Halden kommune. Notat. Kultur og idrett. Søknader om kulturstøtte Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Notat. Kultur og idrett. Søknader om kulturstøtte 2014. Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt."

Transkript

1 Halden kommune Kultur og idrett Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2013/ Liv Randi Dahl Søknader om kulturstøtte 2014 Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt.

2 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (oppdat. jan 2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller 1. Informasjon om søker: Søkers navn (organisasjon, HalloVenn, Pinsemenigheten Salen gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Bjørn S. Olsen ansvarlig person: Telefoner: Tlf. Mobil: Tlf.arbeid privat: Adresse: Grimsrødhøgda 72 Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: 1791 Tistedal https://www.facebook.com/hallovennhalden Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: x Annet: 3. Kategori: 1

3 Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: x 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Barnefestival som et alternativ til Halloween. Arrangementet samler 500 barn og 250 voksne i Remmenhallen hver 31. okt. og arrangeres som et samarbeid mellom alle menigheter og kirker i byen. Målgruppe: barn i alder 3-13 år 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 31. okt 2014 Sted: _Remmenhallen 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: ,- Søknadssum: _20.000,- 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: x x 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Sted_Halden / Dato _ 2014 Signatur: 2

4 Beskrivelse av HalloVenn Halden HalloVenn i Halden er etter hvert blitt et innarbeidet begrep. I 2014 er det 6 gang HalloVenn blir arrangert på Halloween. HalloVenn er et arrangement initiert av Felleskomiteen i Halden, som er en tverrkirkelig samarbeidsorgan. Sammen om arrangementet står ca. 10 frikirker og organisasjoner, samt Den Norske Kirke. Arrangementet sitt motto er: ««Sammen gjør vi Norge til et bedre sted å leve!» Arrangementet profileres ikke som et kristent arrangement, men bygger på nestekjærlighetsbudet: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Alle som sitter i arrangementskomiteen og de ca. 100 medarbeidere til gjennomføringen av arrangementet gjør dette på frivillig basis. Målgruppen for arrangementet er barnefamilier med barn mellom 3 og 13 år. I 2013 samlet arrangementet ca. 500 barn og 250 foreldre i Remmenhallen. Remmenhallen er for anledningen gjort om til en stor innendørs aktivitetspark, hvor de må kan boltre seg i 20 forskjellige aktiviteter. For hver gjennomført aktivitet får de utdelt godteri. Innimellom kjøres det underholdning fra scenen. Det er ønskelig at barna som deltar på arrangementet kommer utkledd, men kostymene skal ikke fremstå som skremmende. (blod, djevelmasker etc. er ikke ønskelig) HalloVenn er et nasjonalt arrangement som i 2013 ble arrangert på 69 forskjellige steder.

5 Budsjett HalloVenn 2014 Utgfter Inntekter Balanse Sponsor støtte lokale bedrifter Støtte Halden kommune Bilettinntekter Salgsinntekter Annonse/PR Utgifter kafe Godteri Forsikring Innleie aktiviteter Leie Remmenhallen, lyd og lys Avg. HalloVenn nasjonalt Diverse uforusett Totalt

6 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (oppdat. jan 2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller 1. Informasjon om søker: Søkers navn (organisasjon, Tonehjulet Kräftpest gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Christer Jensen ansvarlig person: Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Tlf.arbeid Adresse: Violgata 8 Postnummer- og sted: 1776 Halden E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: x 3. Kategori: 1

7 Musikk: x Litteratur: Scenekunst: Annet: x 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Søknad om støtte til 13 prosjekter i Innspillinger og utgivelser av musikk, konserter/ festivaler samt oppstart av et visuelt verksted. 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 2014 Sted: Halden (i hovedsak) 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: ,- Søknadssum: ,- 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 1. Info om foreningen Tonehjulet Kräftpest x x 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

8 Sted Halden_ / Dato _01/02_ 2014 Signatur: _Christer Jensen Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. a) Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. b) Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. c) Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. d) Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: a) Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m b) Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: a) lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. b) Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: a) Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter b) skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. a) Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. 3

9 b) Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. c) Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er grønt ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. a) Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. b) Tiltak for barn og unge prioriteres. c) Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. a) For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. b) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. a) Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se b) Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. c) Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. d) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. e) Arrangementet skal meldes inn til Hav skjer på og Østfold kulturnett sine sider. f) Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

10 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (o dm ja.2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsenii.halden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller postmottakhalden.kommune.no Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Eirik Haug Stømner gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Eirik Haug Stømner ansvarlig person: Telefoner: Tlf. privat: Adresse: Frydenbergveien 54 Postnummer- og sted: 0575 Oslo E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Mobil: Tlf.arbeid Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: D X Kunstnerisk produksjon: LI Festival: 1=1 Annet: LI Kategori: 1

11 Musikk: Scenekunst: Litteratur: Annet: 1=1 LI 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Konsert for to flygeler. Undertegnede og medstudent på Norges Musikkhøgskole, Sivert Blindheim ønsker å gjennomføre solokonsert på Brygga kultursal våren Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Slutten av april 2015 Sted: Brygga kultursal Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: x1=1 Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: Det legges ved oversikt over kostnader. Kostnadsoverslaget er gjort fra Brygga kultursal i forbindelse med at konserten var planlagt for inneværende år. Da den ikke lot seg finansiere, er planene utsatt et år. Mulige inntekter avhenger av publikunisinteressen, og er vanskelig å beregne. Det vil i tillegg bli søkt om midler fra Sparebankstiftelsen. LI 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

12 L'<1( Sted/ Dato2( Signatur: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15.januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring 3

13 - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. c) Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se \ \.kulturkode.no/home/?kulturkode) Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på v v NN isithalden.comog Østfold kulturnett sine sider. 0 Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

14 Prosjektbeskrivelse for konsert våren Jeg ønsker å gjennomføre konsert på Brygga kultursal våren Grunnen til at det søkes om økonomisk støtte allerede nå, er at programmet som er valgt ut krever en lang innøvingsperiode. Innøving av repertoar vil ikke bli gjort dersom konserten ikke får nødvendig økonomisk støtte. Jeg er student på Norges Musikkhøgskole, linje for utøvende piano. Jeg fikk min første pianoundervisning hos Elisabeth Giske i Halden. Siden har jeg gått på musikklinje på Greåker videregående skole, og på Foss videregående skole i Oslo. Jeg går nå andre året på bachelor hvor jeg studerer hos professor Einar Henning Smebye. Jeg har spilt på flere konserter i Halden, blant annet med Det Norske Blåseensemble. I 2009 mottok jeg Halden Arbeiderblads sang- og musikkpris. Selv om jeg nå er bosatt i Oslo, er det viktig for meg å holde kontakten med mitt opprinnelige lokalmiljø, og jeg vil gjerne bidra kulturelt i det miljøet som har støttet meg og bidratt til at jeg i dag har håp om å kunne gjøre pianospillingen til en levevei. Jeg håper derfor denne konserten kan bli en realitet. Min medspiller på konserten, er medstudent Sivert Blindheim fra Ålesund. (Se presentasjon lenger ned i prosjektbeskrivelsen) Hovedverket på konserten vil være Stravinskijs «Vårofferet» i et arrangement for to klaver. Starten på 1900-tallet markerte et signifikant skille i kunsthistorien. Det romantiske idealet, med runde kanter og glorifisering av naturen, ble byttet ut med en mer kantete og brutal kunst. Sigmund Freud lanserte sine kontroversielle teorier om menneskets indre sjeleliv, Edvard Munch malte bilder med mennesket i fokus, og da særlig dets sårbarhet og tabubelagte natur. Skjønnheten ble byttet ut med virkeligheten. Da «Vårofferet» hadde premiere i Paris i 1913 hadde publikum aldri hørt maken. De krasse dissonansene, brutale harmoniene og den suggererende, skeive rytmikken, samt det svært så hedenske innholdet, skapte skandale. Etter sigende ble det kastet tomater på utøverne. Allikevel ble verket på mange måter et uunngåelig skritt inni fremtiden, og det har influert nær sagt alle komponister etter Stravinskij. En kan si at det er et av de enkeltstående verkene som i musikkhistorisk sammenheng har vært mest revolusjonært. I tillegg til «Vårofferet» vil konserten bestå av flere pianostykker for to pianister og to flygler. Repertoaret er i skrivende stund ikke endelig. Vi ønsker å bruke Brygga kultursal, selv om produksjonen kan oppfattes som «smal» og for spesielt interesserte. Vi vet at stolradene kan fjernes, og vi har sett på muligheten for at flyglene blir plassert midt på gulvet i salen med publikum rundt. Vi tror dette kan gi en fin ramme for konserten. Sivert Blindheim (f. 1993) Han er født og oppvokst i Ålesund og går andre året på Norges Musikkhøgskole der han studerer med professor Einar Smebye.

15 Sivert Blindheim begynte å spille piano som åtteåring hos Finn Pedersen og fortsatte med det frem til videregående da Siri Hummelsund tok over. De to siste årene der gikk han på talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved NTNU med Jørgen Larsen som lærer. Han fordypet seg i Messiaens fargerike musikk; med blant annet Håkon Austbø, og den wienerklassiske musikken. I år skal han blant annet være solist i Griegs a-mollkonsert med Alesund symfoniorkester. Han har tidligere også spilt Beethovens andre pianokonsert med samme orkester.

16 BRYGGA - KULTURSAL Eirik Stømner Hei! Her er oversikt over kostnader for konserten den 27. april 2014 Kalkyle Stømner/Vårofferet 27. april 2014 Bruk av salink lysteknikk og dagl ige utgifter ,00 Lystekniker 3 650,00 innleid Foajebetjening/crew 4 000,00 Hospitality 500,00 Markedsføring 4 000,00 Arrangøravgift billetter (per billett kr. 5,- x eks ,00 Stemming flygel 2 000,00 Flygelleie og transport ,00 Blomsterdekorasjon/pynt 1 000,00 Totalt ,00 I tillegg, ti I overnevnte priser ti Ikommer 10% av brutto billettsalg, fra første solgte billett. Med vennlig hilsen Martin Gundersen Leder Brygga kultursal Brygga kultursal I Tollbugata Halden I Postboks Halden Mobil BRYGGA I I KULTURSAI

17 14k SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppda an.) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1.februar2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Halden historiske Samlinger gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Gro Kraft ; avdelingsdirektør Svein Norheim;prosjektansvarlig Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Adresse: Rød Herregård: Herregårdsveien 10, Tlf.arbeid Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: 1771 Halden svenorgostfoldmuseene.no Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: LI Kunstnerisk produksjon: Festival: fl Annet: Kategori: 1

18 Musikk: 1E1 Litteratur: E Scenekunst: 1:1 Annet: EX Museum 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Utstilling vedrørende grunnlovsjubileet Museet får langtidsdeponert fem av de fanene som de svenske styrkene tok med høsten museet ønsker en god formidling der fanene settes inn i en historisk sammenheng. Dessuten ønskes å trekke fram viktige hendelser i Halden dette begivenhetsrike året. Viktig er også beleiringen og bombardementet av festningen og byen og som igjen førte til ødeleggelser av brann av bygninger i byen. Det er ønskelig å presentere en del av materialet digitalt legge til rette for at barn og unge skal ha større mulighet til å ta del i hendelsene i 1814 og konsekvensene av disse. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: _Utstillingen formes i disse dager fram til åpningen 14. mai. Fanene leveres fra Armemuseum i Stockholm siste del av april. Sted: Krigshistorisk Museum; Østre kurtine, FREDRIKSTEN FESTNING Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: _ Søknadssum: _ Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: 13X Budsjett med alle utgifter og inntekter: 13X Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

19 Sted Halden / Dato 26.januar 2014 Signatur: _Svein Norheim_ Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statl ige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. 3

20 Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som far støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. 0 Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

21 ØSTFOLD MUSEENE Halden historiske Samlinger Søknad Halden kommune 2014 Vedlegg I (av 2) 1814 helt på grensen. Fredrikshald og Fredriksten under revolusjonen 1814 Fredrikshald, Fredriksten og Rød Herregård spilte betydelige roller i dramaet og krigen grenseområdet sommeren Halden historiske Samlinger (HhS) ønsker å formidle en helt usedvanlig og spennende lokalhistorie av nasjonal og nordisk interesse. Utstilling i Festningsmuseene, Fredriksten om hendelsene 1814 i Halden og på festningen. Sentralt i utstillingen vil være fem vakre silkefaner som ble fjernet av de svenske okkupasjonsstyrkene fra Fredriksten festning høsten 1814, og som HhS har forhandlet fram et langvarig deponi fra Arrn&riuseum, Sverige. Utstillingen skal sette i relieff i lys av 2014: demokratiutvikling, krig-fred, frihet-union. MÅLGRUPPE: Med det nasjonale fokus på grunnlovens betydning for norsk demokratiutvikling, vil krigshandlingene og diplomatiet Østfold-regionen være en viktig perspektiv- og kunnskapsutvidelse av hva vi tror vi vet om året Målgruppen er unge, barn og voksne fra hele østlandsregionen og sør-vest Sverige, fagmiljøer og historieinteresserte. Tilrettelagt program for barn og unge (skoleverket) i Østfoldregionen utvikles. Tiltak mot media og presse for å skape oppmerksomhet om Østfolds til dels glemte historie konsentrert rundt fane-utstillingen. MÅL: Formidle og øke kunnskapen om demokratiets utvikling i Norge. Skape innsikt i krigens virkninger og det politiske og diplomatiske maktspillet mellom makt og demokrati. Få kunnskap om at et folk har muligheten til å endre historiens gang, å forme sin egen framtid «carpe diem». UTSTILLING: «Frykt og ære - Fredrikshald 1814» Fredriksten festning var det eneste stedet der nordmennene klarte å stå i mot det svenske krigstoget sommer og høst Byen og festningen ble utsatt for en to ukers beleiring og bombardement første halvdel av august. Da Mossekonvensjonen var et faktum, ble Fredrikstens porter åpnet for de svenske troppene.

22 Gjennom ulike formidlingsmetoder skal historien om 1814 bli en gripende og spennende presentasjon av lokalsamfunnets dilemmaer i spenningsfeltet mellom frihet og demokrati, krig og union. Utstillingen skal også være interaktiv gjennom bruk av digitaliserte løsninger ved å framstille hendelser i en dialog med brukeren. Utviklingen settes i relieff! I nært samarbeid med Arm&nuseum i Stockholm blir det langtidsutlån av fem norske faner som ble tatt fra Fredriksten festning i Disse unike Fredriksten-fanene vil stå helt sentralt i utstillingen, men i tillegg vil også andre gjenstander knyttet til 1814 vises. ÅRET 1814: Haldens (og Norges) situasjon året 1814 var preget av en optimisme og en utvikling mot demokrati. Valgte representanter til Eidsvoll der riksforsamlingen handlet helt i strid med Kielfredens avtaler. Den norske revolusjonen var et faktum: 17. mai og grunnloven. LOKALSAMFUNNET: DEMOKRATI KRIG - UNION: Hvem var haldenserne i 1814? Hvem fikk velge? Hvem styrte byen og distriktene under året, og mens krigstrusselen hang over byen og festningen? Og hvordan opptrådte haldenserne når krigen først kom? Hvem var de haldenserne som avla ed til Carl Johan? Haldensernes holdning til Carl Johan feiringen av 4. november en epilog. KRIGEN OG SOLDATENE: Hvem var soldatene på Fredriksten året 1814? Og under hvilke forhold levde de høsten 1814? Krigens utvikling i Halden og Østfold: beleiring, parlamentærer, desertering, våpenhvile og utmarsj. FANER: De svenske myndighetene var svært opptatt av å få beslaglagt viktige symboler for sin «erobring» av Fredriksten. I Mossekonvensjonen ble det understreket at det ikke skulle tas krigsbytte da det ikke dreide seg om en erobring av Fredriksten. Allikevel ble festningsflagget og diverse norske faner og utstyr samlet sammen og fraktet til Stockholm. Det samme ble gjort med gamle faner og utstyr fra tidligere kriger som Norge hadde erobret fra Sverige og som ble oppbevart på Fredriksten. Faner som symbol før og nå! Festningsflagget fra 1814 ble levert tilbake fra Sverige i 1962 og befinner seg i dag i HhS' forvaltning. Dette nær 12 m lange og 4,5 m brede klenodiet inngår i utstillingen. PUBLIKASJON: HhS har som mål å produsere en kortfattet «historiebok» om hendelsene på Fredriksten festning og Fredrikshald i rettet mot et bredt publikum og være nyttig for skoleverket. Det er ønskelig å utvikle et formidlingsopplegge spesieltfor barn og unge der det settes fokus på de lokale/regionale hendelsene med de nasjonale begivenhetene som bakgrunn. Museene på Fredrikstenfestning har ca besøkende barn og ca besøkende voksnei løpet av sesongen.

23 ØSTFOLD MUSEENE Halden historiske Samlinger Søknad Halden kommune 2014 Vedlegg 2 (av 2) Fanemontre Faneutstillingen; utlån fra Armåmuseum Stockholm Konservering av faner Utstillingsproduksjon: Bilder og tekst. Renovering lokale Arkivkopier, bilderettigheter. Litteratur Utstillingsarkitekt Digitalt utstyr i utstillingen Digital formidling - utvikling Klimastyring og Led-belysning (krav utlån faner) Andre uforutsette utgifter Publikasjon Politikk, krig og diplomati i Halden og østfold Fredriksten festnings venner Nasjonale festningsverk østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger; egeninnsats, kontant Halden kommune (søknad) Diverse fonds Norsk kulturråd (søknad)

24 k?p14 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppda, ja.2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsenghalden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Foreningen Økomuseum Grenseland Svein Norheim Tlf. privat: Festningsstredet Halden sveinorghalden.net Mobil: Tlf.arbeid Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: LI Kunstnerisk produksjon: LI Festival: LI Annet: El X Kulturvern 1

25 Kategori: Musikk: CI Litteratur: 1:1 Scenekunst: El Annet: EX Bokproduksjon kulturminner Kort beskrivelse av tiltaket: Prosjekt «Stenindustrien grenseland en natur- og kulturreise». Økomuseum Grenseland ønsker å arbeide med utgivelse av en turguide for grenseområde med tema "Steinindustri grenseland en natur- og kulturreise» - om stenindustri i Østfold- Bohuslån-Dalsland der geologien og bruken av stein er tema. Målet er at publikasjonen skal bli en omviser til severdige geologiske og stenindustrielle forekomster i grenseregionen. Utgivelsen ønskes ferdigstilt i Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Sted: Halden Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 13X CIX 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd., Sted Halden / Dato 26. januar 2014 Signatur: Svein Norheim_ I I G7'LCAA.N) 2

26 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 3

27 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider.

28 ØKOMUSEUMGRENSELANDE Vedlegg Søknad Halden kommune 2014 Prosjekt «Stenindustrien grenseland en natur- og kulturreise» Grenseregionen Østfold-Bohuslän-Dalsland har en rik historie innenfor stenindustri: granitt, skifer, kleber m.m. Foreningen Økomuseum Grenseland er en organisasjon som arbeider på tvers av riksgrensa med styrerepresentasjon fra to svenske og en norsk kommune. Foreningens formål er å forvalte 26 besøksmål og ca. 100 informasjonsskilt i grenseområde. Dessuten skal vi utvikle nye besøksmål og formidle disse. Besøksmålene har en felles norsk-svensk historie. Foreningen har tidligere utgitt to publikasjoner: * Småveienes kulturminner - guide til besøksmålene (2007) * En kulturminneseilas på Ringdalsfjorden og Iddefjorden (2012) Dessuten har vi bidratt finansielt til to andre publikasjoner: "Granit" "En förbannad historia. Berby og krigen 1808". Økomuseum Grenseland ønsker nå å arbeide med utgivelse av en turguide for grenseområde med tema "Steinindustri grenseland en natur- og kulturreise» - om stenindustri i Østfold-Bohuslän-Dalsland der geologien og bruken av stein er tema. Det ønskes også at publikasjonen skal bli en omviser til severdige geologiske og stenindustrielle forekomster i grenseregionen. Utgivelsen ønskes ferdigstilt i Halden Svein Norheim Leder Foreningen Økomuseum Grenseland Foreningen Økomuseum Grenseland/Fdreningen Ekomuseum Grånsland Svein Norheim, Festningsstredet 4, NO-1767 Halden. Telefon (mobil)/ (arbeid). E-post: Bankgiro: Sparbanken Tanum: Halden Sparebank 1:

29 ØKOMUSEUMGREWLAND EKOM Søknad Sparebankstiftelsen Halden - budsjett. Prosjekt: Publikasjonen «Stenindustrien natur- og kulturreise» i grenseland en Kostnader: Formgivning og trykking kr Reiseutgifter grenseregionen kr Kjøp av bilderettigheter kr Kjøp av tjenester kr Kr Finansiering: Egne midler kr Egeninnsats kr Søknader diverse fonds kr Grensekomiteen søknad kr Halden kommune kr Kr Foreningen Økomuseum Grenseland/Foreningen Ekomuseum Grånsland 1 Svein Norheim, Festningsstredet 4, NO-1767 Halden. Telefon (mobil)/ (arbeid). E-post: Bankgiro: Sparbanken Tanum: Halden Sparebank 1:

30 1t4N.n14 /3/773, SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV kulturmidler TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (Ji NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsen(d,halden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Fortidsminneforeningen avd. Østfold gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Thor Haugsten; leder ansvarlig person: Svein Norheim; prosjektleder Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Adresse: Kassernegata 47 Tlf.arbeid Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: 1632 Gamle Fredrikstad https://nb-no.facebook.com/fmfostfold Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: El Kunstnerisk produksjon: LI Festival: 1:3 Annet: EX Kulturvern 1

31 Kategori: Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: ox Bokprosjekt Kort beskrivelse av tiltaket: Bidra til større bevissthet om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. Skape interesse for kulturminner og naturhistorie som kan bidra til økt bruk av vassdraget i rekreasjonsøyemed. Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie med hovedvekt på kulturminner skal være en historiebok og en inspirasjonskilde til gode turer langs dette vassdraget som i den seinere tid er blitt utpekt som et regionalparkområde. Dette innebærer en høynet status for dette vassdraget og Haldenkanalen som nærmest var glømt i nasjonal sammenheng. Forfatterne er eksperter innen ulike fagområder - noe som er med på å øke publikasjonens bruksverdi. Fokus legges på pedagogisk framstilling som kan bidra til økt lyst til bruk av vassdraget med omgivelser. Mange ønsker klare mål med sine turer i landskapet. Opplevelser knyttet til kulturminner og naturhistorie gir økt kvalitet ved turopplevelsen og vil anspore til økt bruk av området og økt aktivitet - som igjen er helsefremmende. Gode opplevelser gir god helse. Gode kunnskaper gir økt turglede. Gode kultur- og naturopplevelser gir god helse, bedre velvære og trygghet. Fortidsminneforeningen (frivillig organisasjon) står bak produksjonen. Arbeidet blir i stor grad utført som frivillig innsats. Noen eksterne forfattere leies inn på visse spesialområder. Til en viss grad vil det måtte kjøpes inn bilderettigheter. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Sted: Halden Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: _

32 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 4:1\k/14 // Sted_Halden_ / Dato _26. januar_ 2014 Signatur: Svein Norheim_ Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (reiclert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3

33 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

34 Fortidsminneforeningen AVDELING ØSTFOLD Prosjektbeskrivelse Generelt om prosjektet - bokprosjekt Navn på prosjektet: Haldenvassdragets natur- og kulturminner. Historisk bok om natur- og kulturminner langs vassdraget. Holdningsskapende arbeid. Målgruppe: Ungdom / Voksne / Eldre / Familier Nytte av prosjektet? Befolkningen generelt Overordnet beskrivelse av prosjektet Hvorfor dette prosjektet? Bidra til større bevissthet om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. Skape interesse for kulturminner og naturhistorie som kan bidra til økt bruk av vassdraget i rekreasjonsøyemed. Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie med hovedvekt på kulturminner skal være en historiebok og en inspirasjonskilde til gode turer langs dette vassdraget som i den seinere tid er blitt utpekt som et regionalparkområde. Dette innebærer en høynet status for dette vassdraget og Haldenkanalen som nærmest var glømt i nasjonal sammenheng. Forfatterne er eksperter innen ulike fagområder - noe som er med på å øke publikasjonens bruksverdi. Fokus legges på pedagogisk framstilling som kan bidra til økt lyst til bruk av vassdraget med omgivelser. Mange ønsker klare mål med sine turer i landskapet. Opplevelser knyttet til kulturminner og naturhistorie gir økt kvalitet ved turopplevelsen og vil anspore til økt bruk av området og økt aktivitet - som igjen er helsefremmende. Gode opplevelser gir god helse. Gode kunnskaper gir økt turglede. Gode kultur- og naturopplevelser gir god helse, bedre velvære og trygghet. Fortidsminneforeningen (frivillig organisasjon) står bak produksjonen. Arbeidet blir i stor grad utført som frivillig innsats. Noen eksterne forfattere leies inn på visse spesialområder. Til en viss grad vil det måtte kjøpes inn bilderettigheter. Bakgrunn for prosjektet Haldenvassdraget er et ca. 12 mils langt vassdragssystem i den østlige del av eistfold. Vassdraget består av fem store sjøer (Femsjøen, Aspern,

35 Aremarksjøen, Øymarksjøen og Rødenessjøen) med korte elvestrekninger i mellom. Dessuten er det Norges eldste kanalsystem som ble bygget ut i perioden av den legendariske Engebret Soot ( ). Det første kanalsystemet ble bygd i Otteid I 1837 ble det bygget en vanndrevet kjerrat og i 1854 ble det installert en dampmaskin som trakk tømmer på vogner mellom Stora Lee og Haldenvassdraget. I 1849 ble Soot-kanalen åpnet mellom Skjervangen og Setten og tok tømmer over fra Hedmark fylke gjennom Akershus til Østfold og Haldenvassdraget over vannskillet! Et 11 km langt system med 16 sluser, system for varping, hestebane og fløting. Det store kanalsystemet i selve Halden vassdraget ble bygget ut i åra med sluseanlegg i Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje. I 1924 ble Brekke demmet opp for ny kraftstasjon til Halden. Krappeto og det opprinnelig sluseanlegget på Brekke ble demmet ned og nytt sluseanlegg bygget på Brekke (26, 7 meters løftehøyde og 4 store sluser). Parallelt med kanaliseringen ble vassdraget utstyrt med dampdrevne slepebåter som først og fremst skulle trekke tømmer over de store sjøene, men båtene ble også brukt til passasjer- og godstrafikk. Vassdraget har først og fremst sin historie knyttet til skogsdrift og tømmerfløting en historie som går tilbake til 1200-tallet. Men historiens vingeslag har også satt spor etter seg i forhistorisk tid med gravrøyser, bygdeborger og boplasser. I nyere tid er krigshistorien markant. Haldenvassdraget var Norges østligste og viktigste forsvarslinje mot "arvefienden" Sverige. Nesten uansett hvilken krig vi omtaler er det denne delen av Østfold som måtte motstå eller tåle de første angrepene. Nyere historie er preget av industriutvikling særlig i Tistedalen og på Ørje. Naturhistorien er preget av de store sjøene og nedbørsområdet strekkes seg fra havets nivå til ca. 400 meter over havet. Fjellgrunnen er i hovedsak gneis av ulike typer, men det finnes noen mer lokale varianter. Bl.a. kan nevnes av det mot vest er en stedvis kalkholdig bergart amfibolitt og i øst forekommer kleber (som har vært utnyttet fra forhistorisk tid og fram til vår tid). Geologien gir grunnlaget for plantelivet som følger variasjonen som følge bl.a. av de kvartærgeologiske forholdene. I hovedsak er berggrunnen næringsfattig. Da vassdraget strekket seg fra Havet (Iddefjorden) til innlandet får vi også klimatiske variasjoner med betydning for plantelivet. I Tistedalen har vi Østfolds største edelløvskog, men vi lengst i nord får innslag av nordlige og alpine arter. Dyrelivet er de siste åra blitt mer variert med mer eller mindre stabile revirer av ulv, beveren har etablert seg i store områder, streifbjørn forekommer, villsvin er nå etablert i Aremark og deler av Halden.

36 4. Hovedforfatter av bokprosjektet Grete Brustad Nilsen; historiker, tidligere kultursjef i Marker, nå pensjonist. En av initiativtakerne til Haldenvassdragets Kanalmuseum. Aktiv i ulike frivillige organisasjoner bl.a. i styret i Fortidsminneforeningen avd. Østfold i mange år.. Svein Norheim; kulturhistoriker, konservator ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Aktiv i ulike frivillige organisasjoner bl.a. Fortidsminneforeningen avd. Østfold der han har vært leder gjennom 19 år. Engasjerte forfattere vil være eksperter på sine fagområder spesielt innen naturhistoriske emner.

37 Fortidsminneforeningen AVDELIN C OSTFOL D Budsjett Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturminner KOSTNADER: Produksjonsutgifter: Trykk, innbinding av 1500 eksemplarer Utforming, setting og grafisk ferdigstilling til trykk Innkjøp og bearbeidelse av bilder Totalt utgifter til produksjon. Eks. mva Andre utgifter: Annonsering/reklame for boka, reklamefolder Distribusjon av boka, frakt, porto Forfatterhonorar (eksterne forfattere) Totalt andre utgifter. Eks. mva Samlede utgifter til en rikt illustrert bok ca. 256 sider i f.eks. format 23x28 cm FINANSIERING: Egne midler Tilskudd kommunene langs Haldenvassdraget (søknader) Halden kommune Tilskudd diverse fond (søknader)

38 Fortidsminneforeningen AVDELING OSTFOLD Søknad bokprosjekt: Haldenvassdragets natur- og kulturminner. Framdriftsplan Januar 2014 januar 2015: Innsamling av materiale og manusskriving Februar 2015 april 2015: Redigering, formgivning Mai juni 2015: Trykking Lansering: Medio juni 2015

39 jan.2014t' SØKNADSSICIEMAFOR TILDELINGAV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsen a halden.kornmune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller postmottak'((,halden.kommune.no Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Kornsjø og Omegns velforening Berit Olsen Tlf. privat: Granom, Bokerød 1796 KORNSJØ Mobil: Tlf.arbeid Organisasjonsnummer: Bankkonto: (Berg Sparebank) Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: JS:( Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: Kategori: 1

40 Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Kornsjø og Omegns velforening står for arrangement med boder, utstillinger,band,parkering o.l. Se eget vedlegg Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 31.mal og 1.juni 2014 Sted: Kornsjø Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: kr Søknadssum: kr Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Sted Kornsjø / Dato 25/ Signatur: t h->;\a- (*SeN 2

41 Vedlegg 1 Søknad om støtte til arrangement i regi av Kornsjø og Omegns velforening. Fullstendig beskrivelse av arrangementet: I forbindelse med at Ida Amatørteaterlag setter opp familiemusikalen «Lilletrollet» av Tor Åge Bringsværd på Kornsjø, ønsker velforeningen å stå for arrangementet rundt. Det vil bli boder, hestekjøring, leker for barna, omvisning på Kornsjø og vi vil forhåpentligvis få til at toget stopper for av og påstigning på vår historiske togstasjon. Fokuset vil være at barnefamilier skal ha råd til å komme på arrangementet, derfor vil det være gratis parkering og inngang. Utstillere skal også få stille ut gratis. På denne måten får vi vist frem hva Kornsjø og Omegn har å by på; alle aktørene i lokalmiljøet får muligheten til å delta: Galleri sundet, Prøven Dampskipsselskap, Grånskiosken, Högen Loppis, Østfold Gipsmakeri, Gamle garveriet og det lokale staudegartneriet bl.a. Halden Kommune og Kornsjø blir da markedsført også i Sverige ved annonsering i den svenske avisen «Dalslånningen». Avisen har mange lesere på svenskesiden. I 2012 hadde velforeningen et tilsvarende samarbeid med Ida Amatørteaterlag, som ble godt tatt imot av folk fra Halden-distriktet og det var godt oppmøte både på teateroppsetningen og på tilstelningen arrangert av velforeningen. Vi håper å kunne gjenta prosjektet slik at vi kan holde liv i kulturlivet på Kornsjø og kan gjøre folk oppmerksomme på hvilket naturperle stedet er. Velforeningen har begrenset inntekter og har ansvar for Velhus og badeplass. Vi er helt avhengige av tilskudd for å kunne finansiere et stort prosjekt som dette. Vi håper derfor på positivt svar på vår søknad. Mvh Berit Olsen, Formann i Kornsjø og Omegns velforening

42 Vedlegg2 Budsjett for arrangement i regi av Kornsjø og Omegns velforening 2014: Utgifter: PR/markedsføring Telt Hestekjøring Band Leie av parkeringsplass Leie av vakthold (4 pers.x 1 000kr) Byggkasse for strøm Leker til barna Boder Skilt o.l. Arrangøransvarlig Div uforutsette utgifter Sum utgifter kr 5 000kr 3 000kr kr 2 000kr 4 000kr 4 000kr 5 000kr 4 000kr 2 000kr 5 000kr 5 000kr kr Inntekter: Salg av mat v/velforeningen 8 000kr Sum underskudd: (Utgifter-inntekter) kr lo\lk -G\ -25 1K 0-5ek

43 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Nicolas Dato: :39:44 Til: postmottak Kopi: Stein Wilhelmsen Tittel: Søknadsfrist for støtte til kunst- og kulturformål 2014, Project: Et nytt syn på offentlig kunst i Halden MED BUDSJETT! Hei, Jeg er veldig lei meg for å glemme det i min siste eamil denne e-posten har budjet inkludert Mitt navn er Nicolas William Hughes, jeg er en kunstner fra Sør-Wales, Storbritannia nå bor i Halden. Jeg viser til annonsen på og søker jeg på Søknadsfrist for støtte til kunst- og kulturformål 2014 Dette er den første av to forskjellige programmer for finansiering jeg sender. Vedlagt i denne e-posten er: en PDF-fil med min utfylt søknadsskjema. en PDF Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til. en PDF med et budsjett for prosjektet en PDF Kunstner CV. en PDF New rules for public art. Jeg venter tålmodig til din korrespondanse. MVH Nicolas W. Hughes Tel. (0047)

44 - SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppd...) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fyl les ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organ isasjonsnummer: Bankkonto: Eva Stømner Eva Stømner Tlf. privat: Bøkeveien Halden Uaktuelt Mobil: Tlf.arbeid Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: x 0 Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: Kategori: 1

45 Musikk: Scenekunst: Litteratur: Annet: 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Konsert til inntekt for den årlige TV-aksjonen til NRK. I år går bidragene til Kirkens nødhjelp og deres arbeid for å skaffe rent vann Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: _Medio oktober 2014 Sted: Brygga kultursal Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Konserten er dugnasbasert og har ikke budsjett Søknadssum: Den summen som vil dekke bruken av Brygga kultursal: lys, lyd, billettsalg, husleie og personale til gjennomføring av konsertkvelden. For 2013 var summen Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: I Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

46 PROSJEKTBESKRIVELSEFOR TV-AKSJONSKONSERTEN2014 Under forutsetning av økonomisk støtte, vil TV-aksjonskonserten 2014 bli den 8. i rekken her i Halden. Konserten er dugnadsbasert og har ikke budsjett. Alle aktører stiller gratis opp, fra sponsorer av mat og drikke, til trykking og utforming av plakater, artistene på scenen og annonsering. Konserten begynner å bli godt besøkt, og er etter hvert blitt en tradisjon i Halden. I følge leder i fylkesaksjonskomiteen, er TV-aksjonskonserten i Halden det største enkeltarrangementet som knyttes til den årlige TV-aksjonen. I år går bistanden til Kirkens nødhjelp og midlene skal sikre at en million mennesker får bærekraftig tilgang på rent vann. Pengene skal brukes i konkrete prosjekter i syv land over en fem års periode. Artistlista er ikke klar ennå, men det jeg vet er at Det Norske Blåseensemble også i år stiller opp med en egen avdeling på konserten. Maria Mohn fra Fredrikstad har også gitt tilsagn om at hun kommer og bidrar. Hvert år gis også talentfulle barn og unge fra Halden mulighet til å prøve seg på scenen i storstua. Det søkes om fri benyttelse av Brygga kultursal. Eksakt beløp på hva dette vil koste vites ikke, men for 2013 var beløpet ca kr.

47 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Liv Dato: :43:35 Til: postmottak Tittel: 2014 Søknad KULTURMIDLER kulturvandringer Vedlagt følger søknad om kulturmidler 2014 for KulTURvandringer Med vennlig hilsen Halden Turist Liv Lindskog Turistsjef Tel Mob

48 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Liv Dato: :39:30 Til: postmottak Tittel: Søknad kulturmidler Julemarked Fredriksten festning Hei Vedlagt følger søknad om kulturmidler 2014 til Julemarked på Fredriksten festning Med vennlig hilsen Halden Turist Liv Lindskog Turistsjef Tel Mob

49 Til IIiidI1 kominune P p;ibok,-; 150 Whh1:111-ien ZISTC KuNS-NCRSEN 7ER Fredrikstad, SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2014 TIL ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Østfold kunstnersenter (ØKS) søker med dette om et driftstilskudd på kr. io.000,- for driftsåret Vi viser til vedlagte Strategiske plan for rullering 2013, Handlingsplan for 2013 og Årsmelding for ØKS for Som dere kan lese av disse dokumentene, og tidligere dokumenter vi har sendt dere, har vi hatt en betydelig vekst i virksomhetens oppgaver og besøk de siste årene. Men vi har fortsatt en bemanning på kun 2,2 årsverk, noe som gjør at oppgaver og ressurser ikke står i forhold til hverandre. Vi har derfor søkt vertskommunen Fredrikstad og Østfold fylkeskommune om en betydelig økning i tilskuddet fra Nærmere bestemt en økning på kr fra hver slik at kan øke bemanningen med en stilling. Vi søker ikke om en tilsvarende prosentuell økning fra de øvrige kommunene i Østfold, da vi vet at det er urealistisk å forvente en slik økning. Vi er imidlertid helt avhengig av driftstilskudd fra dere for videre positiv drift, og som kjent har vi hele fylke som vårt virkefelt. Vi stiller gjerne opp på møter hos dere for å formidler hva vi kan tilby av tjenester. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover, og en velvillig behandling av søknaden. Med vennkhilsen JUUL- TrineEriksen ledcr OK Vc11,:gg:Arriic1Ui, 2(1,12 StrUtCglplunI01" Handlingpkin tor 2013 er 5 ',3C5 Erri ccd o2 ne: -dnds,:nd,n" =3,7", ;1--27'332

50 11' r N..1773q Korpsforeningen i Halden v/wenche Gaulin Hovsveien Halden Halden Til Halden kommune V/ LiseAntonsen Halden Søknad om kulturmidler. Korpsforeningeni Halden vil for 3. året på rad arrangere korpskonserteri Halden sentrum. Alle Haldensmusikkorps 2 skolekorpsog 5 voksenkorps- stiller opp. I tillegg ønsker Rakkestadskolekorpså få delta sammen med oss,og det synesvi selvfølgeliger veldig hyggelig. Konserteneblir arrangert tirsdag4.mars, onsdag5.mars og tirsdag 11.mars. Alle konsertene spillespå Salen. I denne forbindelse søkervi Halden kommune om støtte på kr ,-. Dette skaldekke utgifter til leie av konsertlokale3 kvelder plussannonsekostnader. Dissekonsertene har vært meget populære, og det har vært mange tilhører og god stemning. Vi håper på et positivt svarfra Halden kommune i denne saken. For korpsforeningen Wenche Gaulin. TistadalensMusikforening, Halden Janitsjar,Blåsekompaniet,Idd skolemusikk,halden Skolemusikk,Frelsesarmeenshornmusikki Tistedal og Salen Hornorkester.

51 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/351650_fix.html Page 1 of Fra: Bjørn S. Dato: :06:29 Til: postmottak Tittel: Søknad kultur og idrett Se vedlagt søknad i PDF fra Sprell Levende søndagsskolen på tirsdager. Med vennlig hilsen Bjørn S. Olsen Kristi menighet, Betel Mob

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480)

Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Søknad til midler Kulturprosjekt (KF-480) Referansenummer: 2TS7NN Registrert dato: 13.11.2017 17:28:58 Vedlegg: Festningsspillet 3.jpg Festningsspillet 2.jpg festningsspillet 1.jpg Innledning Kommunen

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

#58916 Bergen Spillfestival 2016

#58916 Bergen Spillfestival 2016 #58916 Bergen Spillfestival 2016 SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 58916 Innsendtav n Arild Breistein Sist oppdatert 26.03.2016 Utlysning Profesjonelle kunst- og kulturtiltak -Ymse kulturtiltak (tomt for midler

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte

Søknad om prosjektstøtte Søknad om prosjektstøtte Søknaden sendes til: Kolsås Klatreklubb v/styret E-post: post@kolsaas.no Retningslinjer for Kolsås Klatreklubbs stipendordning Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.01.2011 Saknr. 10/7309-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet. Retningslinjer for tilskuddsordningen Tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/3112-1 29.05.2017 Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 07.06.2017

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009!

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Telemark Museums oppgave er å ta vare på og forvalte Telemarks kultur og historie. Vi ønsker å formidle dette slik

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Søknadsfrist 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur og folkehelse, Svend Foyns

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005704 Innsendt 05.05.2015 16:55:16 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer