T R AV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T R AV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan 2005 2010"

Transkript

1 Forsiden :30 Side 1 TRAV 2010 Det Norske Travselskap Strategiplan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Trav Overordnede mål og strategier for norsk travsport fram mot Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Mål og strategier Sport og avl Hovedmål: Delmål - Stor sportslig bredde Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Ren sport fri for doping Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elite Næringsvirksomhet Hovedmål: Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport Organisasjon og økonomi Hovedmål: Delmål - En effektiv organisasjon Delmål - Et klart og samordnet lovverk Delmål - Økt kompetanse Delmål Økt internasjonalt samarbeid Delmål Opprettholde en solid økonomi Delmål Økt rekruttering Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal Profilering, media og informasjon Hovedmål: Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

3 Trav 2010 Overordnede mål og strategier for norsk travsport fram mot Generalforsamlingen i Det Norske Travselskap vedtok i april i 2004 å gi styret i oppdrag å organisere og gjennomføre en strategiprosess i 3 faser: Fase 1 hvor det i løpet av 2004 skulle utarbeides overordnede mål og strategier på aktuelle virksomhetsområder. Fase 2 er forutsatt at det i løpet av 2005 utarbeides handlingsplan med virkemidler og ressursbruk for prioriterte områder forankret i overordnede mål og strategier. Fase 3 som strekker seg fram til 2010 er det tidsrom hvor overordnede mål og strategier skal gjennomføres og systematisk måles i forhold til resultater. Dette dokument er utarbeidet av den prosjektgruppa som ble oppnevnt av styret til å gjennomføre fase 1. Hovedhensikten med dette dokumentet er: å gi besluttende organer og administrasjonen et verktøy for styring og ledelse fram til 2010 å ha utarbeidet et dokument som inviterer til prioritering av oppgaver som styret og administrasjonen skal stå ansvarlig for at det er overordnet, men likevel så konkret at prioriterte aktiviteter kan måles og resultatvurderes og ansvar plasseres at det etter organisasjonsmessig behandling er forpliktende slik at alle i organisasjonen jobber mot samme mål I forhold til travselskapets formål som interesse- og medlemsorganisasjon, mener vi at DNTs mål og strategier bør konsentreres om 4 sentrale områder: Sport og avl Næringsvirksomhet Organisasjon og økonomi Profilering, media og informasjon Hvert av de fire hovedområder er inndelt i: Hovedmål hva vil vi oppnå innen 2010? Resultatmål hva er ønsket resultat Strategi hvordan komme til målene Virkemiddel hvilke tiltak skal/kan benyttes i en handlingsplan Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

4 Visjon Dette dokumentet bygger sine mål og strategier på følgende visjon: Norsk trav folkesport med prestasjoner i verdenstoppen Visjonen skal vise at vi har en virksomhet forankret i alle lag av folket. Glede over prestasjoner på bredde- og toppnivå er vår ledetråd. Verdigrunnlag Travsporten skal være konkurransebasert. Den skal preges av opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet. Det er ingen toleranse for avvik fra lover og regler som gjelder sporten og samfunnet forøvrig. Vår virksomhet skal også vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. 1 Sport og avl Mål og strategier. Den sitrende følelsen når oppløpskampen starter. Alle i travmiljøet kjenner den - enten som hesteeier, kusk, spiller eller tilskuer. Men vi vil bli enda flere, slik at vi med rette kan kalle oss en folkesport. Det skal være stas å være hesteeier! Våre travhester skal få sjansen i sunne omgivelser, fri for doping. Og for å skape stjerner, trenger vi bredde. Jo flere hester i løpsbanen - jo større sjanse for å få fram flere stjerner. De profesjonelle oppdretterne danner hovedgrunnlaget her, så må resten av trav-norge bli fortrolig med å handle hest på auksjon. Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den genuine kaldblodstraveren, slik at vi sikrer oss en holdbar og genetisk mangfoldig hest også framover. 1.1 Hovedmål: Stor sportslig bredde og elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Stor sportslig bredde Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå Delmål - Ren sport fri for doping Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elitetrav Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

5 1.1.1 Delmål - Stor sportslig bredde 10 % flere løpshester Nasjonal premiefordeling mellom kald og varmblods skal foreligge Startprosenten for 3-åringer - 30 % for kaldblods og 45 % for varmblods Startprosenten for 4-åringer - 40 % for kaldblods og 55 % for varmblods 20 % flere eiere av travhester 15 % flere hester i profesjonell trening 20 % flere andelslag 30 % flere amatørtrente hester gis tilbud på treningsanlegg i regi av lag/forbund og næringsdrivende Oppnå resultater internasjonalt i travritt (montè) Stimulere til tidlig, tilpasset og tilstrekkelig trening, samt individuell debut Styrke den geografiske utbredelse av den aktive sporten der forutsetningene er til stede Øke løpstilbudet i travritt Unghestserier og god forutsigbarhet i løpstilbudet til unghester Tilpasning av løpstilbudet/inntjeningsmulighetene mellom rasene Utnytte kaldblodshestens fortrinn og særegenhet som holdbar konkurransehest Beholde dagens eiere og rekruttere nye eiere av travhester Løpsutskrivningen skal baseres på lokal og regional kunnskap om hestematerialet for å tilpasses målene om stor sportslig bredde og elitetrav på internasjonalt nivå Stimulere til etablering av andelslag Breddepremiering tidlig i karrieren Styrke det profesjonelle trenerkorpset Løpstilbud (ponnitrav, lokalkjøringer, regionale premiekjøringer, hverdagstrav og elitetrav) til alle kvalifiserte hester Sentral koordinering av løpsutskrivningen basert på lokal kunnskap Breddepremiering i løp i lavere grunnlag Høyere premier i mønstringsløp Etablere lokale/regionale unghestserier Videreutvikle DNTs unghestserie Åpne for autostart i travrittløp Alle hester skal ha like startmuligheter uavhengig av rase ingen forfordeling Alle hester skal over tid og gjennom hele karrieren ha startmuligheter Kaldblods - unghestserie også for 4-åringer Kaldblods færre eliteløp med likestart for 4-åringer og eldre Kaldblods eliteløp med fordel for 5-åringer Kaldblods del av premiepotten i klasseløp flyttes fra 3 til 4 årsløpene Kaldblods egen rekrutteringsserie for 3 åringer Kaldblods samme mønstringsløpsperiode som for varmblods Krav til trenerutdanning med eksamen Etterutdanning av trenere med sterkere grad av spesialisering Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

6 Større krav i lisensbestemmelser for trenere Gradert lisenssystem for alle som trener starthester Krav om treningslister hver måned Sentral (DNT) faktureringsordning for trening av hest Delmål - Elitetrav på internasjonalt nivå 20 nye norskfødte millionærer årlig 25 % mer innkjørt av norskfødte hester i utlandet Videreutvikle hoppeserien for å holde norskregistrerte hopper med høyt grunnlag i landet Utvikle en nordisk hoppeserie Videreutvikle V75-konseptet som lokomotivet i elitesatsingen Stimulere til/legge forholdene bedre til rette for at norske kusker kjører løp i utlandet. Sentral koordinering nasjonalt og internasjonalt av eliteløp Færre premier og større forskjeller i første og sistepremie i eliteløp Etablere internasjonalt eliteløp i travritt Åpne eliteløp for unghester for nordiske konkurrenter mot at norske unghester kan delta i tilsvarende løp i andre nordiske land Forenklet regelverk ved grensepasseringer ved deltakelse i internasjonale løp Delmål - Ren sport fri for doping 30 % flere dopingprøver av hester i løpssituasjon Minst 100 dopingprøver pr. år av hester i treningssituasjon Ingen overtredelser av dopingreglementet Felles regelverk om doping, karenstider og medikamentlister i Norden og EU som ivaretar hesten og kvaliteten på spilleproduktet Øke kunnskap om doping og dopingbestemmelser blant sportens aktive Samordne norske regler med UET Årlig revidering og konkretisering av regelverk Utvikle og vedlikeholde informasjon og informasjonssystem om doping for aktive, veterinærer og alternative behandlere Øke antall dopingprøver i konkurranse og trening som i humanidretten Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

7 Opprette sentralt register for all medisinering av hest i samarbeid med Mattilsynet (helsekort for hest) Overtredelser av gjeldende regelverk skal få konsekvenser for trener og hestens startmuligheter Delmål - Avl og oppdrett for bredde og elitetrav 400 unghester fra et næringsbasert oppdrett norskfødte føll pr år 200 unghester frembudt på auksjon Styrking av det daglige løpstilbudet for norskfødte hester. Stimulere til et tilstrekkelig antall bedekninger Stimulere til avl på hopper på topp internasjonalt nivå Stimulere til at gode løpshopper settes i avl i Norge Bevare den norske og nordsvenske kaldblodshestens egenart som travhest Utvikle hesteutstillingene som grunnlag for profilering, avlsvurdering og markedskanal for travhest Kvalitetssikre norsk avl på travrasene gjennom systematisk og løpende avlsplanlegging Forutsigbarhet i oppdretterpremiene etter dagens modell Utvidelse av hoppeserien med følltilskudd Videreutvikle det norske og svenske kaldblodssamarbeidet Fjerne straffegrunnlag for importerte hopper Pengepremier innføres som stimuli for deltakelse på hesteutstillinger Revisjon av DNTs avlsplan hvert femte år Gjennomføre auksjon for avlsdyr Oppdretters navn inn i løpsprogrammet Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

8 2 Næringsvirksomhet Vi kan like det eller ikke- men verden er ikke lengre slik at man drar til hingsten på nabogården og parrer hoppa si bakom stallveggen. Nå kommer sæden i frossen form fra Canada hvis vi vil. Det krever et apparat her hjemme som både er profesjonelt og kunnskapsrikt. For også travsporten blir mer teknologisert. Utad vil vi framstå som en seriøs næring som driver på lik linje med en hvilken som helst annen. Innad vil DNT gi mer hjelp og støtte til sine folk som driver med trav som næring. Samtidig må vi stikke fingeren i jorda, og ha planene klare i de periodene der tallet på fødte føll her i landet lyser rødt. 2.1 Hovedmål: DNT skal medvirke til å utvikle lønnsom aktivitet knyttet til travsport, som kan skape etterspørsel av et mangfold av varer og tjenester Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport Delmål - Skaffe travsporten forutsigbare rammevilkår Likebehandling i skatte- og avgiftsspørsmål for alle som driver med hest som næring STRATEGI Arbeide for økt politisk aksept for travsport som seriøs næringsvirksomhet Lov- og regelverk som likestiller virksomhet i travsporten med annen næringsvirksomhet Skatte- og avgiftssystem som gir klare retningslinjer og virker rettferdig Internt regelverk som beskytter autoriserte utøvere og sikrer kvalitet i tjenestene Jobbe aktivt mot politisk/dept. som har betydning for travet Synliggjøre næringsverdien og potensialet med hestenæringa Delmål - Øke omfanget og interessen for avl og oppdrett Etablere et apparat / fagmiljø med kompetanse på frossensædproblematikk, hentet fra avls- og forskningsmiljøer Forpliktende samarbeid med forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler for å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig oppdrett av norskfødte travhester Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

9 STRATEGI I samarbeid med Norsk Hestesenter sikre løpende forsknings- og utviklingsrettede prosjekter sammen med sentrale forskningsmiljøer Fremme utviklingsrettede tiltak overfor myndigheter/politiske miljøer med mål om offentlig medfinansiering av større fellesoppgaver Samarbeide med organisasjoner for norske hesteraser om ulike aktiviteter Etablere auksjonsformer for avlsdyr, unghest og løpshest Nettbaserte omsetningskanaler Gjennomføre årlige avlsseminar Delmål - Øke sysselsettingen knyttet til travsport 5% økt sysselsetting i forhold til dagens situasjon ( ca 4000 årsverk) Regelverk og avtaler til bruk i fadder/lærlingsammenheng er på plass STRATEGI Etablere en nettbasert tjeneste på DNTs sider der interesserte kan søke jobber, eller registrere seg Synliggjøre jobb/karrieremuligheter i tilknytning til hestehold Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og tjenestetilbud til travsporten Tilrettelegge for profesjonell rådgivning for hestenæringen Etablere serviceavdeling i DNT med fagkompetanse og kontortjenester rettet mot næringsutøvere innen travsport Opprette et sentralt register over personer som tilbyr tjenester eller ønsker sysselsetting tilknyttet travsport Videreutvikle fadder- og lærlingopplegg Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

10 3 Organisasjon og økonomi Norsk travsport bærer på lange tradisjoner. Men det betyr på ingen måte at vi skal drive på gammelmåten - også vi må forholde oss til at verden blir mindre. Vi trenger en grundig gjennomgang av DNT, der lovverket gås nøye etter i sømmene. Resultatet skal bli et tydeligere og mindre tungrodd DNT. Det er også viktig å satse og ha klare krav til avkastning. Samtidig er det et mål at travsporten skal vises når det er snakk om areal- spesielt i tettbygde strøk. Og vi vil at en bølge av kurs skal skylle inn over organisasjonen det skal simpelthen vrimle av fristende kunnskapspakker for alle. Enten man er fersk ponnieier eller trener på høyeste nivå. 3.1 Hovedmål: ORGANISASJON: DNT skal ivareta medlemmenes interesser ved å fremme en sunn utvikling av næring, sport og avl samt videreutvikle medlemsorganisasjonen. DNT skal være en profilert organisasjon overfor medlemmer og samfunnet. ØKONOMI: Gjennom en sunn og trygg økonomi, skal organisasjonen sikre forutsigbarhet og utvikling av travets virksomhet slik at det til enhver tid er attraktivt å drive travsport både som hobby og næring. Delmål - En effektiv organisasjon Delmål - Et klart og samordnet lovverk Delmål - Økt kompetanse Delmål - Økt internasjonalt samarbeid Delmål - Opprettholde en solid økonomi Delmål - Økt rekruttering Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal Delmål - En effektiv organisasjon Innen 2006 skal aktivitets-/virksomhetsplaner med klare resultatmål for året fastsettes av DNTs generalforsamling DNTs generalforsamling: Fortsette dagens modell, eller en oppbygning via valg i travforbundene, relatert til medlemsmassen i travforbundene Krav til medlemskap i DNT for å starte i travløp eller registrere travhest Alle travlag skal være tilknyttet Internett med egen hjemmeside DNTs generalforsamling skal drøfte og fatte vedtak om organisasjonens mål Styret i DNT skal arbeide med strategier og prinsipper basert på generalforsamlingens beslutninger Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

11 Vurdere dagens geografiske inndeling av travforbund Legge til rette for sammenslåing av lag for å øke aktiviteten Tilrettelegge for felles administrasjon av driftsselskap og forbund Forbundene skal være aktivt engasjert og ivareta sitt eierskap i DS/ totalisatorbane til beste for formålet Sikre medlemmene god service og profesjonell behandling Utarbeide målbare planer for ulike interesse- og aktivitetsområder Flytte relevante oppgaver fra DNT sentralt og ut til forbundene Sammenslåing av travlag Administrasjon med høy grad av tilgjengelighet Nytt hestedatasystem Delmål - Et klart og samordnet lovverk Innen 2006 skal sportens selvdømmerett, inklusive voldgiftssystemet være operativt Innen 2007 skal organisasjonens lovverk være gjennomgått og nødvendige samordning foretatt STRATEGI Kontinuerlig evaluering av lover og regler Håndbok med alt av lov- og regelverk skal være tilgjengelig på Internett og fortløpende oppdateres Vurdere lisenser og trekkordninger Gjennomgang og samordning av lover og regelverk Delmål - Økt kompetanse Norsk Hestesenter på Starum (NHS) videreutvikles som et sentralt utdanningssenter for travsporten Minst en videregående skole skal tilby hestefag med hovedvekt på trav som egen linje Ha etablert et utdanningsprogram for tillitsvalgte, medlemmer og sportens utøvere Det skal utvikles et forpliktende samarbeid med NHS som grunnlag for økt kompetanse og rekruttering til travsporten Det skal utvikles et tett samarbeid med skoleverket for å få travet inn i den videregående skolen. Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

12 Videreutvikle kurs og utdanningstilbud til tillitsvalgte og medlemmer for å skape best mulig fungerende lag, forbund og tillitsmannsapparat Videreutvikle kurs og utdanningstilbud til sportens utøvere og funksjonærer for å skape sportslig bredde og gode nasjonale og internasjonale prestasjoner Utvikle kurs i rekrutteringsøyemed Subsidierte kursavgifter Gjennom informasjon og opplysning, stimulere og motivere tillitsvalgte, medlemmer og sportens utøvere til å delta på og se nytten av kursdeltagelse Delmål Økt internasjonalt samarbeid Et harmonisert regelverk for alle europeiske land (UET) Tilslutning til et europeisk regelverk som sikrer våre spilleprodukter og tilbakebetaling til sporten Aktiv deltagelse i et internasjonalt samarbeid for å påvirke og å fremme norsk travsports holdninger og synspunkter Deltagelse i internasjonale organer for å motvirke uheldig proteksjonisme Søke deltagelse i aktuelle internasjonale og europeiske organer for å verne om vårt spilleprodukt Utarbeide handlingsrettede arbeidsdokumenter i samarbeid mellom Rikstoto, NJ og DNT for å definere sportens interesser og gi innspill til myndigheter og internasjonale hestesportsorganisasjoner Kontakt og samarbeid med Landbruksdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges EU-delegasjon Aktivt arbeid i Nordisk Travkomite Bygge opp et virkningsfullt nettverk gjennom bilateralt samarbeid med andre travsportsnasjoner, med sikte på felles travpolitikk og utvikling av travløp og spilleprodukter på nordisk og europeisk nivå Styrke samarbeidet i UET, og organisasjonens påvirkningskraft overfor EU, særlig EU-kommisjonen Delmål Opprettholde en solid økonomi All kommersiell plassering av organisasjonens midler skal ha et avkastningsmål over tid på minimum 3 % -poeng over gjeldende innskuddsrente All strategisk plassering av organisasjonens midler skal til enhver tid understøtte organisasjonens overordnede politiske målsetninger Bjerke Dyrehospital etableres som aksjeselskap Innen 2007 skal det foreligge en godkjent arealplan for Bjerke Travbane Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

13 Ved utløpet av planperioden skal 10 % av omsetningen på hestespill hvert år tilbakeføres sportens utøvere Alle baner skal ha avsatt midler i premiefond Innen 2006 skal det etableres en sentral koordinering av løpspremier Utvikle et profesjonelt og aktivt eierskap i de selskaper organisasjonen er engasjert i Alle totalisatorbaner skal arbeide aktivt for å benytte banens bygninger og anlegg til annen inntektsbringende virksomhet Økt politisk og administrativt samarbeid mellom baner med sikte på rasjonell drift og økt inntjening Sikre jevn og stabil premieutbetaling DNT skal utvikle eierstrategi for deltagelse i ulike selskaper For å unngå svingninger i premieutbetalinger ved sviktende omsetning, skal alle baner avsette midler i premiefond Vurdere driftsmessig samarbeid mellom aktuelle baner Delmål Økt rekruttering Minst 40 % kvinneandel i travets styrende organer I 2010 skal DNT ha minst medlemmer Spesiell satsing på rekruttering av kvinner, barn og ungdom Presentere og markedsføre travsporten for folk flest - arrangere hestens dag, lokalkjøringer og delta på lokale arrangementer Øke antall travhester og hesteeiere gjennom å danne andelslag, oppfordre til kjøp av travhest og/eller legge forholdene til rette for oppstalling og trening av travhest i lokalmiljøet Øke rekruttering gjennom ponnitrav, travritt og ungdomstrav Opprette egen medieansvarlig i laget med oppgave å samle inn og skrive stoff om travsportsaktiviteter for distribusjon til medlemmene og de lokale mediene Rekrutteringskampanjer Opprette eget rekrutteringsutvalg i alle forbund Videreuvikle fordelsprogram for medlemmene Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

14 3.1.7 Delmål - Sikre travsporten tilstrekkelig tilgang til nødvendige anlegg og areal I distrikt med travsport skal alle kommuneplaner ha avsatt nødvendig areal til baner og treningsanlegg Hvert forbund skal ha utarbeidet en plan for samlet treningsaktivitet i sin region Tilskudd til investering, drift og vedlikehold av lokale treningsanlegg er 3-4 mill kr pr år i 2010 STRATEGI Samle treningsaktivitet om større og trygge treningsanlegg (skjerming fra annen virksomhet og trafikk) Etablere flerbruksanlegg for trening og oppstalling av hest i samarbeid med andre hesteorganisasjoner Videreføre og utvikle tradisjonen med fellesbeiter for hopper med hingst og spesielle unghesthamner Prioritere treningsanlegg i de mest befolkede områder, der rekrutterings-potensialet er størst I nært samarbeid med politiske myndigheter legge til rette for en finansieringsmodell hvor en ser alle finansieringskilder under ett. Eksempelvis DU-midler, spillemidler, Innovasjon Norge og kommunale midler Sikre areal for fremtidig behov av baner/treningsanlegg Trygge treningsforhold lokalt Opprette egen anleggskontakt i forbundet Bistå lag med råd og veiledning til bygging, drift og vedlikehold av treningsanlegg Organisere fellesbeiteprosjekt for avlsdyr og unghest Fortsatt satsing på travets egne finansieringsordninger Tilføre kompetanse for å utløse kommunale og statlige tilskudd 4 Profilering, media og informasjon Hvilke bilder har folk flest av norsk travsport, tro? Mangelfull kunnskap og informasjon fører ofte til feilaktige oppfatninger av travsporten. Derfor er det viktig at travet selv lager planer for hvordan vi kan jobbe med å markedsføre magien i travsporten. Magien med å eie en hest, å stryke en hestemule eller oppleve en travprofil gjeste en bane nær deg! Vi har alle et ansvar for å gi positive bilder av travsporten til folk flest. Men det må finnes en overordnet strategi som følges opp profesjonelt. Det er en jobb å gjøre med å skape nye allianser i samfunnet rundt oss. DNT må også ta dette innover seg gjennom konkret handling - et Hestesportens informasjons- og servicesenter!. Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

15 4.1 Hovedmål: Travsporten skal gjøres til en arena som kjennetegnes av ytre attraktivitet og indre stolthet - lokalt, regionalt og nasjonalt. Travsporten skal vise seg fram på en positiv og inkluderende måte i det offentlige rom - der hvor folk ferdes Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Delmål Bedre og mer tilgjengelig informasjon om travsport Antall artikler/innslag om travsport i norske medier er økt med 50 % ved utgangen av 2010 Innen 2006 etablere Hestesportens informasjons- og servicesenter (HIS) STRATEGI Øke kunnskapen om hvordan informasjonsmekanismene i det norske samfunn fungerer Bygge opp et kontaktnett med mediene, informasjonsavdelinger i relevante organisasjoner og virksomheter Samordne informasjon/profilarbeid i travsporten Ta i bruk moderne informasjonsteknologi (IKT) for å bli bedre på intern og ekstern informasjon Etablere informasjonsstrategi rettet mot nye hesteeiere Utvikle web-løsninger som informasjonskanal for hele travet Sørge for at alle medier får kunnskap om travsportens tilbud fra billedarkiver og avklare sportens forhold til Hesteguiden.com AS som sitter på et unikt billedmateriale Etablere regionale/lokale mediekontakter Innføre et journaliststipend Delmål Positivt omdømme og økt kunnskap om travsport i det norske samfunnet Andelen av befolkningen som har et positivt forhold til travsporten er økt med 50% i 2010 Innen 2006 trykke opp lettleste brosjyrer rettet mot travlag med tips om hvordan man kan selge inn travstoff til medier, skoler og organisasjonslivet på lokalt plan Det er gjennomført offensive tiltak og kampanjer for å øke kunnskapen om hesten og travets betydning i storsamfunnet Trav Vedtatt på DNTs generalforsamling 2005

16 STRATEGI Øke mediekompetansen hos nøkkelpersonell på lokalt og sentralt nivå Oppnå større aksept for hesten og travsporten - fokusere hesten og nærhet til dyret i alt det vi gjør Utarbeide travsportens verdidokument - slik vil vi ha det i travsporten Etablere informasjonsstrategi rettet mot samfunnets beslutningstakere Som ledd i landbrukets omstillingsbehov, vektlegge hesten og travsportens betydning som en del av det moderne landbruket Vise fram travhesten utenfor etablerte baner og travanlegg - i bysentrum, tettsteder eller andre steder der folk møtes Gjennomføre utradisjonelle konkurranser og aktiviteter med travhest i fokus Tilby kurs i mediekunnskap på ulike nivå og til ulike grupper i organisasjonen Gjennomføre målrettede spørreundersøkelser Delmål Synliggjøre stor sport og de gode historiene med tobente og firbente profiler i hovedrollen Antall tilskuere på V75-stevner skal økes med 50 % Travsporten skal til enhver tid ha minst en nasjonal firbent profil som brukes aktivt i å markedsføre sporten Flere profilerte trenere og kusker som markedsfører sporten STRATEGI Formidle de gode historiene fra hverdagstrav og begivenhetene Styrke norsk kvalitetsoppdrett for igjen å skape grobunn for gode norske profiler - det er lettere å profilere norskfødte hester Utarbeide en plan for hvordan vi skal rekruttere, benytte og følge opp gode markedsførere av sporten - egne profiler og personer ( idoler ) fra eksterne miljøer som bidragsytere Gjøre V75-lørdagene til en festdag Å ta tak i profilene som finnes og bruke dem aktivt Årets Hest arrangement lokalt, regionalt og nasjonalt Alle eiere og oppdrettere av vinnerhester skal få oppmerksomhet på seremoniplass Analyse av travstevnene for å lage arrangementer gir en større publikumsopplevelse Bygge/flytte seremoniplass/vinnersirkler til publikumssidene Vedtatt på DNTs generalforsamling Trav 2010

Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009

Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009 Trav 2015 HØRINGSDOKUMENT 14. januar 2009 Innhold 1 Visjon for DNT... 3 2 Hovedområder for Trav 2015... 4 3 Verdigrunnlag... 5 4 Samfunnsutviklingsspiralen... 6 5 Sportsutviklingsspiralen... 7 6 Ambisjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2015

HANDLINGSPLAN 2010 2015 Det Norske Travselskap HANDLINGSPLAN 2010 2015 2 Innhold 0. INNLEDNING... 4 1. SAMMENDRAG/KONKLUSJONER... 6 2. NÆRING POLITISK PÅVIRKNING... 8 3. INNTEKTSBRINGENDE TILTAK... 11 4. AVLSFREMMENDE TILTAK...

Detaljer

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER.

INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER. ET LØFT FOR NORSK HESTENÆRING 1 INNHOLD ET FREMTIDSRETTET NORSK RIKSTOTO ALTERNATIV BRUK AV TOTALISATORAVGIFTEN FOR Å MØTE HESTENÆRINGENS UTFORDRINGER Sammendrag 4 Hestenæringen i dag 6 Store utfordringer

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Utredning om de nasjonale hestesentrene

Utredning om de nasjonale hestesentrene Utredning om de nasjonale hestesentrene Rapport september 2010 1 Forord Gruppen overleverer med dette sin rapport og anser sitt oppdrag som avsluttet Det har vært et krevende, interessant og lærerikt oppdrag.

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål

Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006. I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Årsrapport fra Norsk rikstoto 2006 I 2006 bidro hestesporten med 500 millioner kroner til gode formål Norsk rikstoto er en ideell stiftelse som har som formål å støtte og utvikle hesteholdet i norge Ikke

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN

REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN 2014 REGIONPROSJEKT DRAMMEN-JARLSBERG-KLOSTERSKOGEN Arbeidet er gjennomført med arbeidsgruppe som har bestått av: Trygve Bjørge... Styreleder... Drammen Arne Herberg... Styreleder... Jarlsberg Gunnar Eilefstjønn...

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE

Norsk Hestesenter. Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Norsk Hestesenter Formål STIFTELSESORGANISASJONENE Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Det Norske Travselskap Foreningen til Kjørehestens Fremme Hest og Helse Landslaget for Dølahest Norges Fjordhestlag

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2009 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Bork Odin Åsajerven Tinita Love Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org. nr. 957 524 524

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer