Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A"

Transkript

1 Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev A

2 Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning Kontakter i Aqualine AS Beskrivelse Definisjoner HMS Helse, Miljø og Sikkerhet Hovedprinsipper ved bunnringsoppheng Notposen er festet inn mot bunnringen Notposen er festet til et lodd som glir langs bunnringsopphenget Notposen med mageband forbundet til bunnringsopphenget med rustfrie stålringer/løkker Klargjøring Innfesting av bunnring til flytekrage Servicesplinter Servicesplint Type Servicesplint Type Innfesting av notpose i bunnring Montering Aqualine Midgard notpose Driftsposisjonering Drift Heving av bunnring Låring av bunnring ved bruk av fibertau Lagring Uønskede hendelser Gnag på notpose Skade på bunnringsoppheng Avfallshåndtering Ettersyn, vedlikehold og utskifting Forutsetninger Loggføring Ettersyn og vedlikehold på bunnringssystem Kriterier for utskifting av deler Referanser NS9415, siste gjeldende, samt underliggende standarder Nytek-forskriften, siste gjeldende Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing flytekrage Vedlegg 1: Logg ettersyn og vedlikehold, hver måned... i Vedlegg 2: Logg ettersyn og vedlikehold, hver 6-8 uker... ii Vedlegg 3: Logg ettersyn og vedlikehold, årlig... iii Vedlegg 4: Reparasjonsseddel/ avviksmelding... iv Vedlegg 5: Hendelseslogg for bunnringssystem... v

3 Side 2 av 25 1 Innledning Brukerhåndboken beskriver viktige opplysninger om hvorledes bunnringssystemet og komponenter levert av Aqualine AS skal transporteres, håndteres, installeres, inspiseres og vedlikeholdes for å få maksimal utnyttelse av egenskaper og levetid. Bakerst i brukerhåndboken vedlagt skjema for inspeksjon, kontroll, rapportering av avvik og reparasjoner. Disse er tenkt som maler med de nødvendige punkter for kontroll og oppfølging av bunnringssystemet. Ta kontakt med Aqualine AS for bestilling av reservedeler og service. Skulle det være ting som er dårlig forklart så ta gjerne direkte kontakt med oss, vi er mer enn behjelpelig med å yte ytterligere veiledning og råd. Følgende forutsetning gjelder: Ved bruk av bunnring må Notpose være tilpasset systemet Begrensninger i dimensjoner for flytekrage og notpose i forhold til utspilingssytem er gitt i respektive produktsertifikat for flytekrage. Hvis kontakt mellom notpose og bunnringsoppheng utgjør en fare for gnag, så skal tiltak iverksettes som for eksempel; valg av materiale som motstår gnaget, forsterkninger, dobbeltsikring eller andre tiltak som gjør at man unngår hull i løpet av en normal driftssyklus for notposen. 1.1 Kontakter i Aqualine AS Tlf. Fax. Sentralbord: Bruk gjerne våre hjemmesider til å komme i kontakt med riktig person: Hjemmeside: E-post:

4 Side 3 av 25 2 Beskrivelse Bunnringen på Aqualine FrøyaRingen flytekrager er normalt opphengt i kjetting. Andre måter er bunnringsoppheng med fibertau som har forskjellige utforminger. Oppheng med fibertau består da av en kombinasjon av kjetting i toppen og én eller flere lengder med fibertau som er satt sammen med øyespleis, i tillegg er det kjetting/løkke i nedre ende. Øyespleisene er laget for at bunnringen kan henges på flere nivå. I noen tilfeller er øyespleisene sammenkoblet slik at man kan ta bort én eller flere lengder av opphenget hvis man har forskjellige notdybder opphenget skal brukes til. Noen oppheng er også levert med rundsling i øyespleisene. Disse rundslingene skal IKKE brukes til å heve bunnringen etter. Disse er KUN ment for å sette servicesplint i. En annen løsning med fibertau-løsning er at notposen utspiles ved at notposen er utstyrt med magebånd som igjen er forbundet til rustfrie ringer/løkker som kan gli langs bunnringsopphenget. Da kan notposen heves og senkes uten å heve/senke bunnringen. 3 Definisjoner NS9415:2009 inneholder alle definisjoner. 4 HMS Helse, Miljø og Sikkerhet Ved håndtering av bunnringssystemet må man alltid ta en vurdering av hvilke faremomenter som kan oppstå ved jobben. En Sikker Jobb-Analyse (SJA) for operasjoner som kan utgjøre en risiko med tanke på HMS, bør gjøres i forkant av jobben. Ved bruk av kran må man alltid ta hensyn til hengende last. Plassering i forhold til operasjoner med kran må alltid ha fokus. Ikke stå for nærme bunnringsopphenget under hevingen og plasser deg slik at evt. vinkel på oppheng vender fra deg.

5 Side 4 av 25 Figur 1: Feil plassering i forhold til kranoperasjon. Ikke stå for nærme eller under hengende kjetting. Figur 2: Løs-ende kan legges i bukt over øverste krok. NB. ikke belast dette punktet.

6 Side 5 av 25 Figur 3: Riktig plassering i forhold til kranoperasjon. Hold litt avstand under selve hevingen. Stå slik at evt. vinkel på oppheng vender fra deg. 5 Hovedprinsipper ved bunnringsoppheng Det er 3 hovedprinsipp. 5.1 Notposen er festet inn mot bunnringen Fastmontert rundsling Figur 4: Bunnringsoppheng hvor notposen er festet inn mot bunnringen, selve opphenget kan variere.

7 Side 6 av Notposen er festet til et lodd som glir langs bunnringsopphenget Rundsling Figur 5: Bunnringsoppheng hvor notposen er festet til et glidelodd, selve opphenget og type glidelodd kan variere. Bunnringen må være senket under notposens bunntau. Det viktigste er at glidelodd ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer. Se for øvrig notleverandørens brukerhåndbok vedrørende innfesting av not til flytekrage og utspilingssystem.

8 Side 7 av Notposen med mageband forbundet til bunnringsopphenget med rustfrie stålringer/løkker Tau mellom tauløkke og rustfri stålring/løkke Opphalertau for notpose Ring påmontert tauløkke Rustfri stålring/løkke Flettet trosse Figur 6: Notposen er utstyrt med magebånd som igjen er forbundet til rustfrie ringer/løkker som kan gli langs bunnringsopphenget. Bunnringen må være senket under notposens bunntau. Det viktigste er at stålring/løkke ikke kommer i kontakt med bunnringsklammer. Se for øvrig notleverandørens brukerhåndbok vedrørende innfesting av not til flytekrage og utspilingssystem.

9 Side 8 av 25 6 Klargjøring Bunnringen ligger surret oppe på flytekragen ved overlevering fra oss. Før haneføtter innfestes permanent på flytekragen, må bunnringen posisjoneres under flytekragen. 1. Bunnringsoppheng skal kun festes inn i klammer tilpasset dette. 2. Sikre at alle bunnringsoppheng er låst av på flytekragen med servicesplint / sjakkel. 3. Løsne bunnringsopphenget som er hengt opp på flytekragens stolper, dette skal ligge kveilet på en slik måte at bunnringen kan synke uhindret. 4. Personell skal oppholde seg på innsiden av bunnring, mot flytekragens rekkverk. Unødig personell skal ikke oppholde seg på flytekragen under denne operasjonen. 5. Fjern surringer på bunnringen, slik at den kan senkes. Ta de slakke surringene først. 6. Bunnringen dyttes av flytekragen. 7. Bunnringen skal da henge like under flytekragen. 8. Haneføtter kan da innfestes permanent. 9. Notpose monteres, ref. notleverandørens brukerhåndbok. 7 Innfesting av bunnring til flytekrage 7.1 Servicesplinter Det er 2 typer servicesplinter som kan benyttes, men det er forskjell på hvordan de skal brukes. 7.2 Servicesplint Type 1 Servicesplint Type 1 skal brukes i kjettingen under normal drift. Ved oppheng med bare kjetting brukes servicesplint Type 1 også under operasjoner som heve- og senkeoperasjoner. Figur 7: Servicesplint Type 1.

10 Side 9 av 25 Figur 8: Riktig plassering av servicesplint Type 1 og sjakkel under normal drift. 7.3 Servicesplint Type 2 Servicesplint Type 2 brukes kun under operasjoner hvor bunnringsopphenget består av fiber-tau eller fiberstropper. Figur 9: Servicesplint Type 2. Skal kun benyttes ved operasjoner ved låsing av fiber-tau eller fiberstropper. Skal ALDRI benyttes under normal drift.

11 Side 10 av 25 Riktig plassering av servicesplint Type 2 Figur 10: Riktig plassering av servicesplint Type 2, i det nederste øyet av de 2 sammenkoblede øynene. Feil plassering av servicesplint Type 2 Figur 11: Feil plassering av servicesplint Type 2. Dette kan medføre at spleisen rives ut.

12 Side 11 av 25 8 Innfesting av notpose i bunnring Figur 12: Bildet viser notposens innfestinger til bunnringen 1. Notposen festes mot bunnringens løse kjettingløkker (ref. Figur 12) eller eventuelle glidelodd. Notbunnen skal være sentrert i forhold til bunnringen (se eksempel under), det skal ikke være mulighet for kontakt mellom not og bunnring. Eksempel: 157-metring med 20-kantet notpose Eksempel: Ved å feste inn punkt 1, 2, 3 og 4 har man funnet avstanden mellom not og bunnring, den skal være tilnærmet lik på alle punkt. Innfesting på resterende punkt kan gjøres i valgfri rekkefølge så lenge avstanden er lik de fire første. Figur 13: Figuren viser hvor Notposens innfestinger i bunnen plasseres i forhold til bunnringen.

13 Side 12 av Montering Aqualine Midgard notpose For montering av Aqualine Midgard notpose henvises til respektive brukerhåndbok for Aqualine Midgard notpose. 9 Driftsposisjonering 1. Bunnringen senkes kontrollert ned til den henger etter nota, under forutsetning av at nota tåler dette, Ref. notprodusentens anvisninger. Minst hvert annet bunnringsoppheng senkes maks. 5-8 meter i hver runde. Pass på at notlin ikke henger seg fast i bunnringssystemet. 2. Ta opp slakke i bunnringsoppheng for hånd. 3. Avlast nota ved å stramme bunnringsopphenget med kran 20 til 40cm (to til tre kjettingløkker), slik at nota ikke tar all belastning fra bunnringen. 4. Ved justering av bunnringsoppheng i perioder med strøm må justeringen kontrolleres og etterjusteres når strømmen er minimal. 5. Når punkt 3 og 4 er utført er nota godt utspilt slik at systemet fungerer godt med god vanngjennomstrømning, se Figur Bunnringkjetting sikres så med splint og sekundærsikring 1-2 kjettingløkker over splinten. Se Figur 8.

14 Side 13 av Drift 10.1 Heving av bunnring 1. Bunnringen skal heves opp i etapper, minst hvert annet bunnringsoppheng heises opp maks. 5-8 meter i hver runde. Pass på at notlin ikke henger seg fast i bunnringssystemet. 2. Bunnringsopphenget låses av med servicesplint. 3. Vinkel på fibertau må ikke være under 60 ved heving og låring av bunnring. Se Figur 14. Tilsvarende vinkel på kjetting bør være tilnærmet vertikal. 4. Under montering / demontering av notpose kan bunnringen heves til at den er ca. 50cm under flytekragen for å forenkle montering / demontering av notposen. Bunnringen bør ikke heves lenger opp enn dette for å unngå skade på bunnringsrør, krympestrømpe og bunnringsoppheng. 5. Flytekragen skal ikke under noen omstendighet løftes opp etter bunnringsopphenget. Figur 14: Minimum vinkel på heving av bunnringsoppheng av fibertau.

15 Side 14 av Låring av bunnring ved bruk av fibertau 1. Bruk fiberstropp i nederste øye i sammenkoblede øyer i fiber-tau, hiv opp til servicesplint kan løsnes. Se Figur 17. Bunnringsoppheng med fastmonterte rundsling, skal servicepinne Type 1 benyttes i disse. Se Figur 17. Bunnringen skal IKKE heves etter disse rundslingene. Fastmontert rundsling Figur 15: Bunnringsoppheng med rundsling fastmontert.

16 Side 15 av 25 Nederste øye i sammenkoblede øyer Figur 16: Nederste øye i sammenkoblede øyer hvor servicesplint Type 2 kan benyttes. 2. Senk kontrollert til man kan låse av tauet med servicesplint i nederste øye på det nivå som er mest hensiktsmessig (ca. 5 til 8 meter). Gjenta dette rundt hele flytekragen. 3. Vinkel på kjetting/tau må ikke være under 60 ved heving og låring av bunnring. Se Figur Samme prosedyre gjentas trinnvis for alle tau-lengder for å posisjonere bunnringen. 5. Se punkt om Driftsposisjonering.

17 Side 16 av Lagring Ved lagring av flytekrage uten notpose, bør bunnringen lagres minimum 3 meter under flytekragen. Annet kan påføre flytekrage, kjetting/tau, bunnring og bunnringsklammer skader. Ref Figur 17. Ved bunnringsoppheng av fibertau skal ikke bunnringen lagres slik at det blir gnag mellom fibertau og nedløpsrør til bunnringsoppheng. Hvis mulig senkes bunnring slik at bunnringen kan henge i toppkjettingen. Det er også mulig å lagre bunnringen oppe på flytekragen, bruk mellomlegg mellom bunnringsrør og flytekrage for å forhindre gnag. Figur 17: Feil lagring av bunnring.

18 Side 17 av Uønskede hendelser 12.1 Gnag på notpose Hvis kontakt mellom notpose og bunnringsoppheng utgjør en fare for gnag, så skal tiltak iverksettes som for eksempel; valg av materiale som motstår gnaget, forsterkninger, dobbeltsikring eller andre tiltak som gjør at man unngår hull i løpet av en normal driftssyklus for notposen Skade på bunnringsoppheng Ved det tilfellet at et eller flere bunnringsoppheng får skade eller brudd, skal disse erstattes av nye oppheng så snart det lar seg gjøre. Dette må utføres i samråd med Aqualine. Hvis evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, så kan det føre til skade på notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose. Anbefaler da å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notposen. Hvis overflaten på kjettingen oppe ved klammeret er veldig grov pga. korrosjon, kan man anta at kjettingen har like grov overflate nedover i vannet. 13 Avfallshåndtering Kan leveres til godkjent stasjon for gjenvinning. 14 Ettersyn, vedlikehold og utskifting 14.1 Forutsetninger I de tilfeller at kunde ønsker å utbedre bunnringssystem ved hjelp av andre enn Aqualine AS, ser vi oss nødt til å pålegge følgende: Opplæring i hvordan utføre kontroll og service på bunnringssystem. Opplæring vil bli gitt av Aqualine AS. Dette vil føre frem til kvalifisering av personell for kontroll og service på bunnringssystem. Det er en forutsetning at det benyttes deler som er godkjent av Aqualine AS ved bytte av deler av- eller hele bunnringssystemet. Aqualine har kun ansvar når det benyttes bunnringssystem, reservedeler og servicepersonell godkjent av Aqualine AS.

19 Side 18 av 25 De ansvarlige for drift av flytkrage og bunnringssystem må kun bruke aktører som er godkjent av Aqualine AS, til å utføre kontroll og service på disse Loggføring Alt ettersyn, vedlikehold, reparasjon og hendelser skal loggføres iht. sjekkpunktene i kapittel 14.3 og skjemaene i vedlegg 1 til Ettersyn og vedlikehold på bunnringssystem VEDLIKEHOLDET SKAL UTFØRES VED OPPGITTE INTERVALL DAGLIG UKENTLIG MÅNEDLIG 6-8 UKER ÅRLIG Sjekkpunkt Hva Hvordan 1 Bunnringsoppheng 2 Bunnringsoppheng og notpose Sjekk at bunnringsoppheng er i driftsposisjon; at notposen er avlastet og bunnringen henger bunnringsopphengene. Se også etter om overflaten er veldig grov eller ru i forhold til ny kjetting pga. korrosjon eller skade. Se etter tegn til gnag mellom bunnringsoppheng og notpose. 3 Bunnringsoppheng 4 Bunnringskjetting 4 Bunnringskjetting 5 Bunnringsklammer 6 Fiber-tau Bruk kamera eller dykker for å sjekke innfestingen mellom notpose og bunnring. Sjekk bunnringsoppheng for skader. Sjekk bunnringskjetting for korrosjon som kan gjøre overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting. Grov overflate kan skade noteposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose. Sjekk ruhet på overflaten på bunnringskjetting. En ru overflate med hakk og skarpe kanter kan skade notposen ved evt kontakt mellom kjetting og notpose. Sjekk innfesting mellom bunnringsoppheng og bunnring; klammer, bolt, kjetting og plastbeskyttelse. Ref. toleranser. Sjekk tau for gnag. Skadet tau skiftes. Ref. toleranser. Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal være kvalifisert for oppgaven og gjort seg kjent med og forstått produktets brukerhåndbok. Etter værsituasjoner, strøm og hendelser som kan ha påført utstyret krefter ut over det normale skal punkt 2 og 3 gjennomgås. PS. Når det gjelder årlig kontroll er det mest hensiktsmessig å ta utskiftning av deler etter hvert utsett. Dette kan utvides til 2 år forutsatt at kontrollen utføres så tett opp til tidspunkt for når flytekragen skal tas i bruk.

20 Side 19 av Kriterier for utskifting av deler Toleranser for slitasje på kjetting, bolter, sjakkel: 15 % av opprinnelig materialdiameter, målt over 2 diametre (D 1 og D 2 ) 90 forskjøvet i forhold til hverandre. Dvs. gjenværende diameter må være minst 90 % av nominell diameter D n. Ved evt. korrosjon på bunnringskjetting gjør overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting, anbefales det å skifte ut deler eller hele kjettingen, eller så må det iverksettes andre tiltak som kan hindre skade på notpose. Toleranser på slitasje av fibertau: 1 kordel / part. 15 Referanser 15.1 NS9415, siste gjeldende, samt underliggende standarder 15.2 Nytek-forskriften, siste gjeldende 15.3 Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing flytekrage

21 i Vedlegg 1: Logg ettersyn og vedlikehold, hver måned Loggskjema ettersyn og vedlikehold, hver måned Navn: Type: Prod. Nr. Innkjøpt år: Hva Hvordan År Sign Bunnringsoppheng Sjekk at bunnringsoppheng er i driftsposisjon; at notposen er avlastet og bunnringen henger bunnringsopphengene. Se også etter om overflaten er veldig grov i forhold til ny kjetting pga. korrosjon. Bunnringsoppheng og notpose Se etter tegn til gnag mellom bunnringsoppheng og notpose. SIGN. ÅR JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Bruksanvisning skjema: Hver inspeksjonsmåned signeres med "OK" og initialer. Hvis det er avvik skal det henvises til nummer på reparasjonsseddel/avviksmelding og avviket skal føres opp i hendelseslogg. Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.

22 ii Vedlegg 2: Logg ettersyn og vedlikehold, hver 6-8 uker Loggskjema ettersyn og vedlikehold, hver 6-8 uker Navn: Type: Prod. Nr. Innkjøpt år: Hva Hvordan År Sign Bunnringsoppheng Bruk kamera eller dykker for å sjekke innfestingen mellom notpose og bunnring. Sjekk bunnringsoppheng for skader. SIGN. ÅR JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Bruksanvisning skjema: Hver inspeksjonsmåned signeres med "OK" og initialer. Hvis det er avvik skal det henvises til nummer på reparasjonsseddel/avviksmelding og avviket skal føres opp i hendelseslogg. Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.

23 iii Vedlegg 3: Logg ettersyn og vedlikehold, årlig Loggskjema ettersyn og vedlikehold, årlig Navn: Type: Prod. Nr. Innkjøpt år: Hva Hvordan Dato Sign Bunnringsoppheng Sjekk bunnringskjetting for korrosjon som kan gjøre overflaten veldig grov i forhold til ny kjetting. Grov overflate kan skade notposen ved evt. kontakt mellom kjetting og notpose. Bunnringsklammer Sjekk innfesting mellom bunnringsoppheng og bunnring; klammer, bolt, kjetting og plastbeskyttelse. Ref. toleranser. Fiber-tau Sjekk tau for gnag. Skadet tau skiftes. Ref. toleranser. Bruksanvisning skjema: Hvert år signeres med "OK" og initialer. Hvis det er avvik skal det henvises til nummer på reparasjonsseddel/avviksmelding og avviket skal føres opp i hendelseslogg. Den som utfører ettersyn og vedlikehold skal ha gjennomgått selskapets interne opplæring og gjort seg kjent med produktet og forstått produktets brukerhåndbok.

24 iv Vedlegg 4: Reparasjonsseddel/ avviksmelding Nr. Navn: Type: Prod. Nr. Innkjøpt år: Beskrivelse av feilen/vedlikehold som bør gjøres: Hvis mulig foreslås hva som bør gjøres: Dato og sign. melder Reparasjon Beskriv hva som er gjort og kostnader med dette (Brukt tid + deler), vraking etc.: Ble reparasjonen/tiltak vellykket: Nytt tiltak på reparasjonsseddel Nr. Dato og sign. reparatør

25 v Vedlegg 5: Hendelseslogg for bunnringssystem Nr. Navn: Type: Prod. Nr. Innkjøpt år: Dato Beskrivelse av hendelse/avvik Rep. seddel Sign.

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Bunnringsoppheng. Glidelodd og Tau-løsning Bruker. Montasjeveiledning

Bunnringsoppheng. Glidelodd og Tau-løsning Bruker. Montasjeveiledning Bunnringsoppheng Glidelodd og Tau-løsning Bruker og Montasjeveiledning G 12.03.2015 Aquastructures AS F 17.10.2013 Aquastructures AS E 31.07.2013 Aquastructures AS D 26.03.2012 Aquastructures AS C 14.11.2011

Detaljer

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Martin Søreide, Teknisk Direktør / CTO Aqualine AS Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR SEPTEMBER 2014 Egersund Net AS Svanavågen, 4373 Egersund Tlf: 51 46 29 60 post@egersundnet.no www.egersundnet.no FORORD Takk for at Du valgte et produkt fra Egersund Net Vår

Detaljer

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Eksempler på fareområder Utstyr får skader/feil /mangler som skyldes bruk, vær forhold, svekkede deler, hærverk eller lignede. Utstyret får svekkelser

Detaljer

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01.

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01. I IIP Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no c15 Revisjons nr. 3 tde Dato: 01.01.2013 (t111 Revidert av Yngve Askeland aquastructures..m, 1.2 Produktinformasjon

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

Rømmingsfare og avlusing

Rømmingsfare og avlusing Rømmingsfare og avlusing Berit Johansen FosenSeminaret 25.11.15 Agenda Rømming laks per 01.09.15 Hvor rømmer fisken fra? Hva er årsaken til rømming? Avlusingsoperasjon-generelt Håndtering av notpose Faremomenter-noen

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv TEKMAR 2010 Eksponert oppdrett vil eller må; visjon eller virkelighet? Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett og hva har vi lært? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett, hva har vi lært, og hva har vi gjort? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport Kjerringøy Båtforening Co/ Åge Andersen Kjerringøyveien 1436 8093 Kjerringøy 16.oktober 2016 Rapport Vi,, utførte i perioden 28. september 4. oktober 2016 inspeksjon av fortøyningene på deres flytebryggeanlegg

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Fareområder PM2 Matfisk-vekst PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum Dato: 08.12.2014 (endret 15.06.2015) Kontaktperson: Berit Johansen Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Dødfiskoppsamler i

Detaljer

Notvask som risikooperasjon

Notvask som risikooperasjon FHFs havbrukssamling, 23. september 2014 Notvask som risikooperasjon FHF-prosjekt 900983: Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø Presentert av Heidi Moe Føre, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Vi har dessverre opplevd tre hendelser med bruddanvisning på flyterør for Omega merder levert frem til 2012. Dette skyldes trolig

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks Ned rigging av masten Forberedelser Spray Hood og eventuell kalesje fjernes Rullerev. tre ut tauet og kveil det opp og fest det på rullerevet Ta av seilet og fest revelinjer til storseilbommen Nedhaler

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013 I norrøn mytologi regjerte Midgardormen over havet. Aqualine har gjort Midgardsormen til et symbol på styrke og soliditet, egenskaper som er grunnleggende for alt vi gjør. Aqualine AS Bredt samarbeide

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120)

MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120) MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120) 1. Se/les: Monterings Veiledning Metall Fot på Tre/Betong. 2. Innen De fastgjør føttene sett gjerne føttene løse, i avstand senter/senter fot/fot på 1,8m

Detaljer

Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg

Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg Innhold Generelt... 1 1. Repos og trapp på langvegg... 2 1. Brakketyper... 2 a. Brakke med treramme (uten åpning mellom brakkene)... 2 b. Brakke med

Detaljer

Bruksanvisning. Sammensatte kjettingredskap

Bruksanvisning. Sammensatte kjettingredskap Bruksanvisning for Sammensatte kjettingredskap Norsk Bruksanvisning for sammensatte kjettingredskap «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks:

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran Produktinformasjon Forhøyningsring type MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyningsring

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

Teknisk håndbok. Rilledeler

Teknisk håndbok. Rilledeler Teknisk håndbok Rilledeler Utgave 3 2012 Rillespesifikasjoner Rillet Nominell størrelse OD A B D C T F Pakningsområde Toleranse (+/-0,76) Rille bredde Tolleranse (+/-0,76) Rille dybde Ref. Rilleomkrets

Detaljer

Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009

Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009 SFE180A094070 Åpen RAPPORT Vurderingav årsak til notskadei forbindelsemed rommingav laks fra lokalitet Fætten,LerøyMidnor i september2009 Egil Lien SINTEFFiskerioghavbrukAS Flavbruksteknologi Desember

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.:

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.: INSTALLASJONSMANUAL Rotorspreder 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: 10000559 Project no.: Side 1 av 12 Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser.

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

Montering av Liner i stålplatebasseng

Montering av Liner i stålplatebasseng Monteringsbeskrivelse av Liner/bassengduk/bassengpose i stålplatebasseng 1. Drener ditt basseng: Sørg for å tømme alt vannet som befinner seg i bassenget. Det må være helt tømt, bruk en drenspumpe og deretter

Detaljer

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp Bredde/Tykkelse mm Dia. På anvendt wire mm Vekt kg/m Likt løft WLL kg Snaret WLL kg U-løft WLL kg U-løft 45 gr WLL kg U-løft 90 gr. WLL kg U-løft 120 gr. WLL kg Bruksanvisning for Side 1 av 5 Bruksanvisning

Detaljer

penguin Norsk bruksanvisning 2009 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Penguin are registered trademarks of R82 A/S. 06.

penguin Norsk bruksanvisning 2009 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Penguin are registered trademarks of R82 A/S. 06. penguin TM orsk bruksanvisning 2009 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Penguin are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold...

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Interaksjon mellom not og utspilingssystem

Interaksjon mellom not og utspilingssystem Interaksjon mellom not og utspilingssystem Prosjekt finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (2012 2013) Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Innledning Prosjektet en videreføring

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Begreper...3 2 GJENNOMFØRING...4 2.1 Forberedelser...4 2.2 Forsøksopplegg... 3 RESULTATER...7 4 DISKUSJON...8 4.1 Effekt av aldring og slitasje...8

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer