Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger 1 0 Orientering og introduksjon Historikk og status Kortfattet endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Samlet modell Administrative og statistiske inndelinger Bydel Tekstlig beskrivelse Bydel <<DataType>> BydelId BydelGrense Kommune Bydel Kommunegrense Delområdegrense Fylkesgrense Grunnkrets Grunnkretsgrense Assosiasjon <<Topo>> Bydel-BydelGrense Assosiasjon Kommune-Bydel Assosiasjon <<Topo>> Bydel-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Fylkesgrense Assosiasjon Bydel-Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Delområdegrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Grunnkretsgrense Delområde Tekstlig beskrivelse Delområde <<DataType>> DelområdeId Kommune Grunnkrets Kommunegrense Territorialgrense Riksgrense LandsdelGrense Fylkesgrense Delområdegrense Delområde Assosiasjon Kommune-Delområde Assosiasjon Delområde-Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Delområde-LandsdelGrense Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Fylkesgrense...36

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Delområdegrense Grunnkrets Tekstlig beskrivelse Grunnkrets <<DataType>> GrunnkretsId Delområde Grunnkretsgrense Kommunegrense Territorialgrense Riksgrense LandsdelGrense Fylkesgrense Grunnkrets Assosiasjon Delområde-Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Grunnkretsgrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-LandsdelGrense Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Fylkesgrense Sentrumssone Tekstlig beskrivelse Sentrumssone <<DataType>> SentrumssoneId Sentrumssonegrense Sentrumssone Tettsted Kommune Assosiasjon <<Topo>> Sentrumssone-Sentrumssonegrense Assosiasjon Tettsted-Sentrumssone Assosiasjon Kommune-Tettsted Administrativ/statistisk underinndeling - Skolekrets Tekstlig beskrivelse Skolekrets <<DataType>> SkolekretsId Skolekretsgrense Kommune Territorialgrense Riksgrense LandsdelGrense Fylkesgrense Kommunegrense Skolekrets Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-Skolekretsgrense Assosiasjon Kommune-Skolekrets Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-LandsdelGrense Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Skolekrets-Kommunegrense Tettsted Tekstlig beskrivelse Tettsted <<DataType>> TettstedId Tettstedsgrense Nasjon Sentrumssonegrense Tettsted Sentrumssone Assosiasjon <<Topo>> Tettsted-Tettstedsgrense Assosiasjon Nasjon-Tettsted Assosiasjon <<Topo>> Sentrumssone-Sentrumssonegrense Assosiasjon Tettsted-Sentrumssone Valgkrets Tekstlig beskrivelse Valgkrets <<DataType>> ValgkretsId Kommunegrense...64

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon Valgkretsgrense Fylke Landsdel Riksgrense Territorialgrense Kommune Delområde Grunnkrets Valgkrets Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Valgkretsgrense Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Fylke Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Landsdel Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Territorialgrense Assosiasjon Kommune-Valgkrets Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Delområde Assosiasjon <<Topo>> Valgkrets-Grunnkrets Annen informasjon Fiskerisone Tekstlig beskrivelse Fiskerisone Fiskerisonegrense Fiskerisone Fiskevernsonegrense Fiskevernsone <<DataType>> GrenseMellomNasjonerSjø Assosiasjon <<Topo>> Fiskerisone-Fiskerisonegrense Assosiasjon <<Topo>> Fiskevernsone-Fiskevernsonegrense Havnedistrikt Tekstlig beskrivelse Havnedistrikt <<DataType>> Havnedistriktinformasjon HavnedistriktGrense Havnedistrikt Assosiasjon <<Topo>> Havnedistrikt-HavnedistriktGrense <<CodeList>> HavnedistriktAdministrasjon <<CodeList>> GrensetypeSjø <<CodeList>> havneidentifikasjon Allmenning Tekstlig beskrivelse Allmenning Allmenninggrense Allmenning Assosiasjon <<topo>> Allmenning-Allmenninggrense <<CodeList>> AllmenningType Andre områder og grenser Tekstlig beskrivelse Andre områder og grenser Milsgrense Fiskerigrense GrenseSjø Tollgrense10Nm Lokalutvalggrense Lokalutvalgområde Skattetakstgrense Skattetakstområde <<DataType>> GrenseMellomNasjonerSjø Assosiasjon <<Topo>> Lokalutvalgområde-Lokalutvalggrense Assosiasjon <<Topo>> Skattetakstområde-Skattetakstgrense <<CodeList>> GrensetypeSjø <<CodeList>> AnnetLand <<CodeList>> FørsteLand Annen administrativ inndeling Tekstlig beskrivelse Annen administrativ inndeling PriorGrense PriorOmråde...86

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Assosiasjon <<Topo>> PriorOmråde-PriorGrense <<CodeList>> PrioritetOmråde Geistlig inndeling samlet modell Tekstlig beskrivelse Geistlig inndeling Sognegrense Prestegjeldgrense Sogn Prostigrense Prestegjeld Bispedømmegrense Prosti Nasjon Bispedømme Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Sognegrense Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Prestegjeldgrense Assosiasjon Prestegjeld-Sogn Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Prostigrense Assosiasjon Prosti-Prestegjeld Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Bispedømmegrense Assosiasjon Bispedømme-Prosti Assosiasjon Nasjon-Bispedømme Bispedømme Tekstlig beskrivelse Bispedømme Bispedømmegrense Prosti Riksgrense Nasjon Fylkesgrense Kommunegrense Territorialgrense Bispedømme Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Bispedømmegrense Assosiasjon Bispedømme-Prosti Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Riksgrense Assosiasjon Bispedømme-Nasjon Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Bispedømme-Territorialgrense <<CodeList>> Bispenummer Prestegjeld Tekstlig beskrivelse Prestegjeld Prestegjeldgrense Sogn Riksgrense Nasjon Fylkesgrense Kommunegrense Territorialgrense Bispedømmegrense Prostigrense Prestegjeld Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Prestegjeldgrense Assosiasjon Prestegjeld-Sogn Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Riksgrense Assosiasjon Prestegjeld-Nasjon Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Bispedømmegrense Assosiasjon <<Topo>> Prestegjeld-Prostigrense <<CodeList>> Prestegjeldnummer Prosti Tekstlig beskrivelse Prosti...115

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Prostigrense Prestegjeld Riksgrense Fylkesgrense Territorialgrense Bispedømmegrense Kommunegrense Prosti Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Prostigrense Assosiasjon Prosti-Prestegjeld Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Bispedømmegrense Assosiasjon <<Topo>> Prosti-Kommunegrense <<CodeList>> Prostinummer Sogn Tekstlig beskrivelse Sogn Sognegrense Kommunegrense Prestegjeldgrense Bispedømmegrense Prostigrense Territorialgrense Riksgrense Fylkesgrense Sogn Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Sognegrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Prestegjeldgrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Bispedømmegrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Prostigrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Sogn-Fylkesgrense <<CodeList>> Sognnummer Nasjonal hovedinndeling - Samlemodell Tekstlig beskrivelse Samlemodell Nasjonal hovedinndeling AdmSenter Territorialområde Nasjon Landsdel Fylke Kommune Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Landsdel Assosiasjon Landsdel-Fylke Assosiasjon AdmSenter-Fylke Assosiasjon AdmSenter-Kommune Assosiasjon Fylke-Kommune Assosiasjon <<Topo>> Territorialområde-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Landsdel-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Fylke-Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Territorialgrense Fylke Tekstlig beskrivelse - Fylke Fylkesgrense LandsdelGrense Landsdel Kommune Riksgrense Territorialgrense...141

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon AdmSenter Fylke Assosiasjon <<Topo>> Fylke-Fylkesgrense Assosiasjon <<Topo>> Fylke-LandsdelGrense Assosiasjon Landsdel-Fylke Assosiasjon Fylke-Kommune Assosiasjon <<Topo>> Fylke-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Fylke-Territorialgrense Assosiasjon AdmSenter-Fylke <<CodeList>> Fylkesnummer Kommune Tekstlig beskrivelse - Kommune Kommunegrense Fylkesgrense AdmSenter Riksgrense Kommune Territorialgrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Kommunegrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Fylkesgrense Assosiasjon AdmSenter-Kommune Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Territorialgrense <<CodeList>> Kommunenummer Landsdel Tekstlig beskrivelse - Landsdel LandsdelGrense Riksgrense Nasjon Fylke Territorialgrense Landsdel Assosiasjon <<Topo>> Landsdel-LandsdelGrense Assosiasjon <<Topo>> Landsdel-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Landsdel Assosiasjon Landsdel-Fylke Assosiasjon <<Topo>> Landsdel-Territorialgrense <<CodeList>> LandsdelOmråde Nasjon Tekstlig beskrivelse - Nasjon Riksgrense Landsdel Territorialgrense Nasjon Grunnlinje Grunnlinjepunkt Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Landsdel Assosiasjon <<Topo>> Nasjon-Territorialgrense <<CodeList>> Landkode Riksgrense Tekstlig beskrivelse - Riksgrense RiksGrense Riksgrense Politi og domstoler Tekstlig beskrivelse Politi og domstoler PolitidistriktGrense Politidistrikt Kommune Assosiasjon <<Topo>> Politidistrikt-PolitidistriktGrense Assosiasjon Kommune-Politidistrikt <<CodeList>> PolitidistriktId Postadministrativ inndeling samlemodell uten er...172

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse Postadministrativ inndeling samlemodell uten er <<DataType>> PostadministrativeOmråder Nasjon Poststed Postregion Postområde Postsone Assosiasjon Nasjon-Poststed Assosiasjon Poststed-Postregion Assosiasjon Postregion-Postsone Assosiasjon Postsone-Postområde Postområde Tekstlig beskrivelse Postområde Postområdegrense Postsonegrense Postregionsgrense Riksgrense Poststedgrense Postsone Grunnlinje Postområde <<DataType>> PostadministrativeOmråder Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Postområdegrense Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Postsonegrense Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Postregionsgrense Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Poststedgrense Assosiasjon Postsone-Postområde Assosiasjon <<Topo>> Postområde-Grunnlinje Postregion Tekstlig beskrivelse Postregion Postregionsgrense Poststedgrense Riksgrense Poststed Grunnlinje Postregion Assosiasjon <<Topo>> Postregion-Postregionsgrense Assosiasjon <<Topo>> Postregion-Poststedgrense Assosiasjon <<Topo>> Postregion-Riksgrense Assosiasjon Poststed-Postregion Assosiasjon <<Topo>> Postregion-Grunnlinje Postsone Tekstlig beskrivelse Postsone Postregion Poststedgrense Postregionsgrense Postsonegrense Riksgrense Grunnlinje Postsone Assosiasjon Postregion-Postsone Assosiasjon <<Topo>> Postsone-Poststedgrense Assosiasjon <<Topo>> Postsone-Postregionsgrense Assosiasjon <<Topo>> Postsone-Postsonegrense Assosiasjon <<Topo>> Postsone-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Postsone-Grunnlinje Poststed Tekstlig beskrivelse - Poststed <<DataType>> PostadministrativeOmråder Poststedgrense Riksgrense Grunnlinje...197

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Nasjon Postsonegrense Postområdegrense Postregionsgrense Poststed Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Poststedgrense Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Riksgrense Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Grunnlinje Assosiasjon Nasjon-Poststed Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Postsonegrense Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Postområdegrense Assosiasjon <<Topo>> Poststed-Postregionsgrense SOSI-format realisering Objekttyper Nasjonal hovedinndeling AdmSenter Fylke Fylkesgrense Grunnlinje Grunnlinjepunkt Kommune Kommunegrense Landsdel Landsdelgrense Nasjon Riksgrense Territorialområde Territorialgrense Geistlig inndeling Bispedømme Bispedømmegrense Prestegjeld Prestegjeldgrense Prosti Prostigrense Sogn Sognegrense Administrativ/statistisk underinndeling Bydel Bydelgrense Delområde Delområdegrense Grunnkrets Grunnkretsgrense Sentrumssone Sentrumssonegrense Skolekrets Skolekretsgrense Tettsted Tettstedsgrense Valgkrets Valgkretsgrense Postadministrativ inndeling Postområde Postområdegrense Postregion Postregionsgrense Postsone Postsonegrense Poststed Poststedgrense Annen administrativ Inndeling...208

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Priorområde Priorgrense Annen informasjon Tohundremilsgrense Allmenning Allmenninggrense Fiskerigrense Fiskerisone Fiskerisonegrense Fiskevernsone Fiskevernsonegrense GrenseSjø Havnedistrikt Havnedistriktgrense Lokalutvalgområde Lokalutvalggrense Skattetakstområde Skattetakstgrense Tollgrense10Nm Politi og domstoler Politidistrikt Politidistriktgrense Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basisegenskaper og assosiasjonsroller allmenningtype ALM-TYP annetland LAND bispedømmenummer KBISPENR bispenummer BISPENUMMER bydelid BYDELID delområdenavn DELOMRÅDENAVN delområdenummer DELOMRÅDENUMMER førsteland LAND fylkesnummer FYLKESNR grensetypesjø GR_TYPE grunnkretsnavn GKRETSNAVN grunnkretsnummer GRUNNKRETS havnedistriktadministrasjon HAVNE_D_ADM havneidentifikasjon HAVNE_ID kirkesognnavn KSOGNNAVN kirkesognnummer KSOGNNR kommunenummer KOMM landkode LANDKODE landsdelområde LDEL landsdelområde LANDSDELOMRÅDE nasjon NASJON politidistriktid POLITIDISTRIKTID postnummer POSTNR poststednavn POSTNAVN prestegjeldnavn KPRESTENAVN prestegjeldnummer KPRESTENR prioritetområde PRIOMR prostinavn KPROSTINAVN prostinummer PROSTINUMMER prostinummer KPROSTINR sentrumssonenavn SENTRUMSSONENAVN sentrumssonenummer SENTRUMSSONENUMMER skolekretsnavn SKRETSNAVN skolekretsnummer SKRETSNR sognnummer SOGNNUMMER sonenautisk SONENAUT tettstednavn TETTSTEDNAVN tettstednummer TSTED valgkretsnavn VKRETSNAVN...252

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon valgkretsnummer VKRETSNR Gruppe-egenskaper delområdeid DELOMRÅDEID grensemellomnasjonersjø GRENSE_MELLOM grunnkretsid GRUNNKRETSID havnedistriktinformasjon HAVNE_D_INFO postadministrativeområder POST sentrumssoneid SENTRUMSSONEID skolekretsid SKRETSID tettstedid TETTSTEDID valgkretsid VKRETS Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI-format GML realisering GML skjema Eksempel på GML-formatet Fullstendig endringslogg

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Administrative og statistiske inndelinger, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, egenskaper og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Spesifikasjon av Administrativ inndeling ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen Langerak Lagt inn noen nye administrative grenser Langerak, Framnes, Wethal Noen justeringer/endringer SOSI-arb.gr. 5 (Kommunal info.) Ny datamodell, samordnet SSB samt internasjonale retningslinjer SOSI-arb.gr. 5 Tilpasning til GAB og adresser. Noen mindre endringer SOSI-arb.gr. 5 Diverse endringer SOSI-arb.gr. 5 Ingen endringer SOSI-arb.gr. 5 Innføring av OBJTYPE som standard, forøvrig mindre rettinger SOSI-arbgr. 5 Mindre justeringer, overføring av noen objekttyper fra Kyst SOSI-arbgr. 5 Total revidering av kapitlet med bakgrunn i retningslinjer for SOSI versjon 4.0 Aktuell ansvarlig: Statens kartverk SOSI-sekretariatet Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Tlf Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen.

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Eiendomsgrenser er ikke å betrakte som administrative grenser og er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg nasjonale inndelinger med særlig allmenninteresse blant de som er tilgjengelige i Statistisk sentralbyrå 2.2 Målsetting Standarden spesifiserer en rekke administrative og statistiske inndelinger og forholdet mellom disse, slik at data kan benyttes i analysesammenheng, kartpresentasjon samt til ulike formål som f.eks. befolkningsstatistikk, kommuneøkonomi, etc. Tjenester som benytter data i henhold til denne standarden vil være interoperable. 2.3 Bruksområde Som administrative inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg regionale inndelinger med særlig allmenninteresse blant de som er tilgjengelige i Statistisk sentralbyrå. På sikt er det aktuelt å legge inn slinjer for viktige etater, når disse ikke følger kommune/fylkesgrenser. Eksempler her kan være teleområder, elverksområder, tolldistrikt, planregioner, arbeidskontordistrikter, arbeidsgiveravgifts-soner, vassdragsområder, landbruksområder/jordbruksområder, tømmermålingsdistrikt, m.m

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner. 4.2 Forkortelser

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger 6 Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon Denne datamodellen beskriver forholdet mellom de ulike administrative områdeinndelingene i Norge. Hvilke geometriske linjeeelementer som danner disse områdene kan ikke leses ut fra datamodellen. I utgangspunktet tillates multippel temakoding i denne databeskrivelsen, men med enkelte unntak. F.eks kan ikke grunnlinje inngå i definisjonen av områdene. Territorialgrense kan ikke kodes multippelt med rikgsgrense. Se forøvrig definisjonen av de ulike objektklassene. 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema Statens kartverk november 2006

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Samlet modell Administrative og statistiske inndelinger Administrativ/statistisk underinndeling Annen informasjon Annen administrativ inndeling Geistlig inndeling Nasjonal hovedinndeling Politi og domstoler Postadministrativ inndeling

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Bydel Kommune (from Nasjonal hovedinndel <<Topo>> +bydelinndeling <<Topo>> 0..* Kommunegrense (from Nasjonal hovedinndeling) +kommunegrense 0..* <<Topo>> +Kommune * Bydel + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + bydelid : BydelId <<Topo>> Bydel 0..* BydelGrense + grense : Kurve +fylkesgrense 0..* Fylkesgrense (from Nasjonal hovedinndeling) 0..* 0..* +Kommune + <<DataType>> BydelId + bydelsnavn : CharacterString + bydelsnummer : CharacterString <<Topo>> +grunnkretsinndeling * Grunnkrets + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + grunnkretsid : GrunnkretsId 1..2 <<Topo>> <<Topo>> <<Topo>> Delområdegrense + grense : Kurve +delområdegrense 0..* + 0..* Grunnkretsgrense + grense : Kurve + administrativgrense [0..1] : AdministrativGrense

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse Bydel <<DataType>> BydelId 1 Datatype angivelse av bydelsnummer og navn BydelId 1.1 bydelsnavn et navn som er dekkende for området 1 1 CharacterString 1.2 bydelsnummer består av 6 siffer hvor av de 4 første sifrene er kommunenummer 1 1 CharacterString BydelGrense 2 Objekttype avgrensing av bydel BydelGrense 2.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 2.2 Rolle thebydel 1 2 Bydel Kommune 3 Objekttype administrativ inndeling av fylkene Kommune 3.1 område objektets utstrekning 0 N Flate 3.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 N Punkt 3.3 kommunenummer angir hvilken kommune data ligger innenfor. Statistisk sentralbyrå har en 1 1 Kommunenummer offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. 3.5 Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering territorialgrense 3.6 Rolle 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering riksgrense 3.7 Rolle 1 N AdmSenter kommunesenter 3.8 Rolle 0 N Valgkrets Rollen er en aggregering valgkrestinndeling 3.9 Rolle 0 N Skolekrets Rollen er en aggregering skolekretsinndeling 3.10 Rolle 1 N Delområde Rollen er en aggregering delområdeinndeling 3.11 Rolle 1 1 Delområde Rollen er en aggregering thedelområde 3.12 Rolle 0 N Tettsted Rollen er en aggregering tettstedinndeling 3.13 Rolle thepolitidistrikt 1 1 Politidistrikt Rollen er en aggregering

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle bydelinndeling 3.15 Rolle kommunegrense 3.16 Rolle fylkesgrense Bydel 0 N Bydel Rollen er en aggregering 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 4 Objekttype Bydel administrativ inndeling av en by med egen bydelsadministrasjon med ansvar for flere tidligere sentrale kommunale forvaltningsoppgaver Merknad: Bydelene består av et helt antall grunnkretser. Bydelskodene ligger inne i Adresseregisteret i GAB og oppdateres av kommunene. 4.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 4.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 4.3 bydelid angivelse av bydelsnummer og navn 1 1 BydelId 4.4 Rolle Bydel 4.5 Rolle thekommune 4.6 Rolle Kommune 4.7 Rolle grunnkretsinndeling Kommunegrense 0 N BydelGrense Rollen er en aggregering 1 1 Kommune 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering 5 Objekttype avgrensing av kommune Kommunegrense 5.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 5.2 følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terreng 0 1 FølgerTerrengdetalj Merknad: Brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj. Se også DEK kap. 3 overskrift: GRENSELINJE FØLGER TERRENGDETALJ 5.3 Rolle 1 1 Havnedistrikt thehavnedistrikt 5.4 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 5.5 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 5.6 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 5.7 Rolle 1 1 Tettsted thetettsted 5.9 Rolle 1 1 Prestegjeld

23 SOSI standard generell objektkatalog versjon theprestegjeld 5.10 Rolle thesogn 5.11 Rolle theprosti 5.12 Rolle thebydel 5.13 Rolle thekommune 5.14 Rolle thegrunnkrets Delområdegrense 1 1 Sogn 1 1 Prosti 1 2 Bydel 1 2 Kommune 1 2 Grunnkrets 6 Objekttype avgrensing av delområde Delområdegrense 6.1 grense 1 1 Kurve 6.2 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 6.3 Rolle thegrunnkrets 1 2 Grunnkrets Fylkesgrense 7 Objekttype avgrensing av fylke Fylkesgrense 7.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 7.2 følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget 0 1 FølgerTerrengdetalj 7.3 Rolle 1 1 Fylke thefylke 7.4 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 7.5 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 7.6 Rolle 1 1 Tettsted thetettsted 7.7 Rolle 1 1 Bispedømme thebispedømme 7.8 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 7.9 Rolle 1 1 Prosti theprosti 7.10 Rolle 1 1 Sogn thesogn 7.11 Rolle thekommune 1 2 Kommune

24 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle thegrunnkrets Grunnkrets 1 2 Grunnkrets 8 Objekttype Grunnkrets grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. 8.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 8.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 8.3 grunnkretsid sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og 1 1 GrunnkretsId kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB 8.4 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 8.5 Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering 8.6 Rolle 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering 8.7 Rolle 0 N LandsdelGrense Rollen er en aggregering 8.8 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 8.9 Rolle 1 1 Valgkrets thevalgkrets 8.10 Rolle 1 1 Bydel thebydel 8.11 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune 8.12 Rolle 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering delområdegrense 8.13 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 8.14 Rolle 0 N Grunnkretsgrense Rollen er en aggregering

25 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grunnkretsgrense 9 Objekttype avgrensing av grunnkrets Grunnkretsgrense 9.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 9.2 administrativgrense angivelse av om en objekttype følger en adminsitrativ grense 0 1 AdministrativGrense 9.3 Rolle thegrunnkrets 1 2 Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Bydel-BydelGrense 10 Assosiasjon Bydel-BydelGrense 10.1 Rolle 0 N BydelGrense Rollen er en aggregering Bydel 10.2 Rolle (unavnet) Bydel 1 2 Bydel Assosiasjon Kommune-Bydel 11 Assosiasjon Kommune-Bydel 11.1 Rolle 0 N Bydel Rollen er en aggregering bydelinndeling 11.2 Rolle (unavnet) Kommune 1 1 Kommune Assosiasjon <<Topo>> Bydel-Kommunegrense 12 Assosiasjon Bydel-Kommunegrense 12.1 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune 12.2 Rolle (unavnet) Bydel Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Kommunegrense 1 2 Bydel 13 Assosiasjon Kommune-Kommunegrense 13.1 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering kommunegrense 13.2 Rolle 1 2 Kommune

26 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) Kommune Assosiasjon <<Topo>> Kommune-Fylkesgrense 14 Assosiasjon Kommune-Fylkesgrense 14.1 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering fylkesgrense 14.2 Rolle (unavnet) Kommune 1 2 Kommune Assosiasjon Bydel-Grunnkrets 15 Assosiasjon Bydel-Grunnkrets 15.1 Rolle 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering grunnkretsinndeling 15.2 Rolle (unavnet) Bydel 1 1 Bydel Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Kommunegrense 16 Assosiasjon Grunnkrets-Kommunegrense 16.1 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune 16.2 Rolle (unavnet) Grunnkrets 1 2 Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Delområdegrense 17 Assosiasjon Grunnkrets-Delområdegrense 17.1 Rolle 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering delområdegrense 17.2 Rolle (unavnet) Grunnkrets 1 2 Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Fylkesgrense 18 Assosiasjon Grunnkrets-Fylkesgrense 18.1 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering

27 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle (unavnet) Grunnkrets Assosiasjon <<Topo>> Grunnkrets-Grunnkretsgrense 1 2 Grunnkrets 19 Assosiasjon Grunnkrets-Grunnkretsgrense 19.1 Rolle 0 N Grunnkretsgrense Rollen er en aggregering 19.2 Rolle (unavnet) Grunnkrets 1 2 Grunnkrets

28 SOSI standard generell objektkatalog versjon Delområde Riksgrense Territorialgrense (from Nasjonal hovedinndeling) + grense : Kurve (from Nasjonal hovedinndeling) + grense : Kurve + følgerterrengdetalj [0..1] : FølgerTerrengdetalj 0..* + 0..* <<Topo>> + <<Topo>> 1 1 Kommune (from Nasjonal hovedinndeling) 1 +delområdeinndeling 1..* Delområde + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + delområdeid : DelområdeId <<Topo>> 1 + Fylkesgrense (from Nasjonal hovedinndeling) + grense : Kurve + følgerterrengdetalj [0..1] : FølgerTerrengdetalj 0..* Kommunegrense <<Topo>> (from Nasjonal hovedinndeling) 1 +Kommune + grense : Kurve 0..* + følgerterrengdetalj [0..1] : FølgerTerrengdetalj <<Topo>> * +grunnkretsinndeling <<Topo>> LandsdelGrense (from Nasjonal hovedinndeling) + grense : Kurve + følgerterrengdetalj [0..1] : FølgerTerrengdetalj 1..* Grunnkrets + 0..* Delområdegrense + grense : Kurve <<datatype>> DelområdeId + delområdenavn : CharacterString + delområdenummer : Characterstring

29 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse Delområde <<DataType>> DelområdeId 1 Datatype angivelse av delområdenummer og navn DelområdeId 1.1 delområdenavn 1 1 CharacterString 1.2 delområdenummer 1 1 Characterstring Kommune 2 Objekttype administrativ inndeling av fylkene Kommune 2.1 område objektets utstrekning 0 N Flate 2.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 N Punkt 2.3 kommunenummer angir hvilken kommune data ligger innenfor. Statistisk sentralbyrå har en 1 1 Kommunenummer offisiell liste over kommunenummer hvor de to første siffer er fylkesnummer og de to siste kommunenummer innen fylket. 2.5 Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering territorialgrense 2.6 Rolle 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering riksgrense 2.7 Rolle 1 N AdmSenter kommunesenter 2.8 Rolle 0 N Valgkrets Rollen er en aggregering valgkrestinndeling 2.9 Rolle 0 N Skolekrets Rollen er en aggregering skolekretsinndeling 2.10 Rolle 1 1 Delområde Rollen er en aggregering thedelområde 2.11 Rolle 0 N Tettsted Rollen er en aggregering tettstedinndeling 2.12 Rolle 1 1 Politidistrikt Rollen er en aggregering thepolitidistrikt 2.13 Rolle 0 N Bydel Rollen er en aggregering bydelinndeling 2.14 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering kommunegrense 2.15 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering fylkesgrense 2.16 Rolle delområdeinndeling 1 N Delområde Rollen er en aggregering

30 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grunnkrets 3 Objekttype angivelse av grunnkretsnummer og navn Grunnkrets 3.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 3.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 3.3 grunnkretsid sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og 1 1 GrunnkretsId kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB 3.4 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 3.5 Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering 3.6 Rolle 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering 3.7 Rolle 0 N LandsdelGrense Rollen er en aggregering 3.8 Rolle 1 1 Valgkrets thevalgkrets 3.10 Rolle 1 1 Bydel thebydel 3.11 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune 3.12 Rolle 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering delområdegrense 3.13 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 3.14 Rolle 0 N Grunnkretsgrense Rollen er en aggregering 3.15 Rolle thedelområde 1 1 Delområde Kommunegrense 4 Objekttype avgrensing av kommune Kommunegrense 4.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 4.2 følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget 0 1 FølgerTerrengdetalj 4.4 Rolle theprestegjeld Merknad: brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj 1 1 Prestegjeld

31 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle thesogn 4.6 Rolle theprosti 4.7 Rolle theskolekrets 4.8 Rolle theskolekrets 4.9 Rolle thetettsted 4.10 Rolle thebydel 4.11 Rolle thekommune 4.12 Rolle thegrunnkrets 4.13 Rolle thedelområde Territorialgrense 1 1 Sogn 1 1 Prosti 1 1 Skolekrets 1 1 Skolekrets 1 1 Tettsted 1 2 Bydel 1 1 Kommune 1 1 Grunnkrets 1 1 Delområde 5 Objekttype Territorialgrense av Norge ut mot hav Merknad: Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene, parallelt med disse. 5.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 5.2 Rolle 1 1 Bispedømme thebispedømme 5.3 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 5.4 Rolle 1 1 Prosti theprosti 5.5 Rolle 1 1 Sogn thesogn 5.6 Rolle 1 1 Territorialområde theterritorialområde 5.7 Rolle 1 1 Nasjon thenasjon 5.8 Rolle 1 1 Landsdel thelandsdel 5.9 Rolle 1 1 Fylke thefylke 5.10 Rolle 1 1 Kommune thekommune 5.11 Rolle 1 1 Grunnkrets thegrunnkrets 5.12 Rolle 1 1 Valgkrets

32 SOSI standard generell objektkatalog versjon thevalgkrets 5.13 Rolle theskolekrets 5.14 Rolle thetettsted 5.15 Rolle thedelområde Riksgrense 1 1 Skolekrets 1 1 Tettsted 1 1 Delområde 6 Objekttype Riksgrense en av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell 6.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 6.2 følgerterrengdetalj 0 1 FølgerTerrengdetalj 6.3 Rolle 1 1 Bispedømme thebispedømme 6.4 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 6.5 Rolle 1 1 Prosti theprosti 6.6 Rolle 1 1 Sogn thesogn 6.7 Rolle 1 1 Nasjon thenasjon 6.8 Rolle 1 1 Landsdel thelandsdel 6.9 Rolle 1 1 Fylke thefylke 6.10 Rolle 0 N Kommune thekommune 6.11 Rolle 1 1 Grunnkrets thegrunnkrets 6.12 Rolle 1 1 Valgkrets thevalgkrets 6.13 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 6.14 Rolle 1 1 Tettsted thetettsted 6.15 Rolle 1 1 Poststed thepoststed 6.16 Rolle 1 1 Postregion thepostregion 6.17 Rolle 1 1 Postsone thepostsone 6.18 Rolle 1 1 Postområde

33 SOSI standard generell objektkatalog versjon thepostområde 6.19 Rolle thedelområde LandsdelGrense 1 1 Delområde 7 Objekttype avgrensing av landsdel LandsdelGrense 7.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 7.2 følgerterrengdetalj 0 1 FølgerTerrengdetalj 7.3 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 7.4 Rolle 1 1 Prosti theprosti 7.5 Rolle 1 1 Landsdel thelandsdel 7.6 Rolle 1 1 Fylke thefylke 7.7 Rolle 1 1 Grunnkrets thegrunnkrets 7.8 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 7.9 Rolle 1 1 Tettsted thetettsted 7.10 Rolle thedelområde 1 1 Delområde Fylkesgrense 8 Objekttype avgrensing av fylke Fylkesgrense 8.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 8.2 følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget 0 1 FølgerTerrengdetalj 8.3 Rolle 1 1 Bispedømme thebispedømme 8.4 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 8.5 Rolle 1 1 Prosti theprosti 8.6 Rolle 1 1 Sogn thesogn 8.7 Rolle 1 1 Fylke thefylke 8.8 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 8.9 Rolle 1 1 Tettsted

34 SOSI standard generell objektkatalog versjon thetettsted 8.10 Rolle thekommune 8.11 Rolle thegrunnkrets 8.12 Rolle thedelområde Delområdegrense 1 1 Kommune 1 1 Grunnkrets 1 1 Delområde 9 Objekttype avgrensing av delområde Delområdegrense 9.1 grense 1 1 Kurve 9.2 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 9.3 Rolle 1 2 Grunnkrets thegrunnkrets 9.4 Rolle thedelområde 1 1 Delområde Delområde 10 Objekttype Delområde sum av flere grunnkretser, og er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret Merknad: Avgrenses av kommunegrenser og delområdegrenser område objektets utstrekning 0 1 Flate 10.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 10.3 delområdeid oftest et navn på et område innenfor delområdet 1 1 DelområdeId 10.4 Rolle 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering grunnkretsinndeling 10.5 Rolle 1 1 Kommune delområdeinndeling 10.7 Rolle 0 N Allmenninggrense Rollen er en aggregering 10.8 Rolle 1 N Delområdegrense Rollen er en aggregering 10.9 Rolle 1 1 Valgkrets thevalgkrets Rolle 1 1 Kommune thekommune Rolle 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering grunnkretsinndeling Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering

35 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle Rolle Rolle Rolle Assosiasjon Kommune-Delområde 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering 0 N LandsdelGrense Rollen er en aggregering 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering 11 Assosiasjon Kommune-Delområde 11.1 Rolle 1 N Delområde Rollen er en aggregering delområdeinndeling 11.2 Rolle (unavnet) Kommune 1 1 Kommune Assosiasjon Delområde-Grunnkrets 12 Assosiasjon Delområde-Grunnkrets 12.1 Rolle 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering grunnkretsinndeling 12.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Kommunegrense 13 Assosiasjon Delområde-Kommunegrense 13.1 Rolle 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering Kommune 13.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Territorialgrense 14 Assosiasjon Delområde-Territorialgrense 14.1 Rolle 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering 14.2 Rolle 1 1 Delområde

36 SOSI standard generell objektkatalog versjon (unavnet) Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Riksgrense 15 Assosiasjon Delområde-Riksgrense 15.1 Rolle 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering 15.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-LandsdelGrense 16 Assosiasjon Delområde-LandsdelGrense 16.1 Rolle 0 N LandsdelGrense Rollen er en aggregering 16.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Fylkesgrense 17 Assosiasjon Delområde-Fylkesgrense 17.1 Rolle 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 17.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde Assosiasjon <<Topo>> Delområde-Delområdegrense 18 Assosiasjon Delområde-Delområdegrense 18.1 Rolle 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering 18.2 Rolle (unavnet) Delområde 1 1 Delområde

37 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grunnkrets Territorialgrense (from Nasjonal hovedinndeling) Delområde 0..* + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + delområdeid : DelområdeId + Riksgrense (from Nasjonal hovedinndeling) 0..* + <<Topo>> <<Topo>> LandsdelGrense (from Nasjonal hovedinndeling) 0..* * <<Topo>> <<Topo>> Grunnkrets 1 +grunnkretsinndeling + område [0..1] : Flate <<Topo>> + posisjon [0..1] : Punkt 1 1..* + grunnkretsid : GrunnkretsId * Fylkesgrense (from Nasjonal hovedinndeling) Grunnkretsgrense + grense : Kurve + administrativgrense [0..1] : AdministrativGrense 1 <<Topo>> +Kommune 0..* Kommunegrense (from Nasjonal hovedinndeling) + grense : Kurve + følgerterrengdetalj [0..1] : FølgerTerrengdetalj <<DataType>> GrunnkretsId + grunnkretsnummer : CharacterString + grunnkretsnavn[0..1] : CharacterString

38 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse Grunnkrets <<DataType>> GrunnkretsId 1 Datatype GrunnkretsId grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. 1.1 grunnkretsnummer består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, 1 1 CharacterString ledende null) og kretsnummer Merknad: Lovlige verdier pr er til Kretsummeret består av fire siste siffer hvorav de to første markerer delområdenummer. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB. 1.2 grunnkretsnavn oftest et navn på et område i kretsen 0 1 CharacterString Delområde 2 Objekttype Delområde sum av flere grunnkretser, og er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret Merknad: Avgrenses av kommunegrenser og delområdegrenser. 2.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 2.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 2.3 delområdeid oftest et navn på et område innenfor delområdet 1 1 DelområdeId 2.4 Rolle delområdeinndeling 2.6 Rolle 2.7 Rolle 2.8 Rolle thevalgkrets 2.9 Rolle thekommune 2.10 Rolle grunnkretsinndeling 2.11 Rolle Kommune 2.12 Rolle 2.13 Rolle 1 1 Kommune 0 N Allmenninggrense Rollen er en aggregering 1 N Delområdegrense Rollen er en aggregering 1 1 Valgkrets 1 1 Kommune 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering 0 N Kommunegrense Rollen er en aggregering 0 N Territorialgrense Rollen er en aggregering 0 N Riksgrense Rollen er en aggregering

39 SOSI standard generell objektkatalog versjon Rolle 2.15 Rolle 2.16 Rolle 2.17 Rolle grunnkretsinndeling Grunnkretsgrense 0 N LandsdelGrense Rollen er en aggregering 0 N Fylkesgrense Rollen er en aggregering 0 N Delområdegrense Rollen er en aggregering 1 N Grunnkrets Rollen er en aggregering 3 Objekttype avgrensing av grunnkrets Grunnkretsgrense 3.1 grense forløp som følger objektets sentrale del 1 1 Kurve 3.2 administrativgrense angivelse av om en objekttype følger en adminsitrativ grense 0 1 AdministrativGrense 3.3 Rolle thegrunnkrets 1 2 Grunnkrets Kommunegrense 4 Objekttype avgrensing av kommune Kommunegrense 4.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 4.2 følgerterrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget 0 1 FølgerTerrengdetalj Merknad: brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj 4.4 Rolle 1 1 Prestegjeld theprestegjeld 4.5 Rolle 1 1 Sogn thesogn 4.6 Rolle 1 1 Prosti theprosti 4.7 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 4.8 Rolle 1 1 Skolekrets theskolekrets 4.9 Rolle 1 1 Tettsted thetettsted 4.10 Rolle 1 2 Bydel thebydel 4.11 Rolle 1 1 Kommune thekommune 4.12 Rolle 1 1 Delområde thedelområde 4.13 Rolle 1 1 Grunnkrets

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger

SOSI standard - versjon 3.0 2-187. Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger I standard - versjon 3.0 2-187 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger tatens kartverk I standard - versjon 3.0 2-188 Databeskrivelse : Administrative og statistiske inndelinger - Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Administrative og statistiske inndelinger

Administrative og statistiske inndelinger e: Standarder geografisk informasjon Administrative og statistiske inndelinger Versjon 4.5 - april 2014 Statens kartverk - oktober 2012 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Administrative og statistiske inndelinger

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Administrative og statistiske inndelinger I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Administrative og statistiske inndelinger I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status pesifikasjon av Administrativ inndeling ble første gang

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Administrative enheter Norges maritime grenser

Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime grenser versjon 2012-1 Side 1 av 61 Produktspesifikasjon for Administrative enheter Norges maritime grenser SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Norges maritime

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Adressepunkt SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Adressepunkt - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-ADR ble

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger. Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygninger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon... 7 1 Historikk og status...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Samferdsel generell. Fagområde: Samferdsel generell SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Samferdsel generell Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HJARTDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HJARTDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 980 0827 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER HJARTDAL FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BYSTRE SLIDRE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BYSTRE SLIDRE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0544 BYSTRE SLIDRE FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn. Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Lufthavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Beitebruk i utmark SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

Innledning til objektkatalogen

Innledning til objektkatalogen Innledning til objektkatalogen: Innledning til objektkatalogen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning til objektkatalogen 1 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4 1.1 Endringslogg fra versjon

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-1 - Innholdsfortegnelse...0 1 Orientering og introduksjon...2 2 Historikk og status...2

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers

Detaljer

19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku

19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku Kommentarer til høringsdokument Administrative og statistiske inndelinger 4.5 Dato: 19. mai 2014 Standard: Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5 KV,TEE = Kartverket, Trond Espelund KV,

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 BYKLE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 BYKLE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 0941 BYKLE FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Naturinfo Side 1 av 12 FKB Naturinfo INNHOLDSFORTEGNELSE FKB NATURINFO... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Hekk... 3

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform

SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Terrengform. Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Terrengform SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FLATANGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FLATANGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1749 FLATANGER FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0621 SIGDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0621 SIGDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0621 SIGDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LUSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LUSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LUSTER FORORD Med bakgrunn i det Okende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1.

Status og planer for arbeidsgruppe Kvalitetsmodell under SOSI-AG1. SOSI AG1 26.august 2009 Status og planer for arbeidsgruppe "Kvalitetsmodell" under SOSI-AG1. Erling Onstein erling.onstein@statkart.no 2009-08-26 SOSI Ag1 Kvalitet 1 Mandat Målsetting: Beskrive en kvalitetsmodell

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IBESTAD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IBESTAD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1917 IBESTAD FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKIPTVET

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKIPTVET GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0127 SKIPTVET FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IVELAND

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IVELAND GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0935 IVELAND FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 263. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard - versjon 2.2 Side 263. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard - versjon 2.2 ide 263 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard - versjon 2.2 ide 264 Databeskrivelse : Administrativ inndeling - Historikk og status Denne side

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON VAGA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON VAGA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0515 VAGA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter

Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geovitenskapelige undersøkelser Generelle konsepter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Fagområde: Geovitenskapelige

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0833 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER TOKKE FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon 2013-11-06 Kent Jonsrud STU Formålet med denne veilederen Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 Fotogrammetrisk_FKB-Lufthavn Side 1 av 9 FKB Lufthavn INNHOLDSFORTEGNELSE FKB LUFTHAVN... 1 1 INNLEDNING... 2 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 LufthavnLys... 3 2.1.1 Lufthavnlys... 3

Detaljer

GRUNNKRETSER. OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON RENNEBU

GRUNNKRETSER. OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON RENNEBU GRUNNKRETSER OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON 1980 1635 RENNEBU FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og 131 tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer