Loddvinnere: Leif Fiskvik Torbjørn Storsve Asbjørn Strøm Audun Burheim Asbjørn Norberg. Prosent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loddvinnere: 02.09 Leif Fiskvik. 09.09 Torbjørn Storsve. 16.09 Asbjørn Strøm. 23.09 Audun Burheim. 30.09 Asbjørn Norberg. Prosent"

Transkript

1 Månedsbrev september 2010 President: Knut Rønningen Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: Redaksjon: Arve Brenne (leder), Bjørn Ivar Leira (nestleder), Asbjørn Norberg, Kolbjørn Nestgaard, Øivind Skara, Oddvar Dahl, Torbjørn Storsve. Månedsrapport for september minutter: Torbjørn Brenne: Bjørn - kamerat gjennom 60 år Ingebjørg Mikalsen: Om våre utvekslingsstudenter Bjørn Jørås: Nå reiser jeg igjen! Audun Burheim: 50 år siden bilsalget ble frigitt. Hovedinnlegg: Odd Arild Brenne: Bedriftsbesøk Innherred Antikk & Auksjon Bjørn Jørås: Mine opplevelser med helse- Norge Einar Halfdanarson: Mitt år i USA Einar Rønningen: Bonde og bankmann Morten Skjesol: Våre rygger. Gjester: Lous og Arend Sijepestein, Nederland, Karina og Dick Cuttle, Adelaide Hills, Australia, Randi H. Strøm, Brit Norberg Gunnhild Jørås Einar Halfdanarson, Astrid Wormdal, Jona Einarsdottir, Jon Helgi Halfdanarson Aase Svendgård, Morten Skjesol. Oppmøte september: 69,1%. 100 % oppmøte: Torbjørn Brenne, Jorulf Nesgård, Kolbjørn Nestgaard. Annet oppmøte: «Far etter folk»: Ivar Berre, Odd Arild Brenne, Torbjørn Brenne, Knut Dahlen, Jon L. Gjemble, Bjørn Jørås, Trond Knudsen, Arne Mehl, Kolbjørn Nestgaard, John Aage Nilsen, Asbjørn Prosent Norberg, Øivind Skara, Stein Stensaas, Asbjørn Strøm, Einar Johan Svendgård, Knut O. Torgersen Møte i Redistriktingskomiteen: Asbjørn Norberg, Jon L. Gjemble Servering Skogn Helsetun: Eldbjørn Berg, Johan Holan, Øyvind Sandvik Utsending til Distriktskonferanse i København: Asbjørn Norberg Konferanse redistrikting: Jon L. Gjemble Rørvik RK: Jon L. Gjemble Verdal RK: Jon L. Gjemble : Distriktskonferansen i Trondheim: Asbjørn Norberg, Jon L. Gjemble, Knut Rønningen, Bernt Rune Richardsen, Torbjørn Brenne, Bjørn Jørås. Loddvinnere: Leif Fiskvik Torbjørn Storsve Asbjørn Strøm Audun Burheim Asbjørn Norberg. Oppmøte i rotaryåret Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Rotaryåret Måned

2 Møte Påtroppende president Olav Norberg debuterte som president og åpnet møtet med å ønske gjester og medlemmer velkommen. Kveldens program var besøk hos Innherred Antikk & Auksjon, ved Odd Arild Brenne Før i alt 27 medlemmer og gjester spaserte opp til lokalene som ligger i Skogn Servicesenter orienterte Odd Arild kort om virksomheten. Odd Arilds første befatning med, og det som bidro til at han fattet interesse for, en slik type virksomhet oppsto ved en tilfeldighet. Hans far Gunnar jobbet for en tid tilbake i en tilsvarende forretning på Gråmyra. Odd Arild ble spurt om en håndsrekning, dvs. hjelp til å flytte noen varer. Gjennom dette «oppdraget» ble interessen tent. I 2007 ble det etablert og registrert et enkeltmannsforetak i Brønnøysund-registret og foretaket ble innvilget Brukthandelsbevilgning for innbo og løsøre. I utgangspunktet startet han med nettauksjoner hjemmefra, men etter en tid ble det plassmangel da ikke alt som kom inn var salgbart via nettet. Høsten 2009 oppsto tre ting som medførte til at han startet opp i dagens lokaler; * For mange saker å ting til å ha hjemme * Reduserte stillingsandel fra 100% til 50 % på Norske Skog Skogn * Egnede lokaler ble ledige I hovedsak består virksomheten av å: * Kjøpe innbo og løsøre * Ta inn innbo og løsøre for salg på kommisjonsbasis * Auksjon * Taksering * Tømme og rengjøre hus før salg Butikkdelen av virksomheten er åpen 4 dager i uka, i tillegg til at det selges via internett. Det jobbes med å få på plass en hjemmeside. Det kortsiktige målet med virksomheten er å oppnå en ½ årslønn, mens drømmen er å skape en levevei av dette! Til slutt kom Odd Arild med et lite hjertesukk: Hva er omsettelig og hva er ikke omsettelig? Odd Arild ønsker å komme tidlig inn i bildet når et døds- eller flyttebo skal gjøres opp, men han blir som regel kontaktet for sent! Odd Arild har etter hvert skaffet seg god erfaring og kunnskap til å si hva man som en bør kaste og hva som kan omsettes! De aller fleste tok seg god tid i lokalene og fant tydeligvis mye som var av interesse! Vi takker Odd Arild for interessant introduksjon og omvisning.

3 Møte Presidenten åpnet møtet med å minnes Per Berdahl som hadde gått bort. Per var medlem av Rotary i perioden og han var president Forsamlingen mintes Per med ett minutts stillhet. 3-minutter: Torbjørn Brenne. Torbjørn introduserte kveldens hovedforedragsholder, Bjørn Jørås. Torbjørn tok for seg likhetene mellom ham og Bjørn. De ble tidligere omtalt som Skogn Rotary s Knoll og Tott. De har opplevd mange gleder gjennom livet og begge har hatt alvorlige sykdommer. Torbjørn fremhevet kameratskapet gjennom sykdomstiden. Torbjørn og Bjørn er ikke bare kamerater med hverandre, men også for hverandre. Noen - f.eks. Torbjørn - blir så sliten av dugnadsarbeid at han må ha skyss til kaffen etterpå! Hovedinnlegg: Bjørn Jørås, om «Mine opplevelser med Helse-Norge». Bjørn har hatt mange opplevelser med sykdom de siste årene og er opptatt av smerteterskelen. Hvor går smerteterskelen? Han mente den var veldig lav hos mange. Før han ble alvorlig syk hadde han to sykehusopphold av bagatellmessige årsaker. Bjørn har alltid hatt innstillingen om at dette skal gå bra. Bjørn er født med kronisk nyresvikt og det er en sykdom som er uhelbredelig. Mange kan ha et snev av nyresvikt uten at de er klar over det og kan leve hele livet uten å oppdage det. Bjørn hadde såkalt systenyre og fra tidlig på nittitallet ble svikten bare verre og verre. Det ble da stadig hyppigere legebesøk. Det ble etter hvert nødvendig med utredning for dialysebehandling. Det ble funnet ut at dette var mulig for Bjørn og i 2008 fjernet han nyrene. Normale nyrer veier gram. Bjørn s nyrer veide, da de ble tatt ut, 8 kilo! Ved dialyse kan det forekomme blodtrykksfall og Bjørn har opplevd det noen ganger. Etter at nyrene ble fjernet ble han skikkelig syk med blodpropp på lungene og hjerteflimmer. Men han kom seg ovenpå igjen. 7. november 2009 fikk han telefon om at donornyre var tilgjengelig og han måtte øyeblikkelig reise til Oslo og Rikshospitalet. Han så på klokka da han flyttet seg over på operasjonsbordet og den var 17:45. Klokka 21:45 så han klokka på overvåkningen og han var da ferdig nyretransplantert. Han oppholdt seg ved pasienthotellet på Rikshospitalet i 3 måneder. Der gikk han på nyreskole over 5 uker for å lære om medisinering som han må ta. Han må ha tre sorter avstøtningsmedisin og er nå på det nivået han må ha livet ut. Det nye nyret til Bjørn har fått plass i lysken fordi det er nærmere urinblæra. Etter at det nye nyret var på plass, startet urinproduksjonen med en gang. I 2009 ble det gjennomført 300 nyretransplantasjoner i Norge. Nyresvikt skyldes mye kostholdet vårt og livsstilen. Til slutt fremmet Bjørn sin takk til helsevesenet og skrøt av den behandling han hadde fått. Vi må ta med oss at de fleste får god hjelp av helsevesenet og at det er unntakene som kommer i media med sin historie om dårlig behandling. Norge har et godt helsevesen. Til slutt leste Bjørn diktet: «Jeg er heldig» av Tove Hook. Mens møtets hovedinnleder Bjørn (t.v.) slår av en prat med Kolbjørn før han på nytt svinger grasriva!

4 Møte Presidenten ønsket gjester og medlemmer velkommen. Av rotarysaker er det avviklet møte i Presidentforumet i vårt område. Distriks-konferansen avvikles i Trondheim september. Tre personer er påmeldt fra vår klubb. I tillegg deltar Asbjørn og Jon fra fjorårets distriktskomite. 3 minutter: Ingebjørg Mikalsen. Ingebjørg hadde fokus på Rotarys Utvekslings-program. Dette er et veldig godt tilbud til ungdommer som ønsker et studieår i utlandet. Hun hilste fra Ines, som vår klubb var verstskap for for noen år siden. Ines savnet Skogn og de gode kontaktene hun fikk i løpet av sitt år i Norge. Marta Grønning har gitt tilbakemelding om at hun som utveklslingsstudent i regi av Rotary har hatt stor nytte av dette videre i sin utdannelse. Einar Halfdanarson ble ønsket velkommen hjem etter sitt opphold i USA. Hovedinnlegg: Mitt år i USA v/ utvekslingsstudent Einar Halfdanarson Einar tok oss med på en «reise» gjennom året som utvekslingstudent i USA. Det var to hovedårsaker til at Einar valgte USA som reisemål; USA er et spennende land, og språket. F.v. Einar, Ingebjørg og Knut R. Han bodde i Wisconsin i en mindre by Portage. Portage er en by på størrelse med Levanger. Det er en «middelklasse» by med noe industri. Allerede dagen etter ankomst reiste han sammen med verstskapsfamilien til en tre dagers musikkfestival: Lolla Palooza. Det var kjempestort! Einar gikk på Portage High School. En skole med ca. 800 elever. Skolesystemet i USA er noe forskjellig fra Norge. Disiplinen er noe strengere i USA. Løpende innlevering av skolearbid. Dette for kontroll at det ble jobbet regelmessig. Det faglige nivået på undervisningen lå på et noe lavere nivå enn i Norge. På skolen var det godt tilrettelagt for forskjellige idrettsaktivitetet. Flotte anlegg av forskjellige typer lå ved skolen. Disse anleggene var også tilgjengelig utenfor skoletida. Amerikansk fotball viste seg å være aktuelt. Einar spilte på byens lag, for det meste på junior laget, men fikk også prøve seg på senior laget. Tennis ble også prøvd i tillegg til andre idretter. Einar budde hos tre forskjellige vertsfamilier i løpet av året. De var noe forskjellige av væremåte. Alle familiene var veldig hyggelige og han fant seg godt til rette. Kontakten med andre Rotarystudenter ble gode. På denne måten ble gode kontakter opprettet med ungdommer fra hele verden.

5 Den lokale Rotary klubben var veldig positive og de gjorde sitt beste for at oppholdet skulle bli bra. Opplevelsene i USA viser at de har andre «vaner» enn i Norge. Julefeiringa ligner mye på Norge, men de er ikke like mye «stivpyntet» som hjemme. Nasjonalsangen brukes mye i mange forskjellige anledninger. Kirka brukes til mange aktiviteter blant annet lefsebaking. Noe som Einar satte pris på var at vinteren var stabil og kald. Da ble det vinteraktiviteter med blant annet Amerikansk Birkebeinerløp med ca deltakere. Et veldig artig og positvt arrangement. I løpet av året fikk Einar reist mye og fikk oppleve blant annet Florida, New York, San Fransisco, Los Angeles og Grand Canyon. Mange opplevelser fra disse turene er fine å ta med seg videre. Andre ting som er vedt å nevne: Feiring av Haloween er stort, kalkunjakt var spennende, skoleball og skoleavslutning var flotte opplevelser. Oppsummering av året i USA: ** Døråpner for o Kultur forståelse o Engelsk språk o Økonomifag o College muligheter o Venner over hele verden o Utvikle seg som person ** Framtida o Studere økonomi o Gjerne utlandet o Bruk av engelsk o Reise Totalt et meget bra og interessant foredrag! Utvekslingsstudent Einar Halfdanarson.

6 Møte Møtet ble ledet av Olav Norberg, innkommende president. 3-minutter: Bjørn Jørås. Bjørn ga noen tilleggsopplysninger til sitt hovedinnlegg i forrige møte. Det er 6 nyrekirurger i Norge. De utfører operasjoner i året. Historikk: Den første nyretransplantasjon ble utført på en hund. Det skjedde i Det nye nyret til hunden ble lagt inn bak øret! Den første nyretransplantasjonen i Norge skjedde i 1954 på Rikshospitalet. Begrepet nyresvikt tas i bruk først når det begynnes med behandling. I november er det ett år siden Bjørn ble operert. I løpet av dette året har han levd et godt liv - og med turer til Lofoten og til Gaundalen. Hovedinnlegg: Yrkesforedag ved Einar Rønningen. Det måtte naturlig nok deles i to: «Gårdbruker og bankmann (eller omvendt)» Sett ut fra innkomme: Banken gir hovedinntekten, gården står for biinntekt. Bankmannen Einar. Einar ga noen fakta om sin arbeidsplass DNB- NOR. DNB-NOR er Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 2141 milliarder kroner. Siste års overskudd var på 18 milliarder. DNB- Illustrasjonsfoto NOR i dag har blitt til ved en rekke fusjoner. Den eldste kilden i alle disse fusjonene er Christiania Sparebank som startet i Postbanken er en av de fusjonerte. En av de siste fusjonene skjedde mellom DNB-NOR og Gjensidige i 2004 med navn DNB-NOR. Staten eier 33% i DNB-NOR. Banken har i dag 2.3 mill personkunder, bedriftskunder årsverk. Norges største nettbank. Er representert 200 steder i Norge. Få ran. All kontanthåndtering i daglig- varebutikker. Største livs- og pensjonsforsikringsselskap. 13 internasjonale kontor. En ledende shippingbank I Nord-Trøndelag: 56 milliarder i forvaltningskapital. 6 kontorer (5 i NT og 1 i Trondheim). 35 ansatte (600 i ST og NT). Sammenslåinger er sannsynligvis på gang - med færre lokaliseringer, men med flere personer. Ressurser tilflyter ved besøk av sentrale krefter. Einar har sitt arbeid i bedriftsmarkedet. Gårdbrukeren Einar. Gårdsdriften til Einar er del av 2 samdrifter: Brennmål Melk BA og Rennanbakken Maskinlag BA. Gårdbrukeren Einar og Rennanbakken Maskinlag BA Rennanbakken Maskinlag BA kom som resultat av at det ble opprettet samdrift i korn produksjon i Med i samdriften er: Rennaker (400 dekar korn), Gilstad (600 dekar korn) og Brennmål (300 dekar korn). Hvorfor samarbeid? Stor maskinpark, store avskrivninger. Gårdbrukerne er sosiale personer som ville ha et bedre fagmiljø på korn. De hadde utslitt eller nedslitt utstyr. De ville kunne utnytte eiendommene og de menneskelige ressursene. De kunne så korn på best egnet jord for korn, gras på mindre egnet jord for korn. De solgte utstyr og kjøpte det de trengte. Slik frigjorde de kapital som ble investert. 2000: Ny trøske til 1,2 mill første nordenfjells 1 kjører trøske, 2 kjører korn, i stedet for 2 kjører trøske, 2 kjører korn. 2003: Ny såmaskin til De førte møtebok fra starten. Viktig å følge med i beslutninger og regnskaper. Samdriften ga stordriftsfordeler. Hvordan driver vi? Hver har selv egen traktor. Alle sender regning på seg selv og traktor til laget. Driver hele kornarealet felles. Deler inntekten etter en fordelingsnøkkel. Resultatet er større arbeidslyst og kapasitet.

7 Illustrasjonsfoto solgt melkekvotene. Stor arbeidsinnsats for stor. Ønske om bedre fagmiljø. For liten tilgang på avløsere 2004 Samdrift etablert startet det nye fjøset med plass til 150 storfe og med 77 liggebåser. Produksjon: kilo melk, kilo kjøtt. Lønnsevne kr.120 pr.time Noen konklusjoner/erfaring fra kombinasjonen av bankmann og gårdbruker: Utfordringer: o For lite timer i døgnet o Spørsmål om inhabilitet i bankyrket o Høyere lønnsevne i bank enn i jordbruksdrift Styrke: o Erfaring fra andre yrker o Landbrukskompetanse tilføres bank o Styrket gjennomføringsevne o Sundt bondevett tilføres bankvesenet o Ingen fritidsproblemer Hvordan har det gått? Holder fortsatt på. Økt avling med 80 kilo pr. dekar. Normalt liv - selv i onnene. Rimelig god arbeidsinntekt sammenlignet med bruk av entreprenører. Klart å fornye oss Illustrasjonsfoto Gårdbrukeren Einar og Brennmål Melk BA Brennmål Melk BA driver produksjon av melk og storfekjøtt. Disse er med: Brennmål, Fostad Nordre, Haugen og Brenne. Før: Det var for store kostnader pr. fjøs. Ingen mulighet for større investeringer. Ut fra økonomi burde de ha

8 Møte President Knut ønskte velkomen og leia møtet. Ei ruppe frå Skogn Rotayr Klubb har nett vore på Distriktskonferanse i Trondheim.og han ga eit fyldig referat derifrå. Hovedtemaet der var «Etikk i yrkesbasert nettverk». Eit aktuelt tema som vart belyst av mange, m.a.marvin Wiseth, Erik Haugane, May Thorseth og Sven Aanestad. Det var og andre emner som vart drøfta på konferansen. 3-minutter: Audun Burheim. Han ga eit humørfylt resyme over bilen som hobby og statussymbol for mange nordmenn. Det er 50 år sidan salget av biler vart frigjeve.det var snakk om A og B-lisens,og østeuropiske og vesteuropiske biler. Bilen var sentral for mange og dei ymse merkene hadde stor symbolverdi. Markedføringa var og spesiell i høve til det vi kjenner idag. Hovedinnlegg: Fysioterapeut Morten Skjesol, Våre rygger. Morten (bildet under) orienterte om kroppen vår,og ryggen spesielt. Om ryggsøyla som ber kroppen og har mange hvirvler. Kvar av desse kan få skader som kan gje store smerter. Først og fremst i korsryggen der smertene ofte forplanter seg nedover i beina. Morten gav ei fagleg vurdering av dei ymse ryggplager og nemde ymse rådgjerder mot desse. Å gå i terrenget og gje kroppen variasjon i bevegelsene kan ofte vera den beste medisin. Han var og innom kiropraktor og akupunktur som behandlingsform. Ford Anglia

Oppmøte i rotaryåret 2011-2012

Oppmøte i rotaryåret 2011-2012 Månedsbrev april 2012 President: Olav Norberg Sekretær: John Aage Nilsen Månedsbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon: Bjørn Ivar Leira (leder), Kolbjørn Nestgaard (nestleder),

Detaljer

Månedsbrev mars 2010

Månedsbrev mars 2010 Prosent Månedsbrev mars 2010 President: Marianne Skreden Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Asbjørn Strøm Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon: Eldbjørn Berg (leder), Arne Mehl (nestleder),

Detaljer

Månedsbrev oktober 2011 President: Olav Norberg Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: www.skogn.rotary.

Månedsbrev oktober 2011 President: Olav Norberg Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: www.skogn.rotary. Månedsbrev oktober 2011 President: Olav Norberg Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon: Bjørn Ivar Leira (leder), Kolbjørn Nestgård (nestleder),

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Månedsbrev mars 2014

Månedsbrev mars 2014 Prosent Månedsbrev mars 2014 President: John Aage Nilsen, sekretær: Britt Line Tvete Øverby Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon månedsbrev: Trond Knudsen (leder), Øyvind Sandvik (nestleder), Bjørn

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007

Time to Share. Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 Distrikt 2290 Distriktskonferansen i Porsgrunn - september 2007 Foran Porsgrunn Rådhus og i den nye trappen, laget til byens 200 års jubileum, inntok rotarianere

Detaljer

Fra presidenten. Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G. Hasle. Rotarymøte 9.

Fra presidenten. Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G. Hasle. Rotarymøte 9. -1- Månedsbrev for april 2015 Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G. Hasle Fra presidenten Fra presidenten Så var nok en måned omme, april med

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR

JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR 1971 2006 Faksimile av medlemsfortegnelse ved starten, mai 1971. JELØY ROTARY KLUBB JUBILEUMSSKRIFT I ANLEDNING 35 ÅRS-JUBILÈET 1971-9. JUNI - 2006 SKREVET AV IVAR ERNØ OG FINN

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

DOKUMENTAR. KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun.

DOKUMENTAR. KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun. DOKUMENTAR KLARER SEG SELV. «Ingrid» (24) har vært overvektig hele livet. Jeg tror ikke det finnes noen bra behandling for overvektige, sier hun. 18 VEKTVOKTERNE VEKTVOKTERNE Ingen barn er like. Men det

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12 Rotary i Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 4. desember 2011-12 DG Ingunn Mossefinn Dette nr inneholder bl.a. ZÉw ]âä4 Guvernøren har ordet 2. SOS barnebyer 3. Pengegåve til gamle hus 5. Det maritime

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer