Halsøy IL. Jubileumshefte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halsøy IL. Jubileumshefte 1920-2010. www.halsoy-il.no"

Transkript

1 Halsøy IL Jubileumshefte

2

3 INNHOLD Forord... 1 Halsøy og Omegn Idrettslag, stiftet Forfattet av Reidulf Hov... 2 De første årene...2 Fra Halsøy og Omegn Idrettslag til Halsøy Arbeideridrettslag...3 Halsøy Arbeidsidrettslag og Kulstad IL blir Halsøy Idrettslag...5 Positive tider mot Krigsårene...8 Årene årene...11 Den stille perioden, 1958 til , en ny tid startet i laget til 1985, mange tiltak iverksettes...15 Klubbavis, kurs og kontortid , en milepel...17 Nye ledere i 1988 og Lagets første kvinnelige leder og Allianselagmodellen iverksettes...19 Bygging av klubbhus...19 Lagets andre kvinnelige leder tiltrer...21 Endringer de siste 15 årene...21 Ledere i laget fra 1920 til Halsøy IL i dag og den nære fortid Daglig leder i Halsøy...23 Halsøy IL -Allianselag...23 Halsøy IL Ski...23 Halsøy IL Fotball...25 Ledere i laget fra 1991 og til i dag...26 Bilder på forsiden Krister Fick fra Halsøy IL sitt HC lag. Oppvisningskamp under Kippermocupen 2009 (Per Vikan Helgeland Arbeiderblad) Sofia og Simen Vatnan på Ollmorenn i mars 2007 (Stine Skipnes Helgeland Arbeiderblad) Det eldste jentelaget til Halsøy IL som vant sin klasse under Kippermocupen 2010 Øverste rekke fv: Heidi Herring, Camilla Lauritzen Lian, Silje Slydahl, Tina Hoff Forsland, kaptein Nora Friis Vollan, Julie Vangen Aas, Susanne Solhaug Hansen, Anne- Marte Svartvatn, Ida Otervik Nederste rekke fv: Martine Varem Vang, Kristin Olsen Valla, Monika Olsen Valla, Tonje Eilertsen, Adrienne Marken, Susann Herring Liggende: keeper Heidi Aalbotsjor (Jubileumsheftet er også elektronisk tilgjengelig på

4 Forord Dette jubileumsheftet er laget både for å informere om og markere 90 års jubileet til Halsøy IL. Heftet distribueres gratis til alle husstander i Halsøy området og er således enn liten takk tilbake til alle som på en eller annen måte har støttet oss i arbeidet opp gjennom tiden. Det kan være som medlem, arbeid for laget, kjøp av lodd, kakebokser, toalettpapir eller bidrag ved flaskeinnsamlinger og lignende. Laget har i årenes løp drevet med mange ulike aktiviteter. I dag er arbeidet konsentrert rundt ski og fotball, som også var aktivitetene ved starten i Men også barneidrett og trimturer til fots og på sykkel er aktiviteter som laget organiserer. Halsøy har også et flott HC lag i fotball. Hva fremtiden vil bringe av endringer er uvisst, men at Halsøy IL på en eller annen måte vil ha et idrettstilbud i uoverskuelig fremtid er rimelig sikkert. I dag teller antall medlemmer fordelt på ski og fotball opp mot 600 stk. med stort og smått. Dette må tolkes dit hen at laget har en posisjon og betydning for mange som har tilhørighet til Halsøy. Som en ekspanderende bydel som Halsøy har vært i noen tiår, må vi få lov til å være så ubeskjeden å si at Halsøy IL også har bidratt til at nærmiljøet oppleves som et godt og positivt bosted, spesielt for den oppvoksende generasjon. Laget vil rette en spesiell takk til Reidulf Hov som har skrevet det meste av innholdet i dette jubileumsheftet og dermed bidratt med verdifull historisk tekst samt en del unike bilder. Ellers retter laget også en takk til alle andre som har bidratt med skrift, bilder, korrektur, layout, trykk og distribusjon. Uten denne felles innsatsen fra dere alle ville heftet vanskelig blitt realisert. Jubileumsåret har ellers blitt markert på selve 90 årsdagen for stiftelsen av idrettslaget, det skjedde 28. mai på Fru Haugans Hotell. Her ble nye æresmedlemmer kunngjort og gjort behørig stas på. Disse er: Sverre Kulstad, Johan Kulstad og Per Arne Rynesli. Tidligere har Berit Strandheim, Roar Nygård, Alfred Strand og Reidulf Hov blitt tildelt æresmedlemmsskap. Videre ble det avholdt jubileumsfest på skytterhuset på Skotsmyra, lørdag 23.oktober. Fotballgruppa har også laget en jubileumskalender hvor alle lagene er fotografert. Denne kommer i salg i god tid før jul og vil bli et flott minne og en fin julegave. Skigruppa arrangerte dessuten et åpent jubileumsrenn 6.mars på Ollmoen. Her møttes skiglade barn, voksne og sponsorer til uformell dyst. Til slutt må vi få gratulere oss selv, det vil si Halsøy IL med jubileet. Ikke minst må det rettes en stor takk til både tidligere og nåværende; aktive, trenere, ledere, medlemmer, foreldre, sponsorer og støttespillere som bidrar og har bidratt til at Halsøy IL i dag fremstår som en betydningsfull og livskraftig 90-åring, hvor den frivillige dugnadsinnsatsen for å skape et tilbud til barn og ungdom i lokalmiljøet er den bærende drivkraften. Halsøy, oktober 2010 Magne Krutnes Rolf Jøran Forsmo Åsa Hellem Halsøy IL Allianselag Halsøy IL - Fotball Halsøy IL - Ski 1

5 Halsøy og Omegn Idrettslag, stiftet Forfattet av Reidulf Hov Halsøya I huset i forgrunnen var det en tid kafé, Artur Dalengs Kafé der det ble holdt en del styremøter de første årene. De første årene Lagets opprinnelse skriver seg fra et møte på Halsøy den 28. mai 1920 der en håndfull menn møttes for diskusjon om å danne et idrettslag. Resultatet av møtet ble at møtedeltakerne besluttet å stifte et lag med navnet Halsøy og Omegn Idrettslag og at laget skulle ha fotball og ski som sine idretter. Den første formannen, ble Karl Staurem. Mathias Ås ble valgt til kasserer og styremedlemmer ellers ble Vilhelm Jørgensen og Oluf Olsen. Stiftelsesmøtet vedtok at kontingenten skulle være kr. 2,- pr. år. Allerede før laget var offisielt stiftet, ble det innkjøpt to fotballer. For å dekke dette utlegget, ble det foretatt en pengeinnsamling på møtet. Resultatet av innsamlinga ble den pene sum av kr. 3,25. Det var sikkert noen av dem som bodde på Halsøy og omegn den gangen som allerede var medlem i Mosjøen idrettslag, som ble dannet noen år tidligere. Men det førte ikke til at det ble noe problem for det nystiftede laget på Halsøy. Det valgte styret på 4 medlemmer tok fatt på sine første oppgaver. Disse oppgavene var å få inn kontingenten, skaffe laget idrettsbaner og en økonomisk bærebjelke. Lagets møter ble holdt i Losje Fjordbyggens lokaler på Halsøya, et lokale Hals Arbeiderparti, som ble stiftet i 1912 hadde satt opp. Da dette lokale partiet opphørte i 1919, overtok losjen bygget. Foruten møter i dette lokalet, så hadde laget også basarer og juletrefester der, bl.a for å få inn penger. Laget bygget også en danseplass på Halsmoen. Dansefester var en vanlig måte å få inn penger på. En spesiell ting var at det ikke kom folk på disse festene, dersom det ikke var skuespill i forkant av festene. 2

6 Laget så det som særdeles viktig å ha sine egne lover og det ble det arbeidet mye med de første ti årene. Men det var økonomien i laget det ble mest diskusjon om. Et medlemsmøte i 1931 vedtok at startkontingent i skirenn skulle være 25 øre. Personer utenom laget skulle betale det dobbelte. Selvfølgelig var styret opptatt av å skaffe seg idrettsbane og i første omgang så det ut til å bli en løsning på dette. Mosjøen Idrettslag tilbød Halsøy treningstid på deres bane. Det var likevel ikke så enkelt, for Mosjøen I L skulle ha betalt for bruk av banen deres, p.g a. at de mente grusbanen deres fikk så store slitasjer dersom Halsøy også skulle være der. (Kutte siste del) For å delta i terminfestete kamper og skirenn, måtte laget være med i Nordland Distriktslag for Idrett. Dette var et problem for laget i startfasen i 20 årene og det ble mye om og men Laget ble ikke medlem av noen krets på dette tidspunktet. I 1933 var endelig et utkast til lagets lover ferdig og de ble diskutert på et medlemsmøte. Samtidig vedtok møtet å utvide styret fra 6 til 9 medlemmer. I tillegg til vanlig styresammensetning gikk også en løypesjef inn i styret. Dette møtet var også opptatt av økonomi og en merker seg at kassereren ba de oppmøte betale medlemskontingenten der og da. Det kom også forslag om at laget skulle melde seg inn i Nordland Ski og Fotballkrets. Det ble også vedtatt at det skulle foretas befaring i forbindelse med bygging av hoppbakke i Halsåsen. Fra Halsøy og Omegn Idrettslag til Halsøy Arbeideridrettslag De politiske motsetninger i mellomkrigsåra førte til, at det ble dannet egne arbeideridrettslag rundt om i landet. I første omgang fikk ikke dette noen betydning for Halsøy og Omegn Idrettslag. Medlemsmassen besto mest av borgerlige. Det var nok en hel del som hadde sin arbeidsplass på Nes Bruket, der Halsøy Arbeiderparti hadde sitt utspring, men de utgjorde et mindretall i laget. De prøvde å fremme forslag, som skulle hjelpe de som ikke hadde utstyr til å være med i idretten. Et av forslagene gikk ut på at laget skulle kjøpe inn ski som medlemmene kunne få kjøpt disse til halv pris av laget. Dette forslaget ble nedstemt. Forslaget og andre forslag av lignende art var medvirkende til storkonflikt innen laget. Det var lagets lover som var den utløsende faktor for denne konflikten. På årsmøtet i 1934 ble lagets lover lagt fram for behandling. Lovforslaget fra styret ble forkastet og det sittende styre måtte ta sin hatt og gå. Det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte og nytt lovforslag ble vedtatt der det bl.a. gikk fram at også kvinner hadde stemmerett. Det ble videre vedtatt at laget skulle endre navn til Halsøy Arbeideridrettslag (Halsøy AIL). De av medlemmene som ikke tilhørte arbeiderbevegelsen gikk i lag med det styret som ble kastet og startet et uoffisielt idrettslag under navnet Kulstad IL. Dette laget ble aldri registrert i Norges Idrettsforbund, men var mer som en motvekt og korreksjon til arbeideridrettslaget. Akkurat dette forholdet var som kjepper i hjulet for Halsøy Arbeideridrettslag. Som tidligere nevnt besto det styret som ble kastet for det meste av borgerlige representanter og da for 3

7 det meste av venstrefolk. En stor del av medlemsmassen var sønner av disse og andre som sympatiserte med venstre. En viktig person i denne saken var venstremann og banksjef i Vefsn Sparebank, nemlig stortingsmann Nils Kulstad. Det gamle idrettslaget, Halsøy og Omegn Idrettslag hadde da det ble kastet, ei bankbok i Vefsn Sparebank med en del kroner på. Denne bankboken gjorde det nystiftete laget krav på, men der kom de ingen vei. Arbeideridrettslaget engasjerte så sakfører Nystad fra Grane for å få han til å få frigitt disse pengene. Nystad fikk ikke adgang til banksjefens kontor for å legge fram saken, men fikk beskjed om at alle forbindelser i denne saken måtte skje skriftlig. Et eksempel på dette er dette brevet : VEFSN SPAREBANK Mosjøen 10/3-34 Hr. Overrettssakfører Nils B Nystad, Mosjøen. Angående Halsøy og Omegn Idrettslag Som svar på Deres skrivelse av 7.ds. meddeles, at det forholder sig så, at der er nedlagt protest av det mindretall, som stemte mot at idrettslaget skulde overgå til et politisk lag, mot at der utbetales noe på idrettslagets bankbok. Vi fant det derfor riktigste under disse omstendigheter å nekte utbetaling av innskuddet. Denne nektelsen gjelder selvfølgelig også like ovenfor lagets mindretall. Vi holder oss helt nøytral i dette spørsmålet. Vi mener at saken må først oppklares hos hvem som kan disponere innskuddet. Ærbødigst Vefsn Sparebank Nils M Kulstad Det en legger merke til her, er at det ikke nevnes noe Kulstad IL, men det henvises til et mindretall i Halsøy og Omegns Idrettslag, som også var navnet i bankboken til laget. Men mindretallet lot det forstås slik at det var et Kulstad IL. Det var ikke gjort noe annet med det gamle Halsøy og Omegn Idrettslag, enn ei navneendring til Halsøy Arbeideridrettslag og at det var gjort ei endring på det framlagte lovforslaget og valgt et nytt styre. Denne konflikten førte også til andre problemer. Arbeideridrettslaget var avhengig av å kunne legge skiløyper i Halsøyområdet og arbeide med tomt for fotballbane og skibakke. Det var selvfølgelig ikke lett å samarbeide med de som eide areal til dette formål, når mange av dem ikke var medlemmer, eller var vraket i styre og stell. Da bruddet kom politisk innen idretten, måtte det dannes idrettskretser for arbeideridretten. Det ble da en oppdeling slik at det ble en idrettskrets for Helgeland. Det var stor misnøye med denne kretsen og den var en tid uten leder. Dette skapte misnøye ute blant lagene og i den anledning fikk Halsøy AIL henvendelse fra Mosjøen AIL om å støtte deres forslag på kretstinget i Laget i Mosjøen ville at idretten i Vefsn skulle overføres 4

8 til Nord Trøndelag, men det forslaget kunne ikke Halsøy støtte. De hevdet at hvis arbeideridretten skulle ha framgang i distriktet, så måtte det skje på Helgeland og ikke i Trøndelag. Laget fryktet også de økonomiske utgifter de ville få, ved å spille fotball mot alle de lagene som var i Nord Trøndelag. At det var store problemer innen kretslaget, var laget kjent med. Kretsen arbeidet tungt økonomisk og lagene på Helgeland fulgte ikke opp med å betale lagskontingenten. Halsøy AIL hadde en tid revisorvervet for kretsen. Det var Arne Wulvik. Han skriver i sin revisorrapport 3. nov : Kassabeholdningen skal i følge bøkene utgjøre kr.214,66, men i kasse og verdipapirer forefantes kun kr.136,31. Restbeløpet kr.78,35 er forsvunnet sammen med kassereren. I 1934 ble det første utkastet til klubbmerke laget. Det endelige merket ble godkjent i 1935 og har siden da hatt de samme grunnelementene. Formen har alltid vært den samme med et par ski som krysser en fotball. Halsøy Arbeidsidrettslag og Kulstad IL blir Halsøy Idrettslag Tiden leger alle sår heter det, så i 1939 blir Halsøy Arbeideridrettslag og det før nevnte Kulstad I.L. enige om å slå seg sammen, da under navnet Halsøy Idrettslag. Dette skjedde etter at de to idrettsforbundene i landet slo seg sammen og betegnelsen arbeideridrettslag gikk ut av bruk. Dette førte til en ny giv i idretten på Halsøy. Forhandlinger om en skibakke i Kulstadåsen og tomt til fotballbane på Ollmoen gikk i orden. Nye idrettsgrener kom på programmet, friidrett og miniatyrskyting. Laget oppnådde gode sportslige resultater, Rolf Nygård på ski, Odd Åsland og Asbjørn Stordal i friidrett for å nevne noen. Laget fikk også sin første medlemsavis under navnet Gauken. Det var ei avis som ble skrevet inn i en protokoll av en valgt redaktør og opplest på medlemsmøtene. Møtene ble vanligvis holdt på de to kafeene på Halsøy, Arthur Dalengs Kafé og Hansine Brekkans Kafé. En viktig sak var til behandling i Det var lagets handlingsplan for de neste 5 år, De mest optimistiske mente at de tiltak som kom frem der, kunne gjennomføres i løpet av 3 år. Medlemsavisen Gauken skriver bl.a. : La oss nå her sette opp en liten femårsplan og håpe at den kan være realisert innen 3 år Videre: 1 Først må vi bygge ut og forbedre det vi holder på med, nemlig skibakken. Den må være ferdig i sommer, koste hva det koste vil. 2 Dernest tar vi fatt med å bygge en skihytte. Er lykken god, kan vi ta fatt på denne oppgaven allerede kommende høst. 3 Så må vi snart som mulig se oss om etter en skytebane, for skyting over 50 meter 4 Når neste vår inntrer, ser vi oss etter en høvelig bane. Den må finnes. Det tar selvfølgelig litt tid, men ikke så svært mye heller. Sluttord : Dette er store planer sier de fleste. Ualminnelig og nesten uløselig. Men det er ikke tilfelle. Det er meget lett å løse disse, når en først tar fatt med disse arbeidsstykker, kommer interessen og arbeidsviljen. Den kan nesten flytte berg. 5

9 Klubbrenn fra Hals i 1938 Bak fra venstre: Aksel Sæter, Odd Åsland, Oddgeir Nergård, Egil Rynesli, Rolf Nygård, Asbjørn Stordal, Kåre Srøm, Karl Alsgård, Trygve Alsgård, Henry Henriksen og? Foran fra venster: Jakob Rynesli, Arne Olsen, Henry Kvalfors, Roald Ås, Øystein Holand, Johanes(Dalbekk) Jakobsen og Arne Hals. 6

10 Fotballtur til Sulitjelma (årstall 1936 eller -37) Fra venstre: Johannes (Dalbekk) Jakobsen, Leif Mortensen, Lars Langseth og Johan Olsen, Røyten. Positive tider mot 1940 Det skjedde mye positivt fra 1937 til 1940, en av grunnene var at stridighetene var borte. Nå stod hele befolkningen sammen og det var optimisme for fremtiden for laget. De grunnleggende tiltak for økonomien var fortsatt arrangement av dansefester og basarer. Dansefestene var lik det en senere kalte bordfester. Dvs. at de som deltok hadde kakefat eller smørbrødfat med seg. En ting skilte seg ut fra senere arrangement, nemlig at det kunne ikke arrangeres dansefester uten at det samtidig var skuespill og sketsjer. Dette førte til at en måtte ha personer som både skrev og kunne opptre. Derfor hadde laget også teatergrupper. Forsatt kom det krav fra enkelte medlemmer om å få dekket utgifter de hadde hatt til ski og fotballsko. De mente at det var lagets oppgave å holde slikt utstyr. På en annen side så var ikke økonomien den beste blant medlemmene. Derfor vedtok laget at de som spilte fotball, skulle få utbetalt halv sko-godtgjørelse. Dette vedtaket ble aldri satt ut i livet, for laget manglet konstant penger. Det var mest de første årene for det nye arbeideridrettslaget. Et unntak ble gjort i 1934, da et av 7

11 medlemmene skulle gifte seg og dermed manglet penger. Han fikk utbetalt kr. 2,50, men da var også kassen bunnskrapt. Krigsårene Tyskernes innmarsj i Norge 9. April 1940 satte en støkk i hele idrettsbevegelsen. Da det første sjokket hadde gitt seg, prøvde idretten å holde det gående som før, men det var ikke lett. Men behovet for å markere laget ble sterkere. Det viser kassadagboken. Det ble solgt 16 klubbmerker i tøy, bare noen dager etter tyskernes innmarsj. Aktiviteten i laget sank merkbart, men laget holdt det gående fram til årsmøtet i De eneste idrettsaktivitetene som ble drevet det første krigsåret, var noen klubbrenn, litt skyting i miniatyr og det ble arbeidet litt i skibakken i Kulstadåsen. Laget prøvde å fungere på et vis, men det var særdeles vanskelig. I kassadagboka for mai 1941 kan en lese bl.a : Krans til Konrad Olsens båre, kr. 15,-. Kjøpt brudepresang, kr. 4,-, Premier hos brødrene Nordgård, kr. 5,60. Netto på skyting, kr. 33,- Det siste bilaget som er ført inn er datert 24/ : Kjøpt krans til A Forsjords båre, kr. 5,- Det ble drevet med skyting med miniatyr, helt til mai 1941, men så var det slutt. Tyskerne gav ordre om at alle gevær skulle inndras. Lagets to gevær ble gjemt under bordkledningen på et hus på Åremma. Etter krigen var det ingen som kunne fortelle om den videre skjebne til disse geværene. Oppfordring om idrettsboikott, som ble oppfordret av ledende idrettsfolk i landet, ble fulgt opp av alle i laget. Det ble drevet en del jøssingidrett, det vil si at noen drev litt idrett uten at det var offisielt. Dette var et stort nederlag for okkupantene, som mente at idrettsaktiviteten skulle være som før. Eneste endringen de ville ha var det skulle skje i deres ånd, men det passet ikke ungdommen på Halsøy. Det ble forfall i skibakken og på den militære skytebanen, som laget brukte, men i 1945 gikk lagets medlemmer på med krum hals. Iveren for å drive laget var enda større enn før krigen. Årene mai var Norge fritt igjen. Halsøyungdommen gledet seg over dette på samme måte som resten av landet. Så snart jubelbruset hadde lagt seg, var de i gang med idrettsaktiviteter. Allerede 1. juni var aktivitetene starta igjen. Optimismen og pågangsmotet varte helt fram til Når aktiviteten økte, så økte også utgiftene. Inntektene økte også, for oppslutningen om laget var stor. Alle stridighetene som rådde før krigen, var borte og alle var med, både store og små. Odd Åsland fortsatte der han slapp da krigen kom og fikk flere med i friidrett. Laget kjøpte en eiendom på Ollmoen og begynte med stor iver å bygge en fotballbane. Samtidig startet arbeidet med å utvide skibakken i Kulstadåsen til en 70 metersbakke. Kornelius Hov tegnet og profilerte bakken og søknad om tippemidler ble sendt. Håndball for damer ble en ny idrettsgren og i 1948 ble det startet opp med turn. 8

12 Det ble satset på ungene og framtiden, så det ble dannet en egen juniorgruppe i 1946 med eget styre. Forløperen til denne gruppen, var nok Gutteklubben Kjapp som ble etablert i 1944 av Bjarne Reines, Gjest Horsberg, Ivar Hov og Arnljot Wulvik. Disse utgjorde i alle fall styret i ungdomsgruppa, som gikk under betegnelsen Halsøy IL Guttelag. Som navnet tilsier, at var det ikke plass for noen jenter her, selv om akkurat det var en av grunnene til konflikten i laget Det var stor aktivitet i denne gruppa, bl.a hadde de skøyteløp i bommen på sagbruket og skirenn på Dalenget. Sitat fra Guttelagets lagsavis: Resultater skøyter 400 m klasse m klasse år 1 Arne Pedersen 48,2 1 Gjest Horsberg 48,1 2 Arnljot Wulvik 57,4 2 Bjarne Reines 48,3 3 Jan Daleng 58,0 3 Anton Nilsen 48,6 4 Sigurd Berntsen 1.02,2 4 Torleif Tomassen 1.20,0 5 Svein Sandvik 1.02,3 5 Gunvald Øvsteng 1.33,2 6 Ragnar Almås 1.07,2 Asbjørn Paulsen brøt løpet Gutteklubben Kjapp våren 1944 på Toppen Fra venstre: Bjarne Reines, Ivar Hov, Gjest Horsberg og Arnljot Wulvik. 9

13 Noe av det første som hendte i laget, foruten å komme i gang med idrettsaktiviteter, var endring av klubbmerket. Formen på merket ble beholdt, også ski og fotball logoen, men under navnet Halsøy, der bokstavene AIL var, ble erstattet av en logo av en diskos og på hver side av fotballen ble bokstavene I og L plassert. Noen av logoene som er benyttet Selv om kvinnene ble tatt med i lovene til laget i 1934, så kom de ikke med i idretten for fullt før i De hadde nok alltid vært der, men da mer i en tilbaketrukket tilværelse som kaffekokere og for å lage gjenstander til basarer. Men kvinnene ville være med i idretten også. De startet i 1945 som ei damegruppe, men alt i 1946 var den forandret til håndballgruppe. Og de neste fem årene ble de flere ganger kretsmestere i håndball og de var også aktive innen andre idretter, som ski og friidrett. Damelaget i håndball på utflukt til Paradisbukta, Fustvatnet (årstall 1946 eller -47) Bak fra venstere: Klara Nygård og Marta Åsland Tverå Sittende fra venstere: Asbjørn Daleng, Torlaug Daleng, Magnhild Nergård Rikartsen med datteren Unn, Harry Tverå 10

14 Liggende fra venstere: Rolf Daleng, Sonja Nygård, Bjørg Randal, Jorun Hov Dorp og Liv Åsland Sandnes Marta Åsland, Dagfrid og Jorun Rynesli var gode sprintere i friidrett. Marta sto på en 3. plass og Dagfrid på en 8. plass og Jorun på en 17. plass på en liste over de beste oppnådde resultater på Helgeland på 60 meter løp. Interessen rundt laget fra 1945 til 1950 skyldes en stor del damehåndballen, gode friidrettsresultater og fotballaget som gjorde det sportslig bra. Den som fikk mest oppmerksomhet var Gunnar Bjørnsti i langrenn. Han oppnådde svært gode resultater som vakte begeistring langt utenfor laget. Gunnar fikk opp skiinteressen i laget og mange fulgte i hans spor, selv om de aldri kom så langt som han. Det kostet å ha et slikt talent. Gunnar ønsket å konkurrere med de store gutta. Han tar dette opp med styret i 1950, men styret måtte innse at kassa var tom og det var lite de kunne gjøre for å beholde han. Dette var slutten for Gunnar Bjørnsti i Halsøy I L. Hoppsporten var særdeles populært blant ungene i laget og det var små hoppbakker overalt i Halsøyområdet. Spesielle bakker var Hesingbakken, Dalengbakken og 30 meteren. I storbakken i Kulstadåsen ble det i 1947 holdt et stort propagandarenn med deltakelse av noen landets beste hoppere, bl.a av Arnfinn Bergmann. Lagets allsidige idrettsmann, Odd Åsland ble her nr. 5. Odd Åsland i flott svev i 30 meteren, året er årene Den optimismen som var i laget fra 1935 til 1949, tok ikke laget med seg inn i 50 årene. Dette skyldes i store trekk at de som hadde vært med siden 1935, ikke lengre hadde overskudd av krefter til å fortsette og ungdommen reiste ut for å få utdannelse eller arbeid. 11

15 Det gikk så noenlunde fram til 1954 og det dukket også opp nye idrettstalenter En av disse var Terje Hansen i hopp. Han fikk 2. plass i Sjåmorennet og 2. plass i Granerennet i Videre ble han kretsmester i juniorhopp i Samme år deltok Sonja Nygård og Willy Hansen i kretsmesterskapet i friidrett for jenter og gutter på Kippermoen og her ble Sonja kretsmester i sprint på 60 meteren. Resultatet til Sonja var så bra, at det ble lagt merke til i friidrettskretsen og en representant fra forbundet og en fra kretsen meddelte sin ankomst til laget i 1955 for å overrekke Sonja en plakett På den tiden var det nesten ikke aktivitet i laget, men styret klarte å lage en verdig ramme rundt utdelingen. Fra Norges Friidrettsforbund side, ble det utrykt beundring over at et slikt lite idrettslag, kunne få fram en slik friidrettstalent. Dette førte videre til at forbundet i 1955 sendt laget som gave 10 stk. øvingshekker, med lykkeønsker om fortsatt framgang. Men det ble ikke ny giv i laget av dette. Hekkene ble ikke en gang utpakket og de forsvant i lag med mange eiendeler og papirer da et hus ble jevnet med jorden med bulldoser på Halsøy i årene. Beslutningen om å legge laget midlertidig stilt i 10 år, ble vedtatt av styret i Problemet var at laget hadde en bankgjeld på fotballbanen på Ollmoen på kr. 500,-. To av lagets medlemmer bød seg til å innløse gjelden og til gjengjeld skulle de etter inngått kontrakt, få benytte banen til hva som helst i denne perioden, bare at eiendommen ikke ble forringet. Det skulle gå hele 20 år, før laget var skikkelig i gang igjen. Den stille perioden, 1958 til 1978 Fra 1958 til 1978 var det ingen idrettsaktivitet i laget. Det styret som satt i 1958 fungerte på et vis helt til restarten av laget. Det vil si, at de var der for å ivareta lagets interesser i forbindelse med lagets eiendom på Ollmoen. Det var bl.a jordskifte for gårdene i Kulstaddalen, som også berørte lagets eiendom på Ollmoen. Eiendommen var avlang lik arealet på en fotballbane, men fikk en mer firkantet form slik den er i dag. Kraftlaget bygde kraftlinjer, som også berørte lagets eiendom. Eiendommen ble også brukt som lagringsplass for materiell i.f.m. bygging av Natoanlegget på Vardefjell og som helikopterflyplass. Laget hadde også en danseplatt i Åsnæva, men her ble det ikke betalt tomteleie til grunneieren på kr. 25,- pr. år, så danseplatten tilfalt grunneieren. Andre eiendeler som fotballer, spyd, diskos, kule og hekker som var lagret i et hus på Halsøy, forsvant da huset ble revet. Også en del protokoller og premier gikk samme vei. I 1958 var det nesten ikke ungdommer igjen i Halsøyområdet. Nesten ingen bygde hus og ingen flyttet til området. Det var Gildevangen kommunen satset på. Men noen ungdommer var det og de som ville drive idrett og være i et aktivt idrettslag, meldte seg inn i Mosjøen IL, F.K. Trim 58, Olderskog IL og Drevvatn IL. 12

16 Da kommunen vedtok at Hals, Breimoen og Kulstadlia skulle utbygges, ble det etter hvert mange ungdommer i Halsøyområdet. Hals før utbyggingen til boligfelt I 1977 var utbyggingen i Kulstadlia startet 13

17 1978, en ny tid startet i laget En del ungdommer hadde i den tiden aktiviteten var nedlagt, trent fotball på den gamle militære skytebanen og det var noen av disse som tok initiativet til å få aktiviteten i laget i gang igjen, bl.a. Sverre Kulstad, Roar Nygård, Gunnar Daleng og Asle Kvandal. De sammenkalte til folkemøte på Toppen for å lodde stemningen for restart av Halsøy IL. For sikkerhetsskyld hadde de ordnet det slik at de skulle starte en fotballklubb, dersom det ikke lykkes med å få aktiviteter i gang igjen i Halsøy IL. Men de hadde tatt sjansen på at laget skulle restartet, så de hadde på forhånd meldt laget restartet til Norges Idrettsforbund. Videre hadde de søkt Fotballforbundet om å få delta i serien fra og med sesongen Det ble et aktivt idrettslag. Det var fullt i møtelokalet på Toppen denne søndagen den 29/ og en enstemmig forsamling vedtok restarten. Det ble også vedtatt at laget i første omgang skulle ha ski på programmet i tillegg til fotball. Det gikk greit å få valgt hovedstyre, fotballutvalg og skiutvalg. Kasserer Asbjørn Daleng Leder Alfred Strand Styremedlem Einar Soløy Sekretær Reidulf Hov HovHov Styremedlem Asle Kvandal Restarten av laget i 1978 minner ikke så lite om starten etter krigen i Det ble en enorm oppslutning i Halsøyområdet og første året fikk laget over 300 medlemmer. Styret gikk på med krum hals og behandlet hele 95 saker første år. Av de største sakene, var det ønske om en idrettsplass på Leira, idrettshall i Stiberget og eget klubbhus som tok mest tid. De vedtok også å bygge ut lagets eiendom på Ollmoen til skianlegg for langrenn, men også idrettsaktiviteten var stor. I 1979 gikk det første sykkelløpet, Marka Rundt av stabelen. Det ble også påmeldt hele 5 fotballag i serien og skigruppa arrangerte 3 skirenn og hadde løpere med i lysløypekarusellen. I 1980 ble det etablert ei trimgruppe, som også hadde turn på programmet, senere ble trimgruppa omgjort til turngruppe. Det ble også opprettet ei bordtennisgruppe og ei økonomisk støttegruppe. I mai 1981 går lagets første turmarsj av stabelen. Den fikk navnet Åremma Rundt. Laget engasjerte seg også i arbeidet med å få opparbeidet lekeplasser i området og inngikk et samarbeid med Mosjøen IL om lysløype på Ollmoen. Det ble satt i gang rydding og planering på Ollmoen og laget gikk til innkjøp av en brukt buss. 14

18 Fra turmarsjen Saftstasjon på Formoen som blir betjent av Asbjørn og Merethe Sæther samt en ukjent. En tørst Lars Estensen ankommer. Idrettsaktiviteten forsatte i 1982-, da ble sykkelgruppa startet. Laget anskaffet seg ei hvilebu til en pris av 5000,- som fungerte som kontor og møterom for styret og gruppene. Den ble plassert ved Stiberget og en periode ved renseanlegget på Leira. Året 1982 ble innledet med nordvest storm, som tok kontorbua og gjorde skade som ble taksert til kr ,- og fikk utbetalt denne forsikringssummen. Hvilebua ble satt i stand og fungerte på forskjellige vis for laget i mange år fremover til 1985, mange tiltak iverksettes I året 1983 ble det satt i gang full utbygging av Ollmoen. I den forbindelse ble det tatt opp et lån på kr ,-, som skulle betales tilbake når tippemidler forelå. Det var visse krav som måtte oppfylles for at anlegget skulle være berettiget til tippemidler, bl.a skulle det være ei smørebu. Laget bestemte da at smørebua skulle bygges som en mangekantet danseplatting, slik at en også la en mulighet for at anlegget kunne gi inntekter. 15

19 Ollmoen oktober 1986, utbyggingen av anlegget startet i 1983 Klubbens skisponsorer i 1986 Klubbavis, kurs og kontortid I dette året (1983) ble det vedtatt at laget skulle gi ut en klubbavis og første nummer kom ut våren 1983 og fikk navnet Halsøy Sporten Jentene i laget begynte også å røre på seg dette året. De hadde fotballsamling på Landbruksskolen og hele 26 jenter møtte opp. Til den tid, hadde de mest interesserte jentene spilt fotball i lag med guttene. Bussen til laget, som var utleid til Mosjøen Svømmeklubb, fikk motorhavari i Trøndelag 1984 ble innledet med stor kursvirksomhet i laget. Sykkelgruppa begynte å vise muskler og hadde vist seg fram i utlandet. De kom hjem i fra et ritt i Italia med en pokal til en verdi av 2000,- kroner. De viste seg også fram her i landet, da de fikk sine første Nord Norske 16

20 mestere. Laget investerer i aksjer, i det de kjøper 2 aksjer i Kippermoen kunstgressbane. De flytter også ut av kontorbrakka og leier seg inn i det gamle posthuset på Halsøy, som Halsøy Samvirkelag eide. Kontorbua blir flyttet til Ollmoen og fungerte der som tidtakerbu helt fram til Alfred Strand trekker seg etter 6 år som leder av laget. Det ble Roar Nygård, som overtok ledervervet etter Alfred i Det var på en tid laget hadde mange baller i luften. Det ble ansatt en forretningsfører i samarbeid med Arbeidskontoret for å avlaste det sittende styre og tillitsvalgte i gruppene. Laget sier opp forretningsføreren i mars, da de ikke er fornøyd med vedkommendes arbeid for laget. Det ble satset stort på å utdanne ledere i laget i form av kursvirksomhet. Laget legger også inn anbud for å kjøpe det huset der de selv er leietaker, så i mai kjøper laget eiendommen Utsyn av Halsøy Samvirkelag for kr ,- og leier ut lokaler de selv ikke bruker. Seniorlaget i fotball arrangerer konsert med Åge Aleksandersen i juli og i hovedstyret arbeides det med lagets handlingsprogram. Årsmøtet går i mot kommunens planer om å bygge idrettsanlegg på Kulstad, men vedtar lagets første handlingsprogram. I 1986 arrangeres Barneidrettsuka for første gang. Det ble forløperen til senere arrangementet Halsøydager. Sykkelgruppa bytter ut bussen med en som er nyere og laget pusser opp klubbhuset og lager toaletter i første og andre etasje. Det gis ut 4 nummer av Halsøy Sporten dette året. 1986, en milepel På årsmøtet får medlemmene en gladmelding; kommunen har gjort vedtak om at idrettsplassen skal ligge på Leira. Roar Nygård tar et år til som leder. Kommunen vedtar i 1986 at idrettsanlegget på Halsøy skal ligge på Leira Man får tydelige assosiasjoner til bildet av hvor navnet Leira kommer fra 17

21 Årets valgkomité blir allerede aktivisert i februar Styret bevilger kr.5000,- til fane/banner og det blir gitt ut en informasjonsbrosjyre i farger, som markedsføring og informasjon om laget. Det kommer forslag om opprettelsen av ei basketballgruppe. Styret arbeider med ansettelse av fast personell og laget vedtar også regler for hedersbevisning for lang og tro tjeneste for laget. Styret blir utfordret til fotballkamp mot pikelaget og kampen ble spilt St.Hansaften på Ollmoen. Det samme pikelaget vant Kippermoen Cup i 1987 og fotballgruppa stilte for første gang oldboyslag i serien. Sykkelgruppa arrangerer Nord Norsk Mesterskap og fikk selv hele 9 mestere. Turn deltok for første gang med en tropp på landturnstevnet. Arve Jakobsen oppnådde statuetten for idrettsmerke, som den første etter restarten av laget. Skigruppa hadde deltakere i hovedrennet for Nord Norge og deltok også i Ungdommens Holmenkollrenn. Årsmøtet godkjenner start av basketgruppe og at skigruppa overtar ansvaret for driften av Ollmoen. Nye ledere i 1988 og 1990 Reidulf Hov overtar klubba og sitter som leder fra 1988 til Styret vedtar å være med på idrettsforbundet storsatsing, Idrettslaget i Sentrum som gikk under betegnelsen ILIS opplegget. Dette førte til en helt ny arbeidsfordeling og organisering i hovedstyret og gruppestyrene. Damelaget i fotball reiser til Danmark for å delta i Dana Cup og på Halsøy markerer idrettslaget at det var gått ti år siden laget ble restartet. Avsluttningsoppvisning på Ollmoen av barneidrettens turngruppe i 1989 Som leder hadde Roar Nygård gjort det nybrottsarbeidet som skulle til for at barneidrettsgruppa kom i gang i januar Dette var også et produkt av ILIS satsingen og det første styre i den gruppa bestod av medlemmer i fra de forskjellige grupper i laget. 18

22 To ungdomselever, Maria Selfors og Karina Fagereng tar Halsøy IL som særoppgave på ungdomsskolen. I styret går diskusjonen om å organisere laget til en allianseklubb. Dette vil innebære at de forskjellige grupper i laget blir klubber med egne styrer og økonomisk ansvar med hovedstyret som en overbyggende organisasjon, med særlig ansvar for det de forskjellige klubbene hadde felles. Dette var nye tanker. På det tidspunktet var det bare kjent at Vålerenga IL hadde gått inn for en slik modell. Det var en del betenkeligheter innen laget, men på en annen side hadde laget hatt samme organisasjonsform helt fra 1920, så nytenking skadet ikke mente flertallet i styret. Reidulf overlater styringen til Tor Sæter i 1990 og han får laget inn i en dialog om å organisere laget til en allianseklubb. Han setter også nestleder, Eli Skintveit, i gang med planer om nytt klubbhus på Leira. Lagets første kvinnelige leder og Allianselagmodellen iverksettes Da Eli Skintveit overtar ledervervet i 1991, er hun den første kvinnelige leder i laget. Hun får et vedtak på at Halsøy IL, etter modell av Vålerenga IL, skal være et allianselag for Halsøy Fotballklubb, Halsøy Sykkelklubb, Halsøy Turn, Halsøy Ski og Halsøy Basket. Som allianseklubb skal Halsøy IL ivareta klubbenes ansvar for barneidrettsopplæring, mosjonsidrett, klubbhus og idrettsanlegg. Hun får videre også godkjent tegningene til nytt klubbhus. Bygging av klubbhus Så alt er klart til igangsetting, da Jan Øystein Nilsen påtar seg ledervervet i Byggingen av klubbhuset tok mye av tiden for styret, men med Reidulf Hov og Torbjørn Strandheim som byggeledere og stor dugnadsinnsats fra klubbene, ble klubbhuset ferdig i løpet av ni måneder. Da bygget var ferdig viste byggeregnskapet kr ,- i overskudd. Det kom av at laget fikk tilskudd til huset fra kommunen og salg av det gamle klubbhuset til en god pris, som i sin helhet skulle gå inn i prosjektet. 19

23 Bygging av klubbhus på Leira startet i Byggetid med stor dugnad: 9 måneder Samtidig skjedde mye på idrettsfronten også. Småpikelaget i fotball tok første napp i en vandrepokal i Kippermoen Cup og fotballklubben fikk et nytt skudd på stammen Halsøy FK Handikaplag. Seniorlaget spilte en divisjon høyere, etter opprykk fra 6. Divisjon. Junior damer i fotball ble kretsmestere i Nordland, da de slo Grand Bodø med 3-1. Fotballklubben Trim i Mosjøen opphørte som lag i Laget besto bare da av et damelag og styret i Trim vedtok å slutte seg til Halsøy IL. I 1994 var klubbhuset ferdig og det ble offisielt åpnet 16. mai. Småpikelaget tok sitt andre napp i vandrepokalen og kom til kvartfinalen i Norway Cup, mens dugnaden forsatte på Leira, nå med utenomhusanlegget. Halsøy Idrettspark slik det fremstår i jubileumsåret; klubbhus, en stor bane og tre ballbinger, alle med kunstgress. Et treningsfelt med naturgress tilhører også området. 20

24 Ollmoen skianlegg fikk sin oppussing og det ble inngått kontrakt med en festeeier om bruk av anlegget på sommerstid. Lagets andre kvinnelige leder tiltrer På årsmøtet i 1994, overtok Wenche Solli klubba, som den andre kvinnelige leder av laget. Hun ledet markeringen av lagets 75 års jubileum, med forskjellige idrettsarrangement. Selve bursdagen ble feiret den 27. mai med gratis bløtkake til alle på klubbhuset. Samme dag arrangerte turngruppa kretsturnstevne, et stevne som samlet mellom 250 til 300 turnere på Kippermoen. Endringer de siste 15 årene De neste 15 år i laget, ligger nært opp til dagens drift og er lettere å huske. På disse femten årene har det skjedd endringer i laget. Halsøy Sykkelklubb, Halsøy Basket og Halsøy Turn eksisterer ikke lenger. Sykkelklubben ble startet opp på nytt, da som egen klubb utenom alliansen. Halsøy Ski har et godt samarbeid med den nye klubben. Om det var dannelsen av allianselag som gjorde at Halsøy Turn og Halsøy Basket opphørte sin aktivitet, er vel usikkert. Det var vel heller at de som stod i fronten i disse klubbene ikke hadde mer overskudd til å drive videre. De klubbene som er igjen, Halsøy Fotball og Halsøy Ski har med årene vokst seg stor og driver godt, det vises godt på Leira med det flotte kunstgressanlegget og alle de fotballagene de har i drift. Det samme gjelder Halsøy Ski, som bl.a. engasjerer over 200 unger på hvert Ollmorenn og som har fått et flott anlegg på Ollmoen. Reidulf Hov

25 Ledere i laget fra 1920 til

26 Halsøy IL i dag og den nære fortid Daglig leder i Halsøy Halsøy IL - Allianselag ønsket i forbindelse med et pilotprosjekt fra år 2000, å ansette en person i et engasjement som daglig leder på heltid for inntil 2 år, med mulighet for fast ansettelse hvis man oppnådde tilfredsstillende resultater. Stillingens innhold var bl.a. ideutvikling og iverksetting av inntektsbringende tiltak, drift av klubbhus og planlegging/ koordinering av sportslige aktiviteter, Under forutsetning av tildeling av prosjektmidler skulle vedkommende også koordinere og legge til rette for ulike barne- og ungdomsaktiviteter i nært samarbeid med klubbmedlemmer, andre lag og Vefsn kommune. Utgiftene til daglig leder hadde følgende fordeling: Fotball- 60%, Alliansen- 36% og Ski- 4%. Fordelingen ble gjort ut i fra hvor Daglig leder hadde mest aktivitet. Den ble Halsøy IL for første gang arbeidsgiver, og Per Arne Tøgersen ble ansatt som daglig leder. Tøgersen ble fast ansatt etter prosjekttiden på 2 år, og sa opp stillingen som daglig leder den I tillegg til arbeidsinstruksen hadde daglig leder arbeidet med Millenium ungdomsklubb, klubbutvikling, flere store arrangementer/fester, sponsorer/samarbeidsavtaler, hallprosjekt/kunstgressbane i tillegg til å arrangere flere turneringer. Halsøy IL -Allianselag I 2007 vedtok Halsøy IL Alliansestyret at anlegget på Halsøy skal hete Halsøy Idrettspark, og at fotballbanen skal hete Halsøy Kunstgressbane. Oppgradering av anlegget pågår stadig, og i 2010 ble det satt opp gjerde mot nordsida av anlegget, og ballfangernett skal opp bak målene på 11`er-banen. Klubbhuset har blitt pusset opp, og skal bli mer attraktivt for bruk av klubbens medlemmer. Allianselaget har også overtatt ansvaret for HC-laget fra Halsøy IL -Fotball. Klubben forsøker også å være aktiv når det gjelder bruk av Internett som en informasjonskanal. Halsøy IL har en felles portal Alliansen, Ski og Fotball har herifra sine egne nettsteder basert på samme profil og plattform som de drifter hver for seg. Halsøy IL Ski Halsøy IL Ski hadde bare arrangementet Ollmorennet på midten av 90-tallet og fram til Halsøy IL Ski overtok da lysløypa på Ollmoen fra Mosjøen IL Ski. De fikk med tippemidler som Mosjøen IL Ski hadde søkt om tidligere. Tippemidlene ble brukt til å bytte lys, legge nye stikkrenner og grøfting langs traseen i lysløypa. Organisert trening kom i gang rundt 2002 ved John Peter Garnes og Tor Arne Sveli. Halsøy IL søkte om kretsrenn, og begynte å arrangere Halsøy-skøyt`n, som er et sprintrenn i skøyting. 23

27 Halsøy skøyt`n Geir Myrflott (stående) og Frank Vollan har ansvaret for at starten går som den skal Utdanning av trenere begynte i 2005, og Halsøy IL hadde følgende trenere som ble autoriserte trenere i perioden : Trener 1: Frank Vollan. Trener 2: Geir Pedersen. Trener 3: Trine Bukten, Elin Abelsen og Tor Arne Sveli. Fra 2006 begynte et samarbeid mellom klubbene Kjærstad IL, Drevja IL, Mosjøen IL, Herringen IL og Halsøy IL. Det ble startet opp lysløypekarusell der alle klubbene arrangerer hvert sitt skirenn i løpet av vinteren. Dette har blitt en stor suksess, og vi har allerede fått gode løpere i flere av årsklassene, i tillegg til at bredden er blitt større. Halsøy IL Ski har 2 treningsgrupper etter alder. I tillegg samarbeider klubbene om enkelte treninger. I 2009 investerte Halsøy IL Ski i både ny tidtakerbu og ny skuter for oppkjøring av løyper. Anlegget på Ollmoen har med dette fått et betydelig løft. Det er også planer om å bygge en større garasje/ smørebu for å gjøre anlegget enda mer attraktivt. Halsøy IL Ski har hatt ansvaret for arrangementene Marka rundt som er et sykkelarrangement, og Åremma rundt som er en turmarsj. 24

28 Den nye speaker-/tidtakerbua ble klar til bruk på Ollmorennene i 2010 Halsøy IL Fotball Høsten 2004 var Halsøy IL Fotball i gang med å planlegge bygging av kunstgressbane på Halsøy. Idrettsrådet, med styrets leder Morten Isaksen, ønsket å satse på et kraftigere oppvekstmiljø på Halsøy, og ønsket å realisere et hallprosjekt på Halsøy med mulighet for flere aktiviteter som håndball, tennis, basketball, innebandy, squash og badminton, i tillegg til å kunne brukes til arrangement for næringsliv og lokalbefolkning. Idrettsrådet ønsket å omdøpe Tennishall Kippermoen til Flerbrukshall Halsøy. Halsøy IL var meget positiv til utspillet, men ønsket å prioritere en kunstgressbane før en flerbrukshall. Halsøy IL søkte om å få bygge en kunstgressbane 11`er, og 3 små baner, binger, for 5`erfotball, og ønsket å starte byggingen i Midlene kom i 2006, og Halsøy Kunstgressbane og bingene ble offisielt åpnet , etter en formidabel innsats av Vefsn kommune ved John Peter Garnes, Daglig leder i Halsøy IL Per Arne Tøgersen og dugnadssjefen Hans Gunnar Otervik med dugnadsgjengen, og spesielt Eskild Thoresen og Eirik Båtstrand. Fotballaktiviteten på Halsøy har økt jevnt og har fått et betydelig løft etter at kunstgressbanen og bingene ble ferdige. Særlig er det gledelig at aktiviteten blant jentene er så stor, og pr. 2009/2010 er det flere jenter enn gutter som spiller fotball i Halsøy IL. Jenteprosjektet, som er støttet av Sparebank 1 Nord Norge, og som ble startet av Halsøy IL, er nok noe av årsaken til dette. Her har Halsøy IL både utdannet jentespillere med leder-/ trenerutdanning, og i tillegg reist på turneringer med jente-/ damelaget. Dessuten har 25

29 damelaget gjort gode resultater i 2. divisjon og på turneringer, og jentelagene har fått et betydelig sportslig løft. Halsøy IL Fotball arrangerer hvert år Møbelringen Cup. Dette arrangementet er etter hvert blitt en tradisjon som samler mange unge spillere hvert år på vårt fotballanlegg. Møbelringen Cup Spillere slapper av mellom kampene Fv: Mikkel Hjørnerød, Vetle Bukten Bjerkeseth, Fredrik Kvalfors, Daniella Skotnes, Siri Gluggvasshaug, Emil Næstby, Melissa Leer, Espen Bjørnå, Tobias Hoff. Det er også verdt å nevne at i jubileumsåret ble en av våre jentespillere, Nora Friis Vollan utvalgt av Norges Fotballforbund sammen men 16 andre spillere i Norge i alderen 14 til 16 år til å delta og være fotballambassadør i "Norway -Middle East Girl s Football Festival". Festivalen er i byen Amman i Jordan. Her skal man i en uke både spille og trene fotball sammen på multinasjonale lag, men viktigst er å skape forståelse og vennskap på tvers av kulturer og landegrenser. Ledere i laget fra 1991 og til i dag Årstall Halsøy IL - Allianselag Halsøy IL - Fotball Halsøy IL - Ski 1991 Eli Skintveit Tor Sæter Per Fredriksen 1992 Eli Skintveit Per Fredriksen 1993 Jan Øystein Nilsen Per Fredriksen 1994 Wenche Solli Einar Thorvaldsen Per Fredriksen 1995 Wenche Solli Einar Thorvaldsen Hallvor Nordstoga 1996 Wenche Solli Einar Thorvaldsen Roger Lisø 26

30 1997 Wenche Solli Einar Thorvaldsen Roger Lisø 1998 Knut Olav Røstad Per Arne Tøgersen Unni Norum 1999 Knut Olav Røstad Per Arne Tøgersen Unni Norum 2000 Knut Olav Røstad Siril V. Nilsen, Jill Unni Norum Lynghaug, Bjørg Hestvik 2001 Bård Svendsen Knut Petter Torgersen Knut Skar 2002 Bård Svendsen Knut Petter Torgersen Knut Skar 2003 Monica Moen Arve Smedseng Knut Skar 2004 Monica Moen Arve Smedseng Knut Skar 2005 Monica Moen Knut Bogfjellmo Åsa Hellem 2006 Monica Moen Lars Johan Dyrhaug Åsa Hellem 2007 Jostein Wie Linda Lian Åsa Hellem 2008 Jostein Wie Linda Lian Åsa Hellem 2009 Magne Krutnes Wenke Friis Åsa Hellem 2010 Magne Krutnes Rolf Jøran Forsmo Åsa Hellem Halsøy skøyt`n Fv: Ingrid Hellem Nygård, Matilde Øyen Garnes, Mariell Leer og Ane Bukten Bjerkeseth 27

31 Æresmedlemmer i Halsøy IL Fra venstre: Per Arne Rynesli, Berit Strandheim, Alfred Strand, Sverre Kulstad, Johan Kulstad og Reidulf Hov. Roar Nygård er også æresmedlem, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Halsøys seniorlag i fotball. Trolig tatt under et festlig samvær for idrettslaget på Drevjahuset- muligens i 1980, altså 2 år etter restarten. Bakerst fra venstre: Reidar Kvandal, Hugo Carlson, Asle Kvandal, Harald Mortensen, Roar Nygård, Sverre Kulstad, Odd Eide. Foran fra venstre: Tor Sæther, Asbjørn Sæther, Frank Rødal, Torgeir Daleng, Tore Sivertsen. 28

32 Halsøy IL takker for de første 90 årene og ser med optimisme frem til 100 års jubileet i 2020 Støtt den frivillige dugnadsinnsatsen som gjøres for barn og ungdom i lokalmiljøet ved å bli grasrotgiver! Er du registrert spiller kan du gi 5% av alt du spiller for til HALSØY-IL uten at det koster deg noen ting eller går ut over dine fremtidige gevinster. - Kommisjonæren vil hjelpe deg å bli grasrotgiver for Halsøy IL Allianselag - Vårt organisasjonsnummer er: På forhånd, TAKK FOR STØTTEN! 29

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2015

Halsøy IL Allianselag. Årsberetning 2015 Halsøy IL Allianselag Årsberetning 2015 Innhold: Saksliste for årsmøte Styrets beretning Resultat og balanseregnskap 2015 Revisjonsberetning Budsjett 2016 Innkomne saker Valg ÅRSMØTE 2016: Dato: 16. mars

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportslig Utvalg Aksla Håndball

Sportslig Utvalg Aksla Håndball Sportslig Utvalg Aksla Håndball Møte 08.12.2010 kl. 2000 Tilstede: Forfall: Referent: Karianne,, Sindre, Wenche, Karl Otto, og Trine, Per Sverre, Tone Nr Agendapunkt Ansvarlig 1 Gjennomgang av referat

Detaljer

IF Frøy. lagt til Høyenhall skole. Fra å starte med 4 aktive, vokste klubben raskt til over 200 medlemmer

IF Frøy. lagt til Høyenhall skole. Fra å starte med 4 aktive, vokste klubben raskt til over 200 medlemmer lagt til Høyenhall skole. Fra å starte med 4 aktive, vokste klubben raskt til over 200 medlemmer Ole Engen var den siste i trekløveret som bidro til at klubben fikk en flying start i Manglerudområdet.

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Lov for Gran IL jfr. 15 pkt. 9. Gjeldende fra årsmøtet 2016 INNHOLD A. Visjon og kjerneverdier B. Organisering C. Hovedstyrets oppgaver D. Gruppestyrenes

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Side 1 Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 19.03.15 kl. 19.00 Tilstede: Svein Åge Nesbø, Leif Holm, Rolf Einar Pedersen, Eva Stensholm, Odd Roar Husbyn, Odd Robert Johnsen, Brit Sivertsen, Ida

Detaljer

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk

4 Sander Hagfors Haustreis Mosjøen IL - Ski meter. 5 Petter Tangstad Nordtug Innstrandens IL - Ski meter. Johannes Fagerbakk Løype HSB Craftbuen HSB ca 640 : RESULTATLISTE 11 år NR Navn Klubb Klasse 1 Andrine Bjørkmo Åga J 11 år 480 2 Emma Knudtson Åga J 11 år 480 3 Hanne Mellemsether Nidelv J 11 år 480 4 Marte Skog Nidelv J

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Halsøy IL ski Årsmøte 27. mai 2013

Halsøy IL ski Årsmøte 27. mai 2013 SAKER TIL BEHANDLING: 1. ÅPNING 2013 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. GODKJENNING AV MEDLEMMER 4. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE ÅRSMØTEPROTOKOLLEN 5. ÅRSMELDING 6. REGNSKAP

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede:

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Møtereferat hovedstyremøte: 18. oktober 2016 Tilstede: Franck Ude Ann Cathrin Fossum Marta Myhr Thore Tvete Magne Christiansen Stine Berg Anton Bryhn Trond Roar Almlid Jarle Selven Tronstad Sak 1) Leder

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTET I HEGRA IDRETTSLAG, 19. MARS 2014 23 frammøtte: Thomas Wintervold, Marta K. Kvaal, Leif Holm, Inger Smågård, Morten Viklund, Kristin Verket, Sara Schiefloe, Roar Hembre, Odd Roar Husbyn,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Torsdag 26.november 2015 Varighet: 17.30 19.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB),

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer