Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III"

Transkript

1 Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning

2 Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv ned serienummeret her: Sikkerhetsanvisninger for å forhindre eventuell stråling fra mikrobølgeenergi 1. Ikke forsøk å bruke ovnen med døren åpen, da dette kan føre til stråling av mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke tukle med sikkerhetslåsene. 2. Ikke plasser noen objekter mellom ovnens forside og døren. Ikke la søl eller rengjøringsmidler samle seg på steder som skal lukkes. 3. Ikke bruk ovnen dersom den er skadet. Det er spesielt viktig at døren lukkes skikkelig og at det ikke er skade på: a. Døren (bøyd) b. Hengsler og låser c. Tetninger og forseglinger 4. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale. Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Advarsel! For å hindre risiko for brann, elektrisk støt, brannskader, skader på personer eller utsettelse for mikrobølgeenergi: 1. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. 2. Bruk bare produktet som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler på ovnen. Denne typen ovn er spesielt designet for å varme eller koke mat. Den er ikke designet for industrielt eller laboratorisk bruk. 3. Ikke bruk ovnen når den er tom. 4. Ikke bruk produktet dersom ledningen er skadet eller ødelagt, dersom ikke produktet fungerer som det skal eller dersom støpselet er skadet. I disse tilfellene må produktet repareres av kvalifisert elektriker. 5. Advarsel! Barn skal bare bruke ovnen med tilsyn fra voksne. Barn må forstå at ovnen ikke er en leke og at farer kan oppstå ved feil bruk. 6. Advarsel! Når apparatet brukes i kombinasjonsmodus, må barn bare bruke det med tilsyn fra voksne av hensyn til temperaturene som genereres. 7. For å minske risikoen for brann i ovnen: a. Når mat oppvarmes i plast eller pappbeholder, må du kontrollere ovnen regelmessig av hensyn til brannfare. b. Fjern strips fra papir eller plastposer før du har dem i ovnen. c. Dersom røyk observeres må du skru av eller kople fra apparatet. Hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer. d. Ikke bruk ovnen til lagring. Ikke oppbevar papirprodukter, tilberedingsutstyr eller mat i ovnen når den ikke er i bruk. 8. Advarsel! Væske eller fuktig mat må ikke varmes i forseglede beholdere da de kan eksplodere. 9. Mikrobølgevarming av drikke kan føre til koking og må derfor tas spesielt hensyn til. 2

3 10. Ikke frityrstek mat i ovnen. Varm olje kan ødelegge deler i ovnen eller redskaper, og føre til brannskader i huden. 11. Egg med skall og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovnen, da disse kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er over. 12. Hard mat som poteter, hel squash, epler og kastanjer må skrelles før tilbereding. 13. Innholdet i melkeflasker og andre babymatbeholdere må ristes og temperaturen må kontrolleres før inntak slik at det ikke oppstår skålding. 14. Tilberedingsutstyret kan bli varmt. Bruk grytekluter! 15. Kontroller at utstyret du vil bruke egner seg for bruk i mikrobølgeovn. 16. Advarsel! Mikrobølgeovnen må bare repareres av kvalifisert personale. Ikke forsøk å ta fra hverandre enheten på egenhånd. 17. Dette produktet er av gruppe 2 klasse B ISM. Gruppe 2 inneholder alt ISM (industrielt, teknisk og medisinsk) utstyr der radiofrekvensenergi genereres. Klasse B-utstyr koples til lavspenningsuttak. Spesifikasjoner Strømforbruk Utgangsstrøm Operasjonsfrekvens Størrelse utside Størrelse innside Kapasitet Kokeenhet Nettovekt 230V/50Hz, 1200W (mikrobølger) 230V/1000W (varmer) 800W 2450 MHz 295 x 458 x 390 mm 206 x 300 x 302 mm 20 liter Dreieskive Ca. 15,1 liter Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. De er tilgjengelige for kunde på vareplaten på ovnen. Installering 1. Sørg for at all emballasjen er fjernet fra innsiden av døren. 2. Advarsel! Kontroller at ovnen ikke er skadet, at døren ikke er skjev, at tetningene er i orden, hengslene sitter godt og ikke bøyes i døren. Dersom det er noen form for skade, må du ikke bruke ovnen og kontakte servicepersonale. 3. Mikrobølgeovnen må plasseres på en jevn, stabil overflate som holder vekten selv om tung mat tilberedes i ovnen. 4. Ikke plasser ovnen der den utsettes for varme, fuktighet eller høy luftfuktighet. Ikke plasser ovnen i nærheten av brennbare materialer. 5. For riktig drift må ovnen ha god ventilasjon. La det være 20 cm plass over ovnen, 10 cm bak og 5 cm på begge sider. Ikke tildekk eller blokker noen av sidene på apparatet. Ikke fjern føttene. 6. Ikke bruk ovnen uten glassbrettet, rullekransen og håndtaket i riktig posisjon. 7. Sørg for at strømledningen er uskadd og ikke går under ovnen eller over annen varm eller skarp overflate. 8. Støpselet må være enkelt tilgjengelig slik at det kan koples fra ved nødstilfelle. 9. Ikke bruk ovnen utendørs. 3

4 Radioforstyrrelser Bruk av mikrobølgeovnen kan føre til forstyrrelser på radio, TV eller lignende apparater. Dersom det oppstår forstyrrelser, kan disse minskes ved følgende tiltak: 1. Rengjør døren og forseglingen på ovnen. 2. Flytt antennen på radio eller TV. 3. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra antennens retning. 4. Kople mikrobølgeovnen til et annet strømuttak slik at de ulike apparatene er i ulike strømkretser. Jordingsinstruksjoner Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med en ledning med jordingsledning og jordingsstøpsel. Den må koples til et vegguttak som er riktig montert og jordet. Ved en eventuell kortslutning, reduserer jordingen risikoen for elektrisk støt. Det anbefales at kretsen som brukes bare er til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen skade på ovnen. Merk: Feil bruk av jordingsstøpselet kan resultere i elektrisk støt. 1. Dersom du har spørsmål om jordingen eller det elektriske, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller serviceperson. 2. Verken leverandør eller produsent er ansvarlige for skader som skjer ved feil bruk eller feil kopling av det elektriske anlegget. Ledningene i hovedkabelen er farget med følgende kode: Grønn og gul = JORDET Blå = Nøytral Brun = Strømførende Tilbereding av mat 1. Tilbered maten forsiktig. Plasser de tykkeste områdene ytterst på tallerkenen. 2. Legg merke til tiden. Still inn kortest tid, og legg heller til mer tid om nødvendig. Overkokt mat kan ryke eller antennes. 3. Tildekk maten ved tilbereding. Dette vil gjøre at maten koker jevnt og unngår søl. 4. Vend mat over en gang under koking ved mat som kylling og hamburgere. Store matvarer som biff må snus minst en gang. 5. Snu mat som for eksempel kjøttboller halvveis ute i koketiden fra bunnen til toppen og fra ytterkanten til midten. Før du ringer etter service Dersom ikke ovnen fungerer som den skal: 1. Kontroller at ovnen er koplet til strømutgangen riktig. Dersom den ikke er det, må du kople fra støpselet, vente 10 sekunder, og sette det inn på nytt. 2. Kontroller at ikke sikringen har gått. Dersom disse ser ut til å fungere som de skal, må du teste sikringene med et annet apparat. 3. Kontroller at kontrollpanelet er programmert riktig og at timeren er innstilt. 4

5 4. Kontroller at døren er riktig lukket. Hvis ikke vil ikke mikrobølgeenergien strømme i ovnen. Dersom ingen av disse tiltakene bedrer situasjonen må du kontakte elektriker. Ikke forsøk å reparere ovnen på egenhånd. Oversikt over utstyr 1. Det ideelle utstyret i mikrobølgeovnen er transparent til mikrobølger, lar energi strømme gjennom materialet og varme maten. 2. Mikrobølger kan ikke gå gjennom metall, så utstyr av metall bør ikke brukes. 3. Ikke bruk resirkulert papir ved tilbereding av mat, da disse kan inneholde små metallbiter som kan føre til gnister og/eller brann. 4. Bruk runde/ovale tallerkener istedenfor firkantede/avlange, da mat i hjørner kan overkokes. 5. Små strimler aluminiumsfolie kan brukes for å unngå overkoking i utsatte områder. Vær bare forsiktig slik at du ikke bruker for mye, og hold en avstand på 2,5 cm til ovnens innervegger. Listen under gir deg en pekepinn på det rette utstyret: Utstyr Mikrobølge Grill Kombinasjon Varmebestandig glass Ja Ja Ja Ikke-varmebestandig glass Nei Nei Nei Varmebestandig keramikk Ja Nei Nei Mikroovnsikker plast Ja Nei Nei Kjøkkenpapir Ja Nei Nei Metallbrett Nei Ja Nei Metallrist Nei Ja Ja Aluminiumsfolie Nei Ja Nei Oversikt over komponenter 1. Sikkerhetssystem dør 2. Vindu 3. Ventilasjonsvifte 4. Aksel 5. Rullekrans 6. Glassbrett 7. Kontrollpanel 8. Grill 9. Metallrist 5

6 Kontrollpanel MENYDISPLAY Koketid, power, handlingsindikator og tid vises. POWER Trykk på denne knappen et antall ganger for å stille inn koketid. GRILL/COMB. Trykk på denne knappen et antall ganger for å gå inn i grillmodus eller en av de to kombinasjonsinnstillingene. TIME/WEIGHT Drei bryteren for å stille klokke eller koketid. Drei TIME/WEIGHT-bryteren for å spesifisere vekt. AUTO COOK Trykk et antall ganger for rask innstilling. Du trenger bare å spesifisere vekt. CLOCK Trykk for å stille digital klokke. START/QUICK START Trykk for å starte et program. Trykk et antall ganger for å stille inn koketid. Ovnen begynner umiddelbart å varme seg opp. STOP/CANCEL Trykk for å nullstille innstillingene eller ovnen før du stiller inn et nytt program. Trykk en gang for å stanse koking midlertidig, eller to for å stanse koking permanent. Brukes også for å stille inn barnesikring. 6

7 Stille inn kontrollene Hver gang en knapp trykkes inn, høres en pipelyd. Stille digital klokke Når ovnen er klar for innstilling, trykker du på CLOCK en eller to ganger for å stille klokka i 12- eller 24-timersmodus. For eksempel dersom du vil stille klokka til 8:30: 1. Trykk på CLOCK en gang. 2. Drei TIME/WEIGHT til du indikerer timesiffer Trykk på CLOCK. 4. Drei TIME/WEIGHT for å indikere minuttsifre til displayet viser 8: Trykk på CLOCK for å bekrefte innstillingen. For å kontrollere tiden under matlaging trykker du en gang på CLOCK. Vanlig tilbereding i mikrobølgeovnen For å lage mat med kun mikrobølger, trykker du på POWER-knappen et antall ganger for å velge nivå, og deretter bruker du TIME/WEIGHT for å stille ønsket koketid. Velg nivå ved å trykke på POWER: Trykk på POWER-knappen Kokekraft 1 gang 100 % 2 ganger 80 % 3 ganger 60 % 4 ganger 40 % 5 ganger 20 % 6 ganger 0 For eksempel dersom du vil koke i 1 minutt ved 60 % mikrobølgekraft. 1. Trykk på POWER-knappen 3 ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 1: Trykk på START/QUICK START-knappen. Grill Grill er veldig nyttig for tynne skiver kjøtt, biff, koteletter, kebab, pølser og kylling. Det passer også for varme sandwicher og gratinerte retter. for eksempel dersom du vil grille i 12 minutter: 1. Trykk på GRILL/COMBI en gang. 2. Drei TIME/WEIGHT til 12: Trykk på START/QUICK START-knappen. Kombinasjon 1 30 % tid for mikrobølgetilbereding, 70 % for grilltilbereding. Bruk til fisk, poteter eller gratinering. For eksempel: Du ønsker kombinasjon 1 i 25 minutter. 1. Trykk på GRILL/COMBI to ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 25: Trykk på START/QUICK START-knappen. 7

8 Kombinasjon 2 55 % tid for mikrobølgetilbereding, 45 % for grilltilbereding. Bruk til omeletter, bakt potet og fjørfe. For eksempel: Du ønsker kombinasjon 2 i 12 minutter. 1. Trykk på GRILL/COMBI tre ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT til 12: Trykk på START/QUICK START-knappen. Automatisk tilbereding Maten i tabellen under er det ikke nødvendig å programmere varighet og ytelse. Det holder å indikere hva slags mat du ønsker å tilberede samt vekten. For å gjøre dette trykker du AUTO COOK et antall ganger for å velge kategori for mat/tilberedingsmodus. Drei deretter TIME/WEIGHT for å indikere vekten for maten som skal tilberedes. Ovnen begynner tilbereding med en gang START/QUICK START-knappen trykkes inn. Det kan være at du må snu maten halvveis i tilberedingstiden for å oppnå lik gjennomvarme. For eksempel: Koke 400g fisk. 1. Trykk på AUTO COOK 6 ganger. 2. Drei TIME/WEIGHT for å indikere en vekt på 400g. 3. Trykk på START/QUICK START. Autotilberedingsmeny Kode Mat/kokemodus 1 Kaffe/suppe (200 ~250 ml per kopp) 2 Ris (Ha i passende mengde vann. Etter at kokeprogrammet er ferdig, la maten stå i ovnen 5-10 minutter) 3 Spagetti (ha i passende mengde vann før koking) 4 Poteter (etter at kokeprogrammet er ferdig lar du maten stå i ovnen 5-10 minutter. 5 Autooppvarming (tildekk maten før oppvarming) 6 Fisk 7 Kylling (grill) 8 Biff/lam (grill) 9 Grillspyd (grill) Resultater avhenger av faktorer som størrelse og form på maten, personlig smak og hvordan maten plasseres i ovnen. Dersom du allikevel ikke finner maten passende, kan du redusere eller øke koketiden. Hint: - Ikke kok/varm opp/tin mat direkte på ovnens base. Bruk en passende beholder. - Kompakt og hard mat bør ikke tilberedes fra frossen tilstand, da kantene vil bli overkokt før innsiden har oppnådd riktig temperatur. - Tildekk tallerkener der det passer seg. Dette vil beholde fuktigheten og forhindre søl. - Åpne lokk før du varmer opp eller koker tildekket mat. - Rist maten halvveis for å sørge for jevn fordeling av varme. 8

9 Automatisk opptining Ovnen lar deg tine kjøtt, fjørfe og fisk og skalldyr. Tiden og ytelsen justeres automatisk når vekten er programmert inn. For eksempel: Dersom du vil tine 600 g. reker. 1. Plasser rekene som skal tines i ovnen. 2. Drei TIME/WEIGHT til valgt vekt 600g. 3. Trykk på START/QUICK START. Merk! 1. Dersom du forsøker å fullstendig tine frossen mat i mikrobølgeovnen, kan det være at ujevn tining oppstår. Dette er grunnet tykkelsen og formen på maten. Søl kan også oppstå, og noen ganger kan enkelte deler av maten koke mens annen fremdeles er frossen. Ved frossen mat bør du tine den til 70 % før du har den i mikrobølgeovnen. 2. For å tine maten jevnt, kan du flytte litt rundt på maten underveis. 3. For å tine fettholdig mat, varmer du den i en periode i ovnen før du lar den stå i romtemperatur, eller varme den støtvis til den er tint. 4. Når du tiner en hel kylling eller frossen mat av ujevn form, kan du pakke inn lår og tynne deler i aluminiumsfolie. Hvis ikke vil disse delene tines raskere og blir overkokt før de andre delene har begynt å tine. For større stykker kjøtt, pakker du inn sidene med aluminiumsfolie slik at mikrobølgene treffer loddrett. 5. Is må fjernes under tining. Rask oppstart Denne funksjonen lar deg starte ovnen raskt. Trykk på START/QUICK START et antall ganger for å stille koketid. Ovnen starter på fullt nivå umiddelbart. For eksempel kan du stille ovnen til å koke i 2 minutter på denne måten: Trykk på START/QUICK START 4 ganger for at ovnen skal starte umiddelbart. Barnesikring Denne funksjonen forhindrer at barn starter ovnen ved en feiltakelse. CHILD LOCK vises i displayet og ovnen kan ikke brukes mens denne funksjonen er på. For å stille inn barnesikring: Trykk og hold STOP/CANCEL i 3 sekunder. En pipelyd høres og LOCK-lampen lyser. For å skru av barnesikring: Trykk og hold STOP/CANCEL i 3 sekunder til lampen slutter å lyse i displayet. 9

10 Rengjøring og vedlikehold 1. Skru av ovnen og trekk ut kontakten fra vegguttaket før rengjøring. 2. Hold innsiden av ovnen ren. Dersom mat eller væske søles på innsiden av ovnens vegger, må du tørke dem med en fuktig klut. Bruk milde rengjøringsmidler dersom ovnen blir svært skitten. Unngå rengjøringsspray og andre slipende rengjøringsmidler, da disse kan etterlate riper. 3. Utsiden av ovnen kan rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skader på innsiden av ovnen, må du sørge for at vann ikke siver inn i ventilasjonsåpningene. 4. Tørk døren og vinduet på begge sider, dørhengslene og sideliggende deler med en fuktig klut for å fjerne alt søl. 5. Ikke la kontrollpanelet bli fuktig. Rengjør med en myk klut. Når du rengjør kontrollpanelet, lar du dørovnen stå åpen slik at ikke ovnen skrur seg på. 6. Dersom vanndamp samler seg på innsiden eller rundt utsiden av ovnen, kan du tørke av dette med en myk klut. Dette kan oppstå når mikrobølgeovnen brukes i høy fuktighet, og det er helt normalt. 7. Det kan enkelte ganger være nødvendig å fjerne glassbrettet for å komme til ved rengjøring. Vask brettet i varmt såpevann eller i oppvaskmaskinen. 8. Rullekransen og bunnen av ovnen må rengjøres regelmessig for å unngå støy. Tørk av bunnen av ovnen med et mildt rengjøringsmiddel. Rullekransen kan rengjøres i såpevann eller oppvaskmaskinen. Når du tar rullekransen ut av ovnen for å rengjøre, må du sørge for å sette den tilbake riktig etterpå. 9. Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra en sitron i en beholder du plasserer i mikrobølgeovnen. Varm opp i 5 minutter. Vask over og tørk med en myk klut. 10. Når det blir nødvendig å bytte ut lyset i ovnen, må du kontakte reparatør. 11. Ikke kast produktet i en vanlig søppelkasse. Denne skal leveres som el-avfall enten på spesialavfallssteder eller i din elektrobutikk. 10

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer