Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012"

Transkript

1 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E avtales E 4101 Sykeromskanaler avtales E 4401 Belysningsutstyr avtales E 4601 Reservekraft Kontrahert avtales E 6101 Heiser Kontrahert avtales

2 Entreprise nr: 4001 Dato: Entreprisenavn: teknisk infrastruktur Versjon: 2 Teknisk Totalentreprise Prekval, tilbud, forhandling Delvis regulerbare mengder og 4401 (Sikkerhetssystemer og Pasientsignal vurderes) Utsendelsesdato: Kontraheringsdato: Byggestart: avtales Hoved- (Beskrivelse 2- og 3-sifret nivå bygningsdelstabell) mengder *) Leveranse av elektrotekniske anlegg Følgende systemløsninger inngår i ca m2 nybygg + utomhus: 24 Datagulv i Elhovedfordelinger-, UPS- og SHKR-rom ca 1300 m2 41 Generelle anlegg. Føringsveier, bæresystem, jording og lynvernanlegg 43 Fordelingsanlegg, inkl. inntaks- og stigeledninger, hovedfordelinger, under- og gruppefordelinger, fordelinger for drift og fordelinger for annen virksomhet. Byggestrømsanlegg 400 V inkl drift 44 Kursopplegg for lys og montasje av belysningsutstyr, inkl komplett lysstyring 45 Elvarme (begrenset til spesielle behov). Fordelingsanlegg og utstyr for romvarme, 46 Drifts og virksomhetstekniske anlegg. Fordelingsanlegg med uttak for drift og virksomhet, kabling for feltbus. 462 Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg (UPS) 542 Brannalarmanlegg med kursopplegg og utstyr 56 Kabling for feltbus skal medtas som opsjon uten at Byggherren plikter å utløse opsjonen. 57 Stam-, stige-, og spredenett for IKT (kabling relatert til NEK EN Felles kablingssystem for IT systemer) - Innredning i IT-rom som skap og paneler. 74 Utomhus elkraft Rigg og drift, prosjektledelse, grensesnittskoordinering systemdesign, detaljprosjektering og underlag for BIM (modellering) Opplæring, testing, idriftssettelse og prøvedrift *) Installasjoner for m 2 sykehus. Orienterende mengder vil bli oppgitt Entreprisen omfatter grensesnitt mot bl.a. følgende: Entrepriser for automasjon, IKT, sikkerhetsanlegg, reservekraft, høyspent, heis, VVS, bygningsmessig og medisinteknisk utstyr etc. Tidlig installasjon av jordelektroder og rør i grunnen kan bli overført til bygningsentreprisene Byggherreprosjektering: Prosjekteringsgruppen (PG) har ved anbudsutsendelsen utført Forprosjekt, Funksjonsprosjekt og Anbudsprosjekt. Entreprisen vil få utført modelleringstjenester med koordinering i BIM fra PG, som omfatter BIM-modellering, generering av arbeidstegninger og "Som-bygget"-tegninger. PG oppdaterer dimensjoneringer, el-tekniske beregninger og enlinjeskjemaer for entreprenørens kontroll og videre detaljering. Entreprenør- / Leverandørprosjektering: Grunnlag for modellering til PG. Kontroll av BIM og arbeidstegninger fra PG. Detaljering/ tilpassing og koordinering mot andre tekniske fag, entreprenører og utstyrsleverandører. Supplerende el-tekniske beregninger. Ivareta nødvendig koordinering under utvikling av systemer, med myndigheter og nettselskaper, prosjekteringsgruppen, brukere og byggherre. Underlag for "Som bygget"-tegninger. FDV-dokumentasjon. Regulering og Kontraktens enhetspriser / punktpriser benyttes ved mengderegulering. Kontraktens enhetspriser legges også til grunn for brukertilpasning, evnt. fastpristilbud fra entreprenør.

3 Entreprise nr: 4101 Entreprisenavn: Sykeromskanaler Versjon: 2 Rammeavtale Tilbud, forhandling Enhetspriser, mengderegulering 4001 Elektriiske anlegg Utsendelsesdato: Kontraheringsdato: Byggestart: avtales Hovedmengde *) KK3101 Sengeromskanal, 1-sengs, i standard sengerom stk 352 KK3301 Sengeromskanal, luftsmitteisolat stk 6 KK3201 Overvåkningskanal 1-sengs stk 20 KK3202 Overvåkningskanal 2-sengs stk 6 KK3203 Overvåkningskanal 3-sengs stk 3 KK3204 Overvåkningskanal 4-sengs stk 0 KK3502 Kuvøsekanal 2-sengs stk 3 KK3503 Kuvøsekanal 3-sengs stk 0 KK3601 Undersøkelseskanal-lett stk 134 KK3401 Dialysesøyle, enkel stk 6 KK3402 Dialysesøyle, dobbel stk 7 KK3211 Overvåkingskanal, luftsmitte 1-sengs stk 0 KK3102 Sengeromskanal 2-sengs stk 12 KK3103 Sengeromskanal 3-sengs stk 6 KK3701 Back-up kanal operasjon stk 9 KK3702 Intensivkanal 1-sengs stk 27 KK3602 Undersøkelseskanal-tung stk 20 KK3212 Overvåkningskanal luftsmitteisolat type 2 stk 1 KK3106 Sengeromskanal 1-sengs type 2 stk 20 KK3107 Sengeromskanal 2-sengs Type 2 stk 2 KK3506 Kuvøsekanal 1-sengs type 2 stk 0 KK3507 Kuvøsekanal 2-sengs type 2 stk 0 KK3508 Kuvøsekanal 3-sengs type 2 stk 1 KK3509 Kuvøsekanal stelleplasser stk 1 Opplæring og testing *) Installasjoner for m 2 sykehus. Foreløpig anslåtte mengder oppgitt Entreprisen omfatter grensesnitt mot bl.a. følgende: Myndighetskrav, entrepriser for EL-teknisk infrastruktur, IKT infrastruktur, automasjon, sikkerhetsanlegg, VVS (gass) og bygningsmessige entrepriser. Brukere og byggherre. Leverandørprosjektering: Detaljprosjektering og design av utstyr, tilpassing og koordinering mot bygnings-messige og tekniske fag/entrepriser. Som bygget tegninger og FDV-dokumentasjon (på komponent nivå) Produkttilpassing i designprosess med byggherre og brukere

4 Entreprise nr: 4401 Entreprisenavn: Belysningsutstyr Versjon: 2 Rammeavtale (R) Åpen konkurranse Enhetspriser, mengderegulering 4001 Elektriske anlegg Utsendelsesdato: Kontraheringsdato: Byggestart: avtales Hovedmengde *) Det vil bli etablert en eller flere rammeavtaler for levering av belysningsutstyr til prosjektet. En evt inndeling i flere avtaler vil kunne bli etter kategoriene: 1. Innfelte armaturer gruppe A ( hel avskjerming) 2. Innfelte armaturer gruppe B (hel avskjerming med rund og kvadratisk lysåpning) 3. innfelte korridorarmaturer og trapperomsarmaturer 4. Innfelte armaturer gruppe C (standard innfelte) 5. Utenpåliggende armaturer. (lyslister, armaturer med plastavskjerming (IP 44), kjøle og fryseromsarmaturer, speil og benkarmaturer, andre armaturer med høy IP-klasse) 6. Nedhengte armaturer 7. Innfelte downlights (standard) 8. Innfelte downlights (dekorative) 9. Utenpåliggende (hel avskjerming med rund lysåpning) 10. Leselamper, vegglamper, pendelarmaturer. 11. Sterilromsarmaturer (tak, benk og speil-armaturer) 12. Robuste og vandalsikre armaturer (alle typer) 13. Lese- og undersøkelseslamper. 14. Skrivebordslamper 15. Nødlys 16. Armaturer for belysning av vei, parkering og områdebelysning. (montert på stolpe og vegg) 17. Øvrige utendørsarmaturer (pullerter, montert i tak/baldakin, på vegg, nedgraving, innfelling osv) 18. Lyskastere Rammeavtaler gjelder levering av utstyr og evt modifisering, inkl planlegging av leveranse/logistikk og teknisk dokumentasjon. *) Lysarmaturer for m 2 BTA sykehus. Orienterende mengder vil bli oppgitt Utstyret leveres totalentreprenør 4001 på byggeplass som skal ha ansvar for mottak, lagring, interntransport, utpakking, montasje, tilkobling, programmering, testing, idriftsettelse, rengjøring og behandling av embalasje på byggeplass. Belysningsutstyr skal leveres med komplette opphengsdetaljer og klargjort for tilkopling via klemmer eller plugg i henhold til spesifikasjon. Grensesnitt mot systemhimlinger og andre skal avklares i direkte dialog mellom systemleverandørene Leverandørprosjektering: Kontroll av-, evt verifiserende lysberegninger av prosjekterte løsninger der utstyret skal benyttes. Grensesnittsavklaringer i samarbeid med totalentreprenøren Kun deltakelse ved evt produktmodifisering

5 Entreprise nr: 4601 Entreprisenavn: Reservekraft Versjon: 3 Teknisk totalentreprise. Tilbud, forhandling Fast pris Kontrahert - Utsendelsesdato: Kontraheringsdato: Kontrahert Byggestart: avtales Hovedmengde Gjennomgående totalleveranse, komplett funksjonsansvar Dieselaggregater 2,3 MVA stk 2 Dieselaggregater 2,3 MVA (opsjon) stk 1 Kontrollrom stk 1 Tankanlegg inkl dagtanker stk 1 Ekstern pipe med 4 løp stk 1 Opplæring, testing, idriftssettelse og prøvedrift Grensesnitt på 690 V nivå mot aggregattransformatorer. Grensesnitt mot bygg. Grensesnitt mot byggets SDanlegg. Entreprenør- / Leverandørprosjektering: Komplett detaljprosjektering på grunnlag av anbudsprosjekt og videre tverrfaglig modellering fra prosjekteringsgruppen (PG), tilpassing og koordinering mot bygningsmessige og tekniske fag. Utarbeidelse av plan og snitt-tegninger, (Grunnlag for modellering til PG. Kontroll av BIM fra PG) og skjemategninger, arbeidstegninger. Detaljering/tilpassing og koordinering mot øvrige aktører i prosjektet. "Som-bygget"- tegninger og FDV-dokumentasjon. Produkttilpassing i designprosess med byggherre og brukere

6 Entreprise nr: 6101 Entreprisenavn: Heiser Versjon: 3 Teknisk Totalentreprise Tilbud, forhandling Fast pris Kontrahert - Utsendelsesdato: Kontraheringsdato: Kontrahert Byggestart: avtales Hovedmengde Gjennomgående totalleveranse, komplett funksjonsansvar Akuttheis, 4 stopp kg stk 2 Sterilheis/personheis, 4 stopp 900 kg stk 1 Sengeheis stor, 5 stopp kg stk 10 Sengeheis stor, 6 stopp kg stk 2 Sengeheis liten, 3 stopp kg stk 1 Sengeheis liten, 4 stopp kg stk 1 Heis HC, vandalsikker, 2 stopp kg stk 1 Personheis, 2 stopp 900 kg stk 1 Personheis, 4 stopp 900 kg stk 2 Totalt antall heiser stk 21 Opplæring, testing, idriftssettelse og prøvedrift Entreprisen omfatter grensesnitt mot bl.a. følgende: Entrepriser for EL-teknisk infrastruktur, AGV, Automasjon, IKT infrastruktur og IKT kabling, Sikkerhetsanlegg, Reservekraft, Bygningsmessige entrepriser og Utstyrsentrepriser. Entreprenør- / Leverandørprosjektering: Komplett detaljprosjektering og BIM-modellering, på grunnlag av anbudsprosjekt og den videre tverrfaglige modellering fra prosjekteringsgruppen (PG), tilpassing og koordinering mot bygningsmessige og tekniske fag. Verifisering av trafikkanalyser og kapasitetsberegninger. Ivareta nødvendig koordinering under prosjektering og bygging; med myndigheter og entreprenører, PG, brukere og byggherre. Som bygget tegninger og FDVdokumentasjon Produkttilpassing i designprosess med byggherre og brukere

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer