Bioforsk-konferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioforsk-konferansen 2014"

Transkript

1 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar februar

2 Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen Med denne konferansen ønsker vi å skape en møteplass der du kan treffe gamle og nye venner og kollegaer med felles faglige interesser. Vi byr på faglig oppdatering og inspirasjon, gjerne også med perspektiver og analyser som gir rom for ettertanke. Som vanlig har vi satt sammen et bredt program. Vi tar for oss konkrete problemstillinger knyttet til ulike produksjoner i norsk landbruk. Vi ser nærmere på utfordringer og muligheter innen plante- og husdyrproduksjon, og holder disse opp mot målene om økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. Samtidig retter vi søkelyset mot globale perspektiver og internasjonalt samarbeid innen miljø og matproduksjon. Tradisjonen tro deltar Landbruks- og matministeren ved åpningen av konferansen. Vår ambisjon er å holde fast i en rød tråd som skal kjennetegne alle Bioforskkonferanser, samtidig som vi setter nye perspektiver og problemstillinger på dagsorden. På årets konferanse samler vi blant annet tidligere landbruksministre og nåværende ledere i landbrukets fagorganisasjoner til en åpen panelsamtale om norsk landbruk og matproduksjon, og framtidsperspektivene for næringa. Vi håper at du kommer på Bioforsk-konferansen Harald Lossius Administrerende direktør Nils Vagstad Forskningsdirektør

3 3 Onsdag 5. februar Fellessesjon - I Lunsj Internasjonal forskning - I Agronomi - I Husdyr - I Pause Internasjonal forskning - II Agronomi - II Husdyr - II Pause Fellessesjon - II - Panelsamtale Middag Torsdag 6. februar Internasjonal forskning - III Matsikkerhet Varclim - I Husdyr - «Sau i drift» - I Potet Dyrkningsteknikk Pause Korn Sorter og dyrkningsteknikk Økologisk - I Miljø - I Matsikkerhet Varclim - II Husdyr - «Sau i drift» - II Potet Sorter Korn Kvalitet Økologisk - II Plakatutstilling Lunsj Miljø - II Kulturlandskap Grovfôr - I Potet - plantehelse - I Korn - plantehelse - I Innspillseminar forskningsbehov framover - I Pause Miljø - III Makroalger Grovfôr - II Potetplantehelse - II Korn - plantehelse - II Innspillseminar - forskningsbehov framover - II Slutt

4 4 «Til nytte for noen». Dette er og har vært landbruksforskningens ledestjerne i 125 år. En inspirasjon og motivasjon for alle som har vært ansatt i landbruksforskningens tjeneste. Planteforskningens historie er kanskje først og fremst historien om mange små, gradvise forbedringer. I sum har imidlertid den totale verdiskapningen for næring og samfunn vært enorm. I denne sesjonen dveler vi litt ved historien, men vi retter også blikket framover. Hvilke muligheter og utfordringer står landbruksforskningen overfor i årene som kommer? FELLESSESJON - I ONSDAG Møteledere: Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk og Erik Revdal, direktør i Bioforsk Midt-Norge Velkommen Harald Lossius, administrerende direktør i Bioforsk Kulturinnslag Elever fra Toneheim Folkehøgskole Åpning av konferansen Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark Nye utfordringer for norsk landbruk Sylvi Listhaug, landbruks- og matminister Norsk landbruk og forskning gjennom 125 år trender og framtidige premisser Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse Matsikkerhet og beredskap et globalt ansvar Åslaug Haga, direktør i Global Crop Diversity Trust Lunsj

5 5 Bærekraftig bruk av naturressursene er en global utfordring. Her er det nødvendig med en nasjonal politikk som er forankret i internasjonalt forpliktende samarbeid. I praksis er imidlertid utfordringene lokale, og konkrete tiltak må derfor gjennomføres på et lokalt nivå. Matproduksjonen i verden må økes til tross for at vannressursene mange steder er begrenset og at klimaendringer gjør det nødvendig med endringer i etablerte dyrkingssystemer. I enkelte områder vil en ukritisk økning av matproduksjonen også kunne medføre forurensing og negative helseeffekter. I denne sesjonen vil norske og internasjonale eksperter og forskere innlede om hvordan vi sammen kan møte disse formidable utfordringene. INTERNASJONAL FORSKNING ONSDAG Internasjonal forskning I Møteleder: Ikke avklart Science based contribution to water policy Geoffrey D. Gooch. Centre for Water Law Policy and Science, University of Dundee How to feed the next one billion people climate, economical and water challenges Sekhar Udaya Nagothu, Bioforsk Managing current and future variability of water resources through innovative storage solutions Vladimir Smakhtin, International Water Management Institute Questions and discussion Break Internasjonal forskning II Møteleder: Ikke avklart Climate smart agriculture: experience and insights from country level implementation Leslie Lipper, Agricultural Development Economics Division (ESA)/FAO Questions and discussion Water use efficiency and new irrigation methods Johannes Deelstra, Bioforsk Groundwater dependent ecosystems experiences from Europe s flagship project Bjørn Kløve, Bioforsk Questions and discussion Break

6 6 God agronomi er den enkeltfaktoren som har hatt størst betydning for landbrukets bidrag til norsk matproduksjon de siste 125 år. Bedre agronomi betraktes også som et av de viktigste satsingsområdene for å kunne øke matproduksjonen ytterligere i årene som kommer. I denne sesjonen tar vi for oss robust plantemateriale, god jordarbeiding og god jordkvalitet betyr for planteproduksjonene. Vi ser også på hva forskningen kan bidra med i tilpasningen til et mer klimasmart landbruk og hvordan vi kan øke presisjonsnivået i agronomien gjennom ny teknologi. På dag to tilbyr vi parallelle sesjoner som går nærmere inn på de agronomiske utfordringene knyttet til korn-, potet- og grovfôrproduksjonen. Det vil også være en egen sesjon som belyser utfordringene innen økologisk produksjon. AGRONOMI ONSDAG Agronomi - I Møteledere: Kirsti Anker-Nilssen, Norges forskningsråd Agronomi for økt matproduksjon utfordringer og muligheter Lillian Øygarden, Bioforsk/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Framtidas planteproduksjon tilpasset jordas produktivitet og et robust plantemateriale Anne Kjersti Uhlen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hva har vi lært om agronomi gjennom 35 års forsøk med redusert jordarbeiding på morenejord? Hugh Riley, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Felles program med Internasjonal forskning (se side 5) Agronomi - II Møteleder: Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Europeisk landbruk i et klima i endring (MACSUR) Mats Höglind, Bioforsk Framtidas presisjonsjordbruk universalt verktøy eller fortsatt high tech for de få? Audun Korsæth, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause

7 7 Ved nyttår etableres Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Gjennom etableringen skapes nye muligheter for undervisning og forskning innen husdyrfag i Norge. I årene som kommer må husdyrforskningen blant annet fokusere på husdyrproduksjon tilpasset et framtidig endret klima, fôringsregimer som utnytter lokale ressurser og kraftfôr på en optimal måte, og en husdyrproduksjon som dekker viktige ernæringsbehov. Norsk husdyrproduksjon skal også tilfredsstille de strengeste krav til dyrehelse og dyrevelferd. HUSDYR ONSDAG Husdyr - I Møteleder: Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag Bondelag NMBU nye utfordringer og nye fjøs Torstein Steine, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MACSUR utfordringer for husdyrproduksjon i et framtidig endra klima Odd Magne Harstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Husdyrforskning 2020 prioriteringer fra kraftfôrindustrien i Europa Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling Spørsmål/diskusjon Pause Husdyr - II Møteleder: Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag Bondelag Både mjølk og kjøtt optimal bruk av norske ressurser Laila Aass, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Jod i melk og matvarer viktig for ernæring og helse Egil Prestløkken, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Moderne mjølkeproduksjon hva med dyras helse og velferd? Jorun Jarp, Veterinærinstituttet Spørsmål/diskusjon Pause

8 8 Landbruket representerer viktige verdier i det norske samfunnet. I et land med begrensete arealressurser, må forvaltning av de produktive landbruksarealene være en viktig oppgave for myndighetene dersom man ønsker å sikre stabil matforsyning til landets innbyggere. I pakt med dette forvalteransvaret, som er ivaretatt i et samspill mellom stat og næring, har andre viktige elementer blitt tillagt landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. miljø, distriktspolitikk, forbrukerspørsmål og regional næringsutvikling. Utfordringene har skiftet. Det samme har den politiske vektleggingen i forhold til motstridende mål. Vi utfordrer aktører som har stått sentralt i utformingen av norsk landbrukspolitikk de siste tiårene, til en samtale om hvilken rolle kunnskap og forskning har spilt i forhold til de endringer og valg de hver for seg har frontet i sine respektive perioder som ansvarlige for dette politikkfeltet. FELLESSESJON II - PANELSAMTALE ONSDAG Møteleder: Ola Rygh, fagdirektør i Statens landbruksforvaltning Panelsamtale Slutt for dagen Middag Johan C. Løken Landbruksminister Dag Terje Andersen Landbruksminister Lars Sponheim Landbruksminister Landbruks- og matminister 2005 Lars Peder Brekk Landbruks- og matminister Nils Bjørke Leder Norges Bondelag 2009 Ann Merete Furuberg Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2010

9 9 Bærekraftig bruk av naturressursene er en global utfordring. Her er det nødvendig med en nasjonal politikk som er forankret i internasjonalt forpliktende samarbeid. I praksis er imidlertid utfordringene lokale, og konkrete tiltak må derfor gjennomføres på et lokalt nivå. Matproduksjonen i verden må økes til tross for at vannressursene mange steder er begrenset og at klimaendringer gjør det nødvendig med endringer i etablerte dyrkingssystemer. I enkelte områder vil en ukritisk økning av matproduksjonen også kunne medføre forurensing og negative helseeffekter. I denne sesjonen vil norske og internasjonale eksperter og forskere innlede om hvordan vi sammen kan møte disse formidable utfordringene. INTERNASJONAL FORSKNING TORSDAG Internasjonal forskning - III Møteleder: Ikke avklart Pesticide residues in fish for human consumption Ole-Martin Eklo, Bioforsk Green plants for bioenergy and aquaculture fish health Jihong Clarke, Bioforsk Horizon 2020 is Norway s largest Research and Technological Development programme, and your portal to international cooperation: What will be funded? How does Horizon 2020 interact with other European RTD-arenas and national programmes? Kirsti Anker-Nilssen og Gudrun Langtaler, Norges forskningsråd Questions and discussion Break

10 10 Landbrukets utslipp av forurensende stoffer til vann, jord og luft er, på tross av stor innsats gjennom mange år, fortsatt en stor utfordring. I denne sesjonen har vi valgt å fokusere på næringsstofftap fra landbruket og mulige tiltak. Vi ser også på problematikken omkring uønsket opptak av tungmetaller og spørsmålet om handtering av miljøgifter to problemstillinger som er av økende bekymring for folkehelsen. Vi belyser også landbrukets bidrag til en potensielt mer miljøvennlig energiproduksjon gjennom bruk av biogass fra husdyrgjødsel og hvilke konsekvenser dette får for jordkvalitet og avlinger. MILJØ TORSDAG Miljø - I Møteleder: Lars Johan Rustad, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Kostnadseffektivitet av tiltak effekt på fosfortap Sigrun Kværnø, Bioforsk Kostnadseffektivitet av tiltak variasjon i kostnader Karen Refsgaard, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj Miljø - II Møteleder: Håvard Elstrand, Fylkesmannen i Hedmark Fosforavrenning fra jordbruksarealer på Jæren - betydningen av jordas fosforstatus Marianne Bechmann, Bioforsk Bruk av biokull kan redusere planters opptak av tungmetaller Erik Joner, Bioforsk Husdyrgjødsel til biogass, hva skjer med jord og avlinger? Anne-Kristin Løes, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Miljø - III Møteleder: Jørn Georg Berg, Fylkesmannen i Hedmark Nanopartikler av jern til å fjerne klorerte miljøgifter fra jord (NanoRem) Erik Joner, Bioforsk Hvordan overvåke transport av forurensninger i jord og grunnvann? Helen French, Bioforsk Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder Roger Roseth, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Slutt

11 11 Global oppvarming er en stor utfordring for flerårige vekster. Plantene må tilpasse seg nye, unike klimaforhold både i vekstsesongen og gjennom vinteren for å oppnå optimal varighet og produksjon. Forskningsprosjektet VARCLIM har hatt som mål å øke vår kunnskap om genetisk og fysiologisk regulering av egenskaper som er avgjørende for utvikling av nye sorter tilpasset et endret klima. Målet er at framtidige sorter skal kunne utnytte de mulighetene for økt grovfôrproduksjon som et varmere klima og en lengre vekstsesong gir, uten at det går på bekostning av herding og overvintring. Dette er avgjørende for å sikre en miljømessig og økonomisk bærekraftig husdyrproduksjon. MATSIKKERHET TORSDAG Varclim - I Møteleder: Øystein Johnsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Prosjektet VARCLIM - tilpasning av engvekster til endret klima Odd Arne Rognli, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Framtidas plantegen kor finst dei? Liv Østrem, Bioforsk Varmere klima - hva sier modellene om fremtidens grovfôrproduksjon? Mats Höglind, Bioforsk Vil varmere høster gi dårligere overvintring? Sigridur Dalmannsdottir, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Varclim - II Møteleder: Øystein Johnsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Varmere klima nye muligheter, men Snømuggen følger med på lasset Anne Marte Tronsmo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Testing av sorter og foredlingsmaterialer av engvekster Petter Marum, Graminor Er dagens system godt nok til å møte klimautfordringene? Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj

12 12 Det norske velferdssystemet bygger på evnen og viljen til å utnytte landets naturressurser. Gjennom århundrene har vi klart å skape økonomiske muligheter på grunnlag av våre naturgitte ressurser. Ikke minst takket være innovative prosesser der kunnskapsbasert forskning alltid har vært et sentralt element. I nært samarbeid med næringsaktører, gründere og andre innovasjonsaktører, har landbruksforskningen et kontinuerlig fokus på de muligheter naturressurser og kunnskap sammen gir for å skape basis for økonomisk aktivitet. I denne sesjonen får vi presentert muligheter for næringsutvikling i to av våre nyeste forskningsfelt; kulturlandskap og makroalger. KULTURLANDSKAP TORSDAG Møteleder: Lise Hatten, Miljødirektoratet Kl Landskapsarven hvordan oppnå overordnede mål for forvaltning av landskapsverdier gjennom partnersamarbeid? Ellen Svalheim, Bioforsk Kl Tradisjonell økologisk kunnskap en mulighet til å markedsføre norsk landbruk og produkter fra landbruket? Bolette Bele, Bioforsk Kl Næringsutvikling i landbruket basert på landskap og naturmiljø Paul Sverre Røe, Proneo Kl Spørsmål/diskusjon Kl Pause MAKROALGER INNOVASJONSRETTET REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING TORSDAG Møteleder: Trond Helgerud, FMC BioPolymer AS Kl Makroalger - ny verdikjede for regional næringsutvikling Margarita Novoa-Garrido, Bioforsk Kl Regional involvering av industrien i makroalgesatsingen eksempel fra Sørfold kommune Nils Eivind Kamfjord, Elkem Salten Kl Forskjellige makroalge-arter og -sorter til forskjellige bruk muligheter og flaskehalser Christian Bruckner, Bioforsk Kl Spørsmål/diskusjon Kl Slutt

13 13 Nok og kvalitativt godt grovfôr til konkurransedyktig pris er avgjørende for lønnsomheten i de grovfôrbaserte husdyrproduksjonene og for landbrukets distriktspolitiske rolle. Sentrale forskningsfelt i grenseflatene mellom planteforskning og husdyrforskning er: bedre utnytting av beiteressursene i utmarka, optimale valg av arter, sorter, dyrkingssystem og mekanisering i grovfôrproduksjonen. I denne sesjonen setter vi også søkelyset på de lange linjene i planteforskningen, samt verdiskapingen og ressursutnyttingen i viktige verdikjeder i norsk landbruk. HUSDYR OG GROVFÔR TORSDAG «Sau i drift» - I Møteleder: Frode Vik, Nortura Hvordan påvirker klimaet produksjonen på utmarksbeite Anders Nielsen, Universitetet i Oslo Sauens aktivitetsmønster på beite Nicolai Jørgensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lammeproduksjon på beite samspill mellom kjønn og miljø Geir Steinheim, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Spørsmål/diskusjon Pause «Sau i drift» - II Møteleder: Frode Vik, Nortura Gjengroing - sauen holder tregrensa i sjakk Øystein Holand, Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Kjennetegn ved de som vil slutte med sauehold Ola Flaten, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj Grovfôr - I Møteleder: Bjørn Mathisen, Norsk Landbruksrådgiving Matproduksjon på norske arealressurser med og uten import av fôrråvarer Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Norsk melk- og kjøttproduksjon i et livsløpsperspektiv Astrid Johansen, Bioforsk Langvarige engforsøk resultat over 40 år Ievina Sturite, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Grovfôr - II Møteleder: Bjørn Mathisen, Norsk Landbruksrådgiving Verknad av traktorkøyring på jord, næringsstoffutnytting og engavling Synnøve Rivedal, Bioforsk Nitrogentap i form av N 2 O fra kløverrik eng gjennom vinteren Ievina Sturite, Bioforsk Ensilering og fôrkvalitet i kløverrikt materiale Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Vekstrytme og avlingspotensial i rødkløvereng Håvard Steinshamn, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Slutt

14 14 Norske poteter må være konkurransedyktige i et stadig mer åpent marked. Det stilles økende krav til kvalitet. Sammen med andre forhold bidrar dette til at produksjonen blir både økonomisk og faglig mer krevende. God kunnskap om riktig agronomi og ulike potetsykdommer er nødvendig for å beholde en norsk kvalitetsproduksjon. I denne sesjonen settes det fokus på viktige utfordringer og tiltak knyttet til avlingsmengde og kvalitet på norske poteter. POTET TORSDAG Dyrkningsteknikk Møteleder: Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgiving Hvordan øke avling og kvalitet i norske poteter Per Y. Steinsholt, Bioforsk Nye forsøk med fokus på jord hva betyr jordtype for skallkvalitet, nytter det å løsne jorda etter setting? Eldrid Lein Molteberg, Bioforsk Mot en online analyse av tørrstoff og indre defekter i hel potet Trygve Helgerud, NOFIMA Spørsmål/diskusjon Pause Sorter Møteleder: Trygve Kirkerød, Bama Oppspiringshastighet, tidlighet og lagringsegenskaper for ulike sorter Per Møllerhagen, Bioforsk Sortsutvikling for norske forhold målsetting og strategier Bjarne Kjøs, Graminor Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj Plantehelse I Møteleder: Solveig Haugan Jonsen, Findus Norge Bekjempelse av PCN over 50 år i Norge Ricardo Holgado, Bioforsk Status PCN-kartlegging og nasjonalt PCN-register Terje Røyneberg, Mattilsynet Sennep som mellom-vekst mot nematoder Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Riktig valg av sort for å begrense skade av gul PCN Ricardo Holgado, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Plantehelse II Møteleder: Siri Abrahamsen, Norsk Landbruksrådgiving Tørråte smittekilder, resistens og sprøytestrategier Ragnhild Nærstad, Bioforsk Svartskurv anastomosegrupper og fungicidfølsomhet Ragnhild Nærstad, Bioforsk Bløtråte og stengelråte på potet i Norge bakteriepopulasjoner i forandring May Bente Brurberg, Bioforsk Virusoverførende bladlus et problem i norsk potetproduksjon Ingeborg Klingen, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Slutt

15 15 Det arbeides målrettet for en positiv utvikling av norsk kornproduksjon. Det er nødvendig med robust plantemateriale og dyrkingsteknikk som gir høy avling og god kvalitet under varierende vekstforhold. Det er også behov for proteinvekster som i tillegg er gode forgrøder til korn. I denne sesjonen setter vi søkelyset på plantematerialet, kornkvaliteten, proteinvekster og fusarium. KORN TORSDAG Sorter og dyrkningsteknikk Møteleder: Idun Christie, Graminor Vår- og høsthvetesorter avling, kvalitet og resistens Mauritz Åssveen, Bioforsk Hvor mye vann tåler kornet? Morten Lillemo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Spørsmål/diskusjon Pause Kvalitet Møteleder: Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp Stivelse og fiber i bygg og havre teknologisk og helsemessig kvalitet Ann Katrin Holtekjølen, NOFIMA Tilpasning av norsk hveteproduksjon (Future wheat) Anette Moldestad, NOFIMA Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj Plantehelse I Møteleder: Svein Stubberud, Norges Bondelag Frøsmitte av sjukdommer i proteinvekster Guro Brodal, Bioforsk Strategier for bekjempelse av sjukdommer i proteinvekster Unni Abrahamsen, Bioforsk Hvordan finner ertevikler erteplanter? Gunda Thöming, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Plantehelse II Møteleder: Harald Solberg, Norsk Landbruksrådgiving Betydningen av fusarium på såkorn Guro Brodal, Bioforsk Endringer i forekomst av Fusarium graminearum Heidi Aamot, Bioforsk Fusarium langsethiae og mykotoksiner i havre Ingerd S. Hofgaard, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Slutt

16 16 Stortinget har vedtatt at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen For økologisk landbruk er det en målsetting å drive på en mest mulig bærekraftig måte. Viktige prinsipper for å fylle en slik målsetting er resirkulering av næringsstoffer, minst mulig bruk av innsatsfaktorer og et driftsmiljø som ivaretar husdyras behov for utfoldelse og adferd. I denne sesjonen tar vi opp temaer og problemstillinger som effektiv mjølkeproduksjon, dyrevelferd, dyrkningstekniske strategier og ugrasbekjempelse. ØKOLOGISK TORSDAG Økologisk - I Møteleder: Jakob Bjerkem, Oikos - Økologisk Norge Effektivitet av nitrogen og energi i melkeproduksjon på Vestlandet Matthias Koesling, Bioforsk Langtidsstudier på Tingvoll gard Liv Solemdal, Bioforsk Dyrevelferd i økologisk landbruk Emma Brunberg, Bioforsk Spørsmål/diskusjon Pause Økologisk - II Møteleder: Jakob Bjerkem, Oikos - Økologisk Norge «Oscar hvem er det?» Dagens og fremtidens strategier for bekjempelse av rotugras i økologisk produksjon Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Ugrasharving i korn en metode aktuell for flere enn økobonden Kjell Mangerud, Høgskolen i Hedmark Spørsmål/diskusjon Plakatutstilling Lunsj

17 17 Næringas behov og prioriteringer er viktige når strategi og retninger for framtidig forskningspolitikk skal legges. Matfondet inviterer også i år forskere og representanter for næring og forvaltning til en egen sesjon der ideer til nye forskningsoppgaver kan spilles inn og drøftes med sentrale aktører innen norsk landbruksforskning, kolleger og andre interesserte. INNSPILLSEMINAR TORSDAG Forskningsbehov framover I Møteleder: Kari Kolstad, Statens landbruksforvaltning FFL/JAs overordnede målsettinger utfordringer Per Harald Grue, Styreleder FFL/JA Søknads-prosedyrer FFL/JA i 2014 Kari Kolstad, Statens landbruksforvaltning Bionær veien videre Trond Einar Pedersen, Norges Forskningsråd Økt kornproduksjon flaskehalser som skal løses Ingvar Hage, Bioforsk Pause Forskningsbehov framover II Møteleder: Kari Kolstad, Statens landbruksforvaltning Kan FoU løse utfordringer i grøntbransjen Bente Stensland, Gartnerhallen Paneldebatt Slutt

18 18 Praktisk informasjon Oppdatert informasjon om Bioforsk-konferansen 2014 finner du på: Påmelding Påmeldingsfrist: 22. januar 2014 Bindende påmelding må skje elektronisk på: Følg veiledningen i påmeldingsskjemaet som har flere sider. Først registrerer du hvilke deler av programmet du ønsker å delta i. Deretter registrerer du persondetaljer. Alle felt merket med stjerne må være utfylt før du går videre. Standard betalingsmåte er «Kredittkort». Velger du faktura, kommer betalingsinformasjon i e-posten som, bekrefter din påmelding. Dette er din faktura. Det er viktig at referansenummeret på din bekreftelse kommer med for at betalingen skal bli registrert. Når du trykker «Neste» går du videre til oppsummering. Din påmelding registreres ikke før du har trykket «Betal». Påmeldingen blir bekreftet via e-post. Ta kontakt dersom du ikke mottar bekreftelse. Etter påmeldingsfristen, 22. januar kommer et administrasjonsgebyr på kr 200,- i tillegg. Bioforsk bestiller rom og måltider i henhold til din bestilling. Både konferanseavgift og hotellutgifter betales til Bioforsk. Det tas forbehold om endringer i programmet. Dersom du har spørsmål til påmeldingen kan du kontakte: Ellen Schei Pongo på tlf eller e-post: Christine Rasmussen tlf eller e-post: Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 22. januar 2014 vil verken konferanseavgift eller overnatting normalt bli refundert. Avbestilling ved legitimert sjukdom behandles særskilt. Deltagelse kan ved behov overføres til en kollega uten ekstra kostnad. Konferanseavgift Deltar En dag To dager Vanlig deltager kr 2950,- kr 4200,- Student kr 650,- kr 1300,- Konferanseavgiften inkluderer lunsj på konferanse-hotellet, samt en bok som inneholder sammendrag av de fleste foredragene fra Bioforsk-konferansen De som ikke ønsker overnatting men likevel ønsker middag om kvelden 5. februar betaler kr 680,-. Presse betaler ikke konferanseavgift. Overnatting Pris for eventuell overnatting kommer i tillegg til konferanseavgiften. Overnatting inkluderer middag onsdag kveld. Bioforsk har reservert 220 rom på konferansehotellet. Vi har også reservert en del rom på First Hotel Victoria som ligger i nærheten, men vi vil fylle opp konferansehotellet først og anbefaler alle å bestille i god tid. Pris for overnatting i enkeltrom: kr 1610,- Pris for overnatting i dobbeltrom: kr 1230,- Tilslutningsdøgn på hotellet koster: kr 930,- Alle priser er inkludert MVA. Hotell Scandic Hamar Bioforsk-konferansen 2014 holdes på Hotell Scandic Hamar. Hotellet ligger 90 minutter fra Oslo, 50 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen, og i gangavstand fra Hamar stasjon. Adresse: Vangsveien Hamar Telefon: E-post: Parkering Parkering er gratis for konferansedeltakerne som bor på hotellet, parkeringsbevis hentes i resepsjonen. Deltagere som ikke overnatter på hotellet må betale parkeringsavgift. Vi anbefaler alle å ha gyldig parkeringsbevis da dette kontrolleres av parkeringsselskap. Kontaktinformasjon Vi oppfordrer deg til å følge planleggingen av Bioforsk-konferansen 2014 på sosiale medier. Følg Bioforsk-konferansen på Facebook Følg Bioforsk-konferansen på Twitter Du kan også kontakte Kari Munthe dersom du har spørsmål på telefon eller e-post Bioforsk konferansen 2014 Prosjektleder: Kari Munthe Programsjef: Erik Revdal Ansvarlig leder: Nils Vagstad

19 Design og produksjon: Foto: E. Fløistad, M. Günther, B. Hansen, M. Koesling, A. Tjomsland, E. Eriksen, D.K. Mogstad, L.A. Holme & R.V. Pedersen

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2014. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 9 I Nr. 2 I 2014

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2014. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 9 I Nr. 2 I 2014 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 9 I Nr. 2 I 2014 Bioforsk-konferansen 2014 Erling Fløistad og Morten Günther (red.) Bioforsk FOKUS 9(2) Bioforsk-konferansen 2014 Sammendrag av presentasjoner og plakater

Detaljer

Matsikkerhet og bærekraftig utvikling

Matsikkerhet og bærekraftig utvikling Matsikkerhet og bærekraftig utvikling hva vil vi med Rio+20? Matsikkerhet og bærekraftig utvikling Det produksjonsfaglige perspektivet Nils Vagstad Bioforsk Den enkle sannhet Det finnes knapt noe som har

Detaljer

Norsk planteforedling i et endret klima

Norsk planteforedling i et endret klima Norsk planteforedling i et endret klima Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 25.03.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Biologisk

Detaljer

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES?

HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? HVA VIL BONDEN GJØRE NÅR KLIMAET ENDRES? Arealbruksscenarier basert på møter i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet Inga Greipsland 18.10.2016. Fagsamling og oppfølging av vannforskriften. CATCHY WWW.BIOFORSK.NO/CATCHY

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Honne, seminar Tilbakeblikk

Honne, seminar Tilbakeblikk Honne, seminar Tilbakeblikk 10. oktober 2007 Vektlegging i ulike perioder 1975 1995 Avlingsøkning, effektivitet 1985 2000 Avrenning, næringsutvasking Miljø, rester av plantevernmidler 1995 2007 Kvalitet

Detaljer

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Lars Morten Rosmo Styreleder, Grønn forskning Leder, Midtnorsk Samarbeidsråd mobilisering og tilrettelegging for forskning

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. www.umb.no 1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1 Mat for ei bærekraftig framtid 17.12.2013 Hans Fredrik Hoen Rektor DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Vegviser Matsatsinga

Detaljer

Hjorteforvaltning på veg framover

Hjorteforvaltning på veg framover Hjorteforvaltning på veg framover Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Forhåndsmelding hjorteseminar Hjort 2009, Florø 2. og 3. september 2009 Hjorteforvaltning på veg framover! Vi har gjennom rekka

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø

Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014. Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Seminar: Hesteturisme i Nord Norge Tjøtta 26. - 27. september 2014 Grete H.M. Jørgensen, PhD etologi og husdyrmiljø Bioforsk og Tjøtta Hesterelatert forskning Informasjon om programmet Bioforsk Nord Tjøtta

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Gir økt temperatur økt matprodukjon?

Gir økt temperatur økt matprodukjon? Gir økt temperatur økt matprodukjon? Nils Vagstad Forskningsdirektør NIBIO Norsk Institutt for bioøkonomi 06.06.2016 1 1 JULI 2015: Tre institutter ble til NIBIO Ca 700 ansatte Hovedkontor campus Ås Lokaliteter

Detaljer

Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling

Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling Fra forskninga: Økologisk landbruk utfordringer og mulig utvikling Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk, Tingvoll Melsom 2.12.2009 Bioforsk Forskningsinstitutt under Landbruks- og Matdepartementet

Detaljer

Næringskonferanse. Inderøy. 9. juni Hva er egentlig det grønne skiftet, og hvilke muligheter gir dette? Knut Røflo. Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Næringskonferanse. Inderøy. 9. juni Hva er egentlig det grønne skiftet, og hvilke muligheter gir dette? Knut Røflo. Felleskjøpet Fôrutvikling AS Næringskonferanse. Inderøy. 9. juni 2016 Hva er egentlig det grønne skiftet, og hvilke muligheter gir dette? Knut Røflo Felleskjøpet Fôrutvikling AS Innhold Slekta mi bio-økonomi Hva er bio-økonomi? Norge

Detaljer

Terroir på norsk produkter med lokal identitet

Terroir på norsk produkter med lokal identitet Terroir på norsk produkter med lokal identitet Foredraget handler om: «Terroir» - på dagsorden i Bioforsk Lokale faktorer som påvirker produktkvaliteten til kjøtt og melk Bioforsk som bidragsyter til dokumentasjon

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Nitrogenbalansen i landbruket Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Disposisjon Nitrogenbalanser Konsekvenser av store nitrogenoverskudd Hva er årsaken til dårlig utnytting av tilført nitrogen Mulige tiltak

Detaljer

Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier

Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier Kornets plass i storfekjøtt- og melkeproduksjon og klimaeffekten av ulike strategier NFK s Temaseminar Oslo, 20 april 2016 Laila Aass Bente A. Åby og Odd Magne Harstad Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Detaljer

Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon:

Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon: Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon: Nasjonale perspektiver med globalt bakteppe Nils Vagstad Bioforsk Miljø, klima og bærekraft kan ikke frikobles fra hovedmandatet til landbruket:

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon Storfe Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Bærekraftig matproduksjon Storfe Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Bærekraftig matproduksjon Storfe 2016 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva er bærekraftig matproduksjon? Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Bioforsk. Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research

Bioforsk. Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning. Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Bioforsk Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Ellen Merethe Magnus Direktør r Bioforsk Plantehelse Fakta om Bioforsk Totalt ca

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

BIONÆR Programkoordinator Unni Røst

BIONÆR Programkoordinator Unni Røst BIONÆR Programkoordinator Unni Røst Innspillsmøte 7. februar 2013 Bionær 2012-21 En framtidsrettet strategisk plattform for forskning og innovasjon En sammenslåing av Matprogrammet og Natur og næring Bioøkonomi

Detaljer

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

OG21 Forum 2003. Invitasjon. Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21.

OG21 Forum 2003. Invitasjon. Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21. Invitasjon Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21.org OG21 og OG21 Litt om og OG21 Forum 2003 Olje- og energidepartementet etablerte for

Detaljer

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Befolkningsøkning globalt og nasjonalt

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Potensialet i norsk kornproduksjon

Potensialet i norsk kornproduksjon Mat mulighetenes marked. NHO Mat og Bios næringspolitiske seminar Potensialet i norsk kornproduksjon Nils Vagstad Forskningsdirektør Norsk kornproduksjon Status Mjølk og korn bærebjelken i norsk landbruk

Detaljer

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.10.2015 UTVIKLING AV JORDBRUKET SOM BÆREKRAFTIG NÆRING Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum De neste 10 årene behøver vi 5000 personer med grønn høyere utdanning Skog Husdyr Plantefag Arealplanlegging I dag uteksamineres knapt 100 til sammen innafor denne sektoren

Detaljer

Jordbrukets utfordringer og løsninger

Jordbrukets utfordringer og løsninger Jordbrukets utfordringer og løsninger Evje 7 august Birte Usland Norges Bondelag Ramme : Klima er vår tids største utfordring Komplisert politisk og økonomisk landskap Mengder av rapporter, forhandlinger

Detaljer

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap?

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Torstein Steine 10.11.2015 SFI - IHA 1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Torstein

Detaljer

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord?

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Magne Gullord, Graminor Nordområdekonferansen 2007, Bodø 8.-9. november Ansvalige institusjoner NLH-UMB Ås Vekstgrupper Finansiering Periode Korn, engvekster,

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

Hva har vi høstet - hvor vil vi - hva sår vi?

Hva har vi høstet - hvor vil vi - hva sår vi? Hva har vi høstet - hvor vil vi - hva sår vi? Hanne Solheim Hansen Studieleder for husdyr, utmark og økonomi og landbruk HiNT Hva har vi høstet? Samhandling og nye arenaer Suksesskriterier: - ingen nye

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. Agronomi for økt matproduksjon i en varmere verden Lillian Øygarden, Bioforsk /UMB Prosjekt finansiert av NFR Bionær program (2013 2017)

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen Foto: Kristin Ø. Bryhn Fakta om Hedmark Landets største jordbruksfylke

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Norsk korndyrking i framtida

Norsk korndyrking i framtida Norsk korndyrking i framtida Morten Lillemo Institutt for plantevitenskap NMBU-konferansen 28.05.2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvor kommer brødet vårt fra? 20-75 % fra norske kornåkre

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Klimagasser fra husdyrbruket Muligheter og begrensinger for å redusere utslippene

Klimagasser fra husdyrbruket Muligheter og begrensinger for å redusere utslippene Klimagass-seminar; Effektive klimatiltak i landbruket Stjørdal, Rica Hotell; 15.-16. oktober 2009, Arr: Norsk landbruksrådgivning Muligheter og begrensinger for å redusere utslippene Odd Magne Harstad

Detaljer

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef

Bioforsk Økologisk. Atle Wibe Forskningssjef Bioforsk Økologisk Atle Wibe Forskningssjef TINGVOLL GARD Prestegård Landbruksskole Forskningssenter for sau NORSØK (1986-2005) Privat stiftelse Bioforsk Økologisk (fra 2006) Garden er forpakta bort Bioforsk

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PENGER TIL BESVÆR 2016

PENGER TIL BESVÆR 2016 PENGER TIL BESVÆR 2016 BAKGRUNN På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har trappet opp arbeidet med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid med andre sentrale aktører på området. Opptrappingen

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon.

Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon. Potensiale og framtidsmuligheter for norsk fôrkornproduksjon. ANNE KJERSTI UHLEN 1, UNNI ABRAHAMSEN 2 OG MAGNE GULLORD 3 Institutt for plante- og miljøvitenskap 1, NLH, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Landbrukspolitikk og regional fordeling av produksjonen: Årsaker og Konsekvenser

Landbrukspolitikk og regional fordeling av produksjonen: Årsaker og Konsekvenser Landbrukspolitikk og regional fordeling av produksjonen: Årsaker og Konsekvenser Redegjør for kanaliseringspolitikken fra 1950- tallet Redegjør kort for den regionale spesialiseringen vi har hatt i norsk

Detaljer

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10.

LUNSJSEMINAR. Skog og landskap, Høgskoleveien 8, det store møterommet ved resepsjonen. Vi serverer frukt og drikke til matpakka. 10. Tid Mandag 27. februar kl 11.30 12.15 Terje Gjengedal: Fornybarfamilien Kan flere former for fornybar energi fungere sammen på en komplementær måte uten å konkurrere? Og har bioenergien en tydelig plass

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

innovative i Public Organic food Procurement for Youth Norges forskningsråd, Oslo 2. September 2010 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.

innovative i Public Organic food Procurement for Youth Norges forskningsråd, Oslo 2. September 2010 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk. ipopy økologisk mat til ungdommen! innovative i Public Organic food Procurement for Youth Sluttkonferanse Norges forskningsråd, Oslo 2. September 2010 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.no Hvorfor?

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO

FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO FOTO: BÅRD LØKEN/NN/SAMFOTO 21. APRIL Møteleder: Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue Alle foredragene vil bli holdt på engelsk med norsk oversettelse. 12.00-13.00 Lunsj 13.00-13.15

Detaljer

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse Ås. ricardo.holgado@bioforsk.no Potetcystenematodene (PCN) Globodera spp.

Detaljer

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket?

Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Landbruks- og matmelding og ny klimamelding Hva sier de om miljø, klima og energi fra landbruket? Innlegg på KOLA Viken Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ Kongsberg, 30. oktober 2012 Landbrukets andel av

Detaljer

Klimasmart storfeproduksjon

Klimasmart storfeproduksjon Storfekongressen 2016 Thon hotell Oslo Airport, 11. november Klimasmart storfeproduksjon Av Odd Magne Harstad Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Åsmund Langeland Felles ledermøte Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag 17 november 2015 Klimatiltak

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø?

Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø? Sulten på kunnskap. Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø? Nils Vagstad Bioforsk Den enkle sannhet Det finnes knapt noe som har større og meir omfattende miljøkonsekvenser enn landbrukets matproduksjon

Detaljer

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30. Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.11 2010 Bakgrunn Siste år større fokus på fôrkvalitet og fôropptak Engbelgvekster

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv. Svein Skøien

Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv. Svein Skøien Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv Svein Skøien Hva mener man i Europa? > The major challenge for the 21st century is a transition to sustainable

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 175 2006 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bye 2005 Bioforsk Jord og miljø Tittel: Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00 Fax: 64 94 70 10

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø

Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Nye trender og utfordringer innen mat og miljø Konferanse, 6. - 7. mai 2008 Program Matprogrammet Nye trender og utfordringer innen mat og miljø 6. - 7.mai 2008 Thon Hotel Arena Nesgata 1 2004 Lillestrøm

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving

Sennep som mellomvekst mot nematodar. Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sennep som mellomvekst mot nematodar Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Prosjekttittel: Dyrking av sennepsplante som tiltak mot PCN for å forbetre regional potetproduksjon Prosjekteigar: Norsk

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

God agronomi er godt klimatiltak

God agronomi er godt klimatiltak God agronomi er godt klimatiltak Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Røros 19.10.16 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs Jordkvalitet og jordas

Detaljer

Matproduksjon og mattrygghet

Matproduksjon og mattrygghet Matproduksjon og mattrygghet Til arbeidsgruppa for faglig organisering av det nye universitetet Øystein Johnsen IPM/UMB Spiseforstyrret A-magasinet nr. 33. 20. aug Overflod eller matmangel Spørsmålet er

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer