SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Lufthavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.21 2-369. Databeskrivelse : Lufthavn"

Transkript

1 OI standard - versjon Databeskrivelse : Lufthavn

2 OI standard - versjon 2.21 ide 370 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-370

3 OI standard - versjon 2.21 ide 371 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av FKB-LUFT ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Michael Pande- Rolfsen Luftfartsverket Denne spesifikasjon baseres på de erfaringer FW har med kartlegging i forbindelse med Gardemoprosjektet. Tematabellene er omforent med Luftsfarsverket, men man bør nok utvide kontakten noe for å utarbeide begrepsdefinisjoner, datamodell mv. Mangelfull objektkatalog, innført begrepsdefinisjoner osv. Ansvarlig: OI-sekreteriatet IT-tjenesten Tlf.: Endringslogg fra OI-versjon 2.1 Enkelte temakoder er endret eller fjernet og noen nye er lagt til. Det er også lagt til egenskaper for noen av temaene

4 OI standard - versjon 2.21 ide 372 Databeskrivelse : Lufthavn - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter Databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske innstallasjoner og andre anlegg som er særegent for en flyplass. 2.2 Formål Dataene vil i tillegg til andre data som inngår i teknisk kartverk, bli benyttet for produksjon av nødvendig kartverk over lufthavnene. Dataene skal også benyttes i planlegging/prosjektering av nyanlegg og forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende anlegg. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Lufthavnforvaltningen arbeider med innføring av GI-systemer som skal kunne tegne kart, lagre, analysere og presentere informasjon i et luftfarts-scenario. Lufthavnsdata vil systematisk bli bygget opp med det mål for øye å benytte dataene i en fremtidig utbygd GI løsning. Luftfartsverket vil benytte flere ulike systemer avhengig av de oppgaver som skal løses. FKB-LUFT må derfor tilrettelegges med flerbruk av data for øye

5 OI standard - versjon 2.21 ide 373 Databeskrivelse : Lufthavn - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep På og rundt en flyplass vil det opptre objekter som inngår i andre databeskrivelser. Der hvor dette er tilfelle skal disse benyttes. Dette gjelder f. eks for veier, bygninger osv. Denne databeskrivelsen vil ta for seg lufthavnrelaterte objekter som i det følgende vil bli definert og presisert. Rullebane benevnes ofte som RWY Rullebane kant : Dette er en fysisk usynlig linje som kan konstrueres etter spesifikasjon av oppdragsgiver. Konstrueres vanligvis i ytterkant av kantlinjeoppmerkingen. Rullebane skulder : Defineres som overgangen mellom rullebane og tilstøtende areal. For asfalterte rullebaner konstrueres linjen langs asfaltkant. Linjen konstrueres som enkeltpunkter i sekvens (operatøren velger hvert enkelt punkt manuelt). Rullebane maling : Dette er synbar maling på rullebanen. enterlinjen registreres mellom Retningsmarkeringene. Retningsmarkeringene er tall som beskriver innflyvningsretning og banebenevnelse. Er lokalisert ved Terskel. Terskelmarkeringen er "fotgjengeroppmerkingen" som går over hele rullebanens bredde. I enkelte tilfeller kan den i tillegg bestå av en stripe på tvers av rullebanen. Kantmerkingen registreres mellom terskelene. Resterende maling registreres som Annen merking. Definisjonene for rullebane gjelder også for Parallellbane. Taksebane benevnes ofte som TWY. Taksebane kant : Dette er en fysisk usynlig linje som kan konstrueres etter spesifikasjon av oppdragsgiver. Konstrueres vanligvis i ytterkant av kantlinjeoppmerkingen der slik finnes. Taksebane skulder : Defineres som overgangen mellom taksebane og tilstøtende areal. For asfalterte taksebaner konstrueres linjen langs asfaltkant. Linjen konstrueres som enkeltpunkter i sekvens (operatøren velger hvert enkelt punkt manuelt). Taksebane maling : Dette er synbar maling på taksebanen. enterlinjemarkeringen går fra senterlinje rullebane til merking oppstillingsplattform. Holdeposisjonsmarkeringen er markering på tvers av TWY. Plattform omtales ofte som APRON. Plattform kant : Dette er overgangen mellom plattform og annet areal. Plattformarealet er der hvor på- og avstigning til flyene gjøres, oppstillings- og parkeringsplassene for fly osv. Plattform maling : Dette er synbar maling på plattformen. Den består av ledelinjer, IDangivelse, stopplinjer osv. I tillegg vil det være oppmerking for internveier som inkluderer kant- og sentermerking, holdeposisjoner, fotgjengerfelt osv. Lufthavnbelysning : Lufthavnbelysning er belysning spesielt for en lufthavn. Denne belysningen kan deles inn i en grupper for rullebanebelysning, taksebanebelysning, innflygningsbelysning og en generell gruppe belysning

6 OI standard - versjon 2.21 ide 374 Databeskrivelse : Lufthavn - Definisjoner og presisering av begrep Noen generelle definisjoner vedrørende lufthavnbelysning: Et ELEVATED LIGHT er et lys som er montert på et fundament som rager over terrenget rundt. Et INET LIGHT (omtales også som FLUH lys) er et lys som er nedfelt i banelegemet. Rullebanebelysningen består av : Kantlys : Disse lysene kan være både elevated og inset. De kan ha både farge hvit og gul. På kortbaneplassene markeres midten av RWY med et gult kantlys. Terskellys : Disse lysene er elevated når de er plassert på siden av RWY, inset når de er plassert i banen. Lysene lyser grønt ut i innflyvningssektoren, og samtidig rødt i andre baneende. Kan derfor også opptre som stopplys. topplys : Elevated eller inset, farge rød, enveis mot banen. Baneendelys : Elevated eller inset.rødt rundtlysende. enterlinjelys er alltid inset. Kan ha farge rød, gul eller hvit. Touchdown zone light : Inset, farge hvit Taksebanelys består av : Kantlys : Elevated eller inset, farge blå. enterlys : Inset, farge grønn. topbar : Inset, farge rød. Holding : Elevated eller inset, farge gul. Ledelys : Inset, farge gul. Wig-wag : Elevated, farge gul - blinkende. Innflyvningslys består av : High intensity : Elevated (mast/tverrbar) eller inset, farge rød eller hvit. Low intensity : Elevated (mast/tverrbar) eller inset, farge hvit. equenced Flashing Lights : Elevated (mast), farge hvit. PAPI : Visuell glidebaneindikasjon som viser korrekt innflyvningsvinkel. PLAI : Visuell glidebaneindikasjon som viser korrekt innflyvningsvinkel. VAI : Visuell glidebaneindikasjon som viser korrekt innflyvningsvinkel. Denne type er under utfasing Annen belysning kan bestå av :

7 OI standard - versjon 2.21 ide 375 Databeskrivelse : Lufthavn - Definisjoner og presisering av begrep Hinderlys : Dette er lys som er montert på hindere (definert etter bestemte retningslinjer). Lyser rødt (L.I), blinkende hvitt (H.I) eller blinkende rødt (M.I). irklingslys : Lys som visuelt leder piloten i rett kurs under sirklingsprosedyrer, farge hvit. Ledelys : Lys som visuelt leder pilot til RWY, farge hvit og eventuelt sequenced flashing lys. Flomlys : Benyttes for å lyse opp oppstillingsplattformer. Lufthavninstrumentering : Knytning av egenskaper til instrumentene gjøres eventuelt etter manus fra oppdragsgiver. Annen situasjon : ForsvarsDETaljer Detaljer som spesielt registreres i forbindelse med oppdrag for forsvaret. AREALER ituasjon som beskriver et areale som ikke kan defineres under andre koder. Dette er Glidebane-arealer, Localizer-arealer osv. Det kan også være planerte arealer foran lys beregnet på snøbrøyting, arealene rundt Arresting GEAR osv i forbindelse med banesystemet. Andre arealer som ikke har forbindelse med banesystemet puttes i sekkeposten eller kodes i henhold til spesifikasjon fra oppdragsgiver. ANNET Dette kan være situasjon som konstrueres etter manus fra oppdragsgiver, og som normalt ikke inngår i konstruksjonen

8 OI standard - versjon 2.21 ide 376 Databeskrivelse : Lufthavn - Datamodell 4 Datamodell Datamodellarbeidet utsettes til et nærmere samarbeid med OI-sekretariatet og Luftfartsverket

9 OI standard - versjon 2.21 ide 377 Databeskrivelse : Lufthavn - OI-basisnavn definisjoner 5 OI-basisnavn definisjoner RWYMERK Dette er koder for å spesifisere oppmerking på eller i forbindelse med rullebanen..rwymerk H enterlinje Terskel Retning Kantmerking Annen merking TWYMERK Dette er koder for å spesifisere oppmerking på eller i forbindelse med taksebanen..twymerk H enterlinje Holdeposisjon Annen merking PLFMERK Dette er koder for å spesifisere oppmerking på eller i forbindelse med oppstillingsplattform osv...plfmerk H Ledelinjer, ID-markering, toplinjer osv Oppmerking internveier Annen merking 2-377

10 OI standard - versjon 2.21 ide 378 Databeskrivelse : Lufthavn - OI-basisnavn definisjoner LHLY Dette er koder for å spesifisere belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhet...lhly H Kantlys Terskellys topplys Baneendelys enterlinjelys Touchdown zone lys Annet RWY lys High intensity Low intensity equensed Flashing Lights PAPI PLAI VAI Annet innflyvningslys Kantlys enterlinjelys topbar Holding Ledelys Wig-Wag Annet TWY lys Hinderlys irklingslys Ledelys Flomlys Annen belysning Egenskapene TYPE og FARGE benyttes til å spesifisere enkelte av de typer belysning som forefinnes på og ved en flyplass TYPE..LHLY H2...TYPE H1 e ovenfor E I Elevated Inset (Flush) Helt eller delvis innfelt i banelegemet 2-378

11 OI standard - versjon 2.21 ide 379 Databeskrivelse : Lufthavn - OI-basisnavn definisjoner FARGE..LHLY H2...FARGE H5 e ovenfor HVIT GUL RØD GRØNN BLÅ FDET Koder som beskriver forsvarsmessige objekter mer i detalj...fdet H Arresting gear (stop wire) prengkammer Nærforsvar Drivstoffanlegg Ammunisjonslager helter Jordingskontakt Tiedowns Andre detaljer AREALER..AREALER H Glidebane Localizer Planert gruslagt eller asfaltert område ifm rullebanesystemet Annet planert gruslagt eller asfaltert område 2-379

12 OI standard - versjon 2.21 ide 380 Databeskrivelse : Lufthavn - OI-basisnavn definisjoner LHINT Disse kodene spesifiserer lufthavninstrumenteringen...lhint H Localizer (LLZ) Glidebanemast (GP) Merkefyr NDB/Locator VOR DME VORDME VORTAC TACAN Radar Peiler VDF UDF Vindpølse Vindmåler kyhøydemåler Annet lufthavninstrument ANNET..ANNET H Drensgrøft i asfalt/betong kille asfalt/betong Annen generell situasjon 2-380

13 OI standard - versjon 2.21 ide 381 Databeskrivelse : Lufthavn - Objektbeskrivelse 6 Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Denne versjonen av lufthavnbeskrivelsene har ikke egne definisjoner av objektklassene. Kur forklaring på forkortelser er her tatt med.. Rullebane_kant Rullebane_sku Rullebane_ma Parallelb_kant Parallelb_sku Parallelb_sku Takebane_kant Taksebane_sku Taksebane_ma Plattform_kant Plattform_merk Lufthavnbel_ Lys_rulleb_ Lys_innflyvn_ Lys_taksebane Lys_annet_ Lufth_instr_ Nav_hjelp_ Måleinstr_ Rullebane kant Rullebane skulder Rullebane maling Parallelbane kant Parallelbane skulder Parallelbane maling Taksebane kant Taksebane skulder Taksebane maling Plattform kant Plattform merking Lufthavnbelysning Lys rullebane Lys innflyvning Lys taksebane Lys annet Lufthavninstrumentering Navigasjonshjelpemiddel Måleinstrumenter Annet_instr_Annet instrument Annen_luft_ Annen lufthavnsituasjon 2-381

14 OI standard - versjon 2.21 ide 382 Databeskrivelse : Lufthavn - Objektbeskrivelse 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Denne kodelisten har ikke opplysninger om hvilke egenskaper som er opsjon eller standard, med unntak av selve temakoden. Objektklasse:..OBJTYPE OI-koding std / opsjon Merknad Grafisk OI-navn verdi element/ objekt Flyplass FLATE FTEMA 7900 Rullebanekant LINJE LTEMA 7911 Rullebaneskulder LINJE LTEMA 7912 Kan registreres i ytterkant kantlinje, eller hvor spesifisert av Rullebanemaling LINJE LTEMA RWYMERK Parallelbanekant LINJE LTEMA 7921 Parallelbaneskul LINJE LTEMA 7922 Parallelbanemal LINJE LTEMA 7925 oppdragsgiver 7915 (senterlinje, terskel, retning, kantmerking, annen merking) Taksebanekant LINJE LTEMA 7931 Taksebaneskulder LINJE LTEMA 7932 Taksebanemaling LINJE LTEMA 7935 TWYMERK Plattformkant LINJE LTEMA 7942 Plattformmerking LINJE LTEMA 7944 PLFMERK Lufthavnbel_pkt PUNKT PTEMA 7950 LHLY TYPE FARGE Lufthavnbel_gr LINJE LTEMA 7950 LHLY TYPE FARGE Lys_rulleb_pkt PUNKT PTEMA LHLY Lys_rulleb_gr LINJE LTEMA LHLY Koden kan benyttes sammen med kode 7951, 7952 og Eller den kan benyttes alene. Koden kan benyttes sammen med kode 7951, 7952 og Eller den kan benyttes alene

15 OI standard - versjon 2.21 ide 383 Databeskrivelse : Lufthavn - Objektbeskrivelse Lys_innflyvn_pkt PUNKT PTEMA LHLY Lys_innflyvn_gr LINJE LTEMA LHLY Lys_taksebane PUNKT PTEMA LHLY Lys_annet_pkt PUNKT PTEMA LHLY Lys_annet_gr LINJE LTEMA LHLY Lufth_instr_pkt PUNKT PTEMA LHINT Lufth_instr_gr Nav_hjelp_pkt Nav_hjelp_gr Måleinstr_pkt Måleinstr_gr Annet_instr_pkt Annet_instr_gr Annen_luft_pkt Annen_luft_gr LINJE KURVE LTEMA LHINT PUNKT PTEMA LHINT LINJE KURVE LTEMA LHINT PUNKT LTEMA LHINT LINJE KURVE LTEMA LHINT PUNKT PTEMA LHINT LINJE KURVE LTEMA LHINT PUNKT PTEMA FDET AREALER ANNET LINJE KURVE LTEMA FDET AREALER ANNET Koden benyttes kun hvis kode 7950 ikke benyttes. Koden benyttes kun hvis kode 7950 ikke benyttes

16 OI standard - versjon 2.21 ide 384 Databeskrivelse : Lufthavn - Objektbeskrivelse 6.3 OI-gruppe definisjoner Lufthavndata som linje..linje <serienummer>:..ltema <temanummer>..dato <dato>..kvalitet <målem.> <nøy.> etc..nøh <nord> <øst> <h>...kp 1..NØH <nord> <øst> <h> <nord> <øst> <h> <nord> <øst> <h>...kp 1 Kommentar Det skal OI være nutepunkt når objekter henger sammen i grunnriss og høyde. 6.4 Eksempler Eksempel 1. Rullebane_kant.LINJE 31:..LTEMA DATO KVALITET NØH aaaaaa aaaaa aaa...kp 1..NØH bbbbbb bbbbb bbb cccccc ccccc ccc dddddd ddddd ddd eeeeee eeeee eee ffffff fffff fff gggggg ggggg ggg hhhhhh hhhhh hhh iiiiii iiiii iii jjjjjj jjjjj jjj kkkkkk kkkkk kkk llllll lllll lll aaaaaa aaaaa aaa...kp

17 OI standard - versjon 2.21 ide 385 Databeskrivelse : Lufthavn - Objektbeskrivelse Denne side er blank 2-385

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 1 Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon 7 1 Historikk og status 8 1.1

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn OI standard - versjon 2.2 ide 529 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk OI standard - versjon 2.2 ide 530 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 530 tatens kartverk OI

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT KINGS BAY AS RISIKOANALYSE AV NY-ÅLESUND FLYPLASS HAMNERABBEN RAPPORT NR. 2005-0659 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS TEKNISK RAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2005-06-07

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning. Databeskrivelse: Råstoffutvinning SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning Databeskrivelse: Råstoffutvinning Statens Kartverk SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Råstoffutvinning 2-2 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status Databeskrivelse: Kulturminner 1 I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

VAGAR LUFTHAVN FREMTIDIGE UTVIDELSER

VAGAR LUFTHAVN FREMTIDIGE UTVIDELSER VAGAR LUFTHAVN FREMTIDIGE UTVIDELSER En mulighetsstudie 1 NAR Consulting AS Vagar lufthavn Fremtidige utvidelser En mulighetsstudie Oslo 7. desember 2004 2 FORORD Det forhandles for tiden om en overførsel

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_20080915.doc Iverksettingsdato:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE MOSJØEN LUFTHAVN BANELENGDE OG BANEPLASSERING

MULIGHETSSTUDIE MOSJØEN LUFTHAVN BANELENGDE OG BANEPLASSERING Oppdragsgiver Mosjøen og omegn næringsselskap Rapporttype Ekstern rapport 2011-10-12 MULIGHETSSTUDIE MOSJØEN LUFTHAVN BANELENGDE OG BANEPLASSERING BANELENGDE OG BANEPLASSERING 3 FORORD Vefsn kommune ønsker

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.2 Side 689 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.2 Side 690 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status Denne side er blank 690 SOSI standard - versjon

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND 1 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND MASTERPLAN - 2012 for perioden 2012 2016 med perspektivskisse for en tidshorisont til 2060 6.10. 2011 2 AVINOR MASTERPLAN - 2012 BERGEN LUFTHAVN F L E S L A N D Flesland 6.10.

Detaljer

12 Instruks for bakketjenesten

12 Instruks for bakketjenesten 12 Instruks for bakketjenesten 12.1 Innledning Generelle bestemmelser for bakketjeneste ved flyplasser er inntatt i BSL E 4-1 Denne instruksen gjelder for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. FPS er ansvarlig for

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Statens kartverk januar 2011 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 2 av 36

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer