BRUKERHÅNDBOK FEEDING FȎRFLÅTE. ID-nr. 2246

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK FEEDING FȎRFLÅTE. ID-nr. 2246"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK FEEDING FȎRFLÅTE ID-nr. 2246

2 Innholdsfortegnelse 1.0 PRODUSENT OG PRODUKTIDENTIFIKASJON Forord Kontaktinformasjon Krav til endring eller tilleggsarbeider Identifikasjon av flåte HOVEDKOMPONENTEN OG DENS BESTANDDELER Beskrivelse av flåte Fortøyningsfester Tillatte miljølaster Forutsetninger og begrensninger Avvik Definisjoner TRANSPORT OG LAGRING Slep av flåte Eksempel på slep Sjekkliste før slep Lagring av flåte MONTERING Montering og ombygging Behandling av flåte Krav til ettersyn/kontroll Program for ettersyn og vedlikehold GRENSESNITT MOT EKSTRAUTSTYR OG MOT ANDRE HOVEDKOMPONENTER Kapasitet i nedre fortøyningsfester Begrensninger mot andre hovedkomponenter KRAV TIL DRIFT AV HOVEDKOMPONENT Risikoanalyse/kontrollplan Lasting av flåte Lukking av dører og luker Fjerning av is- og snølast Side 2 av 17

3 6.5 Instruks for båtanløp Instruks ved dårlig vær Instruks ved tap av forankringsliner Instruks ved brann Instruks for innfestning av fôrslanger og strømkabler Innfestning av strømkabel Innfestning av fortøyningsliner Instruks for dokksetting av flåte Instruks for fjerning av ukurante komponenter VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN Rutinemessig ettersynprogram etter fortøyning av forflåte Rutinemessig ettersyn utføres ukentlig og/eller etter ekstraordinære hendelser Rutinemessig utvidet ettersyn, utføres 2 ganger pr. år og/eller etter ekstraordinære hendelser Rutinemessig utvidet ettersyn, utføres hvert 3 år og/eller etter ekstraordinære hendelser Registrering av vedlikehold Avviksmelding/logg Side 3 av 17

4 1.0 PRODUSENT OG PRODUKTIDENTIFIKASJON 1.1 Forord Hensikten med brukerhåndboken er å gi brukeren en god veiledning i bruk, drift og vedlikehold av flåten. Riktig bruk av flåten vil gi høyere driftssikkerhet og mindre risiko for skader. For å utnytte flåten optimalt er det viktig at brukeren gjør seg kjent med dens oppbygging, funksjonsmåte og hvilke begrensninger som finnes. Flåten godkjennes for bruk på spesifiserte lokaliteter som fremkommer i hovedkomponentbeviset. Flåten er ikke vurdert mht. personellsikkerhet og inneholder ikke dokumentasjon på installerte systemer. Brukerhåndboken er utarbeidet av Noomas AS, i samarbeid med. 1.2 Kontaktinformasjon Eier: Kontaktperson: Lars Ferdinand Øvergaard, tlf.: Produsent: Feeding Systems AS 1.3 Krav til endring eller tilleggsarbeider Dersom det skal foretas endringer på fôrflåten som kan ha innvirkning på flåtens stabilitet, styrke og kapasiteter skal dette skje i samråd med sertifiseringsselskap. Arbeid på flåtens elektriske anlegg må kun utføres av autorisert personell. 1.4 Identifikasjon av flåte Flåten har ID-nr HOVEDKOMPONENTEN OG DENS BESTANDDELER 2.1 Beskrivelse av flåte Byggeår flåte: Salmar Finnmark opplyser at stålflåten har en lastekapasitet på ca. 75 tonn fôr. Den har vært brukt i produksjon av fisk gjennom mange år. Flåtens hoveddimensjoner er målt til: L 10.0 m, B 7.0 m, H ca. 5.9 m. Side 4 av 17

5 2.2 Fortøyningsfester Flåten har 1 stk fortøyningsfeste oppe og nede i hvert hjørne noe som gir totalt 8 fester. Dette muliggjør at fortøyningsliner kan føres gjennom begge fester og forankres i pullerter på dekk. Ved inspeksjon av flåte er fortøyningsliner festet i nedre fester og i beregninger er det forutsatt denne løsningen. Alle fortøyningsfestene må kontrolleres ved ettersyn av flåte. Deformasjon og skader tillates ikke på festene. Bilde av fortøyningsfester oppe og nede Bilde av nedre fortøyningsfester Fortøyningsanalyse: Fortøyningen og fortøyningsarrangementet må tilpasses den lokaliteten som flåten skal operere i - og skal utarbeides, dokumenteres og installeres av sakkyndig virksomhet. 2.3 Tillatte miljølaster Dette begrenses av kapasitetene i fortøyingsfestene, og brukerne må være spesielt oppmerksom på at linelastene ikke blir høyere enn kapasiteten til festene. Lastene i fortøyningslinene avgjøres av linekonfigurasjon og miljølaster. 2.4 Forutsetninger og begrensninger Denne flåten har fått hovedkomponentbevis etter risikoanalyse mot rømming av fisk ved havari. Flåten har fått hovedkomponentbevis under forutsetning at den blir plassert slik på en oppdrettslokalitet at den ikke kan medføre noen fare for rømming av oppdrettsfisk om flåten skulle havarere. Avdrift ved bortfall av en eller flere fortøyningspunkt på flåten vil kunne medføre rømming. Flåten med tilhørende fortøyning og ekstrautstyr skal ikke på noen måte kunne være årsak til rømming pga skade på andre hovedkomponenter om den skulle synke/kantre der den blir plassert som del av oppdrettsanlegget på lokalitet. For utplassering av flåte på lokalitet må det for hvert tilfelle dokumenteres krav opplistet i Kontrollplan (side 2 i Hovedkomponentbeviset). Side 5 av 17

6 2.5 Avvik Behandling og vurdering av avvikets alvorlighet gjøres fortløpende. Hvis det oppstår deformasjoner i fortøyningsfester eller sprekker i konstruksjonen må dette utbedres umiddelbart. Andre avvik forsøkes lukkes hvis mulig uten slippsetting. Avvikene registreres med avviksnummer og lagres i bedriftens IKT system. Sikkerheten mot rømming av fisk skal alltid være førsteprioritet. 2.6 Definisjoner NS 9415 Signifikant bølgehøyde Vs Vc Norsk standard for flytende oppdrettsanlegg med tekniske krav til; lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift av hovedkomponenter og krav til funksjonalitet for det flytende oppdrettanlegget. Hensikt: redusere risiko for rømning som følge av teknisk svikt og feilbruk. Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering Strømhastighet Strømhastighet, midlet over en 10 min. måleperiode og med returperiode på 10 år Ettersyn Risikoanalyse Flåte Nytec Systematisk undersøkelse/gjennomgang, gjerne visuelt, av at utstyr tilfredsstiller de kravene som er satt. Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Flytende arbeidsstasjon med en bruttolast på over 50 bruttotonn, frittliggende eller integrert, med teknisk utstyr for å utføre visse funksjoner knyttet til oppdrett. Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til akvakultur. 3.0 TRANSPORT OG LAGRING 3.1 Slep av flåte Ved slep av flåte skal det på forhånd foreligge prosedyre for slep. Fortøyningsfester benyttes ved slep av flåte. Slepekriterier: 1. Alle punkter beskrevet skal være utført og akseptert av kaptein ombord 2. Ingen løse gjenstander. skal forefinnes på dekk 3. Værforhold: Vindstyrke: Maks 10 m/s. Signifikant bølgehøyde skal ikke være over 1,5 meter. 4. Slepets fart tilpasses værforholdene og slepets lengde. ( ca 4 knop) 5. Nødwire (trosse) arrangeres klar på lekter, tilkoblet hanefot festet på akter pullerter. 6. Slepebåt skal også føre reserve wire, utstyr for skifting av hanefot hvis skade og reserve sjakler. 7. Alt utstyr skal være med gyldig sertifikat. 8. Alle påkrevde sertifikater for slepebåt og offiserer skal være gyldige, dette inkluderer også navigatørenes farledsbevis for strekningen som skal slepes. 9. Korrekte dag og nattsignaler for slep skal føres. Side 6 av 17

7 3.1.1 Eksempel på slep Eksempel på slepe arrangement Side 7 av 17

8 3.2 Sjekkliste før slep Følgende punkter skal være utført, inspisert og akseptert av slepebåts fører før avgang: - Hoveddør skal sikres mot mulig sjø som kan slå inn oppholdsrom. - Alt inventar skal være sjøsikret og kunne motstå vanlig slingring. - Evt. Svanehalser, eksosrør og lignende åpninger som er over dekksnivå skal være tett. Luker og skal være lukket med terser. - Utstyr på dekk skal sikres. 3.3 Lagring av flåte Når flåte ikke er i bruk skal denne lagres i godkjente fortøyninger. Det er viktig at kapasiteten i fortøyningsfestene ikke overskrides selv under lagring. Ved lagring på land eller ved kai må flåten sikres tilstrekkelig. Figuren viser eksempel på fortøyningssystem for flåte ved kai 4.0 MONTERING 4.1 Montering og ombygging Reparasjoner og ombygginger på flåten skal skje på godkjent verksted og av personell med sertifikater for å kunne utføre arbeidet (jf. NS 9415, kap ). Den som er ansvarlig for fortøyning av flåten på lokalitet, må kunne dokumentere erfaring fra lignende arbeidsoperasjoner. Før flåten fortøyes skal flåtens fortøyningsfester kontrolleres for slitasje eller deformasjoner. Side 8 av 17

9 4.2 Behandling av flåte Det skal påføres grunning og maling for beskyttelse etter sveising og reparasjoner på stål. 4.3 Krav til ettersyn/kontroll Før flåten tas i bruk skal monteringen kontrolleres mht fortøynings arrangement og kapasiteter i fortøyningsfester. Er det forbindelse mellom flåte og anlegg (eks. fôrslanger og strømkabel) skal innfestninger kontrolleres. Hvis flåte havarerer (avdrift, havari) skal ikke anlegget påvirkes av dette. Utførelse av kontroll skal dokumenteres (Se skjema Kap 7.3). Ettersyn utføres iht. ettersynsplan (Kap 7.4, 7,5). NB! Alt ettersyn skal utføres og signeres av kompetent personell. NB! Ved fortøyning av flåte i område hvor anleggets fortøyninger, flytekrager og not befinner seg skal det foretas en risikovurdering. 4.4 Program for ettersyn og vedlikehold Det er utarbeidet en sjekkliste for ettersyn og vedlikehold etter montering, samt hvordan dette skal utføres i driftsfasen av flåten. Detaljer er spesifisert i ettersyn- og vedlikeholdsprogrammet i kapittel 7, og skal følges. Programmer består i hovedsak av: 1. Rutinemessig ettersynprogram etter montering flåte. 2. Rutinemessig ettersyn- og vedlikeholdsprogram i driftsfasen av flåte. 5.0 GRENSESNITT MOT EKSTRAUTSTYR OG MOT ANDRE HOVEDKOMPONENTER 5.1 Kapasitet i nedre fortøyningsfester Tillatt linelast (linelast inkludert lastfaktor) rett ut for innfestningsøyet (jfr. figur til venstre), settes til 24 tonn. Tillatt linelast med linestigning 20 og 10 på skrå settes til 12 tonn. Side 10 av 17

10 5.2 Begrensninger mot andre hovedkomponenter Ved bruk av ekstrautstyr (strømkabel, foringsslanger, etc) som forbinder flåten til flytekrage skal dette være det svakeste punktet og ikke føre til skade på flytekrage eller not hvis flåte havarerer. NB! Flåten skal ikke fortøyes direkte i flytekragenes fortøyninger eller direkte i flytekrager. 6.0 KRAV TIL DRIFT AV HOVEDKOMPONENT Drift av forflåte skal utføres i henhold til normative krav fastsatt av myndigheter gjennom forskrifter, lover og standarder utarbeidet for flytende oppdrettsanlegg. 6.1 Risikoanalyse/kontrollplan Kontrollplan skal fylles ut når flåte er fortøyd på lokalitet og henges opp sammen med Hovedkomponentbeviset for flåten på et godt synlig sted. nr kontroll dato sign 1 Det er kontrollert og dokumentert at ingen av fortøyingsfestene på flåte/lekter får større last fra fortøyningene en det som den 3D kapasiteten tilsier. 2 Det er kontrollert og dokumentert at fortøyningene til flåten er montert til flåtens festepunkt iht godkjente monteringsbeskrivelser. 3 Det er kontrollert og dokumentert at ingen av fortøyningslinene til flåten kommer i konflikt med andre hovedkomponenter (flytekrager, nøter, fortøyning) om flåten skulle synke eller kantre der den er fortøyd. 4 Det er kontrollert og dokumentert at ingen av fortøyningslinene til oppdrettsanlegget kommer i konflikt om flåten skulle synke eller kantre der den er fortøyd. 5 Det er kontrollert og dokumentert at det ikke er noen forbindelse mellom flåten og andre hovedkomponenter som skaper konflikt om flåten skulle synke eller kantre der den er fortøyd. 6 Det er kontrollert og dokumentert at flåten ikke kommer i konflikt med oppdrettsanlegget om det skulle oppstå avdrift pga linebrudd. 7 Det er kontrollert og dokumentert at flåten ikke kommer i konflikt med oppdrettsanlegget om det skulle synke etter avdrift pga linebrudd / ulykkestilstander. 8 Det foreligger brann og sikkerhetsplan. 9 Det foreligger oppdatert og godkjent ettersyn og vedlikeholdsplan med logg for signering av utført handling på flåten. Dette er en kopi og skal følge brukerhåndboken. Orginal Kontrollplan følger Hovedkomponentbeviset. Side 10 av 17

11 6.2 Lasting av flåte Flåten skal aldri lastes mer enn dens kapasitet. Minimum fribord med maksimal nyttelast (forutsatt jevnt fordelt last): 0.8 m. Fribordet er angitt i senter flåte. Planlagt lasting og lossing bør gjennomføres for å unngå krengning av flåten. Varig krenging av flåte tillates ikke. Det må ikke settes ned last på dekk utover en pallelast på 3 tonn. 6.3 Lukking av dører og luker Dør og luker skal være i lukket posisjon til enhver tid. Dersom dører og luker benyttes i forbindelse med arbeidsoperasjoner skal de bare være åpne når arbeidene foregår. Dører og luker skal aldri forlates i åpen stilling. 6.4 Fjerning av is- og snølast. Snø- og islast vil normalt ikke være til fare for flåtens stabilitet eller andre forhold. Den vil imidlertid kunne hindre normal drift og utgjøre en betydelig HMS fare. Det er derfor viktig at snø og is fjernes der hvor det er til hinder for driften og til fare for personell sikkerhet. Nedising: Dersom flåten blir utsatt for nedising fra sjødrev som fryser på flåten må det tas forholdsregler. Dersom det bygger seg opp is på strukturene som rekkverk, etc. kan denne fjernes med bankeredskap som hammer eller andre banke verktøy. Arbeidene må foregå med aktsomhet slik at det ikke oppstår skade på flåten og utstyr. 6.5 Instruks for båtanløp På dekk finnes fortøynings pullerter som skal benyttes til båt trosser. Større fartøyer bør generelt manøvrere seg inn til flåten med sidepropellere. Ved sterk vind og store bølger må det vurderes hvorvidt det er forsvarlig og ha båt anløp. Dette må vurderes av mannskap på anlegg og skipper på fartøy. 6.6 Instruks ved dårlig vær Dersom det er meldt ekstremt vær med vind, bølger og strøm skal det tas forholdsregler. Alle dører og luker stenges. Alt løst materiell på dekk sikres eller flyttes inn i flåten. Flåten vil få noe bevegelse pga bølger og løst materiell i innredning etc. må sikres. Fartøy skal ikke være fortøyd til flåten i ekstremt vær. Side 11 av 17

12 6.7 Instruks ved tap av forankringsliner Ved brudd i forankringsliner eller fortøyningsfester må dette utbedres snarest. Tiltak må da iverksettes for sikring av flåte. Når skader registreres må det straks settes i verk tiltak som sikrer flåten mot drifting og ny forankring må etableres så snart forholdene tillater det. Fartøy med slepe kapasitet må rekvireres inntil nye ankerliner er montert. NB! Skader på forankringsliner og fester kan også oppstå som følge av berøring med fartøy. 6.8 Instruks ved brann Brann- og sikkerhetsplan er opphengt i flåten. Varer som lagres i flåten kan utgjøre brannfare. Generelt bør lett antennelig materiell og brennbare væsker ikke lagres nede i flåten. NB! Ved brann i flåte stenges lufttilførsel hvis mulig (luftekanaler, dører og luker). Slukning av brann under dekk må bare utføres av personell med opplæring og relevant sluknings utstyr. Mindre brann tilløp kan slukkes med håndapparater. Evakuer flåte snarest mulig hvis situasjonen kommer ut av kontroll. 6.9 Instruks for innfestning av fôrslanger og strømkabler Fôrslanger skal festes til forflåte og flytekrager slik at innfestningspunket er det svakeste leddet. Ved eventuelt havari/avdrift av flåte skal ikke fôrslanger forårsake skade på flytekrage/not. Fôrslanger skal ikke festes direkte i notposen. NB! Innfestningspunkt skal være det svakeste punktet 6.10 Innfestning av strømkabel Strømkabler skal på lik linje med fôrslanger festes til forflåte og flytekrager/anlegg på en slik måte at innfestningspunktet er det svakeste leddet. Ved havari/avdrift av flåte skal ikke strøm kabel forårsake skade på flytekrage eller not. Alternativt kan strømkablene legges langs bunnen for å eliminere faren for skade på flytekrage hvis havari skulle skje. Strømkabler skal ikke festes direkte i notposen. Det er oppdretters ansvar og dimensjonere innfestningspunktene etter dette. NB! Innfestningspunkt skal være det svakeste punktet Side 12 av 17

13 6.11 Innfestning av fortøyningsliner Innfestning av fortøyninger skal gjøres av kyndig personell som har erfaring fra lignende operasjoner. Utlegging av fortøyninger skal gjøres i henhold til fortøyningsplan/analyse. Etter montering skal fortøyningskonfigurasjon kontrolleres opp mot fortøyningsplan/analyse. Ved avvik fra dette må ny fortøyningsanalyse utføres Instruks for dokksetting av flåte I forbindelse med dokksetting skal flåte være uten last Instruks for fjerning av ukurante komponenter Defekte deler som demonteres skal bringes i land og deponeres i godkjent kildesorterings anlegg. Side 13 av 17

14 BRUKERHÅNDBOK FÔRFLÅTE 7.0 VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN Rengjøring/fjerning av begroing i sjø bør gjøres hvert år. Villa Artic AS 7.1 Rutinemessig ettersynprogram etter fortøyning av forflåte. Hva Hvordan Ok Avvik nr Dato Signatur Posisjon forflåte Er flåte fortøyd i planlagt posisjon. Fortøyningsfester Beregninger fortøyninger Fortøyninger Innfestning Ekstrautstyr Kontroller at det er tilstrekkelig kapasitet i flåtens fortøyningsfester. Kontroller at faktisk linekonfigurasjon stemmer med input data i fortøyningsanalyse Er flåtens fortøyninger under anleggets fortøyninger Er innfestning av fortøyning gjort etter brukerhåndbok for flåten Er innfestninger gjort etter brukerhåndbok Registrerte avvik skal overføres til avviksmelding for nærmere beskrivelse og gjennomføring av tiltak. NB: Rutinemessig ettersynprogram skal utføres og signeres av komponent person. 7.2 Rutinemessig ettersyn utføres ukentlig og/eller etter ekstraordinære hendelser. ID nr flåte_: Uke Signatur Hva Hvordan Kontrollert Dato Kontroll av fortøyningspunkt Kontroller festepunkter intakte. Det tillates ikke sprekker eller deformasjon av festene. Kontroll av pullerter og flåte Innfestning av fortøyning Innfestning av ekstrautstyr Posisjon flåte Kontroller at pullerter er intakte og skrog intakt. Kontroller flåte for vanninntrengning. Visuell kontroll av sjakler og sekundærsikringer. Kontroller at forbindelser mellom flåte og anlegg er montert slik at innfestningspunktene slites før skade på flytekrage og/eller not skjer (ved havari/avdrift). Kontroller at flåte ligger fortøyd i opprinnelig posisjon. Registrerte avvik skal overføres til avviksmelding for nærmere beskrivelse og gjennomføring av tiltak. NB: Rutinemessig ettersyn skal utføres og signeres av komponent person. Side 14 av 17

15 BRUKERHÅNDBOK FÔRFLÅTE Villa Artic AS 7.3 Rutinemessig utvidet ettersyn, utføres 2 ganger per år og/eller etter ekstraordinære hendelser. ID nr flåte: År Signatur Hva Hvordan 1: 2: Kontroll av brann- og Kontroller at brannslukning- og sikkerhetsutstyr utstyr virker sikkerhetsutstyr etter sin hensikt. Kontroll av evnt. sinkanoder Kontrolleres for tæring. Innfestning av fortøyning Kontroller at innfestningen er iht brukerhåndboken. Kontroll av flåte, innside. Kontroller at det ikke er sprekker i området rundt fortøyningsfestene. Skott undersøkes for skader. Kontroll av flåte utvendig Skrog kontrolleres for skader (tæring, deformasjon etc). Kontroller at det ikke er utrivning av fenderfester. Registrerte avvik skal overføres til avviksmelding for nærmere beskrivelse og gjennomføring av tiltak. NB: Rutinemessig utvidet ettersyn skal utføres og signeres av komponent person. 7.4 Rutinemessig utvidet ettersyn, utføres hvert 3 år og/eller etter ekstraordinære hendelser. ID nr flåte: År Signatur Hva Hvordan Kontroll av flåte undervann Kontrolleres for skader visuelt. Evnt. sinkanoder Skiftes Utvidet kontroll av fortøyningsfester Kontrolleres for skader, sprekker og deformasjoner. Evnt. kjølerør Kontrolleres for skader og tæring. Registrerte avvik skal overføres til avviksmelding for nærmere beskrivelse og gjennomføring av tiltak. NB: Rutinemessig utvidet ettersyn skal utføres og signeres av komponent person. Side 15 av 17

16 BRUKERHÅNDBOK FÔRFLÅTE Villa Artic AS 7.5 Registrering av vedlikehold Hva Hvordan Resultat/merknader Dato utført Signatur Fortøyningsfester Påføres evnt. beskyttelseslag. Rengjøring av flåte Flåte undervann Flåte overvann Evnt. sinkanoder Annet: Spyles med høytrykk undervanns. Evnt. bunnsmøring av flåte Maling av flåte Bytte av sinkanoder 7.6 Avviksmelding/logg Flåte ID Avvik nr Dato Signatur Type ettersyn Beskrivelse av avvik / hendelse Tiltak (hva skal gjøres) prosedyre / plan Gjennomførte tiltak (hva er gjort) Resultat etter utført tiltak Avvik lukket Dato Signatur Side 16 av 17

17 BRUKERHÅNDBOK FÔRFLÅTE Villa Artic AS Flåte ID Avvik nr Dato Signatur Type ettersyn Beskrivelse av avvik / hendelse Tiltak (hva skal gjøres) prosedyre / plan Gjennomførte tiltak (hva er gjort) Resultat etter utført tiltak Avvik lukket Dato Signatur Flåte ID Avvik nr Dato Signatur Type ettersyn Beskrivelse av avvik / hendelse Tiltak (hva skal gjøres) prosedyre / plan Gjennomførte tiltak (hva er gjort) Resultat etter utført tiltak Avvik lukket Dato Signatur Side 17 av 17

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Martin Søreide, Teknisk Direktør / CTO Aqualine AS Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen

Detaljer

Forvaltning av rømt fisk

Forvaltning av rømt fisk Forvaltning av rømt fisk Tor-Arne Helle Oslo 8.10.2014 Tema Tilnærming rømming Rømt laks - ansvarsområder Observasjoner avvik Forståelse av regelverk Videre arbeid Rømmingssituasjonen Utfordring og tilsynsstrategi

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Eksempler på fareområder Utstyr får skader/feil /mangler som skyldes bruk, vær forhold, svekkede deler, hærverk eller lignede. Utstyret får svekkelser

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske flyttbare innretninger. Kapittel 2. Fremdriftskraft og slepekraft

Kapittel 1. Virkeområde. 1 Virkeområde Forskriften gjelder for norske flyttbare innretninger. Kapittel 2. Fremdriftskraft og slepekraft Forslag til forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment Skjema B-01 AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment TILTAKSHAVER: Oslo Havn KF PA-bok Del B Side: 1 av 1 KONTRAKT AVVIK NR. DATO NAVN PÅ AVVIKET 23 HAV05 Lnr.195

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat Akkrediteringsdagen 8. sept. 2014 Erfaringer fra bedømming av fortøyningsanalyse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis Lars André Dahle, teknisk bedømmer I følgende rekkefølge: Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT Til akkrediterte organ Saksbehandler: Øyvind Olsen Iht. mottakerliste Telefon: 48263374 Seksjon: Tilsynsseksjonen Vår referanse: 15/8381 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2015 Deres dato: Att: EKSTRAUTSTYR

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

FRØYA KOMMUNE SKATTETAKSTNEMDA. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: Møtested: Møtedato: Kl. Møterom C 21.04.2016 15:00-16:00

FRØYA KOMMUNE SKATTETAKSTNEMDA. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: Møtested: Møtedato: Kl. Møterom C 21.04.2016 15:00-16:00 FRØYA KOMMUNE SKATTETAKSTNEMDA Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Møterom C 21.04.2016 15:00-16:00 Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar

Livet i havet vårt felles ansvar Disposisjon Kapittelvis gjennomgang av hovedelement i forskriften Spørsmål og svar Fiskeridirektoratet oppfølging fra vår side. FORMÅL: Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk GEOGRAFISK

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-238-2003 Bergen, 15.12.2003 ANY/EW FORSKRIFT OM KRA

Detaljer

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01.

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01. I IIP Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no c15 Revisjons nr. 3 tde Dato: 01.01.2013 (t111 Revidert av Yngve Askeland aquastructures..m, 1.2 Produktinformasjon

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

Fremdriftskraft og slepekraft

Fremdriftskraft og slepekraft Forskrift 4. desember 2015 om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger (slepeforskriften) Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 4. desember 2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Mottak & oppstarts veiledning for Flåte AC650P. 0 29.09.2015 Approved AHN AKU A 27.08.2015 Issued for IDC AHN AKU Rev. Date Issued.

Mottak & oppstarts veiledning for Flåte AC650P. 0 29.09.2015 Approved AHN AKU A 27.08.2015 Issued for IDC AHN AKU Rev. Date Issued. Mottak og oppstarts veiledning for fôrflåte 0 29.09.2015 Approved AHN AKU A 27.08.2015 Issued for IDC AHN AKU Rev. Date Issued Issued Appoved by by Project no.: 95683 Mottak & oppstarts veiledning for

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT. Livet i havet vårt felles ansvar

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT.  Livet i havet vårt felles ansvar Hvor trykker skoen? Erlend Hopsdal Skjetne, KHT Fagmøte Forankring, Værnes 15. september 2016 Innhold Innledning Rømmingshendelser og tiltak knyttet til fortøyning Fortøyning en prioriteringsområde for

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN.

MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Fiskeridirektøren Bergen, den 18.3.1966. MELDINGER FRA FISKERIDIREKTØREN. Midlertidiga torskrifter for fartøyer som driver fiske med kraftblokk og ringnot (dekksnurpenot) fastsatt av SjØfartsdirektoratet

Detaljer

Regelverk og Designmetoder

Regelverk og Designmetoder Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, 26-27 februar 2008 Kjell

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak

Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak Miljøvennlige og rømmingsforebyggende tiltak - Rømming av oppdrettsfisk - Utslipp av kobber Programkonferansen havbruk, Bergen, Mars 2006 Arne Fredheim 1 Innhold Introduksjon Offentlige krav til teknisk

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Dokument ID: Versjon 1.0 Dato opprettet: 05.12.2017 Revidert: Hvem gjelder faktaarket for: Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Brønnbåter som vare- og tjenesteleverandører

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift fra 1. januar 2015 Nye skip inngått kontrakt 1. januar

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Sikker Fisker 29 - Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Karstein Skogheim senioringeniør Svolvær regionskontor Foto K.Skogheim Hjemmel for å foreta uanmeldt inspeksjon Skipssikkerhetsloven Kapittel 10,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER

BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER Gjelder f.o.m 2011 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok for oppdrettsnøter Denne brukerhåndboken er ment som en rettledning til våre kunder, for å unngå at noten blir brukt på en

Detaljer

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring

West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring West Epsilon Løfteklave hendelse Erfaringsoverføring og læring Stavanger 16.oktober 2008 Petroleumtilsynet Entreprenørseminar Frank S.Schieldrop Weatherford Norge AS 0 West Epsilon - Løfteklave hendelse

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Manuelle koblinger 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr www.aqualog.no harald@aqualog.no Komplett verktøy for loggføring: Alt i ett system Alltid tilgjengelig Enkel rapportering Leverandøruavhengig

Detaljer

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv TEKMAR 2010 Eksponert oppdrett vil eller må; visjon eller virkelighet? Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 Arbeider utført ved Dåfjorden slipp Etter M/F Folgefonn I sin ankomst til Norge i juni 2010 ble

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon Dokumentasjon Teknisk dokumentasjon FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon TEK 10 Kap. 4 4-1 Ansvarlig PRO og UTF skal fremlegge nødvendig dokumentasjon for igangsetting, forvaltning, drift og

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Vi har dessverre opplevd tre hendelser med bruddanvisning på flyterør for Omega merder levert frem til 2012. Dette skyldes trolig

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning. Sammensatte kjettingredskap

Bruksanvisning. Sammensatte kjettingredskap Bruksanvisning for Sammensatte kjettingredskap Norsk Bruksanvisning for sammensatte kjettingredskap «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Dok.ID: D Ansvar 1.0 Formål Administrerande direktør har ansvar for: - at verksemda har ein oppdatert beredskapsplan.

Dok.ID: D Ansvar 1.0 Formål Administrerande direktør har ansvar for: - at verksemda har ein oppdatert beredskapsplan. Kvalitetssystem Beredskapsplan ved rømming av fisk Utgåve: 9.01-01.11.2016 Oppdatert av: RK Dok.ansvarleg: RK Godkjent av: VH Første utgåve: 01.11.2005 Dok.ID: D00113 Beredskapsplanen skal sikra at rømming

Detaljer

Vurdering av rømmingshendelser orkanen «Nina»

Vurdering av rømmingshendelser orkanen «Nina» Vurdering av rømmingshendelser orkanen «Nina» etter Tittel: Evaluering av rømmingshendelser etter orkanen «Nina» År (nr): 2015 Arkivsaksnummer: 15/2123 Saksansvarlig: Tor-Arne Helle Ansvarlig avdeling:

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Fareområder PM2 Matfisk-vekst PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum Dato: 08.12.2014 (endret 15.06.2015) Kontaktperson: Berit Johansen Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Dødfiskoppsamler i

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer