Bunnringsoppheng. Glidelodd og Tau-løsning Bruker. Montasjeveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bunnringsoppheng. Glidelodd og Tau-løsning Bruker. Montasjeveiledning"

Transkript

1 Bunnringsoppheng Glidelodd og Tau-løsning Bruker og Montasjeveiledning G Aquastructures AS F Aquastructures AS E Aquastructures AS D Aquastructures AS C Aquastructures AS B Aquastructures AS A DK Aquastructures AS Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: Brukermanual rev000 Project no.: Side 1 av 30

2 Innhold 1 Produsentinformasjon... 3 Leveransebeskrivelse Hovedkomponenten og dens bestanddeler... 4 Alternativ A-Glidelodd: Systemets hovedbestanddeler... 4 Spesifikasjoner glidelodd... 6 Alternativ B-Tau-løsning: Systemets hovedbestanddeler... 9 Spesifikasjoner Tau-løsning Detaljer nede ved bunnring Andre løsninger Transport og lagring Montering Overdragelseskontroll Bunnring Klammer Opphengstau Glidelodd Opphengstau for glidelodd Innfestingstau til not for glidelodd Avlåsningsløkker og feltløkker Heving/senking Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Opphengstau Flyter Drift av utspilingssytem Normal drift Festing av notpose Tørking/lining av not Skifting av not Vedlikehold, utskiftingskriterie og risikovurdering Visuell daglig inspeksjon Sjekkpunkter Utspilingssystem Rettelser Side 2 av 30

3 1 Produsentinformasjon Denne veiledningen omhandler kun utstyr og deler som er levert av AKVA group ASA og hvordan dette skal brukes. Som første selskap i verden til å produsere sirkulære plastmerder, er vår målsetting å være ledende som leverandør av teknisk utstyr til havbruksnæringen, og vil alltid ha innovative prosesser gående. Produktene vil være under kontinuerlig utvikling. AKVA group, avd Mo i Rana er produktansvarlig for alle Polyetylenprodukter til havbruk i AKVA group ASA. Adresse: Postboks Mo i Rana NO MVA Tlf: Fax: Leveransebeskrivelse Denne håndboken er levert sammen med lodd og utstyr. Flytekragen av plast er produsert og sertifisert i henhold til NYTEK og NS Side 3 av 30

4 2 Hovedkomponenten og dens bestanddeler Alternativ A-Glidelodd: Systemets hovedbestanddeler 1. Opphengstau komplett med løkker 2. Glidelodd 3. Rundslings 4. Ring/stålring 5. Sjakkel,avlåsningspinne og stålflens 6. Innfestingstau not 7. Opphaler fra stålring 8. Opphaler fra not BILDE Side 4 av 30

5 Topp av klammer BILDE 2 BILDE 3 BRUKES KUN PÅ SYSTEM MED DANLINE TAU OG BRUKES KUN MIDLERTIDIG UNDER OPERASJONER Side 5 av 30

6 Spesifikasjoner glidelodd Alle spesifikasjoner er veiledende og må tilpasses den enkelte notstørrelse PolarCirkel Dimensjon Bruddlast Lengde Type Opphengstau Ø24-28 mm 9,3T Notdyp +3m+ 3 m til Danline innknyting Avlåsningsløkke Ø24 mm 11,4T Ca 1m Hvit polyester Avlåsningpinne Ø16mm Bunnringsstropp WLL 3T Jfr bunnringsdim Fiberflatstropp Toppsjakkel SWL 6,5 T - Stål U.S Fed. Spec. RR-C EN13889 H-sjakkel med mutterbolt Stålflens Ø135-Ø95 Stål Opsjon ( leveres på forespørsel) Lodd Ø160-Ø90 Vekt 45 kg Ring 20.O.7 WLL 4T Rundslings WLL 2T 1,5m arb lengde (3m totalt) Fiber Opphalertau (1) Ø18 mm 4,5T Notdyp + innfesting Innfestingstau not Se notleverandørens spesifikasjon Lengde 3m (1) Opphalertau. Det er valgfritt om det benyttes ett eller to opphalertau Side 6 av 30

7 Detaljer BILDE 4 BILDE Side 7 av 30

8 BILDE Side 8 av 30

9 Alternativ B-Tau-løsning: Systemets hovedbestanddeler 1. Opphengstau komplett med løkker 2. Avlåsningsløkke 3. Feltløkke 4. Sjakkel 5. Bunnringsstropp 6. Innfestingstau not 7. Opphaler fra not Side 9 av 30

10 Bilde 7 Topp ved klammer Bilde 8 Standard avlåsningsløkke, det må brukes sjakkel, ikke låsepinne Side 10 av 30

11 Spesifikasjoner Tau-løsning PolarCirkel Dimensjon Bruddlast Lengde Type Opphengstau Ø20-22mm 39T Notdyp +2m+ 2 m til Dynema innknyting (målt fra ferdig toppløkke til fri ende) Avlåsningsløkke Ø12 mm 14T Ca 1,9m Dynema Feltløkke Ø12mm Ca 2,2m Dynema Bunnringsstropp WLL 3T Jfr bunnringsdim Fiber-flatstropp Toppsjakkel SWL 6,5 T - Stål U.S Fed. Spec. RR-C- 271-EN13889 H-sjakkel med mutterbolt Stålflens Ø135-Ø95 Stål Opsjon ( kan leveres på forespørsel) Innfestingstau not Se notleverandørens spesifikasjon Se notleverandørens spesifikasjon Opphalertau 18mm 4,5T Notdyp + innfesting Se notleverandørens spesifikasjon Detaljer Bilde 9 Avlåsningsløkke Side 11 av 30

12 Detaljer nede ved bunnring Opphengstauet tres inn i stroppenes endeløkker og avlåses med egnet knute, pålestikk, halvstikk eller dobbelt flaggstikk og sikres. For Tau-løsningen skal det etter avlåsning, avsluttes med 4 innstikk og bendsling. Bildet under viser hvordan dette er utført. NB de 2 siste innstikk vises ikke. Bilde 10 Den løse enden på opphengstau skal sikres med bendsling eller tapes. Bilde 11 Bilde Side 12 av 30

13 Bilde 13 Bilde 14 Innfesting av not til bunnring Bilde Side 13 av 30

14 Bilde 16 Surr stroppene surres hver sin vei. En mot klokka og en med klokka Side 14 av 30

15 Bilde 17 Avlåsningsløkke Side 15 av 30

16 Bilde 18 Feltløkke Feltløkke brukes etter behov og kan plasseres hvor som helst på opphengstauet. Brukes som justering av lengde på opphengstauet. Brukes løkken oppe som lengdejustering skal toppløkka også være i bruk. Dette for ekstra sikring Side 16 av 30

17 Andre løsninger Når det brukes kjetting som oppheng for bunnringen kan det forekomme tæring. Dette kan skyldes lokale forhold i sjø som temperatur eller lokale galvaniske forhold. Spesielt gjelder dette gjerne i den øverste meteren av kjettingen like under klammer. Hvis dette er et problem anbefales det å erstatte de (n) øverste meteren med en fiberstropp. Brukes denne løsningen anbefales en utførelse som vist i skissen under. Bilde Side 17 av 30

18 3 Transport og lagring Lodd bør lagres slik at disse ikke skades av skarpe gjenstander som kan ødelegge galvaniseringen. 4 Montering Overdragelseskontroll Mottaker skal sjekke at leveransen er i henhold til bestilling o Se etter ytre skader på emballasjen som kan indikere skade på eller tap av innhold Bunnring Bunnringen MÅ perforeres med 10mm bor ved hvert bunnring feste før den kobles til not og senkes. Dette for å evakuere luft, slik at den blir vannfylt og oppnår korrekt vektbelastning på nota. Dette bør gjøres av kunde/montør etter at merden er festet inn i fortøyning, men før sikringstau som benyttes under transport kappes og fjernes. Bunnringen skal senkes kontrollert, som ved heving det vil si maks 5 m pr punkt. Klammer Opphengstau eller stropp skal monteres på klammer. Eventuell stålhylse skal fjernes og undersiden av gjennomføringen må avrundes. Avrundinger er viktig for å unngå gnagskader på tau/vareslange. Klammer av nyere dato har overgang som er tilpasset tau og ingen avrunding er nødvendig. På toppen av klammer skal det festes inn en stålflens med 3 stk skruer. Husk å sentrere flensen. Opphengstau Opphengstauet tres inn i stroppenes endeløkker og avlåses med egnet knute, pålestikk, halvstikk eller dobbelt flaggstikk og sikres. For Tau-løsningen skal det etter avlåsning, avsluttes med 4 innstikk og bendsling Side 18 av 30

19 Glidelodd Fiberstropp/rundslings festes i øye på loddet ved å tre dette gjennom øye og tilbake i stoppen. Tilsvarende gjøres med stålringen. Tau for innfesting til not monteres på stålring Side 19 av 30

20 Opphengstau for glidelodd Når opphengstauet er innfestet til bunnring, trees hele stroppen gjennom loddet. Loddet /stålringen festes så til flyter og enden av opphengstauet trees inn i klammer fra undersiden og sikres med sjakkel. Dra alt gjennom til siste avlåsningsløkke kommer opp i klammer og sikre med egen bolt. Innfestingstau til not for glidelodd Denne knytes inn i ringen og i nota. Lengden av denne er ca 1,3m ferdig innknytt. Det er en fordel om dette tauet lages med en løkke mot nota og festes inn med bøyestikk på stålringen. Lengden på tauet justeres til ca 1,3m. Bøyestikk, som er vist i figuren nedenfor. Bøyestikk er enkelt å løsne selv etter stor belastning på tauet. FIGUR 1 Avlåsningsløkker og feltløkker Med Tauløsningen leveres det normalt løkker for hver 5. meter. I noen tilfeller vil det være er behov for ekstra løkker når det skal foretas arbeider på nota som for eksempel avlusning. I slike tilfeller kan det enten bestiller ekstra avlåsningsløkker eller det kan settes inn en feltløkke. Settes det inn feltløkker skal dette gjøres i henhold til bilde 12. Heving/senking Når det foregår arbeid med heving/senking kan det monteres ekstra krok for oppheng av løsbukter på tau. Uspilingsringen heves og senkes ved hjelp av opphengstau. Avlåsning skal skje i løkker med innbyrdes avstand på ca 5m. Ikke senk/hev ringen mer enn ca 5 m pr punkt. Fortsett prosessen til alt er kommet i endeposisjon. Siden opphengstauet normalt flyter i vann kan det noen ganger være vanskelig å få tauet ned gjennom klammer. I slike tilfeller anbefales det å bruke en stav eller lignende for å skyve tauet ned Side 20 av 30

21 For bruk av Tau-løsning må det ikke benyttes avlåsningspinne, som for kjetting og glidelodd, ved disse operasjonene. Som avlåsning skal det benyttes sjakkel tilsvarende toppsjakkelet. Dynematau er stivere og en kan oppleve at foregående løkke blir slakk. FIGUR 2 FIGUR 3 Utspilingsring skal normalt henge ut fra og under bunntau. Heving av utspilingsring gjøres stegvis med ca 5 m oppløft pr punkt pr gang ringen rundt Side 21 av 30

22 5 Grensesnitt mot andre hovedkomponenter Opphengstau Opphengstauet kan komme inntil nota. Det bør inspiseres nøye at skader ikke oppstår. Flyter Opphengstauet skal festes i klammer og avlåses med sjakkel. 6 Drift av utspilingssytem Normal drift Normalt vil det forekomme groe på tau, dette kan bidra til at loddet bevegelse kan bli noe hindret ved oppløft/senking. Sjekk jevnlig for eventuell slitasje på tauet fra loddet og mellom tau og not. Normal levetid for opphengstau og stropper vil være en driftssyklus. Festing av notpose Se spesifikasjoner fra din notleverandør. Innfesting av krysstau/stavtau kan gjøres på klammer eller mellom klammer på flyterør som vist i etterfølgende figurer Side 22 av 30

23 FIGUR 4 FIGUR 5 FIGUR 6 Nota skal bæres av flyterørene, innfesting på not skal skje i henhold til brukermanual fra notleverandør. En måte å feste inn not er med stropp fra fellingstau og hvor dette tauet går over indre flyterør (og festes til slutt på ytre flyterør-valgfritt) eller at innfesting skjer på stolpen til klammeret. I de tilfeller der stavtau og klammer ikke møter hverandre, kan festetau legges over indre rør og knytes fast i ytre rør mellom klammer. For å unngå gnag på festetauet bør noe av gangveien fjernes og det må settes inn ekstra låseskruer på gangveiplate Side 23 av 30

24 FIGUR 7 FIGUR 8 Not skal ikke festes til gelender og stolpe slik at den påfører belastning. Det vil medføre deformasjon over tid. Rekkverket er konstruert for å bære kun hoppenett, dersom hoppenettet er kort skal dette senkes tilstrekkelig til at belastningen fra nota overføres gjennom fellingstau slik som nevnt over. FIGUR 9 FIGUR 10 Hoppenettet skal være slakk ADVARSEL! Hvis for stor del av not og utstyr belaster stolpene kan havari på klammer oppstå Side 24 av 30

25 Bilde 20 Bilde 21 For å hindre at notkrokene dras ut av stolpene må kroken sikres. Bruk tau eller lignende gjerne fleksibelt som tåler frost. NB: Fra april 2014 leveres det normalt en annen type notkroker i stål hvor sikring i form av tau eller tjæreband ikke er nødvendig så fremt fuglenett ikke festes inn i disse. Tilsvarende gjelder også for kunder som har erstattet gamle notkroker i stål med ny type. Brukes plaststrips på notkroker levert før april 2014 gjøres dette på eget ansvar. Tørking/lining av not Polarcirkel merder leveres med notkroker i plast eller stål som standard. Notkroker er kun beregnet til å bære tyngden av hoppenettet og ikke selve nota. Ved notskift/haling av not anbefales det brukt enkle eller doble notkroker i stål. Ikke hev noten hvis denne sitter fast og en må bruke stor kraft. Finn ut årsaken til dette og gjør utbedringer før nytt oppløft tas. Notkroker i stål monteres ved å bore et hull i bolten for rekkverksrøret på stolpen, stålkroken slås/trykkes deretter ned i hullet. Stålkroker kan også benyttes sammen med notkrok i plast ved at man for eksempel normalt benytter notkrok i plast til hoppenett og at man ved haling av not flytter med seg en eller flere notkroker i stål. Plastkroken dreies da 180 o utover fra senter av merden. Ved lining av not skal det benyttes notkroker av stål. Påse at rekkverket ikke påføres for store belastninger. Not kan lines opp for kortere perioder på stolpe Side 25 av 30

26 FIGUR 11 Skifting av not Ved skifting av not anbefales det at opphaling foregår med kran fra båt/arbeidsflåte, spesielt ved tunge nøter. Det skal ikke løftes mer enn ca 5 m oppløft pr punkt pr gang ringen rundt, spesielt på merder med utspilingsring. 7 Vedlikehold, utskiftingskriterie og risikovurdering Alt vedlikehold skal inngå i anleggets vedlikeholdssystem og skal loggføres. Under er det spesifisert periodiske kontroller, kontroll etter uvær samt anbefalte kriterier for utskiftning av anleggsdel: Inspeksjon vil i all hovedsak være en visuell vurdering. Kontroller og lignende føres opp i egen Logg. Visuell daglig inspeksjon Anleggseier må til enhver tid følge med om at utstyret er inntakt Side 26 av 30

27 Sjekkpunkter Sjekkpunkter er beskrevet i vedlagte tabeller på de neste sidene Side 27 av 30

28 Ukentlig Månedl Årlig Ekstra 1) Anleggsdel Sjekkpunkter Anbefalte utskiftingskriterier Utspilingssystem Opphengstau Kontrolleres for skader u X og slitasje X Lodd Kontrolleres for skader X X X X x X Ved x gangskader på tauet skal dette skiftes ut. Skarpe X kanter, korrosjon og sår som kan gi skader på not Stålringer Kontrolleres for skader X X Avlåsingsløkker Kontrolleres for skader X X X X Brudd, X gnag og korrosjon Erstattes ved skade Gnag X og eventuelt brudd Erstattes ved skade Utspilingsring/ Bunnring Utspilingsring/ bunnring Utspilingsring/ bunnring Innfesting/brudd Innfestingsstropp Innvendig vekt X X X X Z X X X Ved X hvert notoppheng. Sjekk innfesting i klammer og nedre feste Skal Z inspiseres min. ved generasjonsskifte/utslakting. Ved gnagskader som påvirker styrken skal stroppen skiftes ut Ved bruk av kjetting kan forbindelsen av kjettingen inne i bunnringsrøret løsne. Dette påvises ved at bunnringen mangler belasting, dvs at bunnringen står i bue oppover. Etter mai 2013 er det montert et tau i vektas ender, utvendig på bunnringen. Er dette løsnet eller slitt må det antas at forbindelsen inne i røret er ute av posisjon (løsnet). Påvises best ved hjelp av dykker. 1) Ekstra; etter uvær/uhell og lignende Side 28 av 30

29 Risikotabell Hovedkomponent Opphengstau Sannsynlighet for skade Middels Kan forekomme ved kontakt mot not og gnag i lodd der dette brukes Konsekvens Brudd i opphengstau og deformasjon i not Risiko Stålringer Liten Utspiling Liten risiko for brudd Ved normal inspeksjonshyppighet vil tendens avdekkes. Skade på not kan oppstå og utbedring av innfesting bør skje så raskt som mulig. Det bør utføres inspeksjon jevnlig for å kontrollere gnagskader. Fiberstropper Liten Kan forekomme gnagskader Brudd, gnag Fiberstropper kan skades ved gnag. Skade på not kan oppstå og utbedring av innfesting bør skje så raskt som mulig. Det bør utføres inspeksjon jevnlig for å kontrollere gnagskader. Bunnring/ Innfesting Middels Tap av notvekt på deler av not Skade på not kan oppstå og utbedring av innfesting bør skje så raskt som mulig. Det bør utføres inspeksjon jevnlig for å kontrollere gnagskader. Er vekta i bunnringen ute av posisjon (løsnet forbindelse), kan ekstra vekter settes på rundt området for hvert opphengspunkt dette gjelder. Det anbefales at forbindelsen i bunnringsvekta etableres igjen Side 29 av 30

30 8 Rettelser Denne utgave: Endret tekt i heading kapittel 1 Nytt bilde 2 Lagt til tekst i bilde 3 Endret bilde 8 Lagt til en spesifikasjon i tabeller- for topp sjakkel Lagt til et nytt bilde, bilde 16 Lagt til tekst under bilde 18 Utheving av tekst kapittel 4 og mer tekst under «klammer» Lagt til tekst vedr notkroker under bilde G Aquastructures AS F Aquastructures AS E Aquastructures AS D Aquastructures AS C Aquastructures AS B Aquastructures AS A DK Aquastructures AS Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: Brukermanual rev000 Project no.: Side 30 av 30

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR

BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR BRUKERHÅNDBOK EKSTRAUTSTYR SEPTEMBER 2014 Egersund Net AS Svanavågen, 4373 Egersund Tlf: 51 46 29 60 post@egersundnet.no www.egersundnet.no FORORD Takk for at Du valgte et produkt fra Egersund Net Vår

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster

Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Tillegg for brukerhåndbok til Omega merder med gammel type fortøningsknaster Vi har dessverre opplevd tre hendelser med bruddanvisning på flyterør for Omega merder levert frem til 2012. Dette skyldes trolig

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

Brukermanual Flyter som ekstrautstyr

Brukermanual Flyter som ekstrautstyr Brukermanual Flyter som ekstrautstyr A 03.04.2014 11.03.2011 DK Aquastructures AS Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: Brukermanual Project no.: Innhold Innhold... 2 1 Produsent og produktinformasjon...

Detaljer

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett og hva har vi lært? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett, hva har vi lært, og hva har vi gjort? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Detaljer

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler

PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum. Kontaktperson: Berit Johansen. Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Fareområder PM2 Matfisk-vekst PM 2.5 Dødfiskoppsamler som benytter luft/vakuum Dato: 08.12.2014 (endret 15.06.2015) Kontaktperson: Berit Johansen Generelt om bruk av dødfiskoppsamler Dødfiskoppsamler i

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01.

c15 (t111 aquastructures..m, Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no IIP tde Dato: 01.01. I IIP Mørenot Aquaculture AS NO-6280 Søvik Tlf: +47 70 20 95 00 E-post: a uaculture morenot.no c15 Revisjons nr. 3 tde Dato: 01.01.2013 (t111 Revidert av Yngve Askeland aquastructures..m, 1.2 Produktinformasjon

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport Kjerringøy Båtforening Co/ Åge Andersen Kjerringøyveien 1436 8093 Kjerringøy 16.oktober 2016 Rapport Vi,, utførte i perioden 28. september 4. oktober 2016 inspeksjon av fortøyningene på deres flytebryggeanlegg

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.:

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.: INSTALLASJONSMANUAL Rotorspreder 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: 10000559 Project no.: Side 1 av 12 Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser.

Detaljer

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr

Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Fareområde PM2 Matfisk - Vekst PM.2.3 Vedlikehold av utstyr Eksempler på fareområder Utstyr får skader/feil /mangler som skyldes bruk, vær forhold, svekkede deler, hærverk eller lignede. Utstyret får svekkelser

Detaljer

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks Ned rigging av masten Forberedelser Spray Hood og eventuell kalesje fjernes Rullerev. tre ut tauet og kveil det opp og fest det på rullerevet Ta av seilet og fest revelinjer til storseilbommen Nedhaler

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

Kapittel 07. Fiberstropper

Kapittel 07. Fiberstropper 0738-03 0738-05 0052 Test 7. FIBERSTROPPER Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter og utførelser som: - Rundsling - Båndstropper - Båndsling Det kan lages stropper av både natur- og forskjellige

Detaljer

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Martin Søreide, Teknisk Direktør / CTO Aqualine AS Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning 1 Helpresenningen leveres alltid fra Rantex som vist på bildet. I en bigbag str 2x2x2 m Figur 1 Pakking Vedlagt bruksanvisning i hver bigbag. Alle

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg

Detaljer

Rapport. Vurdering av årsak til skade på not ved lokaliteten Skorpo. Forfatter Heidi Moe Føre

Rapport. Vurdering av årsak til skade på not ved lokaliteten Skorpo. Forfatter Heidi Moe Føre F6551 Fortrolig Rapport Vurdering av årsak til skade på not ved lokaliteten Skorpo Forfatter Heidi Moe Føre SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbrukskonstruksjoner 014 1 09 1 Bakgrunn og bakgrunnsmateriale

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv TEKMAR 2010 Eksponert oppdrett vil eller må; visjon eller virkelighet? Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts Fiberstropper og lastesikringer 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montasje stativ. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montasje stativ Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Brukerens ansvar... 3 Dokumentasjon... 3 Stativ for splitter... 4 Kjøle eller varmepumpe...

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120)

MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120) MONTERING TJ-11N / TJ-11N (100) / TJ-11N (120) 1. Se/les: Monterings Veiledning Metall Fot på Tre/Betong. 2. Innen De fastgjør føttene sett gjerne føttene løse, i avstand senter/senter fot/fot på 1,8m

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER

BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER BRUKERHÅNDBOK FOR OPPDRETTSNØTER Gjelder f.o.m 2011 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok for oppdrettsnøter Denne brukerhåndboken er ment som en rettledning til våre kunder, for å unngå at noten blir brukt på en

Detaljer

Rapport. Vurdering av årsak til skade på not i forbindelse med rømmingshendelse i Forfatter Heidi Moe Føre

Rapport. Vurdering av årsak til skade på not i forbindelse med rømmingshendelse i Forfatter Heidi Moe Føre Åpen Rapport Vurdering av årsak til skade på not i forbindelse med rømmingshendelse i 2014 Forfatter Heidi Moe Føre SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbrukskonstruksjoner 2015 04 13 SINTEF SINTEF Fiskeri

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 24.08.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adresse: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

Rømmingsfare og avlusing

Rømmingsfare og avlusing Rømmingsfare og avlusing Berit Johansen FosenSeminaret 25.11.15 Agenda Rømming laks per 01.09.15 Hvor rømmer fisken fra? Hva er årsaken til rømming? Avlusingsoperasjon-generelt Håndtering av notpose Faremomenter-noen

Detaljer

BRUKER INFORMASJON Thermosoft Marin Båre TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY

BRUKER INFORMASJON Thermosoft Marin Båre TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY BRUKER INFORMASJON Thermosoft TERMOSOFT HELILIFT MARIN STRETCHER 444367 EU - DECLARATION OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY USER INFORMATION Thermosoft as N-2651 Østre Gausdal Tlf: + 47 61 05 51

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Krabat Pilot er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN12182. Holdbarheten

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Versjon 13.4 Forfattere Forskrift Tom B K Knutsen, John Olav Andresen NYTEK Standard NS 9415:2009 Dato 15.11.2013 1. PRODUSENT OG

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 HEPRO AS Øvermoan 9, N-8250 Rognan Telefon: +47 75 69 47 00 Telefax: +47 75 69 47 10 E-post: firmapost@hepro.no www.hepro.no 35000 Gripo standard. Takhøyde 2,05

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 2. Mål... 3 3. Forberedelser... 3 4. Gjennomføring... 5 5. Målinger og observasjoner... 5 5.. Deformasjonsmoder... 5 5... Deformasjonsmålinger... 6 5..2. Visuelle

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp

Bruksanvisning for Flatflettet wirestropp Bredde/Tykkelse mm Dia. På anvendt wire mm Vekt kg/m Likt løft WLL kg Snaret WLL kg U-løft WLL kg U-løft 45 gr WLL kg U-løft 90 gr. WLL kg U-løft 120 gr. WLL kg Bruksanvisning for Side 1 av 5 Bruksanvisning

Detaljer

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant E er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T ). Profilsystemets synlige overflate

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Produsent: Ring Mekanikk AS. Norge. Steens Physical Brukermanual og tekniske spesifikasjoner

Produsent: Ring Mekanikk AS. Norge. Steens Physical Brukermanual og tekniske spesifikasjoner Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N 02.10.2012 E-mail: post@ringmek.com Web adress: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsent: Ring Mekanikk AS Norge Forord : Denne brukerinnstruksen

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Optimavent 80/40 F Monteringsveiledning

Optimavent 80/40 F Monteringsveiledning Optimavent 80/40 F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 80-40 F: - Optimavent F-modell m/ 0,5 m kanal - ½ rør L = 1000 mm - Innblåsningsvifte type D 802/D 803 - Topphatt Ø 1300 mm -

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk Installasjonsmanual MiniGuard -mobilt stålrekkverk 2016-12 Generelt Miniguard er et mobilt stålrekkverk for langsgående sikring ved arbeid på og ved veg. Testet og godkjent etter NS-EN 1317-2 i styrkeklassene

Detaljer

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger.

Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. 1. Elektro sammensveising av PE-rør og kuplinger. En kort og forenklet innføring i sveising av PE-rør og kuplinger. Forutsetningen for en optimal sammenføyning/sammensmelting av rør og kuplinger, er direkte

Detaljer

Notvask som risikooperasjon

Notvask som risikooperasjon FHFs havbrukssamling, 23. september 2014 Notvask som risikooperasjon FHF-prosjekt 900983: Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø Presentert av Heidi Moe Føre, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Molift EvoSling LowBack

Molift EvoSling LowBack Molift EvoSling LowBack NO - Brukermanual BM28403 Rev. B 2015-03-03 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up BrukerManual Oppreisningsstøtte Quick-up Brukermanual OPPREISNINGSSTØTTE QUICK-UP Bruksområde Oppresningsstøtte Quick-Up må kun brukes sammen med Qvintett sengesystem som hjelp ved forflytning i seng eller

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Art. 623 006 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24 A

Detaljer

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11

Dusj beslag. Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger. Hengsler 4 ulike design. Side 2-10. Aluminium hel hengsle Side 11 Dusj beslag Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger Hengsler 4 ulike design. Side 2-10 Aluminium hel hengsle Side 11 Knotter Side 12-13 Håndtak Side 13-14 Støtte stag Side 15-18

Detaljer

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran

Forhøyningsring type MODUL for smøremembran Produktinformasjon Forhøyningsring type MODUL for smøremembran i plast for Joti gulvsluk type A, K, L, KS og ATP, NRF 340 17 24 Rustfri rist følger med EGENSKAPER Kappbar og høydejustèrbar forhøyningsring

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

ETTERSYNSPLAN. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

ETTERSYNSPLAN. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 102017 ETTERSYNSPLAN Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje, Norge Har du spørsmål, ta kontakt med Rampline AS

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer