Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen"

Transkript

1 Arbeid og velferd Finansminister Sigbjørn Johnsen

2 Norsk økonomi har greid seg bra Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv. 25= 1 Arbeidsledighet (AKU), prosent av arbeidsstyrken Kilder: Reuters EcoWin og Finansdepartementet 2

3 og veksten i Norge klart over trend BNP-vekst, historiske tall og anslag, prosent Norges Handelspartnere Trendvekst BNP Fastlands-Norge Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 3

4 Sysselsettingen vokser raskere enn vi så for oss i fjor høst Sysselsettingen har økt med 25 personer siden 1. kvartal i fjor (AKU) Vi anslår nå en økning på knapt 3 personer (1,1 pst.) fra 21 til 211, opp fra et anslag på 15 personer i NB Sysselsetting (AKU). Vekst i antall personer over 12 måneder

5 Internasjonalt gir store gjeldsproblemer usikkerhet for veksten Offentlig sektors bruttogjeld Prosent av BNP Risikopåslag i renten på statsgjeld Differanse i effektiv avkastning (yield), 1 år. Prosentpoeng Spania Hellas Irland Portugal Kilde: OECD Kilder: Reuters EcoWin og Finansdepartementet 5

6 Høyt lønnskostnadsnivå i Norge Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til hos handelspartnerne i EU. Felles valuta 16 Indeks, Handelspartnerne i EU = Kilder: TBU og Finansdepartementet

7 Kronen har styrket seg Kronen har gradvis styrket seg gjennom de siste 1 årene Konkurranseutsatt næringsliv er sårbare overfor en ytterligere styrking av kronen Kronekurs målt ved konkurransekursindeksen X 11.mai Årsgjennomsnitt Gjennomsnitt hittil i år Kilder: Reuters EcoWin og Finansdepartementet 1 Stigende kurve innebærer en styrking av kronen 7

8 Renten gradvis opp både ute og hjemme Styringsrenter og rentebaner/renteforventninger. Prosent 7 Sverige (Riksbankens renteprognose fra april) 6 Norge (Rentebane fra PPR 1/211) Euroområdet USA jan. 7 jan. 9 jan. 11 jan Kilder: Bloomberg, Norges Bank og Sveriges Riksbank

9 Generasjonskontrakten Aldringen gir store budsjettutfordringer framover Bruk av oljeinntekter og utgifter til alders- og uførepensjon i prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Gjennomsnittlig årlig endring,4,4 Økt bruk av oljeinntekter Økte utgifter til alders- og,3 uførepensjon,3,2,2,1,1,,

10 Gjennomføringen av 211-budsjettet Anslag Anslag NB11 RNB11 Den økonomiske situasjonen er bedret BNP Fastlands-Norge 3,1 3,2 Lønnsveksten tar seg opp Anslagsendringer brukes til å styrke budsjettbalansen slik at vi strammer litt inn Sysselsetting (1 personer) 15 3 Arbeidsledighetsrate, AKU 3,6 3,2 Lønnsvekst 3¼ 3,9 Budsjettimpuls -,2 2 -,3 3 1

11 Sterk vekst i fondskapitalen Kraftig vekst i fonds- kapitalen over flere år Forventet realavkastning i 211: 123,22 mrd. kroner Svarer til om lag 1 pst. av de samlede utgiftene i stats- og kommunebudsjettene Statens pensjonsfond utland. Markedsverdi ved inngangen til året. Mrd. kroner

12 Bruken av oljeinntekter under 4-prosentbanen i 211 Anslagsendringer har brakt bruken av oljeinntekter ned under 4-prosentbanen Avstand i 211: - NB11: +7,4 mrd. kroner - Nå: - 1,3 mrd. kroner Fondsavkastning og strukturelt underskudd. Mrd. 211-kroner 16 Strukturelt underskudd, nå Strukturelt underskudd, NB11 4 pst. realavkastning, nå 4 pst. realavkastning, NB

13 Flere forhold har bidratt til å bringe bruken av oljeinntekter under 4-prosentbanen Mrd. kroner Avstand til 4-prosentbanen, NB11 19,1 7,4 Avstand til 4-prosentbanen, RNB11 6,8-1,3 Endring siden i fjor høst 12,3 17,7 Herav bidrag fra: Strukturelle skatter 11,2 13, Utbytteinntekter -4,1 6,7 Utgifter og øvrige inntekter (netto) 5,2-4,5 Forventet fondsavkastning, 2,5 13

14 Utgifts- og inntektsendringer (mrd. kroner) Utgifter og øvrige inntekter 4,5 Forslag fremmet for Stortinget før RNB 211 1, Lønns- og trygdeoppgjør 2,9 Alderspensjon i folketrygden 2,9 Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger -2,6 Øvrige anslagsendringer i folketrygden -,4 Momskompensasjon til kommunesektoren,5 Statens lånekasse for utdanning,3 Bostøtte -,4 4 CO 2 -håndtering fangst, transport og lagring -,9 Øvrige endringer, netto 1,2 14

15 Prioriteringer ifm. RNB 211 (mill. kroner) Libya, militæroperasjoner og kvoteflyktninger kt 32,7 Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond 235, Kartlegging i nordområdene 162, Vei og jernbane 186,2 Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning 14, Elektrisitetssparing it t i i husholdningeneh 7, Arbeidsmarkedstiltak, personer med nedsatt arbeidsevne 66,5 Ny GIV 55, Gyrobehandling i Vefsn-regionen 57,2 Bryggen i Bergen 45, Rehabilitering i og utstyr -universiteter i og høyskoler 3, PST og Beredskapstroppen i Oslo politidistrikt 25,3 Kontrollsystem for kjøring under ruspåvirkning 21,3 15

16 Prioriteringer ifm. RNB 211, fortsetter (mill. kroner) Vikersund nasjonalanlegg 18, Økt saksbehandlingskapasitet i UDI 15, Nasjonalt ID-kort og eid 13,2 Drift i kriminalomsorgen 1, Arbeidstilsynet, økt tilsyn med bemanningsselskaper 1, 16

17 Offentliggjøringen av skattelisten Skattelisten skal fortsatt være offentlig. For å styrke personvernet og å hindre kommersialisering, foreslår regjeringen endringer i måten listen offentliggjøres på. Skattelisten skal bare være tilgjengelig for publikum på skatteetatens hjemmesider på Internett. Den som søker i listen, må logge seg på med MinID. Pressen skal fortsatt få tilgang til en elektronisk kopi av skattelisten, og kan bruke opplysningene til journalistiske formål. For å få kopi av listen, må det enkelte presseorgan inngå avtale med skatteetaten om ikke å publisere listen på Internett. 17

18 Regjeringen gjennomfører et ansvarlig budsjett for 211, som skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Les mer: 18

Revidert budsjett 2011

Revidert budsjett 2011 Pressehefte Revidert budsjett 2011 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2011 Innhold Dette presseheftet inneholder

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html? Pressehefte Revidert budsjett 2007 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2007 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte

Detaljer

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013

Meld. St. 2. (2012 2013) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2013 Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (212 213) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Side 3 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Endringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005 Side

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 120 S. (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 120 S. (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 120 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 2 (Foreløpig utgave)

Detaljer

Meld. St. 1 (2013 2014)

Meld. St. 1 (2013 2014) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1. (2009 2010) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1. (2009 2010) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010 Meld. St. 1 (29 21) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske 4.5 Arbeidsgrupperapport om politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene......

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finanskrisen om regjeringens grep

Finanskrisen om regjeringens grep Finanskrisen om regjeringens grep Partnerforums vårkonferanse 27. mai 29 Avdelingsdirektør Arent Skjæveland Økonomiavdelingen 1 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Endringer i statsbudsjettet for 2014

Endringer i statsbudsjettet for 2014 Pressehefte Endringer i statsbudsjettet for 2014 Pressemeldinger og plansjer til Regjeringen Solbergs forslag til endringer i statsbudsjettet for 2014 Innhold Pressemeldinger: Et budsjett for verdiskaping

Detaljer

Økonomiske analyser 3/2011

Økonomiske analyser 3/2011 Økonomiske analyser 3/2011 30. årgang Innhold Konjunkturtendensene 3 1. Internasjonal økonomi 4 2. Konjunkturutviklingen i Norge 10 Elin Halvorsen: Norske husholdningers sparing 31 Helge Brunborg: Befolkningsutviklingen

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2004 2005) Nasjonalbudsjettet 2005

St.meld. nr. 1 (2004 2005) Nasjonalbudsjettet 2005 St.meld. nr. 1 (24 25) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske 4.1 Oppfølging av skattereformen... 85 politikken og utviklingen... 5 4.2 Kort om de sentrale elementene i skatte og avgiftsopplegget for

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pressehefte Statsbudsjettet 2009 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2009

Pressehefte Statsbudsjettet 2009 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2009 Pressehefte Statsbudsjettet 2009 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2009 1 Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer