Terroir på norsk produkter med lokal identitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terroir på norsk produkter med lokal identitet"

Transkript

1 Terroir på norsk produkter med lokal identitet

2 Foredraget handler om: «Terroir» - på dagsorden i Bioforsk Lokale faktorer som påvirker produktkvaliteten til kjøtt og melk Bioforsk som bidragsyter til dokumentasjon av unike kvaliteter Bioforsks forskningsstasjoner i Norge

3 Bakgrunn Studiebesøk hos INRA Clermont-Theix «Herbivores Research Unit - Treårig strategisk institutt satsing ( ) med midler fra NFR - Prosjektgruppe: Bolette Bele Ragnar Eltun (prosjektleder) Odd-Arild Finnes Gustav Fystro Knut Anders Hovstad Marit Jørgensen Vibeke Lind Anna Gudrun Thorhallsdottir Jørgen Todnem Hanne Sickel Håvard Steinshamn

4 Hva er «terroir» og «terroirprodukter»? Terroir: «(.) et system, hvor det etableres et komplekst samspill mellom menneskelige faktorer (teknikk, kollektive praksiser), en jordbruksproduksjon og et fysisk miljø» (Amilien 2007) Et «terroirprodukt» er karakterisert av et spesifikt geografisk område, der det over en lengre periode har utviklet seg et samspill mellom lokale tradisjoner, lokale miljøforhold og lokale kunnskaper om hvordan det produseres (Hegnes 2012)

5

6 Prosjektgruppen har bl.a. fokusert på: Hva betyr «terroir» under norske forhold? Hvilke innholdsstoffer i beite- og fôrplanter kan påvirke kvaliteten til mjølk og kjøtt og på hvilken måte? Hvilke kjemiske stoffer i råvarene kan karakterisere opphavssted og type driftsform?

7 Variert naturgrunnlag for matproduksjon i Norge Faktorer som påvirker vekstforholdene: Berggrunn Løsmaterialer Jordsmonn Klima Klimavariasjon: Fra sør til nord Fra kyst til innland Fra lavland til fjell Store geografiske forskjeller men også lokale variasjoner

8 Variasjonene i forekomster av berggrunnstyper og løsmaterialer bidrar til den store variasjonen i naturgrunnlaget for norsk matproduksjon. Berggrunnstyper Kilde: Norge Digitalt, Norges Geologiske Undersøkelse

9 Løsmaterialer Kilde: Norge Digitalt, Norges Geologiske Undersøkelse

10 Klimaseksjoner Vegetasjonssoner

11 Gras- og urterik vegetasjon på morenemateriale, utvikla gjennom beiting med husdyr i generasjoner. I liene i fjelldalene representerer dette store beiteressurser. Fra Budalen, Sør-Trøndelag. Foto: B. Bele/Bioforsk.

12 På elveavsetningene i fjellet har folk ofte høstet vinterfôr. Fra Endalen, Sør-Trøndelag.. Foto: B. Bele/Bioforsk.

13 Stor variasjon i vegetasjonstyper og artssammensetning Strandengvegetasjon på Helgelandskysten. Foto: B. Bele Fjellbjørkeskog, rishei og lavrabber i Valdres

14 Tradisjonell økologisk kunnskap og lokal matidentitet Lokalt forankret kunnskap hos folk som lever nært på naturen Kan bidra til bevaring av biologisk mangfold og kulturbetingete naturtyper Kunnskap om f.eks. beiting i utmark, høsting av vinterfôr, ulike mat- og fôrplanter Kan bidra til lokale mathistorier og gir produktene merverdi Immateriell kulturarv

15 Illustrasjon: Bolette Bele

16 Fôret dyrene eter påvirker produktene Produktenes fettsyresammensetning: Beite gir sunnere fettsyresammensetning enn konservert fôr og kraftfôr Botanisk allsidige beiter gir gunstigere fettsyresammensetning enn grasdominerte beiter Botanisk allsidig surfôr gir gunstigere fettsyresammensetning enn grassurfôr Beite i fjellet gir gunstigere fettsyresammensetning enn beite i lavlandet

17 Stoffer som i varierende grad finnes i planter og som påvirker produktkvaliteten Omega 3 fettsyrer: alfa-linolensyre Vitaminer: E-vitamin (antioksidant) Beta-karoten: orange/gult fargestoff, antioksidant Andre sekundære plantestoffer: terpener, tanniner og fenoler: antibakterielle stoffer, bidrar antakelig til en gunstigere fettsyresammensetning i kjøtt og melk og kan også påvirke produktenes smak og modningsprosesser i ost Jod? Andre sporstoffer og vitaminer?

18 Dyrevelferd og produktkvalitet «Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø» (NFR 2005) Stress utløst av f.eks. håndtering av dyret og transport, påvirker mørheten til kjøtt Tilgang til beite er en viktig indikator på god dyrevelferd

19 «Terroir» og bærekraft «Terroir» handler i vid forstand om levende og innovative krefter, der grupper av folk kan skape livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn bygget på naturgrunnlag, felles kulturarv og identitet.

20 Hvorfor dokumentere egenskaper og forhold knyttet til «terroirprodukter»? Viktig for lokal næringsutvikling: Gir produktene tilleggsverdier som kan medføre økt etterspørsel og større betalingsvilje hos forbrukerne Har produktene særskilte gunstige effekter på human helse? Merking («Spesialitet», «Beskyttede betegnelser») krever dokumentasjon

21 Kunnskapsmangler og behov for tverrfaglig samarbeid Ungt forskningstema i Norge Mange uløste oppgaver knyttet til utvikling og innarbeiding av «terroir produkter» og markeder Manglende kunnskap og dokumentasjon om bl.a.: produktegenskaper relatert til sted/jord, genetikk, klima, kultur/identitet og driftsformer produktenes mulige helsemessige virkninger forbrukerpreferanser og forbrukeropplevelser bærekraftige driftsformer og produksjoner i vår tid Tverrfaglig forskningsfelt ønskelig med bredt samarbeid mellom samfunnsfaglige og naturfaglige forskningsmiljøer, produsenter, næringsaktører og forvaltning

22 Vil du vite mer? «Terroir på norsk husdyrprodukter med lokal identitet». Bioforsk FOKUS publikasjon under utarbeidelse. Takk for oppmerksomheten! Kystlynghei. Foto: B. Bele

Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam

Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam Hvordan kan slik kvalitet brukes til å markedsføre norsk lammekjøtt Fagmøte Prosjekt sau og utmark

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2011 2012) Melding til Stortinget Velkommen til bords 2 Meld. St. 9 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden.. 11 1.1 Landbruk og matsektor i utvikling... 13 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks-

Detaljer

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten SA Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten Vi vil forene mat og kultur

Detaljer

Utviklingsplan for landbruket i Modum

Utviklingsplan for landbruket i Modum Utviklingsplan for landbruket i Modum Utviklingsplan for landbruket i Modum - Økt produksjon, verdiskaping og anerkjennelse - Modum Bondelag, Modum Bonde- og Småbrukarlag, Modum Skogeierlag og Modum Kommune

Detaljer

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester NOTAT 2012 22 En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester VALBORG INGUNN PER CHRISTIAN KVAKKESTAD NEBELL RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

ER GENETISKE RESSURSER TRUET?

ER GENETISKE RESSURSER TRUET? ER GENETISKE RESSURSER TRUET? VARIASJON VERN Åpningsseminar VERDISKAPING NORSK GENRESSURSSENTER Hedmarksmuseet, Hamar 28.-29. november 2006 1 prof. Odd Vangen Department of Animal and Aquacultural Sciences

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/09 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 48 Prosjekt nr: 1034 Prosjekt tittel:

Detaljer

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden?

Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden? Kan bruk av lokale raser styrke merkevarebygging i matproduksjon i Norden? N G H r a p p o r t j u n i 2 0 0 4 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Arbeidsgruppas sammensetning... 4 3. Situasjonsbeskrivelser...

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Økologisk mat på sykehjem

Økologisk mat på sykehjem Masteroppgave Samfunnsernæring 2014 Økologisk mat på sykehjem Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Julia Kienlin Fakultetet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Innhold Tabeller og

Detaljer

Deres ref: 200830403-/721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL

Deres ref: 200830403-/721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Statens Landbruksforvaltning (SLF) Styret for Forskningsmidler/Styret for Avtalemidlene Avdeling omsetning og markedstiltak (AMT) Att.: Anders

Detaljer

Nytt fra Bioforsk Nord. Arktisk lam med potensial. Innhold: Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011. Prosjektnytt. Foto: Arne Ivar Hanssen

Nytt fra Bioforsk Nord. Arktisk lam med potensial. Innhold: Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011. Prosjektnytt. Foto: Arne Ivar Hanssen Nyhetsbrev fra Bioforsk Nord. Årgang 1. Nr. 2/2011 Nytt fra Bioforsk Nord Nyhetsbrevet gir deg en smakebit av prosjekter og tjenester i Bioforsk Nord. Våre tre avdelinger ligger på Tjøtta, i Bodø og i

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Instituttsektoren. Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor

Instituttsektoren. Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor Instituttsektoren Sentrale FoU-temaer Råvarer (produkt) Forbruker Råvarer prosessering Forskningsinst.

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse»

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse» Rapport fra 2012 dialogkonferansen «Laks og human helse» Tittel: Rapport fra dialogkonferansen «Laks og human helse» Forfatter(e): Morten Bergslien Kvalitetssikring: Eivind Helland Grading: Åpen Serienummer:

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger 210 B. Bele & A. Kroken / Grønn kunnskap7(3):210 215 Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger BOLETTE BELE Planteforsk Kvithamar forskingssenter ARE KROKEN Gårdbruker, Budalen Innledning

Detaljer

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE Forord til den norske utgaven Norsk genressurssenter har gleden av

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer