Brukerhåndbok. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Innhold"

Transkript

1 Brukerhåndbok Kommersiell kombinasjonsovn (mikrobølge og varmluft) Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis utstyret skifter eier, må denne håndboken følge med utstyret. Innhold Modell-ID...2 Jordingsanvisninger...3 Installasjon...3 Display og funksjoner...4 Programmering...7 Tilberedning i varmluftsovn...8 Tilberedning i kombinasjonsovn (mikrobølge og varmluft)...9 Brukeralternativer Bruksanvisning for EZCard Brukervedlikehold Servicekoder Stell og rengjøring Før du ringer kundetjenesten... 14

2 Modell-ID Ha produktinformasjonen klar når du kontakter Amana. Produktinformasjonen finnes på ovnens serieplate. Noter følgende informasjon: Modellnummer: Serie- eller S/N-nummer: Installasjonsdato: Forhandlerens navn og adresse: Hvis du har spørsmål eller trenger å finne en autorisert Amana servicesenter, ring til Amana ComServ kundetjeneste. I USA eller Canda kan du ringe gratis på Utenfor USA og Canada kan du ringe E-post: Garantiservice må utføres av et autorisert Amana servicesenter. Amana anbefaler også at du kontakter et autorisert Amana servicesenter eller Amana ComServ kundestøtte hvis det er nødvendig med service eller når garantien er utløpt. 2

3 Montering Utpakking av ovnen Kontroller ovnen for skade, for eksempel hakk i døren eller inne i ovnsrommet. Eventuelle hakk eller brudd må umiddelbart rapporteres til salgsstedet. Ikke forsøk å bruke ovnen hvis den er skadet. Fjern alle materialer fra ovnsrommet. Hvis ovnen har vært lagret på et ekstremt kaldt sted, må du vente noen få timer før du kobler til strømmen. Radiostøy Bruken av mikrobølgeovn kan medføre støy i radio, tv, eller i en lignende ovn. Du kan redusere eller fjerne støy ved å gjøre følgende: Rengjør døren og tetteflatene i ovnen ifølge instruksjonene i avsnittet Stell og rengjøring. Plasser radio, tv, osv. så langt som mulig bort fra ovnen. Bruk korrekt installerte radio- og tv-antenner, osv. for å få et sterkere mottakersignal. Plassering av ovnen Ikke installer ovnen ved siden av eller over en varmekilde, for eksempel en pizzaovn eller frityrovn. Dette kan føre til at mikrobølgeovnen ikke fungerer riktig og kan forkorte brukstiden for de elektriske delene. Ovnsfilteret må ikke blokkeres eller tildekkes. Påse at det er plass for rengjøring. Installer ovnen på en vannrett benkeplate. Hvis varselsetikett følger med, må du sette den på et lett synlig sted nær mikrobølgeovnen. Stikkontakten bør være plassert slik at støpselet er tilgjengelig når ovnen er på plass. A For nordamerikanske (UL/CSA) modeller skal det være minst 5,1 cm klaring rundt øvre del av ovnen. For internasjonale (50 Hz) modeller skal det være minst 17,8 cm klaring rundt øvre del av ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres. B La det være minst 6,5 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen. C La det være minst 3 cm klaring rundt sidene på ovnen. Klaring rundt ovnen C A Omkoblingene i denne mikrobølgeovnen kan forårsake spenningsfluktueringer i forsyningsledningen. Bruk av denne ovnen ved ugunstige spenningsforsyninger kan ha uheldige virkninger. Dette utstyret er beregnet på tilkobling til et strømforsyningssystem med maksimum tillatt systemimpedans zmaks 1,1 ohm ved kontaktflaten mot brukerens forsyningssystem. Brukeren må påse at dette utstyret kun er tilkoblet et kraftforsyningssystem som oppfyller kravene ovenfor. Hvis nødvendig, bør brukeren spørre det offentlige kraftforsyningsselskapet om impedansen ved kontaktpunktet. B! WARNING ADVARSEL For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må denne ovnen jordes og det må ikke gjøres noe med støpslet. Jordingsinstruksjoner Ovnen MÅ være jordet. Hvis kortslutning skulle forekomme, vil jording med en sikkerhetsledning redusere risikoen for elektrisk støt. Denne ovnen er utstyrt med en ledning som består av en sikkerhetsledning og et jordingsstøpsel. Støpselet må være satt inn i en stikkontakt som er ordentlig installert og jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis det er noe som er uklart i jordingsinstruksjonene, eller hvis det er tvil om ovnen er ordentlig jo)rdet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du be en kvalifisert elektriker installere en jordet stikkontakt. Denne ovnen skal tilkobles en separat krets med samme elektriske verdi som er angitt i produktspesifikasjonene (tilgjengelig på Amanas WaveLinknettsted). Når en kombinasjonsovn er koblet til en krets med annet utstyr, kan det bli nødvendig å øke tilberedningstiden, og sikringer kan ryke. Ekstern ekvipotensiell jordingsterminal (bare for eksport) Utstyret har sekundær jordingsterminal. Terminalen har ekstern jordingsforbindelse som brukes i tillegg til jordingspinne på pluggen. Terminalen finnes på utsiden av ovnens bakside og er merket med symbolet som vises nedenfor. 3

4 Display og funksjoner A B C D E G A Ovnsdørhåndtak (Løftes opp.) B Hylleførere C Kontrollpanel øvre del D Display E Kontrollpanel sidedel G Luftinntaksfilter (enkelte modeller) Ovnens funksjoner Standby vises på displayet når døren har vært åpnet og lukket, eller etter at ovnen er slått AV med tasten Preheat On/Off. Standby Oven Preheating 450 F Oven Preheating og innstilt temperatur vises på skjermen når du trykker tasten Preheat On/Off. (vist eksempel: 450 F (232 C)) 4

5 Display og funksjoner (forts.) Ready og innstilt temperatur vises når du har trykket tasten Preheat On/Off. Ready angir at ovnen har nådd innstilt temperatur. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Ready 450 F Angir at ovnen er i et forhåndsprogrammert tilberedningsprogram Item-05 Stage:1 01: F MW:50% Tilberedningsinformasjonen vises på displayet når du har trykket på en ettsifret (eller tosifret) tast i Ready-modus. Gjenværende tid i tilberedningsprogrammet Prosentvis mikrobølgeenergi Tilberedningstemperatur Angir at ovnen er i et manuelt tilberedningsprogram Manual Stage: 1 00: F MW:100% Gjenværende tid i tilberedningen Angir prosentvis mikrobølgeenergi Tilberedningstemperatur 5

6 Display og funksjoner (forts.) Starttast Start-tasten brukes til å starte en tilberedningssyklus med manuell tidsinnstilling. Tasten Stop/ Reset Stop/Reset-tasten stopper en pågående tilberedningssekvens, sletter eventuell gjenværende tid og avslutter også en programmeringseller brukervalgsyklus. Når Stop/ Reset-tasten brukes til å avslutte en programmerings- eller valgendring, blir endringene vraket. Cooking Display DISPLAYS OVEN PREHEATING 450 F READY 450 F 00:00 MW 50% DESCRIPTION Oven Preheating 450 F (232 C) vises når ovnen er slått på og varmes opp til den valgte forvarmingstemperaturen. Oven Preheating vil også blinke når et tilberedningsstadium kan startes eller programmeres. (vist eksempel: 450 F (232 C) Ready 450 F (232 C) vises når ovnen har nådd forvarmingstemperatur og er klar til tilberedning. Ready blinker når et tilberedningsstadium kan startes eller programmeres. (vist eksempel: 232 C) Viser tilberedningstiden. Hvis du har programmert trinnvis tilberedning, vil den totale tilberedningstiden vises. MW 50% viser gjeldende mikrobølgeenerginivå. 100% er den høyeste innstillingen, og 0% den laveste (ingen mikrobølgeenergi brukes). (vist eksempel: 50%) Temperaturvarsler Kombinasjonsovnen har to forskjellige temperaturvarsler. Varselet avgir et trippelsignal når du trykker på en programmert tast. Varslene er: Et varsel når forvarmingstemperaturen ikke tilsvarer den forhåndsprogrammerte temperaturen i en tilberedning. Et varsel når den faktiske temperaturen i ovnsrommet ikke har nådd forvarmingstemperatur, for eksempel når ovnen slås på. For å overstyre varselet og starte en tilberedningssyklus, trykker du på Start-tasten.Hvis du vil slå av varslene, se avsnittet Brukeralternativer. ITEM-05 STAGE 1 STANDBY Programmeringsdisplay DISPLAYER Enter Program to Add/Review: STAGE 1 ITEM-05 viser et ettsifret eller tosifret tall som angir programmert tilberedning når du bruker en programmert tast. (vist eksempel: Item 05) Stage 1 viser trinn-nummeret (1 4) ovnen står på i tilberedningen. STANDBY vises når ovnen er slått av, og også etter at ovnen er tilkoblet, døren åpnet og deretter lukket. BESKRIVELSE Vises når ovnen er i programmeringsmodus for ettsifret eller tosifret tastminne. Viser trinn-nummeret under tilberedning eller når du programmerer et spesielt tilberedningstrinn. Trinn-nummeret (1 4) angir trinnet som brukes i øyeblikket. 6

7 Programmering Programmere taster Ovnen blir sendt fra fabrikken med ettsifret tast-programmering. Hvis du vil endre standarden til programmering med tosifret tast, se avsnittet Brukeralternativer. Programmere en tast med tidsperiode, energinivå, eller temperatur: 1. Ovnen må være PÅ. Trykk på Preheat On/Off-tasten. Oven Preheating 450 F vises på displayet mens Oven Preheating blinker. (vist eksempel: 450 F (232 C)) 2. Ovnen når forvarmingstemperatur. Signalet lyder og Ready 450 F vises på displayet mens Ready blinker.(vist eksempel: 450 F (232 C)) 2. Trykk på tasten Program Save. Programmeringsmodus starter. Enter Program to Add/Review: vises på displayet. 3. Trykk på tasten som skal programmeres eller omprogrammeres. Displayet vil endres og gjennomgår alle innstillingene for tasten. Tastnummeret som programmeres vises ved siden av ordet ITEM. 4. Trykk på Time Entry-tasten for å programmere tilberedningstiden. Tast inn ønsket tilberedningstid med de nummererte tastene. Den totale tilberedningstiden i mikrobølgeovn (alle trinnene inkludert) er 20 minutter. 5. Trykk på Temp Entry-tasten for å programmere tilberedningstemperaturen. Tast inn ønsket varmlufttemperatur med de nummererte tastene. 6. Trykk på Power Level-tasten for å programmere mikrobølgeenerginivået. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100 %. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10 %) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 7. Trykk på Program Save-tasten for å lagre programendringene. 8. Hvis du vil slette endringene, trykk på Stop/Reset-tasten. Programmere flere trinn Trinnvis tilberedning gjør det mulig å tilberede i flere påfølgende tilberedningssykluser uten avbrytelse. Opp til fire forskjellige tilberedningssykluser kan programmeres i en minnetast.trinnvis tilberedning: 1. Følg trinnene 1 til og med 6 ovenfor. 7. Trykk på Stage-tasten. Dette starter programmeringen for neste tilberedningstrinn. Displayet viser trinnet som skal programmeres. Tast inn tilberedningstiden, temperaturen og energinivået som i trinnene 4, 5 og 6. Hvis du vil legge til ett tilberedningstrinn til på denne tasten, trykk på Stage-tasten en gang til. Du kan programmere opp til fire forskjellige trinn. 8. Trykk på Program Save-tasten for å lagre programmet og endringene. 9. Hvis du vil slette endringene, trykk på Stop/Reset-tasten før du trykker på Program Save-tasten. Programmering Forvarmingsinnstilling Varmlufttemperaturen kan innstilles mellom 65 C og 250 C. Det anbefales å sette forvarmingsinnstillingen på den temperaturen som vanligvis brukes for den aktuelle ovnen. Standard fabrikkinnstilling er 232 C. Programmere forvarmingsinnstillingen: 1. Trykk på tasten Program Save. 2. Trykk på tasten Temp Entry. 3. Tast inn temperaturen du vil ha ved hjelp av de nummererte tastene. Temperaturen må inntastes i trinn på 10 C.Hvis dette ikke gjøres, vil temperaturen automatisk gå til nærmeste 10 C. 4. Forvarmingstemperaturen er endret. Hva er trinnvis tilberedelse? Trinnvis tilberedelse aktiverer flere forskjellige tilberedelsessykluser, eller trinn, som kommer etter hverandre uten at brukeren trenger å gjøre flere inntastinger. Trinnvis tilberedelse kan innstilles på tining, deretter tilberedelse, og til slutt holde maten varm til den skal serveres. Eksempel på trinnvis tilberedning Stage:1 Stage:2 Stage:3 Stage:4 Temp 232 C 232 C 232 C 232 C Av/på 100% 30% 0 50% Tid 2:30 1:30 1:30 1:00 7

8 Tilberedning med varmluft! CAUTION FORSIKTIG For å unngå brannsår, må du håndtere utstyr, hyller og dør med forsiktighet. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Hvis ovnen bare skal brukes til varmluftstilberedning, kan du bruke programmerte taster eller manuell inntasting av tidsperioden. Følgende anvisninger er bare for varmluftstilberedning. For kombinasjonstilberedning, se det aktuelle avsnittet. Tilberedning med varmluft Varmluftstilberedning bruker både et varmluftselement og en vifte for jevn distribuering av oppvarmet luft i ovnsrommet. Når luften sirkulerer vil det ikke finnes varme eller kalde punkter. Dette danner jevn temperaturomgivelse rundt maten. Disse jevne temperaturene tilbereder maten jevnt, og reduserer tilberedningstiden. Ovnen vil alltid fungere i varmluftsmodus. Varmluftstilberedning med programmerte taster 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet.(vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på den valgte tasten. Hvis du bruker programmering med ettsifret tast, trykker du på tasten og ovnen starter automatisk. Hvis du bruker dobbeltast-programmering, trykker du på tastene i riktig rekkefølge og ovnen starter automatisk. 4. Tilberedningssyklusen starter Alle følgende trinn vises: forhåndsprogrammert tilberedningsprogram, total tilberedningstid, tilberedningstemperatur, prosentvis mikrobølgeenergi og trinn-nummer. 5. Ovnen avslutter tilberedningstrinnet Et signal angir slutten på tilberedningssyklusen. Done vises på displayet. Ovnen (innvendig) og tilberedningsskålen/-fatet vil være varme. 6. Trykk på Preheat On/Off-tasten for å slå av ovnen. Varmluftstilberedning med manuell tilberedning Bruk 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter en forvarmingssyklus. Oven Preheating 450 F vises på displayet.(vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på Time Entry-tasten. Tast inn ønsket tilberedningstid på nummertastaturet. 4. Trykk på Temp Entry-tasten hvis tilberedningstemperaturen er forskjellig fra forvarmingstemperaturen. Tast inn den nye temperaturen. 5. Trykk på Power Level-tasten. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100%. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10 %) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 6. Hvis du vil ha trinnvis tilberedning, trykk Stage-tasten og gjenta trinnene 3, 4 og 5. Du kan programmere opp til 4 forskjellige trinn. 7. Trykk på Start-tasten for å starte tilberedningssyklusen. 8

9 Kombinasjonstilberedning (mikrobølge og varmluft)! CAUTION FORSIKTIG For å unngå brannsår, må du håndtere utstyr, hyller og dør med forsiktighet. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Hvis ovnen bare skal brukes til kombinasjonstilberedning, kan du bruke programmerte taster eller manuell inntasting av tidsperiode. Følgende anvisninger er bare for varmluftstilberedning. For tilberedning med bare varmluft, se det aktuelle avsnittet. Kombinasjonstilberedning med forhåndsprogrammerte taster. 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på den valgte tasten. Hvis du bruker programmering med ettsifret tast, trykker du på tasten og ovnen starter automatisk. Hvis du bruker dobbeltast-programmering, trykker du på tastene i riktig rekkefølge og ovnen starter automatisk. 4. Tilberedningssyklusen starter Alle følgende trinn vises: forhåndsprogrammert tilberedningsprogram, total tilberedningstid, tilberedningstemperatur, prosentvis mikrobølgeenergi og trinn-nummer. 5. Ovnen avslutter tilberedningstrinnet Et signal angir slutten på tilberedningssyklusen. Done vises på displayet. Ovnen (innvendig) og tilberedningsskålen/-fatet vil være varme. 6. Trykk på Preheat On/Off-tasten for å slå av ovnen. Kombinasjonstilberedning med manuell tilberedning 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemperatur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på Time Entry-tasten. Tast inn ønsket tilberedningstid på nummertastaturet. 4. Trykk på Temp Entry-tasten hvis tilberedningstemperaturen er forskjellig fra forvarmingstemperaturen. Tast inn den nye temperaturen. 5. Trykk på Power Level-tasten. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100%. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10%) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 6. Hvis du vil ha trinnvis tilberedning, trykk Stage-tasten og gjenta trinnene 3, 4 og 5. Du kan programmere opp til 4 forskjellige trinn. 7. Trykk på Start-tasten for å starte tilberedningssyklusen. 9 Kombinasjonstilberedning I kombinasjonsmodus brukes både hastigheten i mikrobølgeenergien og bruningen ved varmluft, som gir rask tilberedning av mat med høy kvalitet. Mikrobølgetilberedning bruker høyfrekvente energibølger til å varme maten. Ved tilberedningen skaper mikrobølgeenergien en tilstand der matmolekylene beveger seg raskt. Denne raske bevegelsen mellom matmolekylene danner varme, som tilbereder maten. POWER vises når ovnen generer mikrobølgeenergi for den aktuelle syklusen. Varmlufttilberedning bruker den valgte ovnstemperaturen til å tilberede og brune mat. Luften som sirkulerer rundt maten er jevnt oppvarmet. Ovnen vil opprettholde en minimum varmluftstemperatur på 65 C for å sikre at luften er tørr og gir jevn tilberedelse.

10 Brukeralternativer Likte du ikke alternativet? Fabrikkinnstillingene er merket med fet skrift. Hvis du vil sette ovnen tilbake til fabrikkinnstillingen, velger du ganske enkelt alternativet som er merket med fet skrift.? Endringene mine ble ikke lagret. For å lagre endringer, må du trykke på Program Save-tasten etter å ha valgt et alternativ. Et trykk på Stop/ Reset-tasten vil ikke lagre endringene. Nummererte taster Displayalternativer Endre brukervalg Alternativer, for eksempel programmering med ettsifret eller tosifret tast, pipevolum og maksimum tilberedningstid kan endres slik det passer de enkelte brukerne. Hvis du vil endre alternativer, må STANDBY vises: 1. Trykk på skjult tast. Tasten er umerket og befinner seg rett til venstre for tasten Preheat On/ Off. Ingenting vises når den skjulte tasten trykkes inn. 2. Trykk inn tasten Program Save. Det første brukeralternativet vises. Ovnen er nå i alternativmodus. 3. Trykk på talltasten som kontrollerer alternativet som skal endres. Se tabellen nedenfor for alternativer. Gjeldende alternativ vises. 4. Trykk på talltasten igjen for å endre alternativet. Hver gang det trykkes på en tast, vil alternativet endres. Påse at koden som vises samsvarer med koden for det alternativet du ønsker. Hvis du vil endre flere alternativer, gjenta trinnene 3 og 4. Endringene trer i kraft når du trykker på tasten. 5. Trykk inn tasten Stop/Reset for å gå tilbake til STANDBY, eller du kan åpne og lukke ovnsdøren. Taster (fabrikkinnstillinger med fet skrift) 1 Tosifret inntasting 2 Manuell programmering 3 Tilbakestilling ved å åpne døren 4 Tastsignal 5 Høyttalervolum 6 Slutt på tilberedningssignal 7 Tasten er aktivert 8 Forvarmingsvarsler TEMP PAD Temperaturenheter STAGE PAD Melding om rengjøring av filter (frekvens) Disabled Enabled Disabled Enabled Disabled Enabled OFF ON OFF LOW MEDIUM HIGH Solid Beep 3 Second Beep 4 Beeps Once 4 Beeps Repeating 15 SECONDS 30 SECONDS 60 SECONDS 120 SECONDS ALWAYS Disabled Program Warning Only Preheat Warning Only Both FAHRENHEIT CELSIUS Disabled Weekly Monthly Quarterly Du kan bruke 10 (0 9) forhåndsprogrammerte taster. Du kan bruke 100 (00 9) forhåndsprogrammerte taster. Manuell tidsinnstilling/tilberedning er ikke tillatt Manuell tidsinnstilling/tilberedning tillatt Åpne ovnsdøren tilbakestiller ikke ovnen til klarmodus Åpne ovnsdøren tilbakestiller ovnen til klarmodus Tastene gir ikke signal når de trykkes inn (tastsignal er av) Tastene gir signal når de trykkes inn (tastsignal er på) Kastsignalvolum AV Tastsignalvolum LAVT Tastsignalvolum MIDDELS Tastsignalvolum HØYT Signalet for ferdig tilberedning er et vedvarende signal som fortsetter til det tilbakestilles av brukeren Signalet for ferdig tilberedning er et tre sekunders signal Signalet for ferdig tilberedning er fire signaler, kontinuerlig Signalet for ferdig tilberedning er fire signaler, fire ganger Inntastingsvinduet for tastetid varer 15 sekunder Inntastingsvinduet for tastetid varer 30 sekunder Inntastingsvinduet for tastetid varer ett minutt Inntastingsvinduet for tastetid varer to minutter Inntastingsvinduet for tastetid er alltid aktivert Begge temperaturvarslene er avslått Varsler bare når forvarmingstemperaturen ikke tilsvarer den forhåndsprogrammerte temperaturen. Varsler bare når den faktiske ovnsromtemperaturen ikke er forvarmingstemperatur Begge temperaturvarslene er påslått Temperaturen vises i F i 60 Hz-modeller Temperaturen vises i C i 50 Hz-modeller Ovnen viser ikke rengjøring av filter Ovnen viser Clean Filter hver sjuende (7.) dag Ovnen viser Clean Filter hver trettiende (30.) dag Ovnen viser Clean Filter hver nittiende (90.) dag 10

11 EZCard bruksanvisning (enkelte modeller) Oppdatere programmer i løpet av sekunder! EZCard-spalte Programmere ovnen med EZCard: Ovnen må være i Standby-modus (Preheat må være AV) 1. Fjern vernebelegget fra bunnen av det vertikale tastaturet. 2. Sett EZCard inn i spalten under det vertikale tastaturet. EZCard EZCard kan settes inn både forlengs og baklengs. 3. Trykk inn og hold Program Save-tasten i 3 sekunder. MERK: Hvis 00:00 vises, du hører 3 AUTO, deretter PROG vises et kort øyeblikk og vil gjenta denne signaler og displayet går tilbake til sekvensen hvert sekund mens EZCard programmerer ovnen Standby-modus, ble ikke EZCard automatisk. funnet. Sett EZCard tilbake i spalten og gå Når ovnen er ferdigprogrammert, vises DONE på displayet i 3 gjennom alle trinnene på nytt. sekunder og ovnen gir et signal. Hvis EZCard ikke blir funnet etter flere Ovnen tilbakestilles til Standby-modus. forsøk, ta kontakt med Amana 4. Ta ut EZCard. ComServ kundeservice. Programmeringen av ovnen er nå fullført. Innenfor USA eller Canada, ring 5. Legg vernebelegget tilbake på spalten nederst på kontrollpanelet. gratis: Utenfor USA og Canada, Forsiktig: ring IKKE TA UT EZCard mens du programmerer. Hvis du tar ut kortet E-post: under programmeringen, kan tastaturet på ovnen låses. STOP! Dette alternativet brukes bare til overføring av ovnen TIL EZCard. Dette vil overstyre all programmeringen på EZCard! Hvis du vil bestille flere EZCards, ringer du Amana Commercial Inside Sales Team gratis på (USA eller Canada), eller (utenfor USA og Canada). Overføre programmering fra ovnen til EZCard: Ovnen må være i Standby-modus (Preheat må være AV) Fjern vernebelegget fra bunnen av det vertikale tastaturet. Sett EZCard inn i spalten under det vertikale tastaturet. EZCard kan settes inn både forlengs og baklengs. Trykk inn tasten Program Save. Trykk på START-tasten. Trykk på 1-tasten, deretter 3-tasten og til slutt 5-tasten. Programmeringsoverføringen starter automatisk og displayet viser streker som beveger seg. Når programmeringsoverføringen er fullført, vises DONE på displayet i 3 sekunder og ovnen gir et signal. Ovnen tilbakestilles til Standby-modus. Ta ut EZCard. Programmeringsoverføringen er nå fullført. Legg vernebelegget tilbake på spalten nederst på kontrollpanelet. 11

12 Brukervedlikehold Ta ut ovnshylleførere (enkelte modeller) Ovnshylleførerne kan flyttes til en av de tre posisjonene i ovnen. Dette gir allsidighet ved tilberedning og plassering av maten. Midtre hylleposisjon er den vanligste. Førerne kan også fjernes for å gjøre rengjøringen enklere. Rengjøre hylleførerne: 1. Ovnsrommet må være kjølig ved berøring. 2. Ta ut ovnshyllen ved å løfte den opp og skyve den framover i ovnen. 3. Bruk et lett trykk og trekk den opp fra fronten av hylleføreren. 4. Løft den bakre delen av hylleføreren for å ta den ut. Føreren kan være tett tilpasset. Slik setter du tilbake hylleførerne: 1. Ovnsrommet må være kjølig ved berøring. UP på hylleføreren må være i riktig plasseringsposisjon. 2. Sett bakre del av hylleføreren over festeanordningen bakerst i ovnen og skyv ned. 3. Sett fremre del av hylleføreren over festeanordningen foran i ovnen. Bruk fast trykk foran og bak på hylleføreren for å feste den til festeanordningen. Den kan være tett tilpasset. Hylleføreren skal ikke bevege seg når den er satt på plass. 4. Sett tilbake ovnshyllen etter behov. Skyv ovnshyllen mot bakre del av ovnen. Hold den løftet for å gå klar av sperrehaker. Ovnshyllen kan plasseres oppad eller nedad. Oppad plassering anbefales. Ovnshyllen må settes inn i sperrehakene. Servicekoder Når ovnen er i bruk, kan den vise en servicekode. Hvis dette forekommer: 1. Koble fra ovnen og la den være frakoblet i omtrent ett minutt. Koble til ovnen og se om koden er der fremdeles. Hvis koden ikke vises igjen, fortsetter du å bruke ovnen som normalt. 2. Hvis servicekoden er der fremdeles, skriver du den ned og tar kontakt med nærmeste autoriserte Amana servicesenter. Ikke bruk ovnen før du har tatt kontakt med Amana servicesenter. 12 Error2 (Eksempel)

13 Stell og rengjøring Rengjør ovnen ofte for å oppnå maksimal brukstid, ytelse og effektivitet. En skitten ovn er ikke effektiv på grunn av fuktighet, søl og fett som absorberer varmluft og mikrobølgeenergi.! FORSIKTIG CAUTION ADVARSEL! WARNING For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må strømledningen eller åpen effektbryter kobles fra før ovnen rengjøres. Utstyr, hyller og dør må behandles med forsiktighet for å unngå brannsår. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Rengjøre ovnen Anbefalt daglig rengjøring: Følg anbefalingene nedenfor for riktig vedlikehold av denne ovnen. Vennligst legg merke til: Bruken av kaustiske rengjøringsprodukter, eller produkter som inneholder ammonium, fosfater eller klorin, kan skade viktige ovnsdeler og kan ugyldiggjøre garantien for disse delene. Anbefalte rengjøringsmidler: Plastskrape eller sparkelkniv av plast, skrubbepute eller nylonsvamp som kan brukes på ikkeklebende flater, for eksempel fin skrubbesvamp. 1. Slå av ovnen ved å trykke inn Preheat On/Off-tasten. Åpne ovnsdøren og la ovnen avkjøles (omtrent minutter). 2. Ta ut hyllen, hylleførerne og tilbehør. Dette vaskes med varmt såpevann (bortsett fra pizza-stenen) og la alt lufttørke mens du rengjør ovnen innvendig. Rengjør pizza-stenen med kun en plastskrape og en fuktet klut. 3. Fjern innbrente smuler fra ovnsgulvet, bakveggen, sidene og døren med en plastskrape. Når du er ferdig med skrapingen, bruker du en fuktet klut til å fjerne smusset fra ovnen. 4. Ta på gummihansker og spray ovnsdøren, sidene og gulvet med EcoLab Grease Cutter NC. La dette sitte på i 5 10 minutter. Fjern hyller og hylleførere for å få best resultat. Rengjør ovnen daglig med EcoLab Grease Cutter NC eller annet ikkekaustisk rengjøringsmiddel. IKKE bruk kaustiske rengjøringsprodukter eller produkter som inneholder ammonium, fosfater eller klorin. MERK: En sparkelkniv av plast eller lignende kan brukes til å fjerne innbrent avfall. Ta maten ut av ovnen når syklusen er ferdig. Bruk vernehansker av gummi når du rengjør ovnen. Bruk bare sparkelkniv av plast, en nylonskrubb eller lignende til fjerning av søl eller fettlag fra ovnen. Bruk ikke kniv, utstyr av metall eller stålullputer til fjerning av innbrent materiale. Dette vil skade teflonbelegget. Se garantiavsnittet om begrensninger om tefloninteriøret og krav til rengjøring. Bruk bare tilbehør som kan brukes i ovner med høy temperatur og mikrobølgeovner. IKKE bruk rengjøringssystemer av vanntrykktypen. IKKE tilbered mat som er innpakket i plast. IKKE bruk metallpanner eller folie i ovnen. Anbefalt vedlikehold Rengjør varmeboksen (Er ikke dekket av garantien) Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å fjerne og rengjøre varmeboksen. Det anbefales å rengjøre varmeboksen hver 12. måned eller når det har bygget seg opp synlig fett bakerst i ovnsrommet. 13

14 Før du ringer om service WARNING! ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må det ytre dekselet aldri fjernes. Bare en autorisert Amana-representant bør fjerne det ytre dekselet. Problem Mulig årsak Kontroller at ovnen er koblet til den riktige strømkretsen. Ovnen fungerer ikke. Kontroller at ovnen er jordet. (Ta kontakt med elektriker for å sjekke) Sjekk sikring eller automatsikring. Ovnen fungerer periodevis, eller HOT vises på displayet. Kontroller luftfilteret og avløp for blokkeringer. Hvis ovnen ikke godtar inntastinger når tasten trykkes inn. Påse at ovnen er påslått og forvarmet. Hvis ovnen svikter eller viser: Åpne og lukk ovnsdøren.trykk på tasten igjen. Ovnkontrollen er utstyrt med et selvdiagnostiserende system. Det selvdiagnostiserende systemet varsler deg om at det er en feil eller et problem. Når den elektroniske kontrollen varsler om et problem, følger du trinnene nedenfor. Error2 1. Registrer hvilket tall som vises. (eksempel på Error2 vises) (eksempel) 2. Frakoble ovnen, vent i ett minutt og koble til ovnen igjen. Ovnsviften slår seg på selv om ovnen ikke forvarmer eller tilbereder. Delenummer Trykt i USA 6/07 Du kan fjerne servicekoden ved å trekke ut stikkontakten. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med et autorisert servicesenter. Normal funksjon. Hvis du vil ha full dokumentasjon, gå til: AGA kommersielle produkter Amana, Iowa 52204, USA

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer