HP ScanJet skanner 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP ScanJet skanner 1"

Transkript

1 H HP ScanJet skanner 1 Installasjonshefte 1 Før du begynner 2 Skannerkoplinger 3 Løse problemer ved installasjon Dele skanneren i en 4 arbeidsgruppe 5 Få hjelp Garanti og 6 spesifikasjoner

2 Hewlett-Packard Co., 1999 Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd, er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. RETTIGHETSRESTRIKSJONER Rettighetsrestriksjoner ved U.S. Government. Programvaren og tilhørende dokumentasjon er utviklet utelukkende ved hjelp av private midler. De er levert og lisensiert som kommersiell dataprogramvare som definert i DFARS (oktober 1988), DFARS (mai 1991) eller DFARS (juni 1995), som et kommersielt objekt som definert i FAR 2.101(a), eller som dataprogramvare med restriksjoner som definert i FAR (juni 1987) (eller tilsvarende byråforskrift eller kontraktklausul), avhengig av hva som er aktuelt. Du har bare de rettighetene som er gitt for slik programvare og eventuell tilhørende dokumentasjon av den aktuelle FAR- eller DFARSklausulen eller HPs standard programvareavtale for det involverte produktet. Microsoft er et varemerke registrert i USA for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke for Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et registrert merke for tjenesteytelser i USA for EPA (USAs miljøvernorgan). ii HP ScanJet skanner Installasjonshefte

3 Støtte for det nye produktet Uansett hvor du befinner deg eller når behovet måtte oppstå, er HPs kundestøtte der for å hjelpe deg, slik at du får mest mulig ut av HPproduktene dine. Enten det gjelder å gjøre produktene enklere i bruk, eller bidra med oppfinnsomme nye måter å håndtere viktige prosjekter på, kan HPs kundestøtte hjelpe deg til å bli en sikker og kreativ bruker. Skulle du støte på et problem med HP-produktet, trenger du ikke bekymre deg. HPs kundestøtte leverer raske, presise løsninger, slik at du ikke mister verken produktet eller uvurdelig tid. Gå til HPs web-sider når du er klar til å komme i gang: har gode ideer og hurtigtips for bruk av HP-skanneren og har opplysninger om kundestøtte og adresser til kontorer for kundestøtte. HP ScanJet skanner Installasjonshefte iii

4 H Innholdsfortegnelse 1 Før du begynner 1 Les oppsettsplakaten 2 Tilkople ADF-enheten 3 Tips ved bruk av ADF-enheten 4 Tilkople den aktive transparenttilpasseren 5 2 Skannerkoplinger 8 Alternativer for tilkopling 9 Bruke en USB-kopling 10 Bruke en SCSI-kopling 12 SCSI-kort og kabelspesifikasjoner 12 Bruke et nytt SCSI-kort 14 Bruke et eksisterende SCSI-kort 15 Innstille SCSI-adressen 16 Finne tilgjengelige adresser 16 Endre adressen til skanneren 18 Teste SCSI-installasjonen 19 3 Løse problemer ved installasjon 21 Problemer ved installasjon 22 Problemer med skannerknappen 28 4 Dele skanneren i en arbeidsgruppe 29 Dele skanneren 30 Menyelementer for deling av skanner 31 Dele skanneren (verts-pc) 32 Installere HP PrecisionScan LAN på en ekstern PC 33 Bruke skanneren fra en ekstern PC 34 iv HP ScanJet skanner Installasjonshefte

5 5 Få hjelp 35 Slik får du hjelp 36 Identifisere og løse problemer 36 Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skanneren 36 Ta kontakt med en autorisert HP-forhandler 37 Ta kontakt med HP 37 Tilleggstjenester 39 HPs kundestøttesenter 40 HPs tjenester og kundestøtte i verden 42 6 Garanti og spesifikasjoner 46 Garantierklæring 47 Vedtektsmessig informasjon 49 Tysk støyerklæring 49 Geräuschemission 49 FCC-samsvarserklæring 50 EU-samsvarserklæring 51 Tilleggsopplysninger 51 Miljøspesifikasjoner for skanneren 52 Temperatur 52 Luftfuktighet 52 Miljøspesifikasjoner for HP ScanJet ADF 53 Temperatur 53 Luftfuktighet 53 Spesifikasjoner for HP ScanJet-skanner 54 Stikkordregister 56 HP ScanJet skanner Installasjonshefte v

6 H 1 Før du begynner 2 Les oppsettsplakaten 3 Tilkople ADF-enheten 4 Tips ved bruk av ADF-enheten 5 Tilkople den aktive transparenttilpasseren 1 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 1

7 Les oppsettsplakaten Oppsettplakaten som fulgte med HP ScanJet-skanneren, beskriver hvordan du installerer skanningsprogramvaren og konfigurerer skanneren. Se oppsettplakaten for å bestemme koblingen du vil bruke, og bruk deretter dette installasjonsheftet hvis du vil vite mer om følgende emner: tilkopling av ADF-enheten alternativer for grensesnitt tilkopling av skanneren ved bruk av USB-grensesnitt tilkopling av skanneren ved bruk av SCSI-grensesnitt deling av skanneren i en arbeidsgruppe feilsøking ved installasjon 1 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

8 Tilkople ADF-enheten Hvis du har kjøpt skannermodellen HP ScanJet 6350C eller 6390C, skal den automatiske dokumentmateren (ADF) koples til på baksiden av skanneren. Før du begynner, må du være sikker på at skanneren ikke er koplet til en stikkontakt. Merk: ADF-enheten må aldri tilkoples eller frakoples skanneren med mindre strømledningen til skanneren er tatt ut av stikkontakten. 1 Hold ADF-kabelen slik at den flate enden av kontakten er øverst. Dette gjør det enklere å stille pinnene på kontakten på linje med hullene i kontakten på skanneren. 2 Tilkople ADF-kabelen ved å skyve den helt inn i den runde kontakten på baksiden av skanneren. Det kan være nødvendig å legge skanner/adf-enheten over på siden for å tilkople kabelen. Merk: Sett IKKE ledningen på skanneren i stikkontakten, og kople den IKKE til PC-en ennå. Du må først installere skanningsprogramvaren. Tilkople ADF-kabelen 3 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 1

9 Tips ved bruk av ADF-enheten Følg disse tipsene for å oppnå best ytelse ved bruk av ADF-enheten: Det er enklere å mate tungt papir gjennom en ny ADF-enhet etter at du har matet flere bunker med vanlig papir, totalt ca. 40 ark. Hvis du skanner et enkelt element direkte fra skannerglasset istedenfor gjennom ADF-enheten, oppnår du bedre resultat hvis du legger et hvitt papirark oppå elementet på skannerglasset. Denne teknikken hindrer at uønskede elementer synes gjennom. Hvis du legger merke til smale, loddrette striper på de skannede bildene, kan det være nødvendig å rengjøre den automatiske dokumentmateren. Se Cleaning the ADF i brukerhåndboken for ADF-enheten. 1 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 4

10 Tilkople den aktive transparenttilpasseren Hvis du har kjøpt skannermodellen HP ScanJet 6390C, skal den aktive transparenttilpasseren (XPA) koples til på baksiden av skanneren. Kontroller at skanneren ikke er koplet til stikkontakten før du begynner. 1 Sett kontakten på den aktive transparenttilpasseren (XPA) i på baksiden av skanneren. 2 Legg den store malen på skannerglasset. 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 1

11 3 Plasser transparenten. Ved skanning av vanlige transparenter på opptil 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 tommer) skal transparenten legges i det store, utskjærte hullet midt imalen. Ved skanning av 35 mm lysbilder: a Legg den andre og mindre malen i det utskjærte hullet i den store malen på skannerglasset. 1 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 6

12 b Legg det 35 mm lysbildet i det utskjærte hullet i midten av den lille malen. 4 Legg den aktive XPA-tilpasseren over transparenten. Juster tilpasseren, slik at den passer i de utskjærte hjørnene på den store malen. 5 Legg ned lokket på skanneren (du kan godt la det være åpent). 6 Merk av ved alternativet Use Transparency Adapter (bruk transparenttilpasser) i HP-skanningsprogrammet: I HP PrecisionScan Pro finner du dette alternativet på menyen Tools (verktøy). I HP PrecisionScan finner du dette alternativet på menyen Settings (innstillinger). 7 Skann på vanlig måte. 7 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 1

13 H 2 Skannerkoplinger 9 Alternativer for tilkopling 10 Bruke en USB-kopling 12 Bruke en SCSI-kopling 14 Bruke et nytt SCSI-kort 15 Bruke et eksisterende SCSI-kort 16 Innstille SCSI-adressen 19 Teste SCSI-installasjonen 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 8

14 Alternativer for tilkopling HP ScanJet-skanneren kan koples til PC-en ved hjelp av en USB- (Universal Serial Bus) eller SCSI (Small Computer System Interface)- kopling. Det skal bare brukes ÉN av disse metodene ved tilkopling av skanneren. USB-grensesnittet er tilgjengelig på nyere PC-er. Dette er den enkleste måten å tilkople skanneren på, da det ikke er nødvendig å installere et grensesnittkort. USB har sin egen type kabel, egne kontakter og programvaredrivere. Med SCSI-grensesnittet kan du tilkople eksterne enheter med høy ytelse, f.eks. HP-skannere, til PC-en. Det må være et SCSI-kort i PC-en. SCSI har sin egen type kabel, egne kontakter og programvaredrivere. Når du kjører installasjonsprogrammet for skanningsprogramvaren, sjekker programmet om PC-en har en USB- eller SCSI-utgang. Hvis PC-en har en USB-utgang, kan du tilkople skanneren til PC-en ved hjelp av denne, forutsatt at PC-en tilfredsstiller vilkårene i neste seksjon. Hvis PC-en ikke har en USB-utgang, skal du bruke en SCSI-kopling, som beskrevet på side HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

15 Bruke en USB-kopling Mange nyere PC-er har USB-kopling på baksiden av PC-en, som du kan bruke til å tilkople eksterne enheter, f.eks. skannere og tastaturer. Enheter som bruker USB, blir automatisk konfigurert via Windows-grensesnittet når PC-en blir startet på nytt etter at enheten er tilkoplet. Hvis PC-en tilfredsstiller alle vilkårene nedenfor, kan du kople HP-skanneren til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som følger med. PC-en må ha følgende: USB-kontakt på baksiden av PC-en. Et operativsystem som støttes. Alle fabrikkinstallerte versjoner av operativsystemet Microsoft Windows 95/98 støttes. I trinn 1 er det beskrevet hvordan du kan fastslå om din versjon av Windows 95/98 støttes. USB må være aktivert i PC-ens BIOS. Enkelte eldre PC-er med USB-kontakt har ikke aktivert USB i PC-ens BIOS. Når installasjonsprogrammet kjøres, sjekker det om PC-en har et operativsystem som støttes, om PC-en har en USB-utgang, samt om USB er aktivert i PC-ens BIOS. USB-kopling 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 10

16 Hvis installasjonsprogrammet viser en melding om at det ikke fant USB på PC-en, men du tror at PC-en er USB-klar, kan du undersøke følgende: 1 Er det en USB-kontakt på baksiden av PC-en? Hvis ja, gå til trinn 2. Hvis nei, kan du ikke bruke USB. 2 Er Windows 95/98-versjonen på PC-en fabrikkinstallert? Slik kan du fastslå om du har riktig versjon av Windows 95/98: 3 Fra Control Panel (Kontrollpanel) i Windows dobbeltklikker du på System-ikonet. a Velg kategorien General (Generelt). Systemversjonen du kjører vises på dette skjermbildet. Versjonen må være Microsoft Windows 95, , Version B (Versjon B). Hvis Windows-versjonen er riktig, og du har en USB-kontakt, og du fremdeles mottar meldingen om at USB ikke finnes, er det mulig at USB ikke er slått på i PC-ens BIOS. Ta kontakt med PC-forhandleren for å fastslå hva som kreves for at PC-en skal støtte USB. Du kan eventuelt benytte en SCSI-kopling. Se side 12 for opplysninger om bruk av SCSI. Hvis Windows-versjonen ikke er riktig, kan du ikke bruke USB. Du kan bruke et eksisterende SCSI-grensesnitt (hvis dette finnes på PC-en), eller anskaffe et SCSI-kort og installere dette i PC-en. På side 12 finner du vilkår for SCSI-kort. 11 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

17 Bruke en SCSI-kopling SCSI står for Small Computer Systems Interface, og er en industristandard for inndata/utdata for PC-er. Både diskettstasjoner, CD-ROM-stasjoner, skannere og andre enheter kan være SCSI-enheter. Med SCSI er det mulig å installere flere forskjellige typer av disse enhetene ved å kople dem til ett enkelt SCSI-kort, og bruke kabler til å kople sammen enhetene. Hvis du bruker en SCSI-kopling, skal du lese denne seksjonen og følge de aktuelle anvisningene. SCSI-kort og kabelspesifikasjoner Hvis du kjøper et nytt SCSI-kort, må dette tilfredsstille spesifikasjonene nedenfor. Hvis det ligger en brosjyre for et SCSI-kort i skanneresken, er dette kortet anbefalt av HP. Kortet for SCSI-grensesnitt må være kompatibelt med operativsystemet du kjører. SCSI-kortet må installeres med riktige programvaredrivere. Installer SCSI-kortet og drivere i henhold til kortprodusentens anvisninger. SCSI-kortet må ha en ekstern kontakt for tilkopling av kabelen til baksiden av PC-en. 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 12

18 Den enden av SCSI-kabelen som koples til SCSI-kortet i PC-en, kan være én av flere konfigurasjoner, avhengig av kortet. De vanligste kontakttypene på SCSI-kort er vist nedenfor. SCSI-kort kontakter Den enden av SCSI-kabelen som koples til skanneren, må være en liten 50-pinners kontakt med stor tetthet, vist nedenfor. Liten 50-pinners kontakt 13 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

19 Bruke et nytt SCSI-kort Hvis du installerte et nytt SCSI-kort til skanneren, kan du kople den ene enden av SCSI-kabelen til skanneren og den andre enden til SCSI-kortet. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med SCSI-kortet, hvis du trenger ytterligere opplysninger. Utstyret blir organisert omtrent som i følgende diagram: Tilkople med et nytt SCSI-kort Merk: Husk å installere skanningsprogramvaren før du kopler skanneren fysisk til SCSI-kortet. 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 14

20 Bruke et eksisterende SCSI-kort Dersom du allerede har et SCSI-kort i PC-en og det er andre enheter tilkoplet dette, kan du legge til skanneren som den siste enheten i en kjede med SCSI-enheter. Merk: HP ScanJet-skanneren må være den siste enheten i en serie med SCSI-enheter. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med SCSI-kortet hvis du trenger ytterligere opplysninger. Tegningen i neste kolonne viser en vanlig installasjon med skanneren i enden av SCSI-kjeden. Tilkople med et eksisterende SCSI-kort Merk: Husk å installere skanningsprogramvaren før du kopler skanneren fysisk til SCSI-kortet. 15 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

21 Innstille SCSI-adressen Alle SCSI-enhetene, inkludert HP-skanneren og SCSI-kortet, må ha en unik SCSI-adresse mellom null og sju (0-7). SCSI-kortet bruker vanligvis adressen 7, og harddiskstasjoner adressen 0 eller 1. Det er lurest å ikke endre SCSI-adresser for disse enhetene. Adressen til HP-skanneren er forhåndsinnstilt til 2, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å endre denne. Hvis du for eksempel har andre enheter tilkoplet SCSI-kortet, må du muligens endre adressen til skanneren. Merk: Hvis kortet skanneren skal koples til har SCAM og støttes av PC-en, er det unødvendig å endre adresse. Skanneren finner automatisk en ledig adresse. I spesifikasjonene for kortet finner du ut om det støtter SCAM. Hvis disse prosedyrene er påkrevd for installasjon, skal de utføres ETTER at skanningsprogramvaren er installert. Finne tilgjengelige adresser Du kan finne tilgjengelige adresser via dialogboksen HP ScanJet Properties (Egenskaper for HP ScanJet) i Control Panel (Kontrollpanel) i Windows. Merk: Merk: Slik får du tilgang til dialogboksen Egenskaper for HP ScanJet i Windows 98: 1 Klikk på Start > Innstillinger > Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på Skannere og kamera. 3 Velg skannerserien HP ScanJet 6300 på listen, og klikk på knappen Egenskaper. 1 Installer skanningsprogramvaren. 2 Start Windows på nytt. 3 Slå på alle SCSI-enheter. 4 Dobbeltklikk på skannerikonet i Control Panel (Kontrollpanel) i Windows. 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 16

22 5 Velg kategorien SCSI i dialogboksen HP ScanJet Properties (Egenskaper for HP ScanJet). Påse at SCSI-kortet skriveren skal bruke vises i vinduet. Hvis kortet ikke vises, er kortet enten ikke installert på riktig måte, eller så blir det ikke gjenkjent av Egenskaper for HP ScanJet. I så fall er de tilgjengelige adressene muligens ugyldige. Slå opp i dokumentasjonen fra produsenten av SCSI-kortet for å finne ut hvilken adresse kortet bruker. 6 Se etter tilgjengelige adresser nederst i dialogboksen. Skriv ned de tilgjengelige SCSI-adressene. Merk: Hvis du har andre enheter tilkoplet SCSI-kortet, bør du slå opp i dokumentasjonen for disse for å bekrefte deres SCSI-adresser. Påse at disse adressene ikke kommer i konflikt med skanneradressen. 7 Klikk på Cancel (Avbryt) for å gå ut av dialogboksen. 17 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

23 Endre adressen til skanneren Skanneren leveres med adressen innstilt på 2. I de fleste tilfeller er det unødvendig å endre denne adressen. Følg disse anvisningene hvis du allikevel må endre adressen: 1 Åpne lokket på skanneren. 2 Se ned gjennom glasset på skanneren, slik pilen viser på tegningen. Skanningsknapp Innstille SCSI adresse 3 Trykk på og hold inne skanningsknappen foran på skanneren. 4 En grønn lampe skal blinke raskt, lyse i ca. fem sekunder, og deretter blinke sakte. Slipp opp knappen når lampen har blinket sakte så mange ganger som du ønsker å innstille adressen på. Hvis du for eksempel vil innstille skanneradressen på 5, lar du lampen blinke fem ganger før du slipper opp den grønne knappen. 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 18

24 Teste SCSI-installasjonen Merk: Hvis du får en feilmelding under testing av SCSI-installasjonen, følger du anvisningene i meldingen. 1 Lukk alle programmer og slå av Windows. Slå av PC-en. 2 Påse at skanneren ikke er låst (på oppsettsplakaten finner du anvisninger for opplåsing av skanneren). 3 Kople strømledningen til skanneren og en stikkontakt. Skanneren slås på. 4 Slå på alle eksterne SCSI-enheter, inkludert skanneren. 5 Slå på PC-en. 6 Dobbeltklikk på skannerikonet i Kontrollpanel i Windows (i Windows 98 dobbeltklikker du på Skannere og kamera). 7 I Windows 95 velger du kategorien Generelt i dialogboksen HP ScanJet Properties (egenskaper for HP ScanJet). 8 Merk HP ScanJet 6300C, HP ScanJet 6350C eller HP ScanJet 6390C på rullegardinlisten, med mindre modellen allerede er merket. Klikk på knappen Egenskaper i Windows Klikk på Make Default (Innstill som standard) slik at den blir standard skanner. 10 I Windows 95 velger du kategorien Test i dialogboksen HP ScanJet Properties (egenskaper for HP ScanJet). I Windows 98 velger du kategorien Feilsøking, og klikker deretter på Test-knappen. 11 Klikk på Scanner. Følg anvisningene på skjermen. Hvis skanneren består egentesten, er alt installert på riktig måte. Klikk på OK og deretter OK igjen for å lukke boksen. 19 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 2

25 Testresultater Lukk dialogboksen hvis skanneren består testen. Se nedenfor hvis skanneren ikke består testen. Hvis skanneren ikke fungerer 1 Kontroller at: Skanneren er ulåst (se oppsettsplakaten). Strømledningen er tilkoplet. Grensesnittkabelen er fast koplet til skanneren i den ene enden og til PC-en i den andre. 2 Lukk alle programmer, avslutt Windows, slå av PC-en, slå av alle SCSI-enheter, og vent i minst 10 sekunder. 3 Slå av alle eksterne SCSI-enheter, inkludert skanneren. 4 Slå på PC-en. 5 Kontroller at du ikke har problemer med SCSI-enheten. Undersøk følgende, og slå opp i instruksjonene fra produsenten av SCSI-kortet. Kontroller at SCSI-kjeden er kortere enn 6 meter, inkludert kabler til SCSI-enheter inni PC-en. Bekreft tilgjengelige SCSI-adresser for å være sikker på at det ikke foreligger konflikt med SCSI-adressene (se side 16). Påse at SCSI-kabelen er fast tilkoplet i begge ender. Undersøk om SCSI-kontakten har bøyde pinner. Sørg for å bruke en SCSI-kabel med en liten 50-pinners kontakt. Hvis du har en ekstra SCSI-kabel, skifter du SCSI-kabelen (eller -kablene) som er koplet til PC-en. Påse at skanneren er den siste fysiske enheten i SCSI-kjeden (se side 15). Frakople alle SCSI-enheter, unntatt skanneren, for å finne ut om problemet ligger hos skanneren eller en av de andre SCSI-enhetene. Påse at avslutningen på andre SCSI-enheter midt i SCSI-kjeden er slått av. 2 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 20

26 H 3 Løse problemer ved installasjon 22 Problemer ved installasjon 28 Problemer med skannerknappen 21 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 3

27 Problemer ved installasjon Problem Årsak Løsning Se Auto-oppstart kjører ikke. Autooppstartsfunksjonen er slått av ioperativsystemet. Klikk på Start > Kjør, og skriv D:\setup, der D står for CD-ROMstasjonen. Håndbøker for Windowsoperativsystemet for å slå på autooppstartfunksjonen. Du har Windows 95 og en USBkontakt, men installasjonsprogrammet sa at du ikke kan bruke USB. Enkelte versjoner av Windows 95 støtter ikke USB. Bruke en SCSIkopling. Ta kontakt med Microsoft eller PCforhandleren for oppgraderingsalternativer for din versjon av Windows. Se Bruke en USB-kopling på side HP ScanJet skanner Installasjonshefte 22

28 Problem Årsak Løsning Se Når du starter PC-en på nytt, viser operativsystemet dialogboksen New Hardware Found (Oppdaget ny maskinvare). Du koplet skanneren til PC-en FØR du installerte programvaren. Sett inn CD-en med HP-skanningsprogramvaren, og oppgi CD-ens bane i dialogboksen. Håndbøker for Windowsoperativsystemet. Du får en melding om at skanneren ikke ble funnet. Skanneren er ikke koplet til PC-en. -ELLER- Skanneren er ikke koplet til strømkilden. -ELLER- SCSIadressen er feil. 1 Slå av PC-en. 2 Kople skanneren til PC-en. 3 Sett strømledningen til skanneren i stikkontakten. 4 Slå på PC-en. Se Skanneren fungerer ikke på side 25. oppsettsplakaten, Setting Up Your Scanner. 23 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 3

29 Problem Årsak Løsning Se Skanningsprogramvaren starter ikke. Programvareinstallasjonen er ufullstendig. 1 Avinstaller skanningsprogramvaren. 2 Kjør installasjonsprogrammet på nytt. oppsettsplakaten, Setting Up Your Scanner. Ikke nok diskplass under installasjon. Installasjonsprogrammet fastslo at harddiskplassen er utilstrekkelig. Enten: Opprett nok plass ved å flytte unødvendige filer fra harddisken eller arkivere eldre filer på diskett eller annen lagringsenhet. -ELLER- Installer til en annen stasjon. Systemkrav, på skanneresken. 3 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 24

30 Problem Årsak Løsning Se Skanneren fungerer ikke. Skanneren er ikke installert på riktig måte. 1 Påse at strømledningen er koplet til skanneren og satt i stikkontakten. oppsettsplakaten, Setting Up Your Scanner. 2 Kontroller at skanneren ikke er låst. 3 Påse at USB- eller SCSI-kabelen er fast tilkoplet, og at ingen av pinnene på kabelkontaktene er bøyd. 4 Slå PC-en helt av og vent i 30 sekunder. 5 Slå på PC-en. 6 Kjør skannertesten fra dialogboksen HP ScanJet Properties (Egenskaper for HP ScanJet). 25 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 3

31 Problem Årsak Løsning Se Skanneren fungerer ikke (forts). Enten: SCSI-kortet er ikke installert på riktig måte. Sjekk installasjonen av SCSI-kortet. Dokumentasjonen fra produsenten av SCSI-kortet. -ELLER- SCSI-kortet eller -kabelen er ikke kompatibel(t) med skanneren. Installer et SCSIkort som støttes. Bruk en SCSI-kabel som støttes. Dette dokumentet, SCSI-kort og kabelspesifika sjoner på side 12. -ELLER- Skanneradressen er ikke riktig innstilt. -ELLER- Flere SCSIenheter er innstilt på samme adresse. Innstill skannerens SCSI-adresse på riktig måte. Dette dokumentet, Innstille SCSIadressen på side 16 og Teste SCSIinstallasjonen på side 19. -ELLER- SCSIdriverne ble ikke installert på riktig måte. Installer SCSIdriverne på nytt. Dokumentasjonen fra produsenten av SCSI-kortet. 3 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 26

32 Problem Årsak Løsning Se Skannerlampen slukker ikke. Skannerlampen vil forbli på i 10 minutter etter at den først ble tilkoplet eller etter siste skanning. Hvis skanneren er i modusen Raskere skanning, vil den forbli på i 10 timer etter første gangen den ble slått på. Sett skanneren i strømsparingsmodu s i kontrollpanelet HP ScanJet Properties (egenskaper for HP ScanJet). Slik får du tilgang til dialogboksen Egenskaper for HP ScanJet i Windows 98: 1 Klikk på Start > Innstillinger > Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på Skannere og kamera. Elektronisk hjelp. 3 Velg skannerserien HP ScanJet 6300 på rullegardinlisten, og klikk på knappen Egenskaper. 4 Klikk på kategorien Lamp (lampe). Skanneren skanner ikke umiddelbart. Det er mulig at skanneren er i strømsparermodus. Lampen varmes opp. Endre skannermodusen til Raskere skanning i dialogboksen HP Scan Jet Properties (Egenskaper for HP ScanJet). Elektronisk hjelp. I Windows 98 får du tilgang til kontrollpanelet Egenskaper for HP ScanJet ved å følge trinnene ovenfor. 27 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 3

33 Problemer med skannerknappen Problem Årsak Løsning Se Skanneren gir ingen respons når du trykker på knappen på skanneren. Button Manager for HP ScanJet er ikke konfigurert til å kjøre skanningsprogramvaren. Windows 95: Klikk på Start > Programmer > HP ScanJet Software (programvare) > HP ScanJet Utilities (verktøy) > HP ScanJet Button Manager (knappbehandling) Windows 98: Dobbeltklikk på Skannere og kamera i Kontrollpanel i Windows. Merk HP ScanJet 6300C, HP ScanJet 6350C eller HP ScanJet 6390C på rullegardinlisten, med mindre den allerede er merket. Klikk på knappen Egenskaper. Klikk på kategorien Hendelser. Påse at det ikke er merket av ved alternativet Disable Events (deaktiver hendelser). Elektronisk hjelp. (Klikk på Help (Hjelp) ihpprecision Scan Provinduet.) -ELLER- Skanneren er ikke tilkoplet på riktig måte. Kontroller at strømledningen er fast koplet til en stikkontakt som fungerer, og at skanneren er fast koplet til PC-en. oppsettsplakaten, Setting up your Scanner. 3 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 28

34 H 4 Dele skanneren i en arbeidsgruppe 30 Dele skanneren 29 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 4

35 Dele skanneren HP-skanningsprogramvaren inkluderer HP PrecisionScan LAN, en funksjon som gjør at en bruker på én PC kan bruke skanningsprogramvaren sammen med en skanner som er koplet til en annen PC. Denne funksjonen er nyttig i arbeidsgrupper der du ønsker å dele skanneren, uten at skanneren er fysisk tilkoplet et LAN-nettverk. HP PrecisionScan LAN krever to PC-er: en som er tilkoplet skanneren (verts-pc-en) og en som ikke er tilkoplet skanneren (den eksterne PC-en). Begge PC-ene må være i samme LAN-nettverk. Komponentene som muliggjør deling av skanneren, blir automatisk installert på verts-pc-en når du installerer HP-skanningsprogramvaren. 4 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 30

36 Menyelementer for deling av skanner På verts-pc-en er et skannerikon plassert i systemkurven på høyre side av oppgavelinjen i Windows. Ved å høyreklikke på dette ikonet får du fram følgende meny: Open (Åpne) Åpner dialogboksen HP PrecisionScan LAN Host. Dette er det samme som å dobbeltklikke på ikonet. Automatically Start (Automatisk start) Når dette alternativet er avmerket, blir HP PrecisionScan LAN startet på verts-pc-en hver gang PC-en blir startet. Hvis dette alternativet ikke er avmerket, blir HP PrecisionScan LAN ikke startet automatisk. Du må starte programmet ved hjelp av Programs (Programmer) > HP ScanJet Software > HP ScanJet Utilities > Share Scanner (Del skanner) fra Start-menyen i Windows. Shut Down (Avslutt) Valg av dette menyelementet avslutter HP PrecisionScan LAN, og fjerner dette fra systemkurven. Hvis du vil dele skanneren, må du starte HP PrecisionScan LAN på nytt med Programs (Programmer) > HP ScanJet Software > HP ScanJet Utilities > Share Scanner (Del skanner) fra Start-menyen i Windows. Eller, hvis menyelementet Automatically Start (Automatisk start) er valgt, kan du starte PC-en på nytt, og HP PrecisionScan LAN blir startet. About Share Scanner (Om Del skanner) Dette menyelementet inneholder opplysninger om HP PrecisionScan LAN. Help (Hjelp) Inneholder hjelp for deling av skanner. 31 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 4

37 Dele skanneren (verts-pc) For at verts-pc-en skal kunne dele skanneren, må HP PrecisionScan LAN kjøre, og deling av skanner må være aktivert. Gjør følgende på verts-pc-en: Se etter skannerikonet i systemkurven. Hvis ikonet er synlig, kjøres HP PrecisionScan LAN. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne dialogboksen HP PrecisionScan LAN Host. Hvis du ikke ser skannerikonet i systemkurven, må du velge Programs (Programmer) > HP ScanJet Software > HP ScanJet Utilities > Share Scanner (Del skanner) fra Start-menyen i Windows for å starte HP PrecisionScan LAN. Kategorien Info (Informasjon) i dialogboksen HP PrecisionScan LAN Host viser navnet på verts-pc-en, hvorvidt en annen PC er koplet til skanneren, og hvilke nettverksprotokoller LAN-nettverket støtter. Skriv ned navnet på verts-pc-en samt nettverksprotokollene som støttes. Du kommer til å trenge disse opplysningene når du skal installere den eksterne PC-en. I kategorien Password (Passord) kan du innstille et passord som eksterne brukere må oppgi, hvis de vil dele skanneren. Eksterne brukere må oppgi passord hvis du avmerker boksen Require Passwords for remote users (Eksterne brukere må oppgi passord), og deretter oppgir et passord. Husk å informere de eksterne brukere om hvilket passord de skal bruke! Aktivere deling av skanner For at eksterne brukere skal kunne bruke skanneren på verts-pc-en, må deling av skanner være aktivert. Slik aktiverer du deling av skanner: Klikk med høyre museknapp på skannerikonet i systemkurven. Påse at menyelementet Automatically Start (Automatisk start) er avmerket. 4 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 32

38 Installere HP PrecisionScan LAN på en ekstern PC Hvis skanneren skal deles fra en PC som ikke er koplet til skanneren (ekstern PC), må du installere HP PrecisionScan LAN (HP Remote Scanning) (HP ekstern skanning) på denne PC-en. 1 Sett CD-en med HP-skanningsprogramvaren i CD-ROM-stasjonen på PCen. Velg Start > Kjør, og skriv D:\setup.exe (der D står for CD-ROMstasjonen) hvis installasjonsprogrammet ikke startes. 2 Klikk på Install Software (installer programvare) i hovedinstalleringsvinduet. 3 Hvis skjermbildet som kommer fram inneholder valgene Typical (standard), Minimal (minimum) eller Custom (tilpasset), klikker du på Custom. Klikk deretter på Next (neste). 4 Opphev avmerkingen ved programmer som allerede er installert, hvis det er nødvendig. 5 Klikk på HP Remote Scanning Installation (installering av HP ekstern skanning), og klikk på Next. 6 Følg anvisningene i installeringsskjermbildene som vises. 33 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 4

39 Bruke skanneren fra en ekstern PC Brukere av PC-er på et LAN-nettverk kan bruke HP ScanJet-skanneren tilkoplet en verts-pc, forutsatt følgende: Den eksterne PC-en har installert HP PrecisionScan LAN. Se side 33. Den eksterne PC-en har innstilt konfigurasjonen for Ekstern innstilling. Verts-PC-en har aktivert deling av skanner. Se side 32. Gjør følgende for å innstille deling av skanner på en ekstern PC: 1 Velg Program (Programmer) > HP ScanJet Software > HP ScanJet Utilities > Remote Scanning Setup (Innstille ekstern skanning) fra Start-menyen i Windows. 2 I dialogboksen Remote Setup (Ekstern innstilling) avmerker du boksen Use Remote Scanner (Bruk ekstern skanner). 3 Angi navnet på PC-en der skanneren er installert (verts-pc-en). 4 Oppgi passordet til verts-pc-en (hvis påkrevd av verts-pc-en). 5 Kontroller at en tilsvarende nettverksprotokoll er valgt. Du finner disse opplysningene i dialogboksen HP PrecisionScan LAN på verts-pc-en. 6 Klikk på OK. Når du har foretatt innstillinger for å bruke en ekstern skanner fra PC-en, behøver du ikke å gå til denne dialogboksen igjen, med mindre du vil bruke en skanner på en annen verts-pc. Gjør følgende for å skanne fra den eksterne PC-en til skanneren på verts-pc-en: 1 Plasser originalbildet eller -dokumentet på skannerglasset. 2 Start programvaren HP PrecisionScan Pro på den eksterne PC-en. 3 Start skanningen. Hvis du trenger hjelp med skanningsprosedyrene, kan du benytte den elektroniske hjelpefunksjonen. 4 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 34

40 H 5 Få hjelp 36 Slik får du hjelp 42 HPs tjenester og kundestøtte i verden 35 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

41 Slik får du hjelp Identifisere og løse problemer Vi på Hewlett-Packard gjør alt vi kan før du kjøper skanneren for å være sikker på at du ikke kommer til å få problemer med den. Støter du på et problem, skal du følge framgangsmåten skissert her. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skanneren. Ta kontakt med en autorisert HP-forhandler. Ta kontakt med HP direkte. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skanneren Les README-filen README-filen som følger med HP-skanningsprogramvaren, beskriver endringer som er lagt til produktet etter at dokumentasjonen ble ferdig utarbeidet. Det kan være lurt å skrive ut README-filen og oppbevare den sammen med skannerdokumentasjonen for framtidig referanse. Hjelp med skanning og bildekvalitet Hvis du har problemer med kvaliteten på skannede bilder, slår du opp i den elektroniske brukerhåndboken for HP PrecisionScan Pro eller den elektroniske hjelpefunksjonen. Bruke elektronisk hjelp Alle programmene som følger med HP ScanJet 6300 Series-skanneren, har en elektronisk hjelpefunksjon. HP PrecisionScan Pro har en Help (Hjelp)-knapp, som gir deg opplysninger og svar på spørsmål om bruken av HP PrecisionScan Pro. Hjelp mens skanningsprogramvaren er åpen får du ved å klikke på?-knappen, trykke på F1, eller klikke på Help (Hjelp)-knappen i en dialogboks. 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 36

42 Ta kontakt med en autorisert HP-forhandler Forhandleren som solgte skanneren til deg, har best forutsetninger for å hjelpe deg, ettersom han eller hun best forstår dine behov samt miljøet du arbeider i. HP-autoriserte forhandlere er opplært til å håndtere de fleste typer problemer du kan støte på. Ta kontakt med HP HP Systems Forum på Internett HP tilbyr en bibliotektjeneste med tekniske opplysninger på Internett, et globalt datanettverk som er tilgjengelig for alle med FTP-tilgang (File Transfer Protocol) til Internett eller WorldWide Web via en Internett-søker. Tilgang til kundestøtte via WorldWide Web er tilgjengelig på URL: 37 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

43 Ring HP FIRST (umiddelbar støtteinformasjon via telefaks) HP FIRST, HPs automatiserte telefakssystem, gir umiddelbar tilgang til kundestøtteinformasjon om produkter, som for eksempel: Svar på spørsmål som ofte stilles vedrørende skanneren. Kompatibilitetsveiledning for maskin- og programvareprodukter. Tekniske programmerknader ved bruk av skanneren sammen med bestemt program- og maskinvare. Informasjon om hvordan du skaffer oppdatert skannerprogramvare. Du må bruke en tastafon eller telefonen på telefaksmaskinen for å få tilgang til HP FIRST. Slik bruker du denne tjenesten: 1 Ring opp systemet. En innlest melding ønsker velkommen og veileder deg til informasjonen du er ute etter. Du må oppgi telefonnummeret til telefaksmaskinen som skal motta dokumentene du velger. 2 Vi anbefaler at du først ber om stikkordregisteret, som inneholder alle tilgjengelige dokumenter. 3 Velg dokumentene du trenger når du mottar stikkordregistereret for HP FIRST. 4 Ring HP FIRST på nytt. En innlest melding ber om indeksnumrene på dokumentene du har valgt, som skal fakses til deg. De valgte dokumentene blir umiddelbart sendt (bare på engelsk) til faksnummeret du har oppgitt. 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 38

44 Tilleggstjenester HP Software For hjelp tilgjengelig for HP PrecisonScan Pro-programvaren, kan du ta kontakt med HP-alternativene for kundestøtte som er beskrevet ovenfor. For å få informasjon om de nyeste programoppgraderingene, kan du gå til HPs web-side: 39 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

45 HPs kundestøttesenter Personlig telefonassistanse HPs telefonlinje for kundestøtte kan hjelpe til med å løse problemer vedrørende: innstilling konfigurasjon installasjon bruk Spørsmål i forbindelse med operativsystemer, nettverkskonfigurasjoner og operativsystemer for nettverk skal rettes til forhandleren eller hans/ hennes internavdeling for kundestøtte. Hjelp med programvare som ikke er levert av HP, fås ved å ta kontakt med produsenten. Våre støtterepresentanter er tilgjengelige kl lokal tid (MST), mandag til fredag. Pris, tilgjengelighet og åpningstider for kundestøtte kan endres uten varsel. Ha følgende opplysninger for hånden når du ringer: produktnavn serienummer (på baksiden av skanneren) kjøpedato 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 40

46 Gratis kundestøtte i 90 dager I 90 dager fra kjøpedato har du krav på gratis kundestøtte via telefon. Ring (208) Eventuell utenlandstakst blir belastet. På slutten av dette kapittelet finner du telefonnumre til land utenom USA. 41 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

47 HPs tjenester og kundestøtte i verden Hewlett-Packards produkter blir solgt og mottar kundestøtte over hele verden via Hewlett-Packards salgs- og servicekontorer og via forhandlere. Du finner en service-autorisert HP-forhandler ved å ta kontakt med et av kontorene i tabellen nedenfor. For elementer som er merket med en stjerne (*), skal du ta kontakt med den oppførte HP-kontoret. Argentina: Hewlett-Packard Argentina Montañeses Buenos Aires Argentina Telefon: /69 Kundestøttesenter: HP First telefaks:* Australia/New Zealand: Hewlett-Packard Australia Ltd Joseph Street Blackburn, Victoria 3130 Australia Telefon: Kundestøttesenter: (Australia) (New Zealand) HP First telefaks: (Australia) (New Zealand) Belgia: Hewlett-Packard Belgium SA/NV Boulevard de la Woluwe, 100, Woluwedal B-1200 Brussels Belgium Kundestøttesenter: (nederlandsk) (fransk) HP First telefaks: (nederlandsk) (fransk) Brasil: Hewlett-Packard Brasil Alameda Rio Negro 750 Alphaville, Barueri São Paulo, Brazil Telefon: Kundestøttesenter: HP First telefaks:* Canada: Hewlett-Packard Company Kundestøttesenter USA Mandag - fredag kl. 6 til 22 Lørdag kl. 9 til 16 (lokal tid MST) HP First telefaks: Chile: Hewlett-Packard de Chile Avenida Andrés Bello 2777 Of. 1 Las Condes Santiago, Chile Kundestøttesenter: HP First telefaks:* Telefon Colombia: Hewlett-Packard Colombia Calle 100 No. 8A-55 Torre C Oficina 309 Bogota, Colombia Kundestøttesenter:* HP First telefaks: * Danmark: Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød Denmark Kundestøttesenter:* Finland: Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 P.O. Box 68 FIN Espoo Finland Kundestøttesenter:* 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 42

48 Frankrike: Hewlett-Packard France 42, Quai du Point du Jour F Boulogne France Kundestøttesenter: HP First telefaks: Hellas: Hewlett-Packard Hellas 62, Kifissias Avenue GR Maroussi-Athens Greece Telefon: Kundestøttesenter:* Hong Kong: Hewlett-Packard Asia Pacific Ltd /F Shell Tower, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong Telefon: Kundestøttesenter: HP First telefaks: Hovedkvarter for Latin-Amerika: Waterford Building, 9th floor 5200 Blue Lagoon Drive Suite 950 Miami, FL U.S.A. Telefon: Kundestøttesenter:* HP First telefaks:* Italia: Hewlett-Packard Italiana S.p.A. Via Giuseppe di Vittorio, Cernusco sul Naviglio Milano Italy Kundestøttesenter: HP First telefaks: Japan: Hewlett-Packard Japan Ltd , Takaido-Higashi Suginami-Ku, Tokyo 168 Japan Kundestøttesenter: HP telefaks: HP driverdistribusjon: World Wide Web: Nifty-Serve Online Service: Library 17, 18 Fulfillment Service: Kina: China Hewlett-Packard Company 5-6/F, West Wing Office China World Trade Center No. 1, Jian Guo Men Wai Avenue Beijing, , China Telefon: Kundestøttesenter:* HP First telefaks:* Korea: Yongsan Electronic Office 1F1, Hangangro3-ga, Yongsan-gu Seoul Korea Telefon: Kundestøttesenter: (i Seoul) (utenfor Seoul) HP First telefaks: Mexico Guadalajara: Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. Montemorelos No. 299 Fracc. Loma Bonita Zapopan C.P Guadalajara Mexico Telefon: Kundestøttesenter:* HP First telefaks:* Mexico Monterrey: Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. Calzada del Valle Oriente No o. Piso Colonia del Valle Garza Garcia, Monterey,Mexico Telefon: Kundestøttesenter:* HP First telefaks:* Mexico, D.F.: Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. Prolongación Reforma 700 Col. Lomas de Santa. Fé México, D.F. Kundestøttesenter: (Mexico City) (utenfor Mexico City) (utenfor Mexico City) HP First telefaks:* 43 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

49 Midt-Østen/Afrika: Middle East, Central Africa Sales Headquarters Hewlett-Packard S.A. Rue de Veyrot 39CH-1217 Meyrin 1 (Geneva) Switzerland Kundestøttesenter:* Nederland: Hewlett-Packard Nederland B.B. Startbaan 16 NL-1187 XR Amstelveen P.O. Box 667 The Netherlands Kundestøttesenter: HP First telefaks: Norge: Hewlett-Packard Norge A/S Drammensveien 169 Box 60 Skøyen N-0212 Oslo Norway Kundestøttesenter:* Østerrike: Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblegasse 1 P.O. Box 72 A-1222 Vienna Austria Kundestøttesenter:* Polen: Hewlett-Packard Polska Sp. z.o.o. UI.Newelska Nr. 6 PL Warszawa Poland Telefon: Kundestøttesenter:* Portugal: Hewlett-Packard Portugal, S.A. Rua Gregório Lopes, Lote 1732A 1400 Lisboa Portugal Telefon: Kundestøttesenter:* Russland: Hewlett-Packard Representative Office Pokrovski Blvd. 4/17 KV Moscow Russia Telefon: Kundestøttesenter:* Singapore/Sørøst-Asia: Hewlett-Packard Singapore (Pte.) Ltd. 150 Beach Road #29-00 Gateway West Singapore 0718 Telefon: Kundestøttesenter: (Singapore) (Malaysia) og (Thailand) (Indonesia) (India) HP First telefaks: (Singapore) (Malaysia) (Thailand) (Indonesia) (India) Spania: Hewlett-Packard Española, S.A. E28230 Las Rozas Crta. del la Coruña, km 16,500 Madrid Spain Kundestøttesenter: HP First telefaks: Storbritannia: Hewlett-Packard Limited Cain Road Bracknell GB-Berkshire RG12 1HN United Kingdom Telefon: Kundestøttesenter: (Irland) HP First telefaks: Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 Box 19 S Kista Sweden Kundestøttesenter:* Sveits: Hewlett-Packard (Schweiz) AG In der Luberzen 29 CH-8902 Urdorf Switzerland Kundestøttesenter: HP First telefaks: (tysk) (fransk) 5 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 44

50 Taiwan: Hewlett-Packard Taiwan Ltd. 8F, 337 Fu-Hsing North Road Taipei, 104 Taiwan R.O.C. Telefon: Kundestøttesenter: HP First telefaks:* Venezuela: Hewlett-Packard de Venezuela 3a. Transversal Los Ruices Norte Edificio Segre Caracas, Venezuela Telefon: Kundestøttesenter:* HP First telefaks:* Tsjekkia: Hewlett-Packard S. R. O. Novodvorska Praha 414 Czech Republic Telefon: 42 (2) Kundestøttesenter:* Tyrkia: Hewlett-Packard Bilgisayar ve Ölcüm Sistemleri AS 19 Mayis cad.nova/baran Plaza K.12 (Headquarters) S is li-istanbul Turkey Kundestøttesenter:* Tyskland: Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Strasse Böblingen Germany Kundestøttesenter: Ungarn: Hewlett-Packard & Magyarors g Kft. Erzsebet kiralyne utja 1/c H-1146 Budapest Hungary Telefon: 36 (1) Kundestøttesenter:* USA: Hewlett-Packard Company Kundestøttesenter Mandag - fredag kl. 6 til 22 Lørdag kl. 9 til 16 (lokal tid MST) HP First telefaks: HP ScanJet skanner Installasjonshefte 5

51 H 6 Garanti og spesifikasjoner 47 Garantierklæring 49 Vedtektsmessig informasjon 50 FCC-samsvarserklæring 51 EU-samsvarserklæring 52 Miljøspesifikasjoner for skanneren 53 Miljøspesifikasjoner for HP ScanJet ADF 54 Spesifikasjoner for HP ScanJet-skanner 6 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 46

52 Garantierklæring HEWLETT-PACKARDS BEGRENSEDE GARANTI HP-PRODUKT VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI HP ScanJet 1 år 6300C/6350C/6390C Scanner 1. HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren/kunden, at maskinvare, ekstrautstyr og tilbehør fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpedatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, skal HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte produktet som er bevist å ha mangel. Erstatningsprodukter kan være nye, som nye, funksjonsmessig tilsvarende eller oppgraderte. 2. HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil fuske når det gjelder utførelsen av sine programinstruksjoner etter kjøpedatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP mottar melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte eventuelle programvaremedier som ikke utfører sine programinstruksjoner på grunn av slike mangler. 3. HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uavbrutt eller feilfri. Hvis HP ikke innen rimelig tid er i stand til å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpesummen mot umiddelbar tilbakelevering av produktet. 4. HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller deler som har vært brukt tilfeldig. 5. Garantien gjelder ikke for mangler som oppstår på grunn av (a) feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller tilbehør som ikke er levert av HP, (c) uautorisert endring eller feilbruk, (d) bruk utenfor de angitte miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig tilrettelegging av produktplasseringen eller feilaktig vedlikehold. 6. HP GIR INGEN ANNEN UTTRYKT GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, ER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN SOM ER FRAMSATT OVENFOR. Enkelte stater og provinser tillatter ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra land til land, stat til stat og provins til provins. 47 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 6

53 7. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP I INTET TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVIL SØKSMÅLSGRUNN ELLER ANNET. Enkelte stater og provinser tillater ikke unntak eller begrensninger for tilfeldige skader eller følgeskader. Ovenstående begrensning eller unntak er derfor muligens uten virkning for deg. FOR KUNDETRANSAKSJONER I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND: GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRING, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM GJELDER SALG AV DETTE PRODUKTET. 6 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 48

54 Vedtektsmessig informasjon Tysk støyerklæring Den tyske støyerklæringen er påkrevd i Tyskland, og inneholder støyutgangstall for skanneren. Geräuschemission LpS < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach DIN T. 19 Die Daten sind die Ergebnisse von Typenprüfungen 49 HP ScanJet skanner Installasjonshefte 6

55 FCC-samsvarserklæring Produsentens navn: Produsentens adresse: Kontaktperson: Telefon: Produktnavn: Modellnummer/-numre: Produkttilbehør: Hewlett-Packard Company Greeley Hardcopy Division st Avenue Greeley, Colorado USA GHC Regulatory Manager (USA) HP ScanJet 6300C, 6350C, 6390C C7670 (kan inneholde suffiks) Følgende produkttilbehør kan inneholde suffiks: C5195, C7671, C7672, C7673, C7674, C7675, C7676, C7677, C7678, C7679 Produsenten ovenfor erklærer at dette produktet er testet og funnet å være i overensstemmelse med begrensningene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Følgende to vilkår er stilt for bruk: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feil drift. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot sjenerende forstyrrelser i hjemmeinstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi, som kan forårsake sjenerende forstyrrelser i radiokommunikasjonen dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelsen ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på radio- og TV-mottakere, kan det slås av for å se om mottakerforholdene forbedres. Brukeren oppfordres til å prøve å rette på forstyrrelsene ved å følge retningslinjene nedenfor: Snu eller flytt på mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kople utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koplet til. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Eventuelle endringer eller modifikasjoner på dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret. Bruk bare kabler, kontakter, strømledninger og tilbehør med dette utstyret som er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard. Testrapport arkivert: C Dato: 1. juli HP ScanJet skanner Installasjonshefte 50

56 EU-samsvarserklæring I henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014: Produsentens navn: Hewlett-Packard Company Produsentens adresse: Greeley Hardcopy Division st Avenue Greeley, Colorado USA erklærer at følgende produkt: Produktnavn: HP ScanJet 6300C, 6350C, 6390C Modellnummer/-numre: C7670 (kan inneholde suffiks) Produkttilbehør: Følgende tilbehør kan inneholde suffiks: C5195, C7671, C7672, C7673, C7674, C7675, C7676, C7677, C7678, C7679 er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner: Sikkerhet: IEC950:1991+A1:1992+A2:1993+A3:1995+A4:1996 EN60950:1992+A1:1992+A2:1993+A3:1995+A4:1997+A11: 1997 EN : 1994 klasse 1 EMC: CISPR 22: 1993+A1+A2, Klasse B / EN 55022: 1994+A1+A2, Klasse B IEC : 1995/EN : 1995 IEC : 1994/EN : 1995 EN : 1992 IEC 801-2: 1991 / pren : 1992, 4kV CD, 8 kv AD IEC 801-3: 1984 / pren : 1991, 3 V/m IEC 801-4: 1988 / pren : 1992, 1kV kraftledninger Tilleggsopplysninger Dette produktet er i samsvar med kravene i direktiv for lavspenning 73/23/ EEC og EMC-direktiv 89/336/EEC, og bærer CE-merkingen tilsvarende. Lysdiodene i dette produktet er i klasse 1 i henhold til EN Greeley, Colorado, USA, 1. juli HP ScanJet skanner Installasjonshefte 6

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

Elektronisk veiledning

Elektronisk veiledning Elektronisk veiledning Innhold Navigere i den elektroniske veiledningen........................2 Grunnleggende om utskrift.................... 3 Velge papir....................................................3

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Brukerhåndbok. Norsk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Brukerhåndbok. Norsk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Brukerhåndbok Norsk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN skrivere Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

OFFICEJET 7500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910

OFFICEJET 7500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910 OFFICEJET 7500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX http://no.yourpdfguides.com/dref/889957

Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX http://no.yourpdfguides.com/dref/889957 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk

HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok. Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Norsk HP LaserJet 5000, 5000 N og 5000 GN skrivere Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 2200 http://no.yourpdfguides.com/dref/901265

Din bruksanvisning HP LASERJET 2200 http://no.yourpdfguides.com/dref/901265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

My Passport For Mac Ultra-portabel harddisk Brukerveiledning

My Passport For Mac Ultra-portabel harddisk Brukerveiledning My Passport For Mac Ultra-portabel harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport for Mac Brukerhåndbok WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok My Passport for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport for Mac Brukerhåndbok WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok. Norsk

HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok. Norsk HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok Norsk Copyright-informasjon Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse,

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold

Brukerhåndbok. Innhold Brukerhåndbok Innhold Navigere i brukerhåndboken..........................................2 Installere skriveren.............................. 3 Tilkople skriveren med en parallell skriverkabel.......................3

Detaljer

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk My Book Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning My Passport Ultra Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Ultra brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport. Pro Bærbar lagring med RAID. Brukerveiledning. My Passport Pro brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport. Pro Bærbar lagring med RAID. Brukerveiledning. My Passport Pro brukerveiledning My Passport Pro Bærbar lagring med RAID Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Pro brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer