PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING"

Transkript

1 PORTFOLIO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING Mads Nermo - Master i Arkitektur NTNU ( ) 1

2 2 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

3 Foto (venstre): Øystein Nermo , Vannøya, Troms, Norge Foto (høyre): Mads Nermo , Rebbenesøya, Troms, Norge 3

4 PROSJEKTER OG ARBEIDER FRA OG I FORBINDELSE MED UTDANNINGEN FOR MASTER I ARKITEKTUR VED FAKULTETET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST VED NTNU. Postadresse: Hjemsted Vegaveien TOMASJORD Bostedsadresse Øvre Bakklandet 4B 7013 Trondheim Kontakt: Mailadresse Hjemmeside madsnermo.com Telefonnummer Universitet - kontaktinformasjon: Telefonnummer (+47) Epost Besøksadresse Sentralbygg 1, 3 etg. Alfred Getz vei Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

5 PORTFOLIO - MADS NERMO ARKITEKTUR OG PLANLEGGING UTVALGTE PROSJEKTER ( ) PROSJEKTKURS AAR 4331 Studier i tektonisk kultur, AAR 4465 Større bygg i plankontekst, AAR 4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - åpent tema, AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen, AAR 4505 Arkitektur A TEORIKURS AAR 4833 Konsepter og strategier i bærekraftig arkitektur, AAR 4905 Byformingsteori VEILEDERE PÅ PRESENTERTE PROSJEKTER Ole Jørgen Bryn, Kerstin Höger, Magnus Jørgensen, Jürgen Johner, Fredrik Lund, Ole Møystad, Steffen Wellinger STUDENTSAMARBEID Jostein Breines, Ann-Helén Hassel, Olav Kildal, Emil Modeér, Ida Ve 03

6 INNHOLD Navn År Veggen Ved Kanalen 2008 Stavne Sammen 2010 Down Town Elders 2010 Workshop Exercise - Farming Landscapes 2011 Towards a New Rural - Hybrid Harbor 2011 Aarhytta 2011 Loophouse 2011 The Premises And Promises Of Energy In North-Norway 2011 Bærekraftig Effektivisering? Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

7 Prosjekttype Lokalisering Side Kulturhus Brattørkaia, Trondheim 6-13 Opplæringssenter Osloveien, Trondheim Bolig for eldre Leüthenhaven, Trondheim Byforming/plan Byforming/plan Laukvik, Vågan, Lofoten Fritidsbolig/hytte Selbu, Sør-Trøndelag Bolig Burøysund, Troms Tekst Brattørkaia, Trondheim Tekst Brattørkaia, Trondheim

8 VEGGEN VED KANALEN - kulturbygg for ISFiT DEN INTRENASJONALE STUDENTFESTIVALEN I TRONDHEIM (ISFIT) ER VERDENS STØRSTE AV SITT SLAG. FESTIVALEN SKAL GI DELTAKERNE INSPIRASJON OG PÅ DEN MÅTE VÆRE ET STARTSTED FOR INTERNASJONALT SAMARBEID MELLOM STUDENTER. - ISFIT. NO. PROGRAMMET FOR BYGNINGEN BLE UTGITT I FORBINDELSE MED KURSET STUDIER FOR TEKTONISK KULTUR VED NTNU. TANKEN ER AT BYGGET SKAL ROMME ULIKE AKTIVITETER FOR FESTIVALEN SAMT FUNGERE SOM ET ORGANISATORISK SENTER. HOVEDGREPET GÅR UT PÅ Å DELE OPP FUNKSJONENE FOR Å OPPNÅ ET REGISTER AV MONOFUNKSJONELLE ROM FOR Å OPPNÅ FLEKSIBILITET. 06 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

9 MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU AAR 4331 Studier i tektonisk kultur Høsten 2008 Veileder: Ole Jørgen Bryn Medstudent: Jostein Breines 07

10 Tomta er ved kanalen mellom midtbyen og brattøra/togstasjonen i Trondheim 08 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

11 Plan 3 Konsertboksen Plan 2 Kaféboksen Danseboksen 2 m Plan 091

12 Konsertboksen Kaféboksen Danseboksen Rommet under konsertboksen, ved kanalen Prosjektet består av en betongkjerne (veggen), tre monofunksjonelle trebokser og en uklimatisert gangakse som forbinder alle funksjonene. Boksene er i tre, veggen i betong og gangen i stål. Ingen dører i betongen leder ut til langsidene. På den måten definerer en uterom i forkant av innerommene. Inngangene til boksene er lokalisert i forbindelse med den mellomliggende gangsonen, med unntak av hovedinngangen til kafeboksen som relaterer seg til uteområdet under konserboksen. 10 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

13 Veggen mot nord 2 m Sør-nord snitt, på tvers av kanalen 11

14 Vegg/gulv/tak, danse Vegg/gulv konsert Vegg/tak kafe 2 m Fasade sør 12 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

15 Vegg/tak/gulv veggen Vegg/tak/gulv veggen 2 m Fasade nord 13

16 STAVNE SAMMEN - opplæring og personutviklingssenter DEN VIKTIGSTE OPPGAVEN FOR STAVNE ER Å HJELPE FOLK Å FINNE FRAM TIL RESSURSENE SINE OG FÅ TRO PÅ FRAMTIDEN. STAVNE BISTÅR MED FAGLIG OPPLÆRING OG PERSONLIG UTVIKLING. SAMLOKALISERING. COMING TOGETHER IS A BEGINNING. KEEP- ING TOGETHER IS PROGRESS. WORKING TOGETHER IS SUCCESS. - HENRY FORD. FELLESKAP OG SAMLING SKAL PREGE DET NYE ANLEGGET. TOSIDIGHET. STAVNES TOSIDIGE OPPLEGG; FAGLIG OPPLÆRING OG PERSONLIG UTVIKLING. DENNE TOSIDIGHETEN SKAL FORSTERKES I DET TILTENKTE NYBYGGET. IDENTITET. STAVNES BRUKERE SKAL MERKE TILHØRIGHET OG FELLESSKAP GJENNOM ET ANLEGG SOM ENKELT SKAL GI GRUNN- 14 LAG FOR IDENTITETSSKAPNING. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

17 AAR 4465 Større bygg i plankontekst Vår 2010 Veileder: Steffen Wellinger Medstudenter: Jostein Breines og Ann Helén Hassel MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU

18 Tomta ligger mellom Osloveien, jerbanesporet til Lerkendal og Stavne Kirkegård, vest for Nidelven 16 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

19 17

20 18 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

21 Plan 1 19

22 B A 20 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging B

23 A Plan 2 21

24 Midtskipet i bygget er et generisk som som bla. skal brukes som verksted Fasade mot sør Snitt A_A 22 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

25 Kontorlokaler i nybygget er hevet over bakken en liten halvetasje 23

26 Halvklimatisert sone mellom boksene og verkstedhallen. Plan 2. Fasade mot vest Snitt B_B 24 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

27 Halvklimatisert sone mellom boksene og verkstedhallen. Plan 2. 25

28 Adkosmstsituasjon, snittperspektiv Fasade mot nord 26 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

29 27

30 Fasade mot øst Fasade mot øst, perspektiv 28 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

31 29

32 DOWN TOWN ELDERS - urbane boliger for eldre i Trondheim MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

33 AAR 4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - åpent tema Høst 2010 Veileder: Steffen Wellinger, Jürgen Johner Medstudenter: Emil Modéer DOWN TOWN ELDERS ER ET FORSØK PÅ Å IMØTEKOMME DEN KOM- MENDE ELDREBØLGEN VED Å SAMLOKALISERE ELDRE MED ULIKE BEHOV FOR HJELP, SÅ SENTRALT SOM MULIG I TRONDHEIM. VED Å PLASSERE PROGRAMMET I BYEN OPPNÅR EN MULIGHETER OG KVALITETER SOM VIL KUNNE VÆRE KUNSTIG FOR DE PLEIETREN- GENDE, DE ELDRE OG SAMFUNNET FOR ØVRIG. DET VIL KUNNE TILGJENGELIGJØRE HJELP OG PLEIE I MYE STØRRE GRAD SAMT GI DE ELDRE EN TILGJENGELIGHET TIL BYEN. FRAMTIDENS ELDRE VIL VÆRE MER URBANE ETTERSOM DE FLESTE I STØRRE OG STØRRE GRAD VOKSER OPP OG LEVER I BYER IDAG. OPPGAVEN ETTERSTE- BER Å INNLEMME ET NYTT BYGG I EN EKSISTERENDE URBAN SAM- MENHENG MED FORSØK PÅ Å FORSTERKE DET URBANE GJENNOM ØKT TETTHET, ETABLERING OG FORSTERKING AV GATEGRIDET. 31

34 32 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

35 5 Common room Sluice room Storage and garbage Staff room Entry lounge Common room w/kitchen 1 33

36 34 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

37 An obvious starting point for this project was the ordinary city block. The main goal of working with this typology was to strengthen the surrounding streets and to integrate it with the urban fabric. To improve the surrounding situation the L-shaped plan of an existing building in the north-east corner of the site is reflected around a north-south axis of which is the direction of one of its arms. To establish a sight line towards the entrance og the neighbouring theatre, one of the sides of the city block is made paralell with a line between a corner of the building on the west side of the project and the corner of the notch witch makes out the entrance of the theatre today. To avoid unneccesary urban plaza situations on the north side of the building, the north side of the city block is dragged to the limits of the site but in such a fashion that respects the existing non-orthogonal grid of the immidiate streets. Because of the significant size of the courtyard it was important to create various entrance points on the street 35 level.

38 36 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

39 37

40 38 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

41 39

42 40 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

43 41

44 42 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

45 43

46 WORKSHOP EXERCISE - farming landscapes (open sea) MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

47 RENEW:RIG IS A POLYFUNCTIONAL, HIGH-TECH, SENTRALIZED, IN- DUSTRIAL FARM AT OPEN SEA. LIKE AN OILRIG, ITS BASIC FUNCTION IS TO GATHER ENERGY, BUT IN THIS CASE; RENEWABLE ENERGY. THROUGH DIFFERENT CONTRAPTIONS ATTACHED TO A STABLE CONSTRUCTION, THE ENERGY FROM THE WIND- AND WATER MOVE- MENT IS COUGHT AND MADE INTO ELECTRIC POWER. THE KINETIC ENERGY IS STORED, EITHER IN BATTERIES OR DEEP SEA VACUUM COBS. AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen Vår 2011 Veileder: Kerstin Höger, Magnus Jørgensen 45

48 The energy resources, of course have some drawbacks. For one, fossil fuels, is a far more mobile and long ranged energy source. 10 litre petrol contains the same amount Renu:Rig of energy as 100 kg battery. but this rig makes some effort to meet the basic need for production-processingat-site-demand. Not only being an energy harvest facility, it is also a fish industry factory. Fishing boats, normally driven by diesel engines are now driven by electricity from the rig. The production assembly lines and freezers are driven by renewable energy. heat conductors use the sea both as a heat and cooling source. The sun is also used to grow vegetables in the integrated green rooms around the rig core. Basically this is for making the rig as far as possible - self-sufficient with food. Workers are on shift. theese are fishermen, factory workers, scientists and engineers. there are living units in connection to the greenhouse walls. Other aspects: The rig is connected to shore by boat. Leisure offshore involves agrarian activities and exercise. The life-style is fairly restricted. 46 also a fish industry factory. Fishing boats, normally driven by diesel engines are now driven by electric power from the rig. The production assembly lines and freezers are driven by renewable energy. Heat conductors use the sea both as a heat- and cooling source. The sun is also used to grow vegetables in the integrated green rooms around the rig core. Basiclly this is for making the rig as far as possible - selfsufficient with food. Workers are on shift. Theese are fish- Renu:Rig is a polyfunctional, High- Tech, Sentralized, Industruial farm at open sea. Like an oil rig, its basic function is to gather energy, but in this case; renewable energy. Through different contraptions attached to a stable construction, the energy from the windand water movement is cought and made into electric power. The kinetic energy is stored either in batteries or deepsea vacuum cobs. The energy resources, of course have some drawbacks. For one, fossil fuel, is a far more mobile and long-ranged energy source. 10 litre petrol contains the same amount of energy as 100 kg battery. But this rig makes some effort to meet the basic need for productionprocessing-at-site-demand. Not only and exercise, fairly strict. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging being an energy harvest facility, it is ermen, factoryworkers, scientists and engineers. There are living units in connection to the greenhouse walls. Other aspects: the rig is connected to shore by boat. Leisure offshore involves agrarian

49 47

50 48 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

51 49

52 50 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

53 51

54 TOWARDS A NEW RURAL - hybrid harbor MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

55 AAR 4605 Byforming og planlegging, planbussen Vår 2011 Veileder: Magnus Jørgensen DETTE PROSJEKTET HANDLER OM Å UTNYTTE RESSURSENE I KYSTREGIONEN AV NORD-NORGE. EKSISTERENDE PLANER OM Å BYGGE EN AV VERDENS STØRSTE VINDMØLLEPARKER NÆR EN LITEN HAVN PÅ UTSIDEN AV LOFOTEN HAR VÆRT EN AV MANGE VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR DE PLANER OG STRATEGIER VI HAR GJORT FOR DENNE REGIONEN. VÅRT ARBEID ER BASERT PÅ FAKTA OG TENDENSER I GLOBALE, NASJONALE (NORSKE) OG LOKAL ENERGI-OG MATPRODUKSJON. 53

56 54 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

57 55

58 56 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

59 57

60 HYBRID HARBOR This project is about exploiting the resources in the coastal region of Northern Norway. Existing plans of building one of the worlds biggest windmill parks close to a small harbour on the outside of Lofoten has been one of many important prerequisites for the plans and strategies we have made for this region. Our work is based on facts and tendencies in global, national (norwegian) and local energy and food production. LOFOTEN LAUKVIK Center PROJECT SITE We have chosen to approach the various contradictory plans and premises with an open mindedness. Where problems are indicated, we have sought to find solutions, but not compromises. Our goal has not been to solve every problem, but to investigate some possible fitting combinations. Through this planning and design exercise, we wanted to look upon the future of the rural coastline of Norway. This study is based on - and inspired by - existing global, national and local premises, conditions and plans. The already existing ideas and concepts in this region, are so vigorous and exciting that they deserve to be investigated further. The resulting project is therefore innovative in the way it combines different existing methods, more than inventing them. 58 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

61 What if more of the revenue gets invested locally? What if we produce more of our own food from our own resources? What if a potential new rural lifestyle gets its own architectural expression? What is the future of coast rural Norway? Do we live to work, or work to live? How do we live? 59

62 What if we become less dependant on fossil fuels? Renewable energy can be area consuming. A possible soultion could be to combine it with other structures. Norway The Area needed to cover the world oil energy demand with 3 MW wind turbines per square km equals the area of Australia, which is 6% of Earths land area, which is 20 times bigger than Norway, which would need to cover 1,8% of its own land area to replace its fossil fueled Australia energy use. Increasing oil prices Bigger gap between demand and extraction 130 The recource balance is very offset, and the problem of obesity is getting bigger than starvation. The future demands energy efficiency Rising oil prices and the transition to electricity can lead to increased energy imports and more expensive electricity. What if we were self-sufficient with food? NORMAL 6909 mill 100 % 3000 cal in world of the world population Democratic Republic of the Congo: consumed per person NORMAL 6909 mill 100 % United States of America: 3000 cal in world of the world population consumed per person NORMAL 6909 mill 100 % Zambia 3000 cal in world of the world population consumed per person STARVING 950 mill in world 1100 mill of the world 13,7 % population 15,9 % Democratic Republic of the Congo: 1500 cal consumed per person OBESE United States of America: 3830 cal consumed per person in world of the world population POVERTY 1350 mill 19,5 % Zambia: 86 % of population in poverty in world of the world population The farming is becoming more efficient. People are living more densly. Tractors per 100 sq.km of arable land Rural population (% of total population) World population Food production index Agricultural land (% of total area) 60 Unevenly distributed global food surplus Efficient food production Mads leading Nermo to a surplus - Portfolio, of food. Arkitektur This surplus og Planlegging is unevenly distributed, and there are more overweight people than starving in the world.

63 1 wind turbine = 713 households/year 61

64 What if we rely more on seafood? ur re nt Fish resources th A tlan tic C Oil fields Deep CO2 + NOx To replace GHG-intensive meat consumption with fish, we need to produce 215,000 tonns more fish per year. Sea Rid ge There is more than enough agriculture to feed the world population. Norway is not self sufficient with food. Food production & transport = GHG Today's food market is global, and dependent on inter-continental shipping. Thus there is a clear correlation between food transport and greenhouse gas emissions. Industrialized food production is dependent upon fossil fuels. Agriculture area pr. capita m Needed agriculture pr. capita What if the local food production was independent of fossil fuels? World Norway 5 Norway lacks arable land It is more than enough agricultural land per person in the world, but Norway has a deficit of arable land. We are thus not self-sufficient with food. What if we combine offshore windparks with food production? the total energy consumption + of 228 TWh in Norway originates from fossil fuels = +6 sin 54% ce /y 19 ear 93 7 TWh Total power production +2 Gwh produced by wind turbines Total oil/gas production Norway is planning windmills offshore Norway's Water Resources and Energy Directorate (NVE) investigates the possibilities for offshore wind farms. Preliminary estimates indicate a potential of up to 44 TWh per year within year This can replace 39% of Norway's consumption of fossil fuels. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging = 44 TWh We can use 16% of the estimated offshore wind power potential to cover the total fossil fuel energy demand in the norwegian food production sin,9% ce /ye 1 ar, 5-3 sin % 975, sin 8 % ce /ye ce /ye 19 ar 20 ar Total power used 6 m2 Needed agriculture pr. capita Agriculture area pr. capita 50% of Nor ircle The Arctic C

65 1,849 TWh/year 37,63 mill. tonns CO2/year (Norwegian gas powered cars: 10 mill. tonns CO2/year) 872,577 cows in norway = 1,8 TWh/year = 36, 6 mill. tonns CO2/year 96,908 hogs in norway = 0,026 TWh/year = 0,56 mill. tonns CO2/year 918,775 sheep in norway = 0,023 TWh/year = 0,47 mill. tonns CO2/year CH4 Recoverable CH4 CH4 4-5,5 KWh/cow/day 115 Kg CO2 eq /cow/day 7 0,76 KWh/hog/day 15,7 Kg CO2 eq /hog/day 0,07 KWh/sheep/day 1,4 Kg CO2 eq /sheep/day Norwegian agriculture is wasting energy In the Norwegian meat production, a lot of energy is wasted because of the lack of waste product treatment. What if we co-locate? Waste from fish farming used as food for livestock Sea weed used as food in fish farming What if we utilize the waste? Gas runs up from the tank and is used as houshold gas. Environmentally friendly and free. Stove and lights run on gas. Manure from humans and animals Fertilizer for growing plants Manure mixed with water, flushed into the tank. Methane gas under pressure When sewer rotting, methane is formed. Bio gas from livestock manure Waste from livestock production used as fertilizer for sea weed Sea weed export Tank for biomass used for fertilizer The gas pressure in the septic SEPTIC TANK (closed) tank pushes the surplus of biomass in the manure tank. What if we change our diet? Today: 90,000 tonns We produce 16,8 mill. tonns CO2 eq/year in cattle meat production in Norway. Tomorrow: Slaughterhouses +104,000 tonns NOK We can produce 0,0 mill. tonns CO2 eq/year in fish production in Norway. NOK. 1,3 B. 3,5 M NOK. 3,3 B NOK NOK. 4,2 B NOK 8. 5,4 M NOK. 2,1 B. 7,6 B Felleskjøpet Agri Norgesfôr Cermaq ASA Skretting Norge AS EWOS Norge AS BioMar Norge AS Miljøfôr Norge AS The related waste, slaughter and feed industries are located in different places The Norwegian meat, feed, and waste industries are located in different places and are not currently connected. This results in much unnecessary transport that may be impossible in the 63 future.

66 kwh/km The loss of energy in 17 km could power the consumption of 29 households Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 12 kwh 100 kg = 1 kg 17 km It is possible to replace fossil fuels with electricity. However this is not an easy solution done overnight. It is extremely hard to achive the same mobility of oil and gas with elctric power. To store electricity is also difficult compared to the storing capabilities of fossil fuels. Electricity has low mobility compared to fossil fules The transportation of electrisity is not very efficient. Compared to gasoline, it weighs 100 times more pr output energy (KWh). 12 kwh What if we move the houses and factories close to the energy source? Lofotkraft is planning a new windmill park offshore Laukvik. One of the biggest the world has ever seen. Compact society and planning is more efficient regarding energy transport. 538 MWh/year 279 MWh/yea Laukvik 10 km 350 km What if we place the energy consuming food production in close proximity of the new wind-farm? 20 cows/truck - 0,25 KWh/km/cow 40 pigs/truck - 0,13 KWh/km/pig Laukvik What if we place slaugterhouses and feed factories in Laukvik? km 350 km Laukvik is far away from slaugterhouses and feed factories Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og It is Planlegging very energy consuming to transport animals from Laukvik to the slaugterhouse, and feed back from the factory.

67 9,75 GWh Narvik 6 GWh Bodø 3,75 GWh Mo i Rana 0 GWh What if we convert the electricity-exportpotential to food export? Laukvik 40 km 140 km 240 km au vi k 300 km 400 km k Na æ lv o k vi Sv Ha 12 Lofoten has a fragile electricity network Bo d Exporting electricity from Laukvik to possible energy demanding industries outside Lofoten, will cost extra GWh in lost voltage. m y ø Mo What if we reinvest the values that the wind farm generates, locally? r r ø ar ar Hamarøy L s e 13,5 GWh 15 GWh/year m Svolvær i na Ra 50 km Olje/gass felt Move the production to Laukvik, instead of transporting the electricity from Laukvik to the production elsewhere. Rørføring Nordland VII 2000 GWH 200 GWH 100 GWH 13 Oil will not provide direct added value in Lofoten It is unlikely that oil extraction outside Lofoten will generate jobs and added value in the region. The land-based facilities will in all probability be placed in main-land Nordland or in Vesterålen. The wind mill park willgenerate a small amount of energy compared to oil outside Lofoten, but will emit less CO2 per energy unit. 65

68 fiscal performance number of fish vessels number of fishermen number of caught fish fishers peak number of fishermen between 1850-today in Lofoten in million fishes vessels peak number of caught fish between in Lofoten in 1947 peak number of fisher vessels since1945 in Nordland in 1968 peak fiscal performance fishermen between million NOK 1850 Their "right of control" over the fishing was eventually diminished by the Lofoten Act of 1857 which paved the way for free seas, free fishing and public fisheries inspection Around 1900 local commerce became legal, and direct export from the fishing villages was allowed The Raw Fish Sales Act of 1936 relieved the squires and fish merchants of their right to determine fish prices. Since 1938, prices have been set by the Raw Fish Sales Association, which is the fishermen's own sales organisation In 1989 a licensesystem was initiated for the fishing flee, initially only for cod but from 97 for all fish types Nordlandsbåt: 4-18 m Skøyte: 7-12 m Sjark: 5-13 m Factory trawler: m Industrial Trawler: m Autoline trawler: m Cruiseship: m More effective fishing methods has in recent years changed the whole fishing industry, and has generated more revenue but fewer jobs and less fish. The large trawlers has less connection to specific sites, and rural areas looses the battle against more centralized fish factories. What if innovative aquaculture could employ more people? 66 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

69 Lofast What if we rethink the fishery? What if new area consuming buildings did not prevent future agriculture potential? Sanden Fiskebøl Strønstad Gjersvoll The windmills stand in the way of the fishing It is difficult to maneuver boats in waters with windmills. In addition, there is a risk that such intervention in nature can be detrimental to wild fish, and thus also for seasonal fishing. Hovsund Hov Saupstad Grunnførfjorden Gimsøystraumen Laukvik Morfjorden New industry occupy potential farmland Lofoten consists mainly of mountains, and flat areas for potential agriculture are rare. New industries established in the region are competing for the same lands. What if we concentrate all new building projects around the harbour? UNESCO prevent potential industrial development The Lofoten region have applied for UNESCO world heritage status. Such a status can result in increased tourism, but can put an end to industrial development in the region. What if we can have both? Hanøy Fiskebøl Yttersida Borg Hov Lyngvær Svolvær Alstad Digermulen Kabelvåg Vikten Ramberg Fredvang Leknes Stamsund Mortsund Henningsvær Ballstad Sund Reine Moskenes Sørvågen Å Innersida Laukvik has very scattered settlements The village has very scattered settlements, which are neither economic nor energy transport viable. In addition, major new landfill areas in the harbour, are unused. 67

70 68 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

71 Green roofs, agriculture Industrial building Entrance/service for the industrial buildings Housing/leisure What if we combine all the strategies in one project in Laukvik? Green roofs, agriculture Industrial building Entrance/service for the industrial buildings Housing/leisure 69

72 70 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

73 71

74 Lofast What if we rethink the fishery? What if new area consuming buildings did not prevent future agriculture potential? Sanden Fiskebøl Strønstad Gjersvoll stand in the e fishing r boats in waters with here is a risk that such n be detrimental to wild r seasonal fishing. Hovsund Hov Saupstad Grunnførfjorden Gimsøystraumen Laukvik Morfjorden New industry occupy potential farmland Lofoten consists mainly of mountains, and flat areas for potential agriculture are rare. New industries established in the region are competing for the same lands. What if we concentrate all new building projects around the harbour? event potential industrial development on have applied for UNESCO world heritage status. Such a ult in increased tourism, but can put an end to industrial development in the region. can have both? Hanøy Fiskebøl Hov d Lyngvær Svolvær Digermulen d Henningsvær Kabelvåg Innersida 72 Laukvik has very scattered settlements The village has very scattered settlements, which are neither economic nor energy transport viable. In addition, major new landfill areas in the harbour, are unused. Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

75 73

76 74 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

77 75

78 27 mill. fry per year Cod Broodstock transferred to fellow spawn bag (Medio February) Stam cod held in cages in the sea outside the plant facility. The cod that is used, is wild fish that have been caught from the sea. The fish are in cages for 1-2 years before it eventually is selected for breeding cod. Stam cod that are selected for production is the one who has the best growth, appearance and size (8-15 kg). In early February the fish are transferred from cage to spawn bag where the fish spawn naturally. Every day the eggs are taken from a collection bag and transferred to the hatchery for incubation. The eggs in the incubator for days at 6 degrees C, before a day old larvae are released into the tanks in the plant (about 20 March) for further growth. It is important to have as little weight difference as possible because of cannibalism. Thus, it is very important to have enough brood stock that spawns a sufficient quantity of eggs over a short time. Capture of wild fish in the facility Fish delivered by fishermen Scallops Breeding stock collected by divers (0-week 6) Animals picked up by divers, sorted by color and size of the gonads. Flat bottom conditioning tanks with 240 liters, capacity of 8 animals. Flow is 2I/min of 11 C sand filtered seawater. Temperature variations must not exceed C because it can cause spontaneous-spawning. Feed concentration is 1000 algae / ml. Conditioning time varies from 4-6 weeks after the season. During the summer breeding stock should be stimulated to spawn before they are conditioned. PRODUCTION SCHEME Meat Biogas Power Production Cow Sheep Collection of manure, dead fish and waste in tanks Windmills Breeding animals mated Fermentation in tank Transformers, offshore rig 76 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

79 Incubation of eggs, fertilization of the tank (primo march) The tank is fertilized to increase the production of algae and zooplankton. It is also used silicate (water glass) to prevent blooming of toxic algae (Alexandrium). Fertilization occurs when the fertilizer / silicate is mixed into the fresh water and stirred around in a tank until the fertilizer is dissolved, and then pumped out into the main tanks. It is taken algae and nutrient samples twice a week, in addition to recording of temperature, oxygen and light penetration. Algae samples are analyzed by NIVA, to determine which type and quantity of algae. The most favorable algal species are diatom. Nutrient samples determines the amount of fertilizer and silicate to be used. Larvae in the tank (medio march) Spawning (week 6) Spawning scallops are scrubbed and rinsed with filtered seawater before they are left to dry for up to 1 hour. Then they are placed in separate spawning bowls with 3-5 liters of filtered seawater at C where water is replaced approx. every 20 min. Addition of feed and spawn items from another spawning scallop also stimulate spawning. If the animals are very spawn-ready, they can instead be stimulated to spawn in the tanks where the temperature is raised to C, Approx. 30 min. After the first animal has begun spawning, they are placed in bowls. In large scallops, the gonads contains both eggs and milk, that are released with short intervals. At spawning, self-fertilization is prevented by changing of the water in the bowls, several times while the animals spawn. Fertilization (week 6) Egg groups with fewer than 4 own-sperm per egg, are fertilized after approx. 10 min, with a mixture of sperm from 3-4 animals. For 5 liers with eggs, ml sperm is used. The mix is stirred gently, and controls should show 6-10 sperm per egg. At higher numbers, the group is discarded. After another 20 min. a small bud on the egg indicate fertilization. Offspring Birth Feeding Collection by manure Pressure build-up Transportation of methane in the gas lines Filling on gas-tanks Storage Exsport Remnant sludge to fertilizing Local use, heating and burning Local use Landing Transport onto the national power grid 77

80 Start of plankton filter (ultimo march) Zooplankton constitute the larvae food the first 40 days. The plankton is filtered from the sea outside. Mainly Rødåte. This is done by means of a large plankton filter. The filters are very crucial for successful production. Dry food familiarization (medio april) When the larvae are 25 days old, the dry food familiarization starts. The larvae have a size of about 1 cm. The feed has a size of 0.4 mm granules, and are delivered by feed machines that are at different places in the facility. Feeding is done automatically and is controlled by a control unit. Release of fry (4cm and 0.5 g), transferred to cages / larger land tanks (medio may) After about days the fry are transferred to new tanks. The fry, which has now been about 5 cm, are sorted and vaccinated against vibriosis. Then it is pumped into large tanks. The fry are fed in automatically using feeding systems. It is sorted twice with a machine (belt grader). It leaves the plant in the beginning of October, when it is between 80 and 100 grams, and is transported to the main plant with a well boat. Hatching (6 weeks + 3 days) Up to 30,000 eggs/liter are incubated in cylindrical-shaped larvae tanks with conical bottom, with filtered seawater at C. Individual bubbling from the bottom gives very slow stirring. In the course of 2-3 days the eggs develop into a D-shaped larvae (veliger-iarvae). Now, the larvae are filtered on a plankton-meshcloth, and the number of survivors gives the hatching rate. In large-scale system a 10-30% hatch-rate is usual. Transportation of slaughter animals to the slaughterhouse on the the facility Milking Slaughter Larval phase (week 7-10) Larval density after hatching is /liter. The larvae are fed daily by algae/ml. The water is changed 3 times a week, while the tanks cleaned and the larvae are filtered. The larvae are filtered with a siphon in a couple of submerged screens with plankton-meshcloth. Distribution of larvae on cloth of increasing mask sizes, allows control of growth and survival. After days at C, most larvae have developed foot and has a size of about microns. They are left on the mesh size 150 microns, and after 21 days they are transferred new tanks. Gutting Meat Skin Setting phase (week 10-12) The larvae attach themselves to a plankton-meshcloth at the bottom of round containers (in the land facility). There are four containers in a 1 x 1 m tank filled with approx. 240 liters of water. The containers are on rails at the bottom with water level up to 3-4 cm under the container rim. Seawater at 15 C added feed algae flows through filters with 1 liter/min. The feed algae are the same species and under the same conditions as the breeding stock, but with algae / ml. After 14 days the setting phaze is considered finished, and unattached larvae are washed off the cloths. If these are in good conditin, they are put through a new setting phaze. Processing Packaging Remaining raw material Bones Guts 78 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

81 Vaccination, grading and draining to the sea facility for further growth (primo june) Transferring of the main plant, 27 million annually (primo october) Rotenone treatment of tank (primo november) Feeding in the main plant Fry phase (week 10-12) Fry phase starts after metamorphosis, but larvae do not move, and feed and temperature is the same as in the settling phase. Careful cleaning by filters each day is necessary to prevent overgrowing and clogging of the mesh-cloth. Approx. 4 weeks after settling, the larvae are on average 1.5 mm and can be set out in boxes covered with fabric (summer). Intermediate stage in offshore facility, submerged cans in the ocean (10 months) Retrieving with ship Seabed Culture: Launching on the seabed by divers (2 years, 15 shells per square meter) Local consumption Storage Freezing 79

82 Transport to slaughter: 20 months from their release in the plant, the grown fish are transported to the slaughter plant by well boat The receiving Gutting Machine Fresh Collection by divers Transported to the facility by ship Receaving Cleaning / gutting 80 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

83 Fish Products Filleting Machine Further Processing Salting Smoking Local consumption Drying Waste: Remaining raw material production Hanging on the racks, roof (2-3 mo.) Maturation, storage (2-3 mo.) Freezing Head Split heads 15% by body weight (frozen, deli, Spain) 18 kr / Kg Dried on racks, roof Packaging in boxes, 20 kg (Requirements from Spanish import market) Stacking on the pallets, 1000 Kg Tongue Wet-salted tongues (frozen, deli, Spain), 75 kr / Kg Packaging in brine in plastic drums, 100 kg (Requirements from Spanish import market) Lever Whole liver 13% by body weight (fresh / frozen food / prod., Norway, Russia etc.) 3.50 kr / Kg Skin Fish skin 6.4% of body weight (frozen, for gelatin prod, 1 kg/10 kg skin) 10 kr / Kg Stomach Cod Stomachs (salted, delicacy, Portugal) 30 kr / Kg Swim bladder (salt-dried, delicacy, Spain) 50 kr / Kg Packaging in drums, 100 kg Eggs Cod eggs (fresh / frozen, deli, Norway, abroad) 8 kr / Kg 81

84 Local use Packaging Freezing Storage Marketing / branding Export Transport Destinations 82 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

85 Site with endless possibilities Connection to the water (industry and leisure) Warehouses for factories Make space along the shore front Fitting the buildings to the landscape Office, recieve and administration in front against the main accsess Housing and leisure on top for shelter from industry and better view. Wooden floor for outdoor walkways, places relating to the water. Also roof over outdoor industry areas. Utilize the enormous roof areas for agriculture. Green roof added. 83

86 AARHYTTA (KONKURRANSEVINNER) - konkurranseutkast for studenthytta til byggstudentene ved NTNU MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

87 AARHYTTA ER EN HYTTE UTARBEIDET I FORBINDELSE MED EN STUDENTKONKURRANSE BLANDT ARKITEKTSTUDENTER VED NTNU. HYTTA ER BYGD OG TATT I BRUK. TOMTA ER I ET HYTTEFELT MED LAV DENSITET MED FURUTRÆR I SÆLBU KOMMUNE I TRØNDELAG. DEN ER UTFØRT I TREVIRKE MED NATURLIGE FARGER. TAKLØS- NINGEN ER ET FORSKJØVET SALTAK SOM SØRGER FOR ET BRUK- BART HEMSAREAL I EN KJÆRNE I BAKKANT AV HOVEDAREALENE. KJÆRNEN I PROSJEKTET FUNGERER SOM EN RYGGRAD OG INNE- HOLDER ALLE SERVICEFUNKSJONER OG MANGE SENGEPLASSER. Konkurranse om studenthytte 2011 Vår 2011 Medstudenter: Olav Kildal, Ida Ve 85

88 Modellfoto: Utenifra, med tak. ser mot sørvest. Beskrivelse 86 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

89 M ta soveboks soveboks/ Badstu 87

90 ennom en og solrike mot an unksolva- 00 byggetrinn 2: oppholdsrom/sovesal, soverom sovehems. Nå totalt 22 soveplasser (+ mulige soveplasser i bod). Totalt 122 m2. Trinn 1 & 2 kan slås sammen byggetrinn 3: mindre soverom selvstendige sovebokser bad (naturkontakt bad dyrkes), badstue for 4 sosial del mot sørvest - adkomst retning og solvegg. Halvprivat del mot nordøst byggetrinn og vegetasjonsside. 1: sovehems soveplasser Den sosiale (+ mulige delen lagringshems og soveplasser den halvprivate i bod) kan 100 dobbelthøyt m2 også deles av i temperatursoner. for 2 Skilledører muliggjør å separere funksjoner byggetrinn som trenger 2: oppholdsrom/sovesal, oppvarming og funksjoner soverom som sovehems. klarer seg med Nå totalt solvarme. 22 soveplasser Massiv vegg (+ mot mulige nord soveplasser med faste funksjoner. i bod). Totalt 122 m2. Trinn 1 & 2 snitt B 1:100 kan slås sammen byggetrinn 3: mindre selvstendige sovebokser (naturkontakt dyrkes), badstue bygget består av et modulsystem som kan utvides / krympes i begge kortendene. Dette gjør bygget robust for eventuelt ønskede endringer. Vårt snitt B 1:100 forslag til byggetrinn 1 inneholder soveplasser, men kan inneholde flere soverom mot venstre ved behov. Byggetrinn 2 består av ekstra soverom, sovehems og et oppholdsrom som også inneholder benker som kan benyttes som senger. Dette gjøre bygget arealeffektivt. Til høyre for kjøkkenet ligger det en bod som kan viderutvikles til et soverom (idé ikke ferdigutviklet og beskrevet). fasade 1:100 mot nordvest opphold/ soverom mot an unksolva- sov sov vindfang kjøkken sovetårn/ 3 stk 3 stk fleksibe bod opphold bygget består av et modulsystem som kan utvides / krympes i begge kortendene. Dette gjør bygget robust for eventuelt ønskede endringer. Vårt snitt A 1:100 TOMTA. DEN HAR EN TETT RYGG MED SOVEROM, HEMS, KJØKKEN forslag til byggetrinn 1 inneholder soveplasser, men kan inneholde flere soverom mot venstre opphold/ ved behov. Byggetrinn 2 består av ekstra soverom, BAD sovehems SOM og SKJERMER et oppholdsrom som FOR også inneholder DET benker KALDE som kan TREKKET FRA HØYDEN soverom ildsted sentralt OG benyttes som senger. Dette gjøre bygget arealeffektivt. Til høyre for kjøkkenet ligger det en bod som kan viderutvikles til et sovsoverom (idé ikke ferdigutviklet og beskrevet). OG DANNER ET GUNSTIG PÅ TOMTA, 00 m2 3 stk 3 stk MIKROKLIMA fleksibelt MOT SØRVEST. Bygningskroppen er plassert på tvers av fallet på tomta. Den har en tett rygg oppholdsrom med soverom, hems, kjøkken og bad som skjermer for det kalde trekket fra alt 22 GJENNOM høyden på tomta, EN og ÅPEN danner et KONSTRUKSJON, gunstig mikroklima mot sørvest. FLYTER Gjennom en OPPHOLDSROMMET 1 & 2 åpen konstruksjon, flyter oppholdsrommet sammen med det varme og solrike uterommet. stor skyvedør SAMMEN MED DET VARME OG SOLRIKE UTEROMMET. BYGGET rkes), 00 m2 sovehems lagringshems dobbelthøyt BESTÅR AV ET MODULSYSTEM SOM KAN UTVIDES / KRYMPES for I 2 ge alt kor. 1 Vårt & 2 snitt A 1: holde BEGGE KORTENDENE. DETTE GJØR BYGGET ROBUST FOR EVEN- snitt B 1:100 a sovm kan plan 1:100 byggetrinn 1+2 N rkes), r kjøkke ferdi- Fordeling av programmmet for 2 TUELT ØNSKEDE ENDRINGER. sovehems lagringshems dobbelthøyt ge kor. Vårt snitt A 1:100 holde sosial sone a sovm kan halvprivat sone r kjøkke Trinnvis utvikling ferdi- 00 BYGNINGSKROPPEN ER PLASSERT PÅ TVERS AV FALLET PÅ sovehems for 4 Badstu fasade 1:100 mot nordvest snitt A 1:100 plan 1:100 hemsetasje N fasade 1:100 mot sørøst snitt B 1:100 sentralt ildsted Fordeling av programmmet fasade 1:100 mot nordvest sosial sone halvprivat sone est sosial del mot sørvest - adkomst retning og solvegg. Halvprivat del mot nordøst og vegetasjonsside. Den sosiale delen og den halvprivate kan også deles av i temperatursoner. Skilledører muliggjør å separere funksjoner som trenger oppvarming og funksjoner fasade som 1:100 klarer seg mot med sørøst solvarme. Massiv vegg mot nord med faste funksjoner. fasade 1:100 mot sørvest fasade 1:100 mot sørøst fasade 1:100 mot nordvest øst fasade 1:100 mot nordøst 88 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging fasade 1:100 mot sørøst

91 Modellfoto: utbyggingstrinn to mot nord. Soveplasser i høyden har god kontakt med fellesrom. Modellfoto: Midtaksen langs den tette ryggen mot nordøst binder sammen ulike typer rom. I bildet ser en det vertikale rommet mellom badet og soverommene byggetrinn 2 snitt B vedreis snitt A soverom for 4 bad bad vindfang kjøkken sovetårn/ bod opphold/ soverom sentralt ildsted sov sov 3 stk 3 stk fleksibelt oppholdsrom stor skyvedør plan 1:100 byggetrinn 1+2 N 00 sovehems for 2 lagringshems dobbelthøyt sovehems for 4 00 plan 1:100 hemsetasje N 89

92 LOOPHOUSE - bærekraftig kystrural boligbygging AAR 4505 Egenprogrammert kurs, bærekraftige boliger Høst 2011 Veileder: Fredrik Lund 90 Medstudent: Jostein Breines Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

93 RENEW:RIG IS A POLYFUNCTIONAL, HIGH-TECH, SENTRALIZED, IN- DUSTRIAL FARM AT OPEN SEA. LIKE AN OILRIG, ITS BASIC FUNCTION IS TO GATHER ENERGY, BUT IN THIS CASE; RENEWABLE ENERGY. THROUGH DIFFERENT CONTRAPTIONS ATTACHED TO A STABLE CONSTRUCTION, THE ENERGY FROM THE WIND- AND WATER MOVE- MENT IS COUGHT AND MADE INTO ELECTRIC POWER. THE KINETIC ENERGY IS STORED, EITHER IN BATTERIES OR DEEP SEA VACUUM COBS. MADS NERMO // // MASTER I ARKITEKTUR // NTNU

94 92 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

95 Fv 306 Adkomst Strandlinje Innmark, hest Innmark, sau Breddegrad N 70 o Lengdegrad Ø 19 o m 1: m 93

96 Prosjektets overordnende konsept handler om å understreke to ulike og motsetningsfylte romkvaliteter. Førsteetasje dannes konseptuelt ved å sette ut vegger som danner en terrasering fylt med vegger og gulv. Flere ekte terraseringer med jord ligger inntil bygningens sørside. På den måten vokser grunnetasjen opp av terrenget. Andreetasjen er en takterrasse med en glassboks oppå. Glassboksen deler takterassen i 2 deler; en del mot adkomsten, en del mot utsikten. Inni glassboksen er det et drivhus. Her går det en trapp ned til underetasjen. Et kjøkken, adskilt mot drivhuset med en innvendig glassvegg er rettet mot utsikten mot øst. Fotavtrykk Bygningskroppen er lang, og går vinkelrett på terrengfallet. Vegger Bygningen er en slags terrassering, hvor veggene vokser ut av terrenget. 94 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging Jordmasser Vanlige terasseringer dannes på sørsiden av bygningen med vegg-volum fylt med jord.

97 Gulv 1 Inni veggene som skal danne boligen legge det gulvnivåer som følger terrenget Gulv 2 Oppå 1. etasje legges et gulvdekke som følger underetasjens takhøyde. Glassboks Oppå terasseringen som danner bygningsvolumet plasseres en multifunksjonell glassboks og danner inngangen til boligen. 2 verdener Boligen består av en lys og oversiktlig oververden og en beskyttende og jordfestet underverden. 95

98 s Planet til Villa Burøysund er avlangt rektangulært med uoppvarmede kommunikasjonsakser. Det går en gang gjennom hele prosjektet, men i plan 1 skifter gangen fra å gå på nordsiden av rommene til å gå på sørsiden av soverommene for å gi dem skygge. Skiftet skjer også for å definere uterom ut ifra gangutformingens potensiale som uterom mot sør med le mot nord, øst og vest. Gangen ender i et definert uterom som er delvis tildekt for nedbør, og som kan lukkes helt mot vind. Rommet inngangsterasse grovkjekken & drivhus kjøkken & spis Plan 2 snitt a halvklimatisert gang snitt b lager teknisk sauna bad Plan mm 1: mm 96 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

99 skal danne et mikroklima for å forlenge utendørssesongen, samt gi rom for utendørsaktivitet. Her kan en nyte den rene luften og sublime utsikten, havets lyd og kystens klima. Rommet er det du går ned til fra takterassen og opp fra til utsiktspunktet. utkiksterasse takterasse uterom lager lager sovboks ov 1 sov 2 sov 3 uklimatisert gang uterom/ pergola 97

100 Langsnittene avslører hvordan boligen forholder seg til tomtas terrengfall. Der det er brattest, utnyttes topografien til å lage to etasjer uten å kreve for mye oppmerksomhet. 2. etasje er utført i glass, og frmestår dermed som noe annet enn 1. etasje. Prosjektet har en under- og en oververden. I oververdenen er det lyset og utsikten, det visuelle som står i fokus. Gulvet til oververdenen er taket til underverdenen. I Underverdenen spiller en på helt andre sanseinntrykk. D-2 Snitt a, mot nord D-4 D-5 Snitt b, mot nord D-8 D mm 1: mm 98 Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging

101 Her skal atmosfæren være lukket og beskyttende. Lyset slippes inn gjennom gløtt, slept langs veggen, filtrert gjennom spiler eller tørrfisk. Lyden av stedet skal forsterkes i lukkede uterom som fanger dønningene fra havet. Knirknede treverk fra den lette trekonstruksjonen til den uklimatiserte gangen og jordbruket rett ved siden av spiller også på det audiovisuelle så vel som det olfakturale. D-3 D-7 99

102 Energiberegning og teknisk data Loophouse er ikke et passivhus. Det er likevel et hus som rommer en energieffektiv livsstil. Det lave energiforbruket henger sammen med beskjedne romstørrelser. Utformingen baserer seg på å utnytte det formale konseptet til å lage lekne romforløp og gode lysinnslipp. Siden bygningskroppens avlange retning går perpendikulært på den ekvidistansielle retningen må en etablere nedtrapninger for å minimalisere høyden på huset. Dermed underbygger bygningskroppen terrengfromen. I hver nedtrapping er det lagt inn et overlys med glass der det er isolerte rom, og uterom der det er uklimatisert. Veggsjiktet er oppdelt i et kledningsjikt, et homogent isolasjonssjikt og et hetrogent stenderverk og isolasjonssjikt. Det hetrogene sjiktets isolasjon består av en treflisisolasjon som holder på fuktigheten når innelufta er fuktig og som slipper fuktigheten tilbake til rommet når innelufta er tørr. Inneklimaet skal på den måten sikres mot problematikken som knytter seg opp mot tette passivhusvegger. Loophouseveggen er en pustende vegg med en tykkelse tilpasset det størrelsespredikerte oppvarmingsbehovet Areal og størrelse Tomteareal: 1265 m2 Fotavtrykk: 161 m2 Klimadata Totalt takareal**: 35,9 m2 Areal isolert tak*: 18,8m2 Årlig Totalt gjennomsnittstemperatur: gulvareal**: 39,8 m2 Areal isolert 3,1 o C gulv* : 12,6m2 Årlig antall soltimer: 1265 h Gjennomsnittlig solstråling (90 o ) per dag, hele året: 77 W/m2 (mot sør) 27 W/m2 (mot nord) 26 W/ m2 (mot øst) Varmetap Vegger: 0,17 W/m2K * 69,1 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 1000 KWh/år Tak: 0,17 W/m2K * 35,9 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 519 KWh/år Gulv: 0,17 W/m2K * 39,8 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 575 KWh/år 100 Totalt oppvarmet areal: 46m2 Uverdi, vegg: 0,17 W/m2K U-verdi, tak: 0,17 W/m2K U-verdi, gulv: 0,17 W/m2K U-verdi, glass: 0,9 W/m2K U-verdi, dør: 0,9 W/m2K Totalt veggareal**: 69,1 m2 Isolerte rom Kjøkken: 18,8m2 Totalt glassareal**: 34,3 m2 Areal isolert vegg*: 27,0m2 Totalt dørareal**: 9,7 m2 Areal glass: 18,7m2 Bad: 6,2m2 Areal isolert vegg*: 17,0m2 Flerbruksrom/ Areal glass: 4,1m2 drivhus: 25,0m2 Areal dør: 3,4m2 Teknisk rom: 5,0m2 Ute-innerom: Areal isolert tak*: 0 m2 13,9m2 Areal isolert gulv* : 6,2 m2 Uisolert svalgang: 10,7m2 Uoppvarmet gang med trapp: 13,8m2 Sov 1: 5,6m2 Takterrasse: 43,4m2 Areal isolert vegg*: 12,9 m2 Soveboks: 2,4m2 Areal glass: 2,0m2 Lagring: 5,5m2 Areal dør: 2,1m2 Potetkjeller: 30m2 Areal isolert tak*: 5,6m2 (lav takhøyde) Areal Glass: isolert 0,9 W/m2K gulv* : 5,6m2 * 34,3 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 2625 KWh/år Dør: 0,9 W/m2K * 9,7 m2 * ( T) 18,9 * 4500 = 742 KWh/år Totalt: 5461 KWh/år Varmetilskudd Mennesker: 4 voksne a 100 W [NS 3031] 4500h = 1800 KWh/år Sol-Drivhus: 0,9 *18 m2 * 77 W/m2 * 630 h = 786 KWh/år Sol-Kjøkken: 0,78 * 9,4 m2 * 26 W/m2 * 210 h = 40 KWh/år Sol-Bad: 0,5 * 4 m2 * 77 W/m2 * 630 h = 100 KWh/år Mads Nermo - Portfolio, Arkitektur og Planlegging Uisolerte rom Sauna: 3,2m2 * mot uteluft

103 Tverrsnittet i 1:40 nedenfor er gjennom et soverom. I oppriss bak vises glassboksen med kjekken og drivhus. Tverrsnittet avslører byggeprinsippet. Viktigst er hvordan taket er utformet med et kombinert saltak og parapetprinsipp. Lektringa til kledninga er dimensjonert slik at den fungerer som rekkverk på takterassen. Zoom 1, 1:10 Z1 Zoom 2, 1:10 Z2 Z3 240 mm 1: mm Zoom 3, 1:10 101

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Vi kan ikke skape nye ressurser

Vi kan ikke skape nye ressurser Årsrapport 07 Annual report 07 Vi kan ikke skape nye ressurser We can not create new resources INNHOLD CONTENTS Forord Preface 4-5 Høydepunkter 2007 Highlights 2007 6-7 CMR Instrumentation 8-11 CMR Computing

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Norsk expat: Øyvind Rudberg i Storbritannia Den europeiske raffineringskrisen s4 BRIA-prosjektet:

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Connecting to the right people; the key to develop business in North west Russia. Do fluctuations in input impact industry structure?

Connecting to the right people; the key to develop business in North west Russia. Do fluctuations in input impact industry structure? Årgang 21 Nr. 1 2011 I denne utgaven: Marine Fishing Tourism in Norway: Structure and Economic Effects Trude Borch, Mikko Moilanen & Frank Olsen... 1 Connecting to the right people; the key to develop

Detaljer

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur

Innhold. Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord. Petroleumsrelatert Infrastruktur Petroleumsguide Innhold s 4-5 s 6-9 s 9-10 s 10-11 s 12-13 s 14-15 s 16-17 s 18-19 s 20-21 s 22-23 s 24-31 Hammerfest - porten til Barentshavet Hammerfest som petroleumsklyngen i nord Snøhvit Goliat Petroleumsrelatert

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Genteknologi i et. nord-sør perspektiv

ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Genteknologi i et. nord-sør perspektiv R A P P O R T ÅPENT MØTE 13.10.1999 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Genteknologi i et nord-sør perspektiv Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Mikal Trulsvik Utgiver: Bioteknologinemnda 1. opplag

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy 5 5 2 1 Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels 5 5 2 1 FARTØY / VESSELS 3.000 m³ 1.900 m³ 1.100 m³ 650 m³ 2013-2014

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN har tidligere behandlet spørsmålet om nordisk samarbeid på lederplass, siste gang før det nå avholdte Kobenhavnmote. Vi mente da at Norge, nettopp på grunn

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer