Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III"

Transkript

1 Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning

2 Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv ned serienummeret her: Sikkerhetsanvisninger for å forhindre eventuell stråling fra mikrobølgeenergi 1. Ikke forsøk å bruke ovnen med døren åpen, da dette kan føre til stråling av mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke tukle med sikkerhetslåsene. 2. Ikke plasser noen objekter mellom ovnens forside og døren. Ikke la søl eller rengjøringsmidler samle seg på steder som skal lukkes. 3. Ikke bruk ovnen dersom den er skadet. Det er spesielt viktig at døren lukkes skikkelig og at det ikke er skade på: a. Døren (bøyd) b. Hengsler og låser c. Tetninger og forseglinger 4. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale. Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Advarsel! For å hindre risiko for brann, elektrisk støt, brannskader, skader på personer eller utsettelse for mikrobølgeenergi: 1. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. 2. Bruk bare produktet som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler på ovnen. Denne typen ovn er spesielt designet for å varme eller koke mat. Den er ikke designet for industrielt eller laboratorisk bruk. 3. Ikke bruk ovnen når den er tom. 4. Ikke bruk produktet dersom ledningen er skadet eller ødelagt, dersom ikke produktet fungerer som det skal eller dersom støpselet er skadet. I disse tilfellene må produktet repareres av kvalifisert elektriker. 5. Advarsel! Barn skal bare bruke ovnen med tilsyn fra voksne. Barn må forstå at ovnen ikke er en leke og at farer kan oppstå ved feil bruk. 6. Advarsel! Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, må barn bare bruke det med tilsyn fra voksne av hensyn til temperaturene som genereres. 7. For å minske risikoen for brann i ovnen: a. Når mat oppvarmes i plast eller pappbeholder, må du kontrollere ovnen regelmessig av hensyn til brannfare. b. Fjern strips fra papir eller plastposer før du har dem i ovnen. c. Dersom røyk observeres må du skru av eller kople fra apparatet. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer. d. Ikke bruk ovnen til lagring. Ikke oppbevar papirprodukter, tilberedingsutstyr eller mat i ovnen når den ikke er i bruk. 8. Advarsel! Væske eller fuktig mat må ikke varmes i forseglede beholdere da de kan eksplodere. 9. Mikrobølgevarming av drikke kan føre til koking og må derfor tas spesielt hensyn til. 2

3 10. Ikke frityrstek mat i ovnen. Varm olje kan ødelegge deler i ovnen eller redskaper, og føre til brannskader i huden. 11. Egg med skall og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovnen, da disse kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er over. 12. Hard mat som poteter, hel squash, epler og kastanjer må skrelles før tilbereding. 13. Innholdet i melkeflasker og andre babymatbeholdere må ristes og temperaturen må kontrolleres før inntak slik at det ikke oppstår skålding. 14. Tilberedingsutstyret kan bli varmt. Bruk grytekluter! 15. Kontroller at utstyret du vil bruke egner seg for bruk i mikrobølgeovn. 16. Advarsel! Mikrobølgeovnen må bare repareres av kvalifisert personale. Ikke forsøk å ta fra hverandre enheten på egenhånd. 17. Dette produktet er av gruppe 2 klasse B ISM. Gruppe 2 inneholder alt ISM (industrielt, teknisk og medisinsk) utstyr der radiofrekvensenergi genereres. Klasse B-utstyr koples til lavspenningsuttak. Spesifikasjoner Strømforbruk Utgangsstrøm Operasjonsfrekvens Størrelse utside Størrelse innside Kapasitet Kokeenhet Nettovekt 230V/50Hz, 1200W (mikrobølger) 230V/1000W (varmer) 800W 2450 MHz 295 x 458 x 390 mm 206 x 300 x 302 mm 20 liter Dreieskive Ca. 15,1 liter Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. De er tilgjengelige for kunde på vareplaten på ovnen. Installering 1. Sørg for at all emballasjen er fjernet fra innsiden av døren. 2. Advarsel! Kontroller at ovnen ikke er skadet, at døren ikke er skjev, at tetningene er i orden, hengslene sitter godt og ikke bøyes i døren. Dersom det er noen form for skade, må du ikke bruke ovnen og kontakte servicepersonale. 3. Mikrobølgeovnen må plasseres på en jevn, stabil overflate som holder vekten selv om tung mat tilberedes i ovnen. 4. Ikke plasser ovnen der den utsettes for varme, fuktighet eller høy luftfuktighet. Ikke plasser ovnen i nærheten av brennbare materialer. 5. For riktig drift må ovnen ha god ventilasjon. La det være 20 cm plass over ovnen, 10 cm bak og 5 cm på begge sider. Ikke tildekk eller blokker noen av sidene på apparatet. Ikke fjern føttene. 6. Ikke bruk ovnen uten glassbrettet, rullekransen og håndtaket i riktig posisjon. 7. Sørg for at strømledningen er uskadd og ikke går under ovnen eller over annen varm eller skarp overflate. 8. Støpselet må være enkelt tilgjengelig slik at det kan koples fra ved nødstilfelle. 9. Ikke bruk ovnen utendørs. 3

4 Radioforstyrrelser Bruk av mikrobølgeovnen kan føre til forstyrrelser på radio, TV eller lignende apparater. Dersom det oppstår forstyrrelser, kan disse minskes ved følgende tiltak: 1. Rengjør døren og forseglingen på ovnen. 2. Flytt antennen på radio eller TV. 3. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra antennens retning. 4. Kople mikrobølgeovnen til et annet strømuttak slik at de ulike apparatene er i ulike strømkretser. Jordingsinstruksjoner Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med en ledning med jordingsledning og jordingsstøpsel. Den må koples til et vegguttak som er riktig montert og jordet. Ved en eventuell kortslutning, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt. Det anbefales at kretsen som brukes bare er til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen skade på ovnen. Merk: Feil bruk av jordingsstøpselet kan resultere i elektrisk støt. 1. Dersom du har spørsmål om jordingen eller det elektriske, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller serviceperson. 2. Verken leverandør eller produsent er ansvarlige for skader som skjer ved feil bruk eller feil kopling av det elektriske anlegget. Ledningene i hovedkabelen er farget med følgende kode: Grønn og gul = JORDET Blå = Nøytral Brun = Strømførende Tilbereding av mat 1. Tilbered maten forsiktig. Plasser de tykkeste områdene ytterst på tallerkenen. 2. Legg merke til tiden. Still inn kortest tid, og legg heller til mer tid om nødvendig. Overkokt mat kan ryke eller antennes. 3. Tildekk maten ved tilbereding. Dette vil gjøre at maten koker jevnt og unngår søl. 4. Vend mat over en gang under koking ved mat som kylling og hamburgere. Store matvarer som biff må snus minst en gang. 5. Snu mat som for eksempel kjøttboller halvveis ute i koketiden fra bunnen til toppen og fra ytterkanten til midten. Før du ringer etter service Dersom ikke ovnen fungerer som den skal: 1. Kontroller at ovnen er koplet til strømutgangen riktig. Dersom den ikke er det, må du kople fra støpselet, vente 10 sekunder, og sette det inn på nytt. 2. Kontroller at ikke sikringen har gått. Dersom disse ser ut til å fungere som de skal, må du teste sikringene med et annet apparat. 3. Kontroller at kontrollpanelet er programmert riktig og at timeren er innstilt. 4

5 4. Kontroller at døren er riktig lukket. Hvis ikke vil ikke mikrobølgeenergien strømme i ovnen. Dersom ingen av disse tiltakene bedrer situasjonen må du kontakte elektriker. Ikke forsøk å reparere ovnen på egenhånd. Oversikt over utstyr 1. Det ideelle utstyret i mikrobølgeovnen er transparent til mikrobølger, lar energi strømme gjennom materialet og varme maten. 2. Mikrobølger kan ikke gå gjennom metall, så utstyr av metall bør ikke brukes. 3. Ikke bruk resirkulert papir ved tilbereding av mat, da disse kan inneholde små metallbiter som kan føre til gnister og/eller brann. 4. Bruk runde/ovale tallerkener istedenfor firkantede/avlange, da mat i hjørner kan overkokes. 5. Små strimler aluminiumsfolie kan brukes for å unngå overkoking i utsatte områder. Vær bare forsiktig slik at du ikke bruker for mye, og hold en avstand på 2,5 cm til ovnens innervegger. Listen under gir deg en pekepinn på det rette utstyret: Utstyr Mikrobølge Grill Kombinasjon Varmebestandig glass Ja Ja Ja Ikke-varmebestandig glass Nei Nei Nei Varmebestandig keramikk Ja Nei Nei Mikroovnsikker plast Ja Nei Nei Kjøkkenpapir Ja Nei Nei Metallbrett Nei Ja Nei Metallrist Nei Ja Ja Aluminiumsfolie Nei Ja Nei Oversikt over komponenter 1. Sikkerhetssystem dør 2. Vindu 3. Ventilasjonsvifte 4. Aksel 5. Rullekrans 6. Glassbrett 7. Kontrollpanel 8. Grill 9. Metallrist 5

6 Kontrollpanel MENYDISPLAY Koketid, power, handlingsindikator og tid vises. POWER Trykk på denne knappen et antall ganger for å stille inn koketid. GRILL/COMB. Trykk på denne knappen et antall ganger for å gå inn i grillmodus eller en av de to kombinasjonsinnstillingene. TIME/WEIGHT Drei bryteren for å stille klokke eller koketid. Drei TIME/WEIGHT-bryteren for å spesifisere vekt. AUTO COOK Trykk et antall ganger for rask innstilling. Du trenger bare å spesifisere vekt. CLOCK Trykk for å stille digital klokke. START/QUICK START Trykk for å starte et program. Trykk et antall ganger for å stille inn koketid. Ovnen begynner umiddelbart å varme seg opp. STOP/CANCEL Trykk for å nullstille innstillingene eller ovnen før du stiller inn et nytt program. Trykk en gang for å stanse koking midlertidig, eller to for å stanse koking permanent. Brukes også for å stille inn barnesikring. 6

7 Stille inn kontrollene Hver gang en knapp trykkes inn, høres en pipelyd. Stille digital klokke Når ovnen er klar for innstilling, trykker du på CLOCK en eller to ganger for å stille klokka i 12- eller 24-timersmodus. For eksempel dersom du vil stille klokka til 8:30: 1. Trykk på CLOCK en gang. 2. Drei TIME/WEIGHT til du indikerer timesiffer Trykk på CLOCK. 4. Drei TIME/WEIGHT for å indikere minuttsifre til displayet viser 8: Trykk på CLOCK for å bekrefte innstillingen. For å kontrollere tiden under matlaging trykker du en gang på CLOCK. Vanlig tilbereding i mikrobølgeovnen For å lage mat med kun mikrobølger, trykker du på POWER-knappen et antall ganger for å velge nivå, og deretter bruker du TIME/WEIGHT for å stille ønsket koketid. Velg nivå ved å trykke på POWER: Trykk på POWER-knappen Kokekraft 1 gang 100 % 2 ganger 80 % 3 ganger 60 % 4 ganger 40 % 5 ganger 20 % 6 ganger 0 For eksempel dersom du vil koke i 1 minutt ved 60 % mikrobølgekraft. 1. Trykk på POWER-knappen 3 ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 1: Trykk på START/QUICK START-knappen. Grill Grill er veldig nyttig for tynne skiver kjøtt, biff, koteletter, kebab, pølser og kylling. Det passer også for varme sandwicher og gratinerte retter. for eksempel dersom du vil grille i 12 minutter: 1. Trykk på GRILL/COMBI en gang. 2. Drei TIME/WEIGHT til 12: Trykk på START/QUICK START-knappen. Kombinasjon 1 30 % tid for mikrobølgetilbereding, 70 % for grilltilbereding. Bruk til fisk, poteter eller gratinering. For eksempel: Du ønsker kombinasjon 1 i 25 minutter. 1. Trykk på GRILL/COMBI to ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 25: Trykk på START/QUICK START-knappen. 7

8 Kombinasjon 2 55 % tid for mikrobølgetilbereding, 45 % for grilltilbereding. Bruk til omeletter, bakt potet og fjørfe. For eksempel: Du ønsker kombinasjon 2 i 12 minutter. 1. Trykk på GRILL/COMBI tre ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 12: Trykk på START/QUICK START-knappen. Automatisk tilbereding Maten i tabellen under er det ikke nødvendig å programmere varighet og ytelse. Det holder å indikere hva slags mat du ønsker å tilberede samt vekten. For å gjøre dette trykker du AUTO COOK et antall ganger for å velge kategori for mat/tilberedingsmodus. Drei deretter TIME/WEIGHT for å indikere vekten for maten som skal tilberedes. Ovnen begynner tilbereding med en gang START/QUICK START-knappen trykkes inn. Det kan være at du må snu maten halvveis i tilberedingstiden for å oppnå lik gjennomvarme. For eksempel: Koke 400g fisk. 1. Trykk på AUTO COOK 6 ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT for å indikere en vekt på 400g. 3. Trykk på START/QUICK START. Autotilberedingsmeny Kode Mat/kokemodus 1 Kaffe/suppe (200 ~250 ml per kopp) 2 Ris (Ha i passende mengde vann. Etter at kokeprogrammet er ferdig, la maten stå i ovnen 5-10 minutter) 3 Spagetti (ha i passende mengde vann før koking) 4 Poteter (etter at kokeprogrammet er ferdig lar du maten stå i ovnen 5-10 minutter. 5 Autooppvarming (tildekk maten før oppvarming) 6 Fisk 7 Kylling (grill) 8 Biff/lam (grill) 9 Grillspyd (grill) Resultater avhenger av faktorer som størrelse og form på maten, personlig smak og hvordan maten plasseres i ovnen. Dersom du allikevel ikke finner maten passende, kan du redusere eller øke koketiden. Hint: - Ikke kok/varm opp/tin mat direkte på ovnens base. Bruk en passende beholder. - Kompakt og hard mat bør ikke tilberedes fra frossen tilstand, da kantene vil bli overkokt før innsiden har oppnådd riktig temperatur. - Tildekk tallerkener der det passer seg. Dette vil beholde fuktigheten og forhindre søl. - Åpne lokk før du varmer opp eller koker tildekket mat. - Rist maten halvveis for å sørge for jevn fordeling av varme. 8

9 Automatisk opptining Ovnen lar deg tine kjøtt, fjørfe og fisk og skalldyr. Tiden og ytelsen justeres automatisk når vekten er programmert inn. For eksempel: Dersom du vil tine 600 g. reker. 1. Plasser rekene som skal tines i ovnen. 2. Drei TIME/WEIGHT til valgt vekt 600g. 3. Trykk på START/QUICK START. Merk! 1. Dersom du forsøker å fullstendig tine frossen mat i mikrobølgeovnen, kan det være at ujevn tining oppstår. Dette er grunnet tykkelsen og formen på maten. Søl kan også oppstå, og noen ganger kan enkelte deler av maten koke mens annen fremdeles er frossen. Ved frossen mat bør du tine den til 70 % før du har den i mikrobølgeovnen. 2. For å tine maten jevnt, kan du flytte litt rundt på maten underveis. 3. For å tine fettholdig mat, varmer du den i en periode i ovnen før du lar den stå i romtemperatur, eller varme den støtvis til den er tint. 4. Når du tiner en hel kylling eller frossen mat av ujevn form, kan du pakke inn lår og tynne deler i aluminiumsfolie. Hvis ikke vil disse delene tines raskere og blir overkokt før de andre delene har begynt å tine. For større stykker kjøtt, pakker du inn sidene med aluminiumsfolie slik at mikrobølgene treffer loddrett. 5. Is må fjernes under tining. Rask oppstart Denne funksjonen lar deg starte ovnen raskt. Trykk på START/QUICK START et antall ganger for å stille koketid. Ovnen starter på fullt nivå umiddelbart. For eksempel kan du stille ovnen til å koke i 2 minutter på denne måten: Trykk på START/QUICK START 4 ganger for at ovnen skal starte umiddelbart. Barnesikring Denne funksjonen forhindrer at barn starter ovnen ved en feiltakelse. CHILD LOCK vises i displayet og ovnen kan ikke brukes mens denne funksjonen er på. For å stille inn barnesikring: Trykk og hold STOP/CANCEL i 3 sekunder. En pipelyd høres og LOCK-lampen lyser. For å skru av barnesikring: Trykk og hold STOP/CANCEL i 3 sekunder til lampen slutter å lyse i displayet. 9

10 Rengjøring og vedlikehold 1. Skru av ovnen og trekk ut kontakten fra vegguttaket før rengjøring. 2. Hold innsiden av ovnen ren. Dersom mat eller væske søles på innsiden av ovnens vegger, må du tørke dem med en fuktig klut. Bruk milde rengjøringsmidler dersom ovnen blir svært skitten. Unngå rengjøringsspray og andre slipende rengjøringsmidler, da disse kan etterlate riper. 3. Utsiden av ovnen kan rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skader på innsiden av ovnen, må du sørge for at vann ikke siver inn i ventilasjonsåpningene. 4. Tørk døren og vinduet på begge sider, dørhengslene og sideliggende deler med en fuktig klut for å fjerne alt søl. 5. Ikke la kontrollpanelet bli fuktig. Rengjør med en myk klut. Når du rengjør kontrollpanelet, lar du dørovnen stå åpen slik at ikke ovnen skrur seg på. 6. Dersom vanndamp samler seg på innsiden eller rundt utsiden av ovnen, kan du tørke av dette med en myk klut. Dette kan oppstå når mikrobølgeovnen brukes i høy fuktighet, og det er helt normalt. 7. Det kan enkelte ganger være nødvendig å fjerne glassbrettet for å komme til ved rengjøring. Vask brettet i varmt såpevann eller i oppvaskmaskinen. 8. Rullekransen og bunnen av ovnen må rengjøres regelmessig for å unngå støy. Tørk av bunnen av ovnen med et mildt rengjøringsmiddel. Rullekransen kan rengjøres i såpevann eller oppvaskmaskinen. Når du tar rullekransen ut av ovnen for å rengjøre, må du sørge for å sette den tilbake riktig etterpå. 9. Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra en sitron i en beholder du plasserer i mikrobølgeovnen. Varm opp i 5 minutter. Vask over og tørk med en myk klut. 10. Når det blir nødvendig å bytte ut lyset i ovnen, må du kontakte reparatør. 11. Ikke kast produktet i en vanlig søppelkasse. Denne skal leveres som el-avfall enten på spesialavfallssteder eller i din elektrobutikk. 10

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7

MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 MIKROBØLGEOVN MODELL: D90D25EP-T7 BRUKSANVISNING Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2

BRUKSANVISNING. Mikrobølgeovn Easy Tronic. Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 BRUKSANVISNING Mikrobølgeovn Easy Tronic Denne bruksanvisningen er for følgende 800 watt mikrobølgeovnmodeller: WD800DL20-K2 1. Les denne anvisningen grundig før du installerer eller bruker ovnen. Oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099

Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Brukerveiledning Hyundai mikrobølgeovn 59-099 Les brukerveiledningen nøye før installasjon og bruk av ovnen. Skriv ned og oppbevar serienummeret på navneplaten til mikrobølgeovnen for fremtidig referanse.

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Modell: BM1240AX Bruksanvisning

Modell: BM1240AX Bruksanvisning Modell: BM1240AX Bruksanvisning NO INNHOLD SIKKERHETSREGLER VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER SPESIFIKASJONER INSTALLASJON RADIOINTERFERENS TILBEREDNING MED MIKROBØLGER JORDINGSINSTRUKSER FØR DU RINGER TIL

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

STØRRELSE. 23 ltr. EFFEKT 900 W

STØRRELSE. 23 ltr. EFFEKT 900 W MONTERING OG BRUKERVEILEDNING BEHA Mikrobølgeovn bygg-inn m/ramme MB 300-23 liter, elektronisk, standard (kan også benyttes frittstående) STØRRELSE 23 ltr. TIMER 180 min. TALLERKEN FARGE STÅLDESIGN EFFEKT

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOBLING Se etter at spenningen på merkeplaten tilsvarer spenningen i stikkontakten. Ikke fjern beskyttelsesplatene over mikrobølgeinngangen på veggen inne i hulrommet.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN

Din bruksanvisning SAMSUNG M181DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M181DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M181DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ OVERDREVEN EKSPONERING FOR MIKROBØLGER

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ OVERDREVEN EKSPONERING FOR MIKROBØLGER MODELL: BM6340AX NO INNHOLD INNHOLD FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ OVERDREVEN EKSPONERING FOR MIKROBØLGER SPESIFIKASJONER VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER INSTALLASJON RADIOINTERFERENS JORDINGSINSTRUKSER TILBEREDNING

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON En mer detaljert og utfyllende Brukerveiledning kan lastes ned fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve husholdningsapparatet

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

HÅNDBOK MB 310. For mikrobølgeovn Beha MB 310. 23 lt

HÅNDBOK MB 310. For mikrobølgeovn Beha MB 310. 23 lt HÅNDBOK For mikrobølgeovn Beha MB 310 23 lt E MB 310 INNHOLD Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

NO 1

NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer