Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte."

Transkript

1 Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet. Det kan oppstå svikt i fortøyningsarrangementet med tilhørende svikt i fl ytekrage. Anlegget kan bli skadet på lokalitet. Flåten kan synke og dra med seg fl ytekrage og fortøyning. Årsaker til at faren oppstår - Eksempler Transport: Ustyr kan ha blitt pakket/emballert feil. Utstyr kan bli slept over havstrekk som medfører skade/ redusert levetid. Utstyr kan ha blitt løftet feil ved lasting og lossing. Fortøynings- og forankringsarrangement: Svikt i fortøyning og forankringssystem. Kontakt med båt/propell. Påkjørsel. Forskyvning av system. Tauverk i ankerline gnager mot bunn. Anker har ikke festet seg i bunn. Dårlig kvalitet på kjetting. Korrosjon/legering/splinter. Feil komponenter blir brukt. Slitasje mot andre komponenter. Progressivt kollaps/brudd av ankersystem. Flytekrage: Svikt i fl ytekrage Overbelastning fra ankersystem. Overbelastning fra notpose. Miljølaster kan dra fl yter under vannfl aten. Brudd i komponent/del av komponent. Utmatning. Uforutsett mekanisk prosess. Overbelastning fra tilleggsutstyr. Plassering av anlegg. Ustyr passer ikke sammen (eks bunnring og not). Flåte: Fortøyning sliter. Svikt i dimensjonering. Flåte synker og drar med seg anlegg. Eksempler på tiltak Generelt: Arbeid systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av de ansatte). Ha spesielt fokus på risikokartlegging og kontroll over kritiske punkter. Bestill fl yter og fortøyning i forhold til miljøkrefter på lokalitet. Bruk kvalifi serte montører og monteringslogg. Følg monteringsanvisninger og brukerhåndbøker. Ta kontakt med leverandør, dersom det er usikkerheter tilnyttet brukerhåndbøker. Bruk arbeidsmøter og utleggingsplaner. Bruk sikkert design. Ta hensyn til totaliteten. Ha ettersyn/kontroll før fi sken settes ut. Transport: Kontroller utstyret for skader før og etter transport. Fjern muligheter for at anlegget kan blir skadet. Gi avviksmelding til utstyrsleverandør dersom anlegget er skadet. Ha en plan for innfesting av slepetrosser og hjelpesystem. Vurder maksimal slepehastighet og tillatte bølge, strøm og vindlaster når slep foregår.

2 Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fortøyning og forankringsarrangement: Kvalitetssikring av lokalitetsanalyser for å unngå at en monterer anlegg uten kapasitet til å håndtere aktuelle miljølaster (bølger, is og strøm). Ta hensyn til at det vil komme økte laster som begroing, dødfi sk og nedising. Unngå fortøyning i overfl aten/senk fortøyningsliner med lodd (for eksempel for å unngå gnag, påkjørsel av båt etc). Bruk kjetting mot bunn slik at det ikke oppstår gnag. Hev tauliner fra bunn med fl yter. Sikre at all kjetting tåler de krefter de blir påført. Vær obs på montering av ekstrautstyr som dødfi skoppsamlere, bunnringer etc. Bruk kraftmålere på kraner/vinsj. Legg opp til at båter skal fortøyes separat. Unngå å ta båter inn til anlegget i dårlig vær. Unngå overbelastning fra ankersystem. Unngå overbelastning fra notpose. Sikre dimensjonering av ploganker, boltfester og lodd. Sikre koblingspunkt/plater. Unngå slitasje mot andre komponenter (gnag i koblingsbøye/plate, sjakkel og innfesting mot fl ytekrage). Flåte: Unngå å fortøye fl åte direkte til fl ytekrage. Ha riktig dimensjonering på fortøying. Vær sikker på at fl åten tåler miljølaster på lokaliteten (stabilitet og styrke) Unngå feillasting. Få oversikt over bunnforhold (f.eks ved bruk av 3D kart). Sørg for at lengde/dybde forholdet i liner har riktig vinkel. Sørg for riktig forspenning. Sørg for at bunnlodd/anker ikke dregger (tilpass bunnfester til lokalitetens dybde, topografi og bunntype). Ha god kommunikasjon med de som legger ut fortøyningene/ båtpersonellet. Ha nøyaktige kart over anlegget, fortøyninger og nøter. Sørg for god markering av fortøyninger. Ta hensyn til værforhold på lokaliteten. Ha god overvåking (f.eks kamera, ROV og dykker). Ha tilstrekkelig bemanning og utstyr ved montering. Eksempler på dokumentasjonskrav: Lokalitetsundersøkelse. Brukerhåndbøker og sertifi kat. Prosedyrer, rutiner og opplæring. Dykkerinspeksjoner. Produktsertifi kat. Dugelighetsbevis. Servicerapporter. Monteringslogg. Aktuelt regelverk IK Akvakulturforskriften 4 og 5. Driftsforskriften 5, 6, 7, 37, 38 og 39. NYTEK forskriften og NS Kildehenvisning: NS 9415 og NS 9415 tabell F.2: Risikovurderingstabell. Kontrollarbeid Fiskeridirektoratet. Rømmingsmeldinger fra oppdretter Fiskeridirektoratet. Rapport av rømmingshendelser i regi av FHL november 2004 fi sken rømmer.

3 Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Bilde 1: Et stålanlegg som er fortøyd inn til en plastring. Bilde 2: Bruk av kjetting av ulik kvalitet, tykkelse og Dette medfører både gnag på fortøyninger og skade på flyter. manglende feste. Bilde 3: En plastring som har dregget inn under et stålanlegg. Bilde 4: En forautomat som er montert slik at den vil påføre skade på flyter. Bilde 5: En usikker innfestning av hanefot. Bilde 6: Et nytt eksempel på haneføter som ikke er sikkert festet. I dette tilfellet kun over et flyteelement.

4 Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Bilde 6: En fortøyning hvor hovedstrekket går over flyter. Dette vil påføre krefter på flyter og gnag på tauverk. Bilde 8: Innfestning som er utsatt for gnag. Bilde 7: Et anlegg uten fortøyning på en side (ingen strekk med bøyer). Bilde 9: Innfesting utsatt for gnag. Bilde 11: Blir flåter festet inn til anlegg medfører dette at anlegg og flåte har ulik bevegelse. Dette vil påføre anlegg skade. Det er også en fare for at flåten synker og drar med seg hele eller deler av anlegget. Bilde 10: Landfeste som er svært utsatt for gnag.

5 Bilde 12: Et demperlodd som medfører gnag på line. Bilde 13: En flåtefortøyning som har kommet i kontakt med liner til flyter. Bilde 14: Et hovedstrekk hvor skipsanker ligger på fjell. Bilde 15: Et hovedstrekk hvor et sandanker ligger på fjell. Bilde 16: En bolt som er bøyd. Bilde 17: En kause som er feilmontert.

6 Bilde 18: En løs kause. Bilde 19: En kause som ligger på bunn. Bilde 20: En kjetting som gnager på en line. Bilde 21: En kjetting som har lagt seg under fjellknaus (under oppstramming). Bilde 22: En kjetting til blåse som har viklet seg rundt hanefot til fl yter. Bilde 23: En kort kjetting som medfører gnag.

7 Bilde 24: En kreativ loddemper. Bilde 25: Gnag på line. Bilde 26: Line som krysser line Bilde 27: Linegnag. Bilde 28: En manglende splint i sjakkel. Bilde 29: En ødelagt kordel.

8 Bilde 30: En forautomat som er festet på innsiden av flytekrage. Dette kan medføre økt fare for gnag på not og skade på flytekrage. Dersom forautomat løsner fra flytekragen kan den synke ned i noten å lage hull. Bilde 31: Et fartøy som påførte fortøyninger skade under en Bilde 32: Fortøyningene som ble skadet. undervannsundersøkelse. Bilde 33: Brudd i kjettinglenke. Bilde 34: Et anlegg som har kommet ut av posisjon. Grunnen var at en fjellbolt ble dradd ut av fjellet.

PS 2.2 Siler i kar. Fareområde PS2 Settefisk Vekst

PS 2.2 Siler i kar. Fareområde PS2 Settefisk Vekst Fareområde PS2 Settefisk Vekst PS 2.2 Siler i kar Eksempler på fareområder Siler kan bryte sammen foreksempel ved at det samles for mye dødfi sk i bunnen av karet. Levende fi sk vil da kunne rømme i sjø.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Dokumentpakke produktsertifikat

Dokumentpakke produktsertifikat KUNDE ADRESSE POSTNR/STED REFERANSE Sertifikat nr: Ordre nr: FORTØYNINGSSYSTEM FRA ERLING HAUG AS Dokumentpakke produktsertifikat Brukerhåndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside www.haug.no, eller ved

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller

Detaljer

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Kamera Basic HR Camera, Low Light HR camera, Super HR Camera, SmartEye Camera, SmartEye 360 Twin Camera 3 13.05.14 Oppdatert revisjon EBL IL/BP 2 27.01.14

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS Kvalitetssikringshåndbok operativ del Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS operativ del Revidert August 2012 Inger Lise A. Bølgen Kvalitetssikringshåndbok operativ del Innhold 1. Produksjon...

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Rapport. Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg. Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle

Rapport. Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg. Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle A408 - Åpen Rapport Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle Forfattere Trine Thorvaldsen Ingunn Marie Holmen Helene Katrine Moe SINTEF Fiskeri

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Rømmingssikker not for torsk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord

2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord Møtereferat 1 av 2 Vår dato Arkivnr 2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord Til deltagere på møtet, Referat møte om krav til

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU

AQUACULTURE NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU AQUACULTURE P R O D U K T K ATA L O G NOTLIN OPPDRETTSPOSER FORTØYNING AVLUSNINGSPRESENNING TAKNETT ORKASTNOT SERVICE OG IMPREGNERING KONSULENTTJENESTER DATABASER FOU TRADISJON FOR INNOVASJON Mørenot Aquaculture

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller

Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller Classification: Internal Status: Draft Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller Teknaseminar Ålesund februar 2008 Kjell Magne Tysnes, StatoilHydro 2 Agenda Fra Polly Crown til Safe Scandinavia

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007 Møtereferat Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig Dato: 06.-07. juni 2007 Tilstede: Lars André Dahle, Ellen Kjos-Kendall, Aud Alming, Arne Fredheim, Britt Stokke Lønaas,

Detaljer