PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING"

Transkript

1 PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING Mads Nermo - Master i Arkitektur NTNU ( ) 1

2 2 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

3 Foto (venstre): Øystein Nermo , Vannøya, Troms, Norge Foto (høyre): Mads Nermo , Rebbenesøya, Troms, Norge 3

4 PROSJEKTER OG ARBEIDER FRA OG I FORBINDELSE MED UTDANNINGEN FOR MASTER I ARKITEKTUR VED FAKULTETET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST VED NTNU. Postadresse: Hjemsted Vegaveien TOMASJORD Bostedsadresse Øvre Bakklandet 4B 7013 Trondheim Kontakt: Mailadresse Hjemmeside madsnermo.com Telefonnummer Universitet - kontaktinformasjon: Telefonnummer (+47) Epost Besøksadresse Sentralbygg 1, 3 etg. Alfred Getz vei Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

5 PORTFOLIO - MADS NERMO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING UTVALGTE PROSJEKTER ( ) PROSJEKTKURS AAR 4331 Studier i tektonisk kultur, AAR 4465 Større bygg i plankontekst, AAR 4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - åpent tema, AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen, AAR 4505 Arkitektur A TEORIKURS AAR 4833 Konsepter og strategier i bærekraftig arkitektur, AAR 4905 Byformingsteori VEILEDERE PÅ PRESENTERTE PROSJEKTER Ole Jørgen Bryn, Kerstin Höger, Magnus Jørgensen, Jürgen Johner, Fredrik Lund, Ole Møystad, Steffen Wellinger STUDENTSAMARBEID Jostein Breines, Ann-Helén Hassel, Olav Kildal, Emil Modeér, Ida Ve 03

6 INNHOLD Navn År Veggen Ved Kanalen 2008 Stavne Sammen 2010 Down Town Elders 2010 Workshop Exercise - Farming Landscapes 2011 Towards a New Rural - Hybrid Harbor 2011 Aarhytta 2011 Loophouse 2011 The Premises And Promises Of Energy In North-Norway 2011 Bærekraftig Effektivisering? Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

7 Prosjekttype Lokalisering Side Kulturhus Brattørkaia, Trondheim 6-13 Opplæringssenter Osloveien, Trondheim Bolig for eldre Leüthenhaven, Trondheim Byforming/plan Byforming/plan Laukvik, Vågan, Lofoten Fritidsbolig/hytte Selbu, Sør-Trøndelag Bolig Burøysund, Troms Tekst Brattørkaia, Trondheim Tekst Brattørkaia, Trondheim

8 VEGGEN VED KANALEN - kulturbygg for ISFiT DEN INTRENASJONALE STUDENTFESTIVALEN I TRONDHEIM (ISFIT) ER VERDENS STØRSTE AV SITT SLAG. FESTIVALEN SKAL GI DELTAKERNE INSPIRASJON OG PÅ DEN MÅTE VÆRE ET STARTSTED FOR INTERNASJONALT SAMARBEID MELLOM STUDENTER. - ISFIT. NO. PROGRAMMET FOR BYGNINGEN BLE UTGITT I FORBINDELSE MED KURSET STUDIER FOR TEKTONISK KULTUR VED NTNU. TANKEN ER AT BYGGET SKAL ROMME ULIKE AKTIVITETER FOR FESTIVALEN SAMT FUNGERE SOM ET ORGANISATORISK SENTER. HOVEDGREPET GÅR UT PÅ Å DELE OPP FUNKSJONENE FOR Å OPPNÅ ET REGISTER AV MONOFUNKSJONELLE ROM FOR Å OPPNÅ FLEKSIBILITET. 06 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

9 MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU AAR 4331 Studier i tektonisk kultur Høsten 2008 Veileder: Ole Jørgen Bryn Medstudent: Jostein Breines 07

10 Tomta er ved kanalen mellom midtbyen og brattøra/togstasjonen i Trondheim 08 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

11 Plan 3 Konsertboksen Plan 2 Kaféboksen Danseboksen 2 m Plan 091

12 Konsertboksen Kaféboksen Danseboksen Rommet under konsertboksen, ved kanalen Prosjektet består av en betongkjerne (veggen), tre monofunksjonelle trebokser og en uklimatisert gangakse som forbinder alle funksjonene. Boksene er i tre, veggen i betong og gangen i stål. Ingen dører i betongen leder ut til langsidene. På den måten definerer en uterom i forkant av innerommene. Inngangene til boksene er lokalisert i forbindelse med den mellomliggende gangsonen, med unntak av hovedinngangen til kafeboksen som relaterer seg til uteområdet under konserboksen. 10 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

13 Veggen mot nord 2 m Sør-nord snitt, på tvers av kanalen 11

14 Vegg/gulv/tak, danse Vegg/gulv konsert Vegg/tak kafe 2 m Fasade sør 12 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

15 Vegg/tak/gulv veggen Vegg/tak/gulv veggen 2 m Fasade nord 13

16 STAVNE SAMMEN - opplæring og personutviklingssenter DEN VIKTIGSTE OPPGAVEN FOR STAVNE ER Å HJELPE FOLK Å FINNE FRAM TIL RESSURSENE SINE OG FÅ TRO PÅ FRAMTIDEN. STAVNE BISTÅR MED FAGLIG OPPLÆRING OG PERSONLIG UTVIKLING. SAMLOKALISERING. COMING TOGETHER IS A BEGINNING. KEEP- ING TOGETHER IS PROGRESS. WORKING TOGETHER IS SUCCESS. - HENRY FORD. FELLESKAP OG SAMLING SKAL PREGE DET NYE ANLEGGET. TOSIDIGHET. STAVNES TOSIDIGE OPPLEGG; FAGLIG OPPLÆRING OG PERSONLIG UTVIKLING. DENNE TOSIDIGHETEN SKAL FORSTERKES I DET TILTENKTE NYBYGGET. IDENTITET. STAVNES BRUKERE SKAL MERKE TILHØRIGHET OG FELLESSKAP GJENNOM ET ANLEGG SOM ENKELT SKAL GI GRUNN- 14 LAG FOR IDENTITETSSKAPNING. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

17 AAR 4465 Større bygg i plankontekst Vår 2010 Veileder: Steffen Wellinger Medstudenter: Jostein Breines og Ann Helén Hassel MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU

18 Tomta ligger mellom Osloveien, jerbanesporet til Lerkendal og Stavne Kirkegård, vest for Nidelven 16 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

19 17

20 18 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

21 Plan 1 19

22 B A 20 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging B

23 A Plan 2 21

24 Midtskipet i bygget er et generisk som som bla. skal brukes som verksted Fasade mot sør Snitt A_A 22 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

25 Kontorlokaler i nybygget er hevet over bakken en liten halvetasje 23

26 Halvklimatisert sone mellom boksene og verkstedhallen. Plan 2. Fasade mot vest Snitt B_B 24 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

27 Halvklimatisert sone mellom boksene og verkstedhallen. Plan 2. 25

28 Adkosmstsituasjon, snittperspektiv Fasade mot nord 26 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

29 27

30 Fasade mot øst Fasade mot øst, perspektiv 28 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

31 29

32 DOWN TOWN ELDERS - urbane boliger for eldre i Trondheim MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

33 AAR 4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - åpent tema Høst 2010 Veileder: Steffen Wellinger, Jürgen Johner Medstudenter: Emil Modéer DOWN TOWN ELDERS ER ET FORSØK PÅ Å IMØTEKOMME DEN KOM- MENDE ELDREBØLGEN VED Å SAMLOKALISERE ELDRE MED ULIKE BEHOV FOR HJELP, SÅ SENTRALT SOM MULIG I TRONDHEIM. VED Å PLASSERE PROGRAMMET I BYEN OPPNÅR EN MULIGHETER OG KVALITETER SOM VIL KUNNE VÆRE KUNSTIG FOR DE PLEIETREN- GENDE, DE ELDRE OG SAMFUNNET FOR ØVRIG. DET VIL KUNNE TILGJENGELIGJØRE HJELP OG PLEIE I MYE STØRRE GRAD SAMT GI DE ELDRE EN TILGJENGELIGHET TIL BYEN. FRAMTIDENS ELDRE VIL VÆRE MER URBANE ETTERSOM DE FLESTE I STØRRE OG STØRRE GRAD VOKSER OPP OG LEVER I BYER IDAG. OPPGAVEN ETTERSTE- BER Å INNLEMME ET NYTT BYGG I EN EKSISTERENDE URBAN SAM- MENHENG MED FORSØK PÅ Å FORSTERKE DET URBANE GJENNOM ØKT TETTHET, ETABLERING OG FORSTERKING AV GATEGRIDET. 31

34 32 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

35 5 Common room Sluice room Storage and garbage Staff room Entry lounge Common room w/kitchen 1 33

36 34 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

37 An obvious starting point for this project was the ordinary city block. The main goal of working with this typology was to strengthen the surrounding streets and to integrate it with the urban fabric. To improve the surrounding situation the L-shaped plan of an existing building in the north-east corner of the site is reflected around a north-south axis of which is the direction of one of its arms. To establish a sight line towards the entrance og the neighbouring theatre, one of the sides of the city block is made paralell with a line between a corner of the building on the west side of the project and the corner of the notch witch makes out the entrance of the theatre today. To avoid unneccesary urban plaza situations on the north side of the building, the north side of the city block is dragged to the limits of the site but in such a fashion that respects the existing non-orthogonal grid of the immidiate streets. Because of the significant size of the courtyard it was important to create various entrance points on the street 35 level.

38 36 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

39 37

40 38 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

41 39

42 40 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

43 41

44 42 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

45 43

46 WORKSHOP EXERCISE - farming landscapes (open sea) MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

47 RENEW:RIG IS A POLYFUNCTIONAL, HIGH-TECH, SENTRALIZED, IN- DUSTRIAL FARM AT OPEN SEA. LIKE AN OILRIG, ITS BASIC FUNCTION IS TO GATHER ENERGY, BUT IN THIS CASE; RENEWABLE ENERGY. THROUGH DIFFERENT CONTRAPTIONS ATTACHED TO A STABLE CONSTRUCTION, THE ENERGY FROM THE WIND- AND WATER MOVE- MENT IS COUGHT AND MADE INTO ELECTRIC POWER. THE KINETIC ENERGY IS STORED, EITHER IN BATTERIES OR DEEP SEA VACUUM COBS. AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen Vår 2011 Veileder: Kerstin Höger, Magnus Jørgensen 45

48 The energy resources, of course have some drawbacks. For one, fossil fuels, is a far more mobile and long ranged energy source. 10 litre petrol contains the same amount Renu:Rig of energy as 100 kg battery. but this rig makes some effort to meet the basic need for production-processingat-site-demand. Not only being an energy harvest facility, it is also a fish industry factory. Fishing boats, normally driven by diesel engines are now driven by electricity from the rig. The production assembly lines and freezers are driven by renewable energy. heat conductors use the sea both as a heat and cooling source. The sun is also used to grow vegetables in the integrated green rooms around the rig core. Basically this is for making the rig as far as possible - self-sufficient with food. Workers are on shift. theese are fishermen, factory workers, scientists and engineers. there are living units in connection to the greenhouse walls. Other aspects: The rig is connected to shore by boat. Leisure offshore involves agrarian activities and exercise. The life-style is fairly restricted. 46 also a fish industry factory. Fishing boats, normally driven by diesel engines are now driven by electric power from the rig. The production assembly lines and freezers are driven by renewable energy. Heat conductors use the sea both as a heat- and cooling source. The sun is also used to grow vegetables in the integrated green rooms around the rig core. Basiclly this is for making the rig as far as possible - selfsufficient with food. Workers are on shift. Theese are fish- Renu:Rig is a polyfunctional, High- Tech, Sentralized, Industruial farm at open sea. Like an oil rig, its basic function is to gather energy, but in this case; renewable energy. Through different contraptions attached to a stable construction, the energy from the windand water movement is cought and made into electric power. The kinetic energy is stored either in batteries or deepsea vacuum cobs. The energy resources, of course have some drawbacks. For one, fossil fuel, is a far more mobile and long-ranged energy source. 10 litre petrol contains the same amount of energy as 100 kg battery. But this rig makes some effort to meet the basic need for productionprocessing-at-site-demand. Not only and exercise, fairly strict. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging being an energy harvest facility, it is ermen, factoryworkers, scientists and engineers. There are living units in connection to the greenhouse walls. Other aspects: the rig is connected to shore by boat. Leisure offshore involves agrarian

49 47

50 48 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

51 49

52 50 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

53 51

54 TOWARDS A NEW RURAL - hybrid harbor MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

55 AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen Vår 2011 Veileder: Magnus Jørgensen DETTE PROSJEKTET HANDLER OM Å UTNYTTE RESSURSENE I KYSTREGIONEN AV NORD-NORGE. EKSISTERENDE PLANER OM Å BYGGE EN AV VERDENS STØRSTE VINDMØLLEPARKER NÆR EN LITEN HAVN PÅ UTSIDEN AV LOFOTEN HAR VÆRT EN AV MANGE VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR DE PLANER OG STRATEGIER VI HAR GJORT FOR DENNE REGIONEN. VÅRT ARBEID ER BASERT PÅ FAKTA OG TENDENSER I GLOBALE, NASJONALE (NORSKE) OG LOKAL ENERGI-OG MATPRODUKSJON. 53

56 54 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

57 55

58 56 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

59 57

60 HYBRID HARBOR This project is about exploiting the resources in the coastal region of Northern Norway. Existing plans of building one of the worlds biggest windmill parks close to a small harbour on the outside of Lofoten has been one of many important prerequisites for the plans and strategies we have made for this region. Our work is based on facts and tendencies in global, national (norwegian) and local energy and food production. LOFOTEN LAUKVIK Center PROJECT SITE We have chosen to approach the various contradictory plans and premises with an open mindedness. Where problems are indicated, we have sought to find solutions, but not compromises. Our goal has not been to solve every problem, but to investigate some possible fitting combinations. Through this planning and design exercise, we wanted to look upon the future of the rural coastline of Norway. This study is based on - and inspired by - existing global, national and local premises, conditions and plans. The already existing ideas and concepts in this region, are so vigorous and exciting that they deserve to be investigated further. The resulting project is therefore innovative in the way it combines different existing methods, more than inventing them. 58 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

61 What if more of the revenue gets invested locally? What if we produce more of our own food from our own resources? What if a potential new rural lifestyle gets its own architectural expression? What is the future of coast rural Norway? Do we live to work, or work to live? How do we live? 59

62 What if we become less dependant on fossil fuels? Renewable energy can be area consuming. A possible soultion could be to combine it with other structures. Norway The Area needed to cover the world oil energy demand with 3 MW wind turbines per square km equals the area of Australia, which is 6% of Earths land area, which is 20 times bigger than Norway, which would need to cover 1,8% of its own land area to replace its fossil fueled Australia energy use. Increasing oil prices Bigger gap between demand and extraction 130 The recource balance is very offset, and the problem of obesity is getting bigger than starvation. The future demands energy efficiency Rising oil prices and the transition to electricity can lead to increased energy imports and more expensive electricity. What if we were self-sufficient with food? NORMAL 6909 mill 100 % 3000 cal in world of the world population Democratic Republic of the Congo: consumed per person NORMAL 6909 mill 100 % United States of America: 3000 cal in world of the world population consumed per person NORMAL 6909 mill 100 % Zambia 3000 cal in world of the world population consumed per person STARVING 950 mill in world 1100 mill of the world 13,7 % population 15,9 % Democratic Republic of the Congo: 1500 cal consumed per person OBESE United States of America: 3830 cal consumed per person in world of the world population POVERTY 1350 mill 19,5 % Zambia: 86 % of population in poverty in world of the world population The farming is becoming more efficient. People are living more densly. Tractors per 100 sq.km of arable land Rural population (% of total population) World population Food production index Agricultural land (% of total area) 60 Unevenly distributed global food surplus Efficient food production Mads leading Nermo to a surplus - Portfolio, of food. Arkitektur This surplus og Planlegging is unevenly distributed, and there are more overweight people than starving in the world.

63 1 wind turbine = 713 households/year 61

64 What if we rely more on seafood? ur re nt Fish resources th A tlan tic C Oil fields Deep CO2 + NOx To replace GHG-intensive meat consumption with fish, we need to produce 215,000 tonns more fish per year. Sea Rid ge There is more than enough agriculture to feed the world population. Norway is not self sufficient with food. Food production & transport = GHG Today's food market is global, and dependent on inter-continental shipping. Thus there is a clear correlation between food transport and greenhouse gas emissions. Industrialized food production is dependent upon fossil fuels. Agriculture area pr. capita m Needed agriculture pr. capita What if the local food production was independent of fossil fuels? World Norway 5 Norway lacks arable land It is more than enough agricultural land per person in the world, but Norway has a deficit of arable land. We are thus not self-sufficient with food. What if we combine offshore windparks with food production? the total energy consumption + of 228 TWh in Norway originates from fossil fuels = +6 sin 54% ce /y 19 ear 93 7 TWh Total power production +2 Gwh produced by wind turbines Total oil/gas production Norway is planning windmills offshore Norway's Water Resources and Energy Directorate (NVE) investigates the possibilities for offshore wind farms. Preliminary estimates indicate a potential of up to 44 TWh per year within year This can replace 39% of Norway's consumption of fossil fuels. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging = 44 TWh We can use 16% of the estimated offshore wind power potential to cover the total fossil fuel energy demand in the norwegian food production sin,9% ce /ye 1 ar, 5-3 sin % 975, sin 8 % ce /ye ce /ye 19 ar 20 ar Total power used 6 m2 Needed agriculture pr. capita Agriculture area pr. capita 50% of Nor ircle The Arctic C

65 1,849 TWh/year 37,63 mill. tonns CO2/year (Norwegian gas powered cars: 10 mill. tonns CO2/year) 872,577 cows in norway = 1,8 TWh/year = 36, 6 mill. tonns CO2/year 96,908 hogs in norway = 0,026 TWh/year = 0,56 mill. tonns CO2/year 918,775 sheep in norway = 0,023 TWh/year = 0,47 mill. tonns CO2/year CH4 Recoverable CH4 CH4 4-5,5 KWh/cow/day 115 Kg CO2 eq /cow/day 7 0,76 KWh/hog/day 15,7 Kg CO2 eq /hog/day 0,07 KWh/sheep/day 1,4 Kg CO2 eq /sheep/day Norwegian agriculture is wasting energy In the Norwegian meat production, a lot of energy is wasted because of the lack of waste product treatment. What if we co-locate? Waste from fish farming used as food for livestock Sea weed used as food in fish farming What if we utilize the waste? Gas runs up from the tank and is used as houshold gas. Environmentally friendly and free. Stove and lights run on gas. Manure from humans and animals Fertilizer for growing plants Manure mixed with water, flushed into the tank. Methane gas under pressure When sewer rotting, methane is formed. Bio gas from livestock manure Waste from livestock production used as fertilizer for sea weed Sea weed export Tank for biomass used for fertilizer The gas pressure in the septic SEPTIC TANK (closed) tank pushes the surplus of biomass in the manure tank. What if we change our diet? Today: 90,000 tonns We produce 16,8 mill. tonns CO2 eq/year in cattle meat production in Norway. Tomorrow: Slaughterhouses +104,000 tonns NOK We can produce 0,0 mill. tonns CO2 eq/year in fish production in Norway. NOK. 1,3 B. 3,5 M NOK. 3,3 B NOK NOK. 4,2 B NOK 8. 5,4 M NOK. 2,1 B. 7,6 B Felleskjøpet Agri Norgesfôr Cermaq ASA Skretting Norge AS EWOS Norge AS BioMar Norge AS Miljøfôr Norge AS The related waste, slaughter and feed industries are located in different places The Norwegian meat, feed, and waste industries are located in different places and are not currently connected. This results in much unnecessary transport that may be impossible in the 63 future.

66 kwh/km The loss of energy in 17 km could power the consumption of 29 households Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12 kwh 100 kg = 1 kg 17 km It is possible to replace fossil fuels with electricity. However this is not an easy solution done overnight. It is extremely hard to achive the same mobility of oil and gas with elctric power. To store electricity is also difficult compared to the storing capabilities of fossil fuels. Electricity has low mobility compared to fossil fules The transportation of electrisity is not very efficient. Compared to gasoline, it weighs 100 times more pr output energy (KWh). 12 kwh What if we move the houses and factories close to the energy source? Lofotkraft is planning a new windmill park offshore Laukvik. One of the biggest the world has ever seen. Compact society and planning is more efficient regarding energy transport. 538 MWh/year 279 MWh/yea Laukvik 10 km 350 km What if we place the energy consuming food production in close proximity of the new wind-farm? 20 cows/truck - 0,25 KWh/km/cow 40 pigs/truck - 0,13 KWh/km/pig Laukvik What if we place slaugterhouses and feed factories in Laukvik? km 350 km Laukvik is far away from slaugterhouses and feed factories Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og It is Planlegging very energy consuming to transport animals from Laukvik to the slaugterhouse, and feed back from the factory.

67 9,75 GWh Narvik 6 GWh Bodø 3,75 GWh Mo i Rana 0 GWh What if we convert the electricity-exportpotential to food export? Laukvik 40 km 140 km 240 km au vi k 300 km 400 km k Na æ lv o k vi Sv Ha 12 Lofoten has a fragile electricity network Bo d Exporting electricity from Laukvik to possible energy demanding industries outside Lofoten, will cost extra GWh in lost voltage. m y ø Mo What if we reinvest the values that the wind farm generates, locally? r r ø ar ar Hamarøy L s e 13,5 GWh 15 GWh/year m Svolvær i na Ra 50 km Olje/gass felt Move the production to Laukvik, instead of transporting the electricity from Laukvik to the production elsewhere. Rørføring Nordland VII 2000 GWH 200 GWH 100 GWH 13 Oil will not provide direct added value in Lofoten It is unlikely that oil extraction outside Lofoten will generate jobs and added value in the region. The land-based facilities will in all probability be placed in main-land Nordland or in Vesterålen. The wind mill park willgenerate a small amount of energy compared to oil outside Lofoten, but will emit less CO2 per energy unit. 65

68 fiscal performance number of fish vessels number of fishermen number of caught fish fishers peak number of fishermen between 1850-today in Lofoten in million fishes vessels peak number of caught fish between in Lofoten in 1947 peak number of fisher vessels since1945 in Nordland in 1968 peak fiscal performance fishermen between million NOK 1850 Their "right of control" over the fishing was eventually diminished by the Lofoten Act of 1857 which paved the way for free seas, free fishing and public fisheries inspection Around 1900 local commerce became legal, and direct export from the fishing villages was allowed The Raw Fish Sales Act of 1936 relieved the squires and fish merchants of their right to determine fish prices. Since 1938, prices have been set by the Raw Fish Sales Association, which is the fishermen's own sales organisation In 1989 a licensesystem was initiated for the fishing flee, initially only for cod but from 97 for all fish types Nordlandsbåt: 4-18 m Skøyte: 7-12 m Sjark: 5-13 m Factory trawler: m Industrial Trawler: m Autoline trawler: m Cruiseship: m More effective fishing methods has in recent years changed the whole fishing industry, and has generated more revenue but fewer jobs and less fish. The large trawlers has less connection to specific sites, and rural areas looses the battle against more centralized fish factories. What if innovative aquaculture could employ more people? 66 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

69 Lofast What if we rethink the fishery? What if new area consuming buildings did not prevent future agriculture potential? Sanden Fiskebøl Strønstad Gjersvoll The windmills stand in the way of the fishing It is difficult to maneuver boats in waters with windmills. In addition, there is a risk that such intervention in nature can be detrimental to wild fish, and thus also for seasonal fishing. Hovsund Hov Saupstad Grunnførfjorden Gimsøystraumen Laukvik Morfjorden New industry occupy potential farmland Lofoten consists mainly of mountains, and flat areas for potential agriculture are rare. New industries established in the region are competing for the same lands. What if we concentrate all new building projects around the harbour? UNESCO prevent potential industrial development The Lofoten region have applied for UNESCO world heritage status. Such a status can result in increased tourism, but can put an end to industrial development in the region. What if we can have both? Hanøy Fiskebøl Yttersida Borg Hov Lyngvær Svolvær Alstad Digermulen Kabelvåg Vikten Ramberg Fredvang Leknes Stamsund Mortsund Henningsvær Ballstad Sund Reine Moskenes Sørvågen Å Innersida Laukvik has very scattered settlements The village has very scattered settlements, which are neither economic nor energy transport viable. In addition, major new landfill areas in the harbour, are unused. 67

70 68 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

71 Green roofs, agriculture Industrial building Entrance/service for the industrial buildings Housing/leisure What if we combine all the strategies in one project in Laukvik? Green roofs, agriculture Industrial building Entrance/service for the industrial buildings Housing/leisure 69

72 70 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

73 71

74 Lofast What if we rethink the fishery? What if new area consuming buildings did not prevent future agriculture potential? Sanden Fiskebøl Strønstad Gjersvoll stand in the e fishing r boats in waters with here is a risk that such n be detrimental to wild r seasonal fishing. Hovsund Hov Saupstad Grunnførfjorden Gimsøystraumen Laukvik Morfjorden New industry occupy potential farmland Lofoten consists mainly of mountains, and flat areas for potential agriculture are rare. New industries established in the region are competing for the same lands. What if we concentrate all new building projects around the harbour? event potential industrial development on have applied for UNESCO world heritage status. Such a ult in increased tourism, but can put an end to industrial development in the region. can have both? Hanøy Fiskebøl Hov d Lyngvær Svolvær Digermulen d Henningsvær Kabelvåg Innersida 72 Laukvik has very scattered settlements The village has very scattered settlements, which are neither economic nor energy transport viable. In addition, major new landfill areas in the harbour, are unused. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

75 73

76 74 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

77 75

78 27 mill. fry per year Cod Broodstock transferred to fellow spawn bag (Medio February) Stam cod held in cages in the sea outside the plant facility. The cod that is used, is wild fish that have been caught from the sea. The fish are in cages for 1-2 years before it eventually is selected for breeding cod. Stam cod that are selected for production is the one who has the best growth, appearance and size (8-15 kg). In early February the fish are transferred from cage to spawn bag where the fish spawn naturally. Every day the eggs are taken from a collection bag and transferred to the hatchery for incubation. The eggs in the incubator for days at 6 degrees C, before a day old larvae are released into the tanks in the plant (about 20 March) for further growth. It is important to have as little weight difference as possible because of cannibalism. Thus, it is very important to have enough brood stock that spawns a sufficient quantity of eggs over a short time. Capture of wild fish in the facility Fish delivered by fishermen Scallops Breeding stock collected by divers (0-week 6) Animals picked up by divers, sorted by color and size of the gonads. Flat bottom conditioning tanks with 240 liters, capacity of 8 animals. Flow is 2I/min of 11 C sand filtered seawater. Temperature variations must not exceed C because it can cause spontaneous-spawning. Feed concentration is 1000 algae / ml. Conditioning time varies from 4-6 weeks after the season. During the summer breeding stock should be stimulated to spawn before they are conditioned. PRODUCTION SCHEME Meat Biogas Power Production Cow Sheep Collection of manure, dead fish and waste in tanks Windmills Breeding animals mated Fermentation in tank Transformers, offshore rig 76 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

79 Incubation of eggs, fertilization of the tank (primo march) The tank is fertilized to increase the production of algae and zooplankton. It is also used silicate (water glass) to prevent blooming of toxic algae (Alexandrium). Fertilization occurs when the fertilizer / silicate is mixed into the fresh water and stirred around in a tank until the fertilizer is dissolved, and then pumped out into the main tanks. It is taken algae and nutrient samples twice a week, in addition to recording of temperature, oxygen and light penetration. Algae samples are analyzed by NIVA, to determine which type and quantity of algae. The most favorable algal species are diatom. Nutrient samples determines the amount of fertilizer and silicate to be used. Larvae in the tank (medio march) Spawning (week 6) Spawning scallops are scrubbed and rinsed with filtered seawater before they are left to dry for up to 1 hour. Then they are placed in separate spawning bowls with 3-5 liters of filtered seawater at C where water is replaced approx. every 20 min. Addition of feed and spawn items from another spawning scallop also stimulate spawning. If the animals are very spawn-ready, they can instead be stimulated to spawn in the tanks where the temperature is raised to C, Approx. 30 min. After the first animal has begun spawning, they are placed in bowls. In large scallops, the gonads contains both eggs and milk, that are released with short intervals. At spawning, self-fertilization is prevented by changing of the water in the bowls, several times while the animals spawn. Fertilization (week 6) Egg groups with fewer than 4 own-sperm per egg, are fertilized after approx. 10 min, with a mixture of sperm from 3-4 animals. For 5 liers with eggs, ml sperm is used. The mix is stirred gently, and controls should show 6-10 sperm per egg. At higher numbers, the group is discarded. After another 20 min. a small bud on the egg indicate fertilization. Offspring Birth Feeding Collection by manure Pressure build-up Transportation of methane in the gas lines Filling on gas-tanks Storage Exsport Remnant sludge to fertilizing Local use, heating and burning Local use Landing Transport onto the national power grid 77

80 Start of plankton filter (ultimo march) Zooplankton constitute the larvae food the first 40 days. The plankton is filtered from the sea outside. Mainly Rødåte. This is done by means of a large plankton filter. The filters are very crucial for successful production. Dry food familiarization (medio april) When the larvae are 25 days old, the dry food familiarization starts. The larvae have a size of about 1 cm. The feed has a size of 0.4 mm granules, and are delivered by feed machines that are at different places in the facility. Feeding is done automatically and is controlled by a control unit. Release of fry (4cm and 0.5 g), transferred to cages / larger land tanks (medio may) After about days the fry are transferred to new tanks. The fry, which has now been about 5 cm, are sorted and vaccinated against vibriosis. Then it is pumped into large tanks. The fry are fed in automatically using feeding systems. It is sorted twice with a machine (belt grader). It leaves the plant in the beginning of October, when it is between 80 and 100 grams, and is transported to the main plant with a well boat. Hatching (6 weeks + 3 days) Up to 30,000 eggs/liter are incubated in cylindrical-shaped larvae tanks with conical bottom, with filtered seawater at C. Individual bubbling from the bottom gives very slow stirring. In the course of 2-3 days the eggs develop into a D-shaped larvae (veliger-iarvae). Now, the larvae are filtered on a plankton-meshcloth, and the number of survivors gives the hatching rate. In large-scale system a 10-30% hatch-rate is usual. Transportation of slaughter animals to the slaughterhouse on the the facility Milking Slaughter Larval phase (week 7-10) Larval density after hatching is /liter. The larvae are fed daily by algae/ml. The water is changed 3 times a week, while the tanks cleaned and the larvae are filtered. The larvae are filtered with a siphon in a couple of submerged screens with plankton-meshcloth. Distribution of larvae on cloth of increasing mask sizes, allows control of growth and survival. After days at C, most larvae have developed foot and has a size of about microns. They are left on the mesh size 150 microns, and after 21 days they are transferred new tanks. Gutting Meat Skin Setting phase (week 10-12) The larvae attach themselves to a plankton-meshcloth at the bottom of round containers (in the land facility). There are four containers in a 1 x 1 m tank filled with approx. 240 liters of water. The containers are on rails at the bottom with water level up to 3-4 cm under the container rim. Seawater at 15 C added feed algae flows through filters with 1 liter/min. The feed algae are the same species and under the same conditions as the breeding stock, but with algae / ml. After 14 days the setting phaze is considered finished, and unattached larvae are washed off the cloths. If these are in good conditin, they are put through a new setting phaze. Processing Packaging Remaining raw material Bones Guts 78 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

81 Vaccination, grading and draining to the sea facility for further growth (primo june) Transferring of the main plant, 27 million annually (primo october) Rotenone treatment of tank (primo november) Feeding in the main plant Fry phase (week 10-12) Fry phase starts after metamorphosis, but larvae do not move, and feed and temperature is the same as in the settling phase. Careful cleaning by filters each day is necessary to prevent overgrowing and clogging of the mesh-cloth. Approx. 4 weeks after settling, the larvae are on average 1.5 mm and can be set out in boxes covered with fabric (summer). Intermediate stage in offshore facility, submerged cans in the ocean (10 months) Retrieving with ship Seabed Culture: Launching on the seabed by divers (2 years, 15 shells per square meter) Local consumption Storage Freezing 79

82 Transport to slaughter: 20 months from their release in the plant, the grown fish are transported to the slaughter plant by well boat The receiving Gutting Machine Fresh Collection by divers Transported to the facility by ship Receaving Cleaning / gutting 80 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

83 Fish Products Filleting Machine Further Processing Salting Smoking Local consumption Drying Waste: Remaining raw material production Hanging on the racks, roof (2-3 mo.) Maturation, storage (2-3 mo.) Freezing Head Split heads 15% by body weight (frozen, deli, Spain) 18 kr / Kg Dried on racks, roof Packaging in boxes, 20 kg (Requirements from Spanish import market) Stacking on the pallets, 1000 Kg Tongue Wet-salted tongues (frozen, deli, Spain), 75 kr / Kg Packaging in brine in plastic drums, 100 kg (Requirements from Spanish import market) Lever Whole liver 13% by body weight (fresh / frozen food / prod., Norway, Russia etc.) 3.50 kr / Kg Skin Fish skin 6.4% of body weight (frozen, for gelatin prod, 1 kg/10 kg skin) 10 kr / Kg Stomach Cod Stomachs (salted, delicacy, Portugal) 30 kr / Kg Swim bladder (salt-dried, delicacy, Spain) 50 kr / Kg Packaging in drums, 100 kg Eggs Cod eggs (fresh / frozen, deli, Norway, abroad) 8 kr / Kg 81

84 Local use Packaging Freezing Storage Marketing / branding Export Transport Destinations 82 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

85 Site with endless possibilities Connection to the water (industry and leisure) Warehouses for factories Make space along the shore front Fitting the buildings to the landscape Office, recieve and administration in front against the main accsess Housing and leisure on top for shelter from industry and better view. Wooden floor for outdoor walkways, places relating to the water. Also roof over outdoor industry areas. Utilize the enormous roof areas for agriculture. Green roof added. 83

86 AARHYTTA (KONKURRANSEVINNER) - konkurranseutkast for studenthytta til byggstudentene ved NTNU MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

87 AARHYTTA ER EN HYTTE UTARBEIDET I FORBINDELSE MED EN STUDENTKONKURRANSE BLANDT ARKITEKTSTUDENTER VED NTNU. HYTTA ER BYGD OG TATT I BRUK. TOMTA ER I ET HYTTEFELT MED LAV DENSITET MED FURUTRÆR I SÆLBU KOMMUNE I TRØNDELAG. DEN ER UTFØRT I TREVIRKE MED NATURLIGE FARGER. TAKLØS- NINGEN ER ET FORSKJØVET SALTAK SOM SØRGER FOR ET BRUK- BART HEMSAREAL I EN KJÆRNE I BAKKANT AV HOVEDAREALENE. KJÆRNEN I PROSJEKTET FUNGERER SOM EN RYGGRAD OG INNE- HOLDER ALLE SERVICEFUNKSJONER OG MANGE SENGEPLASSER. Konkurranse om studenthytte 2011 Vår 2011 Medstudenter: Olav Kildal, Ida Ve 85

88 Modellfoto: Utenifra, med tak. ser mot sørvest. Beskrivelse 86 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

89 M ta soveboks soveboks/ Badstu 87

90 ennom en og solrike mot an unksolva- 00 byggetrinn 2: oppholdsrom/sovesal, soverom sovehems. Nå totalt 22 soveplasser (+ mulige soveplasser i bod). Totalt 122 m2. Trinn 1 & 2 kan slås sammen byggetrinn 3: mindre soverom selvstendige sovebokser bad (naturkontakt bad dyrkes), badstue for 4 sosial del mot sørvest - adkomst retning og solvegg. Halvprivat del mot nordøst byggetrinn og vegetasjonsside. 1: sovehems soveplasser Den sosiale (+ mulige delen lagringshems og soveplasser den halvprivate i bod) kan 100 dobbelthøyt m2 også deles av i temperatursoner. for 2 Skilledører muliggjør å separere funksjoner byggetrinn som trenger 2: oppholdsrom/sovesal, oppvarming og funksjoner soverom som sovehems. klarer seg med Nå totalt solvarme. 22 soveplasser Massiv vegg (+ mot mulige nord soveplasser med faste funksjoner. i bod). Totalt 122 m2. Trinn 1 & 2 snitt B 1:100 kan slås sammen byggetrinn 3: mindre selvstendige sovebokser (naturkontakt dyrkes), badstue bygget består av et modulsystem som kan utvides / krympes i begge kortendene. Dette gjør bygget robust for eventuelt ønskede endringer. Vårt snitt B 1:100 forslag til byggetrinn 1 inneholder soveplasser, men kan inneholde flere soverom mot venstre ved behov. Byggetrinn 2 består av ekstra soverom, sovehems og et oppholdsrom som også inneholder benker som kan benyttes som senger. Dette gjøre bygget arealeffektivt. Til høyre for kjøkkenet ligger det en bod som kan viderutvikles til et soverom (idé ikke ferdigutviklet og beskrevet). fasade 1:100 mot nordvest opphold/ soverom mot an unksolva- sov sov vindfang kjøkken sovetårn/ 3 stk 3 stk fleksibe bod opphold bygget består av et modulsystem som kan utvides / krympes i begge kortendene. Dette gjør bygget robust for eventuelt ønskede endringer. Vårt snitt A 1:100 TOMTA. DEN HAR EN TETT RYGG MED SOVEROM, HEMS, KJØKKEN forslag til byggetrinn 1 inneholder soveplasser, men kan inneholde flere soverom mot venstre opphold/ ved behov. Byggetrinn 2 består av ekstra soverom, BAD sovehems SOM og SKJERMER et oppholdsrom som FOR også inneholder DET benker KALDE som kan TREKKET FRA HØYDEN soverom ildsted sentralt OG benyttes som senger. Dette gjøre bygget arealeffektivt. Til høyre for kjøkkenet ligger det en bod som kan viderutvikles til et sovsoverom (idé ikke ferdigutviklet og beskrevet). OG DANNER ET GUNSTIG PÅ TOMTA, 00 m2 3 stk 3 stk MIKROKLIMA fleksibelt MOT SØRVEST. Bygningskroppen er plassert på tvers av fallet på tomta. Den har en tett rygg oppholdsrom med soverom, hems, kjøkken og bad som skjermer for det kalde trekket fra alt 22 GJENNOM høyden på tomta, EN og ÅPEN danner et KONSTRUKSJON, gunstig mikroklima mot sørvest. FLYTER Gjennom en OPPHOLDSROMMET 1 & 2 åpen konstruksjon, flyter oppholdsrommet sammen med det varme og solrike uterommet. stor skyvedør SAMMEN MED DET VARME OG SOLRIKE UTEROMMET. BYGGET rkes), 00 m2 sovehems lagringshems dobbelthøyt BESTÅR AV ET MODULSYSTEM SOM KAN UTVIDES / KRYMPES for I 2 ge alt kor. 1 Vårt & 2 snitt A 1: holde BEGGE KORTENDENE. DETTE GJØR BYGGET ROBUST FOR EVEN- snitt B 1:100 a sovm kan plan 1:100 byggetrinn 1+2 N rkes), r kjøkke ferdi- Fordeling av programmmet for 2 TUELT ØNSKEDE ENDRINGER. sovehems lagringshems dobbelthøyt ge kor. Vårt snitt A 1:100 holde sosial sone a sovm kan halvprivat sone r kjøkke Trinnvis utvikling ferdi- 00 BYGNINGSKROPPEN ER PLASSERT PÅ TVERS AV FALLET PÅ sovehems for 4 Badstu fasade 1:100 mot nordvest snitt A 1:100 plan 1:100 hemsetasje N fasade 1:100 mot sørøst snitt B 1:100 sentralt ildsted Fordeling av programmmet fasade 1:100 mot nordvest sosial sone halvprivat sone est sosial del mot sørvest - adkomst retning og solvegg. Halvprivat del mot nordøst og vegetasjonsside. Den sosiale delen og den halvprivate kan også deles av i temperatursoner. Skilledører muliggjør å separere funksjoner som trenger oppvarming og funksjoner fasade som 1:100 klarer seg mot med sørøst solvarme. Massiv vegg mot nord med faste funksjoner. fasade 1:100 mot sørvest fasade 1:100 mot sørøst fasade 1:100 mot nordvest øst fasade 1:100 mot nordøst 88 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging fasade 1:100 mot sørøst

91 Modellfoto: utbyggingstrinn to mot nord. Soveplasser i høyden har god kontakt med fellesrom. Modellfoto: Midtaksen langs den tette ryggen mot nordøst binder sammen ulike typer rom. I bildet ser en det vertikale rommet mellom badet og soverommene byggetrinn 2 snitt B vedreis snitt A soverom for 4 bad bad vindfang kjøkken sovetårn/ bod opphold/ soverom sentralt ildsted sov sov 3 stk 3 stk fleksibelt oppholdsrom stor skyvedør plan 1:100 byggetrinn 1+2 N 00 sovehems for 2 lagringshems dobbelthøyt sovehems for 4 00 plan 1:100 hemsetasje N 89

92 LOOPHOUSE - bærekraftig kystrural boligbygging AAR 4505 Egenprogrammert kurs, bærekraftige boliger Høst 2011 Veileder: Fredrik Lund 90 Medstudent: Jostein Breines Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

93 RENEW:RIG IS A POLYFUNCTIONAL, HIGH-TECH, SENTRALIZED, IN- DUSTRIAL FARM AT OPEN SEA. LIKE AN OILRIG, ITS BASIC FUNCTION IS TO GATHER ENERGY, BUT IN THIS CASE; RENEWABLE ENERGY. THROUGH DIFFERENT CONTRAPTIONS ATTACHED TO A STABLE CONSTRUCTION, THE ENERGY FROM THE WIND- AND WATER MOVE- MENT IS COUGHT AND MADE INTO ELECTRIC POWER. THE KINETIC ENERGY IS STORED, EITHER IN BATTERIES OR DEEP SEA VACUUM COBS. MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU

94 92 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

95 Fv 306 Adkomst Strandlinje Innmark, hest Innmark, sau Breddegrad N 70 o Lengdegrad Ø 19 o m 1: m 93

96 Prosjektets overordnende konsept handler om å understreke to ulike og motsetningsfylte romkvaliteter. Førsteetasje dannes konseptuelt ved å sette ut vegger som danner en terrasering fylt med vegger og gulv. Flere ekte terraseringer med jord ligger inntil bygningens sørside. På den måten vokser grunnetasjen opp av terrenget. Andreetasjen er en takterrasse med en glassboks oppå. Glassboksen deler takterassen i 2 deler; en del mot adkomsten, en del mot utsikten. Inni glassboksen er det et drivhus. Her går det en trapp ned til underetasjen. Et kjøkken, adskilt mot drivhuset med en innvendig glassvegg er rettet mot utsikten mot øst. Fotavtrykk Bygningskroppen er lang, og går vinkelrett på terrengfallet. Vegger Bygningen er en slags terrassering, hvor veggene vokser ut av terrenget. 94 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging Jordmasser Vanlige terasseringer dannes på sørsiden av bygningen med vegg-volum fylt med jord.

97 Gulv 1 Inni veggene som skal danne boligen legge det gulvnivåer som følger terrenget Gulv 2 Oppå 1. etasje legges et gulvdekke som følger underetasjens takhøyde. Glassboks Oppå terasseringen som danner bygningsvolumet plasseres en multifunksjonell glassboks og danner inngangen til boligen. 2 verdener Boligen består av en lys og oversiktlig oververden og en beskyttende og jordfestet underverden. 95

98 s Planet til Villa Burøysund er avlangt rektangulært med uoppvarmede kommunikasjonsakser. Det går en gang gjennom hele prosjektet, men i plan 1 skifter gangen fra å gå på nordsiden av rommene til å gå på sørsiden av soverommene for å gi dem skygge. Skiftet skjer også for å definere uterom ut ifra gangutformingens potensiale som uterom mot sør med le mot nord, øst og vest. Gangen ender i et definert uterom som er delvis tildekt for nedbør, og som kan lukkes helt mot vind. Rommet inngangsterasse grovkjekken & drivhus kjøkken & spis Plan 2 snitt a halvklimatisert gang snitt b lager teknisk sauna bad Plan mm 1: mm 96 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

99 skal danne et mikroklima for å forlenge utendørssesongen, samt gi rom for utendørsaktivitet. Her kan en nyte den rene luften og sublime utsikten, havets lyd og kystens klima. Rommet er det du går ned til fra takterassen og opp fra til utsiktspunktet. utkiksterasse takterasse uterom lager lager sovboks ov 1 sov 2 sov 3 uklimatisert gang uterom/ pergola 97

100 Langsnittene avslører hvordan boligen forholder seg til tomtas terrengfall. Der det er brattest, utnyttes topografien til å lage to etasjer uten å kreve for mye oppmerksomhet. 2. etasje er utført i glass, og frmestår dermed som noe annet enn 1. etasje. Prosjektet har en under- og en oververden. I oververdenen er det lyset og utsikten, det visuelle som står i fokus. Gulvet til oververdenen er taket til underverdenen. I Underverdenen spiller en på helt andre sanseinntrykk. D-2 Snitt a, mot nord D-4 D-5 Snitt b, mot nord D-8 D mm 1: mm 98 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

101 Her skal atmosfæren være lukket og beskyttende. Lyset slippes inn gjennom gløtt, slept langs veggen, filtrert gjennom spiler eller tørrfisk. Lyden av stedet skal forsterkes i lukkede uterom som fanger dønningene fra havet. Knirknede treverk fra den lette trekonstruksjonen til den uklimatiserte gangen og jordbruket rett ved siden av spiller også på det audiovisuelle så vel som det olfakturale. D-3 D-7 99

102 Energiberegning og teknisk data Loophouse er ikke et passivhus. Det er likevel et hus som rommer en energieffektiv livsstil. Det lave energiforbruket henger sammen med beskjedne romstørrelser. Utformingen baserer seg på å utnytte det formale konseptet til å lage lekne romforløp og gode lysinnslipp. Siden bygningskroppens avlange retning går perpendikulært på den ekvidistansielle retningen må en etablere nedtrapninger for å minimalisere høyden på huset. Dermed underbygger bygningskroppen terrengfromen. I hver nedtrapping er det lagt inn et overlys med glass der det er isolerte rom, og uterom der det er uklimatisert. Veggsjiktet er oppdelt i et kledningsjikt, et homogent isolasjonssjikt og et hetrogent stenderverk og isolasjonssjikt. Det hetrogene sjiktets isolasjon består av en treflisisolasjon som holder på fuktigheten når innelufta er fuktig og som slipper fuktigheten tilbake til rommet når innelufta er tørr. Inneklimaet skal på den måten sikres mot problematikken som knytter seg opp mot tette passivhusvegger. Loophouseveggen er en pustende vegg med en tykkelse tilpasset det størrelsespredikerte oppvarmingsbehovet Areal og størrelse Tomteareal: 1265 m2 Fotavtrykk: 161 m2 Klimadata Totalt takareal**: 35,9 m2 Areal isolert tak*: 18,8m2 Årlig Totalt gjennomsnittstemperatur: gulvareal**: 39,8 m2 Areal isolert 3,1 o C gulv* : 12,6m2 Årlig antall soltimer: 1265 h Gjennomsnittlig solstråling (90 o ) per dag, hele året: 77 W/m2 (mot sør) 27 W/m2 (mot nord) 26 W/ m2 (mot øst) Varmetap Vegger: 0,17 W/m2K * 69,1 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 1000 KWh/år Tak: 0,17 W/m2K * 35,9 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 519 KWh/år Gulv: 0,17 W/m2K * 39,8 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 575 KWh/år 100 Totalt oppvarmet areal: 46m2 Uverdi, vegg: 0,17 W/m2K U-verdi, tak: 0,17 W/m2K U-verdi, gulv: 0,17 W/m2K U-verdi, glass: 0,9 W/m2K U-verdi, dør: 0,9 W/m2K Totalt veggareal**: 69,1 m2 Isolerte rom Kjøkken: 18,8m2 Totalt glassareal**: 34,3 m2 Areal isolert vegg*: 27,0m2 Totalt dørareal**: 9,7 m2 Areal glass: 18,7m2 Bad: 6,2m2 Areal isolert vegg*: 17,0m2 Flerbruksrom/ Areal glass: 4,1m2 drivhus: 25,0m2 Areal dør: 3,4m2 Teknisk rom: 5,0m2 Ute-innerom: Areal isolert tak*: 0 m2 13,9m2 Areal isolert gulv* : 6,2 m2 Uisolert svalgang: 10,7m2 Uoppvarmet gang med trapp: 13,8m2 Sov 1: 5,6m2 Takterrasse: 43,4m2 Areal isolert vegg*: 12,9 m2 Soveboks: 2,4m2 Areal glass: 2,0m2 Lagring: 5,5m2 Areal dør: 2,1m2 Potetkjeller: 30m2 Areal isolert tak*: 5,6m2 (lav takhøyde) Areal Glass: isolert 0,9 W/m2K gulv* : 5,6m2 * 34,3 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 2625 KWh/år Dør: 0,9 W/m2K * 9,7 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 742 KWh/år Totalt: 5461 KWh/år Varmetilskudd Mennesker: 4 voksne a 100 W [NS 3031] 4500h = 1800 KWh/år Sol-Drivhus: 0,9 *18 m2 * 77 W/m2 * 630 h = 786 KWh/år Sol-Kjøkken: 0,78 * 9,4 m2 * 26 W/m2 * 210 h = 40 KWh/år Sol-Bad: 0,5 * 4 m2 * 77 W/m2 * 630 h = 100 KWh/år Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging Uisolerte rom Sauna: 3,2m2 * mot uteluft

103 Tverrsnittet i 1:40 nedenfor er gjennom et soverom. I oppriss bak vises glassboksen med kjekken og drivhus. Tverrsnittet avslører byggeprinsippet. Viktigst er hvordan taket er utformet med et kombinert saltak og parapetprinsipp. Lektringa til kledninga er dimensjonert slik at den fungerer som rekkverk på takterassen. Zoom 1, 1:10 Z1 Zoom 2, 1:10 Z2 Z3 240 mm 1: mm Zoom 3, 1:10 101

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Agenda Oversikt over utvikling av villfangst globalt Oversikt over utvikling av oppdrett globalt Bærekraftig utvikling Fremtidens

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Presented by: Steinar Skybakmoen steinar@oppdrettsteknologi.no Mobil +47 4804 7204 Some definitions Water flow-through

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Presentasjon Bærekraftuka, NTNU, 19.10.2015 Inger Andresen, professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL. Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU

NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL. Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU NYE FORRETNINGSMODELLER FOR Å NÅ KLIMAMÅL Anders Nohre-Walldén Virksomhetsutvikling/FoU Påskeparade i New York 1900 1913 4 Steadily driving towards (and off) the point of no return Global energy-related

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47)

NorSun AS. NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) NorSun AS 2017 NorSun AS Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo, Norway (+47) 97 41 50 00 post@norsuncorp.no NorSun and the value chain NorSun focus Polysilicon Ingot Wafering Cell and module - CONFIDENTIAL - 2

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst

Høgskolen i Sørøst-Norge. SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst SMÅSKALIGA BIOGASANLÄGGNINGAR Rune Bakke Høgskolen i Sørøst Småskala biogass Rune Bakke og Wenche Hennie Bergland Institutt for Prosess-, Energi- og Miljøteknologi, Biogas2020, oktober 2016 2 Biogasspotensial

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer