Brukerhåndbok. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Innhold"

Transkript

1 Brukerhåndbok Kommersiell kombinasjonsovn (mikrobølge og varmluft) Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis utstyret skifter eier, må denne håndboken følge med utstyret. Innhold Modell-ID...2 Jordingsanvisninger...3 Installasjon...3 Display og funksjoner...4 Programmering...7 Tilberedning i varmluftsovn...8 Tilberedning i kombinasjonsovn (mikrobølge og varmluft)...9 Brukeralternativer Bruksanvisning for EZCard Brukervedlikehold Servicekoder Stell og rengjøring Før du ringer kundetjenesten... 14

2 Modell-ID Ha produktinformasjonen klar når du kontakter Amana. Produktinformasjonen finnes på ovnens serieplate. Noter følgende informasjon: Modellnummer: Serie- eller S/N-nummer: Installasjonsdato: Forhandlerens navn og adresse: Hvis du har spørsmål eller trenger å finne en autorisert Amana servicesenter, ring til Amana ComServ kundetjeneste. I USA eller Canda kan du ringe gratis på Utenfor USA og Canada kan du ringe E-post: Garantiservice må utføres av et autorisert Amana servicesenter. Amana anbefaler også at du kontakter et autorisert Amana servicesenter eller Amana ComServ kundestøtte hvis det er nødvendig med service eller når garantien er utløpt. 2

3 Montering Utpakking av ovnen Kontroller ovnen for skade, for eksempel hakk i døren eller inne i ovnsrommet. Eventuelle hakk eller brudd må umiddelbart rapporteres til salgsstedet. Ikke forsøk å bruke ovnen hvis den er skadet. Fjern alle materialer fra ovnsrommet. Hvis ovnen har vært lagret på et ekstremt kaldt sted, må du vente noen få timer før du kobler til strømmen. Radiostøy Bruken av mikrobølgeovn kan medføre støy i radio, tv, eller i en lignende ovn. Du kan redusere eller fjerne støy ved å gjøre følgende: Rengjør døren og tetteflatene i ovnen ifølge instruksjonene i avsnittet Stell og rengjøring. Plasser radio, tv, osv. så langt som mulig bort fra ovnen. Bruk korrekt installerte radio- og tv-antenner, osv. for å få et sterkere mottakersignal. Plassering av ovnen Ikke installer ovnen ved siden av eller over en varmekilde, for eksempel en pizzaovn eller frityrovn. Dette kan føre til at mikrobølgeovnen ikke fungerer riktig og kan forkorte brukstiden for de elektriske delene. Ovnsfilteret må ikke blokkeres eller tildekkes. Påse at det er plass for rengjøring. Installer ovnen på en vannrett benkeplate. Hvis varselsetikett følger med, må du sette den på et lett synlig sted nær mikrobølgeovnen. Stikkontakten bør være plassert slik at støpselet er tilgjengelig når ovnen er på plass. A For nordamerikanske (UL/CSA) modeller skal det være minst 5,1 cm klaring rundt øvre del av ovnen. For internasjonale (50 Hz) modeller skal det være minst 17,8 cm klaring rundt øvre del av ovnen. Tilfredsstillende luftstrømning rundt ovnen avkjøler de elektriske delene. Med begrenset luftstrømning er det mulig at ovnen ikke fungerer ordentlig og brukstiden for de elektriske delene reduseres. B La det være minst 6,5 cm mellom luftutblåsingen på baksiden av ovnen og veggen. C La det være minst 3 cm klaring rundt sidene på ovnen. Klaring rundt ovnen C A Omkoblingene i denne mikrobølgeovnen kan forårsake spenningsfluktueringer i forsyningsledningen. Bruk av denne ovnen ved ugunstige spenningsforsyninger kan ha uheldige virkninger. Dette utstyret er beregnet på tilkobling til et strømforsyningssystem med maksimum tillatt systemimpedans zmaks 1,1 ohm ved kontaktflaten mot brukerens forsyningssystem. Brukeren må påse at dette utstyret kun er tilkoblet et kraftforsyningssystem som oppfyller kravene ovenfor. Hvis nødvendig, bør brukeren spørre det offentlige kraftforsyningsselskapet om impedansen ved kontaktpunktet. B! WARNING ADVARSEL For å unngå risikoen for elektrisk støt eller død, må denne ovnen jordes og det må ikke gjøres noe med støpslet. Jordingsinstruksjoner Ovnen MÅ være jordet. Hvis kortslutning skulle forekomme, vil jording med en sikkerhetsledning redusere risikoen for elektrisk støt. Denne ovnen er utstyrt med en ledning som består av en sikkerhetsledning og et jordingsstøpsel. Støpselet må være satt inn i en stikkontakt som er ordentlig installert og jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceperson hvis det er noe som er uklart i jordingsinstruksjonene, eller hvis det er tvil om ovnen er ordentlig jo)rdet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du be en kvalifisert elektriker installere en jordet stikkontakt. Denne ovnen skal tilkobles en separat krets med samme elektriske verdi som er angitt i produktspesifikasjonene (tilgjengelig på Amanas WaveLinknettsted). Når en kombinasjonsovn er koblet til en krets med annet utstyr, kan det bli nødvendig å øke tilberedningstiden, og sikringer kan ryke. Ekstern ekvipotensiell jordingsterminal (bare for eksport) Utstyret har sekundær jordingsterminal. Terminalen har ekstern jordingsforbindelse som brukes i tillegg til jordingspinne på pluggen. Terminalen finnes på utsiden av ovnens bakside og er merket med symbolet som vises nedenfor. 3

4 Display og funksjoner A B C D E G A Ovnsdørhåndtak (Løftes opp.) B Hylleførere C Kontrollpanel øvre del D Display E Kontrollpanel sidedel G Luftinntaksfilter (enkelte modeller) Ovnens funksjoner Standby vises på displayet når døren har vært åpnet og lukket, eller etter at ovnen er slått AV med tasten Preheat On/Off. Standby Oven Preheating 450 F Oven Preheating og innstilt temperatur vises på skjermen når du trykker tasten Preheat On/Off. (vist eksempel: 450 F (232 C)) 4

5 Display og funksjoner (forts.) Ready og innstilt temperatur vises når du har trykket tasten Preheat On/Off. Ready angir at ovnen har nådd innstilt temperatur. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Ready 450 F Angir at ovnen er i et forhåndsprogrammert tilberedningsprogram Item-05 Stage:1 01: F MW:50% Tilberedningsinformasjonen vises på displayet når du har trykket på en ettsifret (eller tosifret) tast i Ready-modus. Gjenværende tid i tilberedningsprogrammet Prosentvis mikrobølgeenergi Tilberedningstemperatur Angir at ovnen er i et manuelt tilberedningsprogram Manual Stage: 1 00: F MW:100% Gjenværende tid i tilberedningen Angir prosentvis mikrobølgeenergi Tilberedningstemperatur 5

6 Display og funksjoner (forts.) Starttast Start-tasten brukes til å starte en tilberedningssyklus med manuell tidsinnstilling. Tasten Stop/ Reset Stop/Reset-tasten stopper en pågående tilberedningssekvens, sletter eventuell gjenværende tid og avslutter også en programmeringseller brukervalgsyklus. Når Stop/ Reset-tasten brukes til å avslutte en programmerings- eller valgendring, blir endringene vraket. Cooking Display DISPLAYS OVEN PREHEATING 450 F READY 450 F 00:00 MW 50% DESCRIPTION Oven Preheating 450 F (232 C) vises når ovnen er slått på og varmes opp til den valgte forvarmingstemperaturen. Oven Preheating vil også blinke når et tilberedningsstadium kan startes eller programmeres. (vist eksempel: 450 F (232 C) Ready 450 F (232 C) vises når ovnen har nådd forvarmingstemperatur og er klar til tilberedning. Ready blinker når et tilberedningsstadium kan startes eller programmeres. (vist eksempel: 232 C) Viser tilberedningstiden. Hvis du har programmert trinnvis tilberedning, vil den totale tilberedningstiden vises. MW 50% viser gjeldende mikrobølgeenerginivå. 100% er den høyeste innstillingen, og 0% den laveste (ingen mikrobølgeenergi brukes). (vist eksempel: 50%) Temperaturvarsler Kombinasjonsovnen har to forskjellige temperaturvarsler. Varselet avgir et trippelsignal når du trykker på en programmert tast. Varslene er: Et varsel når forvarmingstemperaturen ikke tilsvarer den forhåndsprogrammerte temperaturen i en tilberedning. Et varsel når den faktiske temperaturen i ovnsrommet ikke har nådd forvarmingstemperatur, for eksempel når ovnen slås på. For å overstyre varselet og starte en tilberedningssyklus, trykker du på Start-tasten.Hvis du vil slå av varslene, se avsnittet Brukeralternativer. ITEM-05 STAGE 1 STANDBY Programmeringsdisplay DISPLAYER Enter Program to Add/Review: STAGE 1 ITEM-05 viser et ettsifret eller tosifret tall som angir programmert tilberedning når du bruker en programmert tast. (vist eksempel: Item 05) Stage 1 viser trinn-nummeret (1 4) ovnen står på i tilberedningen. STANDBY vises når ovnen er slått av, og også etter at ovnen er tilkoblet, døren åpnet og deretter lukket. BESKRIVELSE Vises når ovnen er i programmeringsmodus for ettsifret eller tosifret tastminne. Viser trinn-nummeret under tilberedning eller når du programmerer et spesielt tilberedningstrinn. Trinn-nummeret (1 4) angir trinnet som brukes i øyeblikket. 6

7 Programmering Programmere taster Ovnen blir sendt fra fabrikken med ettsifret tast-programmering. Hvis du vil endre standarden til programmering med tosifret tast, se avsnittet Brukeralternativer. Programmere en tast med tidsperiode, energinivå, eller temperatur: 1. Ovnen må være PÅ. Trykk på Preheat On/Off-tasten. Oven Preheating 450 F vises på displayet mens Oven Preheating blinker. (vist eksempel: 450 F (232 C)) 2. Ovnen når forvarmingstemperatur. Signalet lyder og Ready 450 F vises på displayet mens Ready blinker.(vist eksempel: 450 F (232 C)) 2. Trykk på tasten Program Save. Programmeringsmodus starter. Enter Program to Add/Review: vises på displayet. 3. Trykk på tasten som skal programmeres eller omprogrammeres. Displayet vil endres og gjennomgår alle innstillingene for tasten. Tastnummeret som programmeres vises ved siden av ordet ITEM. 4. Trykk på Time Entry-tasten for å programmere tilberedningstiden. Tast inn ønsket tilberedningstid med de nummererte tastene. Den totale tilberedningstiden i mikrobølgeovn (alle trinnene inkludert) er 20 minutter. 5. Trykk på Temp Entry-tasten for å programmere tilberedningstemperaturen. Tast inn ønsket varmlufttemperatur med de nummererte tastene. 6. Trykk på Power Level-tasten for å programmere mikrobølgeenerginivået. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100 %. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10 %) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 7. Trykk på Program Save-tasten for å lagre programendringene. 8. Hvis du vil slette endringene, trykk på Stop/Reset-tasten. Programmere flere trinn Trinnvis tilberedning gjør det mulig å tilberede i flere påfølgende tilberedningssykluser uten avbrytelse. Opp til fire forskjellige tilberedningssykluser kan programmeres i en minnetast.trinnvis tilberedning: 1. Følg trinnene 1 til og med 6 ovenfor. 7. Trykk på Stage-tasten. Dette starter programmeringen for neste tilberedningstrinn. Displayet viser trinnet som skal programmeres. Tast inn tilberedningstiden, temperaturen og energinivået som i trinnene 4, 5 og 6. Hvis du vil legge til ett tilberedningstrinn til på denne tasten, trykk på Stage-tasten en gang til. Du kan programmere opp til fire forskjellige trinn. 8. Trykk på Program Save-tasten for å lagre programmet og endringene. 9. Hvis du vil slette endringene, trykk på Stop/Reset-tasten før du trykker på Program Save-tasten. Programmering Forvarmingsinnstilling Varmlufttemperaturen kan innstilles mellom 65 C og 250 C. Det anbefales å sette forvarmingsinnstillingen på den temperaturen som vanligvis brukes for den aktuelle ovnen. Standard fabrikkinnstilling er 232 C. Programmere forvarmingsinnstillingen: 1. Trykk på tasten Program Save. 2. Trykk på tasten Temp Entry. 3. Tast inn temperaturen du vil ha ved hjelp av de nummererte tastene. Temperaturen må inntastes i trinn på 10 C.Hvis dette ikke gjøres, vil temperaturen automatisk gå til nærmeste 10 C. 4. Forvarmingstemperaturen er endret. Hva er trinnvis tilberedelse? Trinnvis tilberedelse aktiverer flere forskjellige tilberedelsessykluser, eller trinn, som kommer etter hverandre uten at brukeren trenger å gjøre flere inntastinger. Trinnvis tilberedelse kan innstilles på tining, deretter tilberedelse, og til slutt holde maten varm til den skal serveres. Eksempel på trinnvis tilberedning Stage:1 Stage:2 Stage:3 Stage:4 Temp 232 C 232 C 232 C 232 C Av/på 100% 30% 0 50% Tid 2:30 1:30 1:30 1:00 7

8 Tilberedning med varmluft! CAUTION FORSIKTIG For å unngå brannsår, må du håndtere utstyr, hyller og dør med forsiktighet. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Hvis ovnen bare skal brukes til varmluftstilberedning, kan du bruke programmerte taster eller manuell inntasting av tidsperioden. Følgende anvisninger er bare for varmluftstilberedning. For kombinasjonstilberedning, se det aktuelle avsnittet. Tilberedning med varmluft Varmluftstilberedning bruker både et varmluftselement og en vifte for jevn distribuering av oppvarmet luft i ovnsrommet. Når luften sirkulerer vil det ikke finnes varme eller kalde punkter. Dette danner jevn temperaturomgivelse rundt maten. Disse jevne temperaturene tilbereder maten jevnt, og reduserer tilberedningstiden. Ovnen vil alltid fungere i varmluftsmodus. Varmluftstilberedning med programmerte taster 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet.(vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på den valgte tasten. Hvis du bruker programmering med ettsifret tast, trykker du på tasten og ovnen starter automatisk. Hvis du bruker dobbeltast-programmering, trykker du på tastene i riktig rekkefølge og ovnen starter automatisk. 4. Tilberedningssyklusen starter Alle følgende trinn vises: forhåndsprogrammert tilberedningsprogram, total tilberedningstid, tilberedningstemperatur, prosentvis mikrobølgeenergi og trinn-nummer. 5. Ovnen avslutter tilberedningstrinnet Et signal angir slutten på tilberedningssyklusen. Done vises på displayet. Ovnen (innvendig) og tilberedningsskålen/-fatet vil være varme. 6. Trykk på Preheat On/Off-tasten for å slå av ovnen. Varmluftstilberedning med manuell tilberedning Bruk 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter en forvarmingssyklus. Oven Preheating 450 F vises på displayet.(vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på Time Entry-tasten. Tast inn ønsket tilberedningstid på nummertastaturet. 4. Trykk på Temp Entry-tasten hvis tilberedningstemperaturen er forskjellig fra forvarmingstemperaturen. Tast inn den nye temperaturen. 5. Trykk på Power Level-tasten. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100%. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10 %) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 6. Hvis du vil ha trinnvis tilberedning, trykk Stage-tasten og gjenta trinnene 3, 4 og 5. Du kan programmere opp til 4 forskjellige trinn. 7. Trykk på Start-tasten for å starte tilberedningssyklusen. 8

9 Kombinasjonstilberedning (mikrobølge og varmluft)! CAUTION FORSIKTIG For å unngå brannsår, må du håndtere utstyr, hyller og dør med forsiktighet. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Hvis ovnen bare skal brukes til kombinasjonstilberedning, kan du bruke programmerte taster eller manuell inntasting av tidsperiode. Følgende anvisninger er bare for varmluftstilberedning. For tilberedning med bare varmluft, se det aktuelle avsnittet. Kombinasjonstilberedning med forhåndsprogrammerte taster. 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemepratur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på den valgte tasten. Hvis du bruker programmering med ettsifret tast, trykker du på tasten og ovnen starter automatisk. Hvis du bruker dobbeltast-programmering, trykker du på tastene i riktig rekkefølge og ovnen starter automatisk. 4. Tilberedningssyklusen starter Alle følgende trinn vises: forhåndsprogrammert tilberedningsprogram, total tilberedningstid, tilberedningstemperatur, prosentvis mikrobølgeenergi og trinn-nummer. 5. Ovnen avslutter tilberedningstrinnet Et signal angir slutten på tilberedningssyklusen. Done vises på displayet. Ovnen (innvendig) og tilberedningsskålen/-fatet vil være varme. 6. Trykk på Preheat On/Off-tasten for å slå av ovnen. Kombinasjonstilberedning med manuell tilberedning 1. Trykk på tasten Preheat On/Off for å starte ovnen. Ovnen starter forvarmingssyklusen. Oven Preheating 450 F vises på displayet. (vist eksempel: 450 F (232 C)) Hvis du vil endre forvarmingstemperaturen, se Programmering. 2. Ovnen når forvarmingstemperatur. Signalet lyder og Ready 450 F vises. 3. Trykk på Time Entry-tasten. Tast inn ønsket tilberedningstid på nummertastaturet. 4. Trykk på Temp Entry-tasten hvis tilberedningstemperaturen er forskjellig fra forvarmingstemperaturen. Tast inn den nye temperaturen. 5. Trykk på Power Level-tasten. Trykk på den nummererte tasten for ønsket nivå.trykk på den nummererte tasten igjen for å stille inn strømnivået til 100%. Hvis du vil ha lavere mikrobølgeenergi, trykk på tastene 1 (for 10%) til og med 9 (for 90 %). 0 vil slå av mikrobølgeenergien og tilberedningen foregår bare med varmluft. 6. Hvis du vil ha trinnvis tilberedning, trykk Stage-tasten og gjenta trinnene 3, 4 og 5. Du kan programmere opp til 4 forskjellige trinn. 7. Trykk på Start-tasten for å starte tilberedningssyklusen. 9 Kombinasjonstilberedning I kombinasjonsmodus brukes både hastigheten i mikrobølgeenergien og bruningen ved varmluft, som gir rask tilberedning av mat med høy kvalitet. Mikrobølgetilberedning bruker høyfrekvente energibølger til å varme maten. Ved tilberedningen skaper mikrobølgeenergien en tilstand der matmolekylene beveger seg raskt. Denne raske bevegelsen mellom matmolekylene danner varme, som tilbereder maten. POWER vises når ovnen generer mikrobølgeenergi for den aktuelle syklusen. Varmlufttilberedning bruker den valgte ovnstemperaturen til å tilberede og brune mat. Luften som sirkulerer rundt maten er jevnt oppvarmet. Ovnen vil opprettholde en minimum varmluftstemperatur på 65 C for å sikre at luften er tørr og gir jevn tilberedelse.

10 Brukeralternativer Likte du ikke alternativet? Fabrikkinnstillingene er merket med fet skrift. Hvis du vil sette ovnen tilbake til fabrikkinnstillingen, velger du ganske enkelt alternativet som er merket med fet skrift.? Endringene mine ble ikke lagret. For å lagre endringer, må du trykke på Program Save-tasten etter å ha valgt et alternativ. Et trykk på Stop/ Reset-tasten vil ikke lagre endringene. Nummererte taster Displayalternativer Endre brukervalg Alternativer, for eksempel programmering med ettsifret eller tosifret tast, pipevolum og maksimum tilberedningstid kan endres slik det passer de enkelte brukerne. Hvis du vil endre alternativer, må STANDBY vises: 1. Trykk på skjult tast. Tasten er umerket og befinner seg rett til venstre for tasten Preheat On/ Off. Ingenting vises når den skjulte tasten trykkes inn. 2. Trykk inn tasten Program Save. Det første brukeralternativet vises. Ovnen er nå i alternativmodus. 3. Trykk på talltasten som kontrollerer alternativet som skal endres. Se tabellen nedenfor for alternativer. Gjeldende alternativ vises. 4. Trykk på talltasten igjen for å endre alternativet. Hver gang det trykkes på en tast, vil alternativet endres. Påse at koden som vises samsvarer med koden for det alternativet du ønsker. Hvis du vil endre flere alternativer, gjenta trinnene 3 og 4. Endringene trer i kraft når du trykker på tasten. 5. Trykk inn tasten Stop/Reset for å gå tilbake til STANDBY, eller du kan åpne og lukke ovnsdøren. Taster (fabrikkinnstillinger med fet skrift) 1 Tosifret inntasting 2 Manuell programmering 3 Tilbakestilling ved å åpne døren 4 Tastsignal 5 Høyttalervolum 6 Slutt på tilberedningssignal 7 Tasten er aktivert 8 Forvarmingsvarsler TEMP PAD Temperaturenheter STAGE PAD Melding om rengjøring av filter (frekvens) Disabled Enabled Disabled Enabled Disabled Enabled OFF ON OFF LOW MEDIUM HIGH Solid Beep 3 Second Beep 4 Beeps Once 4 Beeps Repeating 15 SECONDS 30 SECONDS 60 SECONDS 120 SECONDS ALWAYS Disabled Program Warning Only Preheat Warning Only Both FAHRENHEIT CELSIUS Disabled Weekly Monthly Quarterly Du kan bruke 10 (0 9) forhåndsprogrammerte taster. Du kan bruke 100 (00 9) forhåndsprogrammerte taster. Manuell tidsinnstilling/tilberedning er ikke tillatt Manuell tidsinnstilling/tilberedning tillatt Åpne ovnsdøren tilbakestiller ikke ovnen til klarmodus Åpne ovnsdøren tilbakestiller ovnen til klarmodus Tastene gir ikke signal når de trykkes inn (tastsignal er av) Tastene gir signal når de trykkes inn (tastsignal er på) Kastsignalvolum AV Tastsignalvolum LAVT Tastsignalvolum MIDDELS Tastsignalvolum HØYT Signalet for ferdig tilberedning er et vedvarende signal som fortsetter til det tilbakestilles av brukeren Signalet for ferdig tilberedning er et tre sekunders signal Signalet for ferdig tilberedning er fire signaler, kontinuerlig Signalet for ferdig tilberedning er fire signaler, fire ganger Inntastingsvinduet for tastetid varer 15 sekunder Inntastingsvinduet for tastetid varer 30 sekunder Inntastingsvinduet for tastetid varer ett minutt Inntastingsvinduet for tastetid varer to minutter Inntastingsvinduet for tastetid er alltid aktivert Begge temperaturvarslene er avslått Varsler bare når forvarmingstemperaturen ikke tilsvarer den forhåndsprogrammerte temperaturen. Varsler bare når den faktiske ovnsromtemperaturen ikke er forvarmingstemperatur Begge temperaturvarslene er påslått Temperaturen vises i F i 60 Hz-modeller Temperaturen vises i C i 50 Hz-modeller Ovnen viser ikke rengjøring av filter Ovnen viser Clean Filter hver sjuende (7.) dag Ovnen viser Clean Filter hver trettiende (30.) dag Ovnen viser Clean Filter hver nittiende (90.) dag 10

11 EZCard bruksanvisning (enkelte modeller) Oppdatere programmer i løpet av sekunder! EZCard-spalte Programmere ovnen med EZCard: Ovnen må være i Standby-modus (Preheat må være AV) 1. Fjern vernebelegget fra bunnen av det vertikale tastaturet. 2. Sett EZCard inn i spalten under det vertikale tastaturet. EZCard EZCard kan settes inn både forlengs og baklengs. 3. Trykk inn og hold Program Save-tasten i 3 sekunder. MERK: Hvis 00:00 vises, du hører 3 AUTO, deretter PROG vises et kort øyeblikk og vil gjenta denne signaler og displayet går tilbake til sekvensen hvert sekund mens EZCard programmerer ovnen Standby-modus, ble ikke EZCard automatisk. funnet. Sett EZCard tilbake i spalten og gå Når ovnen er ferdigprogrammert, vises DONE på displayet i 3 gjennom alle trinnene på nytt. sekunder og ovnen gir et signal. Hvis EZCard ikke blir funnet etter flere Ovnen tilbakestilles til Standby-modus. forsøk, ta kontakt med Amana 4. Ta ut EZCard. ComServ kundeservice. Programmeringen av ovnen er nå fullført. Innenfor USA eller Canada, ring 5. Legg vernebelegget tilbake på spalten nederst på kontrollpanelet. gratis: Utenfor USA og Canada, Forsiktig: ring IKKE TA UT EZCard mens du programmerer. Hvis du tar ut kortet E-post: under programmeringen, kan tastaturet på ovnen låses. STOP! Dette alternativet brukes bare til overføring av ovnen TIL EZCard. Dette vil overstyre all programmeringen på EZCard! Hvis du vil bestille flere EZCards, ringer du Amana Commercial Inside Sales Team gratis på (USA eller Canada), eller (utenfor USA og Canada). Overføre programmering fra ovnen til EZCard: Ovnen må være i Standby-modus (Preheat må være AV) Fjern vernebelegget fra bunnen av det vertikale tastaturet. Sett EZCard inn i spalten under det vertikale tastaturet. EZCard kan settes inn både forlengs og baklengs. Trykk inn tasten Program Save. Trykk på START-tasten. Trykk på 1-tasten, deretter 3-tasten og til slutt 5-tasten. Programmeringsoverføringen starter automatisk og displayet viser streker som beveger seg. Når programmeringsoverføringen er fullført, vises DONE på displayet i 3 sekunder og ovnen gir et signal. Ovnen tilbakestilles til Standby-modus. Ta ut EZCard. Programmeringsoverføringen er nå fullført. Legg vernebelegget tilbake på spalten nederst på kontrollpanelet. 11

12 Brukervedlikehold Ta ut ovnshylleførere (enkelte modeller) Ovnshylleførerne kan flyttes til en av de tre posisjonene i ovnen. Dette gir allsidighet ved tilberedning og plassering av maten. Midtre hylleposisjon er den vanligste. Førerne kan også fjernes for å gjøre rengjøringen enklere. Rengjøre hylleførerne: 1. Ovnsrommet må være kjølig ved berøring. 2. Ta ut ovnshyllen ved å løfte den opp og skyve den framover i ovnen. 3. Bruk et lett trykk og trekk den opp fra fronten av hylleføreren. 4. Løft den bakre delen av hylleføreren for å ta den ut. Føreren kan være tett tilpasset. Slik setter du tilbake hylleførerne: 1. Ovnsrommet må være kjølig ved berøring. UP på hylleføreren må være i riktig plasseringsposisjon. 2. Sett bakre del av hylleføreren over festeanordningen bakerst i ovnen og skyv ned. 3. Sett fremre del av hylleføreren over festeanordningen foran i ovnen. Bruk fast trykk foran og bak på hylleføreren for å feste den til festeanordningen. Den kan være tett tilpasset. Hylleføreren skal ikke bevege seg når den er satt på plass. 4. Sett tilbake ovnshyllen etter behov. Skyv ovnshyllen mot bakre del av ovnen. Hold den løftet for å gå klar av sperrehaker. Ovnshyllen kan plasseres oppad eller nedad. Oppad plassering anbefales. Ovnshyllen må settes inn i sperrehakene. Servicekoder Når ovnen er i bruk, kan den vise en servicekode. Hvis dette forekommer: 1. Koble fra ovnen og la den være frakoblet i omtrent ett minutt. Koble til ovnen og se om koden er der fremdeles. Hvis koden ikke vises igjen, fortsetter du å bruke ovnen som normalt. 2. Hvis servicekoden er der fremdeles, skriver du den ned og tar kontakt med nærmeste autoriserte Amana servicesenter. Ikke bruk ovnen før du har tatt kontakt med Amana servicesenter. 12 Error2 (Eksempel)

13 Stell og rengjøring Rengjør ovnen ofte for å oppnå maksimal brukstid, ytelse og effektivitet. En skitten ovn er ikke effektiv på grunn av fuktighet, søl og fett som absorberer varmluft og mikrobølgeenergi.! FORSIKTIG CAUTION ADVARSEL! WARNING For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må strømledningen eller åpen effektbryter kobles fra før ovnen rengjøres. Utstyr, hyller og dør må behandles med forsiktighet for å unngå brannsår. La ovnen, utstyret og hyllene kjølne før rengjøring. Ovn, utstyr og hyller blir varme under bruk. Rengjøre ovnen Anbefalt daglig rengjøring: Følg anbefalingene nedenfor for riktig vedlikehold av denne ovnen. Vennligst legg merke til: Bruken av kaustiske rengjøringsprodukter, eller produkter som inneholder ammonium, fosfater eller klorin, kan skade viktige ovnsdeler og kan ugyldiggjøre garantien for disse delene. Anbefalte rengjøringsmidler: Plastskrape eller sparkelkniv av plast, skrubbepute eller nylonsvamp som kan brukes på ikkeklebende flater, for eksempel fin skrubbesvamp. 1. Slå av ovnen ved å trykke inn Preheat On/Off-tasten. Åpne ovnsdøren og la ovnen avkjøles (omtrent minutter). 2. Ta ut hyllen, hylleførerne og tilbehør. Dette vaskes med varmt såpevann (bortsett fra pizza-stenen) og la alt lufttørke mens du rengjør ovnen innvendig. Rengjør pizza-stenen med kun en plastskrape og en fuktet klut. 3. Fjern innbrente smuler fra ovnsgulvet, bakveggen, sidene og døren med en plastskrape. Når du er ferdig med skrapingen, bruker du en fuktet klut til å fjerne smusset fra ovnen. 4. Ta på gummihansker og spray ovnsdøren, sidene og gulvet med EcoLab Grease Cutter NC. La dette sitte på i 5 10 minutter. Fjern hyller og hylleførere for å få best resultat. Rengjør ovnen daglig med EcoLab Grease Cutter NC eller annet ikkekaustisk rengjøringsmiddel. IKKE bruk kaustiske rengjøringsprodukter eller produkter som inneholder ammonium, fosfater eller klorin. MERK: En sparkelkniv av plast eller lignende kan brukes til å fjerne innbrent avfall. Ta maten ut av ovnen når syklusen er ferdig. Bruk vernehansker av gummi når du rengjør ovnen. Bruk bare sparkelkniv av plast, en nylonskrubb eller lignende til fjerning av søl eller fettlag fra ovnen. Bruk ikke kniv, utstyr av metall eller stålullputer til fjerning av innbrent materiale. Dette vil skade teflonbelegget. Se garantiavsnittet om begrensninger om tefloninteriøret og krav til rengjøring. Bruk bare tilbehør som kan brukes i ovner med høy temperatur og mikrobølgeovner. IKKE bruk rengjøringssystemer av vanntrykktypen. IKKE tilbered mat som er innpakket i plast. IKKE bruk metallpanner eller folie i ovnen. Anbefalt vedlikehold Rengjør varmeboksen (Er ikke dekket av garantien) Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å fjerne og rengjøre varmeboksen. Det anbefales å rengjøre varmeboksen hver 12. måned eller når det har bygget seg opp synlig fett bakerst i ovnsrommet. 13

14 Før du ringer om service WARNING! ADVARSEL For å unngå elektrisk støt, som kan medføre alvorlig personskade eller død, må det ytre dekselet aldri fjernes. Bare en autorisert Amana-representant bør fjerne det ytre dekselet. Problem Mulig årsak Kontroller at ovnen er koblet til den riktige strømkretsen. Ovnen fungerer ikke. Kontroller at ovnen er jordet. (Ta kontakt med elektriker for å sjekke) Sjekk sikring eller automatsikring. Ovnen fungerer periodevis, eller HOT vises på displayet. Kontroller luftfilteret og avløp for blokkeringer. Hvis ovnen ikke godtar inntastinger når tasten trykkes inn. Påse at ovnen er påslått og forvarmet. Hvis ovnen svikter eller viser: Åpne og lukk ovnsdøren.trykk på tasten igjen. Ovnkontrollen er utstyrt med et selvdiagnostiserende system. Det selvdiagnostiserende systemet varsler deg om at det er en feil eller et problem. Når den elektroniske kontrollen varsler om et problem, følger du trinnene nedenfor. Error2 1. Registrer hvilket tall som vises. (eksempel på Error2 vises) (eksempel) 2. Frakoble ovnen, vent i ett minutt og koble til ovnen igjen. Ovnsviften slår seg på selv om ovnen ikke forvarmer eller tilbereder. Delenummer Trykt i USA 6/07 Du kan fjerne servicekoden ved å trekke ut stikkontakten. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med et autorisert servicesenter. Normal funksjon. Hvis du vil ha full dokumentasjon, gå til: AGA kommersielle produkter Amana, Iowa 52204, USA

Brukerhåndbok. Kommersiell mikrobølgeovn. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ

Brukerhåndbok. Kommersiell mikrobølgeovn. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ Brukerhåndbok Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar disse instruksjonene til fremtidig bruk. Hvis ovnen skifter eier, må denne håndboken følge med ovnen. Innhold Modell-ID...2 FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ EKSPONERING

Detaljer

Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen.

Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen. Kommersiell mikrobølgeovn Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning. Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen. Innhold Modellidentifikasjon... 2 FORHOLDSREGLER FOR ÅUNNGÅ

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer