Brukerhåndbok. Kommersiell mikrobølgeovn. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Kommersiell mikrobølgeovn. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ"

Transkript

1 Brukerhåndbok Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis ovnen skifter eier, må denne håndboken følge med ovnen. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ EKSPONERING TIL HØYE DOSER MIKROBØLGEENERGI... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 Jordingsinstruksjoner...5 Installasjon...5 Display og funksjoner...6 Bruke ovnkontrollen (elektroniske modeller)...9 Programmere ovnkontrollen (elektroniske modeller) Bruk av tallskive Stell og rengjøring Før du ringer om service... 12

2 Modell-ID Ha produktinformasjonen klar når du kontakter Amana. Produktinformasjonen finnes på ovnens serieplate. Noter følgende informasjon: Modellnummer: Produksjonsnummer: Serie- eller S/N-nummer Kjøpsdato: Forhandlerens navn og adresse: Hvis du har spørsmål, eller vil kontakte en autorisert Amana-serviceperson, ring gratisnummeret i USA eller Canada, eller utenfor USA og Canada. Garantiservice må utføres av en autorisert Amana-serviceperson. Amana anbefaler også at du kontakter en autorisert Amana-serviceperson hvis det er nødvendig med service eller når garantien er utløpt. 2

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette symbolet må oppfattes som en SIKKERHETSMELDING ADVARSEL Når vi bruker elektrisk utstyr, må grunnleggende sikkerhetsregler følges for å redusere muligheten for brannsår, elektrisk støt, brann eller personskader. 1. LES alle instruksjoner før du tar ovnen i bruk. 2. LES OG FØLG de spesifikke FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING TIL HØYE DOSER MIKROBØLGEENERGI på denne siden. 3. Dette utstyret MÅ VÆRE JORDET. Må bare tilkobles ordentlig JORDET stikkontakt. Se JORDINGSINSTRUKSJONER på side Dette utstyret må installeres eller plasseres BARE i samsvar med installasjonsinstruksjonene i denne håndboken. 5. Enkelte produkter, for eksempel hele egg og forseglede beholdere som lukkede glasskrukker kan eksplodere og MÅ IKKE VARMES OPP i denne ovnen. 6. Dette utstyret må BARE brukes til det formålet det er beregnet på, og som er beskrevet i denne håndboken. Bruk ikke etsende kjemikalier eller damp i dette utstyret. Denne typen ovn er spesifikt fremstilt for å varme opp, koke, eller tørke mat. Den er ikke fremstilt for industriell bruk eller bruk i laboratorier. 7. Som ved annet utstyr, er det nødvendig med OMHYGGELIG TILSYN når den brukes av BARN. 8. Se instruksjoner om rengjøring av døren på side 12 i denne håndboken for produktsikkerhet. 9. Tåteflasker må IKKE varmes opp i ovnen. 10. Barnematglass skal åpnes når de varmes opp og innholdet må røres om eller ristes før det spises for å unngå brannsår. 11. Denne ovnen må IKKE brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer ordentlig, eller om det har blitt skadet eller har falt ned. 12. Denne ovnen, inkludert strømledningen, må BARE repareres av kvalifisert servicepersonell. Det er nødvendig med spesielt verktøy for å utføre service på dette utstyret. Kontakt nærmeste autoriserte servicekontor for kontroll, reparasjon eller justeringer. 13. Filteråpningene på dette utstyret må IKKE dekkes over eller blokkeres. 14. Dette utstyret må IKKE oppbevares utendørs. Dette produktet må IKKE brukes i nærheten av vann for eksempel nær en kjøkkenvask, i en fuktig kjeller, i et svømmebasseng eller på lignende steder. 15. Ledningen eller støpselet må IKKE legges i vann. 16. Ledningen må holdes BORTE fra VARME flater. 17. Ledningen må IKKE henges fra bordkant eller kjøkkendisk. 18. Bare til kommersielt bruk. FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING TIL HØYDE DOSER MED MIKROBØLGEENERGI A. IKKE forsøk å betjene denne ovnen med døren åpen da dette kan medføre skadelig eksponering til mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke deaktivere eller tukle med sikkerhetssperren. B. IKKE legg gjenstander mellom ovnen og døren eller la smuss eller rester av rengjøringsmidler bygge seg opp på tettelistene. C. IKKE bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig og at det ikke er skader på: 1. døren (bøyd) 2. hengsler og sperrer (brukket eller løsnet) 3. dørens tettelister og tetteflater. D. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonell. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 3

4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Unngå faren for brann i ovnsrommet: a. IKKE kok maten for lenge. Hold øye med ovnen hvis du legger papir, plast eller andre brennbare materialer inn i ovnen når du koker mat. b. Fjern lukkeanordningene fra papir- eller plastposene før du setter dem i ovnen. c. Hvis materialene inne i ovnen tar fyr, skal ovnsdøren holdes LUKKET, slå av ovnen og trekk ut støpselet, eller slå av strømforsyningen med sikringen eller på automatsikringspanelet. d. Ovnsrommet skal IKKE brukes til lagring. IKKE la papirprodukter, kokekar eller mat ligge i ovnsrommet når det ikke er i bruk. ADVARSEL Væsker, for eksempel vann, kaffe eller te kan overopphetes over kokepunktet uten at det ser ut som om det koker dette skjer på grunn av overflatespenningen i væsken. Synlig bobling eller koking etter at beholderen er tatt ut av mikrobølgeovnen er ikke alltid tilstede. DETTE KAN FØRE TIL AT SVÆRT VARME VÆSKER PLUTSELIG KOKER OVER NÅR EN SKJE ELLER ANNET REDSKAP SETTES NED I VÆSKEN. Redusere risikoen for personskade: i) Væsker må ikke overopphetes. ii) Rør om i væsken både før og halvveis gjennom oppvarmingen. iii) Bruk ikke beholdere med rette sider og trange åpninger. iv) Etter oppvarming må beholderen stå i mikrobølgeovnen en kort stund før den tas ut. v) Vær svært forsiktig når du setter en skje eller annet bestikk ned i beholderen. OBS! For å unngå personskade eller skade på utstyret, legg merke til følgende: 1. Ovnen må ikke brukes til frityrsteking. Fettet kan overopphetes og være farlig å håndtere. 2. Egg må ikke kokes i mikrobølgeovn med skallet på eller med hel plomme. Trykkheving og eksplosjon kan forekomme. Stikk hull på plommen med en gaffel eller kniv før koking. 3. Stikk hull på poteter, tomater og lignende matvarer før koking med mikrobølgeenergi. Når skallet er stukket hull på slippes dampen jevnt ut. 4. Utstyret må ikke brukes uten mat eller andre produkter i ovnsrommet. 5. Bruk bare popcorn i pakker som er fremstilt og merket for bruk i mikrobølgeovn. Poppingstiden varierer, avhengig av wattstyrken. Ikke fortsett oppvarmingen etter at poppingen har stoppet. Popcornene vil bli skåldet eller brent. Ikke la ovnen være uten tilsyn. 6. Ikke bruk vanlige koketermometre i ovnen. De fleste koketermometre inneholder kvikksølv som kan forårsake elektrisk bue, svikt eller skade på ovnen. 7. Ikke bruk metallbestikk i ovnen. 8. Bruk aldri papir, plast eller andre brennbare materialer som ikke er beregnet på koking. 9. Når du koker med papir, plast eller andre brennbare materialer, må du følge produsentens anbefalinger om bruk av produktet. 10. Bruk ikke papirhåndklær som inneholder nylon eller andre syntetiske fibre. Oppvarmete syntetiske materialer kan smelte og antenne papiret. 11. Lukkede beholdere eller plastposer må ikke varmes i ovnen. Matvarer eller væsker kan raskt utvide seg og medføre at beholderen eller posen sprekker. Stikk hull på eller åpne beholderen eller posen før oppvarming. 12. For å unngå pacemakersvikt, ta kontakt med lege eller pacemakerprodusenten for å finne ut hvilken virkning mikrobølgeenergi har på pacemakeren. 13. En autorisert serviceperson MÅ inspisere utstyret én gang i året. Noter alle inspeksjoner og reparasjoner for fremtidig bruk. 14. Rengjør ovnen med jevne mellomrom og fjern eventuelle matrester. 15. Ovnen må holdes ren for å unngå at flatene i ovnsrommet nedbrytes. Sjelden rengjøring kan ha en ugunstig virkning på utstyres brukstid og kan føre til farlige situasjoner. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 4

5 Installasjon Utpakking av ovnen Inspiser ovnen for skade, for eksempel hakk i døren eller inne i ovnsrommet. Rapporter umiddelbart eventuelle hakk eller brudd til salgsstedet. Ikke forsøk å bruke ovnen hvis den er skadet. Fjern alle materialer fra ovnsrommet. Hvis ovnen har vært lagret på et ekstremt kaldt sted, må du vente noen få timer før du kobler til strømmen. Radiostøy Bruken av mikrobølgeovn kan medføre støy i radio, tv, eller i en lignende ovn. Du kan redusere eller fjerne støy ved å gjøre følgende: Rengjør døren og tetteflatene i ovnen ifølge instruksjonene i Stell og rengjøring. Plasser radio, tv, osv. så langt som mulig bort fra ovnen. Bruk en korrekt installert antenne på radio, tv, osv. for å få et sterkere mottakersignal. Plassering av ovnen Ikke installer ovnen ved siden av eller over en varmekilde, for eksempel en pizzaovn eller frityrovn. Dette kan føre til at mikrobølgeovnen ikke fungerer riktig og kan forkorte brukstiden for de elektriske delene. Ovnsfilteret må ikke blokkeres eller tildekkes. Påse at det er plass for rengjøring. Installer ovnen på en vannrett benkeplate. Sett advarselsetiketten på et lett synlig sted nær mikrobølgeovnen. (bare modeller på 50 Hz) Stikkontakten bør være plassert slik at støpselet er tilgjengelig når ovnen er på plass. A La det være minst 10,2 cm klaring over og rundt sidene på ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres. B La det være minst 10,2 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen. Klaring rundt ovnen A B ADVARSEL For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må denne ovnen jordes. ADVARSEL For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må støpselet ikke endres. Jordingsinstruksjoner Ovnen MÅ være jordet. Hvis kortslutning skulle forekomme, vil jording med en sikkerhetsledning redusere risikoen for elektrisk støt. Denne ovnen er utstyrt med en ledning som inneholder en sikkerhetsledning og et jordingsstøpsel. Støpselet må være satt inn i en stikkontakt som er ordentlig installert og jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis det er noe som er uklart i jordingsinstruksjonene, eller om det er tvil om ovnen er ordentlig jordet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du be en kvalifisert elektriker installere en jordet stikkontakt. Denne ovnen skal tilkobles en separat krets med samme elektriske verdi som er angitt i produktspesifikasjonene (tilgjengelig på Amanas WaveLink-nettsted). Når en mikrobølgeovn er koblet til en krets med annet utstyr, kan det bli nødvendig å øke koketiden, og sikringer kan ryke. Ekstern ekvipotensiell jordingsterminal (bare for eksport) Utstyret har sekundær jordingsterminal. Terminalen har ekstern jordingsforbindelse som brukes i tillegg til jordingspinne på pluggen. Terminalen finnes på utsiden av ovnens bakside og er merket med symbolet som vises nedenfor. IKKE bruk spraymaskin Ingen metallgryter 5

6 Display og funksjoner (enkelte modeller) START/ START/+30 SEC +30 SEK-tast START/+30 SEC-tasten brukes til å starte kokesyklusen og til å øke gjenoppvarmingstiden med 30 sekunders intervaller. START/+30 SEC-tasten brukes til gjenoppvarming i 30 sekunder med 100% (full strøm). Ovnen vil starte umiddelbart og 30 sekunder vil bli tillagt nedtellingstiden hver gang det trykkes på skiven opptil maksimum gjenoppvarmingstid på 5 minutter. MERK: Trykking på START/+30 SECtasten er bare tilgjengelig i manuell tidsangivelsesmodus. STOP/RESET STOP/RESET-tast (Stopp/Tilbakestill) STOP/RESET-tasten stopper en pågående kokesekvens og må trykkes på en gang til for å slette eventuell gjenværende koketid. Når STOP/RESET-tasten brukes til å avslutte en programmerings- eller valgendring, blir endringene vraket Enkel tasteprogrammering Denne funksjonen aktiverer hver nummererte tast slik at de kan programmeres til en spesiell kokesyklus. For å bruke denne funksjon, programmeres ganske enkelt panelet med ønsket tidsperiode og strømstyrke. Trykk på tasten en gang og mikrobølgeovnen vil begynne kokingen. Talltastene fra 1 til 10 er forhåndsprogrammerte på fabrikken, men kan endres Dobbel tasteprogrammering Med denne funksjonen kan det legges til ytterligere 10 programmerte inntastinger. Hver inntasting vil bli tildelt et tosifret nummer. Når det brukes dobbel tasteprogrammering, må tasten trykkes inn to ganger i løpet av 2 sekunder for å starte kokesyklusen. DEFROST QTY 2X QTY 2X-tast QTY 2X tast dobler den forhåndsinnstilte koketiden. QTY 2X-tasten kan brukes med enten enkeltast- eller dobbeltast-programmering. Maksimum koketid er 60 minutter, bortsett fra når det kokes med full strøm (100%). Når det brukes full styrke (100%), er maksimum koketid 20 minutter eller Trinnvis koking Trinnvis koking er en kokesekvens med spesifikk strømstyrke og tidsendringer. Brukeren kan programmere opp til tre forskjellige strømstyrkenivåer samt den spesifikke koketiden på hvert strømstyrkenivå. Hver kombinasjon av strømstyrkenivå og koketid kalles et trinn. Trinnvis koking er tilgjengelig bare på enkelte modeller med elektronisk kontroll. Maksimum koketid er 60 minutter, bortsett fra når det kokes med full strøm (100%). Når det brukes full styrke (100%), er maksimum koketid 20 minutter. Programtast Med denne funksjonen kan du programmere en nummerert tasteskive med et spesifikt styrkenivå og valgt koketid på hvilket som helst trinn i kokingen. CHECK QTY 2X POWER LEVEL POWER LEVEL Strømstyrketast Med POWER LEVEL (STRØMNIVÅ)-tasten kan du programmere kokesyklusen for et spesifikt strømnivå (100%, 80%, 60%, 40%). STOP/RESET START/+30 SEC 6

7 Display og funksjoner (enkelte modeller) Hvis disse funksjonene er forskjellige fra dine Disse funksjonene har som formål å vise hva som er tilgjengelig i denne varegruppen. Det er ikke feil hvis din mikrobølgeovn ikke har alle alterantivene som vises. Informasjonen her gjelder flere av modellene i varegruppen. CHECK Kontroller programtast Med denne funksjonen kan du kontrollere den programmerte koketiden og strømnivået på alle programmerte taster. 1. Trykk på KONTROLLER -tasten. CHECK (KONTROLL) vises. 2. Trykk på ønsket numerisk tast. PROG XX vises (XX angir programnummer). STAGE-1 (TRINN-1) vises, deretter blinker koketid og strømnivå. eksempel: 00:30 HI displayet gjentas for neste trinn 3. Trykk på STOP/RESET-tasten for å avslutte Kontroller program-funksjonen. Strømsparingsmodus Denne funksjonen brukes for å spare energi ved å: DEFROST Trykk og hold CHECK -tasten (kontroller program) i omtrent 3 sekunder. CHECK (KONTROLL) vises, ovnen avgir en pipelyd og displayet blir blankt. 2. Trykk hvilken som helst tast hvis du vil bruke ovnen i strømsparingsmodus. :0 vises og alle tastaturfunksjonene vil bli de samme som i normalmodus. Hvis tastaturet ikke berøres i løpet av 10 sekunder, vil display bli blankt. 3. For å deaktivere, trykk hvilken som helst tast og hold deretter CHECK i 3 sekunder. CHECK (KONTROLL) vises og ovnen avgir en pipelyd. 4. Trykk på STOP/RESET-tasten for å la ovnen gå tilbake til normal bruksmodus. Programlåsfunksjonen Denne funksjonen låses kontrollpanelet og hindre uønsket ovnsfunksjon. 1. Trykk på og hold STOP/RESET-tasten i 3 sekunder for å aktivere. Ovnen avgir en pipelyd og :0, sammen med en nøkkel, vises på displayet, 2. Trykk på og hold STOP/RESET-tasten i 3 sekunder for å deaktivere. Ovnen piper og nøkkelen forsvinner fra displayet. Dempefunksjonen Denne funksjonen demper lydvolumet på tastaturet (bortsett fra lyden som signaliserer slutten på syklusen) ved å: Trykk og hold QTY 2X-tasten i omtrent 3 sekunder. DOUBLE (DOBBELT) vises, ovnen avgir en pipelyd MUTE (DEMPE) vises i 1 sekund, deretter vises :0 på displayet. 2. For å deaktivere, trykk og hold QTY 2X-tasten i omtrent 3 sekunder. DOUBLE (DOBBELT) vises, ovnen avgir en pipelyd og :0 vises på displayet. CHECK STOP/RESET QTY 2X POWER LEVEL START/+30 SEC DEFROST Defrost-tast (tining) Når DEFROST (TINING) er valgt, vil den automatiske syklusen dele tiningstiden inn i perioder med vekselvis tining og ståtid ved å slå ovnen av og på. Maksimum tiningstid er 60 minutter. 7

8 Display og funksjoner (enkelte modeller) Kokedisplayet DISPLAYER BESKRIVELSE : 0 Vises når ovnskontrollen vil godta inntastinger. 60:00 DOUBLE 100% 80% 60% 40% Programmeringsdisplay DISPLAYER Program CHECK STAGE -- _ Viser koketiden. Hvis trinnvis koking er programmert, vil den totale koketiden vises. Vises når QTY2X-tasten er trykket inn. Disse innstillingene viser mikrobølgestrømnivået som brukes. BESKRIVELSE Viser ovnens programmeringsmodus. Vises når KONTROLLER -tasten trykkes inn. Viser programmering av et spesifikt koketrinn og når du kontrollerer kokesyklusen på en programmert tast. Ovnen piper én gang hver gang et tall endres (1 t.o.m. 3). Display Enkelte funksjoner på displayet kan ses, men er ikke tilgjengelige, avhengig av modellen. Ved normal bruk av ovnen vil ikke alle elementene vises på samme tid. Klar-tilstand :0 vises når en ovnskontroll vil godta inntastinger. Ovnsdørvindu og innvendig belysning Ovnskontroll Ovnsdisplay 8

9 Bruke elektronisk ovnkontroll (bare enkelte modeller) STOP/RESET Avbryte koking Åpne ovnsdøren eller trykk på STOP/RESETtasten for å avbryte kokingen. Displayet fortsetter å vise nedtellingen. Lukk døren og trykk på START/+30 SEC-tasten for å gjenoppta kokingen. STOP/RESET Sletting av feil Hvis ovnen ikke koker, trykk på STOP/RESETtasten for å slette displayet. Hvis ovnen fungerer, trykk på STOP/RESET-tasten én gang for å stoppe ovnen, deretter en gang til for å slette displayet. Hvis ovnsdøren er åpen og tiden vises på displayet, lukk ovnsdøren og trykk på STOP/RESET-tasten for å slette displayet. Manuell tidsinnstilling Koke mat med et spesifikt inntastet tids- og strømnivå. MERK: Hvis du vil bruke tidsinnstilling, må du først trykke på POWER LEVEL-tasten (strømnivå). 1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren. :0 vises. Lyset vil slås på. 2. Trykk på POWER LEVEL-tasten. Trykk på POWER LEVEL-tasten hvis du vil endre strømnivået (enkelte modeller). Strømnivå (eksempel: 100%) vises % angir 100% mikrobølgestrøm, 80% angir 80%, 60% angir 60% og 40% angir 40% mikrobølgestrøm. Hvis du fortsetter å trykke på strømnivåtasten, vil strømnivået veksle kontinuerlig mellom hvert nivå. 3. Tast inn koketiden på de nummererte tastene. 4. Trykk på START/+30 SEC-tasten for å begynne kokesyklusen. Etter kokesyklusen vil ovnen gi en pipelyd og slå seg av. POWER LEVEL START/+30 SEC Har jeg trinnvis programmering? Trinnvis programmering er en skjult funksjon - den vises ikke med en tast på ovnen. Trinnvis koking er en funksjon som er tilstede under programmering. Se seksjonen Programmerte taster på denne siden for detaljer. QTY 2X QTY 2X-tast (enkelte modeller) For å doble koketiden midlertidig når du koker mer enn en porsjon. Maksimum koketid er 60 minutter og 00 sekunder, bortsett fra ved full styrke. Ved full styrke (100%) er maksimum koketid 20 minutter og 00 sekunder. 1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren. :0 vises. Lyset vil slås på. 2. Trykk på QTY 2X-tasten. DOUBLE (DOBBELT) vises 3. Trykk på den aktuelle forhåndsprogrammerte tasten eller tastsekvensen. (eksempel: tast 5) PROG-05 vises 4. Etter 1 sekund begynner ovnen kokingen. Vist koketid er totalen for opprinnelig koketid to ganger (doblet). Programmerte taster Koke mat ved å bruke taster som er forhåndsprogrammerte med koketrinn. 1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren. :0 vises. Lyset vil slås på. 2. Trykk på ønsket tast. For enkeltast-inntasting, trykk bare på én tast. For dobbelttast-inntasting, trykk to ganger på samme knapp. Hvis tasten ikke er programmert, vises NO DATA (INGEN DATA). 3. Ovnen begynner å koke. Total koketid vises. 4. Etter kokesyklusen vil ovnen avgi en pipelyd og slå seg av. Fabrikkinnstillinger Tast Tid Tast Tid 1 10 sek. 6 1 min., 30 sek sek. 7 2 min sek. 8 3 min sek. 9 4 min. 5 1 min. 0 5 min DEFROST Defrost-tast (tining) Tining av mat ved å dele den totale tiningstiden inn i perioder med vekselvis tining og ståtid ved å slå ovnen på og av. 1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. Lukk døren. 2. Trykk på DEFROST-tasten. DEFROST-indikatorlyset og :0 vises på displayet. 3. Trykk på talltasten(e) for å angi ønsket tiningstid. 4. Trykk på START/+30 SEC-tasten. 5. Ovnen starter syklusen. Displayet teller ned tiden for å vise deg hvor mye tiningstid som gjenstår i DEFROST-modusen. MERK: Ovnen avgir et pipesignal under tiningssyklusen for å angi at maten må snus eller flyttes. 6. Åpne døren og flytt på maten. Lukk døren. 7. Trykk på START/+30 SEC-tasten for å fortsette tiningssyklusen. MERK: Hvis du ikke åpner døren for å flytte maten, vil tiningssyklusen fortsette. 9

10 Programmere elektronisk ovnkontroll (bare enkelte modeller) Programmeringstastene Ovnen leveres fra fabrikken med tastene 1 til 10 forhåndsprogrammerte. Hvis du vil omprogrammere tastene 1 til 10 eller programtastene 11 til 19, følg disse prosedyrene. 1. Døren kan være enten åpen eller lukket med :0 på displayet. 2. Trykk på -tasten. vises på displayet. 3. Trykk på talltasten som du ønsker å programmere. Hvis tast 4 skal programmeres, vil PROG- -04 vises på displayet. 4. Trykk på POWER LEVEL-tasten (strømnivå) for å velge ønsket strømnivå. Trykk på POWER LEVEL-tasten hvis du vil endre strømnivået (enkelte modeller). POWER LEVEL (STRØMNIVÅ) vises % angir 100% (full) mikrobølgestyrke, 80% angir 80%, 60% angir 60% og 40% angir 40% mikrobølgestyrke. Hvis du fortsetter å trykke på strømnivåtasten, vil strømnivået veksle kontinuerlig mellom hvert nivå. 5. Trykk på ønsket talltast(er) for å programmere ønsket koketid. 6. Trykk på START/+30 SEC-tasten for å lagre programmeringen for trinn 1. Hvis trinn 2 eller trinn 3 ønskes for programmering, gjentas trinnene 4 og 5. Hvis trinn 2 eller trinn 3 ikke ønskes, trykk på STOP/RESET-tasten for å avslutt programmeringen. MERK: Hvis døren er lukket, eller STOP/RESET-tasten er trykket ned før programmeringen er ferdig, blir endringer forkastet og mikrobølgeovnen går ut av programmeringsmodus. POWER LEVEL START/+30 SEC STOP/RESET Displayet viser. Når -tasten trykkes inn, vil displayet vise. 10

11 Bruk av tallskive (bare enkelte modeller) Tallskivealternativet er tilgjengelig på enkelte modeller. A B Klaring rundt ovnen A La det være minst 10,2 cm klaring over og rundt sidene på ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres. B La det være minst 10,2 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen. IKKE bruk spraymaskin Ingen metallgryter Varming 1. Åpne ovnsdøren, sett maten i ovnen og lukk døren. 2. Vri strømnivåknappen til ønsket styrkenivå. Strømnivået kan settes på Low (lav) (17%), Defrost (tining) (33%), Medium (55%), Med. High (medium høy) (77%) eller High (høy) (100%). 3. Vri tidsinnstillingsknappen med urviseren til ønsket tid. Koketiden kan innstilles til opp til 10 minutter. Hvis du setter tidsinnstillingsknappen på mindre enn 2 minutter, må du vri den forbi 2 minutter og deretter tilbake igjen til ønsket tid. 4. Ovnen begynner å fungre og tiden telles ned. 5. Når koketiden er ute, stopper mikrobølgeenergien og ovnsignalet lyder. Avbryte funksjonen Åpne ovnsdøren for å avbryte funksjonen, eller vri tidsinnstillingsknappen mot urviseren til 0. Hvis du vil gjenoppta ovnsfunksjonen, lukker du døren. Hvis tiden ble endret til 0, må tiden nullstilles. Endre tids- og strøm/avbruddsfeil Koketiden og strømnivået kan endres når som helst mens ovnen er i funksjon. Vri knappen(e) til ny innstilling. For å sette koketiden til null, vris tidsinnstillingsknappen mot urviseren til 0. 11

12 Stell og rengjøring DEL ANBEFALINGER OM STELL OG RENGJØRING Dør og innvendige/ utvendige flater Lufteventiler Mikrobølgeovnen skal rengjøres med mildt, varmt såpevann på en myk svamp eller klut. Vri opp svampen eller kluten for å fjerne overflødig vann før du tørker av utstyret. Hvis du vil, kan du koke en kopp vann i mikrobølgeovnen før rengjøringen for å løsne smuss. Viktig: Ikke bruk slipemidler eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller sitrus. Dette kan skade overflatene. Du må aldri helle vann på bunnen på mikrobølgeovnen. Du må aldri bruke rengjøringssystemer av vanntrykktypen. Kontrolleres månedlig for oppbygging av partikler langs inntaksskjermen på baksiden av ovnen. Rengjør skjermen med fuktig klut for å sikre tilfredsstillende luftstrømning. Tørkes grundig. Kontrollpanel Åpne ovnsdøren for å deaktivere ovnens tidtaker. Rengjøres med mildt, varmt såpevann på en myk svamp eller klut. Før du ringer om service ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må det ytre dekselet aldri fjernes. Bare en autorisert Amana-representant bør fjerne det ytre dekselet. Problem Mulig årsak Kontroller at ovnen er koblet til den riktige strømkretsen. Ovnen fungerer ikke. Hvis ovnen ikke godtar inntastinger når tasten trykkes inn. Hvis ovnen svikter eller viser: E20 E30 Hvis ovnen viser E10 på displayet: Ovnen fungerer, men varmer ikke opp maten. Lav styrke (bare tallskivemodeller) Kontroller at ovenen er koblet til en jordet og polarisert krets. (Ta kontakt med elektriker for å sjekke) Sjekk sikring eller automatsikring. Sjekk at døren er helt lukket. Påse at ovnen er slått på. Åpne og lukk ovnsdøren. Trykk på tasten igjen. Ovnkontrollen er utstyrt med et selvdiagnostiserende system. Det selvdiagnostiserende systemet varsler deg om at det er en feil eller et problem. Når den elektroniske kontrollen varsler om et problem, følger du trinnene nedenfor. 1. Registrer hvilket tall som vises. 2. Frakoble ovnen, vent i ett minutt og koble til ovnen igjen. Du kan fjerne servicekoden ved å trekke ut stikkontakten. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med en autorisert Amana-serviceperson, ring gratisnummeret i USA eller Canada, eller utenfor USA og Canada. Det har vært gjort et forsøk på å programmere ovnen for lenger tid enn det som er tillatt. 1. Trykk på STOP/RESET-tasten (stopp/tilbakestill) MERK: Maksimum koketid er 60 minutter, bortsett fra når det kokes med full strøm (100%). Når det brukes full styrke (100%), er maksimum koketid 20 minutter. Sett en kopp med vann i ovnen. Kjør den i ett minutt på full styrke (100%). Hvis temperaturen ikke stiger, virker ikke ovnen ordentlig. Ta kontakt med en autorisert Amana-serviceperson, ring gratisnummeret i USA eller Canada, eller utenfor USA og Canada. Sjekk kontrollinnstillingene for strømnivået. Kontrollene må være innstilt på HIGH (høy). Delenummer Revidert 11/05 For fullstendig produktdokumentasjon, gå til: Amana Commercial Products Amana, Iowa 52204

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Kommersiell kombinasjonsovn (mikrobølge og varmluft) Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis utstyret skifter eier, må denne håndboken følge med utstyret. Innhold Modell-ID...2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 BRUKSANVISNING Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen.

Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen. Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen. Innhold Modellidentifikasjon... 2 FORHOLDSREGLER FOR ÅUNNGÅ

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer