Fokus På Hellig Givertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus På Hellig Givertjeneste"

Transkript

1 Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende. Hebreer brevet 7:9 Shabbat shalom, dere høyt elskede: Mens jeg forsøker å gi deg det bibelske perspektivet på GIVERTJENESTEN, er jeg fylt med frykt og beven. Det har vært gjort mye overgrep under dekke av begrepet "givertjeneste" og mye manipulasjon. Vi må bare ha klart for oss at der det forekommer misbruk og ekstremisme, der finnes også sannheten et eller annet sted og den må avdekkes for, som vi alle vet, det er bare kunnskapen om sannheten som kan sette oss FRI! Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Johannes 8:32 I de foregående fem delene, har jeg skrevet generelt om å gi slik det er foreskrevet i Elohim's (Guds) evige Ord. Vi har sett på de TRE TIENDENE og FØRSTE FRUKTENES OFRINGER. Vi har sett at det er svært alvorlig å skylde Gud penger! Jeg påpekte at hele Tienden og Første Fruktenes offergaver skal gis til Levittene og prestene, som er YHVH's tjenere, i tillegg til Tredje Årets Tiende som tilhører både Levittene, enken og foreldreløse, samt den fremmede. Så nå vet vi at Elohim's (Guds) heltids tjenere (Tjenestegavene) er pålagt å motta tiender fra folket (de som ikke er i fulltids tjeneste). Også de som er av Levis sønner og som får prestetjeneste, har et bud om å ta imot tiende fra folket etter Torahen, det vil si fra sine brødre, selv om de er kommet fra Abrahams lend. Hebreer brevet 7:5 Hvorfor er det slik at prestene og Levittene er PÅLAGT Å TA I MOT TIENDER FRA FOLKET? (Med andre ord - å ikke ta imot tiendene, ville være å bryte YHVH's (Guds) bud!) Årsaken er at Levittene ikke har noen arv i tillegg til PRESTEDØMMET! Men levittene har ingen del blant dere, for Herrens prestedømme er deres arv. Josva 18:7a Mens resten av Israel kunne vie seg til sine egne virksomheter og familiesaker, måtte prestene kun være viet til sitt presteembete. Livet til en heltids Herrens Tjener er et liv i fullstendig hengivelse for å TJENE den Allmektige og Hans Folk! Derfor, og med rette, er folket PÅLAGT å støtte dem og ære dem med sine tiender og offergaver. Men Levittene skal utføre arbeidet i Åpenbaringsteltet, og de skal bære deres (folkets) skyld. Det skal være en evig lov for alle slekter etter deg at blant Israels barn skal de ikke ha noen arv. For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har Jeg gitt til Levittene som arv. Derfor har Jeg sagt til dem: Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv." 4 Mosebok 18,:23-24 På toppen av TIENDENE og OFFERGAVENE, ble folket PÅLAGT å gi Levittene byer med landområder å leve i.

2 "Befal Israels barn at de skal gi levittene byer å bo i av den arven de har fått til eiendom. Dere skal også gi levittene fellesareal rundt byene. 4 Mosebok 35:2 Når spurte du YHVH (Gud) sist om forvaltningen av ditt hus og tomt og hvilken del som tilhører den Levitt - Tjenestegaven som betjener deg? Hvorfor er det slik i hele Messias' kropp (Kirken) at alle forventer at YHVH's fulltids Tjenere skal "klare seg selv"? {Levittenes underhold} Prestene, levittene, hele Levis stamme, skal ikke ha noen del eller arv sammen med Israel. Herrens matoffer, Hans del, skal de ete. 5 Mosebok 18:1 Hvordan kan de klare seg selv hvis deres liv er lagt på alteret til TJENESTE? Dette er årsaken til at så mange fantastiske Herrens tjenere lider nød. Og det er en selvfølge at om tjenerne lider nød, så bringer det en FORBANNELSE over hele kroppen! Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven! 9 Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort! Malaki 3:8-9 I den fornyede pakten blir dette bekreftet i Galater brevet. Adonai vil velsigne resten av Kroppen i forhold til hvordan vi forvalter vår GIVERTJENESTE overfor Hans Tjenere! Ordet formaner hver enkelt person å sørge for seg selv, og ikke legge økonomiske belastninger på andre. Folk blir pålagt å arbeide, forsørge seg og å GI, og ikke bli en byrde for andre! Unntaket er når det kommer til lærerne og Ordets Tjenere, da befales alle å GI økonomisk til dem, akkurat slik Torahen foreskriver. For hver enkelt skal bære sin egen byrde. Den som blir opplært i Ordet, skal dele alt godt med den som underviser ham. Galater brevet 6:5-6 Når vi ikke tare vare på de som underviser oss i Ordet, SPOTTER vi Gud og Han kaller oss "FORFØRT!"!!! Jeg tror at dette er den viktigste årsaken til både åndelig og økonomisk fattigdom i Yeshua's Kropp (Kirken)! La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Galater brevet 6:7-8 Det er derfor ingen overraskelse at Elohim sier: "Test meg i dette"! Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:10 Vær oppmerksom på at disse TIENDENE ikke er for bruk til "PROSJEKTER" eller for å "BYGGE OPP FONDS"! Dette er penger som skal være til Levittenes PERSONLIGE UNDERHOLD! Når du gir din Tiende og Første Frukt til "menigheten", så er det til den som utfører FULL TIDS TJENESTE i MENIGHETEN du gir pengene. Det er opp til hans/ hennes eget skjønn hvor mye de vil beholde selv og hvor mye de vil gi videre, og dette skal vi se nærmere på senere i denne delen. Tienden og Første Frukten er IKKE for bruk til prosjekter eller til å bygge opp fond med, de er for MENNESKER, for Yeshua's Tjenere som arbeider dag og natt for Ham, for DEG og for tapte sjeler! De FORTJENER en kongelig forsørgning. De har ingen "arbeids tid" - hele deres liv er et offer! {Ansvaret i templet} Samme dag ble det utvalgt noen menn som ble satt over rommene i lagerhuset for offergavene, førstegrøden og tiendene. Fra markene rundt byene skulle de samle inn de

3 delene som er nedtegnet i loven for prestene og levittene. For Juda gledet seg over prestene og levittene som gjorde tjeneste. Nehemja 12:44 INGEN TIENDER - INGEN TJENERE Om Levittene/Tjenerne (pastorer og andre heltids tjenestegaver) ikke mottar tiendene, blir resultatet at de forlater sin tjeneste. Dette etterlater et forferdelig åndelig vakuum og skaper mørke i forsamlingen. Det er som å forlate en hage uten stell; ugress, torner og tistler vokser opp og tar over for planter og busker. Slik blir Kehila (Kirken) når dens tjenere forlater sine poster på grunn av manglende forsørgning. Jeg skjønte også at levittenes andeler ikke var gitt dem. For hver av levittene og sangerne som gjorde tjeneste, hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Nehemja 13:10 Jeg kan, ut i fra egen erfaring, fortelle deg at det var år hvor vi led forferdelig, nettopp fordi de troende ikke hadde kunnskap om givertjenesten. Vi prøvde virkelig å finne forskjellige løsninger, og vurderte også å starte forretnings virksomhet. Vi forsøkte nettverks markedsføring ett år, i den tro at vi skulle kunne kombinere vår tjeneste med dette. Vi oppdaget ganske snart at det var UMULIG å beholde tjenestens integritet, samtidig som vi var involvert i forretninger. Om all vår tid, tanker og tilværelse er OPPTATT med å finne forsørgning, er det ikke rom for at våre tanker, sinn og ånd skal kunne fylles med Ordet i bønn! Men vi vil hele tiden holde oss til bønnen og til Ordets tjeneste.» Apostlenes gjerninger 6:4 Det var til og med enkelte mennesker som fordømte oss for at vi gikk inn i forretningslivet, men det hadde de ingen rett til å gjøre siden de aldri sendte sine tiender og offergaver for å STØTTE oss, slik at vi ikke trengte å gjøre andre ting for å forsørge oss! Vi forlot aldri tjenesten, men prøvde å balansere begge for så å velge tjenesten (selv om vi ganske raskt ble blant de mest suksessfulle innen markedsførings firmaet.). Da vi valgte tjenesten, fortsatte vi å lide under mangler og satte oss i kredittkort gjeld for å kunne overleve, samtidig som vi gjorde tjeneste. Det, kjære elskede, skjedde (og skjer for andre i dag) fordi de aller fleste i Messias' Kropp SPOTTER GUD, som også Galater brevet 6:7 sier: La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. For hver enkelt skal bære sin egen byrde. Den som blir opplært i Ordet, skal dele alt godt med den som underviser ham. Galater brevet 6:5-6 Hva er så dette "ALT GODT"? De Tre Tiendene, Første Frukten og andre frivillige gaver! (Se de foregående 5 delene av Fokus på Hellig Givertjeneste). PRESTELIG GIVERTJENESTE - TIENDE AV TIENDEN Inntil nå har denne undervisningen vært fokusert på Hellig Givertjeneste knyttet til flertallet av Yeshua's Kropp (Kirken), de som IKKE ER I FULL TIDS tjeneste. Vi er fullstendig klar over at mange mennesker bruker sine gaver og gjør noe tjeneste for Herren. Vi er jo ALLE kalt til å være vitner, det er imidlertid bare noen FÅ som er kalt til det Fem Foldige embetet. Det er bare "NOEN" som er kalt til å vie seg helt til YHVH's (Gud's) tjeneste!

4 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, Efeser brevet 4:11-12 (Det fem foldige embetet) I det greske språket er "noen" et intetkjønns ord, så med andre ord innebærer dette både MENN og KVINNER! Av dette ser vi altså at vår tids moderne Levitter er de som står i det femfoldige embetet og som vier sine liv til Hans (Guds) tjeneste. Deres andel (til livsopphold) er Tiendene og Offergavene fra resten av folket. {Levittenes underhold} Prestene, levittene, hele Levis stamme, skal ikke ha noen del eller arv sammen med Israel. Herrens matoffer, Hans del, skal de ete. 5 Mosebok 18:1 Og HVORDAN skal Elohim-Guds Tjenere GI? Torahen pålegger Levittene å gi Tiende av tienden! Slik skal du tale til levittene og si til dem: Når dere tar imot tienden fra Israels barn, den Jeg har gitt dere fra dem, som deres arv, da skal dere sette til side en gave fra den til Herren, en tiende av tienden. 4 Mosebok 18:26 Så, den som står i fulltids tjeneste, er kalt til å gi bare EN tiende - det er det jeg kaller "Den pastorale Tienden". Slik skal dere også sette til side en gave til Herren av all den tienden dere tar imot fra Israels barn, og gaven til Herren fra den skal dere gi til presten Aron. 4 Mosebok 18:28 Den tienden skal altså gis til Aron, Ypperstepresten. For å se praktisk på dette; de aller fleste av Yeshua's Tjenere har en pastor eller en lærer som velsigner dem, som hjelper dem eller har vært mentor for dem. Det er til disse denne Tienden av Tienden skal gis. Presten, Arons etterkommer, skal være sammen med levittene når levittene tar inn tienden. Levittene skal selv komme opp med en tiendedel av tienden til vår Guds hus, til rommene i lagerhuset. Nehemja 10:38 Men hva skjer om ikke tjeneren har noen spesiell mentor, men kanskje det er flere som har vært involvert i hans/hennes utvikling? Da er mitt forslag at de søker JHVH's (Guds) råd om hvem de skal gi Tienden av Tienden til. Man kan jo dele den mellom sine ulike mentorer, kanskje gi til andre Tjenere som strever, og spesielt: hvorfor ikke velsigne mennesker som står i tjenesten i Israel? Det er jo, tross alt, fra Israel at alle nasjoner har fått Ordet og Evangeliet, så de står jo i gjeld! For de fra Makedonia og Akaia hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som er i Jerusalem. Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder. Romer brevet 15:26-27 Etter å søkt i Skriften, er jeg kommet til følgende konklusjon: Tjenestegaver (pastorer, evangelister, lærere, hyrder, biskoper, etc.) som står i full tids tjeneste, er kun pålagt å bringe Tiende av Tiendene til YHVH (Gud). Resten av pengene er det opp til den enkeltes eget skjønn å bruke. Hvor mye de velger å gi til de fattige, eller til andre som står i tjeneste, eller til personer og prosjekter, er avhengig av deres integritet og vurderings evne.

5 Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende. Hebreer brevet 7:9 Det var en tid da Kehila (Kriken) i Jerusalem brakte alt de eide og la det ned ved apostlenes føtter. I dette tilfellet var det ikke snakk om bare FORESKREVNE tiender og offergaver, men bokstavelig talt - ALT! Dette førte selvfølgelig til at apostlene ble forvaltere og kanaler, gjennom hvilke velsignelser ble distribuert til andre. Likevel, hvor mye og til hvem det ble distribuert, ble overlatt til apostlenes skjønn og ledelse. Det var heller ikke noen blant dem som led mangel. For alle som eide jordeiendommer eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det som ble solgt og la den ved apostlenes føtter, og de delte ut til hver enkelt ettersom de hadde behov. Apostlenes gjerninger 4:34-35 La oss oppsummere: 1. Personer som står i heltids tjeneste for Yeshua er berettiget til og er pålagt å motta tiender fra resten av Kroppen. 2. Dersom Levittene/Tjenere i heltids tjeneste ikke blir forsørget, står de i fare for å måtte forlate sin tjeneste. 3. Tiender - Første Frukter og en del andre foreskrevne offer er til for de i tjeneste, og ikke for "prosjekter". 4. Menighets prosjekter og oppbygging av fonds støttes gjennom spesielle ofringer som er "øremerket". 5. Om man opplever bevegelser som de som er beskrevet i Apostlenes gjerninger 4:34, og man ikke bare får tiender og foreskrevne ofringer, men langt over det, da blir de også kanaler som det strømmer finansielle velsignelser gjennom til andre deler av Kroppen som har behov. 6. Den eneste økonomiske forpliktelsen en full tids Herrens Tjener har, er å gi TIENDEN AV TIENDENE til Ypperstepresten Yeshua i henhold til Hans ledelse. 7. Menigheter/forsamlinger/kirker i nasjonene bør huske på Israel når de fordeler Tienden av Tiendene. Vårt utgangspunkt er at alle forsamlinger/menigheter/kirker har en Tjenestegave på full tid, og når offergaver ikke er øremerket for spesielle formål, er det opp til denne å fordele pengene etter hans/hennes eget skjønn. Alle forsamlinger/menigheter/kirker er foreskrevet å skille ut en tiende av Tiendene som kommer inn for å gi videre til andre (husk alltid å ta Israel med i betraktning når dette skjer). Resten av pengene er det opp til Tjenestegaven/lederteamet å forvalte etter beste skjønn. Personlig foreslår vi at hver menighet/forsamling i nasjonene skiller ut en ekstra tiende, nemlig Andre Tiende (Høytids tiende - se del 4), og sette denne i et sparefond som kan brukes til å sende pastor/leder til Israel for å feire Herrens høytider og å bli styrket av Ordet fra Sion! For fra Sion skal Torahen utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Jesaja 2:3b (Hebrew/English transliterated Bible) Neste del vil handle om Frivillige, Offergaver og Vederlags offer... Deres venner og mentorer i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman "For Sions skyld vil Jeg ikke tie " Jesaja 62:1

6 For å Støtte Biskop og Rabbi når de HVILER under dette Sabbats Året gå til trykk på donations og skriv HVILE (REST) eller skriv en til for bank detaljer eller kreditt kort valg. Vi ber om at det denne gangen ikke skal være behov for Rosa Kreditt Kort siden disiplene deres i nasjonene sikrer seg at de er UTHVILT og vel forfrisket for den neste Sju Års Syklusen som starter etter Jubel året neste år. Vi opplever at en Utrolig Hær reiser seg og våre Jødiske Åndelige Foreldre vil trenge all fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke for å være over-seere, lede og gi mat til MAP Hæren til Løven av Juda! Må Han velsigne deg med fullheten i 1.Mosebok 12:3 og Ett Tusen Fold velsignelse som i Jesaja 60:22 og 5.Moosebok 1:11. NÅ I SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml esh.org trykk på SHOP IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! Se også alle Biskop Dominiquae`s bøker og ressurser i SHOP på Å ÆRE DET Å VÆRE EN PARTNER OG GI GODTGJØRING For å bli en partner med Kad-Esh MAP Ministries gå til trykk på donasjoner. Vi inviterer deg til å holde oss og Tjenesten PÅ TOPP ettersom vi søker å gå mye tyngre inn i trykking av bøker på grunn av etterspørselen og oppvåkningen som skjer! 1000 fold velsignelse over deg når du er en trofast partner sammen med oss! Du inviteres til å sende dine Sabbat og Fest Offer og Første Frukt til Israel! «Jeg vil velsigne de som velsigner deg» 1.Mosebok 12:3

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer