Arkitektur AS tiltransporteres. Fag Prosjekteringsledelse (PGL) Arkitekt og interiørarkitekt LA landskapsarkitekt Firma - Navn/Adresse Reiulf Ramstad Arkitekter / Solem Arkitektur Solem Arkitektur RIB byggeteknikk RIV VVS RIE elektro RIBr brann RIaku akustikk RIenergi energi

9 Lier kommune Side 9 av 9 8 ENHETSPRISER Enhetsprisene eks mva oppgitt nedenfor skal benyttes som grunnlag for å kalkulere eventuelle endringsavtaler. Postene henviser til poster i beskrivelsen og gjelder komplett leveranse som beskrevet inkl. montasje, overflatebehandling etc. 8.1 Enhetspriser bygning Post Leveranse Enhet Enhetspris / Vinduer, dører, porter: Tillegg for uknuselig glass i vinduer Tillegg for selvrensende glass Solavskjerming: Zip-screen eller tilsv. med automatikk Solreflekterende glass Utvendig kledning yttervegger: Type YV 01 Sinkkledning Type YV 02 Stående trekledning Type YV 03 Platekledning med trelameller Trelameller på glassfasader Overflate vegger: Furufiner Robustgips Keramiske fliser på bad beboerrom Vinyl Keramiske fliser produksjonskjøkken Keramiske fliser andre kjøkken Støvbinding betong Gulvoverflater: Industritregulv Gummibelegg Vinyl Sklisikre fliser, produksjonskjøkken epoxxymalt betong Slipt betong Himlinger og overflatebehandling: Fast gipshimling Gipshimling, systemhimling med skjult bæresystem 255 Hygienehimling (systemhimling) Furufiner, systemhimling med skjult bæresystem Spilehimling i metall Spilehimling i tre 271 Heve-/senke benk kjøkkeninnredning Stk 272 Produksjonskjøkken (opsjonspris) RS Innredning kafeteria Innredning bad beboerrom: Merkostnad for elektrisk hev/senk for servant fremfor manuell. Merkostnad for elektrisk hev/senk for toalett/sisterne fremfor manuell 279 Takheis Stk 2712 Gardinoppheng Stk RS Stk Stk