FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?"

Transkript

1 Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet, og de ropte. Nødropet deres under slaveriet nådde opp til Gud. Shabbat shalom du høyt elskede: Jeg har mange ganger spurt meg selv, hvorfor tok det YHVH 430 år før Han fridde Israels Folk ut fra Egypt? Hvorfor lot Han dem lide så lenge? Og jeg tror at svaret er at de var ikke desperat nok til å bli utfridd! Dette kan vi implementere til alt i livet vårt. Uansett hvilket fangenskap vi er under, det er bare når vi er desperat nok og vi er bevisst vår egen sykdom og behov at vi kan bli utfridd. Matteus 9:12-13 Men Yeshua hørte det og sa til dem: «De friske trenger ikke lege, bare de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr: Miskunnhet er det Jeg har behag i og ikke offer. For Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Yeshua kunne røre ved, helbrede og utfri ALLE som kom til Ham, men de Religiøse som var rundt Ham hele tiden var for det meste uberørt av Ham. De var for fulle av deres egen «selv rettferdighet» til å gjenkjenne deres sykdom (Religion!) og deres behov (Frelse!) Religion er mennesket verste synd. Religiøsitet leder til en ånd av loviskhet, dom, og bitterhet. Yeshua var veldig mild mot synderne men veldig hard mot de religiøse! Matteus 12:34 Giftslangers avkom! Hvordan kan dere som er onde, tale noe godt? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Matteus 23:24 Blinde veiledere, som siler ut myggen og sluker kamelen! Matteus 23:25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere renser utsiden av beger og fat, men innvendig er de fulle av rov og nytelsessyke. Religion er en dødelig sykdom uten håp. Det er et spørsmål om liv eller død for oss å kjenne igjen symptomene på «Religion Sykdommen» så du kan behandle dem før de tar ditt liv og livet av andre! 1. Hykleri- Å late som om en er «god», men har et hjerte fullt av sinne, bitterhet, kritikk, dom og stolthet. Dette leder til selvbedrag og fornektelse. (Matteus 7:5, Matteus 23:25-35) 2. Selvrettferdighet- Dette er det farligste symptomet. En person tror at han har «rett» og er villig til å gjøre HVA SOM HELST for å bevise det. Alle korstog og den Spanske Inkvisisjonen ble ledet av denne ånden som utøvde «rettferdighet» mot Jødene. Dette kan være en ånd av mord. (Lukas 18:9-14) 3. Stivhet/hardhet- Ser alt som «svart eller hvitt» med absolutt intet håp om barmhjertighet eller prosess. Denne ånden er ikke i stand til å utvikle noen relasjon med Gud eller med mennesker. Den er totalt lovisk og den fører alltid dom over mennesker. (Johannes 8:1-11)

2 4. Ubarmhjertig/hensynsløs- En person som er sikker på at han har «rett» vil alltid være hensynsløs og ubarmhjertig mot andre som har «feil». Denne ånden vil rettferdiggjøre ethvert middel for å oppnå sitt mål som er å bevise «sin rett» i Guds navn og Hans Kongerike. Det vil overskride grenser, bli uforskammet og vil gå over andre menneskers selv-vilje. Hitlers regime avslørte denne ånden veldig klart, og Hitler baserte Den Endelige Løsningen på Martin Luthers Bok «Om Jødene og deres løgner» hvor han kalte på å «utøve en skarp nåde» (i Guds navn!) mot Jødene. Han ble fornærmet på dem og ble veldig bitter mot dem. (Se gratis nedlasting av The MAP Revolution på De fleste vil ikke ha disse ekstreme forholdene, men ethvert tegn på disse symptomene skulle bli tatt veldig alvorlig, ubehandlet kan de føre til en fullt utviklet «Religion Sykdom». Den beste behandlingen for de tidlige symptomene er helt enkelt dette: En stor dose ydmykhet sammen med tilgivelse; Tages hver gang symptomene kommer tilbake. YDMYKHET Jakob 4:6-10 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.» 7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. 8 Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider! 9 Klag og sørg og gråt! La deres latter bli vendt til sorg og deres glede til bedrøvelse. 10 La dere ydmyke for Herren, og Han skal opphøye dere. TILGIVELSE John Bevere sier i sin velkjente bok «The Bait of satan» (Satans lokkemat/agn): Medisinske doktorer og vitenskapsmenn har koblet uforsonlighet og bitterhet til visse sykdommer som gikt og kreft. Mange tilfeller av mental sykdom er koblet til bitter uforsonlighet. En person som ikke kan tilgi har glemt den store gjelden de ble tilgitt. Når du forstår at Jesus (Yeshua) utfridde deg fra evig død og pine, vil du sette andre fri betingelsesløst. (Sitat slutt) Sann tilgivelse krever ikke «rettferdighet»! Så lenge som du krever «rettferdighet» eller tenker at du behøver å «utøve rettferdighet selv» har du ikke tilgitt. Dette er en veldig farlig situasjon. Det er en alvorlig advarsel som Yeshua gir oss om uforsonlighet (som inkluderer mangel på å sette mennesker fri, å kreve «rettferdighet» og liknende). I Gresk kultur betyr å tilgi å «unnskylde» noen uten å sette dem fri eller å glemme. I den Hebraiske kulturen er tilgivelse en indre kraft som bringer total helbredelse og inkluderer total frihet fra gjeld. Så lenge som vi holder tilbake litt nag eller krav om rettferdighet, er det ikke sann tilgivelse og det vil forgifte hele individet. Sykdommen Religion har uforsonlighet, offer mentalitet og selv rettferdighet som brennstoff. Matteus 6:14-15 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser. Uforsonlighet kan koste deg frelsen. Når Faderen ikke tilgir deg, så må du betale for syndene dine. Hva åpner døren til sykdom? Jeg har funnet at disse tre faktorene arbeider sammen:

3 -Åndelig Stolthet -Bitterhet -Sjalusi Disse er de samme faktorene som forårsaket at slangen fristet kvinnen til å spise av treet av Religion, Treet av Kunnskap om Godt og Ondt. «Du skal helt sikkert dø,» sa slangen til kvinnen. 1.Mosebok 3:4-5 For Elohim (Gud) vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Elohim og kjenne godt og ondt.» Satan virket på kvinnen gjennom slangen for at hun skulle få litt mer kunnskap (åndelig stolthet) og overbeviste henne om at Elohim ikke elsket henne nok til å gi det til henne (bitterhet). Han fortalte henne at Elohim ikke ønsket at de skulle være som Ham (sjalusi). Disse tre faktorene er i satans karakter som løftet seg selv opp for å være like Elohim på grunn av stolthet, bitterhet og sjalusi. Satan er også sjalu på hele menneskeheten fordi vi har det han BEGJÆRTE. Vi ble skapt i Bildet og Liknelsen av Skaperen, men han ble skapt lavere enn det som en engel! (Salme 8:4.6; Jesaja 14:13-16) Sjalusi er en utrolig ond kraft som har forårsaket mere kriminelle handlinger enn noe annet, det begynte med Kain som var sjalu på Abel! Ordspråkene 27:4 Harme er grusomt, og vrede er som en storflom, men hvem kan holde stand mot sjalusi? Kain hadde Religion Sykdommen ettersom han gav et «offer» til Elohim men ikke med hele hjertet. Han hadde åndelig stolthet, så da Elohim ikke aksepterte hans halvhjertede offer, ble han sint og det sanne problemet ble avslørt: Han var sjalu på hans bror Abel! Abel var en ærlig, ydmyk tilbeder og forsøkte ikke å vise seg fram. Kain var full av stolthet, bitterhet og sjalusi og endte opp med å drepe Abel. Religion Sykdommen er farlig! 1.Mosebok 4:5-8 Men på Kain og hans offer så Han ikke med velbehag. Da ble Kain meget vred, og slo blikket ned. 6 Så sa Herren til Kain: «Hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? 7 Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.» 8 Kain talte med sin bror Abel. Så skjedde det: Mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel. Gjennom Kirke Historien kan vi se Religion Sykdommen oppfostre bror til å drepe bror. Etter Kirkerådet i Nikea når ånden av religion inntok Kirken, begynte de Kristne å drepe Jødene. Senere etter reformasjonen drepte Kristne også Kristne og alt skjedde i Guds navn! Hele historien om reformatorene er dekket av blod og grusomme kamper mellom brødre. De forsøkte alle å bevise at de hadde «rett», og ved å gjøre det såret de Faderen som er den eneste som er RETT og RETTFERDIG og de korsfestet Sønnen på nytt ved å hate og drepe hverandre! Enhver Bevegelse fra Gud har blitt forurenset av Sykdommen Religion. Ting som begynner i Ånden ender i kjøttet på grunn av åndelig stolthet, bitterhet og sjalusi!

4 Ettersom Yah har betrodd oss med Endetids Budskapet av GJENOPPRETTELSE av Ecclesia (kirken) til de originale Hebraiske Grunnvollene for Troen, har jeg bedt om at Religion Sykdommen denne gangen ikke skal ta over! IKKE MERE DREPING I GUDS NAVN, SANNHET ELLER RETT. Det er på høy tid at vi følger Lammets vei selv om Han også er en Løve som brøler fra Sion! Han lærte oss å TILGI og å aldri gjengjelde/slå tilbake, å elske våre fiender, å velsigne disse som forbanner deg, å elske disse som hater oss Han ropte fra Korset for at hele menneskeheten skulle høre: Lukas 23:34 «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Hvis vi følger Hans eksempel av betingelsesløs KJÆRLIGHET og BARMHJERTIGHET vil vi bli immune mot Religion Sykdommen og til slutt vil KJÆRLIGHETEN seire og verden vil VITE at Faderen sendte Yeshua. (Johannes 17:21). Rens ut den gamle surdeigen slik at du kan være en ny deig, slik som du er usyret. Lukas 12:1bLuk12,1b begynte Yeshua først og fremst å tale til disiplene Sine: "Vokt dere for fariseernes surdeig, som er hykleri. Dine Israelske Mentorer og Venner Biskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman «For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1 BLI ET LEDD SOM STØTTER Hvis du har blitt plassert sammen med oss for en tid som dette og har blitt næret av vår undervisning, bli et LEDD SOM STØTTER/FORSYNER. Vi ber deg om å være en partner i bønn og finanser med Biskop, Rabbi og Kad-Esh MAP Ministries Ef4,16 Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Ledd som støtter/forsyner er sunne og smurte (Salvet!). Ledd som ikke støtter/forsyner tørker opp. Dette er sant i vår fysiske kropp slik det er i vårt åndelige liv! Når vi alle er lydige for å bli tilpasset sammen av Kongen ved at vi forsyner (Gir!), vil vi vokse og bli et uttrykk for Hans Kjærlighet og Sannhet til verden! Måtte Han Velsigne deg mektig når du adlyder Ham i å stå sammen med oss i finansielt og bønne partnerskap! esh.org klikk på donasjoner eller e- mail oss på for flere valg. NÅ PÅ SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til esh- map- ministriess- tracks

5 NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T- skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml esh.org trykk på SHOP IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din!

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer