Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol"

Transkript

1 Plan for gjennomføring Informasjonsmøte Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

2 Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av innledende entrepriser 4. Anskaffelsesprosedyre 5. Kontraktsbestemmelser 6. Tiltransport av rådgivere 7. Samarbeidsfase

3 Vår plan for gjennomføring - her en liten illustrasjon:

4 Tallstørrelser

5 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt Areal BTA Behandlingsbygg Sengebygg Psykiatri Teknisk sentral Sum (inkl. kulvert) Entreprisekostnad: ca 2,5 mrd. NOK, eks. mva.

6 Areal og kostnader Moss Tilsammen kvm. ombygging og nybygging, herav 500 kvm nybygg. Entreprisekostnad: ca 100 mill. NOK, eks. mva.

7 Entreprisestrategi

8 Entreprisestrategi I forprosjektet er fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet - målene for kostnader, kvalitet og tid.

9 Kriterier for valg av vår strategi: Investeringskostnad: Den modell som gir størst trygghet for gjennomføring innenfor fastsatt styringsramme på 5,09 mrd. NOK. Fremdrift: Det er lagt som føring at de fysiske byggearbeidene skal igangsettes i løpet av 2011 slik at man er i stand til å kunne ta sykehuset i bruk fra årsskiftet 2015/2016. Kvalitet: Det skal bygges et nøkternt sykehus med normalt god standard. Løsningsvalg med tanke på driftsøkonomi skal ivaretas i rimelig grad.

10 Entreprisemodell - Moss og Kalnes

11 Entreprisemodell Moss Entreprisekostnad, ca. 100 mill. NOK eks. mva. Byggherrestyrte sidestilte entrepriser.

12 Prosjektet Moss Fase 1 ( ) Kontorer i 4. etasje (3-400 kvm), Ny sterilsentral (350 kvm ombygging + tilbygg) Utvidelse om ombygging av dagens sterilsentral til tre nye operasjonsstuer Oppussing av to sengeposter. Fase 2 ( ) Dagkirurgi Øyeavdeling. Dialyseplasser (6+5 plasser) utføres i 2011.

13 Hovedmodell Kalnes Tradisjonell og velprøvd - med relativt få og store entrepriser: Utførelsesentrepriser innledende arbeider Fagvise totalentrepriser teknikk - gjennomgående Hovedentrepriser for bygningsmessige innvendige arbeideren per bygg En del systemleveranser vil bli kontrahert av byggherren og tiltransporteres entreprenører dersom dette anses mer formåltjenlig enn egenstyring.

14 Fleksibilitet i modellen Modellen er tilrettelagt med fleksibilitet for å kunne gjøre tilpasninger av pakkestørrelser og sammensetning. Alternativt kan det bli aktuelt å gå over til totalentrepriser også for bygningsmessige fag (fra og med tett hus) eller større integrerte totalentrepriser.

15 Bygningsavsnitt kvm kvm kvm kvm

16 Entreprisemodell Kalnes Rigg og drift Offentlig veianlegg Vei, vann og avløp Graving og masseflytt Grunn- og fundamenter (inkl. bunnledninger og kulvert) BEHANDLINGSBYGG* Råbygg SENGEBYGG* PSYKIATRI* SERVICEBYGG* Råbygg Råbygg Råbygg Tett hus Tett hus Tett hus Tett hus Bygningsmessig innredning Bygningsmessig innredning Bygningsmessig innredning Bygningsmessig innredning Fagvise totalentrepriser teknikk og IKT *) evt. sammenslåing flere bygg Tiltransporterte underentrepriser Brukerutstyrsleveranser Parkanlegg (grønt, atriumshager, takhager, helikopterplass)

17 Ansvar for fremdriftskoordinering

18 Fremdriftskoordinering Byggherren Overordnet koordinering Innledende entrepriser tom. tett hus Hovedentreprenører bygningsmessige innredningsarbeider Innredningsfase

19 Koordinering av grensesnitt Tekniske totalentreprenører er ansvarlig for grensesnitt og integrasjon av løsninger for å oppfylle funksjonalitet innenfor egen entreprise, og for grensesnitt og integrasjon mot andre entreprenører/ leverandører som er nødvendig for å ferdigstille funksjonalitet innenfor eget leveranseområde. Byggherren er ansvarlig for koordinering mellom totalentreprisene, dvs. utvikle planverk, samordne og gjennomføre integrerte tester.

20 Fremdrift kontrahering Bygningsmessig og teknikk 2011 og 2012 IKT 2012 og 2013 Brukerutstyr 2013 og 2014

21 Hovedfremdriftsplan

22 Kontrahering 2011 bygningsmessige arbeider Entreprise Anbud ut* Byggestart* Graving og masseflytting Okt/11 Offentlig veianlegg Nov/11 Vei, vann og avløp Des/12 Rigg (fellesrigg) Jan/12 Grunn og fundamenter Febr/12 Råbygg behandlingsbygg Aug/12 Råbygg servicebygg Sept/12 Råbygg sengebygg Aug/12 Råbygg psykiatri Jan/13 *) Datoer kan bli endret

23 Kontrahering 2011 tekniske entrepriser Entreprise Anbud ut* Kontrakt* Heiser Nov/11 Avfallsug Des/11 Høyspentanlegg (for Fortum) Jan/12 Termisk energi (for Østfold Energi) Jan/12 Reservekraftanlegg Des/12 Rørpostanlegg April/12 Luftbehandlingsanlegg April/12 Røranlegg, inkl. sanitær, gass, trykkluft April/12 Elektrotekniske infrastruktur April/12 *) Datoer kan bli endret

24 Kontrahering 2012 bygningsmessige arbeider Entreprise Anbud ut* Tett hus behandlingsbygg Tett hus behandlingsbygg Tett hus behandlingsbygg Tett hus behandlingsbygg Bygningsmessig innredning behandlingsbygg Bygningsmessig innredning sengebygg Bygningsmessig innredning servicebygg Bygningsmessig innredning psykiatri *) Datoer kan bli endret

25 Innhold av innledende entrepriser

26 Grave og masseflytting Klargjøring for fellesrigg Anleggsveier Bekkelukking Masseflytting for utomhusarbeider Utgraving byggegrop Tilbakefylling

27 Byggeplan offentlig veianlegg Offentlig veier og holdeplasser Offentlig gang- og sykkelvei Eventuelt forstøtningsmur Faunapassasje

28 Vei, vann og avløp Overvann Spillvann og pumpehus Vann og brannvann Konstruksjoner utendørs Utendørs elektro, tele og automatisering

29 Grunn og fundamenter Graving og fylling for fundamenter og U2-kulvert Pælearbeider Fundamenter U2-kulvert Bunnledninger og drenering Jording

30 Heiser Akuttheiser (2 stk) Sterilheiser (2 stk) Sengeheis stor (12 stk) Sengeheis liten (2 stk) Trappe- og heishus (1 stk) Total antall heiser, 19 stk

31 Avfallssug Enkle sjakter med ventil i bunnen. Transportsystem for avfall til mottak. Optisk sortering av avfall.

32 Rørpostanlegg Ordinære rørpoststasjoner og spesialstasjoner. Distribusjonssystem. Pumper. Vekslerstasjon/-anlegg.

33 Reservekraftanlegg 3 stk dieselaggregater 2,2 MVA 1 stk kontrollrom 1 stk tankanlegg Ekstern pipe m/fire løp

34 Røranlegg Sanitæranlegg Varmesystem Brannslukking Gass-system Kuldesystem Snøsmeltesystem Inngår ikke: Bunnledninger Varme- og kjølesystem og hoveddistribusjon

35 Luftbehandlingsanlegg Luftbehandlingsaggregater, fordelingsnett mv. Avtrekkssystem. Laboratorieavtrekk, sveisavtrekk etc. Varmegjenvinning. Operasjonsaggregater. Hotlab. Luftsmitteisolater.

36 Elektrotekniske anlegg Generelle anlegg, fordelingsanlegg og kursopplegg Elvarme Drifts- og virksomhetstekniske anlegg Avbruddsfri strømforsyning (UPS) Brannalarmanlegg Utomhus elkraft

37 Anskaffelsesprosedyre

38 Åpen / begrenset prosedyre Åpen anbudskonkurranse for alle innledende entrepriser. Begrenset konkurranse (prekvalifisering) for de store entreprisene.

39 Kontraktsbestemmelser

40 Kontraktsbestemmelser (under utarbeidelse) Planlegger å legge opp til standard kontraktsbestemmelser og med et begrenset omfang unntaksbestemmelser. Mest sannsynlig legger vi oss på standardene NS8405 og NS8407

41 Tiltransport av rådgivere Vi jobber med en modell som innbærer at det ikke vil bli lagt opp til tiltransport av tekniske rådgivere til totalentreprenører.

42 Samarbeidsfase Samarbeidsfase for å avklare endelig løsningsvalg innen de store tekniske totalentreprisene og eventuelt også hovedentrepriser for bygningsmessig innredninger, er aktuelt.

43 Takk for oppmerksomheten!

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10

FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10 UTFORDRINGER OG ERFARINGER Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Helsebygg Midt Norge Nytt universitetssykehus

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15 Årsberetning 2014 1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 INNLEDNING 6 BAKGRUNN 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 5.1 REPRESENTANTSKAPET 9 5.2 STYRET 10 5.3 PERSONALET 11 5.4

Detaljer

Nytt Østfold Sykehus (NØS)

Nytt Østfold Sykehus (NØS) Nytt Østfold Sykehus (NØS) 1 Henning Johansen DL RIB Et blikk på prosjektet med hovedvekt på: Orientering om prosjektet med entrepriseinndeling Utfordringer med grunnforhold Materialvalg Jordskjelv Konstruksjonsprinsipper

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato 17.06.2003/ 01.03.2004 BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as Hålogalandssykehuset Stokmarknes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 Forord Oslo kommune stiller,

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer