Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiberstropper og lastesikringer. Synthetic slings and lashing belts"

Transkript

1 Fiberstropper og lastesikringer

2 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk er at våre produkter ikke skal medføre fare for våre kunder. Vi stiller derfor store krav til våre leverandører og legger mye arbeid ned i å kvalitetssikre dem. Våre produsenter av fi berstropper og lastesikringer er ikke noe unntak, og det at samtlige er sertifi serte i henhold til ISO 9001:2000, medfører at vi kan føle oss trygge på at produktene er laget i henhold til relevante ENstandarder når dette er et krav. Vi er i dag en av landets største leverandører av rundslinger, båndstropper og lastesikringer. Store innkjøpsvolumer og et godt utvalg gjør at du som kunde både kan føle deg trygg på at du får varene raskt og til en fornuftig pris, samtidig som du skal kunne få den litt spesielle størrelsen eller utførelsen du er på jakt etter. I tillegg til et godt utvalg av rundslinger, båndstropper og lastesikringer, vil du i dette kapittelet fi nne bærestropper i polyester; et godt hjelpemiddel når løft må foretas manuelt. I vår salgsavdeling sitter medarbeidere med god kompetanse. Kontakt oss gjerne i forbindelse med din forespørsel eller hvis du har behov for mer informasjon. Dokumentasjon Vårt populære, internettbaserte sertifi katsystem gir deg full tilgang til alle dine samsvarserklæringer, produsenterklæringer og testsertifi kater. Ordningen gjør det enkelt for deg å tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon i forbindelse med løfteoperasjoner. Videre kan du kostnadsfritt sende alle dokumenter per e-post eller faks fra denne løsningen, noe som spesielt våre videreforhandlere har vist å sette pris på. Generelle forholdsregler ved bruk av fiberstropper til løft Bruk kun sertifi serte stropper. Det skal til enhver tid foreligge et gyldig sertifi kat idet et løft blir utført. Sjekk alltid at stroppen er fri for synlige skader før og etter bruk. Pass på at anleggsdiaen ikke er for liten i løftepunktene. Dette kan føre til at stroppen får redusert styrke i forhold til det som er angitt. (Se egen tabell under.) Bruk eventuelt egnede sjakler for å øke diaen. Bruk belastningstabell for å være sikker på at løftevinkelen er forsvarlig. Knuter på stroppene skal aldri forekoe. Vridde stropper skal ikke belastes. Bruk beskyttelse mot skarpe kanter. Trekk ikke stroppen frem fra lasten så lenge lasten hviler på den. Unngå rykk eller sjokkbelastninger. Unngå øyevinkler over 20. Høyeste tillatte arbeidstemperatur er 100 C. Unngå at stropper av polyester blir utsatt for alkalier. Det er viktig at lasten er mest mulig stabil under løft. Hvis lastens lengde gjør det nødvendig å bruke fl ere stropper samtidig, bør du bruke en spredebom eller et åk, slik at stroppene henger mest mulig loddrett og på en slik måte at belastningen er best mulig fordelt mellom stroppene. Samsvarserklæring fra vårt sertifi katsystem. 158

3 Fiberstropper og lastesikringer Anleggsdia Som nevnt er det viktig at ikke anleggsdiaen blir for liten. Nedenfor fi nner du en tabell for rundsling som kan være til hjelp. Tallene er hentet fra standarden for produksjon av rundsling, NS-EN I standard NS-EN for produksjon av båndstropper er det ikke angitt tilsvarende informasjon, men det er allikevel vanlig å legge til grunn de sae verdier som for rundsling. På forespørsel kan vi også levere fi berstropper som kan brukes med lavere anleggsdia, avhengig av asje. Angitt WLL Minimum anleggsdia Minimum MBL ved SF 7: Eksempler på sjakler brukt til å øke anleggsdiaen. Vedlikehold og kontroll Periodisk vedlikehold og god oppbevaring er viktig for å redusere slitasjeskader på stroppene. Sjekk stroppene før og etter bruk. Ved synlig skade eller mistanke om skade på en stropp skal den legges til side inntil skaden er blitt vurdert, slik at den ikke blir brukt ved en feil. Hvis du etter vurdering er usikker på om stroppen er egnet for videre bruk, bør den kasseres eller resertifi seres. Hold stroppene så rene som mulig for å unngå slitasje på fi brene. Ved bruk av vaskemidler er det viktig å påse at disse ikke inneholder alkalier. Over tid vil UV-stråler redusere kvaliteten på stroppene. Ta hensyn til dette ved oppbevaring. Reparer aldri en skadet stropp selv. Husk at stropper skal kontrolleres minimum hver 12. måned av sakkyndig virksomhet. Kasseringskriterier Ved vurdering av fi berstropper i forbindelse med sakkyndig kontroll, skal følgende vurderes: Rundsling synlige bærefi bre som følge av skader i duk kuttskader sveisesprut varmeskader knuter skader forårsaket av kjemikalier freedlegemer i rundslingen generell tilsmussing Båndstropper kutt i bærende fi bre (maks. 10%) kutt i innslagsgarn (maks. 5 cm) søm som har gått opp (maks. 10 cm) kutt i kanten på stroppen skader i øyet sveisesprut varmeskader knuter skader forårsaket av kjemikalier generell tilsmussing Vær oppmerksom på at kriterier for kassering kan være noe annerledes for stropper av andre materialer enn polyester. 6 Fiberstropper og lastesikringer 159

4 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer I tillegg til det du fi nner i katalogen vår, kan vi også tilby en rekke andre typer produkter og/eller asjer med svært kort leveringstid. Eksempler på dette er rundstropper og båndslinger. Nedenfor fi nner du en løftetabell for rundslinger og båndstropper som vi håper kan være til hjelp for deg. Et eksemplar av denne og lignende tabeller kan du få gratis ved å henvende deg til vår salgsavdeling. 160

5 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 1 Round sling 1 ton Farge: Fiolett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 2 Round sling 2 ton Farge: Grønn Artikkelnuer Artikkelnuer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 161

6 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 3 Round sling 3 ton Farge: Gul , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Rundsling 5 Round sling 5 ton Farge: Rød Artikkelnuer Artikkelnuer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 162

7 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 8 Round sling 8 ton Farge: Blå , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 6 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 10 Round sling 10 ton Farge: Oransje Artikkelnuer Artikkelnuer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 163

8 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 15 Round sling 15 ton Artikkelnuer Artikkelnuer Farge: Oransje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Rundsling 20 Round sling 20 ton Farge: Oransje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 164

9 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 25 Round sling 25 ton Artikkelnuer Artikkelnuer Farge: Oransje , , , , , , , , , , , , , ,00 6 Fiberstropper og lastesikringer Rundsling 30 Round sling 30 ton. Farge: Oransje Artikkelnuer , , , ,00 D M Krok for rundsling - Gunnebo RH Round sling hook - Gunnebo RH Krok i malt grade 10-materiale. Kroken er hovedsakelig ment brukt saen med rundslinger, men vil også ofte kunne brukes saen med båndstropper. For å gjøre det enklere å bruke fi berstropper med korrekt asje, er det samsvar mellom fargen i krokens øverste del og fargekodingen for rundslinger og båndstropper. B H L Modell WLL ved SF 4:1 B D RH , RH , RH , RH ,5 3,2 L H M 165

10 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Koblingsløkke for rundsling, halv - Gunnebo SKR Coupling link for round sling, half - Gunnebo SKR Del av koblingsløkke i malt grade 8-materiale for bruk saen med SKT. Artikkelnuer Artikkelnuer Modell WLL ved SF 4:1 L SKR 7/8-8 2, , SKR , , SKR , , SKR , , SKR 18/ , , SKR , , SKR , ,50 B K Koblingsløkke, halv - Gunnebo SKT Coupling link, half - Gunnebo SKT Del av koblingsløkke i malt grade 8-materiale, for bruk saen med forskjellige komponenter fra Gunnebo, blant annet SKR. Modell WLL ved SF 4:1 L SKT 7/8-8 2, , SKT , , SKT , , SKT , , SKT 18/ , , SKT , , SKT , , SKT , ,9 B G E 166

11 Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 1 Web sling 1 ton Utførelse: To lag Sikkerhetsfaktor 7:1 Farge: Fiolett Standard EN , , , , , , , , , , ,19 6 Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 2 Web sling 2 ton Utførelse: To lag Farge: Grønn Standard: EN Artikkelnuer Artikkelnuer , , , , , , , , , , ,53 167

12 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 3 Web sling 3 ton Utførelse: To lag Artikkelnuer Artikkelnuer Farge: Gul Standard: EN , , , , , , , , , , ,83 Båndstropp 5 Web sling 5 ton Utførelse: To lag Farge: Rød Standard: EN , , , , , , , , , ,88 168

13 Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 8 Web sling 8 ton Utførelse: To lag Farge: Blå Standard: EN , , , , , , , , ,90 6 Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 10 Web sling 10 ton Utførelse: To lag Farge: Oransje Standard: EN *n kan variere. Artikkelnuer Artikkelnuer *

14 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Båndstropp 15 Web sling 15 ton Utførelse: To lag *n kan variere. Farge: Oransje Standard: EN * Båndstropp 20 Web sling 20 ton Utførelse: Fire lag Farge: Oransje Standard: EN *n kan variere. Artikkelnuer Artikkelnuer *

15 Fiberstropper og lastesikringer Lastesikring med kroker Lashing belt with hooks / gulkromatisert stål Standard: EN NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1. Surringsstyrke Styrke ,5 0, ,5 + 5,5 0,40 A , ,5 + 5,5 0,46 B , ,5 + 5,5 0,94 C , ,5 + 9,5 1,14 C , ,5 + 5,5 1,44 D , ,5 + 3,5 2,07 E , ,5 + 9,5 2,67 E , ,5 + 5,5 2,47 F , ,5 + 7,5 2,72 F , ,5 + 9,5 2,97 F , ,5 + 14,5 3,62 F , ,5 + 4,5 6,48 G , ,5 + 9,5 7,93 G 6 Fiberstropper og lastesikringer A B C D E F G Lastesikring med kroker, rustfritt syrefast stål Lashing belt with hooks, stainless steel / rustfritt stål AISI 316 NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1. Artikkelnuer Bildereferanse Artikkelnuer Surringsstyrke Styrke ,5 0, ,5 + 5,5 0, ,5 0, ,5 + 9,5 1, ,5 1, ,5 + 9,5 2,97 171

16 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Lastesikring, endeløs Lashing belt, endless / gulkromatisert stål Standard: EN NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1. Surringsstyrke Styrke , ,36 A , ,71 B , ,06 B , ,90 C , ,41 C , ,73 D , ,17 D Bilde - referanse A B C D Lastesikring for skapbil Lashing belt with e-track fittings / gulkromatisert stål Standard: EN NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1. Artikkelnuer Artikkelnuer Surringsstyrke Styrke , ,4 172

17 Fiberstropper og lastesikringer Hurtigsurring Lashing strap / gulkromatisert stål Standard: EN NB! Oppgitt styrke er ved sikkerhetsfaktor 2:1. Surringsstyrke , , , , , , , , , ,17 6 Fiberstropper og lastesikringer Bånd til lastesikring Webbing for lashing belt Artikkelnuer Bruddstyrke ,75 A ,00 B ,75 C m* 0,288 D *10 s bånd leveres i ønsket lengde. Bildereferanse Bildereferanse A B C D Maskin for lastesikring Ratchet for lashing belt Materiale: Gulkromatisert stål Artikkelnuer For bånd Bruddstyrke Artikkelnuer ,24 A ,78 B A B 173

18 6 Fiberstropper og lastesikringer Fiberstropper og lastesikringer Hjørnebeskytter Corner protector Hjørnebeskytter i plast. Passer båndbredder til og med 75. Artikkelnuer Bæresele Support harness for manual lifting Innv. høyde Innv. dybde Vi fører to typer bæreseler, enkel og dobbel. Den enkle typen har diagonal skulderstropp med justerbar pute for å gjøre den mer behagelig i bruk. Den doble typen er satt saen som en vest. Dette gir optimal fordeling av vekt ved løft. Artikkelnuer Type Bildereferanse Enkel A Dobbel B A A B B 174

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings

Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Bruksanvisning for sikker bruk av: Kjettingstropper Kjettingforløper 1 og 2 part kjettingslings 3 og 4 part kjettingslings Dokument nr CS-BR-02 rev. 0 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt

Detaljer

Visdomsord. - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, 1787-1863)

Visdomsord. - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, 1787-1863) Visdomsord - Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi unnlater å gjøre! (Richard Whately, 1787-1863) LØFT ERKEVARER I vårt sortiment av løfteprodukter har vi holdt oss til merkevarer

Detaljer

LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS

LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS LØFT & LASTESIKRING PRODUKTER & LØSNINGER FOR EN ERGONOMISK, EFFEKTIV OG SIKKER ARBEIDSPLASS 2015/2016 STERKE VAREMERKER I denne katalogen finner du vårt løftesortiment. Sortimentet regnes som ett av

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Bruksanvisning Modell 71, 71-A, 71-M og 71-S Redningsbåre Best nr.: F071 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com

Detaljer

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre

Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Brukerveiledning Petzl Nest S61 redningsbåre Dokumentnr: Revisjonsnr: Antall sider: GR-30-TEC-GL-004-052 1, 13.10.2010 12 Aak Safety AS For din egen sikkerhet og for å få maksimalt utbytte av utstyret,

Detaljer

1. Hovedrengjøring Til hovedrengjøring anbefales skumrens. Kontakt din møbelhandler for veiledning. Hvor hyppig dette gjøres avhenger av bruken.

1. Hovedrengjøring Til hovedrengjøring anbefales skumrens. Kontakt din møbelhandler for veiledning. Hvor hyppig dette gjøres avhenger av bruken. Stordal/Oslo, 15.4.2011 Stell og vedlikehold For å sikre optimal levetid på møblene må den enkelte leverandørs råd om bruk, stell og vedlikehold av møbler og ulike møbelmaterialer følges! Dette dokumentet

Detaljer

Produktkatalog Løft. Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge!

Produktkatalog Løft. Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge! Produktkatalog Løft Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge! Kjære kunde og samarbeidspartner Vår visjon Best på å tilføre verdier! Hvordan oppnår vi vår visjon? Søke den mest kostnadseffektive vei

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

SEMA 5003. Fallsikringsvest L ÅRREIM ( VENSTRE) D-RING PÅ LÅRREIM ( VENSTRE)

SEMA 5003. Fallsikringsvest L ÅRREIM ( VENSTRE) D-RING PÅ LÅRREIM ( VENSTRE) SEMA 5003 Fallsikringsvest B RUKSANVISNING NR. 4 1999 R EFLEKS EFLEX ( RYGG) D-RING ( RYGG) R EFLEKS R EFLEKS J USTERBARE B RYSTREIMER B AJONETTLÅS D-RING ( VENSTRE) D-RING ( HØYRE) L ÅRREIM ( VENSTRE)

Detaljer

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1 Side 1 Sammenligning Når du skal kjøpe kran er det mange ting å vurdere og som du bør sammenligne dersom du har flere tilbud. Vi er ikke redde for å bli sammenlignet, og har utarbeidet et enkelt skjema

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier Side: 1 av 7 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 51: Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.01.2004

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, 14 37050 Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) www.docma.vr.it # 980002 INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

Dokumentpakke produktsertifikat

Dokumentpakke produktsertifikat KUNDE ADRESSE POSTNR/STED REFERANSE Sertifikat nr: Ordre nr: FORTØYNINGSSYSTEM FRA ERLING HAUG AS Dokumentpakke produktsertifikat Brukerhåndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside www.haug.no, eller ved

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon.

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. www.a-merking.no Se også: www.barnibevegelse.no Kontakt: A-Merking AS +47 63 97 39 20 post@a-merking.no A-merking Sør AS +47 901 75 242

Detaljer