Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene"

Transkript

1 Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele på innkjøp av hesten og de månedlige regningene for trening, oppstalling, skoning, transport, forsikring og veterinærutgifter. På denne måten kan man bli med på en hest med potensial til å bli en stjerne uten at det blir for dyrt. Samtidig er det viktig å ha kjøreregler for driften av andelslaget slik at ikke fokus på topp travopplevelser blir erstattet med unødig uenighet i driften av laget. Andelslag er ulike Antall eiere kan variere, det kommer an på hvor mange som det er naturlig å ha med, hvor mye penger hver vil bruke, og hvor mye administrasjon man vil drive med. Initiativtakere til andelslag kan være alle fra oppdrettere, trenere, andelsinteresserte og andre. På forhånd er det viktig at alle enige om ambisjonsnivået og om det skal satses på unghest eller en løpshest. Fordelen med en unghest er muligheten for å kjøpe den aller beste, ulempen at det tar tid før hesten er startklar. Vi har laget et sett normalvedtekter for andelslag for å lette den daglige driften av laget. Et andelslag er en liten organisasjon som må drives godt. Egen bankkonto Økonomi står sentralt i vedtektene. Hesten får sin egen bankkonto der eiernes innskudd og innkjørte premier går inn, og utgifter og eventuelt overskudd går ut. For å unngå at noen skal få oppgaven med å kreve inn penger fra venner som ikke betaler, er prinsippet at alle penger andelslaget bruker er innhentet fra medeierne på forhånd. Dette skjer gjennom avtalte, faste trekk fra hver enkelts bankkonto. Samtidig er det gitt retningslinjer for hva som skjer hvis man likevel ikke bidrar til fellesskapet. Riset bak speilet er at man raskt mister retten til sin del av hesten. Vi mener at det er en viktig forutsetning for å lykkes er at innkrevingen av pengene kan settes bort til en ekstern part. Informasjon viktig Informasjon betyr svært mye for opplevelsen av å være med i et andelslag. Det er viktig at den som er ansvarlig for kontakten med hestens trener innhenter og deler sin informasjon med alle. Dette kan gjøres via mange kanaler: telefonsamtaler, SMS, e-post, brev eller hjemmeside på nettet. Leder velges på årsmøtet Det kan være klokt at den som velges til leder for laget har organisasjonserfaring og er innstilt på å gi alle eiere god service. I følge vedtektene skal det også gjennomføres årsmøter der leder og eventuelle andre verv skal velges. De samme vedtektene gir også kjøreregler for medbestemmelse når viktige avgjørelser for hesten skal tas. Enkelte saker kan bare avgjøres på årsmøtet, andre krever et medlemsmøte. Samtidig må trener og trenerkontakt ha rom for dag til dag-avgjørelser.

2 Vær sosial Sosialt kontakt, turer med faglig innhold og deltagelse i aktivitetene til det lokale travlaget kan være med på å bygge opp miljøet i andelslaget.

3 Forslag til normalvedtekter for opprettelse av andelslag. Vedtekter for andelslaget: Stall Formål Andelslagets formål er å drive konkurransevirksomhet med travhest - gjennom å eie en eller flere aktive travhester, som trenes for å delta i travløp. Som eier av hesten(-e): skal andelslaget legge forholdene til rette for å drive konkurransevirksomhet med nevnte hest(-er). Eierinndeling Andelslaget består av totalt antall andelshavere, som ved etablering hver skal eie en like stor andel i laget. Enhver andelseier står fritt til å selge seg ut av andelslaget. Før et eventuelt salg, skal de øvrige andelseiere få tilbud om å kjøpe andelen til en pris som tilsvarer innkjøpspris eventuelt markedspris dersom denne er lavere. Andel skal fordeles likt mellom de gjenværende andelseiere, dersom dette er et ønske, som derved vil øke sin prosentvise eierinteresse tilsvarende. Dersom andelslaget er eier av hoppe(-r)- som senere skal over i avl, må andelslaget organiseres på en slik måte at eierforholdene på nevnte hoppe(-r) tilfredsstiller de krav som DNT til enhver tid har fastsatt for å kunne bli registrert som oppdretter samt være berettiget å få oppdretterpremier. Den som er registrert som ansvarshavende eier på det tidspunkt et føll blir født vil også være den som har krav på eventuelle oppdretterpremier. Økonomi og forpliktelser Hver andel koster ved etablering kroner: Andelslaget har egen bankkonto - kontonummer: Andelslaget har den: inngått avtale med forretningsfører/regnskapsfører om å forestå andelslagets fastsatte månedlige/kvartalvise innbetalinger Til nevnte konto skal det i henhold til vedtatt budsjett - forskuddsvis innbetales et likelydende beløp (kontingent) per kvartal/måned, til dekning av faste utgifter som foring, trening, skoning, veterinærutgifter, transport, administrasjon av andelslaget etc. Dette beløp er fastsatt til kroner per kvartal/måned per andel og skal første gang innbetales den:. Alle andelseiere må opprette et fasttrekk for innbetaling av kontingent til andelslagets bankkonto. Dersom fastsatt kontingent skal justeres må dette gjøres på generalforsamlingen.

4 Generalforsamling Det skal innen 1. mars hvert år avholdes Generalforsamling for andelslaget. Innkalling med saksliste, årsmelding og regnskap/budsjett skal utsendes senest 14 dager før fastsatt dato. En lovlig innkalt Generalforsamling er beslutningsdyktige uavhengig av antall oppmøtte andelseiere. Saksliste skal inneholde følgende punkter: 1. Valg av møteleder 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Valg av leder for andelslaget 5. Valg av økonomiansvarlig og revisor 6. Valg av trener kontakt (dersom dette ikke skal ligge inn i leders rolle) 7. Fastsettelse av månedlig/kvartalsvis kontingent. 8. Disponering av andelslagets overskudd/underskudd 9. Fastsettelse av forsikring 10. Innkommende saker som er levert inn til leder senest en uke før møtet. Ved avstemninger kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. For vedtektsendringer kreves imidlertid 3/4 flertall. Hver andel representerer en stemme. Dersom en andelseier ikke har mulighet til å møte kan denne gi en skriftlig fullmakt til en annen person. Det skal skrives referat fra generalforsamlingen, dette sendes alle andelseiere innen rimelig tid etter generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling Det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling dersom minst 1/3 av andelshaverne krever det. Forsikring Hest(-er) som omfattes av andelslaget skal forsikres for en verdi som fastsettes på generalforsamlingen. Forsikringen skal også omfatte dekning mot eventuelle uforutsette veterinærutgifter i forbindelse med skade. Innskuddsløp Hest(-er), som er innmeldingsberettiget til DNT s klasseløp, bør meldes til disse. Det kan også være aktuelt å melde til andre innskuddsløp, men dette bestemmes på generalforsamlingen. Eventuelle unntak fra dette må besluttes på en generalforsamling evt en ekstraordinær generalforsamling. Trenerkontakt Andelslaget velger en trenerkontakt, som sammen med trener skal stå for valg av kusk også i de tilfeller der fast kusk ikke kan kjøre. Trenerkontakten skal også bistå treneren i forbindelse med matching av hesten. Trenerkontakt har også som oppgave å videreformidle rapporter fra hestens trener. Dette skal skje minimum en gang pr. måned samt i forbindelse med hver start.

5 Ærespremier/gavepremier Dersom annet ikke er bestemt skal ærespremier og/eller gavepremier, som hesteeier oppnår, fordeles mellom andelseierne etter loddtrekning. Mislighold Dersom en andelseier - innen forfall - ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser overfor laget, vil vedkommende i løpet av 14 dager motta en purring. Dersom denne ikke betales innen angitt frist, vil andelen gå tilbake til andelslaget vederlagsfritt og kravet vil gå videre til innkreving hos forretningsfører/regnskapsfører. Medbestemmelse Avgjørelser om valg av trener, langsiktig strategi for matching av hesten, kastrering, salg og avlivning (bortsett fra ved akutt skade), skal tas opp på medlemsmøte Det samme gjelder ved veterinærmessige inngrep (med unntak av akutt skade eller sykdom). Det kreves 3/4 flertall for slike vedtak. Oppløsning Andelslaget kan bare oppløses på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen. Det kreves i begge tilfeller at 3/4 av andelseierne stemmer for oppløsning. Ved en vedtatt oppløsning fordeles andelslagets nettoformue/gjeld da likt mellom hver andel.

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE Revidert på ordinært sameiermøte 28. april 2014 Revidert på ordinært sameiermøte 26. april 2012 Revidert på ordinært sameiermøte 17.03.2010 INNHOLD: Kapittel I.

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier

Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier fellespakkeriet_209.qxd:layout 7 01-07-09 11:06 Side 1 Nr. 2-2009 Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier I denne utgave: 7,2 mill. kroner til Fellespakkeriet side 2 Vedtektene: kr. 35.000 i andelsinnskudd

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer