Halden kommune. Notat. Kultur og idrett. Søknader om kulturstøtte Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Notat. Kultur og idrett. Søknader om kulturstøtte 2014. Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt."

Transkript

1 Halden kommune Kultur og idrett Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2013/ Liv Randi Dahl Søknader om kulturstøtte 2014 Oversender søknadene for kultumidler 2014 som etterspurt.

2 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (oppdat. jan 2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller 1. Informasjon om søker: Søkers navn (organisasjon, HalloVenn, Pinsemenigheten Salen gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Bjørn S. Olsen ansvarlig person: Telefoner: Tlf. Mobil: Tlf.arbeid privat: Adresse: Grimsrødhøgda 72 Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: 1791 Tistedal https://www.facebook.com/hallovennhalden Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: x Annet: 3. Kategori: 1

3 Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: x 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Barnefestival som et alternativ til Halloween. Arrangementet samler 500 barn og 250 voksne i Remmenhallen hver 31. okt. og arrangeres som et samarbeid mellom alle menigheter og kirker i byen. Målgruppe: barn i alder 3-13 år 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 31. okt 2014 Sted: _Remmenhallen 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: ,- Søknadssum: _20.000,- 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: x x 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Sted_Halden / Dato _ 2014 Signatur: 2

4 Beskrivelse av HalloVenn Halden HalloVenn i Halden er etter hvert blitt et innarbeidet begrep. I 2014 er det 6 gang HalloVenn blir arrangert på Halloween. HalloVenn er et arrangement initiert av Felleskomiteen i Halden, som er en tverrkirkelig samarbeidsorgan. Sammen om arrangementet står ca. 10 frikirker og organisasjoner, samt Den Norske Kirke. Arrangementet sitt motto er: ««Sammen gjør vi Norge til et bedre sted å leve!» Arrangementet profileres ikke som et kristent arrangement, men bygger på nestekjærlighetsbudet: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Alle som sitter i arrangementskomiteen og de ca. 100 medarbeidere til gjennomføringen av arrangementet gjør dette på frivillig basis. Målgruppen for arrangementet er barnefamilier med barn mellom 3 og 13 år. I 2013 samlet arrangementet ca. 500 barn og 250 foreldre i Remmenhallen. Remmenhallen er for anledningen gjort om til en stor innendørs aktivitetspark, hvor de må kan boltre seg i 20 forskjellige aktiviteter. For hver gjennomført aktivitet får de utdelt godteri. Innimellom kjøres det underholdning fra scenen. Det er ønskelig at barna som deltar på arrangementet kommer utkledd, men kostymene skal ikke fremstå som skremmende. (blod, djevelmasker etc. er ikke ønskelig) HalloVenn er et nasjonalt arrangement som i 2013 ble arrangert på 69 forskjellige steder.

5 Budsjett HalloVenn 2014 Utgfter Inntekter Balanse Sponsor støtte lokale bedrifter Støtte Halden kommune Bilettinntekter Salgsinntekter Annonse/PR Utgifter kafe Godteri Forsikring Innleie aktiviteter Leie Remmenhallen, lyd og lys Avg. HalloVenn nasjonalt Diverse uforusett Totalt

6 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (oppdat. jan 2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller 1. Informasjon om søker: Søkers navn (organisasjon, Tonehjulet Kräftpest gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Christer Jensen ansvarlig person: Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Tlf.arbeid Adresse: Violgata 8 Postnummer- og sted: 1776 Halden E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: x 3. Kategori: 1

7 Musikk: x Litteratur: Scenekunst: Annet: x 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Søknad om støtte til 13 prosjekter i Innspillinger og utgivelser av musikk, konserter/ festivaler samt oppstart av et visuelt verksted. 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 2014 Sted: Halden (i hovedsak) 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: ,- Søknadssum: ,- 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 1. Info om foreningen Tonehjulet Kräftpest x x 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

8 Sted Halden_ / Dato _01/02_ 2014 Signatur: _Christer Jensen Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. a) Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. b) Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. c) Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. d) Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: a) Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m b) Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: a) lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. b) Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: a) Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter b) skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. a) Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. 3

9 b) Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. c) Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er grønt ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. a) Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. b) Tiltak for barn og unge prioriteres. c) Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. a) For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. b) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. a) Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se b) Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. c) Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. d) For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. e) Arrangementet skal meldes inn til Hav skjer på og Østfold kulturnett sine sider. f) Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

10 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (o dm ja.2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsenii.halden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller postmottakhalden.kommune.no Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Eirik Haug Stømner gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Eirik Haug Stømner ansvarlig person: Telefoner: Tlf. privat: Adresse: Frydenbergveien 54 Postnummer- og sted: 0575 Oslo E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Mobil: Tlf.arbeid Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: D X Kunstnerisk produksjon: LI Festival: 1=1 Annet: LI Kategori: 1

11 Musikk: Scenekunst: Litteratur: Annet: 1=1 LI 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Konsert for to flygeler. Undertegnede og medstudent på Norges Musikkhøgskole, Sivert Blindheim ønsker å gjennomføre solokonsert på Brygga kultursal våren Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Slutten av april 2015 Sted: Brygga kultursal Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: x1=1 Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: Det legges ved oversikt over kostnader. Kostnadsoverslaget er gjort fra Brygga kultursal i forbindelse med at konserten var planlagt for inneværende år. Da den ikke lot seg finansiere, er planene utsatt et år. Mulige inntekter avhenger av publikunisinteressen, og er vanskelig å beregne. Det vil i tillegg bli søkt om midler fra Sparebankstiftelsen. LI 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

12 L'<1( Sted/ Dato2( Signatur: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15.januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring 3

13 - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. c) Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se \ \.kulturkode.no/home/?kulturkode) Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på v v NN isithalden.comog Østfold kulturnett sine sider. 0 Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

14 Prosjektbeskrivelse for konsert våren Jeg ønsker å gjennomføre konsert på Brygga kultursal våren Grunnen til at det søkes om økonomisk støtte allerede nå, er at programmet som er valgt ut krever en lang innøvingsperiode. Innøving av repertoar vil ikke bli gjort dersom konserten ikke får nødvendig økonomisk støtte. Jeg er student på Norges Musikkhøgskole, linje for utøvende piano. Jeg fikk min første pianoundervisning hos Elisabeth Giske i Halden. Siden har jeg gått på musikklinje på Greåker videregående skole, og på Foss videregående skole i Oslo. Jeg går nå andre året på bachelor hvor jeg studerer hos professor Einar Henning Smebye. Jeg har spilt på flere konserter i Halden, blant annet med Det Norske Blåseensemble. I 2009 mottok jeg Halden Arbeiderblads sang- og musikkpris. Selv om jeg nå er bosatt i Oslo, er det viktig for meg å holde kontakten med mitt opprinnelige lokalmiljø, og jeg vil gjerne bidra kulturelt i det miljøet som har støttet meg og bidratt til at jeg i dag har håp om å kunne gjøre pianospillingen til en levevei. Jeg håper derfor denne konserten kan bli en realitet. Min medspiller på konserten, er medstudent Sivert Blindheim fra Ålesund. (Se presentasjon lenger ned i prosjektbeskrivelsen) Hovedverket på konserten vil være Stravinskijs «Vårofferet» i et arrangement for to klaver. Starten på 1900-tallet markerte et signifikant skille i kunsthistorien. Det romantiske idealet, med runde kanter og glorifisering av naturen, ble byttet ut med en mer kantete og brutal kunst. Sigmund Freud lanserte sine kontroversielle teorier om menneskets indre sjeleliv, Edvard Munch malte bilder med mennesket i fokus, og da særlig dets sårbarhet og tabubelagte natur. Skjønnheten ble byttet ut med virkeligheten. Da «Vårofferet» hadde premiere i Paris i 1913 hadde publikum aldri hørt maken. De krasse dissonansene, brutale harmoniene og den suggererende, skeive rytmikken, samt det svært så hedenske innholdet, skapte skandale. Etter sigende ble det kastet tomater på utøverne. Allikevel ble verket på mange måter et uunngåelig skritt inni fremtiden, og det har influert nær sagt alle komponister etter Stravinskij. En kan si at det er et av de enkeltstående verkene som i musikkhistorisk sammenheng har vært mest revolusjonært. I tillegg til «Vårofferet» vil konserten bestå av flere pianostykker for to pianister og to flygler. Repertoaret er i skrivende stund ikke endelig. Vi ønsker å bruke Brygga kultursal, selv om produksjonen kan oppfattes som «smal» og for spesielt interesserte. Vi vet at stolradene kan fjernes, og vi har sett på muligheten for at flyglene blir plassert midt på gulvet i salen med publikum rundt. Vi tror dette kan gi en fin ramme for konserten. Sivert Blindheim (f. 1993) Han er født og oppvokst i Ålesund og går andre året på Norges Musikkhøgskole der han studerer med professor Einar Smebye.

15 Sivert Blindheim begynte å spille piano som åtteåring hos Finn Pedersen og fortsatte med det frem til videregående da Siri Hummelsund tok over. De to siste årene der gikk han på talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved NTNU med Jørgen Larsen som lærer. Han fordypet seg i Messiaens fargerike musikk; med blant annet Håkon Austbø, og den wienerklassiske musikken. I år skal han blant annet være solist i Griegs a-mollkonsert med Alesund symfoniorkester. Han har tidligere også spilt Beethovens andre pianokonsert med samme orkester.

16 BRYGGA - KULTURSAL Eirik Stømner Hei! Her er oversikt over kostnader for konserten den 27. april 2014 Kalkyle Stømner/Vårofferet 27. april 2014 Bruk av salink lysteknikk og dagl ige utgifter ,00 Lystekniker 3 650,00 innleid Foajebetjening/crew 4 000,00 Hospitality 500,00 Markedsføring 4 000,00 Arrangøravgift billetter (per billett kr. 5,- x eks ,00 Stemming flygel 2 000,00 Flygelleie og transport ,00 Blomsterdekorasjon/pynt 1 000,00 Totalt ,00 I tillegg, ti I overnevnte priser ti Ikommer 10% av brutto billettsalg, fra første solgte billett. Med vennlig hilsen Martin Gundersen Leder Brygga kultursal Brygga kultursal I Tollbugata Halden I Postboks Halden Mobil BRYGGA I I KULTURSAI

17 14k SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppda an.) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1.februar2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Halden historiske Samlinger gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Gro Kraft ; avdelingsdirektør Svein Norheim;prosjektansvarlig Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Adresse: Rød Herregård: Herregårdsveien 10, Tlf.arbeid Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: 1771 Halden svenorgostfoldmuseene.no Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: LI Kunstnerisk produksjon: Festival: fl Annet: Kategori: 1

18 Musikk: 1E1 Litteratur: E Scenekunst: 1:1 Annet: EX Museum 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Utstilling vedrørende grunnlovsjubileet Museet får langtidsdeponert fem av de fanene som de svenske styrkene tok med høsten museet ønsker en god formidling der fanene settes inn i en historisk sammenheng. Dessuten ønskes å trekke fram viktige hendelser i Halden dette begivenhetsrike året. Viktig er også beleiringen og bombardementet av festningen og byen og som igjen førte til ødeleggelser av brann av bygninger i byen. Det er ønskelig å presentere en del av materialet digitalt legge til rette for at barn og unge skal ha større mulighet til å ta del i hendelsene i 1814 og konsekvensene av disse. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: _Utstillingen formes i disse dager fram til åpningen 14. mai. Fanene leveres fra Armemuseum i Stockholm siste del av april. Sted: Krigshistorisk Museum; Østre kurtine, FREDRIKSTEN FESTNING Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: _ Søknadssum: _ Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: 13X Budsjett med alle utgifter og inntekter: 13X Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

19 Sted Halden / Dato 26.januar 2014 Signatur: _Svein Norheim_ Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statl ige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. 3

20 Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som far støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. 0 Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. g) Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

21 ØSTFOLD MUSEENE Halden historiske Samlinger Søknad Halden kommune 2014 Vedlegg I (av 2) 1814 helt på grensen. Fredrikshald og Fredriksten under revolusjonen 1814 Fredrikshald, Fredriksten og Rød Herregård spilte betydelige roller i dramaet og krigen grenseområdet sommeren Halden historiske Samlinger (HhS) ønsker å formidle en helt usedvanlig og spennende lokalhistorie av nasjonal og nordisk interesse. Utstilling i Festningsmuseene, Fredriksten om hendelsene 1814 i Halden og på festningen. Sentralt i utstillingen vil være fem vakre silkefaner som ble fjernet av de svenske okkupasjonsstyrkene fra Fredriksten festning høsten 1814, og som HhS har forhandlet fram et langvarig deponi fra Arrn&riuseum, Sverige. Utstillingen skal sette i relieff i lys av 2014: demokratiutvikling, krig-fred, frihet-union. MÅLGRUPPE: Med det nasjonale fokus på grunnlovens betydning for norsk demokratiutvikling, vil krigshandlingene og diplomatiet Østfold-regionen være en viktig perspektiv- og kunnskapsutvidelse av hva vi tror vi vet om året Målgruppen er unge, barn og voksne fra hele østlandsregionen og sør-vest Sverige, fagmiljøer og historieinteresserte. Tilrettelagt program for barn og unge (skoleverket) i Østfoldregionen utvikles. Tiltak mot media og presse for å skape oppmerksomhet om Østfolds til dels glemte historie konsentrert rundt fane-utstillingen. MÅL: Formidle og øke kunnskapen om demokratiets utvikling i Norge. Skape innsikt i krigens virkninger og det politiske og diplomatiske maktspillet mellom makt og demokrati. Få kunnskap om at et folk har muligheten til å endre historiens gang, å forme sin egen framtid «carpe diem». UTSTILLING: «Frykt og ære - Fredrikshald 1814» Fredriksten festning var det eneste stedet der nordmennene klarte å stå i mot det svenske krigstoget sommer og høst Byen og festningen ble utsatt for en to ukers beleiring og bombardement første halvdel av august. Da Mossekonvensjonen var et faktum, ble Fredrikstens porter åpnet for de svenske troppene.

22 Gjennom ulike formidlingsmetoder skal historien om 1814 bli en gripende og spennende presentasjon av lokalsamfunnets dilemmaer i spenningsfeltet mellom frihet og demokrati, krig og union. Utstillingen skal også være interaktiv gjennom bruk av digitaliserte løsninger ved å framstille hendelser i en dialog med brukeren. Utviklingen settes i relieff! I nært samarbeid med Arm&nuseum i Stockholm blir det langtidsutlån av fem norske faner som ble tatt fra Fredriksten festning i Disse unike Fredriksten-fanene vil stå helt sentralt i utstillingen, men i tillegg vil også andre gjenstander knyttet til 1814 vises. ÅRET 1814: Haldens (og Norges) situasjon året 1814 var preget av en optimisme og en utvikling mot demokrati. Valgte representanter til Eidsvoll der riksforsamlingen handlet helt i strid med Kielfredens avtaler. Den norske revolusjonen var et faktum: 17. mai og grunnloven. LOKALSAMFUNNET: DEMOKRATI KRIG - UNION: Hvem var haldenserne i 1814? Hvem fikk velge? Hvem styrte byen og distriktene under året, og mens krigstrusselen hang over byen og festningen? Og hvordan opptrådte haldenserne når krigen først kom? Hvem var de haldenserne som avla ed til Carl Johan? Haldensernes holdning til Carl Johan feiringen av 4. november en epilog. KRIGEN OG SOLDATENE: Hvem var soldatene på Fredriksten året 1814? Og under hvilke forhold levde de høsten 1814? Krigens utvikling i Halden og Østfold: beleiring, parlamentærer, desertering, våpenhvile og utmarsj. FANER: De svenske myndighetene var svært opptatt av å få beslaglagt viktige symboler for sin «erobring» av Fredriksten. I Mossekonvensjonen ble det understreket at det ikke skulle tas krigsbytte da det ikke dreide seg om en erobring av Fredriksten. Allikevel ble festningsflagget og diverse norske faner og utstyr samlet sammen og fraktet til Stockholm. Det samme ble gjort med gamle faner og utstyr fra tidligere kriger som Norge hadde erobret fra Sverige og som ble oppbevart på Fredriksten. Faner som symbol før og nå! Festningsflagget fra 1814 ble levert tilbake fra Sverige i 1962 og befinner seg i dag i HhS' forvaltning. Dette nær 12 m lange og 4,5 m brede klenodiet inngår i utstillingen. PUBLIKASJON: HhS har som mål å produsere en kortfattet «historiebok» om hendelsene på Fredriksten festning og Fredrikshald i rettet mot et bredt publikum og være nyttig for skoleverket. Det er ønskelig å utvikle et formidlingsopplegge spesieltfor barn og unge der det settes fokus på de lokale/regionale hendelsene med de nasjonale begivenhetene som bakgrunn. Museene på Fredrikstenfestning har ca besøkende barn og ca besøkende voksnei løpet av sesongen.

23 ØSTFOLD MUSEENE Halden historiske Samlinger Søknad Halden kommune 2014 Vedlegg 2 (av 2) Fanemontre Faneutstillingen; utlån fra Armåmuseum Stockholm Konservering av faner Utstillingsproduksjon: Bilder og tekst. Renovering lokale Arkivkopier, bilderettigheter. Litteratur Utstillingsarkitekt Digitalt utstyr i utstillingen Digital formidling - utvikling Klimastyring og Led-belysning (krav utlån faner) Andre uforutsette utgifter Publikasjon Politikk, krig og diplomati i Halden og østfold Fredriksten festnings venner Nasjonale festningsverk østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger; egeninnsats, kontant Halden kommune (søknad) Diverse fonds Norsk kulturråd (søknad)

24 k?p14 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppda, ja.2014) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsenghalden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Foreningen Økomuseum Grenseland Svein Norheim Tlf. privat: Festningsstredet Halden sveinorghalden.net Mobil: Tlf.arbeid Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: LI Kunstnerisk produksjon: LI Festival: LI Annet: El X Kulturvern 1

25 Kategori: Musikk: CI Litteratur: 1:1 Scenekunst: El Annet: EX Bokproduksjon kulturminner Kort beskrivelse av tiltaket: Prosjekt «Stenindustrien grenseland en natur- og kulturreise». Økomuseum Grenseland ønsker å arbeide med utgivelse av en turguide for grenseområde med tema "Steinindustri grenseland en natur- og kulturreise» - om stenindustri i Østfold- Bohuslån-Dalsland der geologien og bruken av stein er tema. Målet er at publikasjonen skal bli en omviser til severdige geologiske og stenindustrielle forekomster i grenseregionen. Utgivelsen ønskes ferdigstilt i Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Sted: Halden Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 13X CIX 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd., Sted Halden / Dato 26. januar 2014 Signatur: Svein Norheim_ I I G7'LCAA.N) 2

26 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (revidert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 3

27 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider.

28 ØKOMUSEUMGRENSELANDE Vedlegg Søknad Halden kommune 2014 Prosjekt «Stenindustrien grenseland en natur- og kulturreise» Grenseregionen Østfold-Bohuslän-Dalsland har en rik historie innenfor stenindustri: granitt, skifer, kleber m.m. Foreningen Økomuseum Grenseland er en organisasjon som arbeider på tvers av riksgrensa med styrerepresentasjon fra to svenske og en norsk kommune. Foreningens formål er å forvalte 26 besøksmål og ca. 100 informasjonsskilt i grenseområde. Dessuten skal vi utvikle nye besøksmål og formidle disse. Besøksmålene har en felles norsk-svensk historie. Foreningen har tidligere utgitt to publikasjoner: * Småveienes kulturminner - guide til besøksmålene (2007) * En kulturminneseilas på Ringdalsfjorden og Iddefjorden (2012) Dessuten har vi bidratt finansielt til to andre publikasjoner: "Granit" "En förbannad historia. Berby og krigen 1808". Økomuseum Grenseland ønsker nå å arbeide med utgivelse av en turguide for grenseområde med tema "Steinindustri grenseland en natur- og kulturreise» - om stenindustri i Østfold-Bohuslän-Dalsland der geologien og bruken av stein er tema. Det ønskes også at publikasjonen skal bli en omviser til severdige geologiske og stenindustrielle forekomster i grenseregionen. Utgivelsen ønskes ferdigstilt i Halden Svein Norheim Leder Foreningen Økomuseum Grenseland Foreningen Økomuseum Grenseland/Fdreningen Ekomuseum Grånsland Svein Norheim, Festningsstredet 4, NO-1767 Halden. Telefon (mobil)/ (arbeid). E-post: Bankgiro: Sparbanken Tanum: Halden Sparebank 1:

29 ØKOMUSEUMGREWLAND EKOM Søknad Sparebankstiftelsen Halden - budsjett. Prosjekt: Publikasjonen «Stenindustrien natur- og kulturreise» i grenseland en Kostnader: Formgivning og trykking kr Reiseutgifter grenseregionen kr Kjøp av bilderettigheter kr Kjøp av tjenester kr Kr Finansiering: Egne midler kr Egeninnsats kr Søknader diverse fonds kr Grensekomiteen søknad kr Halden kommune kr Kr Foreningen Økomuseum Grenseland/Foreningen Ekomuseum Grånsland 1 Svein Norheim, Festningsstredet 4, NO-1767 Halden. Telefon (mobil)/ (arbeid). E-post: Bankgiro: Sparbanken Tanum: Halden Sparebank 1:

30 1t4N.n14 /3/773, SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV kulturmidler TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL (Ji NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsen(d,halden.kommune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, Fortidsminneforeningen avd. Østfold gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / Thor Haugsten; leder ansvarlig person: Svein Norheim; prosjektleder Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Adresse: Kassernegata 47 Tlf.arbeid Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Bankkonto: 1632 Gamle Fredrikstad https://nb-no.facebook.com/fmfostfold Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: El Kunstnerisk produksjon: LI Festival: 1:3 Annet: EX Kulturvern 1

31 Kategori: Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: ox Bokprosjekt Kort beskrivelse av tiltaket: Bidra til større bevissthet om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. Skape interesse for kulturminner og naturhistorie som kan bidra til økt bruk av vassdraget i rekreasjonsøyemed. Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie med hovedvekt på kulturminner skal være en historiebok og en inspirasjonskilde til gode turer langs dette vassdraget som i den seinere tid er blitt utpekt som et regionalparkområde. Dette innebærer en høynet status for dette vassdraget og Haldenkanalen som nærmest var glømt i nasjonal sammenheng. Forfatterne er eksperter innen ulike fagområder - noe som er med på å øke publikasjonens bruksverdi. Fokus legges på pedagogisk framstilling som kan bidra til økt lyst til bruk av vassdraget med omgivelser. Mange ønsker klare mål med sine turer i landskapet. Opplevelser knyttet til kulturminner og naturhistorie gir økt kvalitet ved turopplevelsen og vil anspore til økt bruk av området og økt aktivitet - som igjen er helsefremmende. Gode opplevelser gir god helse. Gode kunnskaper gir økt turglede. Gode kultur- og naturopplevelser gir god helse, bedre velvære og trygghet. Fortidsminneforeningen (frivillig organisasjon) står bak produksjonen. Arbeidet blir i stor grad utført som frivillig innsats. Noen eksterne forfattere leies inn på visse spesialområder. Til en viss grad vil det måtte kjøpes inn bilderettigheter. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Sted: Halden Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: _

32 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 4:1\k/14 // Sted_Halden_ / Dato _26. januar_ 2014 Signatur: Svein Norheim_ Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål (reiclert mars 2012) Hovedsøknadsfrist 15. januar for større tiltak, ellers løpende søknadsfrist. 1. Formål med tilskuddsordningen. Støtte initiativ tatt av barn- og unge for å bidra til deres deltakelse i kulturliv- og opplevelser. Støtte produksjoner som planlegges, utvikles og gjennomføres i Halden innenfor musikk, scenekunst, kunst og kulturminnearbeid. Gi innbyggerne et variert kunst- og kulturtilbud. Markedsføre Halden som levende kulturby. 2. Det kan søkes tilskudd til: Små og store kulturarrangementer, festivaler, konserter, forestillinger, utstillinger m.m Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid. Amatøroppsetninger vil bli prioritert, men kommersielle arrangementer kan få støtte ved særskilt vurdering. 3

33 3. Hvem kan søke tilskudd: lokale organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører som ikke er lokalt baserte kan også søke når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i Halden kommune. 4. Hvem kan ikke søke tilskudd: Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter skoler og barnehager 5. Søknadsfrister: a) Det er hovedsøknadsfrist for større arrangementer og prosjekter 15. januar. Ellers behandles søknader fortløpende. 6. Krav til søknad. Gjeldende søknadsskjema skal benyttes, og alle obligatoriske felt skal være utfylt. Vedlegg til utfylt søknadsskjema: - beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til og plan for gjennomføring - budsjett i balanse som viser alle utgifter og en plan for finansiering. Halden kommune oppfordrer til søker at arrangementet er "grønt" ( bl.a. miljøvennlige rekvisitter, resirkulert papir i plakater og annet trykt materiell etc.) 7. Saksbehandling. Søknader med søknadsbeløp over kr ,- skal behandles politisk. Tiltak for barn og unge prioriteres. Avslag på søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 8. Utbetaling av tilskudd. For tilskudd over kr ,- utbetales 50% av innvilget tilskudd ved prosjektoppstart og de resterende 50% utbetales når tiltaket er gjennomført og rapport foreligger. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge revisorattestert regnskap. 9. Krav til mottaker av tilskudd. Alle arrangører som får støtte av Halden kommune må gi rabatt for kulturkortet Kode og studenter. (Se Påse at tiltaket gjennomføres i henhold til planen. Ved vesentlige endringer i planen skal kommunens saksbehandler informeres. Prosjektet må ha god økonomistyring og følge god regnskapsskikk og drives i henhold tilgjeldende lovverk, herunder opphavsrettslig forhold og forhold knyttet til skatt og avgifter. For tilskudd over kr ,- skal det foreligge rapport og regnskap for tiltaket senest 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Arrangementet skal meldes inn til "Hav skjer" på og Østfold kulturnett sine sider. Ved større arrangementer skal Halden kommune få tildelt reklameplass. Halden kommunes logo skal inkluderes på alt trykt materiell og nettsider. 4

34 Fortidsminneforeningen AVDELING ØSTFOLD Prosjektbeskrivelse Generelt om prosjektet - bokprosjekt Navn på prosjektet: Haldenvassdragets natur- og kulturminner. Historisk bok om natur- og kulturminner langs vassdraget. Holdningsskapende arbeid. Målgruppe: Ungdom / Voksne / Eldre / Familier Nytte av prosjektet? Befolkningen generelt Overordnet beskrivelse av prosjektet Hvorfor dette prosjektet? Bidra til større bevissthet om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie. Skape interesse for kulturminner og naturhistorie som kan bidra til økt bruk av vassdraget i rekreasjonsøyemed. Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturhistorie med hovedvekt på kulturminner skal være en historiebok og en inspirasjonskilde til gode turer langs dette vassdraget som i den seinere tid er blitt utpekt som et regionalparkområde. Dette innebærer en høynet status for dette vassdraget og Haldenkanalen som nærmest var glømt i nasjonal sammenheng. Forfatterne er eksperter innen ulike fagområder - noe som er med på å øke publikasjonens bruksverdi. Fokus legges på pedagogisk framstilling som kan bidra til økt lyst til bruk av vassdraget med omgivelser. Mange ønsker klare mål med sine turer i landskapet. Opplevelser knyttet til kulturminner og naturhistorie gir økt kvalitet ved turopplevelsen og vil anspore til økt bruk av området og økt aktivitet - som igjen er helsefremmende. Gode opplevelser gir god helse. Gode kunnskaper gir økt turglede. Gode kultur- og naturopplevelser gir god helse, bedre velvære og trygghet. Fortidsminneforeningen (frivillig organisasjon) står bak produksjonen. Arbeidet blir i stor grad utført som frivillig innsats. Noen eksterne forfattere leies inn på visse spesialområder. Til en viss grad vil det måtte kjøpes inn bilderettigheter. Bakgrunn for prosjektet Haldenvassdraget er et ca. 12 mils langt vassdragssystem i den østlige del av eistfold. Vassdraget består av fem store sjøer (Femsjøen, Aspern,

35 Aremarksjøen, Øymarksjøen og Rødenessjøen) med korte elvestrekninger i mellom. Dessuten er det Norges eldste kanalsystem som ble bygget ut i perioden av den legendariske Engebret Soot ( ). Det første kanalsystemet ble bygd i Otteid I 1837 ble det bygget en vanndrevet kjerrat og i 1854 ble det installert en dampmaskin som trakk tømmer på vogner mellom Stora Lee og Haldenvassdraget. I 1849 ble Soot-kanalen åpnet mellom Skjervangen og Setten og tok tømmer over fra Hedmark fylke gjennom Akershus til Østfold og Haldenvassdraget over vannskillet! Et 11 km langt system med 16 sluser, system for varping, hestebane og fløting. Det store kanalsystemet i selve Halden vassdraget ble bygget ut i åra med sluseanlegg i Brekke, Krappeto, Strømsfoss og Ørje. I 1924 ble Brekke demmet opp for ny kraftstasjon til Halden. Krappeto og det opprinnelig sluseanlegget på Brekke ble demmet ned og nytt sluseanlegg bygget på Brekke (26, 7 meters løftehøyde og 4 store sluser). Parallelt med kanaliseringen ble vassdraget utstyrt med dampdrevne slepebåter som først og fremst skulle trekke tømmer over de store sjøene, men båtene ble også brukt til passasjer- og godstrafikk. Vassdraget har først og fremst sin historie knyttet til skogsdrift og tømmerfløting en historie som går tilbake til 1200-tallet. Men historiens vingeslag har også satt spor etter seg i forhistorisk tid med gravrøyser, bygdeborger og boplasser. I nyere tid er krigshistorien markant. Haldenvassdraget var Norges østligste og viktigste forsvarslinje mot "arvefienden" Sverige. Nesten uansett hvilken krig vi omtaler er det denne delen av Østfold som måtte motstå eller tåle de første angrepene. Nyere historie er preget av industriutvikling særlig i Tistedalen og på Ørje. Naturhistorien er preget av de store sjøene og nedbørsområdet strekkes seg fra havets nivå til ca. 400 meter over havet. Fjellgrunnen er i hovedsak gneis av ulike typer, men det finnes noen mer lokale varianter. Bl.a. kan nevnes av det mot vest er en stedvis kalkholdig bergart amfibolitt og i øst forekommer kleber (som har vært utnyttet fra forhistorisk tid og fram til vår tid). Geologien gir grunnlaget for plantelivet som følger variasjonen som følge bl.a. av de kvartærgeologiske forholdene. I hovedsak er berggrunnen næringsfattig. Da vassdraget strekket seg fra Havet (Iddefjorden) til innlandet får vi også klimatiske variasjoner med betydning for plantelivet. I Tistedalen har vi Østfolds største edelløvskog, men vi lengst i nord får innslag av nordlige og alpine arter. Dyrelivet er de siste åra blitt mer variert med mer eller mindre stabile revirer av ulv, beveren har etablert seg i store områder, streifbjørn forekommer, villsvin er nå etablert i Aremark og deler av Halden.

36 4. Hovedforfatter av bokprosjektet Grete Brustad Nilsen; historiker, tidligere kultursjef i Marker, nå pensjonist. En av initiativtakerne til Haldenvassdragets Kanalmuseum. Aktiv i ulike frivillige organisasjoner bl.a. i styret i Fortidsminneforeningen avd. Østfold i mange år.. Svein Norheim; kulturhistoriker, konservator ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Aktiv i ulike frivillige organisasjoner bl.a. Fortidsminneforeningen avd. Østfold der han har vært leder gjennom 19 år. Engasjerte forfattere vil være eksperter på sine fagområder spesielt innen naturhistoriske emner.

37 Fortidsminneforeningen AVDELIN C OSTFOL D Budsjett Publikasjon om Haldenvassdragets natur- og kulturminner KOSTNADER: Produksjonsutgifter: Trykk, innbinding av 1500 eksemplarer Utforming, setting og grafisk ferdigstilling til trykk Innkjøp og bearbeidelse av bilder Totalt utgifter til produksjon. Eks. mva Andre utgifter: Annonsering/reklame for boka, reklamefolder Distribusjon av boka, frakt, porto Forfatterhonorar (eksterne forfattere) Totalt andre utgifter. Eks. mva Samlede utgifter til en rikt illustrert bok ca. 256 sider i f.eks. format 23x28 cm FINANSIERING: Egne midler Tilskudd kommunene langs Haldenvassdraget (søknader) Halden kommune Tilskudd diverse fond (søknader)

38 Fortidsminneforeningen AVDELING OSTFOLD Søknad bokprosjekt: Haldenvassdragets natur- og kulturminner. Framdriftsplan Januar 2014 januar 2015: Innsamling av materiale og manusskriving Februar 2015 april 2015: Redigering, formgivning Mai juni 2015: Trykking Lansering: Medio juni 2015

39 jan.2014t' SØKNADSSICIEMAFOR TILDELINGAV KULTURMIDLER TIL KUNST- OG KULTURFORMÅL NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fylles ut. Kontaktperson: Stein.Wilhelmsen a halden.kornmune.no Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller postmottak'((,halden.kommune.no Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Kornsjø og Omegns velforening Berit Olsen Tlf. privat: Granom, Bokerød 1796 KORNSJØ Mobil: Tlf.arbeid Organisasjonsnummer: Bankkonto: (Berg Sparebank) Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: JS:( Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: Kategori: 1

40 Musikk: Litteratur: Scenekunst: Annet: 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Kornsjø og Omegns velforening står for arrangement med boder, utstillinger,band,parkering o.l. Se eget vedlegg Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 31.mal og 1.juni 2014 Sted: Kornsjø Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: kr Søknadssum: kr Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Sted Kornsjø / Dato 25/ Signatur: t h->;\a- (*SeN 2

41 Vedlegg 1 Søknad om støtte til arrangement i regi av Kornsjø og Omegns velforening. Fullstendig beskrivelse av arrangementet: I forbindelse med at Ida Amatørteaterlag setter opp familiemusikalen «Lilletrollet» av Tor Åge Bringsværd på Kornsjø, ønsker velforeningen å stå for arrangementet rundt. Det vil bli boder, hestekjøring, leker for barna, omvisning på Kornsjø og vi vil forhåpentligvis få til at toget stopper for av og påstigning på vår historiske togstasjon. Fokuset vil være at barnefamilier skal ha råd til å komme på arrangementet, derfor vil det være gratis parkering og inngang. Utstillere skal også få stille ut gratis. På denne måten får vi vist frem hva Kornsjø og Omegn har å by på; alle aktørene i lokalmiljøet får muligheten til å delta: Galleri sundet, Prøven Dampskipsselskap, Grånskiosken, Högen Loppis, Østfold Gipsmakeri, Gamle garveriet og det lokale staudegartneriet bl.a. Halden Kommune og Kornsjø blir da markedsført også i Sverige ved annonsering i den svenske avisen «Dalslånningen». Avisen har mange lesere på svenskesiden. I 2012 hadde velforeningen et tilsvarende samarbeid med Ida Amatørteaterlag, som ble godt tatt imot av folk fra Halden-distriktet og det var godt oppmøte både på teateroppsetningen og på tilstelningen arrangert av velforeningen. Vi håper å kunne gjenta prosjektet slik at vi kan holde liv i kulturlivet på Kornsjø og kan gjøre folk oppmerksomme på hvilket naturperle stedet er. Velforeningen har begrenset inntekter og har ansvar for Velhus og badeplass. Vi er helt avhengige av tilskudd for å kunne finansiere et stort prosjekt som dette. Vi håper derfor på positivt svar på vår søknad. Mvh Berit Olsen, Formann i Kornsjø og Omegns velforening

42 Vedlegg2 Budsjett for arrangement i regi av Kornsjø og Omegns velforening 2014: Utgifter: PR/markedsføring Telt Hestekjøring Band Leie av parkeringsplass Leie av vakthold (4 pers.x 1 000kr) Byggkasse for strøm Leker til barna Boder Skilt o.l. Arrangøransvarlig Div uforutsette utgifter Sum utgifter kr 5 000kr 3 000kr kr 2 000kr 4 000kr 4 000kr 5 000kr 4 000kr 2 000kr 5 000kr 5 000kr kr Inntekter: Salg av mat v/velforeningen 8 000kr Sum underskudd: (Utgifter-inntekter) kr lo\lk -G\ -25 1K 0-5ek

43 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Nicolas Dato: :39:44 Til: postmottak Kopi: Stein Wilhelmsen Tittel: Søknadsfrist for støtte til kunst- og kulturformål 2014, Project: Et nytt syn på offentlig kunst i Halden MED BUDSJETT! Hei, Jeg er veldig lei meg for å glemme det i min siste eamil denne e-posten har budjet inkludert Mitt navn er Nicolas William Hughes, jeg er en kunstner fra Sør-Wales, Storbritannia nå bor i Halden. Jeg viser til annonsen på og søker jeg på Søknadsfrist for støtte til kunst- og kulturformål 2014 Dette er den første av to forskjellige programmer for finansiering jeg sender. Vedlagt i denne e-posten er: en PDF-fil med min utfylt søknadsskjema. en PDF Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til. en PDF med et budsjett for prosjektet en PDF Kunstner CV. en PDF New rules for public art. Jeg venter tålmodig til din korrespondanse. MVH Nicolas W. Hughes Tel. (0047)

44 - SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV KULTURMIDLER TIL KUNST OG KULTURFORMÅL (oppd...) NB! Hovedsøknadsfrist for større tiltak er utsatt til 1. februar 2014, ellers løpende søknadsfrist. Les retningslinjene før skjemaet fyl les ut. Kontaktperson: Telefon: Søknaden sendes til: Halden kommune, Pb.150, 1771 Halden eller Informas on om søker: Søkers navn (organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Hjemmeside: Organ isasjonsnummer: Bankkonto: Eva Stømner Eva Stømner Tlf. privat: Bøkeveien Halden Uaktuelt Mobil: Tlf.arbeid Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: x 0 Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: Kategori: 1

45 Musikk: Scenekunst: Litteratur: Annet: 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Konsert til inntekt for den årlige TV-aksjonen til NRK. I år går bidragene til Kirkens nødhjelp og deres arbeid for å skaffe rent vann Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: _Medio oktober 2014 Sted: Brygga kultursal Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Konserten er dugnasbasert og har ikke budsjett Søknadssum: Den summen som vil dekke bruken av Brygga kultursal: lys, lyd, billettsalg, husleie og personale til gjennomføring av konsertkvelden. For 2013 var summen Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: I Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. 2

46 PROSJEKTBESKRIVELSEFOR TV-AKSJONSKONSERTEN2014 Under forutsetning av økonomisk støtte, vil TV-aksjonskonserten 2014 bli den 8. i rekken her i Halden. Konserten er dugnadsbasert og har ikke budsjett. Alle aktører stiller gratis opp, fra sponsorer av mat og drikke, til trykking og utforming av plakater, artistene på scenen og annonsering. Konserten begynner å bli godt besøkt, og er etter hvert blitt en tradisjon i Halden. I følge leder i fylkesaksjonskomiteen, er TV-aksjonskonserten i Halden det største enkeltarrangementet som knyttes til den årlige TV-aksjonen. I år går bistanden til Kirkens nødhjelp og midlene skal sikre at en million mennesker får bærekraftig tilgang på rent vann. Pengene skal brukes i konkrete prosjekter i syv land over en fem års periode. Artistlista er ikke klar ennå, men det jeg vet er at Det Norske Blåseensemble også i år stiller opp med en egen avdeling på konserten. Maria Mohn fra Fredrikstad har også gitt tilsagn om at hun kommer og bidrar. Hvert år gis også talentfulle barn og unge fra Halden mulighet til å prøve seg på scenen i storstua. Det søkes om fri benyttelse av Brygga kultursal. Eksakt beløp på hva dette vil koste vites ikke, men for 2013 var beløpet ca kr.

47 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Liv Dato: :43:35 Til: postmottak Tittel: 2014 Søknad KULTURMIDLER kulturvandringer Vedlagt følger søknad om kulturmidler 2014 for KulTURvandringer Med vennlig hilsen Halden Turist Liv Lindskog Turistsjef Tel Mob

48 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ html Page 1 of Fra: Liv Dato: :39:30 Til: postmottak Tittel: Søknad kulturmidler Julemarked Fredriksten festning Hei Vedlagt følger søknad om kulturmidler 2014 til Julemarked på Fredriksten festning Med vennlig hilsen Halden Turist Liv Lindskog Turistsjef Tel Mob

49 Til IIiidI1 kominune P p;ibok,-; 150 Whh1:111-ien ZISTC KuNS-NCRSEN 7ER Fredrikstad, SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2014 TIL ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Østfold kunstnersenter (ØKS) søker med dette om et driftstilskudd på kr. io.000,- for driftsåret Vi viser til vedlagte Strategiske plan for rullering 2013, Handlingsplan for 2013 og Årsmelding for ØKS for Som dere kan lese av disse dokumentene, og tidligere dokumenter vi har sendt dere, har vi hatt en betydelig vekst i virksomhetens oppgaver og besøk de siste årene. Men vi har fortsatt en bemanning på kun 2,2 årsverk, noe som gjør at oppgaver og ressurser ikke står i forhold til hverandre. Vi har derfor søkt vertskommunen Fredrikstad og Østfold fylkeskommune om en betydelig økning i tilskuddet fra Nærmere bestemt en økning på kr fra hver slik at kan øke bemanningen med en stilling. Vi søker ikke om en tilsvarende prosentuell økning fra de øvrige kommunene i Østfold, da vi vet at det er urealistisk å forvente en slik økning. Vi er imidlertid helt avhengig av driftstilskudd fra dere for videre positiv drift, og som kjent har vi hele fylke som vårt virkefelt. Vi stiller gjerne opp på møter hos dere for å formidler hva vi kan tilby av tjenester. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i tiden fremover, og en velvillig behandling av søknaden. Med vennkhilsen JUUL- TrineEriksen ledcr OK Vc11,:gg:Arriic1Ui, 2(1,12 StrUtCglplunI01" Handlingpkin tor 2013 er 5 ',3C5 Erri ccd o2 ne: -dnds,:nd,n" =3,7", ;1--27'332

50 11' r N..1773q Korpsforeningen i Halden v/wenche Gaulin Hovsveien Halden Halden Til Halden kommune V/ LiseAntonsen Halden Søknad om kulturmidler. Korpsforeningeni Halden vil for 3. året på rad arrangere korpskonserteri Halden sentrum. Alle Haldensmusikkorps 2 skolekorpsog 5 voksenkorps- stiller opp. I tillegg ønsker Rakkestadskolekorpså få delta sammen med oss,og det synesvi selvfølgeliger veldig hyggelig. Konserteneblir arrangert tirsdag4.mars, onsdag5.mars og tirsdag 11.mars. Alle konsertene spillespå Salen. I denne forbindelse søkervi Halden kommune om støtte på kr ,-. Dette skaldekke utgifter til leie av konsertlokale3 kvelder plussannonsekostnader. Dissekonsertene har vært meget populære, og det har vært mange tilhører og god stemning. Vi håper på et positivt svarfra Halden kommune i denne saken. For korpsforeningen Wenche Gaulin. TistadalensMusikforening, Halden Janitsjar,Blåsekompaniet,Idd skolemusikk,halden Skolemusikk,Frelsesarmeenshornmusikki Tistedal og Salen Hornorkester.

51 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/351650_fix.html Page 1 of Fra: Bjørn S. Dato: :06:29 Til: postmottak Tittel: Søknad kultur og idrett Se vedlagt søknad i PDF fra Sprell Levende søndagsskolen på tirsdager. Med vennlig hilsen Bjørn S. Olsen Kristi menighet, Betel Mob

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. NB! Hovedutvalget inviteres til en befaring ved Halden Golfpark med informasjon om Halden Golfklubb.

Møteinnkalling. Halden kommune. NB! Hovedutvalget inviteres til en befaring ved Halden Golfpark med informasjon om Halden Golfklubb. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010

KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 KULTURPLAN HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 05.03.2013 Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad stadion, Kinnarps Tidspunkt: 08.06.2011 kl. 17:00 Utvalgets medlemmer møter kl. 14:00, se vedlagte orienteringsbrev: 1. Litteratur festivalen Ord i Grenseland

Detaljer

S E M I N A R R A P P O R T

S E M I N A R R A P P O R T Midtveismarkering for Mangfoldsåret 2008 TOTAL GLOBAL en grenseløs folkefest 14 juni 2008, Soria Moria Kulturslott, Oslo S E M I N A R R A P P O R T www.du-store-verden.no INNLEDNING Helgen 14. 15. juni

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/13434-3 81043/15 31.08.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM?

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? Strategisk Plan 2012 2016 Draft 23 november 2011 1 FRA DIREKTØRENS PULT INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 STATEN HAR DEFINERT FIRE HOVEDMÅL FOR MUSEUMSSEKTOREN 1.2 HVA ER ET MUSEUM? 2.0

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 29.01.2014 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer