Bruksanvisning for sikker bruk av: Ståltau stropper Ståltau forløper 1 og 2 part ståltau slings 3 og 4 part ståltau slings

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for sikker bruk av: Ståltau stropper Ståltau forløper 1 og 2 part ståltau slings 3 og 4 part ståltau slings"

Transkript

1 Bruksanvisning for sikker bruk av: Ståltau stropper Ståltau forløper 1 og 2 part ståltau slings 3 og 4 part ståltau slings Dokument nr CS-BR-01 rev. 5 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 1 av 37

2 Innholdsfortegnelse: Generell informasjon 3 Referanse til standarder 4 Spesielle retningslinjer for offshore bruk 5 Spesielle retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet 5 Merking 6 Teknisk beskrivelse 6 Temperaturer 8 Kontroll før bruk 10 Bruk og bruksbegrensninger 11 Metoder for rigging 14 Bøyediametrer og bøyningsforhold 14 Løftevinkler 16 Løftetabeller 19 Løftetabell under Sjøfartsdirektoratet 1960N/mm2 IWRC 20 Løftetabell Maskindirektivet 1770 N/mm2 FC 21 Løftetabell Maskindirektivet 1770 N/mm2 IWRC 21 Løftetabell Maskindirektivet 1960 N/mm2 IWRC måneds kontroll 23 Kontroll av slings med toppløkke 26 Kontroll av slings med krok 27 Kontroll av slings med sjakkel 27 Reparasjoner og vedlikehold 28 Generell samsvarserklæring 29 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 2 av 37

3 Bruksanvisning for løfteredskap og komponenter. I arbeidstilsynets forskrift nr. 555 bruk av arbeidsutstyr er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskaper skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farer bruken kan medføre. Personell som skal drive vedlikeholdsarbeide etter denne forskriften skal ha nødvendig spesialopplæring. Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være produsert og godkjent iht. Arbeidstilsynets Forskrift om maskiner for alt landbasert utstyr for utstyr til skip skal redskapet være produsert iht. Sjøfartsdirektoratets kran forskrift Før en tar i bruk løfteredskaper produsert av Carl Stahl AS skal brukeren ha lest igjennom og forstått denne bruksanvisningen. er merket med rød skrift Original Bruksanvisning i bunnen på alle sidene. Ståltau stropper av typen 1 part, 2 part og ¾ part med kauser eller soft øyer. Ståltau stropper som er omhandlet i denne bruksanvisningen er beregnet på løft av utstyr og brukes mellom krok og last. Løftetabeller i denne bruksanvisningen er kun beregnet som et hjelpemiddel og er utregnet for bruk under maskindirektivets virkeområde. Skal en bruke ståltau stropper produsert av Carl Stahl AS gjelder følgende bruksanvisninger og begrensninger. Det er kun personell godkjente av Carl Stahl AS som kan utføre reparasjoner og vedlikehold eller personell som kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring Carl Stahl AS tilbyr et bredt spekter av forskjellige typer ståltau -stropper og -redskap etter kundes spesifikasjoner. Når bestilling av ståltau redskap skal gjøres bør følgende faktorer vurderes: Maksimal arbeidsbelastning Type gods som skal løftes Innfestninger av løfteredskapet Løfte høyde Fri arbeidshøyde og tilgjengelig arbeidsrom for håndtering av lasten Antall løfteparter som er nødvendig Fordeling av lasten på flerpart løfteredskap Bestemmelse av lastens tyngdepunkt Data som bør spesifiseres ved bestilling av ståltau redskaper: Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 3 av 37

4 Referanser til standarder og regelverk Type ståltau stropp Konstruksjon Nominell stropp lengde og øye lengde Type endefeste i hver ende av stroppen eller redskapet Antall parter og arbeidsvinkel Maksimal løftekapasitet Pakking Alle stropper og slings produsert av Carl Stahl AS kan identifiseres enten med navnet Carl Stahl eller initialene CS Denne bruksanvisningen gjelder kun løfteutstyr produsert av Carl Stahl AS og som kan spores tilbake til Carl Stahl AS. Ståltau stropper produsert på lisens fra Carl Stahl AS er merket med ILJ/CS disse er og omfattet av denne bruksanvisningen. Løfteredskaper som er produsert for bruk under maskindirektivet er merket med løftekapasitet WLL (Working load limit) Løfteredskaper som er produsert for bruk om bord i skip er merket med løftekapasitet SWL (safe working load) Identifikasjon av ståltau redskap påføres enten en merkebrikke som henges fast til redskapet eller direkte i taluritt låsen. Alle ståltau redskaper skal være sporbare til en Samsvarserklæring eller et sertifikat. Som skal medfølge redskapet. Redskaper som ikke har denne dokumentasjonen skal ikke tas i bruk før dokumentasjonen foreligger. Følgende Standarder gjelder for løfteredskaper av ståltau produsert av Carl Stahl AS Ståltau ISO 2408 EN API 9A Endefester: EN /7 Toppløkker: EN /6 Løftebeslag: EN /6 Sjakler: EN Bruk/ EN /3 Produksjon: ISO 8792 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 4 av 37

5 Spesielle retningslinjer for offshore løfteredskaper og disse er beskrevet i følgende standarder. Produksjon: EN /2 DNV Kontroll: EN Bruk: Norsok R-003 Løfteutstyr produsert for offshore bruk er merket mer IHHT DNV / EN eller OFFSHORE Spesielle retningslinjer for løfteredskaper brukt på skip underlagt Sjøfartsdirektoratet (SD). Produksjon: Kranforskriftene til SD Dokumentasjon på at løfteredskapet er underlagt Sjøfartsdirektoratets regelverk vil fremkomme av Sertifikatet som medføller dette det skal være et sertifikat av typen ILO form 3 eller 4 Løfteredskaper som er produsert for bruk om bord i skip er merket med løftekapasitet SWL (safe working load) Wire stopper / Forløpere opp til 10 t SF 6 : 1 10,1 25 t SF 5 : 1 25,1 60 t SF 4,5 : 1 60 t t SF 4 : 1 Over 100 t SF 3 : 1 (i spesielle tilfeller kan denne SF brukes) Ståltau som anvendes Ståltau som Carl Stahl anvender normalt til løfteslings er følgende typer Konstruksjon 6x19+FC 6x36+FC 6x19+IWRC 6x36+IWRC 7x7x19 6x24+FC Minimum antall tråder i et ståltau for løft skal være 114 tråder (Andre typer ståltau kan også i noen tilfeller bli brukt til slingsproduksjon) Det må aldri brukes ståltau av langslått type til stroppe produksjon. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 5 av 37

6 Forskjellige typer øyer på stropper Soft øye Øye med Kause Øye med massiv kause Flamsk øye her bruker en også en stållås over sammenføyingen der endene møtes Merking av slings: Merkingen foretas på merkeplate eller direkte i låsen til slingsene og skal inneholde minst følgende informasjon: Navn på produsent: CS eller Carl Stahl Produksjons dato: måned/år Kapasitet: WLL eller SWL Sporbarhetsmerking: Sertifikat nr. eller Bach nr. Arbeidsvinkel: CE merket: dersom flere parter er koplet sammen dersom slingset er bereknet for bruk under Maskindirektivet. Sertifikat: Sertifikat skal leveres med hvert sett eller batch som er produsert og dette skal inneholde minimum følgende opplysninger: Navn på produsent eller leverandør med adresse Referanse til standarden slingset er produsert etter i.e. EN Beskrivelse av slingset inkludert parter og endefester. WLL eller SWL (avhengig av bruksområdet) samt eventuelt arbeidsvinkel fro flerpart, Teknisk beskrivelse Ståltau som brukes til løfteredskap skal være av material kvalitet med strekkfasthet 1770N/mm2 eller 1960N/mm2. Ståltauet skal minimum inneholde 114 tråder eks: konstruksjon 6x19+1FC = 114 tråder. Kjernen på ståltau redskapet kan enten være av fiber FC eller av ståltau kjerne IWRC Ståltau stropper kan utføres i følgende former enten som en enkel stropp produsert direkte av ståltauet, som et flettet stropp av 6 eller 10 kordeler (enkle ståltau) eller som en kabelslått ståltau der en bruker 7 ståltau og tvinner disse sammen til en stropp (redskap) Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 6 av 37

7 Nominell lengde: Nominell lengde av et redskap er fra bærepunkt til bærepunkt eventuelt inkludert ende beslag. Andre lengdemål kan benyttes dersom bruker foreskriver dette. Minimum lengder for: Bløtt øye (soft øye): Minstelengden av et øye med Presslås skal være 15X ståltauets diameter og for bløtt øye med håndspleis skal dette være minimum 10 X ståltauets diameter. Fri ende mellom presslåser: Avstanden mellom indre ende til presslåsen eller avstanden mellom spleisens siste innstikk skal for en ståltaustropp være minst 20 x ståltauets diameter. Øye med kause: Hvis det benyttes krok, ring eller sjakkel i forbindelse med øye, skal det alltid være øye med kause. Dette beskytter ståltauet mot slitasje og mot krapp bøyning. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 7 av 37

8 Flerpartig løfteredskap: Partene skal i to eller tre/fire partig løfteredskap sammenkoples i ring eller løftehode. Det skal ikke monteres med en to ståltau stropper i hver ring. Lengde toleranser: Målt lengde av ståltauet skal ikke avvike mer en +/- 2 x diameter eller +/- 1 % av den nominelle lengden (den som er størstav de to brukes) Forskjellen i lengden mellom de individuelle bena i et flerpartig løfteredskap skal ubelastede ikke overskride den høyeste verdien av enten +/-1 x ståltauets diameter eller +/- 0,5 % av den nominelle lengden på bena. (den som er størst av de to brukes) Testing og prøving av Ståltau stropper: Ståltau stropper produsert av Carl Stahl AS er testet under produksjon. Et antall stropper tas ut av produksjonen og testes først til 2 x WLL/SWL og deretter til brudd. Ref. prosedyre CS-PP-02. Resultatet vurderes opp mot ståltauets bruddstyrke. Alle ståltau stropper blir visuelt kontrollert under og etter produksjon. Temperatur intervall: Ståltau stropper produsert av Carl Stahl AS kan brukes i temperatur intervallet -40 gr. C opp til +100 gr. C eller etter følgende tabell Øye type: Lås type: Ståltau type: Nedjustering av lasten ved gitte temperaturer i % av WLL/SWL -40<T< <T< <T< <T< <T<400 Over 400 Std. øye Alu. FC 100 % Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Std. øye Alu. IWRC 100 % 100 % Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Flamsk Stål FC 100 % Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk øye Flamsk Stål IWRC 100 % 100 % 90 % 75 % 65 % Ikke bruk øye Håndspleis - FC 100 % Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Ikke bruk Håndspleis - IWRC 100 % 100 % 90 % 75 % 65 % Ikke bruk Reduksjon av ståltauets bruddstyrke med henblikk på endefeste: Endefeste type Reduksjon av MBL på ståltauet Låst øye med taluritt lås: 10 % Håndspleist øye: 20 % Påstøpt socket: ingen Pålåst terminal i enden på ståltau: ingen Bruk av kile lås: 20 % Ståltau klemmer: 20 % Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 8 av 37

9 Grommit og kabelslått ståltau stropper Grommit er en endeløs ståltau stropp enten mekanisk spleist eller spunnet sammen av en kordel til den former et seks kordels endeløst ståltau stropp rundt en senter kordel. Minimum bøye forhold er 6 x d Toleranser ved produksjon er +/-1x d eller 1% av arbeidslengden opp til 60 mm dia. Arbeidslengde er ½ x SL Minimum slings lengde for et mekanisk spleist grommit er 100 x d i omkrets Kabelslått ståltau er et ferdig ståltau slått rundt en senter kordel for å forme et 6 slått ståltau. Dette gir et meget mykt og lett håndterlig stropp. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 9 av 37

10 Minimum øye lengde h = 15 x d for låst wire og 10 x d for håndspleist lengde W=h/2 Lengden regnes fra bæring til bæringspunkt. Kontroll før bruk. Løfteredskaper skal før det tas i bruk undergå en bruker kontroll som skal utføres av personell med opplæring innen bruk av løfteredskaper (eksempel på slik opplæring kan være et 24 timers stroppe og anhuker kurs fra sertifisert opplærings instans eller opplæring fra produsent.) Kontrollen skal gå ut på at redskapet blir kontrollert mot: Manglende identifikasjon / merking Rust Skader / slitasje Trådbrudd Deformasjon (Knekk, klem) Varmeskader Presslås sjekkes mot deformasjon, slitasje og sprekker Endefester og ende komponenter kontrolleres mot skader og defekter Se også kontroll kriterier under 12 måneders kontroll. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 10 av 37

11 Bruk og bruksbegrensninger. Bruk alltid verneutstyr når en håndter og bruker løfteutstyr. Slik som hjelm, vernesko, hansker og arbeidsklær. 10 punkt sjekk før en løfter 1. Vekt og mål Sjekk alltid vekten på det som skal løftes før en løfter Sjekk alltid lengde, høyde og bredde på det som skal løftes. Påse at løftestroppene har rett kapasitet før montering 2. Bruk rett koplinger i stroppen Bestem deg for hvordan du skal kople stroppen til kroken og hvordan du skal kople stroppen til lasten 3. Velg rett type slings Sjekk at du har riktig kapasitet i forhold til bøye diameter d/d Sjekk at vinkelen mellom partene er riktig i forhold til kapasiteten på stroppen. Unngå skarpe kanter ved rigging 4. Kontroller slingset Sjekk at det er foretatt årlig kontroll og at en foretar bruks kontroll før en bruker stroppen 5. Rigg alltid opp, ikke ned Start alltid med å feste stroppen til lasten som skal løftes før en fester stroppen til kroken som løfter. 6. Balanser lasten Påse at en har riktig fordeling av lasten på alle parter og at lasten er sikret mot forskyvning. 7. Prøveløft før du løfter Foreta et kontrollert prøve løft før du løfter lasten slik at en forsikrer seg mot at lasten forskyver seg 8. Gå ikke under hengende last Sperr av området der en skal løfte slik at en forhindrer at personer går under hengende last. 9. Unngå sjokk last Påse at lasten som skal løftes ikke henger fast i annet materiell slik at en får sjokk belastning på stroppene. Påse at alle stroppene tar opp lasten slik at en unngår rykk i lasten ved løfting 10. Returner slingsene Når en er ferdig med å bruke stroppene tilse at en utfører etterbruks kontroll og lagrer dem på egnet sted. Eksempel på snaring og bruk Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 11 av 37

12 2 ståltau stropper der slagningen ikke er av samme retning må ikke koples i sammen. Stroppene vil under last rotere og vri seg opp. Dersom det er håndspleisede øyer, vil oppvridningen medføre at spleisetampene drar seg ut. Løfteredskap av flere parter skal ikke brukes med større arbeidsvinkel en den som er beskrevet på merkebrikken uten tillatelse fra Carl Stahl AS En må sørge for å ta hensyn til alle krefter som påvirker ståltaustroppen dette vil være påkjenninger fra skarpe kanter her må en sørge for god beskyttelse Det gjelder fra snaringsfaktor i tilegg må en ta hensyn til vinkelens påvirkning på lasten Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 12 av 37

13 Strupings metoder. Beskytt skarpe kanter Symmetriske løft 3 og 4 part Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 13 av 37

14 Metoder for rigging med ståltau stropper En fritt hengende vertikal ståltaustropp er den enkleste form for forbindelse mellom løftekrok og last. Denne løftemetoden gir maksimal løftekapasitet, men den må ikke overskrides. Det må kun benyttes ståltau stropper med låste øyer til fritthengende last, ståltau stropper av spleisede øyer kan rotere, spleisen kan da gå opp og kordelene kan dra seg ut. Et snaringsløft har en kapasitet som er redusert med 20 % av total løftekapasitet i forhold til fritthengende last. Den skarpe knekken som dannes der ståltauet går igjennom øyet eller glideskoen påvirker trådene og partene i ståltauet og forhindrer en naturlig forskyving av taupartene under tilstramming. Den skarpe knekken kan faktisk ødelegge ståltauet i snaringspunktet. Snaren må strammes til rundt lasten før lasten løftes. Snaren må ikke slåes ned etter at lasten er løftet. Det er også farlig å benytte bare ett snareløft til en last der det er muligheter for at lasten kan forskyve seg. U-løft fordeler lasten likt mellom de to stroppendene. På grunn av at de to stropper - endene svært sjelden er vertikale, men derimot danner en vinkel mellom bena, vil løftkapasiteten ikke være den doble av en enkel vertikal stropp. Løftekapasiteten må reduseres på grunn av vinkelens innvirkning. Kapasiteten til stropp benyttet i et U-løft er også påvirket av bøyen, eller krumningen, der ståltauet kommer i kontakt med lasten. Akkurat som et hvert arbeidet ståltau vil løftekapasiteten bli påvirket av bøyeforholde dvs. D/d som man har mellom en skive og et ståltau. 0,8* 1,8* NB Snaringsfaktor under Norsok R-003 er 0,75 *Ved D/d forhold = min 20:1 ** Ved D/d forhold = min 6:1 Figurene viser de mest vanlige former for bruk av stropper og de belastninger som oppstår. Faktoren = forholdstallet mellom enkel stropp i rett strekk og de respektive typer ståltaukonstruksjoner og diameter er identisk like. Bøyediameter for ståltau stropper Når en ståltau stropp legges over en krum flate (for eksempel en skive eller en bolt) vil bruddstyrken reduseres. Bruddstyrkereduksjonen vil være avhengig av bøyeforholdet uttrykt som D/d. For eksempel, for et ståltau som bøyes rundt en bolt, der boltdiameteren er lik Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 14 av 37

15 ståltauets diameter, vil det bli redusert med 50 % av bruddstyrken til ståltauet. Selv ved et forhold der D/d er på 40 ganger vil en ha et tap av bruddstyrke på 5 %. Diagram for reduksjon ved bøying av ståltau over gitt diameter. Reduksjon ved stropping av last Ved stropping av last må en ta hensyn til hvor en plasserer øyet i og med at feil plassering er med på å svekke stroppens kapasitet. Ved snaring må en ta hensyn til stroppens utgangsvinkel fra øye. Dette gir følgende belastningers reduksjoner på WLL/SWL Over 120º gr. vinkel 100 % av kapasiteten º gr. Vinkel 87 % av kapasiteten º gr. Vinkel 74 % av kapasiteten º gr. Vinkel 62 % av kapasiteten. 0 29º gr. Vinkel 49 % av kapasiteten. I tilegg må en ta hensyn til diameteren på det objektet som en snare stroppen rundt. NB generell snarefaktor under Norsok R-003 er 0,75 i virkningsgrad mot rett løft Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 15 av 37

16 Ståltau stropper skal aldri tvinges over en krok eller bolt med en diameter som er større enn øyets naturlige bredde. Den naturlige øyebredden er vanligvis halvparten av øyelengden. Minimum bøyediameter: Ståltau stropp type Normalt bruk Spesielt bruk Enkeltpart stropp belastet i øyet: 1. Vanlig 6 slått ståltau: 2. Kabelslått ståltau: 3. flettet ståltau: Enkel part ståltau belastet utenfor øyet: 1. Vanlig 6 slått ståltau: 2. Kabelslått ståltau: 3. flettet ståltau: Grommet eller endeløs stropp 1. Vanlig 6 slått ståltau: 2. Kabelslått ståltau: 3 x d 4 x d 3 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2 x d 2 x d 2 x d 4 x d 4 x d 4 x d 7 x d 6 x d 8 x d 6 x d De overnevnte minimums verdier for bøyningsdiameteren vil normalt ikke medføre nedjustering av stroppens løftekapasitet. Spleisen / låsen til en stropp skal ikke utsettes for bøyning. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 16 av 37

17 Løftevinkelens innvirkning på stroppenes kapasitet. Ved bruk av løfteslings med flere legger må en være oppmerksom på at partenes innbyrdes skråstilling har stor innvirkning på løfteevnen. Belastningen på hver part øker med økende vinkel, uten at lasten endres. Dette er vist i lastetabellen nedenfor. Vinkel mellom partene α Arb. Vinkel β Belastnings faktor 15 7,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, Vinkel β skal ikke overskride 60. Vinkelen mellom ben som står diagonalt kalles α og skal ikke overskride 120 En 4-part løfteskrev skal gires samme tilsatte arbeidsbelastning som et liknende 3-part redskap. Årsaken er at man sjelden oppnår lik belastning på hver part. Ved bruk av 4-partig skrev regnes vinkelen mellom diagonale parter. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 17 av 37

18 Dersom en bruker 2 eller flere slings sammen og både løfter i vinkel samt en snarer slingsene rundt lasten må en både ta med vinkelfaktor og snaringsfaktor. Eksempel på snaring og bruk U-symmetrisk løft Ved u- symmetrisk løft vil en få forskjellig belastning på de enkelte leggene i slingsene. Dette må en kompensere for 2 legg slings bruker en kun en legg som beregnings grunnlag for lasten 3 og 4 leggers slings bruker en følgende faktor 30 faktor 1,7 45 faktor 1,4 60 faktor 1,0 I utgangspunktet brukes alle leggene i en flerpart slings ved løfting Dersom en ved spesielle tilfeller ikke skal bruke alle leggene på slingset så reduseres WLL/SWL som er merket på slingset etter følgende tabell Type slings Antall legger i bruk Faktor som reduserer WLL/SWL To part 1 1/2 Tre eller fire parter 2 2/3 Tre eller fire parter 3 1/3 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 18 av 37

19 Løftetabeller for ståltau stropper: Under finnes en del løftetabeller for bruk av ståltau stropper. Tabellene er bare veiledende i og med at en kan bruke flere kombinasjoner av endefeste i topp og bunn Utgangspunktet for tabellen er EN hvor en bruker ståltau produsert etter EN det er tatt hensyn til en lås faktor på 0,9 ved bruk av mekanisk påmontert lås. I tilegg er det brukt en sikkerhetsfaktor på stroppene på 5:1 Dersom stroppene brukes under annen sikkerhetsfaktor må dette tas hensyn til og en skal da bruke de faktorene som er i bunnen av tabellene. Brukes stroppene i forbindelse med Sjøfartsdirektoratet regler skal sikkerhetsfaktoren være følgende Wire stopper / Forløpere: Opp til 10 t SF 6 : 1 10,1 25 t SF 5 :1 25,1 60 t SF 4,5 : 1 60 t t SF 4 : 1 Over 100 t Kan noen tilfeller bruke SF 3 : 1 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 19 av 37

20 Bruk av Wirestropper under sjøfartsdirektoratet =sikkerhetsfaktor opp til 10 t 6:1 over 10 t 5: N/mm2 SF 6:1 > 10t SF 5:1 10t > 25t En part, last gitt i tonn 2 part, last gitt i tonn 3/4 part, last gitt i tonn SF4,5:1 25,1t>60t 6x36+IWRC rett snaring u-løft 30º 45º 60º 30º 45º 60º Dia. m.m. Min. MBL (t) 8 4,56 0,7 0,5 0,5 1,4 1,1 0,9 0,7 1,8 1,4 1,0 10 7,11 1,1 0,8 0,8 2,2 1,8 1,5 1,1 2,8 2,3 1, ,25 1,7 1,3 1,2 3,4 2,8 2,3 1,7 4,4 3,5 2, ,02 2,0 1,6 1,5 4,0 3,4 2,8 2,0 5,2 4,2 3, ,95 2,3 1,8 1,7 4,6 3,9 3,2 2,3 5,9 4,8 3, ,21 3,0 2,4 2,2 6,0 5,1 4,2 3,0 7,8 6,3 4, ,06 3,8 3,0 2,8 7,6 6,4 5,3 3,8 9,8 7,9 5, ,69 4,2 3,3 3,1 8,4 7,1 5,8 4,2 10,9 8,8 6, ,46 4,7 3,7 3,5 9,4 8,0 6,5 4,7 12,2 9,8 7, ,44 5,7 4,5 4,2 11,4 9,7 7,9 5,7 14,8 11,9 8, ,99 6,8 5,4 5,1 13,6 11,5 9,5 6,8 17,6 14,2 10, ,11 8,0 6,4 6,0 16,0 13,6 11,2 8,0 20,8 16,8 12, ,79 9,2 7,3 6,9 18,4 15,6 12,8 9,2 23,9 19,3 13, ,05 11,5 9,2 8,6 23,0 19,5 16,1 11,5 29,9 24,2 17, ,87 13,1 10,4 9,8 26,2 22,3 18,3 13,1 34,0 27,5 19, ,27 14,8 11,8 11,1 29,6 25,2 20,7 14,8 38,5 31,1 22, ,23 16,6 13,2 12,4 33,2 28,2 23,2 16,6 43,2 34,9 24, ,71 18,5 14,8 13,8 37,0 31,4 25,9 18,5 48,1 38,9 27, ,87 20,5 16,4 15,3 41,0 34,8 28,7 20,5 53,3 43,1 30, ,79 30,6 24,4 22,9 61,2 52,0 42,8 30,6 79,6 64,2 45, ,91 36,4 29,1 27,3 72,8 61,8 50,9 36,4 94,6 76,4 54, ,44 42,7 34,1 32,0 85,4 72,5 59,7 42,7 111,0 89,6 64, ,19 49,6 39,6 37,2 99,2 84,3 69,4 49,6 128,9 104,1 74, ,8 61,5 49,2 46,1 123,0 104,5 86,1 61,5 160,0 129,1 92,2 Faktor symetrisk 0,8 0,75 2 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5 Faktor usymetrisk ,7 1,5 1 NB. Norsok R-003 har en reduksjon faktor på 0,75 i stedet for 0,8 på stropper dette må tas hensyn til dersom stroppen skal brukes under Norsok standarden. Røs skrift i tabellen for snaring er reknet ut etter Norsok R-003 snaringsfaktor Norsok R-003 Eksempel på bruk av to wirestropper med soft øye snaret rundt et rør, tar utgangspunktet i 20 mm wire SWL 4,7 ton i rett strekk Arbeidsvinkel er 30º Maks kapasitet (SWL) blir da 4,7 x 0,75 x1,7 = 5,99 t Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 20 av 37

21 Løftetabeller ved bruk etter EN N/mm2 SF 5:1 En part, last gitt i tonn 2 part, last gitt i tonn 3/4 part, last gitt i tonn 6x36+FC rett snaring u-løft 30º 45º 60º 30º 45º 60º Dia. m.m. Min. MBL (t) 8 3,81 0,70 0,5 1,4 1,1 0,9 0,7 1,8 1,5 1,0 10 5,95 1,05 0,8 2,1 1,7 1,5 1,0 2,7 2,2 1,6 12 8,57 1,55 1,2 3,1 2,6 2,1 1,5 4,0 3,3 2, ,68 2,12 1,6 4,2 3,6 3,0 2,1 5,5 4,3 3, ,25 2,70 2,1 5,4 4,5 3,8 2,7 7,0 5,6 4, ,30 3,40 2,7 6,8 5,7 4,8 3,4 8,8 7,2 5, ,86 4,35 3,4 8,7 7,3 6,0 4,3 11,3 9,0 6, ,46 5,20 4,1 10,4 8,8 7,2 5,2 13,5 11,0 7, ,58 6,30 5,0 12,6 10,7 8,8 6,3 16,3 13,5 9, ,93 7,20 5,7 14,4 12,2 10,0 7,2 18,7 15,0 11, ,52 8,40 6,7 16,8 14,2 11,8 8,4 21,8 18,0 12, ,69 11,0 8,8 22,0 18,7 15,0 11,0 28,6 23,5 16,5 Faktor symetrisk 0,8 2 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5 Faktor usymetrisk ,7 1, N/mm2 SF 5:1 En part, last gitt i tonn 2 part, last gitt i tonn 3/4 part, last gitt i tonn 6x36+IWRC rett snaring u-løft 30º 45º 60º 30º 45º 60º Dia. m.m. Min. MBL (t) 8 4,11 0,75 0,6 1,5 1,2 1,0 0,7 1,9 1,5 1,1 10 6,42 1,15 0,9 2,3 1,9 1,6 1,1 3,0 2,4 1,7 12 9,25 1,70 1,3 3,4 2,9 2,3 1,7 4,4 3,5 2, ,59 2,25 1,8 4,5 3,8 3,1 2,2 5,8 4,8 3, ,45 3,00 2,4 6,0 5,1 4,2 3,0 7,8 6,3 4, ,82 3,70 2,9 7,4 6,3 5,2 3,7 9,6 7,8 5, ,73 4,60 3,6 9,2 7,8 6,5 4,6 11,9 9,8 6, ,73 5,65 4,5 11,3 9,6 7,8 5,6 14,7 11,8 8, ,85 6,70 5,3 13,4 11,4 9,4 6,7 17,4 14,0 10, ,59 7,80 6,2 15,6 13,2 11,0 7,8 20,2 16,5 11, ,83 9,00 7,2 18,0 15,3 12,5 9,0 23,4 19,0 13, ,26 11,8 9,4 23,6 20,0 16,5 11,8 30,6 25,0 17,7 Faktor symetrisk 0,8 2 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5 Faktor usymetrisk ,7 1,5 1 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 21 av 37

22 1960 N/mm2 SF 5:1 En part, last gitt i tonn 2 part, last gitt i tonn 3/4 part, last gitt i tonn 6x36+IWRC rett snaring u-løft 30º 45º 60º 30º 45º 60º Dia. m.m. Min. MBL (t) 8 4,56 0,8 0,6 1,6 1,3 1,1 0,8 2,0 1,7 1,2 10 7,11 1,3 1,0 2,6 2,2 1,8 1,3 3,4 2,7 1, ,25 1,8 1,4 3,6 3 2,5 1,8 4,7 3,8 2, ,02 2,2 1,7 4,4 3,7 3,1 2,2 5,7 4,6 3, ,95 2,5 2,0 5,0 4,2 3,5 2,5 6,5 5,3 3, ,21 3,3 2,6 6,6 5,6 4,6 3,3 8,6 6,9 4, ,06 4,2 3,3 8,4 7,1 5,9 4,2 10,9 8,8 6, ,69 4,6 3,6 9,2 7,8 6,4 4,6 12,0 9,7 6, ,46 5,1 4,0 10,2 8,7 7,1 5,1 13,4 10,7 7, ,44 6,2 4,9 12,4 10,5 8,7 6,2 16,1 13,0 9, ,99 7,4 5,9 14,8 12,3 10,4 7,4 19,2 15,5 11, ,11 8,7 6,9 17,4 14,8 12,2 8,7 22,6 18,3 13, ,79 10,0 8,0 20,0 17,0 14, ,0 21,0 15, ,05 11,5 9,2 23,0 19,5 16,1 11,5 29,9 24,2 17, ,87 13,1 10,4 26,2 22,3 18,3 13,1 34,0 27,5 19, ,27 14,8 11,8 29,6 25,2 20,7 14,8 38,5 31,1 22, ,23 16,6 13,2 33,2 28,2 23,2 16,6 43,2 34,9 24, ,71 18,5 14,8 37,0 31,4 25,9 18,5 48,1 38,9 27, ,87 20,5 16,4 41,0 34,8 28,7 20,5 53,3 43,1 30, ,79 24,8 19,8 49,6 42,1 34,7 24,8 64,5 52,1 37, ,91 29,5 23,6 59,0 50,1 41,3 29,5 76,7 62,0 44, ,44 34,7 27,7 69,4 59,0 48,6 34,7 90,2 72,9 52, ,19 40,2 32,0 80,2 68,3 56,3 40,2 104,5 84,4 60, , Faktor symetrisk 0,8 2 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5 Faktor usymetrisk ,7 1,5 1 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 22 av 37

23 10 Flettede SF 5:1 MBL er på stroppen Dia. m.m. Min. MBL (t) En part, last gitt i tonn 2 part, last gitt i tonn 3/4 part, last gitt i tonn rett snaring u-løft 30º 45º 60º 30º 45º 60º 18/6 4,7 0,95 0,7 1,9 1,6 1,3 0,9 2,4 2,0 1,4 25/9 8,1 1,6 1,2 3,2 2,7 2,2 1,6 4,1 3,3 2,4 30/ ,4 1,9 4,8 4,0 3,3 2,4 6,2 5,0 3,6 34/ ,4 2,7 6,8 5,7 4,7 3,4 8,8 7,1 5,1 42/15 23,7 4,7 3,7 9,4 7,9 6,5 4,7 12,2 9,8 7,0 46/17 28,9 5,8 4,6 11,6 9,8 8,1 5,8 15,0 12,1 8,7 58/22 45,9 9,2 7,3 18,4 15,6 12,8 9,2 23,9 19,3 13,8 Faktor symetrisk 0,8 2 1,7 1,4 1 2,6 2,1 1,5 Faktor usymetrisk ,7 1,5 1 Kontroll etter bruk. Etter at løfteredskapet har hvert i bruk skal dette kontrolleres mot skader og defekter før dette oppbevares på egnede sted. Ståltau redskaper som har skader eller defekter skal tas ut av bruk og eventuelt repareres etter gjeldene retningslinjer. Se kontroll kriterier under 12 måneders kontroll 12 måneders kontroll. Det skal utføres kontroll på løfteredskap produsert av ståltau minimum hver 12 måned. Denne kontrollen skal utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet i Norge På skip skal denne kontrollen utføres av personell som skipsfører, 1 styrmann eller maskinist utpeker og som kan dokumentere opplæring innen kontroll av løfteredskaper av ståltau. 12 måneders kontroll skal dokumenteres med rapport som skal enten være tilgjengelig for bruker eller eier av utstyret skal ha en form for merking / fargekoding som bruker kan identifisere og lett se om redskapet er underlagt 12 måneders kontroll Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 23 av 37

24 Fargekode for 12 mnd kontroll År Farge 2011 Grønn 2012 Blå 2013 Rød 2014 Gul 2015 Grønn 2016 Blå Det brukes 4 farger som rullerer Trådbrudd: Trådbrudd på ståltau stropp kasseres på grunnlag av bruk og med hensyn til sikkerheten til brukere. Et vært trådbrudd kan være farlig for den som bruker stroppen, det kan føre til skade på personell. Dette må tas hensyn til ved evaluering av trådbrudd på ståltau stroppen. Trådbrudd er vanligvis påført ståltaustroppen i forbindelse med mekanisk skader med korrosjon kan også være en medvirkende årsak. Lokale trådbrudd i en kordel tolereres maksimalt 3 trådbrudd. Dette gjelder for alle typer ståltau Det tillates totalt 5 % trådbrudd på et ståltau stropp Antall trådbrudd regnes ut fra ståltauets konstruksjon e. g. 6 x 36 +1FC = 216 tråder her kan en maksimalt ha 10 trådbrudd over 6 x diameteren. Over 30 x diamanter tilsattes det doble antall trådbrudd. Kabelslått ståltau godtas maksimalt 14 trådbrudd over 6 x diameteren. Over 30 x diamanter tilsattes det doble antall trådbrudd. Flettede stropper godtas maksimalt 14 trådbrudd over 6 x diameteren. Over 30 x diamanter tilsattes det doble antall trådbrudd. Diameter reduksjon: Det tiltattes maksimalt 10 % diameter reduksjon på ståltau stroppen. Deformasjoner: Eksempel på deformasjoner av ståltau Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 24 av 37

25 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 25 av 37

26 Deformasjon av endefeste: Inspiser løfte punktet for stroppen mot skader og deformasjoner, Korrosjon: Korrosjon på ståltau stroppen oppstår normalt på grunn av mangelfull vedlikehold og lagring. Men kan også ha blidt påført på grunn av bruk i syrer eller alkaliske miljø. Korrosjon medfører svekket elastisitet på ståltaustroppen og stroppen bør derfor ikke brukes. Har korrosjonen medført sår i trådene skal denne tas ut av bruk med en gang. En må også påse at lås ikke er blitt utsatt for korrosjon. Aluminium vil korrodere når den brukes i salt miljø. Dersom låsen er korrodert må ståltau stroppen ikke brukes. Varmepåvirkning: Ståltau stropp og dens komponenter må ikke utsettes for varme over 100 C Ståltau som er utsatt for varme over 100 C har fått reduserte egenskaper og det kan fort oppstå trådbrudd. Ståltau lås: Det kan brukes låser av følgende kvaliteter: Aluminium Kopper Stål Rustfritt stål Låsen må kontrolleres for skader og defekter. Det tilsattes ikke skader eller defekter på låsen, påse at låsen er presset sammen og er rund. Ikke oval da vil en ikke har påført tilstrekkelig trykk på låsen under produksjon. Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 26 av 37

27 Type 2 rett lås: enden skal minimum være igjennom låsen etter låsing maksimalt ½ x d Type 3 rett lås med avrunding: enden skal minimum være igjennom låsen etter låsing maksimalt ½ x d Type 4 kont lås: Enden skal stoppe der hvor konen begynner. Innførings lengde i låsen skal være lik L1. Dersom enden går igjennom skal denne kasseres. Låsen skal være rund og ståltauet skal ligge overforen annen slik som vis på bilde Toppløkke og løftehoder: Toppløkke eller løftehode som er med i løfteslinget kontrolleres etter følgende feil og skader. Slitasje på toppløkker og løftehode regnes ut etter følgende kriterier: en foretar 2 målinger diagonalt over for hver andre og regner ut gjennomsnittet av det resultatet en får. Dette skal ikke overskride 10 % av godstykkelsen (D1+D2)/2 Kassering kriterier for Toppløkke eller løftehode er: Manglende merking Rust Deformasjon Sveisesprut (varme) Godsslitasje på mer en 10 % Sprekker Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 27 av 37

28 Kroker: Kroker som er med i løfteslinget kontrolleres etter følgende feil og skader Kasserings kriterier for kroker er: Manglende merking Rust Deformasjon Sveisesprut (varme) Godsslitasje på mer en 10 % Sprekker Låsemekanisme er ødelagt Åpning på krok er mer en 50 % av krok bredde sideveis Åpning i låsemekanisme på kroken er mer en 3 4 mm Sjakler: Sjakkel som brukes i løfteslings skal være montert i slingset med bøylen mot kausen. Sjakler som er med i løfteslinget kontrolleres etter følgende feil og skader Kasserings kriterier for sjakler er: Manglende merking Rust Bøyd bolt Slitasje i bolt Ovalitet i hull Deformasjon Sveisesprut (varme) Defekte gjenger Sprekker Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 28 av 37

29 Reparasjoner og vedlikehold. Reparasjoner og ombygginger skal kun utføres av personell som er godkjente av Carl Stahl AS eller som kan dokumentere teoretisk og praksis opplæring innen produksjon og kontroll av løfteredskaper produsert av ståltau. Dersom en skifter ut komponenter må disse erstattes med tilsvarende størrelse og kvalitet. Carl Stahl AS tar intet ansvar for slings som er reparert av andre produsenter. Denne bruker veiledningen bortfaller dersom andre selskaper utfører reparasjoner på slings produsert av Carl Stahl AS Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 29 av 37

30 Samsvarserklæring Samsvarserklæring ihht maskin direktivet 522 For ståltaustropper og ståltauslings produsert av Carl Stal AS Samsvarserklæringen omfatter utstyret slik det ble satt i omsetning, og gjelder ikke for tilføyelser av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid Firma: Carl Stahl AS Midttunheia 22 Postboks 314 Nesttun 5853 Bergen Bekrefter herved at: Ståltau stropper produsert av Carl Stahl AS som en part/ topart/ trepart eller firepart med eller uten forløper er produsert etter følgende europeiske standard: EN Ståltau slings sikkerhet Endefester på slings er montert etter følgende europeisk standard: EN Endefester på ståltau. Ståltau stropper møter kravene i : FOR / MF EF Tananger Sigmund Andreassen HMS/K ansvarlig Carl Stahl AS Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 30 av 37

31 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 31 av 37

32 Carl Stahl AS er leverandør av alle typer løfteutstyr samt fortøyning og surre utstyr, se vår hjemmeside for mer informasjon Carl Stahl AS kan være behjelpelig med å få utført myndighets pålagt kontroll på ditt løfteutstyr, se vår hjemmeside for kontakt informasjon For mer informasjon om enkelt komponenter som brukes til løfting, se vår hjemmeside Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 32 av 37

33 Tenk sikkerhet under hele bruks prosessen Gå aldri under hengende last Husk at ved bruk av store arbeidsvinkler så belaster en stroppene med store belastninger Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 33 av 37

34 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 34 av 37

35 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 35 av 37

36 Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 36 av 37

37 Adresse: Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Midtunhea Bergen Telefon Faks Mail: Org nr NO Avd. Stavanger Carl Stahl AS Postboks 43 Bygg 104 Tananger base 4056 Tananger Telefon Faks Mail: Avd. Oslo Carl Stahl AS Postboks 41 Furuset 1001 Oslo Gamle Leirdals vei Oslo Telefon Faks Mail: Avd Honningsvåg Carl Stahl AS Postboks 213 Fiskeriveien Honningsvåg Telefon Faks Mail: Avd. Hammerfest Carl Stahl AS Postboks 14 Havnevegen Rypefjord Telefon Faks Mail Kopiering av hele eller deler av teksten er ikke tillatt uten tillatelse av Carl Stahl AS Side 37 av 37