Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 15:00"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Berit Hågensen Medlem (ankom 09:45) AP Hilde Rollefsen Næss Medlem AP Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem (ankom 09:30) AP Chris Jørgensen Medlem (ankom 09:45) AP Kurt Methi Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Willy Olsen Medlem AP Leif Arne Asphaug-Hansen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Jarle Edvardsen Medlem AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Hans-Petter Rasmussen Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem AP Fred Johansen Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Bente Orvik Medlem SV Mia Hansen Medlem FRP Møteprotokoll Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Jonas Valle Paulsen Medlem AP Ole Martin Rønning Medlem H Grethe E. Johansen Medlem SV Thomas F. Øien Medlem H Dan Andersen Medlem AP Hans Morten Olafson Medlem H Tarjei Jensen Bech Medlem AP Lasse Jøgvan Duurhuus Medlem FRP Varamedlemmer som møtte: Navn

2 Eva Gebhardt Sjøtun Tarjei Jensen Bech AP Bjørn Dagfinn Johansen Jonas Valle Paulsen AP Wendy Hansen Grethe E. Johansen AP Stig Ole Pedersen Dan Andersen AP Tara Helen Bloch Thomas F. Øien H Tom Christian Robertsen Hans Morten Olafson H Gunnar Bolle Ole Martin Rønning H 25 representanter (av 29) til stede. Elin M. Holmgren ankom kl. 09:30, Chris Jørgensen og Berit Hågensen ankom kl. 09: representanter (av 29) til stede. Før orienteringene og besvarelsen på spørsmålet fikk følgende innvilget permisjon: Kl. 13:30: Tara Bloch (H), Mia Hansen (FRP) og Kurth Methi (AP). Kl. 13:45: Marianne Sivertsen Næss (AP) og Gunnar Bolle (H) Kl. 14:30: Wendy Hansen (AP). Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plansjef Øyvind Sundquist, regnskapssjef Rune Mauno, leder for prosjektavdelingen Håkon Rønbeck, park og idrett Reidar Næss, leder for ungdomstjenesten Henrik Skjelbredt. Fra Ungdomsrådet møtte leder Sebastian Olsen. Fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte revisor Solveig Pedersen. Fra Hammerfest parkering KF møtte daglig leder Stig Ole Johansen Fra Hammerfest eiendom KF møtte Terje Mauseth og økonomisjef Solfrid Mortensen. Fra Hammerfest havn KF møtte havnedirektør Per-Åge Hansen og økonomisjef Trond Nilsen og styreleder John Wahl. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling godkjent Saksliste / dagsorden: Ordfører ønsket i tillegg til den ordinære sakslista å behandle tilleggssak 74/15 godkjennes. Sakene 55/15 til og med 74/15 godkjent. Muntlig orientering: - Orientering om arbeidet med fjerning av søppel/skrot og forurensning plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen. - Rådhusplassen, Sjøgata og Finduspromenaden v/ leder for prosjektavdelingen Håkon Rønbeck - Politireformen v/ ordfører Alf E. Jakobsen

3 Reidar Johansen (SV) stilte følgende spørsmål: Vi registrerer at utbygging av nytt sykehus i Hammerfest drar ut. SV har oppfordret ordfører til å invitere ledelse i Helse Nord til Hammerfest for å møte oss, kommunens politiske ledelse /formannskap / kommunestyre. Vi har likeså oppfordra til å invitere helseminister Bern Høie. Hammerfest sykehus er beredskapssykehus for det nordligste Norskehav / Barentshavet og for hele Finnmarks befolkning. Utbygging av sykehuset her må prioriteres opp! Når blir Helse Nords ledelse invitert til Hammerfest kommune? Når blir helseministeren invitert? Ordfører besvarte spørsmålet. Saksliste Saksnr PS 55/15 Innhold Revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd PS 56/15 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for PS 57/15 PS 58/15 PS 59/15 PS 60/15 PS 61/15 PS 62/15 PS 63/15 PS 64/15 PS 65/15 PS 66/15 PS 67/15 PS 68/15 PS 69/15 PS 70/15 PS 71/15 PS 72/15 PS 73/15 Boligsoneparkering - vurdering av parkeringsavtaler og avgift Nye Baksalen Skole - Kostnad og størrelse Endring av detaljregulering for Hammerfest Arena Årsrapport Hammerfest parkering KF Årsrapport Hammerfest eiendom KF Årsrapport Hammerfest havn KF Årsrapport Hammerfest kommune Regnskap Hammerfest Parkering KF Regnskap Hammerfest Eiendom KF Regnskap Hammerfest Havn KF Regnskap Hammerfest kommune Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering - Hammerfest eiendom KF Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering Hammerfest kommune Fastrentelån Økonomiplan Hammerfest kommune Referatsaker (KS) Godkjenning av protokoll (KS) Tilleggssak PS 74/15 Forespørsel om forkjøpsrett på deler av eiendommen gnr.21/bnr.2 - Rossmolla

4 PS 55/15 Revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd 1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd. 2. Nye retningslinjer trer i kraft Midler til møtegodtgjørelse og utgiftsdekning legges inn i budsjettet fra og med Dersom møtegodtgjørelse og utgiftsdekning skal utbetales for gjenværende møter i 2015, må Hammerfest Ungdomsråd bevilge midler til dette fra eget budsjett. Leder i Ungdomsrådet Sebastian Olsen fremmet følgende forslag: Vi foreslår en endring i 2a i forslag til revidering av retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd: 2a første punktum endres til «Ungdomsrådets medlemmer velges for ett skoleår av gangen» Votering: Ungdomsrådets forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen med overforstående endringer enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd. 2. Nye retningslinjer trer i kraft Midler til møtegodtgjørelse og utgiftsdekning legges inn i budsjettet fra og med Dersom møtegodtgjørelse og utgiftsdekning skal utbetales for gjenværende møter i 2015, må Hammerfest Ungdomsråd bevilge midler til dette fra eget budsjett. Reglementets 2a første punktum endres til «Ungdomsrådets medlemmer velges for ett skoleår av gangen» Saken utsettes og behandles direkte i kommunestyret.

5 PS 56/15 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV/AP følgende forslag: Strategi 22 A: Fortsette arbeidet med å styrke og befeste Hammerfest sykehus sin status som beredskapssykehus for all maritim og næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår fylkesgrense. Votering: AP/SV forslag enstemmig vedtatt Adm. Nye forslag utenom forslaget fra AP/SV enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel med tilføyelse av følgende punkt: Endring av strategi 10A: I samarbeid med fylkeskommunen arbeide for et attraktivt og effektivt kollektiv- og godstransporttilbud i hele kommunen og til nabokommunene. Ny strategi 22D: Ambulansetilbudet i distriktene må videreføres på et nivå som skaper trygghet for alle berørte. Strategi 22 A byttes til: Fortsette arbeidet med å styrke og befeste Hammerfest sykehus sin status som beredskapssykehus for all maritim og næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår fylkesgrense. Ny strategi 15 G: Arbeide for at spillvarme fra Melkøya kan brukes i energisammenheng i kommunen /regionen og at nødvendig infrastruktur kommer på plass. (strategiene etter dette punktet benevnes henholdsvis H,I og J) 2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.

6 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forsalg: Nytt punkt 10H Sikre hele kommunen et godt og fremtidsrettet passasjer- og fodstilbud. Fylkeskommunen har et særlig ansvar her. Nytt punkt 10 (evt punkt 13E) Ambulansetilbudet (båt/helikopter) i distriktene må videreføres på et nivå som skaper trygghet for alle berørte. Nytt punkt 13 D Hammerfest sykehus skal ha status som beredskapsykssykehus for all maritim og næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår fylkesgrense. Nytt punkt 15 J Arbeide for at spillvarme fra Melkøya kan brukes i energisammenheng i kommunen / regionen og at nødvendig infrastruktur kommer på plass. Votering: Forslaget fra SV ble enstemmig vedtatt. Rådmannens 1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel men tilføyelse av følgende punkt: Nytt punkt 10H Sikre hele kommunen et godt og fremtidsrettet passasjer- og fodstilbud. Fylkeskommunen har et særlig ansvar her. Nytt punkt 10 (evt punkt 13E) Ambulansetilbudet (båt/helikopter) i distriktene må videreføres på et nivå som skaper trygghet for alle berørte. Nytt punkt 13 D Hammerfest sykehus skal ha status som beredskapsykssykehus for all maritim og næringsmessig aktivitet i de deler av Norskehavet / Barentshavet som ligger innenfor vår fylkesgrense. Nytt punkt 15 J Arbeide for at spillvarme fra Melkøya kan brukes i energisammenheng i kommunen / regionen og at nødvendig infrastruktur kommer på plass.

7 2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser. PS 57/15 Boligsoneparkering - vurdering av parkeringsavtaler og avgift 1. Kommunestyret tar til orientering Hammerfest Parkering KF sin beslutning om ikke å innføre beboerparkering i parkeringshuset. 2. Kommunestyret vedtar at det skal foretas en grundig gjennomgang av boligsoneprisfastsettelsen og at saken legges frem for kommunestyret i desember Håvard Hargaut-Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt punkt 3: Med en intensjon om økt bruk av parkeringshuset og mindre press på parkeringsplassene i sone 1, ber kommunestyret om at det foretas en vurdering av lavere prissatser og et pristak pr dag for parkering i parkeringshuset. Vurderingene legges frem for kommunestyret i desember Nytt punkt 4: I forbindelse med rullering av sentrumsplan ber kommunestyret om at det fremlegges forslag på gode parkeringsløsninger for nord-vest-siden av sentrum, som vil gi en reell løsning på parkeringsbehovet i denne sterkt voksende delen av sentrum. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Som AP s forslag (punktene 3 og 4) fikk 20 stemmer for og 6 stemmer mot. 1. Kommunestyret tar til orientering Hammerfest Parkering KF sin beslutning om ikke å innføre beboerparkering i parkeringshuset. 2. Kommunestyret vedtar at det skal foretas en grundig gjennomgang av boligsoneprisfastsettelsen og at saken legges frem for kommunestyret i desember Med en intensjon om økt bruk av parkeringshuset og mindre press på parkeringsplassene i sone 1, ber kommunestyret om at det foretas en vurdering av lavere prissatser og et pristak pr dag for parkering i parkeringshuset. Vurderingene legges frem for kommunestyret i desember I forbindelse med rullering av sentrumsplan ber kommunestyret om at det fremlegges forslag på gode parkeringsløsninger for nord-vest-siden av sentrum, som vil gi en reell løsning på parkeringsbehovet i denne sterkt voksende delen av sentrum.

8 PS 58/15 Nye Baksalen Skole - Kostnad og størrelse Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Nye Baksalen skole med gym sal og øke kostnadsrammen for Baksalen skole fra kr.175,1 mill til kr.203,6 mill. Beløpet er eks mva, og forutsetter spillemidler på kr.5 mill. Kostnadsøkningen innarbeides i budsjettene for 2016 og Fred Johansen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Nye Baksalen skole med flerbrukshall og øke kostnadsrammen til kr mill. Beløpet er eks mva, og forutsetter spillemidler på kr mill. Kostnadsøkningen innarbeides i budsjettene for 2016 og Votering Høyres forslag fikk 5 stemmer for og 23 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Nye Baksalen skole med gym sal og øke kostnadsrammen for Baksalen skole fra kr.175,1 mill til kr.203,6 mill. Beløpet er eks mva, og forutsetter spillemidler på kr.5 mill. Kostnadsøkningen innarbeides i budsjettene for 2016 og PS 59/15 Endring av detaljregulering for Hammerfest Arena 1. I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering med konsekvensutredning for Hammerfest Arena. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens I bestemmelsene til planen gjøres følgende endringer: 2.4 Veger, fortau og parkering skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen før hallen kan tas i bruk. 2.6 Det skal sikres at utendørs areal og badeplass skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen. 4.3 Ved krysningssteder til hallen over Fylkesveg 391 skal det etableres fartshumper og/eller opphøyde gangfelt med særskilt belysning. 3. Tidligere reguleringsplan for Hammerfest Arena vedtatt 14/ oppheves og erstattes av ny plan. Votering: Innstillingen fra Styret for Miljø og utvikling ble enstemmig vedtatt.

9 1. I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering med konsekvensutredning for Hammerfest Arena. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens I bestemmelsene til planen gjøres følgende endringer: 2.4 Veger, fortau og parkering skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen før hallen kan tas i bruk. 2.6 Det skal sikres at utendørs areal og badeplass skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen. 4.3 Ved krysningssteder til hallen over Fylkesveg 391 skal det etableres fartshumper og/eller opphøyde gangfelt med særskilt belysning. 3. Tidligere reguleringsplan for Hammerfest Arena vedtatt 14/ oppheves og erstattes av ny plan. 4. Hele planen inkludert utearealene og badeplass gjennomføres innenfor budsjettperioden Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Håvard Hargaut-Jensen fremmet følgende tilleggspunkt 4.: Hele planen inkludert utearealene og badeplass gjennomføres innenfor budsjettperioden Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Nytt punkt 4 enstemmig vedtatt. 1. I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering med konsekvensutredning for Hammerfest Arena. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens I bestemmelsene til planen gjøres følgende endringer: 2.4 Veger, fortau og parkering skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen før hallen kan tas i bruk. 2.6 Det skal sikres at utendørs areal og badeplass skal opparbeides i henhold til landskapsplanen som ligger ved reguleringsplanen. 4.3 Ved krysningssteder til hallen over Fylkesveg 391 skal det etableres fartshumper og/eller

10 opphøyde gangfelt med særskilt belysning. 3. Tidligere reguleringsplan for Hammerfest Arena vedtatt 14/ oppheves og erstattes av ny plan. 4. Hele planen inkludert utearealene og badeplass gjennomføres innenfor budsjettperioden PS 60/15 Årsrapport Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest parkering KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest parkering KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest parkering KF til etterretning. PS 61/15 Årsrapport Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest eiendom KF til etterretning.

11 Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest eiendom KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest eiendom KF til etterretning. PS 62/15 Årsrapport Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest havn KF til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest havn KF til etterretning. av saken utsettes til kommunestyremøte den

12 PS 63/15 Årsrapport Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest kommune til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest kommune til etterretning. Fra neste år tas inn: - Antall lærlinger og hvor vi har lærlinger. - Gjennomføringsgrad - Samarbeid med opplæringskontoret - kostnad Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Fra neste år tas inn: - Antall lærlinger og hvor vi har lærlinger. - Gjennomføringsgrad - Samarbeid med opplæringskontoret - kostnad SV s forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 Hammerfest kommune til etterretning. Fra neste år tas inn: - Antall lærlinger og hvor vi har lærlinger. - Gjennomføringsgrad - Samarbeid med opplæringskontoret

13 - kostnad PS 64/15 Regnskap Hammerfest Parkering KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,53 og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr ,53 avsettes disposisjonsfondet. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,53 og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr ,53 avsettes disposisjonsfondet. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Parkering KF sitt driftsregnskap med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,53 og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet pålydende kr ,53 avsettes disposisjonsfondet. PS 65/15 Regnskap Hammerfest Eiendom KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med

14 mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,46, og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskudd i driftsregnskapet pålydende kr ,46 avsettes disposisjonsfondet. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,46, og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskudd i driftsregnskapet pålydende kr ,46 avsettes disposisjonsfondet. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Eiendom KF sitt driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr ,46, og investeringsregnskapet avlagt i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskudd i driftsregnskapet pålydende kr ,46 avsettes disposisjonsfondet. PS 66/15 Regnskap Hammerfest Havn KF 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap for 2014 avlagt med merforbruk (underskudd) pålydende kr ,- og investeringsregnskapet avlagt med manglende finansiering pålydende kr ,-. 2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet for 2014 pålydende kr ,- dekkes av disposisjonsfondet. 3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2014 pålydende kr ,- dekkes opp av disponible lånemidler.

15 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest Havn KF sitt driftsregnskap for 2014 avlagt med merforbruk (underskudd) pålydende kr ,- og investeringsregnskapet avlagt med manglende finansiering pålydende kr ,-. 2. Kommunestyret vedtar at merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet for 2014 pålydende kr ,- dekkes av disposisjonsfondet. 3. Kommunestyret vedtar at manglende finansiering i investeringsregnskapet for 2014 pålydende kr ,- dekkes opp av disponible lånemidler. av saken utsettes til kommunestyremøte den PS 67/15 Regnskap Hammerfest kommune 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014 avlagt i balanse. 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014 avlagt i balanse.

16 1. Kommunestyret godkjenner Hammerfest kommunes drifts- og investeringsregnskap for 2014 avlagt i balanse. PS 68/15 Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering - Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr ,00 fra parkeringsfondet i Hammerfest parkering til inndekking av investeringer i parkeringshuset. Eventuelle tilleggsregninger 2015 belastes parkeringsfondet. 2. Hammerfest kommunestyret vedtar at låneøkningen til parkeringshuset på kr ,00 bortfaller. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at ubrukte lånemidler 2014 overføres de samme prosjektene i 2015 i henhold til oversikten. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr ,00 fra parkeringsfondet i Hammerfest parkering til inndekking av investeringer i parkeringshuset. Eventuelle tilleggsregninger 2015 belastes parkeringsfondet. 2. Hammerfest kommunestyret vedtar at låneøkningen til parkeringshuset på kr ,00 bortfaller. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at ubrukte lånemidler 2014 overføres de samme prosjektene i 2015 i henhold til oversikten.

17 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte kr ,00 fra parkeringsfondet i Hammerfest parkering til inndekking av investeringer i parkeringshuset. Eventuelle tilleggsregninger 2015 belastes parkeringsfondet. 2. Hammerfest kommunestyret vedtar at låneøkningen til parkeringshuset på kr ,00 bortfaller. 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at ubrukte lånemidler 2014 overføres de samme prosjektene i 2015 i henhold til oversikten. PS 69/15 Ubrukte lånemidler - Budsjettregulering Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringene på drift og innvestering slik de fremgår av saksutredningen. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringene på drift og innvestering slik de fremgår av saksutredningen. Hammerfest kommunestyre vedtar budsjettreguleringene på drift og innvestering slik de fremgår av saksutredningen.

18 PS 70/15 Fastrentelån 1. Hammerfest kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt lån i kommunalbanken på kr Beløpet benyttes til innfrielse av gamle lån i kommunalbanken kr Resten gjelder nytt låneopptak 2015 kr i henhold til vedtak desember Hele lånet tas opp som fastrentelån med inntil 10 års rentebinding. 1. Hammerfest kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt lån i kommunalbanken på inntil kr Beløpet benyttes til innfrielse av gamle lån i kommunalbanken kr Resten gjelder nytt låneopptak 2015 kr i henhold til vedtak desember Hele lånet tas opp som fastrentelån med inntil 10 års rentebinding. 1. Hammerfest kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt lån i kommunalbanken på inntil kr Beløpet benyttes til innfrielse av gamle lån i kommunalbanken kr Resten gjelder nytt låneopptak 2015 kr i henhold til vedtak desember Hele lånet tas opp som fastrentelån med inntil 10 års rentebinding. PS 71/15 Økonomiplan Hammerfest kommune

19 1. Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan til etterretning. Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan til etterretning. PS 72/15 Referatsaker (KS) Referatsakene tas til orientering. RS 15/5 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/6 Høring - rapport om lufthavnstruktur RS 15/7 Høring - Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra RS 15/8 Vedrørende høringsuttalelse om regionale flyruter fra 1. april Helse Nord RS 15/9 Rapport om Lufthavnstruktur Referatsakene tas til orientering.

20 PS 73/15 Godkjenning av protokoll Protokollene fra møtene den og godkjennes. Protokollene fra møtene den og godkjennes. PS 74/15 Forespørsel om forkjøpsrett på deler av eiendommen gnr.21/bnr.2 - Rossmolla 1. Kommunestyret innvilger Statoil ASA forkjøpsrett. 2. Hammerfest kommune som hjemmelshaver til eiendommen gnr.21/bnr.2, gir herved Statoil ASA (Org.nr ), forkjøpsrett til deler av eiendommene gnr.21/bnr.2, (slik vist på vedlagt kart). Forkjøpsretten gis under de vilkår som er satt nedenfor. 3. Ønsker Hammerfest kommune (Org.nr ) å overdra sin hjemmel med eventuell bebyggelse, har Statoil ASA (Org.nr ), forkjøpsrett til enhver tid gjeldende verditakst på eiendommen. 4. Statoil ASA (Org.nr ) plikter for sitt vedkommende å gjøre bruk av forkjøpsretten innen 3-tre- måneder etter at det er blitt gitt anledning til det ved underretning av hjemmelshaver. 5. Forkjøpsretten er tidsbegrenset til 25 år, fra Votering: Som innstillingen- enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret innvilger Statoil ASA forkjøpsrett. 2. Hammerfest kommune som hjemmelshaver til eiendommen gnr.21/bnr.2, gir herved Statoil ASA (Org.nr ), forkjøpsrett til deler av eiendommene gnr.21/bnr.2, (slik vist på vedlagt kart). Forkjøpsretten gis under de vilkår som er satt nedenfor.

21 3. Ønsker Hammerfest kommune (Org.nr ) å overdra sin hjemmel med eventuell bebyggelse, har Statoil ASA (Org.nr ), forkjøpsrett til enhver tid gjeldende verditakst på eiendommen. 4. Statoil ASA (Org.nr ) plikter for sitt vedkommende å gjøre bruk av forkjøpsretten innen 3-tre- måneder etter at det er blitt gitt anledning til det ved underretning av hjemmelshaver. 5. Forkjøpsretten er tidsbegrenset til 25 år, fra

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2014 Tid: 09:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.05.2015 Tid: 11:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2016 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Andreas Gamst Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.03.2017 Tid: 10:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Turid Lien Medlem KRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Turid Lien AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Turid Lien Medlem KRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Turid Lien AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2016 Tid: 10:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.10.2016 Tid: 09:00 12:50 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2016 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.10.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Nestleder AP Katrine Næss Holmgren Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, formannskapssalen Dato: 26.05.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Ole Harald Sjøtun Medlem

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem

Detaljer