Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten"

Transkript

1 Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE Tlf.: E-post: Tilskudd til kulturarbeid Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om midler til kulturarbeid. Søknadsskjema og retningslinjer legges ut på kommunen sine hjemmesider under kultur/tilskuddsordninger. I tillegg blir tilskuddsordningen annonsert i Agder. Det er viktig å lese retningslinjene nøye og fylle ut søknadsskjemaet riktig. Alle punktene i søknadsskjemaene må fylles ut og alle påkrevde vedlegg må legges ved. Ufullstendig søknadsskjema vil bli returnert/ikke behandlet. Fullstendig navn, gateadresse, postnr, bankkontonr. MÅ føres på skjema. Når det gjelder tilskuddsordningen Underskuddsgaranti/arrangementsstøtte er det ment som en støtte til ekstraordinære tiltak/arrangementer som er et supplement til den ordinære driften. Det er eget søknadsskjema og det kan søkes om midler gjennom hele året. Lag og foreninger som har flere avdelinger/grupper fremmer felles søknad. De lag og foreninger som søker må være tilhørende i Lund kommune. Innvilgede tilskudd vil bli utbetalt i løpet av juni SØKNADSFRIST: 1. APRIL 2015 Med hilsen Gunnar Hågbo avdelingsleder kultur Postadresse: Moiveien 9, 4460 MOI Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: Fakturaadresse: Moiveien 9, 4460 MOI E-postadresse: Telefaks: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO

2 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARBEID Drift SØKNADSFRIST 1. APRIL (søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir ikke tatt med i vurderingen) Foreningens navn: Gateadresse/postnr: Leders navn og tlf.: Kasserers navn og tlf.: Lagets e-postadresse: Søknadsbeløp (samlet): Brutto inntekter for 2014 Brutto utgifter for 2014 Utgifter til leie av lokaler.. Antall treninger/øvelser/møter pr. år med ca medlemmer hver gang Medlemstall Under 19 år:.. over 19 år.. Aktiviteter for uorganisert ungdom:. (forklar form for aktivitet) Medlemsavgift/kontingent Beskrivelse av aktiviteten og eventuelle utfordringer i 2015:... Bankkontonr.:... (VIKTIG, MÅ fylles ut) Dato og underskrift.:.. (Ufullstendig utfylt søknad vil bli returnert) NB! VIKTIG : Vedlegg til søknaden (sett kryss). Eventuelle tilskudd vil ikke bli utbetalt før nedenforstående vedlegg er innlevert. Regnskap 2014 Årsmelding 2014 Budsjett 2015 Aktivitetsplan 2015

3 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURARBEID Lederopplæring SØKNADSFRIST 1. APRIL Foreningens navn: Gateadresse/postnr: Leders navn og tlf.: Kasserers navn og tlf.: Lagets e-postadresse: Søknaden gjelder : Kurstittel:.... Antall deltakere:.. Søknadsbeløp (samlet):.. Klubbens/lagets egenandel:.. Bankkontonr.:... (VIKTIG, MÅ fylles ut) Dato og underskrift.:.. (Ufullstendig utfylt søknad vil bli returnert) NB! VIKTIG : Vedlegg til søknaden (sett kryss). Eventuelle tilskudd vil ikke bli utbetalt før nedenforstående vedlegg er innlevert. Kursprogram/beskrivelse Budsjett/regnskap

4 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI/ARRANGEMENTSSTØTTE Lag, organisasjon, sammenslutning som søker: Kontaktperson: Navn: Gateadresse/postnr: Telefonnr: E-postadresse Søker støtte til (beskriv tiltaket): Budsjett: Utgifter Inntekter Ved inntektsgivende arrangement gis det kun underskuddsgaranti Et eventuelt tilskudd sendes til (navn og adresse til økonomisk ansvarlig): Kontonr. (MÅ fylles ut) Midlene vil bli utbetalt etter at kulturkontoret har mottatt regnskap i etterkant av gjennomført arrangement. Søknad sendes: Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, 4460 Moi, eventuelt på mail til Skal det søkes om generell driftsstøtte må dette gjøres på eget skjema med frist 1. april

5 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL KULTURARBEID Det ytes tilskudd til kulturarbeid i Lund kommune som bl.a. omfatter idrettsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, lederopplæring og annet kulturarbeid. Oppvekst- og kulturutvalget har bestemt at de bevilgede midler hovedsakelig skal gå til virksomheter for barn og ungdom under 19 år. Lag og foreninger som ikke har medlemmer under 19 år, men som driver med aktiviteter for barn og unge kan også søke om midler. I tillegg åpnes det for å gi tilskudd til lag og foreninger uten medlemmer under 19 år som rekrutterer ungdom og som bidrar til å styrke kulturaktiviteter i nærmiljøet, f.eks korps/kor. De lag og foreninger som søker må være tilhørende i Lund kommune. Midlene fordeles etter skjønn og det tas hensyn til medlemstall, aktivitet og økonomi. Det kan søkes om følgende: Driftstilskudd Driftstilskudd kan bli gitt til foreninger og lag som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen. Organisasjonen må i prinsippet være åpen for alle og ha et demokratisk valgt styre. Oppstartingstilskudd Oppstartingstilskudd kan blir gitt som et engangstilskudd til start av nye foreninger og lag. Det forutsettes at det er demokratisk valgt et styre/interimsstyre og at foreningen er åpen for alle. Det innleveres skriftlig rapport etter et års drift. Tilskudd til lederopplæring Det kan ytes tilskudd til arrangement av og deltakelse på skolering av ledere, instruktører og tillitsmenn i lag og foreninger. Søknadsfrist 1. april. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet Søknad om kulturmidler og midler til lederopplæring fremmes på eget skjema. I tillegg kan det søkes om underskuddsgaranti/arrangementsstøtte for enkeltstående arrangementer/tilstelninger. Det er eget søknadsskjema til denne ordningen og det kan søkes gjennom hele året Opplysninger som kreves: Kulturmidler Antall medlemmer over og under 19 år Regnskap og årsmelding siste driftsår Budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret Om en driver aktiviteter for uorganisert ungdom/ikke-medlemmer Lag og foreninger med flere avdelinger fremmes felles søknad. Lederopplæring Kurstittel m/kursprogram eller beskrivelse Antall deltakere fra organisasjonen Oversikt over utgifter, inntekter og søknadssum for kurset

6 Ved begynnelsen av ny periode skal administrasjonen legge fram en sak for Oppvekst- og kulturutvalget der politikerne inviteres til å komme med vurderinger og signaler til fordeling av kulturmidler i inneværende periode. Når det gjelder tilskudd til idrett vil Lund idrettsråd komme med et rådgivende forslag til fordeling utfra en foreslått ramme. Ved tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Lund kommune legges det vekt på følgende tiltak: Tiltak for barn og unge Tiltak med lav terskel og som inkluderer ulike interessegrupper Tiltak som styrker nærmiljøet og kontakten mellom generasjonene Tiltak som viser til planer og utviklingsarbeid Tverrsektorielle tiltak og tiltak for funksjonshemmede At søker har klare holdninger mot mobbing og rasisme Tiltak som fremmer integrering Oppvekst- og kulturutvalget sak 036/

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer