Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2011 - 7."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Tallships i Stavanger 31. juli 2011 Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 3/2011

3 Innhold Hovedartikler 5 Cyklogenie og symbiose 16 Homotoksikologisidene 20 Tankefeltterapi har effekt 28 VEKS-fag kurs 30 Vondt i ryggen? Raimo Heino 35 Foreningsnytt 37 Kurs i MRT-Systemet og Anatomi/fysiologi John Hetlelid Kjære Kollega! I sommer har mange terapeuter ringt NLH fordi de har fått brev fra Brønnøysundregistrene om manglende innsending av forsikringsbevis og fornying av sin oppføring i registeret for alternativ behandling i Brønnøysund. Brønnøysundregistrene foretar i august, uke 33 en opprydning blant terapeuter som ikke har sine papirer i orden. Det betyr manglende innsending av gyldig forsikringsbevis herunder betaling av avgiften på kr. 300,- til Brønnøysundregistrene og medlemskontingenten på kr. 1950,- til NLH som inkluderer betaling av den årlige forsikringen. De av dere som ikke har papirene i orden vil bli strøket i registeret for alternativ behandling. Det betyr på sikt at dere må betale moms på de helserelaterte tjenester dere utfører. For ordens skyld skal jeg nå repetere de plikter et hvert NLH medlem årlig har for å kunne ha gleden av å være momsfri på sine tjenester, hentet fra Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. 6. Plik ter for registrer t utøver av alternativ behandling: 1. Å betale årlig avgift som fastsatt i 7 dersom utøveren ønsker å opprettholde registerordningen. 2. Å sende inn årlig dokumentasjon som nevnt i 5 første ledd nr Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene dersom vilkårene for registrering etter 5 første ledd nr. 1-2 og ikke lenger er oppfylt, eller dersom utøveren ikke lenger ønsker å være registrert. 4. Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene ved bytte av arbeidsgiver jf 5 første ledd nr 4. Lovverket har dere alle lært på VEKS kurs. Dere finner all informasjon om dette i kompendium for VEKS fag del 1 side Eller på den statlige portal ODIN. Flere medlemmer sier at de ikke har mottatt faktura på medlemskontingenten. Linn som er NLH sekretær sender ut faktura 20 dager før forfall. For å gjøre det billigst mulig sendes faktura på mail til de som har det. Dette har NLH informert om under Foreningsnytt i de 2 siste år. Husk derfor å sjekke din mail, se på ditt gamle forsikringsbevis når forfall er. Linn sender også ut purringer. Husk at det er din plikt å følge med i dette fremover hvert år. 3/ Homøopraktikeren 3

4 Noen sier de ikke har fått ny forsikring, men har du da betalt medlemskontingenten som inkluderer forsikringen? Har du problemer med noe av dette, ta kontakt med Linn tlf og hun vil hjelpe deg. Husk om du betaler medlemskontingenten en dag, så kommer ikke forsikringen dagen etter, det kan godt ta 2-3 uker fordi Linn sender forsikringene samlet den 20. i hver måned. Neste år, mars 2012 er NLH 20 år. Det skal feires. Du er allerede invitert. Ta med deg din ektefelle, samboer, gjerne en venn. 17. mars blir det stor festivitas. Vi har allerede fått hovedtaleren Dr. Audun Myskja på plass, vi har fått dansebandet Jetset og ikke minst komikeren lærer Gundersen og Bøgvald Kai. Dette blir stort. Her blir det festtaler, sang, dans, god mat og drikke helt til kl. 02:00 om natten. Gled dere. Bestill allerede i dag. NLH leier alle de store salene på hotellet. Vi venter ca. 300 deltakere. Mats Uldal var i radioprogrammet Ekko. Her kommer flere innrømmelser fra lederen av psykologiforeningen. Les det skriftlige intervjuet med Mats Uldal tilrettelagt av Linn vår sekretær på side 20. Husk VEKS-fag kurs, se side 28. Husk kurs i resonansterapi som er søkt godkjent av Helsedirektoratet. Se side 37. Ha en fortreffelig arbeidende høst. John Hetlelid, Formann NLH Informerer: Saborg har vedtatt å opprette et etisk råd. Dette er et klage- og ankeorgan for alternative behandlere. Rådet skal fungere som et felles klageorgan, og ha en kompetansebyggende rolle. Hensikten er å styrke pasientsikkerhet og likebehandling av saker. Den ble det sendt søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om driftsmidler til dette. Departementet behandler nå søknaden, og svar foreligger i forbindelse med statsbudsjettet. SABORG informerer ellers om: Det er nå sendt et forslag til en veileder om dokumentasjonsplikt for alternative behandlere til Datatilsynet den Datatilsynet skal gå igjennom dette og vurdere om det er adekvat og gi SABORG tilbakemeldinger vedrørende mulige endringer og tilpasninger. Helsepersonellovens (lov av 2. juli 1999, nr. 64) bestemmelser om føring av journal gjelder ikke for behandling av helseopplysninger i bransjen for alternative behandlere. Årsaken til dette er at alternative behandlere er i utgangspunktet ikke autorisert helsepersonell. Behandling / registrering av helseopplysninger i forbindelse med den helserelaterte 4 behandling som ytes, vil derfor reguleres av personopplysningsloven. Vær imidlertid observant på at dette stiller seg annerledes dersom den alternative behandleren også har autorisasjon som helsepersonell eller jobber i helsetjenesten. I slike tilfeller pålegger lov om alternativ behandling av sykdom (lov av 27. juni 2003 nr. 64) den alternative behandleren å følge helsepersonellovens regler. For alternative behandlere uten autorisasjon, gjelder ved innhenting av journalopplysninger personopplysningsloven (Lov ). Personopplysningsforskriften (For ) regulerer hensynet til informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger. Homøopraktikeren - 3/2011

5 Cyklogenie og Symbiosetilhørighet - Del 1 Tilrettelagt av John Hetlelid Dr. med. Wolfgang Grüger var min hovedlærer på Heilpraktikerskolen i Tyskland. Han prøvde alltid å få oss elever til å forstå bakgrunnen og grunnlaget for hvorfor vi blir syke. Dr.med. Wolfgang Grüger Han var nøye med å innprente oss med medisinsk histoire, filosofi og at medisinen ikke bare har en fysisk side, men også en åndelig side. Gjennom flere artikler i Homøopraktikeren vil vi være med på en medisinsk reise, først historie, spor etter vår herkomst, sykdom som en åndelig hendelse, humoral tradisjonen, monomorfismens tidsalder, og pleomorfismens første tenkere m.m. Etterhvert beveger vi oss inn på utvikling av virus, bakterier, sopp og sporer og hvordan det finnes forskjellige utviklingtrinn, patogene og apatogene, og hva vi som terapeuter kan gjøre for å hjelpe våre pasienter med behandling. I fagkretser var medisineren Dr. med. Wolfgang Grüger en subtil kjenner av den Enderleinske teori og pleomorfismen, såvel som de terapiformene som er basert på dette grunnlaget. Som lege- og heilpraktikerrådgiver har han oppdaget tallrike feiltolkninger av fagbegrepene i Enderleinlæren, som vi i disse artikler vil prøve å hjelpe til å oppklare. Ofte stiller alternativt tenkende legmenn det spørsmål om ikke de moderne medisiner befatter seg med læren til Prof. Dr. Enderlein. Men først etter og uten hell ha prøvd alle mulige behandlingsmetoder for å bli kvitt en kronisk sykdom. Dette tydeliggjør hvordan symptomterapi og det å ignorere medisinerens utledningsproblemersperrer for blikket inn mot mikrokosmos. Det å begynne å tenke annerledes setter mange ganger først inn med resignasjonen over dårlige resultater ved kronisk syke pasienter, og åpner blikket for pleomorfismens verden. Sammenlignet med Cohn-monomorfismen er pleomorfismen revolusjonær. Prof. Dr. Enderlein beskriver formforvandlingen fra mikrovesenenes grunnform over den bakterielle form til soppformen. Det er interessant at Enderleins erkjennelser innholdsmessig ikke er forandret i det hele tatt siden førsteutgivelsen i bokform i Mange av dere som vil lese og følge denne artikkelserie vil møte mange fremmede ord. Vi har laget et eget stikkordsregister som vil gi forklaringer på betydningen av ordene. Mange ord vil forklares i paranteser. 3/ Homøopraktikeren 5

6 Pleomorfisme: Betyr flerfoldighet eller mangfoldighet. Mikroorganismer kan gjennomgå formforandring og utvikles gjennom flere stadier til patogene (sykdomsfremkallende) forhold i kroppen. Monomorfisme: En enestående form/struktur som ikke er i stand til forandring. Videre mener man med monomorfisme beskrivelsen av spesifikke oppstående symptombilder som fører til sykdom. GRUNNLAGET TIL DEN GAMLE MEDISINEN Elementlæren og polaritetsloven Medisinen i vår tid baserer seg på erfaringene og viten fra folkene i antikken, særlig grekerne, som igjen overtok sin kunnskap om medisinen fra syriske og babylonske folk. Grunnlaget til den overleverte kunnskapen er elementlæren. Empedokles ( f.kr.) sa at alt på denne jorden som er sansbart består av grunnstoffer, og elementer. Død og tilblivelse er prinsippet som er underlagt tiltrekning og frastøting. Virkningen av polariteten er selve livets energi. Heraklith von Ephesus ( f.kr.) formulerte setningen: Liv er forandring, panta rhei ; alt flyter. Elementenes virksomhet i livsforløpet er avhengig av safter. Begrepet humorallære, læren om væskene (saftene) ble i lang tid grunnlaget for medisinen. Etter hippokratisk formening, forsto man med sunnhet et harmonisk væskeforhold i kroppen, eukrasien. I det 11. århundre tydet abbedissen Hildegard von Bingen ( ) sunnhet som mikrokosmos harmoni i makrokosmos. Hun erkjente at de på jorden, sansbare livsfunksjoner, ikke bare er avhengig av planeten jorden, men også av den guddommelige orden i mikrokosmos, så vel som makrokosmos. 6 Ordet natur er avledet fra nasci; å bli født. Det å bli født stemmer i naturen overens med polaritetsloven. Dette begrepet betegner virksomheten til motsatte krefter som er aktive i alle livsforløp og er betinget av hverandre. Om polaritetsloven blir ødelagt oppstår funksjonsforstyrrelser i livsforløpet. Å bli født betinger på grunn av eksistensens polaritet et fader- og et moderprinsipp. Det åndelige kraftfelt, ut fra hvor alt blir til og som menneskene kaller Gud, representerer faderprinsippet. Jorden med alle dens livsformer representerer moderprinsippet. Samlivet mellom forskjellige former av liv på jorden viser at planter, dyr og mennesker lever i symbiose med hverandre. Likevel: Mennesket skiller seg fra dyr ved evnen til å erkjenne og betjene seg av naturlovene. Mennesket er ikke herre over naturlovene, da det ikke kan lage hverken et gresstrå eller et dyr, men mennesket kan lære å beherske elementene og gjøre nytte av dem. Navnet Homo sapiens betegner mennesket som et fornuftsbegavet vesen. På spor etter vår herkomst I går slik som i dag skulle en lege som ville helbrede et sykt menneske, først stille forskjellige spørsmål: Hvor kommer mennesket fra? Hvor lever mennesket? Hvordan lever mennesket. Hva er sunnhet? Hva er sykdom og hvordan oppstår den? Og: Hvilken metode skal en bruke for å få orden i organismen igjen? Før vitenskapen utviklet seg, bemøyet alle begavede mennesker i alle kulturkretser seg for å finne meningen med livet. Det ble forsøkt å gi menneskene livshjelp gjennom myter og fortellinger. Fortolkningen av livet er holdt fast ved i skaperhistoriene til de forskjellige kulturkretsene og gir inntil i dag tankeimpulser for vitenskapen. Den for vår kulturkrets gyldige skaperhistorie er beskrevet i det gamle testamentet i Bibelen og blir kalt Genesis. I Genesis første bok blir det tilblivendes (vorden) prinsipp betont: Gud talte: Det ble. Slik som geologien i dag kan bringe bevis for at det først må danne seg forutsetninger for at menneskelig liv på jorden kan bli mulig, er det Homøopraktikeren - 3/2011

7 etter en avslutning av jordhistorien til fullendelsen av Edens hage viktig med en videre forståelse for legen: I lys av åpenbaringsreligionen er ikke mennesket blitt simpelt, enkelt, men er formet av Gud, den absolutte fullkomne. Hvor kommer livet fra? Parabelen i Genesis om menneskenes tilblivelse sier: Gud åndet inn i ham en sjel. Det betyr at sjelen (anima) er livets prinsipp for alt levende; jorden, plantene, dyr og mennesker, makrokosmos og mikrokosmos. Den hippokratiske medisin inneholder mer enn kunnskapen om elementene: Mennesket, slik de ser det, er satt inn i en skjebne. Hvorfor er ett menneske hvitt, mens et annet er svart? Hvorfor er noen store, noen vakre eller forvokste? Hvorfor blir det ene mennesket en kvinne, mens det andre blir en mann? Skjebnen, Fatum, er for menneskene et oppdrag og forutsetter at mennesket var, er og blir. Genesis skildrer at det ut av leireformede menneske ble forflyttet fra Edens hage, der de grunnleggende symbiotiske påvirkningene for livet var i harmoni. Det blir fortalt at menneskeparet fikk en prøvelse som besto i å ikke spise fra Kunnskapens tre, som sto midt i hagen. Edens hage, paradiset, er harmoniens orden og sunnhet, og betyr begynnelsen på den absolutte harmoni i kroppslig, åndelig og sjelelig, såvel som i sosiale forhold med omverdenen. Sykdom som en åndelig hendelse Hvordan er sykdommen kommet til verden? Også om dette finnes det mytiske parabler/ lignelser som inneholder åndelige prinsipp og som manifestasjon er vitenskapelig erkjennbare. I Edens hage ble mennesket stilt foran et valg; å forbli i forbindelse med Gud eller å spise av kunnskapens tre. De ville være slik som Gud, sicut eretis deo. Utdrivelsen av paradiset er fallet inn i polaritet, fra harmoni og inn i adskillelse. Tro bare på ordet til slan- - en helhetlig og grundig utdannelse i trygge rammer F U L C R U M I N S T I T U T E To unike utdannelser som kombinerer behandling av bindevevet og nervesystemet. Utprøvde teknikker fra kraniosakralterapien og myk bindevevsteknikk kombinert med forståelsen av hva det innebærer å være kroppsterapeut. 2-årig Bindevevs- og kraniosakralterapi utdannelse (godkjent av NLH) 10 helgemoduler med avsluttende eksamen i alt 304 timer Oppstart i Oslo og Tromsø januar 2012 Bindevevs-, Facial Myofascial Integration (F.M.I)- og organmassasje utdannelse 7 helgemoduler med avsluttende eksamen i alt 176 timer Oppstart i Oslo og Tromsø juni 2012 For fullt utdannelsesprogram og mer informasjon, sjekk vår webside: Websiden er under konstruksjon til , vennligst ta kontakt med Terje Fossheim Møt oss på vår stand på Alternativmessen i Lillestrøm november og hør mer. Du kan også få en prøvebehandling hos en av våre dyktige terapeuter! 3/ Homøopraktikeren 7

8 gens tanke, du blir ennå redd av at du ligner på Gud, «lar Goethe sin Faust si». Med menneskets avgjørelse om å forlate harmonien kan den første årsak til sykdom betegnes som ulydighet, altså som åndelig hendelse. Det å løse seg fra Gud betyr å ta ansvar for seg selv, og derigjennom har mennesket mulighet til å gjøre feil og mislykkes. Den greske tydning av å bli syk finner du i myten om gudinnen Pandora. Hun hadde oppdraget med å straffe menneskene for rovet på ilden gjennom Prometheus. Til dette formål brukte hun en kanne som inneholdt alt det onde i verden, og gikk så til Epimetheus, sønnen til Prometheus. Han ble blendet av skjønnheten til Pandora, åpnet kannen, hvorpå alt det onde i verden ble strødd utover jorda. I overensstemmelse med den bibelske skaperberetning blir også her nysgjerrigheten beskrevet som årsaken til oppståelsen av polaritet og sykdom. Menneskenes evne til å treffe et valg er både menneskets storhet og tragedie på samme tid, da det å ta et galt valg kan være årsak til sykdom. Overflod, men også mangel fører til forstyrrelse av harmonien og til innskrenkninger av sunnhet. En lov som nettopp ble erkjent av Empedokles: Alt levende er underlagt polaritet, tiltrekning og frastøting. Kjærlighet harmoniserer, hat ødelegger. Sanseorganene f.eks. fyller oppgaven med å finne seg til rette på denne jorden. Hvis et av sanseorganene er funksjonsforstyrret blir det forstyrrelser i livsforløpet med det til følge at sykdommer kan bli utløst. Det å se dårlig og blindhet kan ha symptomer til følge som man kaller sykdom. Forstyrret hørsel utløser sjelelige reaksjoner. Disse reaksjonene kan som engrammer (innprentet minne) få skrekkelige konsekvenser. Luktesansen, som kan være ytterst nyansert, gir en beskyttelse fra skadelige substanser eller ubehagelige personer. Hvert menneske, 8 uansett hudfarge, familie eller nasjonalitet, har en spesifikk lukt. Når man sier at noen lukter godt, så henspeiler dette på den betydelige rollen luktesansen har ved valg av partner. Å føle: Forstyrret hud- og organreaksjoner kan føre til perversjoner eller til perversitet. Smakssansen: Forandring gjør en kresen, og kan føre til mani og avhengighet av nytelsesmidler og rusmidler. Mennesket burde derfor allerede fra barnsben av lære seg å oppøve en disiplinert omgang med sine sanseorganer. Irritasjoner og betennelsens prinsipp Etter fødselen må en baby tilpasse seg denne verden. De krefter i omgivelsene som påvirker kropp og sjel inngår under irritasjons-/stimuleringsprinsippet og ansvaret. Organismen har medfødte livsprinsipper (ubetingete reflekser) som automatisk regulerer livsnødvendige funksjoner. For sterke stimuleringer kan føre til forstyrrelser og for svake stimuleringer kan hemme utviklingen. Symptombilder som blir betegnet som sykdom kan leses av ved å iaktta lokale eller generelle forandringer av hud eller organsystemer. Ansvaret for irritasjonen, ved innvendige eller ytre påvirkninger, hører inn under prinsippet om betennelse som siden Celsus (30 f.kr.) blir betegnet med endelsen itis. Da man i de første fasene av en betennelse kan slå fast vevs- og temperaturforandringer er også navnet inflammasjon brukelig. Lenge var man ikke klar over de biologiske forgjengerne ved betennelser og rollen til de minste livsvesenene. Louis Pasteur oppdaget først i det 19. århundre mikroorganismene og deres rolle ved et betennelsesforløp. Mens symptomene ved betennelser allerede var kjent i lang tid: Rødhet, hevelse, smerter, varme og funksjonsforstyrrelser. Den drivkraften som forårsaker betennelsen utløser skader på vevet (aterasjoner), lokale eller generelle reaksjoner, vevsforandringer, Homøopraktikeren - 3/2011

9 D3-Vitamin Ny og unik serie for barn og voksne! Godt for skjelett og muskler Fremmer et sunt hjerte- og karsystem Viktig for immunforsvaret Øker utnyttelsen av kalsium i hele kroppen Kilden til D-vitaminet er lanolin fra saueull Godt for humøret - reduserer sesongmessige svingninger Soma Nordic D3- Vitamin Dråper: Dråper er mye enklere å få i seg enn piller. Drypp ønsket dosering rett i munnen og svelg unna solskinnsvitaminet, i sin mest anbefalte og biotilgjengelige form. Begge variantene er fri for tilsetningsstoffer og konserveringsmiddel. Baby-versjonen er smaksfri mens voksen-versjonen har en deilig fruktsmak - du gleder deg til hver dose! Siden vår kilde til D-vitamin er lanolin fra saueull, ikke fiskelever eller grisehud, er den også velegnet for vegeterianere. Spør butikken etter GRATIS 16 s. brosjyre! Alt du trenge r å vite D-Vit om: amin t!r e h Ny dråpe t D-vi Veil.pris: Veil.pris: 89,- 79,- er D-Vitaminer Alt du trenger å vite om: kroppen hele ium i m av kals karsyste ttelsen hjerte- og r utny t kler Øke mer et sun og mus Øker utnyttelsen av kalsium i hele kroppen lett ret Fremdt for skje Fremmer et sunt hjerte- og karsystem unforsva Go ig for imm Godt for skjelett og muskler min voksne Vikt Viktig for immunforsvaret D 3 - Vitabarn og Nordic e for Soma og unik seri Soma Nordic D3 - Vitamin Ny Ny og unik serie for barn og voksne For mer informasjon: tlf: / Homøopraktikeren 9

10 kretsløpforstyrrelser og feber. Målet til humorallegene var å forhindre den sykdomsfremkallende irritasjon og å avlede eller utdrive følgene. Omslag, svetteprosedyrer, bad og blodigler m.m var metoder som ble brukt for å bli ferdig med en betennelse. Men også Inntil det 19. århundre utgjorde humoral- eller væskelæren grunnlaget for den medisinske forståelsen. Den tyske legen Rudolf Virchow ( ) avslo denne læren. Den cellulærfastemetoder, årelating og forordning av velsmakende alkoholtinkturer med uttrekk av betennelseshemmede legemidler hørte til helbredelsesmetodene til humoralterapeuten. Humorallæren betegnet sykdom som en følge av en feilaktig blanding av væskene som dyskrasi. Sunnhet kunne bevirkes gjennom å rense væskene og dermed føre til forvandling og eukrasi. Bruddet med humoraltradisjonen patologien som han sto for ble til basis for den nye måten å tenke på i sykdomslæren. Er cellen syk må man skjære den ut, fordi slik lød grunnlaget til det nye tenkesettet, cellen er årsaken til sykdomsforløpet. Da Virchow hadde oppdaget narkosen, asepsis og antiseptika, ble disse nye erkjennelsene grunnlaget til kirurgiens tidsalder: Det ble mulig å gjennomføre dristige operasjoner i sterilt miljø. Kirurgiens tidsalder var opptakten til den moderne medisin. Den brakte mange kunnskaper, fremgangsmåter og helbredelsesmetoder som var til menneskehetens beste. Men, ut ifra cellulærpatologien begynte det reduksjonistiske verdensbilde å bli framherskende i medisinen, såvel som innenfor andre vitenskaper. Når man utelukkende konsentrerer seg om den syke cellen, mister man forståelsen for den overordnede sammenhengen mellom sykdom og sunnhet. Først i dag kommer vi langsomt tilbake til at gårsdagens sannheter, også er grunnlaget for dagens sannhet, og at alt som vi kaller liv har gjennomgått forandringer. Den moderne medisinen står foran en krise. Etter å ha oppdaget antibiotikaen trodde man forhåpningsfullt at man gjennom en avlivning av de sykdomsfremkallende elementene hadde funnet løsningen i kampen mot infeksjo- 10 Homøopraktikeren - 3/2011

11 ner. Den kritikkløse bruken av antibiotika, som er rettet mot levende mikroorganismer - virus, bakterier og sopp - utløser nye sykdomsbilder som skaper problemer i terapien. Forskningsresultatene til Prof. Dr. Med. Günther Enderlein ( ), som allerede i 1916 erkjente bakterienes zyklogenie og utviklet terapeutiske slutninger, tilbyr en nøkkel til løsning av dette dilemmaet. Virus, bakterier og sopp gjennomgår en ukjønnet og en kjønnet utvikling (zyklogenie). De er ikke species sui generis, men etter terrenget (ernæringsgrunnlaget) apatogene eller patogene minste livsvesener. De er underlagt symbiosen. Ukjønnete utvilklingstrinn er i stand til å kunne uskadeliggjøre den patogene kjønnete utvikling. Slik kan antibiotika og dens skadelige følger unngås. Metoden til prof. Dr. Enderlein er helhetlig. Sykdomsbildet blir ikke betraktet isolert, men i sammenheng med hele mennesket og dets livsvaner og livsstil. MEDISINEN SIDEN DET 19. ÅRHUNDRE Homeopatien etter Hahnemann Samuel Hahnemann ( ) så på det å bli og være syk på en helhetlig måte. Der man i klassisk humoralterapi vanligvis kurerte med store doser, sto Hahnemann for prinsippet med små doser legemiddel. Han mente at sykdom er en misstemning, forstemthet. Den syke organsimen behøver en regulering av misstemningen med små doser av legemidler. Hahnemanns overleverte helbredelsesmetoder er basert på følgende erkjennelse: Gir man en frisk person et middel i små doser, så reagerer organismen med en liten forstyrrelse med spesifikke symptombilder. En syk som har like symptombilder som den friske etter inntak av legemiddelet, blir helbredet med det samme (Simile). Likt helbreder likt (simila similibus curentur) er grunnlaget for Hahnemanns terapi. Hans nyoppdagete helbredelsesmetode kalte han homeopati etter det greske begrepet homois (likt) og pathos (lidelse). Prinsippene innenfor homeopatiens måte å behandle på er rask, sikkert og varsom (cito, certe, jucunde). Ved siden av dette helbredelsesprinsippet utviklet Hahnemann også en ny metode å framstille legemidler på. Faste substanser ble sønderrevet i sin urform, flytende substanser ble ekstrahert med 35% vin (spiritus vini) og forarbeidet til en urtinktur. Denne grunnsubstansen ble pulverisert sammen med melkesukker til 10. desimal, i flytende form fortynnet og ristet med 35% vin. Etter mange ganger å ha pulverisert, fortynnet og ristet ble det enkelte middelet betegnet med D=decem (ti), C=centum (hundre), L=quinquaginta (femti) eller M=mille (tusen). Hahnemann kalte denne fremgangsmåten potensiering, fordi midlene tiltok i styrke og virkning, jo mer de ble ristet eller fortynnet. Prinsippet om den lille dose sto fullstendig i motsetning til den offisielle legemiddelkunnskap. Helbredelsesprinsippet med store doser sto under loven: Motsatt helbreder motsatt, (contraria contraris curentur). Den sterke virkningen av de store doser overdekker det forstyrrede symptombildet. Den store dosen virker bare forbigående og må gjentas igjen når symptomene igjen oppstår. Symptombildet blir dekket til, men forsvinner ikke helt. Med helbredelsen følger svekkelse av organismen og ved bestemte legemidler kan det føre til avhengighet av medikamentet. Dessverre blir Hahnemanns metode inntil idag bare anerkjent og brukt av en liten krets av leger. Forskningen til Louis Pasteur Den franske kjemikeren Louis Pasteur ( ) oppdaget at mikroorganismene er årsaken til gjæring- og forråtnelsesprosessen. Han kunne bevise at forandringen fra vin til eddik ikke ble utløst av konas arge blikk, men heller ble utløst av dårlig rengjøring av beholdere og 3/ Homøopraktikeren 11

12 fat som da igjen danner næringsgrunnlag for mikroorganismer, bakterier. Pasteur var bakteriologiens grunnlegger og var også den som innførte aktiv immunisering mot rabies. Miltbrann (Anthrax), som førte til store tap i den franske sauebestanden, erkjente Pasteur som infektiøs. Hans erkjennelse satte lys på forståelsen av hvordan infeksjonssykdommer oppsto. Første forhåndsregel en kunne ta mot spredning av infiserte dyr eller mennesker var bruken av isolat. Dette ble også empirisk erkjent allerede i tidligere tider, for eksempel ved spedalskhet. Den tyske forskeren Robert Koch ( ) erkjente at hver infeksjonssykdom hadde et eget sykdomsbilde, og at ved hver spesielle sykdom var det mulig å oppdage en spesiell mikroorganisme, bakterie. Han utviklet metoder å dyrke fram mikrober på, og kunne ved hjelp av dyreforsøk avdekke tuberkulosens (Knötchenkrankheit) vesen. Tuberkulosen som kostet et utall av mennesker og dyr livet. På dette grunnlaget kunne man utvikle nye metoder til bekjempelse av infeksjonssykdommer. Den læresetningen stammer fra denne tiden: Virus, bakterier og sopp er årsaken til infeksjonssykdommer. Mikroorganismer behøver et næringsgrunnlag. Bare når det nødvendige næringsgrunnlaget for henholdsvis virus, bakterier og sopp er tilstede, kan infeksjoner utvikle og spre seg. Et menneske som har fostertiden hos sunne foreldre og etter fødselen vokser opp i adekvate omgivelser, vil i sine kroppssafter og celler ha forutsetningen til å kunne tilpasse seg miljøet på hjemstedet sitt. Biokjemi etter Dr. Wilhelm Schüssler Dr. med. Wilhelm Schüssler ( ), kollega av Robert Koch, offentliggjorde i 1861 beskrivelsen av en helbredelsesmetode ved bruk av mineralsalter. Han kalte metoden Biokjemi. En annen samtidig kollega, en nederlandsk vitenskapsmann ved navn Molleschott ( ), skrev en bok med tittelen Livets kretsløp ( Der Kreislauf des Lebens ), der han hevdet at et liv uten mineralsalter ikke var mulig. Som allerede omtalt leser vi i Genesis parabelen. Gud tok leire! Når et menneske dør og blir gravlagt sier prestene ordene: Fra støv er du kommet, og til støv skal du bli ( Memento homo quia pulvis es et in pulverim reverteris ). Mennesket består av høymolekulær jord. Mikrober er livsvesener som trenger et næringsgrunnlag for å utvikle seg. Utviklingen av og uskadeliggjøringen av mikrober kan reguleres gjennom mineralinnholdet i næringsgrunnlaget. Gjennom undersøkelser av asken til de døde, kunne Schüssler fastslå sammenhengen mellom dødsårsaken og mangelen på bestemte anorganiske salter (mineraler). Mineraler ble betegnet som sub- Kontaktinformasjon til styret i NLH Tittel Navn Telefon Faks Mobil Formann John Hetlelid Styremedlem Elisabeth Bokheim Leder Etisk Råd Styremedlem Tone Strand Styremedlem Gull D. Wildendahl Styremedlem Kim Hetlelid Vararepresentant Solveig Kaldheim Vararepresentant Geir Magne Andersen Homøopraktikeren - 3/2011

13 stanser fra jorden som består av forbindelser av metaller og syrerester. Inspirert av disse oppdagelsene begynte Dr. Schüssler å behandle pasienter med sykdomssymptomer, både forebyggende og som terapi med bestemte potensierte mineralsalter. Med det til følge at også de sykdommer man så på som uhelbredelige ble helbredet. Han kalte disse saltene jordalkalier, fordi de mineralene han brukte er jordmetallsalter, og når de blir løst i vann gir de en alkalisk reaksjon. Kjemien, altså forvandlingsreaksjonen i kroppen hos alle levende vesener og skjer gjennom stoffskifteforløpet, trådte først inn i terapien i det 19. århundre. Livet blir betegnet ved det greske ordet bios. Derfor kalte Schüssler sin helbredelsesmetode Biokjemi etter Dr. Schüssler. Mikrobejeger - Monomorfismens tidsalder Siden forskningsresultatene til Louis Pasteur og Robert Koch og postulatet at mikrober er årsaken til infeksjonssykdommer, tilstrebet legene å finne midler og måter å drepe mikrobene på. Den første måten, å forhindre eller hemme vekst og utvikling av sykdomsfremkallerne, er helbredelsessystemet Biokjemi etter Dr. Schüssler. Mikrobejegernes tid begynte. De var ivrig opptatte av å differensiere og beskrive de forskjellige typer av bakterier, og å utforske deres livsmåter. Den enkelte art ble beskrevet statisk-morfologisk. Man kalte denne tiden monomorfismens tidsalder. Med monomorfisme mener man beskrivelsen av spesifikke oppstående symptombilder som fører til sykdom. Mens Hahnemann, Pasteur og Schüssler levde i humorallærens tankeverden, ble monomorfismen ringet inn av forskningen til Rudolph Virchow: Ikke saftene, slik så han det, men cellen er sykdomsbæreren. På den tiden Virchow virket, ble kloroformnarkosen gjennom den amerikanske forskeren Simpson (1847) og senere lokalanestesi gjennom den berlinske kirurgen Carl Ludwig Schleich ( ) utviklet. Med dette startet kirurgiens tidsalder. De hyppige betennelsene med etterfølgende død gjennom sepsis etter operasjoner, krevde at man måtte finne nye veier for forebyggelse og behandling. Legene fikk nye oppgaver som gikk på å holde sterile omgivelser og å bekjempe bakterieangrep på og i åpne sår. I denne sammenheng er det nevneverdig å ta fram den britiske legen J. Lister ( ) som oppdaget asepsis og antisepsis. Legen Ignaz Semmelweis ( ), som hadde praksis i Wien, fikk æresnavnet Mødrenes redder fordi han kan ta æren for at barselfeber i hovedsak ble oppklart. Studentene som etter et seksjonskurs undersøkte mødrene med ikke nøye nok rengjorte hender overførte barselfeber gjennom de åpne sårene til de fødende. Semmelweis innførte rengjøring av hendene med klorkalk og kunne dermed forhindre epidemiske dødsfall som en følge av barselfeber. Sterilitet (asepsis) og bekjempelsen av bakterier (antisepsis) forlangte at man utviklet metoder for desinfeksjon og antisepsjon. Mange metoder ble utviklet i denne tiden og er ennå i dag av grunnleggende betydning. Immunitet takket være vaksinering Smitte gjennom mikroorganismer (infeksjon) ved påviste bakterier er langt på vei avhengig av tilstanden til næringsgrunnlaget, kroppens humus. At også kroppsvæskene og blodet til menneskene spiller en rolle ved kroppens forsvar mot betennelsesprosesser, ble den videre erkjennelsen. Da den Virchowske cellelære dannet grunnlaget for forskningen om blodets sammensetning, lærte man forskjellen mellom de flytende og faste bestanddeler av blodet. Emil von Behring ( ) har æren for å ha tydet spesielle forskningsresultater om forsvar 3/ Homøopraktikeren 13

14 ved infeksjonssykdommer, og som ble av stor praktisk betydning. Ved århundreskiftet var en epidemisk barnesykdom oppstått. Denne sykdommen viste seg gjennom et fast belegg på gommen og halsmandlene, såvel som på halsslimhuden. Ofte ble den syke kvalt, fordi det betente luftrøret kunne lukke seg. Som militærlege hadde Behring også omsorg for soldatenes slektninger. Ved århundreskiftet var det ikke vanlig med fødselsregulering, og kvinnene var velsignet med et stort antall barn. Barnedødeligheten var tilsvarende høy. Av ti barn var ofte bare to eller tre levedyktige. De andre døde som spedbarn eller i tidlig barnealder. Hvis det i en familie oppsto et tilfelle av difteri, så var det ikke ubetinget å vente at alle barna ble syke eller døde. Noen barn døde, mange ble syke, men døde ikke, og igjen andre barn i den samme familien forble friske. Målet for medisinsk forskning ble å kunne beskytte, immunisere mot infeksjoner. Det å røyke kjøtt slik at det skulle holde seg lenge, var allerede kjent i matvarebransjen. Behring forsket på om det ville være mulig å røyke de syke innenifra. Denne tanken forfulgte ham, og han fant en måte å behandle syke barn på med morens blod. Han tok noe blod fra barnets mor og sprøytet det inn i setemuskulaturen til det syke barnet. Ofte lyktes det å redde det syke barnet takket være denne metoden, men ikke alltid. Mange barn ble syke og fikk reaksjoner som man i dag kaller serumsyke, og som man i dag vet hvordan man skal kontrollere. På den tiden visste nok ikke Behring at blodet til menneskene deles inn i blodgrupper. Først i 1918 erkjente serologen Landsteiner ( ) fra Wien blodgruppene. 14 På samme tid som Emil von Behring forsket på immunisering, utviklet hygienikeren R. Pfeiffer ( ) og serologen W. Kolle ( ), begge jobbbet ved universitetet Breslau (Schlesien), en metode der man anbrakte små mengder døde bakterier subcutant (under huden) på såvel syke som friske mennesker. Resultatet både ved forebyggelse (profylakse) og ved behandling av infeksjoner var forbløffende. Den friske som ble behandlet med vaksine ble for noen dager lettere uvel, ikke akkurat syk, men var på denne måten beskyttet fra å bli smittet, dvs. ble ikke lett syk ved epidemier. Begrepet vaksine er avledet fra det latinske ordet vacca (ku) og går tilbake til koppervaksinen, som ble innført av den britiske legen E. Jenner ( ). Jenner observerte at budeier som hadde infisert seg gjennom melken til koppersyke kuer aldri døde av kopper. Han infiserte friske kuer med kopper på et barbert hudområde ved et snitt. På det vaksinerte stedet dannet det seg betennelsesaktige tilsynekomster med skorpedannelse. Skorpene og kroppsvæskene som befant seg under denne bearbeidet han til et vaksinestoff, som profylaktisk ble revet inn i huden gjennom et snitt i overhuden (scarifikasjon). Personen som var vaksinert mot kopper viste på vaksineringsstedet en lokalbetennelse som ble tilhelet med et arr. Vaksinasjonen forårsaket en lettere forstyrrelse av velværet noen dager, men uten noen andre følger. Koppervaksinen var en empirisk metode, immunisering mot en spesiell sykdom gjennom å sette inn en vaksine gjennom huden. Pfeiffer og Kolle kalte derfor vaksineringsmetoden med vaksine for aktiv immunisering. Den aktive immunisering var avhengig av tidsfaktoren. Ble man vaksinert som akutt syk var det ikke gitt at resultatet var positivt. Behring trengte å finne et vaksinasjonsstoff som kunne fremgangsrikt hjelpe også de som var blitt svært syke. Etter hans erfaring med moderblodet infiserte han griser, sauer, storfe og hester - til dette brukte han svært svake dyr, med Homøopraktikeren - 3/2011

15 difteri. Dyrene overlevde sykdommen, men i blodet ble det dannet forsvarsstoffer. Behring tok blodet og skilte ut de faste bestanddelene fra de flytende (serum) ved hjelp av sentrifugalkraften. Av dette ga han barna en liten mengde med det til følge at barna ikke døde. Friske barn ble ved hjelp av serumet beskyttet mot difteri. Denne metoden ble kalt passiv immunisering, fordi kroppen fikk infeksjonsforsvar uten selv å ha bevirket den. Den aktive immuniseringen beskytter i lengre tid, mens den passive immuniseringen beskytter deg i ca. seks måneder for infeksjoner og må deretter taes igjen. Når Behring brukte serum fra det samme dyret ved gjentatte behandlinger fikk han ikke gode resultater. Det dannet seg symptomer som man i dag kaller serumsyke, idiosynkrasie, og som man i dag vet hvordan man skal behandle. I mellomtiden vet man at proteiner av samme art påført flere ganger utløser bestemte symptomer. Derfor er det for enhver terapeut viktig ved en serumprofylakse allerede i anamnesen å sjekke om pasienten er behandlet med serum og med hva slags serum. Serum fra forskjellige pattedyr kan ved et riktig valg forhindre skader. På Behrings tid var dessuten et forskningsresultat som den russiske vitenskapsmannen Mentschnikow kom med av betydning. Han hadde erkjent at det eksisterte små livsvesener i blodet som hadde evne til å fungere som eteceller. De var i stand til å ta opp og uskadeliggjøre de sykdomsfremkallende bakteriene. Da disse blodbestanddelene ikke viste noen rød farge ble de kalt leukocytter. Forstettelse i neste nummer av Homøopraktikeren. Ønsker du å bli medlem i NLH? Gå inn på og send søknad På tide med noe nytt? Da kan en utdannelse eller et kurs hos oss være veien til å realisere drømmen. I 2011 starter vi utdannelser i følgende terapiformer: (godkjent NLH) Akupunktur, Naturmedisinsk Aromaterapi, Muskelmassasje, Kraniosakralterapi, Kinesiologi, Soneterapi/øreakupunktur. Kurs i følgende terapiformer: Grunnmedisinske fag, Akupresur/Shiatsumassasje:, Aromamassasje/ Antistress, Ernæring, Lymfedrenasje, Klassisk muskelmassasje, Meridianmassasje, Massasje med varme lavasteiner, Spirituell utvikling, Hudpleie, Spabehandlinger. For mer informasjon om utdannelsene og kursene, samt oppstartsdatoer gå inn på vår webside eller ta kontakt på tlf eller epost. BIO MEDICUS AKADEMIET Krumgt. 7, 0170 Oslo Tlf: , Fax / Homøopraktikeren 15

16 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Thomas Kjærsgaard Fokus på en av kroppens byggesteiner - MAGNESIUM Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Magnesium er et av de mest vitale mineraler for kroppen. Magnesium spiller en viktig rolle for mange forskjellige stoffskifteprosesser, for eksempel som co-faktor for mer enn 300 enzymer. Alle energiavhengige prosesser i vår kropp ville ikke virke uten magnesium. Utover det regulerer magnesium transporten av impulser til muskler og nerver, og sikrer derved problemfri funksjon av vår muskulatur. Magnesium Livets Legoklosser I naturen finnes magnesium i mange forskjellige forbindelser. Mest i jordens overflate, men også i havvann. Naturens naturlige grønne farge skyldes klorofyll. Klorofyll er et kompleks med magnesium som det sentrale atom. Mennesket innholder omkring 26 g magnesium. Det meste (60%) er gjemt i knoklene, cirka 40% er i musklene og kun cirka 1% er i blodet. Magnesium hører til i den daglige kost Magnesium opptrer overveiende i plante- og animalske matvarer, men varier mye i mengde. Det er hovedsakelig belgfrukter, grønne grønnsaker og kronprodukter som er rike på magnesium. Kilde- og mineralvann kan også inneholde magnesium. Har du ofte kramper eller muskelspenninger? Typiske tegn på magnesiummangel er mest nattlige smertefulle leggkramper, så vel som spenninger i hals, nakke og skuldermuskulaturen. For å kompensere for magnesiummangel og for å forebygge kramper, er daglig inntak 16 av et høydosert magnesiumprodukt en riktig god ide. (For eksempel Magnesium Diasporal 300 Direkte i praktiske sticks). Er magnesium viktig for barn og unge? På grunn av de økte krav til ernæring i oppveksten, er det meget viktig å gi et tilskudd av magnesium til barn og unge. Det er spesielt viktig mellom 3 og 19 år. Utover magnesiums bidrag til en optimal fysisk utvikling, gir det også spesielle positive effekter på konsentrasjonen og den intellektuelle utvikling hos barn og voksne. Har du diabetes? På grunn av det forhøyde blodsukker nivå hos diabetikere, er urinmengden forøket. Dette fører samtidig til en forhøyet utskillelse av magnesium. Magnesium spiller en viktig rolle på effekten av blodsukkerets regulasjon av insulin. Det er derfor spesielt viktig diabetikere å få tilført tilstrekkelig magnesium. Homøopraktikeren - 3/2011

17 Er du gravid eller ammer du? Gravide kvinner og ammende mødre har et stort magnesiumbehov, (henholdsvis 310 og 390 mg/daglig) noe som ikke kan oppnås ved normal diett. Et tilstrekkelig tilskudd av magnesium er derfor spesielt viktig for en god graviditet og en god utvikling hos barnet. Tar du mye medisin? Vanndrivende og avførende legemidler forsterker nyrenes magnesiumutskillelse via den økte vannlating. Det er derfor viktig å sikre seg nok magnesium, så lenge man tar spesielt disse medisiner. Er du stresset? I stressituasjoner er magnesiumbehovet stort. Stresshormonene adrenalin og noradrenalin innsnevrer blodkarene, øker blodtrykket og får hjertet til å banke hurtigere. Hvis det ikke er nok magnesium til stede, vil mangelen øke stressymptomene. Det vil innebære en økt irritasjon som gir seg utslag i nervøsitet og anspenthet. Er du på slankekur? Slankekurene som er designet til vektreduksjon via lav kalori ernæring, er normalt veldig ubalanserte og når ikke det daglige magnesiumbehov. Er du eldre enn 60 år? Når man blir eldre minker også den fysiske aktivitet, og med det også mengden inntak av mat. Men behovet for magnesium reduseres ikke. Derfor er det viktig at eldre mennesker holder øye med at deres magnesiuminntak er passende. Er du migrenepasient? Migrenepasienter lider ofte av magnesiummangel som forverrer spenninger i nakke og skuldermuskulaturen. Det resulterer i at de vaskulære nerver som løper til kraniet blir stimulert og produserer smerte. Høydose magnesium (600 mg/dag) er derfor også anbefalt til forebyggelse av migrene. (F.eks. Magnesium Diasporal 300 Direkte 2 x daglig). Er din magnesium balanse korrekt? Den daglige tilførsel av magnesium for et voksent menneske, avhengig av alderen er ca mg basert på internasjonale anbefalinger. Disse anbefalinger er ofte ikke dekket inn via den normale kosten. Magnesiummangel stammer ofte fra avtagende magnesiuminnhold i maten vår, og det magnesiumtap som oppstår ved den industrielle forarbeidning av matvarer utgjør en tiltakende del av vår daglige kost. Spesielle situasjoner som stress og en ubalansert kost (for eksempel slankekurer, fast food) vil ofte føre til magnesiummangel. Forebygg og kompenser for mangler Magnesium bør tas daglig som kosttilskudd for å forebygge magnesiummangel. I tilfeller av akutte mangelsituasjoner som for eksempel kramper i leggmuskler, bør man ta en pas- 3/ Homøopraktikeren 17

18 sende mengde selv etter at symptomene er forsvunnet, da det tar tid å fylle opp magnesiumdepotene. Bivirkningene er typisk harmløse I starten av behandlingen med magnesium kan man oppleve løsere avføring og i sjeldne tilfeller kortvarig diaré. Dette er ikke alvorlig og vil forsvinne raskt. I slike tilfeller skal man redusere dosen, da løs avføring er tegn på at tarmens opptakelseskapasitet er nådd. Overskytende magnesium blir ledet ut via nyrene ved normal nyrefunksjon. Overdose er derfor praktisk talt umulig. Magnesium og kalsium - Det behøves en passende tidsavstand mellom inntaket Inntak av magnesium og kalsium samtidig (for eksempel 300 mg magnesium og 1000 mg kalsium) kan resultere i at de to mineralene vil påvirke hverandre under opptaket i tarmen. Det anbefales derfor et 2 til 3 timers mellomrom mellom inntak av et høydosert magnesium- og kalsiumprodukt. Det anbefales at kalsium tas om morgenen og magnesium om kvelden. Dette gjelder ikke for lavdose kombinasjonsprodukter og selvfølgelig matvarer. 18 Når bør du konsultere din lege? Magnesium bør kun tas i samråd med din lege i tilfelle alvorlige mangler i nyrefunksjonen og hjerterytmeforstyrrelser (bradykardi lav hvilepuls). Noen legemidler som f.eks Aminoglykosid antibiotika, cisplatin og cyclosporin A kan øke magnesiumutskillelsen i nyrene som vil kreve en justering av magnesiumdoseringen. Det samme gjelder med høydosert kalsium, jern, flour- og tetracyklinbaserte antibiotika. Disse kan også ha innflytelse på tarmens magnesiumopptak. Samtidig bruk av disse medisiner bør derfor også gis med to til tre timers mellomrom. Kramper og spenninger Typiske tegn på magnesiummangel er smertefulle kramper som ofte skjer om natten samt spenninger i hals, nakke og skuldre. Spente muskler er tegn på spenninger i kroppen og ofte i forbindelse med stress og nervøsitet. Ticks ved øyelokket og små trekk i fingrene er også tegn på magnesiummangel. Hjertesykdommer I de biokjemiske prosesser i organismen er magnesium ofte antagnoist til kalsium og sikrer at den oftest stimulerende effekt ikke går ut av kontroll. Magnesiummangel kan derfor øke frekvensen av hjerteproblemer og forstyrrelser av hjerterytmen. Nervesystemet Som en antagnosist av kalsium er magnesium med på å hemme utskillelsen av stresshormoner som f.eks adrenalin. Ved et utilstrekkelig tilskudd av magnesium, f.eks ved nervøsitet, konsentrasjonsvansker, redusert fysisk evne og irritasjon kan mangelen øke frekvensen av disse problemer. Magnesium og sport Økt behov under sportslig aktivitet Mer enn 300 enzymer i vår menneskekropp inneholder magnesium og det spiller en viktig rolle i stoffskifteprosessene i cellene. Spesielt dem som er involvert i syntesen eller stoffskif- Homøopraktikeren - 3/2011

19 tet av energirike forbindelser (f.eks glukose). De enzymer som er involvert i glukosestoffskiftet krever magnesium for å bli aktivert. Det vil si at det ikke kan etableres noen form for energi uten magnesium. Dannelsen av melkesyre (anaerob glukosestoffskifte) i muskelcellene når oksygentilførselen er utilstrekkeliggir en åpenbar begrensning i den fysiske utfoldelse. Melkesyre må derfor elimineres fra kroppen så raskt som mulig, hvilket også krever magnesium. Det er derfor at magnesium er spesielt viktig når det skal dyrkes sport. Magnesiumbehovet stiger betydelig i takt med det økte stoffskifte under sportslig utfoldelse. Magnesium og muskelfunksjon Den høye fysiske belastning under sport gir tilsvarende magnesiumtap, primært på grunn av økt svettemengde. Væsketapet er betydelig (opptil 2 liter i timen) spesielt når temperaturen og luftfuktigheten er høy. Ytterligere årsaker til magnesiummangel er det høye forbruket av magnesium på grunn av det høye stoffskifte og derved økt magnesiumutskillelse via nyrene. Utholdende sportsfolk som atleter og syklister mangler derfor oftere magnesium enn andre sportsfolk som ikke dyrker disse disipliner. Det kvantum av magnesium som i kosten er ofte litt for lite til å utligne magnesiumbalansen. Det er derfor spesielt viktig at atleter kompenserer for magnesiumtapet under den stille gjenoppbygnings- eller restitueringsfasen. Slik vil kroppen ikke mangle magnesium når aktiviteten gjenopptas. En magnesiummangel kan raskt oppstå ved utilstrekkelig tilførsel, noe som kan vise seg ved en neuromuskulær overaktivitet. I de tilfeller vil muskelspasmer og kramper oppstå oftere, og sannsynligheten for muskelspenninger, fibersprengninger og forstrekninger økes. Magnesium øker prestasjonen En atlets daglige magnesiumbehov er omkring 5mg magnesium per kilo kroppsvekt. Dette behov kan oftest ikke dekkes alene gjennom kosten. Magnesium bør derfor tas regelmessig under restitusjonsfasen etter den aktive fase for å opprettholde den fysiske evnen over lengre tid. Prestasjonen kan bli verre, hvis man tar høye doser magnesium før den sportslige utfoldelse på grunn av den avslappende og avførende effekten av magnesium. 3/ Homøopraktikeren 19

20 Radioprogrammet EKKO om alternativ behandling Tankefeltterapi har effekt sier fagsjef i Norsk psykologiforening Anders Skuterud. Dette fremkom i radioprogrammet Ekko i NRK P2 den 7. april Bakgrunnen for uttalelsen var at mange psykologer bruker tankefeltterapi. Anders Skuterud fortsetter: Spørsmålet er hvor god effekt den har. Spørsmålet er vanskelig forskningsmessig. Er det akkurat denne metoden som virker, eller kan det være liknende ting en gjør og kan få samme effekt? Dette er ikke helt lett for forskerne å finne ut av. Homøopraktikeren kommenterer: Psykologer som er helsepersonell bruker en alternativ behandlingsmetode. Når forskerne finner virkningsmekanismen, som de mener har dokumentert effekt, så får ikke alternative behandlere lov å bruke tankefeltterapi videre. Utrolig, men sant. Køene til psykologer er årelange både i Norge og i Sverige. Dette gir grobunn for tilstrømming til alternative behandlere. Psykologer gir i ventetiden altfor mange pasienter medisiner i tilfeller hvor de burde hatt psykologisk behandling. Dette er skremmende og burde vært unødvendig. Finnes det kompetanse hos andre enn dem som har autorisasjon? Spørsmålet besvares i Ekko. Ved medikamentering er man ute etter signifikant eller målbar forandring, ikke en gang forbedring. Selvrapportering er ikke troverdig. Det må forandres sier Mats Uldal, intensiteten av følelser kan kun rappoteres av den som eier følelsen. Mer kommer i Ekko. 20 I Ekko uttaler en svensk psykolog Dan Katz seg svært negativt. I Norge fremstår fagsjef Anders Skuterud mer positiv. Her kommer noen eksempler: Dan Katz: Å gå til andre enn psykologer er livsfarlig. Ikke adekvat behandling, og ikke å få rett behandling er farlig. Hvis du ikke får korrekt behandling av kreft, så kommer du mest sannsynlig til å dø. På samme måte er det med dette her. (behandling av terapeuter som ikke er psykolog). Alternativ terapeutene høres ut som religiøse ledere. Man kan ikke forby religion, heller ikke alternativ behandling. Vi må være skeptiske til dem. Noen prøver med hensikt å lure folk til å tro at de kommer til en psykolog. Fagsjef Anders Skuterud: Psykotiske tilstander oppfatter jeg som en alvorlig sykdom som alternative behandlere ikke skal behandle. Lettere depresjon og lettere angsttilstander kan behandles av alternative behandlere. Kvakksalverloven var faktisk laget for å beskytte de folkelige terapeutene i Norge. Og jeg tror vi skal ha den tradisjonen. Det er farlig å si at det ikke finnes kompetanse hos andre enn dem som har autorisasjon. Dette og mer finner du nedenfor i radioprogrammet Ekko i NRK P2 hvor Psykolog Dan Katz, Fagsjef i Norsk Psykolog Forening Anders Homøopraktikeren - 3/2011

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no

Gjenoppbygging av en skadet tarm. 30.06.2012 www.mammasmatside.no Gjenoppbygging av en skadet tarm 1 Tarmen Hos en voksen person er tarmen 12 meter lang. Langs hele tarmen står det tett i tett med tarmtotter. Hvis vi bretter ut hele tarmen så blir overflaten like stor

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utgangspunktet Mange infeksjonssykdommer gir langvarig / livslang immunitet Vaksinering har som mål å få kroppen til å utvikle samme immunitet

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner. 4 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares

Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner. 4 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares OPPGAVER I NATURFAG Dagboka til Semmelweis Ozon Oppgave- Kompetanse: nummer P prosess, B - Begrepsforståelse 1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner 2 P: Gjenkjenne spørsmål som kan besvares gjennom naturvitenskap

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C

Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C Bokmål Fakta om Hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er Hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A- viruset, hepatitt

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature EQ EVERYDAY det du trenger hver dag EQ Everyday inneholder Lifeforce og Vitastrong. Produktene er utviklet for å komplementere hverandre ved å sikre kroppen din tilførselen av vitamin

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2523/arabisk/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hepatitt A, B og C" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende Informasjon om CDI (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende N oen bakterier er livsviktige for vår eksistens. Alle mennesker har sin egen sammensetning av bakterier som lever i symbiose

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer