Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not."

Transkript

1 Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring. Noten bli skadet når den skal over fra oppdretters kai til båt. Noten bli skadet når den settes i sjø (fra båt til fl ytekrage). Noten bli skadet under transport fra oppdretter til notverksted. Årsaker til at faren oppstår - Eksempler Transport og lagring: Noten er ikke emballert tilfredsstillende. Truck kan påføre skade på noten. Sol og gnag fra dyr kan skade noten. Spiker i paller, skarpe kanter, løse gjenstander kan påføre skade på emballasje og not. Tidspress, mørkt, kranbruk. Båtdekk kan ha skarpe kanter, pullerter og løse ting på dekk. Montering: Feil montering av notpose muliggjør kontakt med andre komponenter. Lodd, bunnringer, og dødfi skoppsamlere blir montert slik at det oppstår gnag, rifter og krefter på not. Noten kan bli løftet på steder/punkter som ikke er beregnet at en påfører krefter. Konstruksjonsmangler medfører at noten som havarerer. Feil håndtering av båt (propellskade og påføring av krefter). Feil dimensjonert notutspiling/lodding. Noten er ikke beskyttet/forsterket mot drivgods og drivis. Noten passer ikke i fl yter pga. krymp i notlin. Not og lodd blir hevet opp, uten å heve loddene gradvis rundt merden. Belastningen på noten blir for stor. Det brukes for kraftig maskineri/utstyr uten å ha oversikt over krefter man påfører noten i forhold til hva noten tåler. Noten blir ikke innfestet til fl ytekrage. Nøter kan være slitt, utsatt for gnag og falmet av sol. Etterkontroll blir ikke utført. Eksempler på tiltak Generelt: Arbeid systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av de ansatte). Ha spesielt fokus på risikokartlegging og kontroll over kritiske punkter. Bruk kvalifi serte montører og monteringslogg. Følg brukerhåndbøker og monteringsanvisninger Dersom det er usikkerheter tilnyttet brukerhåndbøker, ta kontakt med leverandør. Området rundt dødfi sksystemet er ikke forsterket mot predatorer. Gnag fra utspilingstau, kjetting, løftetau og haneføtter. forts. neste side

2 Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Bruk utleggingsplaner. Bruk sikkert design. Ta hensyn til totaliteten. Fullfør påbegynt arbeid. Ha ettersyn/kontroll før fi sken settes ut. Personell som skal bruke kran/vinsj må ha relevant opplæring og erfaring. Bruk kraftmålere på kraner/vinsj. Ha god etterkontroll av noten før fi sken blir satt ut. Transport og lagring: Ha kontroll på transportskjeden (slik at noten og ekstrautstyr pakkes og transporteres på en sikker måte). Sjekke noten for skader når emballasjon fjernes. Utfør mellomlagring innendørs. Dersom noten hektes; utfør reparasjon med fargetråd slik at notverkstedet kan fi nne igjen skaden. Gi avviksmeldingen til notverkstedet. Montering: Ha god kommunikasjon med båtpersonellet. Ha god opplæring på de som skal montere noten. Ha nøyaktige kart over anlegget, fortøyninger og nøter. Ta hensyn til værforhold på lokaliteten (strøm, vind og bølger). Ha god overvåking (f.eks kamera, ROV og dykker). Ha tilstrekkelig bemanning ved montering av not/notskifte. Løft på steder som er merket og tåler belastning. Unngå skjevhetsbelasting av notlinet. Ha tilstrekkelig med utstyr (båter med kraner/vinsjer/ruller). Ha et arbeidsmøte før en starter operasjonene. Ved innfesting av nøter som må det sikres at belastnigen. er på fl yter, ikke stolper. Vær obs på montering av ekstrautstyr som dødfi skoppsamlere, kamera, biomasseramme, pumper, strømsettere etc. Eksempler på dokumentasjonskrav Lokalitetsundersøkelse. Brukerhåndbøker, notkort og sertifi kat. Prosedyrer, rutiner og opplæring. Produktsertifi kat. Dugelighetsbevis. Servicerapporter. Dykkerrapporter. Aktuelt regelverk IK Akvakulturdriftsforskriften 4 og 5. Driftsforskriften 5, 6, 7, 8, 37, 38, 39. Nytekforskriften og NS Kildehenvisning: NS 9415 og NS 9415 tabell F.2: Risikovurderingstabell. Kontrollarbeid Fiskeridirektoratet. Rømmingsmeldinger fra oppdretter Fiskeridirektoratet. Rapport av rømmingshendelser i regi av FHL 2004 fi sken rømmer.

3 Fareområde PM2 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Bilde 1:En not som ikke er festet inntil flytekragen og heller ikke opp til rekkverket. Bilde 2: Innfester en også til flytekragen vil ikke fisk ha mulighet fisk ha mulighet til å svømme over. Dette krever imdilertid at avstanden mellom innfestning er korte nok. Bilde 3: En innfestning utenom ordinær innfesting til løkken på stavtauet. Bilde 4: En not som ikke er festet til flytekrage. All vekt er på rekkverk som ikke er dimensjonert til å tåle slike belastninger. Ryker rekkverket er det rømming. Bilde 5: Et nytt tilfelle med farefull innfesting av not.

4 Bilde 6: En innfestning som utsetter noten for gnag. Bilde 8: En skisse (kilde: Sintef) over en not med bunnring. Skadetilfeller har vist at det er fare for slitasje som skyldes i de fleste tilfellene liten horisontal avstand mellom bunnringkjetting og notvegg. Bilde 7: En forslange som går gjennom en not som ikke er tilpasset denne løsningen. Bilde 9: Hull forårsaket av gnag fra kjetting (kilde Sintef). Bilde 10: En not med bunnring som blir utsatt for strøm i en modelltank (kilde: Sintef).

5 Bilde 11: Et anlegg som er utsatt for sterk strøm. Bilde 12: Flytekragen på samme lokalitet som er utsatt for strøm. Bilde 13: Strømmen tar tak i noten. Bunnringen som er festet på noten har ikke kapasitet til å spile ut noten. Bilde 14: Hvor mye noten blir påvirket av strømmen. Bilde 15: Noten berører kjetting som går ned til bunnringen. Bilde 16: Kjettingen har slitt på noten.

6 Bilde 12: Et innvendig lodd som kan medføre gnag. Bilde 13: Lodd og loddfeste. Denne ordningen kan medføre gnag på not. Bilde14: En not som ikke er tilpasset flyter. Bilde 15: Blåskjell som har festet seg på noten. Bilde 16: Blåskjell som har festet seg på noten. Bilde 17: Et hull i bunntindel i innfestningspunktet.

7 Bilde 18: Hull etter håndtering av not. Bilde 19: Hull fra pigghå. Bilde 20: Hull i not fra kjetting til bunnramme. Bilde 21: Hull i tindel etter storm. Bilde 22: Hull i tindel etter storm. Bilde 23: En håv som ikke treffer senter.

8 Bilde 23: Oppsamling av dødfisk. Bilde 25: Pigghå utenfor notvegg. Bilde 27: En innfestning utenom ordinær innfesting (til løkken/innfestningspunkt i stavtauet). Bilde 24: Oppsamling av dødfisk ved siden av håv. Bilde 26: En slakk bunn.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

PS 2.2 Siler i kar. Fareområde PS2 Settefisk Vekst

PS 2.2 Siler i kar. Fareområde PS2 Settefisk Vekst Fareområde PS2 Settefisk Vekst PS 2.2 Siler i kar Eksempler på fareområder Siler kan bryte sammen foreksempel ved at det samles for mye dødfi sk i bunnen av karet. Levende fi sk vil da kunne rømme i sjø.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller

Detaljer

Rapport. Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien

Rapport. Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien Åpen Rapport Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbrukskonstruksjoner 014 08 19 Historikk DATO SBESKRIVELSE

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS Kvalitetssikringshåndbok operativ del Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS operativ del Revidert August 2012 Inger Lise A. Bølgen Kvalitetssikringshåndbok operativ del Innhold 1. Produksjon...

Detaljer

Rapport. Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg. Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle

Rapport. Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg. Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle A408 - Åpen Rapport Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle Forfattere Trine Thorvaldsen Ingunn Marie Holmen Helene Katrine Moe SINTEF Fiskeri

Detaljer

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Kamera Basic HR Camera, Low Light HR camera, Super HR Camera, SmartEye Camera, SmartEye 360 Twin Camera 3 13.05.14 Oppdatert revisjon EBL IL/BP 2 27.01.14

Detaljer

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Rømmingssikker not for torsk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03306-3 155917 / 120 49 + vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03306-3 155917 / 120 49 + vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Teknologistatus i havbruk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

Dokumentpakke produktsertifikat

Dokumentpakke produktsertifikat KUNDE ADRESSE POSTNR/STED REFERANSE Sertifikat nr: Ordre nr: FORTØYNINGSSYSTEM FRA ERLING HAUG AS Dokumentpakke produktsertifikat Brukerhåndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside www.haug.no, eller ved

Detaljer

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS HMS i havbruk Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide 1 God HMS? 2 Skjer det noe i havbruk da? 3 HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell

Detaljer

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften)

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Forskriften er fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 1,

Detaljer

Montering og avstivning

Montering og avstivning Kapittel 11 Montering og avstivning 11.1 Avstivning av bygg og tak For at byggets totale avstivning skal bli tilfredsstillende, må takstolkonstruktør, bygningsteknisk konsulent, arkitekt, forhandler og

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT RAPPORT 01 2012 FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT ISBN 978-82-92447-50 5 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-51 2 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april 2012 Omslag: Commando Group Trykk:

Detaljer

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS.

Brukerhåndbok. med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring. Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Brukerhåndbok NetOx Drum med Teknisk dokumentasjon - CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. NetOx TM by Mars 2013 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...2 1.1

Detaljer

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current

Brukermanual AOS AKVA Sensor Buoy Current INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD AOS AKVA Sensor Buoy Current ( Sensorbøye ) 1 18.04.14 Andre utkast, til godkjenning EBL 0 16.12.13 Første utkast EBL Rev Date Issued Issued by Approved Document no.:

Detaljer

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS

Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Internkontroll akvakultur IK-AKVA og IK-HMS Sist oppdatert - Februar 2015 1.Internkontroll HMS/AKVA Formål i lovgivning 1 i IK-akva-forskriften - formålsparagrafen: Sikre systematisk gjennomføring av tiltak

Detaljer