Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet."

Transkript

1 TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett med) annen data. Kan bestå av et enkelt eller flere felt, som til sammen entydig bestemmer en rad i en tabell. Et attributt i en relasjon, bestemmes av en annen attributt. F.eks: Hvis vi har relasjonen XY, vil verdien av Y bestemmes av verdien til X. Dersom vi gjentar X, vil vi få resultatet Y om igjen. Oppgave b Forklar hva menes med tillukningen (eng: closure), X+, til en mengde attributter, X, med hensyn til en mengde funksjonelle avhengigheter. Lag en algoritme for a finne X+. En tillukning X+, vil si at vi samler alle attributtene som kan bestemmes ut ifra X. closure = x while( closure changes): if ( find a FD UV in F such that U closure ): closure = closure V Oppgave c Gitt F = {ae, acd, bc}. Beregn følgende tillukninger (eng: Closure): a+, ab+, e+ a+ a, e ab+ (a, e), (b, c) a, b, c, d, e e+ e Oppgave d Hvordan avgjør man om en mengde attributter er en supernøkkel for en tabell? Hvordan avgjør man om en supernøkkel også er en nøkkel? Dersom tillukningen av attributtene (closure) inneholder alle attributtene i tabellen, utgjør mengden med attributtene en supernøkkel. Dersom denne supernøkkelen ikke inneholder flere attributter, enn dem som er nødvendige for å definere alle attributtene i entiteten, er supernøkkelen en nøkkel.

2 Oppgave e Hvordan avgjør man om en dekomponering av en tabell (R) i to projeksjoner (R og R) har tapsløs-join-egenskapen? Dersom: ( R R ) R eller ( R R ) R Har oppdelingen i R og R tapløs-join-egenskapen. Oppgave f Gitt en tabell R(a, b, c, d) og funksjonelle avhengigheter F = {b c}. Under er det vist tre dekomponeringer av R. Finn ut hvilke dekomponeringer som har tapsløsjoin-egenskapen. I svaret må det gis en (kort) begrunnelse i hvert enkelt tilfelle.. R(a, b, c) og R(b, c, d). R(a, b, d) og R(b, c, d). R(a, b, d) og R(b, c) Oppgave Tapløs-join? Begrunnelse X (R R) = (b, c) R R (R R) = (b, c, d) = R (R R) = (b) = (b, c) = R Oppgave g Gi en definisjon av tredje normalform (NF). Tredje normalform: NF krever at relasjonen også er på NF. En relasjon R er på NF hvis alle (ikke trivielle) FD er i R på formen X Y (der Y er et attributt i R) tilfredsstiller minst ett av følgende to krav:. X er en supernøkkel i R. A er et nøkkelattributt i R Oppgave h Tabellen R(A B C D) er ikke på NF når de funksjonelle avhengighetene som gjelder er F = {A B, C D}. En mulig dekomponering av R er R(A B), R(C D) og R(A C). Er denne dekomponeringen en god løsning? Svaret må begrunnes. Her har dekomponeringen tapsløs-join-egenskapen! (R R) = (a) = (a, b) = R (R R) = (c) = (c, d) = R

3 Oppgave A PARTS file with Part# as the hash key includes records with the following Part# values: 69, 76, 469, 487, 5659, 8, 74, 75, 6, 48, 94, 475, 6975, 498, and 98. The file uses 8 buckets, numbered 7. Each bucket is one disk block and holds two records. Load these records into the file in the given order, using the hash function h(k) = K mod 8. Calculate the average number of block accesses for a random retrieval on Part#. h(k) = K mod 8 Bucket Part# 76, , , 6, , , 94, 6975 Vi har fått oppgitt at hver bucket kan holde records, dermed har vi fått overflow i bucket 4 og 7. Her må vi bruker overflow-chaining. ~ Block-access: *(/5) + */5 = (* + *) / 5 = 7/5

4 Oppgave Load the records of Oppgave into expandable hash files based on extendible hashing. Show the structure of the directory at each step, and the global and local depths. Use the hash function h(k) = K mod 8. Start with global depth and four blocks. h(k) = K mod 8 depth = blocks = 4 d = = 4 bucket adresser Bucket Rest Part# - 487, 5659, 8, , , 469, 75, 6, , 94, 498, 98 Siden vi har bucket size =, må vi splitte de bucket ene som har fått overflow. Vi kan se at bucket, og har overflow. Disse blir splittet, og får buckets med d*= Bucket d* Part# 487, , , , 6, , , 98 Vi har fortsatt overflow i bucket 4. Dermed må vi splitte igjen og får d*=4 Bucket d* Part# 487, , , , , , 98 4

5 Oppgave 4 Load the records of Oppgave into an expandable hash file based on linear hashing. Start with one block using the hash function h = K mod, and show how the file grows and how the hash function changes as the records are inserted. Assume that blocks are split whenever an overflow occurs, and show the value of n at each stage. Records som skal fylles inn: 69, 76, 469, 487, 5659, 8, 74, 75, 6, 48, 94, 475, 6975, 498, 98 n n n n n n n n

6 n n n n

7 76 69 n n n n

8 n n

9 Oppgave 5a Assume we are to create a B+-tree-index for a student database with students. The primary key for a student is student number, an integer using 4 bytes representation. Assume a block identifier to be 4 bytes. On the leaf level there is a pointer to the block where the student record is. This pointer is a block identifier as well. Assume a block to be 496 bytes. How many blocks will exist at the different levels of the B+-tree? Explain the assumptions that you make. Hver index vil da være på 8 bytes (4 byte studentnummer + 4 byte pointer). Vi antar, med empiri, at blokkene vil være tilnærmet / utfylt. Da vil vi få plass til /*496/8=4 indeksposter pr blokk. Det vil si at vi trenger. / 4 = blokker på nederste nivå. Da får vi plass til alle 587 indekspostene i den ene øverste blokken. Oppgave 5b If you are to insert student in the student database, how many disk accesses do you get? Explain the assumptions you make? Vi antar at ingen av blokkene ligger i buffer. Dersom vi skal legge til student nr.. i databasen, må først rotblokken leses for å finne ut hvilken løvnode som må endres. + Deretter må løvnoden leses og skrives. 4+5 Tilslutt må datalagringsblokken leses og skrives for å oppdatere B+-treet. Dermed har vi i alt 5 diskaksesser. Oppgave 5c If you are to find and update a leaf level record of the B+-tree, how long time does it take? Assume reasonable disk access timing and describe these assumptions. Antar at vi har en 7rpm disk. Da er rotasjonstiden ca 4.7ms 4ms. Antar at de andre operasjonene summerer til 4ms. Tre diskaksesser summerer seg til *8ms = 4ms for hele oppdateringen. 9

10 Oppgave 5d Assume there is space for records in each block in a B+-tree. Assume the B+tree to initially be empty. Show the B+-tree after each insertion of records with the following keys:, 9,, 8,,, 7,

11 Oppgave 6 A file of 496 block is to be sorted with an available buffer space of 64 blocks. How many passes will be needed in the merge phase of the external sort-merge algorithm? 496 blokker 64 blokkers buffer Antall merge sort kjøringer: 496/64 = 64 Antall faser som trengs: log 64- (64) = log 6 (64) =.8 Vi trenger to merge faser. Oppgave 7a Assume an SQL statement. SELECT * FROM Employee WHERE Lname > T% ; Assume % of the records to fulfill the condition. Assume there are 48 records in the Employee table. Calculate how many I/Os that are necessary using the various access paths: The records are stored in a heap file where each block contains records. 4.8 poster poster pr heap 4.8/ = 4 Oppgave 7b The records are stored in a sorted file (sorted on Lname) where each block contains records. % av 4.*4 =.4 Oppgave 7c The records are stored (clustered) in a B+tree where each leaf level block contains records. The B+-tree s search key is Lname. A record at index level needs 5% of the storage compared with an Employee record. 4.8 / = 54 løvnivåblokker. * 54 = 54 Siden hver indekspost kan inneholde 5% av employee record, kan en indekspost inneholde 886 poster. Dette betyr at vi har to blokker på nivå, og en blokk på nivå. Dermed trengs det ekstra I/O for å komme frem til løvnivåblokkene 54 + = 56

12 Oppgave 7d The records are stored in a heap file where each block contains records. In addition there is a B+-tree index on Lname. Assume this index at the leaf level to contain 5% of the storage compared with the heap file.. * 4.8 =.48 blokker 4.8 / = 54 løvnivåblokker Vi må søke igjennom % av den returnerte indeksen.. *.5 * 54 = 4 blokker Til sammen trenger vi = 55 I/Os

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Side 1 av 7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap LØSNINGSFORSLAG TIL KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4145 DATAMODELLERING OG DATABASESYSTEMER

Detaljer

9-14. Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Ingen. Merknader: Vedlegg: en lapp og. Avdeling

9-14. Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Ingen. Merknader: Vedlegg: en lapp og. Avdeling Høgskolen i Telemark SLUTTPRØVE 5602 DATABASER 01.12.2009 Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: 9-14 Bokmål og nynorsk 17 (inkludert vedleggg og dennee forsiden) Ingen Merknader: Ingen Vedlegg: A: Eksempeldata

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

GSAK komme i gang. Geocaching Swiss Army Knife. Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi. Versjon 8.

GSAK komme i gang. Geocaching Swiss Army Knife. Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi. Versjon 8. GSAK komme i gang Geocaching Swiss Army Knife Versjon 8.2 Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi Velkommen til GSAK Vi går først gjennom endel slides og forklaringer,

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN.

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. 1. Basis oppsett i Outlook 2010 2. Ta kontroll på din innboks 3. Bruk task/oppgaver for å få struktur og oppnå de resultatene som du ønsker 4. Bruk

Detaljer

IDEALER OG RETNINGSLINJER NÅR MAN SKRIVER MATEMATISKE ARTIKLER

IDEALER OG RETNINGSLINJER NÅR MAN SKRIVER MATEMATISKE ARTIKLER IDEALER OG RETNINGSLINJER NÅR MAN SKRIVER MATEMATISKE ARTIKLER GUNNAR FLØYSTAD Når man skriver klargjør man sine tanker og styrker sin overbevisning. Faktisk så griper man sannsynligvis sine tanker for

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Eduroam brukerveiledning Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Innhold Windows 8 Windows XP Windows 7 og Vista Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Linux Ubuntu 10.4 iphone og ipod Touch

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Senterutvikling mot 2020

Senterutvikling mot 2020 NIBR-rapport 2011:9 Vidar Vanberg Senterutvikling mot 2020 Senterutvikling mot 2020 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:11 Handels- og senteranalyse for Trysil NIBR-notat-2011:104 Handels-

Detaljer

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren Rapport nr. 2-1998 Johan Håkon Bjørngaard og Tove L. Mordal Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren SIFO 1998 Rapport nr. 2 1998 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer