T R AV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T R AV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan 2005 2010"

Transkript

1 Forsiden :30 Side 1 TRAV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Trav Overordnede mål og strategier for norsk travsport fram mot Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Mål og strategier Sport og avl Hovedmål: Delmål - Stor sportslig bredde Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Ren sport fri for doping Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elite Næringsvirksomhet Hovedmål: Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport Organisasjon og økonomi Hovedmål: Delmål - En effektiv organisasjon Delmål - Et klart og samordnet lovverk Delmål - Økt kompetanse Delmål Økt internasjonalt samarbeid Delmål Opprettholde en solid økonomi Delmål Økt rekruttering Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal Profilering, media og informasjon Hovedmål: Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

3 Trav 2010 Overordnede mål og strategier for norsk travsport fram mot Generalforsamlingen i Det Norske Travselskap vedtok i april i 2004 å gi styret i oppdrag å organisere og gjennomføre en strategiprosess i 3 faser: Fase 1 hvor det i løpet av 2004 skulle utarbeides overordnede mål og strategier på aktuelle virksomhetsområder. Fase 2 er forutsatt at det i løpet av 2005 utarbeides handlingsplan med virkemidler og ressursbruk for prioriterte områder forankret i overordnede mål og strategier. Fase 3 som strekker seg fram til 2010 er det tidsrom hvor overordnede mål og strategier skal gjennomføres og systematisk måles i forhold til resultater. Dette dokument er utarbeidet av den prosjektgruppa som ble oppnevnt av styret til å gjennomføre fase 1. Hovedhensikten med dette dokumentet er: å gi besluttende organer og administrasjonen et verktøy for styring og ledelse fram til 2010 å ha utarbeidet et dokument som inviterer til prioritering av oppgaver som styret og administrasjonen skal stå ansvarlig for at det er overordnet, men likevel så konkret at prioriterte aktiviteter kan måles og resultatvurderes og ansvar plasseres at det etter organisasjonsmessig behandling er forpliktende slik at alle i organisasjonen jobber mot samme mål I forhold til travselskapets formål som interesse- og medlemsorganisasjon, mener vi at DNTs mål og strategier bør konsentreres om 4 sentrale områder: Sport og avl Næringsvirksomhet Organisasjon og økonomi Profilering, media og informasjon Hvert av de fire hovedområder er inndelt i: Hovedmål hva vil vi oppnå innen 2010? Resultatmål hva er ønsket resultat Strategi hvordan komme til målene Virkemiddel hvilke tiltak skal/kan benyttes i en handlingsplan Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

4 Visjon Dette dokumentet bygger sine mål og strategier på følgende visjon: Norsk trav folkesport med prestasjoner i verdenstoppen Visjonen skal vise at vi har en virksomhet forankret i alle lag av folket. Glede over prestasjoner på bredde- og toppnivå er vår ledetråd. Verdigrunnlag Travsporten skal være konkurransebasert. Den skal preges av opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet. Det er ingen toleranse for avvik fra lover og regler som gjelder sporten og samfunnet forøvrig. Vår virksomhet skal også vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. 1 Sport og avl Mål og strategier. Den sitrende følelsen når oppløpskampen starter. Alle i travmiljøet kjenner den - enten som hesteeier, kusk, spiller eller tilskuer. Men vi vil bli enda flere, slik at vi med rette kan kalle oss en folkesport. Det skal være stas å være hesteeier! Våre travhester skal få sjansen i sunne omgivelser, fri for doping. Og for å skape stjerner, trenger vi bredde. Jo flere hester i løpsbanen - jo større sjanse for å få fram flere stjerner. De profesjonelle oppdretterne danner hovedgrunnlaget her, så må resten av trav-norge bli fortrolig med å handle hest på auksjon. Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den genuine kaldblodstraveren, slik at vi sikrer oss en holdbar og genetisk mangfoldig hest også framover. 1.1 Hovedmål: Stor sportslig bredde og elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Stor sportslig bredde Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Ren sport fri for doping Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elitetrav Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

5 1.1.1 Delmål - Stor sportslig bredde 10 % flere løpshester Nasjonal premiefordeling mellom kald og varmblods skal foreligge Startprosenten for 3-åringer - 30 % for kaldblods og 45 % for varmblods Startprosenten for 4-åringer - 40 % for kaldblods og 55 % for varmblods 20 % flere eiere av travhester 15 % flere hester i profesjonell trening 20 % flere andelslag 30 % flere amatørtrente hester gis tilbud på treningsanlegg i regi av lag/forbund og næringsdrivende Oppnå resultater internasjonalt i travritt (montè) Stimulere til tidlig, tilpasset og tilstrekkelig trening, samt individuell debut Styrke den geografiske utbredelse av den aktive sporten der forutsetningene er til stede Øke løpstilbudet i travritt Unghestserier og god forutsigbarhet i løpstilbudet til unghester Tilpasning av løpstilbudet/inntjeningsmulighetene mellom rasene Utnytte kaldblodshestens fortrinn og særegenhet som holdbar konkurransehest Beholde dagens eiere og rekruttere nye eiere av travhester Løpsutskrivningen skal baseres på lokal og regional kunnskap om hestematerialet for å tilpasses målene om stor sportslig bredde og elitetrav på internasjonalt nivå Stimulere til etablering av andelslag Breddepremiering tidlig i karrieren Styrke det profesjonelle trenerkorpset Løpstilbud (ponnitrav, lokalkjøringer, regionale premiekjøringer, hverdagstrav og elitetrav) til alle kvalifiserte hester Sentral koordinering av løpsutskrivningen basert på lokal kunnskap Breddepremiering i løp i lavere grunnlag Høyere premier i mønstringsløp Etablere lokale/regionale unghestserier Videreutvikle DNTs unghestserie Åpne for autostart i travrittløp Alle hester skal ha like startmuligheter uavhengig av rase ingen forfordeling Alle hester skal over tid og gjennom hele karrieren ha startmuligheter Kaldblods - unghestserie også for 4-åringer Kaldblods færre eliteløp med likestart for 4-åringer og eldre Kaldblods eliteløp med fordel for 5-åringer Kaldblods del av premiepotten i klasseløp flyttes fra 3 til 4 årsløpene Kaldblods egen rekrutteringsserie for 3 åringer Kaldblods samme mønstringsløpsperiode som for varmblods Krav til trenerutdanning med eksamen Etterutdanning av trenere med sterkere grad av spesialisering Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

6 Større krav i lisensbestemmelser for trenere Gradert lisenssystem for alle som trener starthester Krav om treningslister hver måned Sentral (DNT) faktureringsordning for trening av hest Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå 20 nye norskfødte millionærer årlig 25 % mer innkjørt av norskfødte hester i utlandet Videreutvikle hoppeserien for å holde norskregistrerte hopper med høyt grunnlag i landet Utvikle en nordisk hoppeserie Videreutvikle V75-konseptet som lokomotivet i elitesatsingen Stimulere til/legge forholdene bedre til rette for at norske kusker kjører løp i utlandet. Sentral koordinering nasjonalt og internasjonalt av eliteløp Færre premier og større forskjeller i første og sistepremie i eliteløp Etablere internasjonalt eliteløp i travritt Åpne eliteløp for unghester for nordiske konkurrenter mot at norske unghester kan delta i tilsvarende løp i andre nordiske land Forenklet regelverk ved grensepasseringer ved deltakelse i internasjonale løp Delmål - Ren sport fri for doping 30 % flere dopingprøver av hester i løpssituasjon Minst 100 dopingprøver pr. år av hester i treningssituasjon Ingen overtredelser av dopingreglementet Felles regelverk om doping, karenstider og medikamentlister i Norden og EU som ivaretar hesten og kvaliteten på spilleproduktet Øke kunnskap om doping og dopingbestemmelser blant sportens aktive Samordne norske regler med UET Årlig revidering og konkretisering av regelverk Utvikle og vedlikeholde informasjon og informasjonssystem om doping for aktive, veterinærer og alternative behandlere Øke antall dopingprøver i konkurranse og trening som i humanidretten Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

7 Opprette sentralt register for all medisinering av hest i samarbeid med Mattilsynet (helsekort for hest) Overtredelser av gjeldende regelverk skal få konsekvenser for trener og hestens startmuligheter Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elitetrav 400 unghester fra et næringsbasert oppdrett norskfødte føll pr år 200 unghester frembudt på auksjon Styrking av det daglige løpstilbudet for norskfødte hester. Stimulere til et tilstrekkelig antall bedekninger Stimulere til avl på hopper på topp internasjonalt nivå Stimulere til at gode løpshopper settes i avl i Norge Bevare den norske og nordsvenske kaldblodshestens egenart som travhest Utvikle hesteutstillingene som grunnlag for profilering, avlsvurdering og markedskanal for travhest Kvalitetssikre norsk avl på travrasene gjennom systematisk og løpende avlsplanlegging Forutsigbarhet i oppdretterpremiene etter dagens modell Utvidelse av hoppeserien med følltilskudd Videreutvikle det norske og svenske kaldblodssamarbeidet Fjerne straffegrunnlag for importerte hopper Pengepremier innføres som stimuli for deltakelse på hesteutstillinger Revisjon av DNTs avlsplan hvert femte år Gjennomføre auksjon for avlsdyr Oppdretters navn inn i løpsprogrammet Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

8 2 Næringsvirksomhet Vi kan like det eller ikke- men verden er ikke lengre slik at man drar til hingsten på nabogården og parrer hoppa si bakom stallveggen. Nå kommer sæden i frossen form fra Canada hvis vi vil. Det krever et apparat her hjemme som både er profesjonelt og kunnskapsrikt. For også travsporten blir mer teknologisert. Utad vil vi framstå som en seriøs næring som driver på lik linje med en hvilken som helst annen. Innad vil DNT gi mer hjelp og støtte til sine folk som driver med trav som næring. Samtidig må vi stikke fingeren i jorda, og ha planene klare i de periodene der tallet på fødte føll her i landet lyser rødt. 2.1 Hovedmål: DNT skal medvirke til å utvikle lønnsom aktivitet knyttet til travsport, som kan skape etterspørsel av et mangfold av varer og tjenester Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Likebehandling i skatte- og avgiftsspørsmål for alle som driver med hest som næring STRATEGI Arbeide for økt politisk aksept for travsport som seriøs næringsvirksomhet Lov- og regelverk som likestiller virksomhet i travsporten med annen næringsvirksomhet Skatte- og avgiftssystem som gir klare retningslinjer og virker rettferdig Internt regelverk som beskytter autoriserte utøvere og sikrer kvalitet i tjenestene Jobbe aktivt mot politisk/dept. som har betydning for travet Synliggjøre næringsverdien og potensialet med hestenæringa Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Etablere et apparat / fagmiljø med kompetanse på frossensædproblematikk, hentet fra avls- og forskningsmiljøer Forpliktende samarbeid med forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler for å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig oppdrett av norskfødte travhester Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

9 STRATEGI I samarbeid med Norsk Hestesenter sikre løpende forsknings- og utviklingsrettede prosjekter sammen med sentrale forskningsmiljøer Fremme utviklingsrettede tiltak overfor myndigheter/politiske miljøer med mål om offentlig medfinansiering av større fellesoppgaver Samarbeide med organisasjoner for norske hesteraser om ulike aktiviteter Etablere auksjonsformer for avlsdyr, unghest og løpshest Nettbaserte omsetningskanaler Gjennomføre årlige avlsseminar Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport 5% økt sysselsetting i forhold til dagens situasjon ( ca 4000 årsverk) Regelverk og avtaler til bruk i fadder/lærlingsammenheng er på plass STRATEGI Etablere en nettbasert tjeneste på DNTs sider der interesserte kan søke jobber, eller registrere seg Synliggjøre jobb/karrieremuligheter i tilknytning til hestehold Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og tjenestetilbud til travsporten Tilrettelegge for profesjonell rådgivning for hestenæringen Etablere serviceavdeling i DNT med fagkompetanse og kontortjenester rettet mot næringsutøvere innen travsport Opprette et sentralt register over personer som tilbyr tjenester eller ønsker sysselsetting tilknyttet travsport Videreutvikle fadder- og lærlingopplegg Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

10 3 Organisasjon og økonomi Norsk travsport bærer på lange tradisjoner. Men det betyr på ingen måte at vi skal drive på gammelmåten - også vi må forholde oss til at verden blir mindre. Vi trenger en grundig gjennomgang av DNT, der lovverket gås nøye etter i sømmene. Resultatet skal bli et tydeligere og mindre tungrodd DNT. Det er også viktig å satse og ha klare krav til avkastning. Samtidig er det et mål at travsporten skal vises når det er snakk om areal- spesielt i tettbygde strøk. Og vi vil at en bølge av kurs skal skylle inn over organisasjonen det skal simpelthen vrimle av fristende kunnskapspakker for alle. Enten man er fersk ponnieier eller trener på høyeste nivå. 3.1 Hovedmål: ORGANISASJON: DNT skal ivareta medlemmenes interesser ved å fremme en sunn utvikling av næring, sport og avl samt videreutvikle medlemsorganisasjonen. DNT skal være en profilert organisasjon overfor medlemmer og samfunnet. ØKONOMI: Gjennom en sunn og trygg økonomi, skal organisasjonen sikre forutsigbarhet og utvikling av travets virksomhet slik at det til enhver tid er attraktivt å drive travsport både som hobby og næring. Delmål - En effektiv organisasjon Delmål - Et klart og samordnet lovverk Delmål - Økt kompetanse Delmål - Økt internasjonalt samarbeid Delmål - Opprettholde en solid økonomi Delmål - Økt rekruttering Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal Delmål - En effektiv organisasjon Innen 2006 skal aktivitets-/virksomhetsplaner med klare resultatmål for året fastsettes av DNTs generalforsamling DNTs generalforsamling: Fortsette dagens modell, eller en oppbygning via valg i travforbundene, relatert til medlemsmassen i travforbundene Krav til medlemskap i DNT for å starte i travløp eller registrere travhest Alle travlag skal være tilknyttet Internett med egen hjemmeside DNTs generalforsamling skal drøfte og fatte vedtak om organisasjonens mål Styret i DNT skal arbeide med strategier og prinsipper basert på generalforsamlingens beslutninger Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

11 Vurdere dagens geografiske inndeling av travforbund Legge til rette for sammenslåing av lag for å øke aktiviteten Tilrettelegge for felles administrasjon av driftsselskap og forbund Forbundene skal være aktivt engasjert og ivareta sitt eierskap i DS/ totalisatorbane til beste for formålet Sikre medlemmene god service og profesjonell behandling Utarbeide målbare planer for ulike interesse- og aktivitetsområder Flytte relevante oppgaver fra DNT sentralt og ut til forbundene Sammenslåing av travlag Administrasjon med høy grad av tilgjengelighet Nytt hestedatasystem Delmål - Et klart og samordnet lovverk Innen 2006 skal sportens selvdømmerett, inklusive voldgiftssystemet være operativt Innen 2007 skal organisasjonens lovverk være gjennomgått og nødvendige samordning foretatt STRATEGI Kontinuerlig evaluering av lover og regler Håndbok med alt av lov- og regelverk skal være tilgjengelig på Internett og fortløpende oppdateres Vurdere lisenser og trekkordninger Gjennomgang og samordning av lover og regelverk Delmål - Økt kompetanse Norsk Hestesenter på Starum (NHS) videreutvikles som et sentralt utdanningssenter for travsporten Minst en videregående skole skal tilby hestefag med hovedvekt på trav som egen linje Ha etablert et utdanningsprogram for tillitsvalgte, medlemmer og sportens utøvere Det skal utvikles et forpliktende samarbeid med NHS som grunnlag for økt kompetanse og rekruttering til travsporten Det skal utvikles et tett samarbeid med skoleverket for å få travet inn i den videregående skolen. Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

12 Videreutvikle kurs og utdanningstilbud til tillitsvalgte og medlemmer for å skape best mulig fungerende lag, forbund og tillitsmannsapparat Videreutvikle kurs og utdanningstilbud til sportens utøvere og funksjonærer for å skape sportslig bredde og gode nasjonale og internasjonale prestasjoner Utvikle kurs i rekrutteringsøyemed Subsidierte kursavgifter Gjennom informasjon og opplysning, stimulere og motivere tillitsvalgte, medlemmer og sportens utøvere til å delta på og se nytten av kursdeltagelse Delmål Økt internasjonalt samarbeid Et harmonisert regelverk for alle europeiske land (UET) Tilslutning til et europeisk regelverk som sikrer våre spilleprodukter og tilbakebetaling til sporten Aktiv deltagelse i et internasjonalt samarbeid for å påvirke og å fremme norsk travsports holdninger og synspunkter Deltagelse i internasjonale organer for å motvirke uheldig proteksjonisme Søke deltagelse i aktuelle internasjonale og europeiske organer for å verne om vårt spilleprodukt Utarbeide handlingsrettede arbeidsdokumenter i samarbeid mellom Rikstoto, NJ og DNT for å definere sportens interesser og gi innspill til myndigheter og internasjonale hestesportsorganisasjoner Kontakt og samarbeid med Landbruksdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges EU-delegasjon Aktivt arbeid i Nordisk Travkomite Bygge opp et virkningsfullt nettverk gjennom bilateralt samarbeid med andre travsportsnasjoner, med sikte på felles travpolitikk og utvikling av travløp og spilleprodukter på nordisk og europeisk nivå Styrke samarbeidet i UET, og organisasjonens påvirkningskraft overfor EU, særlig EU-kommisjonen Delmål Opprettholde en solid økonomi All kommersiell plassering av organisasjonens midler skal ha et avkastningsmål over tid på minimum 3 % -poeng over gjeldende innskuddsrente All strategisk plassering av organisasjonens midler skal til enhver tid understøtte organisasjonens overordnede politiske målsetninger Bjerke Dyrehospital etableres som aksjeselskap Innen 2007 skal det foreligge en godkjent arealplan for Bjerke Travbane Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

13 Ved utløpet av planperioden skal 10 % av omsetningen på hestespill hvert år tilbakeføres sportens utøvere Alle baner skal ha avsatt midler i premiefond Innen 2006 skal det etableres en sentral koordinering av løpspremier Utvikle et profesjonelt og aktivt eierskap i de selskaper organisasjonen er engasjert i Alle totalisatorbaner skal arbeide aktivt for å benytte banens bygninger og anlegg til annen inntektsbringende virksomhet Økt politisk og administrativt samarbeid mellom baner med sikte på rasjonell drift og økt inntjening Sikre jevn og stabil premieutbetaling DNT skal utvikle eierstrategi for deltagelse i ulike selskaper For å unngå svingninger i premieutbetalinger ved sviktende omsetning, skal alle baner avsette midler i premiefond Vurdere driftsmessig samarbeid mellom aktuelle baner Delmål Økt rekruttering Minst 40 % kvinneandel i travets styrende organer I 2010 skal DNT ha minst medlemmer Spesiell satsing på rekruttering av kvinner, barn og ungdom Presentere og markedsføre travsporten for folk flest - arrangere hestens dag, lokalkjøringer og delta på lokale arrangementer Øke antall travhester og hesteeiere gjennom å danne andelslag, oppfordre til kjøp av travhest og/eller legge forholdene til rette for oppstalling og trening av travhest i lokalmiljøet Øke rekruttering gjennom ponnitrav, travritt og ungdomstrav Opprette egen medieansvarlig i laget med oppgave å samle inn og skrive stoff om travsportsaktiviteter for distribusjon til medlemmene og de lokale mediene Rekrutteringskampanjer Opprette eget rekrutteringsutvalg i alle forbund Videreuvikle fordelsprogram for medlemmene Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

14 3.1.7 Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal I distrikt med travsport skal alle kommuneplaner ha avsatt nødvendig areal til baner og treningsanlegg Hvert forbund skal ha utarbeidet en plan for samlet treningsaktivitet i sin region Tilskudd til investering, drift og vedlikehold av lokale treningsanlegg er 3-4 mill kr pr år i 2010 STRATEGI Samle treningsaktivitet om større og trygge treningsanlegg (skjerming fra annen virksomhet og trafikk) Etablere flerbruksanlegg for trening og oppstalling av hest i samarbeid med andre hesteorganisasjoner Videreføre og utvikle tradisjonen med fellesbeiter for hopper med hingst og spesielle unghesthamner Prioritere treningsanlegg i de mest befolkede områder, der rekrutterings-potensialet er størst I nært samarbeid med politiske myndigheter legge til rette for en finansieringsmodell hvor en ser alle finansieringskilder under ett. Eksempelvis DU-midler, spillemidler, Innovasjon Norge og kommunale midler Sikre areal for fremtidig behov av baner/treningsanlegg Trygge treningsforhold lokalt Opprette egen anleggskontakt i forbundet Bistå lag med råd og veiledning til bygging, drift og vedlikehold av treningsanlegg Organisere fellesbeiteprosjekt for avlsdyr og unghest Fortsatt satsing på travets egne finansieringsordninger Tilføre kompetanse for å utløse kommunale og statlige tilskudd 4 Profilering, media og informasjon Hvilke bilder har folk flest av norsk travsport, tro? Mangelfull kunnskap og informasjon fører ofte til feilaktige oppfatninger av travsporten. Derfor er det viktig at travet selv lager planer for hvordan vi kan jobbe med å markedsføre magien i travsporten. Magien med å eie en hest, å stryke en hestemule eller oppleve en travprofil gjeste en bane nær deg! Vi har alle et ansvar for å gi positive bilder av travsporten til folk flest. Men det må finnes en overordnet strategi som følges opp profesjonelt. Det er en jobb å gjøre med å skape nye allianser i samfunnet rundt oss. DNT må også ta dette innover seg gjennom konkret handling - et Hestesportens informasjons- og servicesenter!. Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

15 4.1 Hovedmål: Travsporten skal gjøres til en arena som kjennetegnes av ytre attraktivitet og indre stolthet - lokalt, regionalt og nasjonalt. Travsporten skal vise seg fram på en positiv og inkluderende måte i det offentlige rom - der hvor folk ferdes Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Antall artikler/innslag om travsport i norske medier er økt med 50 % ved utgangen av 2010 Innen 2006 etablere Hestesportens informasjons- og servicesenter (HIS) STRATEGI Øke kunnskapen om hvordan informasjonsmekanismene i det norske samfunn fungerer Bygge opp et kontaktnett med mediene, informasjonsavdelinger i relevante organisasjoner og virksomheter Samordne informasjon/profilarbeid i travsporten Ta i bruk moderne informasjonsteknologi (IKT) for å bli bedre på intern og ekstern informasjon Etablere informasjonsstrategi rettet mot nye hesteeiere Utvikle web-løsninger som informasjonskanal for hele travet Sørge for at alle medier får kunnskap om travsportens tilbud fra billedarkiver og avklare sportens forhold til Hesteguiden.com AS som sitter på et unikt billedmateriale Etablere regionale/lokale mediekontakter Innføre et journaliststipend Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Andelen av befolkningen som har et positivt forhold til travsporten er økt med 50% i 2010 Innen 2006 trykke opp lettleste brosjyrer rettet mot travlag med tips om hvordan man kan selge inn travstoff til medier, skoler og organisasjonslivet på lokalt plan Det er gjennomført offensive tiltak og kampanjer for å øke kunnskapen om hesten og travets betydning i storsamfunnet Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

16 STRATEGI Øke mediekompetansen hos nøkkelpersonell på lokalt og sentralt nivå Oppnå større aksept for hesten og travsporten - fokusere hesten og nærhet til dyret i alt det vi gjør Utarbeide travsportens verdidokument - slik vil vi ha det i travsporten Etablere informasjonsstrategi rettet mot samfunnets beslutningstakere Som ledd i landbrukets omstillingsbehov, vektlegge hesten og travsportens betydning som en del av det moderne landbruket Vise fram travhesten utenfor etablerte baner og travanlegg - i bysentrum, tettsteder eller andre steder der folk møtes Gjennomføre utradisjonelle konkurranser og aktiviteter med travhest i fokus Tilby kurs i mediekunnskap på ulike nivå og til ulike grupper i organisasjonen Gjennomføre målrettede spørreundersøkelser Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Antall tilskuere på V75-stevner skal økes med 50 % Travsporten skal til enhver tid ha minst en nasjonal firbent profil som brukes aktivt i å markedsføre sporten Flere profilerte trenere og kusker som markedsfører sporten STRATEGI Formidle de gode historiene fra hverdagstrav og begivenhetene Styrke norsk kvalitetsoppdrett for igjen å skape grobunn for gode norske profiler - det er lettere å profilere norskfødte hester Utarbeide en plan for hvordan vi skal rekruttere, benytte og følge opp gode markedsførere av sporten - egne profiler og personer ( idoler ) fra eksterne miljøer som bidragsytere Gjøre V75-lørdagene til en festdag Å ta tak i profilene som finnes og bruke dem aktivt Årets Hest arrangement lokalt, regionalt og nasjonalt Alle eiere og oppdrettere av vinnerhester skal få oppmerksomhet på seremoniplass Analyse av travstevnene for å lage arrangementer gir en større publikumsopplevelse Bygge/flytte seremoniplass/vinnersirkler til publikumssidene Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

STRATEGIPLAN TRAV Det Norske Travselskap

STRATEGIPLAN TRAV Det Norske Travselskap STRATEGIPLAN TRAV 2020 Det Norske Travselskap 2 STRATEGIPLAN TRAV 2020 INNHOLD FELLES PLAN FOR NORSK TRAVSPORT.... 5 VISJONER OG VERDIER.... 6 DNTs ORGANISASJON OG PLASS I SAMFUNNET.... 7 KJERNEAKTIVITETER

Detaljer

Trav 2015. 15. mars 2009

Trav 2015. 15. mars 2009 Trav 2015 15. mars 2009 Innhold 1 Visjon for DNT... 3 2 Hovedområder for Trav 2015... 4 3 Verdigrunnlag... 4 4 Samfunnsutviklingsspiralen... 5 5 Sportsutviklingsspiralen... 6 6.1 Organisasjon... 7 og strategier:...

Detaljer

Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009

Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009 Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009 Innhold 1 Visjon for DNT... 3 2 Hovedområder for Trav 2015... 4 3 Verdigrunnlag... 5 4 Samfunnsutviklingsspiralen... 6 5 Sportsutviklingsspiralen... 7 6 Ambisjoner

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN 2017-2022 Felles plan for Nord Norsk Travsport; overordnet styringsverktøy, for å sikre fokus og fremdrift. Operative biten evalueres hvert år. Forankres i NNTF, Totonor,

Detaljer

Strategi- og. Vi vil. aktivitetsplan

Strategi- og. Vi vil. aktivitetsplan Strategi- og Vi vil aktivitetsplan 2016-2019 Ringsaker og Omegn Travlag 2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Struktur for lagets planarbeid... 3 3. Organisasjon... 4 4. Rekruttering... 5 5. Økonomi... 6

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Kortsiktig Tiltaksplan 2010-2011

Kortsiktig Tiltaksplan 2010-2011 Rekruttering: Folkehesten Definere prosjekt Sept. 2010 Mandat Kvalifiseringskrav trenere Kostnader/Finansiering Utvikle konsept/markedsplan Rekruttering nye hesteeiere Avklare tekniske utfordringer Beslutning

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn Stillerud

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster,

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster, DNT SPORTSPLAN 2011 2015 Vedtatt av DNTs styre 22. august 2011 Forord Oslo 1. september 2011 Kjære travsportsentusiaster, Denne Sportsplanen er en direkte konsekvens av at Generalforsamlingen vedtok strategiplanen

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

T N S DSPORT PLAN

T N S DSPORT PLAN D N T SPORTS PLAN 2017 2022 Sportsplan 2017 2022 Sportslig står norsk travsport historisk sterkt ved inngangen til en ny planperiode. Kaldblodshestene har tatt tilbake hegemoniet fra svenske stjerner,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane

Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Protokoll Styremøte 01/10 Det Norske Travselskap 14.01.2010, Bjerke Travbane Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Torbjørn Frøysnes, varamedlem Tina Dale Brauti.

Detaljer

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb

Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb Handlingsplan For Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Visjon: Irsksetteren skal være et naturlig førstevalg som stående fuglehund Handlingsplan for Norsk irsksetterklubb 2012-2022 Side 1 1 Innleding Handlingsplanen

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Protokoll Årsmøte i Travavl.no

Protokoll Årsmøte i Travavl.no Protokoll Årsmøte i Travavl.no Fredag 10. februar 2017 kl. 19.00 på Scandic Gardermoen. Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2017 Saker: 1. GODKJENNING

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

Strategiplan Norsk Hestesenter

Strategiplan Norsk Hestesenter Strategiplan Norsk Hestesenter 2013 2017 2 Strategiplan 2013 HESTENORGES VERDIGRUNNLAG 1. Vi skal stelle godt med hesten og basere alt hestehold på riktig kompetanse Hestevelferd må være avgjørende for

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 10/ Telefonmøte

Det Norske Travselskap Styremøte 10/ Telefonmøte Det Norske Travselskap Styremøte 10/10 2.7.2010 Telefonmøte Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon: Ivar

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2015 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Strategiplan 2015 2018

Strategiplan 2015 2018 Sak 7 Strategiplan 2015 2018 for styret og utvalgene i Norsk Islandshestforening (NIHF) Styret og utvalgene i NIHF arbeider etter Lov for NIHF (http://nihf.no/om- Nihf.aspx#Lovfornihf) og mandatene gitt

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/ Trondheim

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/ Trondheim Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/12 15.-17.06.12 Trondheim Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Elin Bergseth og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger

Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 8/11 1-3.7.11 Stavanger Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Per

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer

PROTOKOLL Styremøte nr. 13/09 i Det Norske Travselskap Karlstad, 25.september 2009

PROTOKOLL Styremøte nr. 13/09 i Det Norske Travselskap Karlstad, 25.september 2009 PROTOKOLL Styremøte nr. 13/09 i Det Norske Travselskap Karlstad, 25.september 2009 Tilstede: Styret Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, 1.vara Tina Dale Brauti og 2.vara

Detaljer

Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere

Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere Jostein Vik, Norsk senter for Bygdeforskning Fagseminar Grovfôr til hest, 12 mars 2014, Hestesportens hus, Bjerke Travbane. 1 Norsk senter

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Tove Paule, Per Erik Hagen, Tina Dale Brauti og Trygve

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN Til klubber, forbund og regioner i NKK Oslo, 31. mars 2014 HØRING OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2014-2018 Vedlagt utkast til overordnet strategiplan for perioden 2014 2018. I tråd med HS vedtak

Detaljer

Referat høstkonferanse 2016

Referat høstkonferanse 2016 Referat høstkonferanse 2016 Møtte: Travlag fra Vestenfjeldske travforbund, Rogaland Travforbund og Agder Travforbund. Daglig leder Bergen Travpark Daglig leder Forus Travbane Representant fr DNT styret:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Til Start - evaluering

Til Start - evaluering Til Start - evaluering Norsk Hestesenter - Starum 22 og 23/11-2013 Deltakere: DNT styret Elin Bergseth, veterinær Anne Kristin Milde, treningsveileder Gunnar Gjerstad, DU- leder Trygve Bjørge, DU- medlem

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2015

HANDLINGSPLAN 2010 2015 Det Norske Travselskap HANDLINGSPLAN 2010 2015 2 Innhold 0. INNLEDNING... 4 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJONER... 6 2. NÆRING POLITISK PÅVIRKNING... 8 3. INNTEKTSBRINGENDE TILTAK... 11 4. AVLSFREMMENDE TILTAK...

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

HØSTKONFERANSE 2013. 2 Trømborg Travlag Travklub 1 Aurskog-Høland Travselskap

HØSTKONFERANSE 2013. 2 Trømborg Travlag Travklub 1 Aurskog-Høland Travselskap HØSTKONFERANSE 2013 Møte (type/sted): Høstkonferanse, Oslo og Akershus Travforbund og Østfold Travforbund. Avholdt på Quality Hotel & Resort, Sarpsborg. Møtedato: Lørdag 21. september 2013 kl 10-16 Kopi

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer