Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER"

Transkript

1 Torah lesing YITRO Shemot (2.Mosebok) 18:1-20:23 Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat shalom, dere høyt elskede! Når vi vender tilbake til troens jødiske røtter og de apostolisk Hebraiske fundamentene, må vi også gjenopprette den Hellige givertjenesten. Erstatningsteologien har påvirket Yeshua's Kropp innen mange områder, og ganske spesielt på området som angår givertjenesten. De fleste mennesker vet ikke hvordan man gir, hvem man gir til og når man gir, dette er årsakene til at de aldri kommer ut av åndelig og/eller finansiell tørke! Hellig givertjeneste kommer fra Elohims (Guds) eget hjerte, og det betyr at den er en hjertesak! Han viste oss hvordan vi skal opptre på giver arenaen gjennom å gi oss det mest dyrebare Han kunne gi, Sin egen Enbårne Sønn, Hans blod på alteret, slik at du og jeg kan bli reddet fra synd og Satan. Yeshua var Elohim's Første Frukts offer og Han ga Ham til OSS! For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16 Når vi har Yeshua's karaktertrekk, da er vi givere av natur. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Yeshua's ord, at Han sa: «Det er mer velsignelse i å gi enn å få.»» Apostlenes gjerninger 20:35 VI FORTSETTER FRA DEL 1 Vi husker at det er 4 kategorier innen givertjenesten: Pålagte gaver, frivillige gaver, offergaver, gjenopprettelsesgaver. FORESKREVET Å GI TIL PRESTER OG PASTORER - FØRSTEFRUKTENE OG TIENDER (Se del 1) TIENDEN ER HELLIG FOR YHVH! All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører Herren. Den er hellig for Herren(YHVH). Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. All tienden av storfeet og småfeet, ja, en

2 tiendedel av alt som vandrer under hyrdens stav, skal en tiendedel være hellig for Herren. 3 Mosebok 27:30-32 Ordet som brukes for Hellig, på Hebraisk, er Kadosh. Det betyr satt til side og ikke tilgjengelig til vanlig bruk! Tienden og Første Frukten er så hellige at om du bruker av dem, må du betale tilbake med 20% "rente" (en femtedel) som erstatning. Det er tre kategorier av tiende: Første tienden - Tilhører Levittene i sin helhet! *(1) Tredje årets tiende - Fordeles mellom Levittene, enkene, foreldreløse og de fremmede!*(2) Høytids (fest) tienden - Fordeles mellom deg selv, din familie og tjenere og de tjenestegjørende Levittene!*(3) TIENDEN TIL LEVITTENE - FØRSTE TIENDEN For tienden fra Israels barn, den de setter til side som en gave til Herren, har Jeg gitt til Levittene som en eiendom. Derfor har Jeg sagt til dem: Blant Israels barn skal de ikke ha noen arv.» 4 Mosebok 18:24 Torahen omtaler tre typer av tiende, og Levittene skal ha en del av dem alle. Den første tienden, imidlertid, skal de ha ubeskåret! Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i Åpenbaringsteltet. 4 Mosebok 18:21 Denne første tienden er så viktig, at Ordet kaller den "Hellig Tiende" og den skal deles mellom Levittene (Bibel lærere, pastorer, biskoper) og sangerne (lovsangs teamet) og andre som er i full tids tjeneste. Om denne tienden ikke blir fordelt mellom disse Herrens tjenere, står de i fare for å måtte slutte i tjenesten på grunn av mangel på inntekt og det med full rett! Jeg skjønte også at Levittenes andeler ikke var gitt dem. For hver av Levittene og sangerne som gjorde tjeneste, hadde dratt tilbake til sitt eget åkerland. Nehemja 13:10 På Nehemja's tid var det en stor vekkelse i Juda, og nøkkelen til denne var omvendelse fra brudd på YHVH's (Gud's) bud og gjenopprettelsen av et Hellig og helliggjort presteskap. Samme dag ble det utvalgt noen menn som ble satt over rommene i lagerhuset for offergavene, førstegrøden og tiendene. Fra markene rundt byene skulle de samle inn de delene som er nedtegnet i loven for prestene og Levittene. For Juda gledet seg over prestene og Levittene som gjorde tjeneste. Nehemja 12:44 Symbolet på denne vekkelsen, som på alle vekkelser, var en GIVERTJENESTE PREGET AV GLEDE, noe som medførte at prestene og Levittene kunne tjenestegjøre fritt, uten økonomiske bekymringer. I dag er de fleste som står i de Femfoldige Tjenestegavene og lovsangs ledere altfor opptatt av å skaffe seg et "levebrød", i stedet for å søke YHVH's nærvær og studere Hans Ord. Dette er en ynkelig tilstand og det påvirker hele Yeshua's Kropp. Det er rett og slett ikke noen tiende å fordele til tjenestegavene, og de fleste av dem sliter økonomisk. Hvordan kan vi forvente at de skal tjene oss med glede, når de ikke

3 har mat på bordet til barna sine, eller penger til å kjøpe klær, betale avdraget på huslånet / husleia eller strømregningen? Og hva slags vitnesbyrd er det dette gir til PB'ene (pastors barna) om Gud? Sannheten er jo, at om alle i Yeshua's Kropp ga tiende til sine tjenestegaver (pastorer) så ville de ikke ha økonomiske problemer, men prosentandelen av kristne / messianske som gir tiende er skammelig lav. De aller fleste unnskylder seg med: " Jeg har rett og slett ikke råd til å gi tiende, min økonomi er på "bristepunktet" som den er.", la meg gjøre en ting klart for deg: du har ikke råd til å la være å gi tiende - spesielt når din økonomi er "på bristepunktet"! Det er så enkelt, at om du ikke ærer Guds tjener, så kan ikke Elohim (Gud) ære deg! Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: "Hvordan skal vi vende om?" Malaki 3:7 Dette er et av hovedområdene hvor det trengs OMVENDELSE i Yeshua's Kropp! Menneskenes på Malaki's tid led under økonomiske rystelser som lignet mye på de vi opplever i vår tid, og de spurte YHVH (Gud) om hva de skulle gjøre. Hans svar var entydig og klart: "TESHUVA (Omvend dere og kom tilbake), da spurte de: " Hva er det vi trenger å omvende oss fra?" Svaret Han ga dem var: " Dere stjeler fra Meg fordi dere ikke bringer den foreskrevne tienden og offergaven til prestene og Levittene!" Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: «Hva har vi ranet fra Deg?» Tienden og offergaven! Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort! Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:8-10 Du må forstå at tienden er foreskrevet såkorn, og dersom du spiser såkornet, spesielt i tider med hungersnød og økonomiske omveltninger, er alt ditt håp om innhøsting borte. Uten såkorn - ingen innhøsting! Det er bare når man bringer hele tienden at forbannelsen brytes og Elohim kan holde sitt ord om å true den fortærende gresshoppen (ta bort din nød) og sørge for deg på kongelig vis. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre. Alle folkeslagene skal kalle dere velsignet, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre. Malaki 3:11-12 Hele tienden, hva betyr det? Hele tienden vil si 10% av all din BRUTTO inntekt (Det er den summen det beregnes skatt av) og den skal du legge til side før du betaler dine regninger og gjeld. De fleste beregner tienden av den summen de har igjen når skatt, regninger og gjeld er betalt, og det er grunnen til at de ikke ser noe gjennombrudd. Krav om VEDERLAG for tyveri fra den Allmektige Guds Ord pålegger oss å betale 20% (en femtedel) i påslag som et vederlag til YHVH hvis vi tar av den foreskrevne tienden og Første Frukten, som tilhører prestene og Levittene, Ordets tjenere (biskoper, pastorer, lærere) og lovsangs ledere, til eget bruk. Hvis en mann noen gang skulle ønske å løse ut noe av tienden sin, så skal han legge til en femtedel. 3 Mosebok 27:31

4 Jeg undres på hvor mange mennesker det er som skylder tiende, Første Frukt og 20% erstatning på toppen av det? Det er en STOR GJELD og et presserende tema for omvendelse og gjenopprettelse! Han skal gi erstatning for den synd han har gjort mot det hellige, og han skal legge til en femtedel og gi det til presten. Så skal presten gjøre soning i hans sted med væren som skyldoffer, og det skal bli tilgitt ham. 3 Mosebok 5:16 Hvem er presten (pastoren) eller Levitten som har undervist deg i Ordet? Har du velsignet ham/henne med din Første Frukt og tiender? Om du har misligholdt dette, så gå avsted og be om tilgivelse og inngå en avtale om å betale alt du skylder og med 20% tillegg på toppen av det. Det er sann omvendelse og gjenopprettelse! Jeg ser for meg at du nå "går i kjøttet" og spør: "Hvordan kan jeg betale tilbake alt dette?" Vel, hvorfor er det slik at vi betaler tilbake vår verdslige gjeld, som lån, boliglån og kredittkort gjeld, og at vi gjør det ved å betale avdrag til gjelden er nedbetalt? Er det ikke viktigere at vi har et ordnet forhold til Elohim, vår Gud, på det økonomiske området? Vi har blitt så religiøse, at vi har tatt veldig lett på Hans instruksjoner og ignorert Hans tjenere! Er det rart at Yeshua's Kropp er i den forfatningen den er i? På dette punktet i Sabbats brevet skriker formodentlig kjøttet ditt ut et typisk "kristent slagord": Jeg er ikke under loven, jeg er under nåden! Betyr det, for deg, at det er i orden å bryte YHVH's (Gud's) forordninger (lover) fordi vi er under nåden? Hva skjer om du bryter loven i ditt hjemland? Vil du ikke bli straffet? Hva skjer om du sier til myndighetene: "Beklager, men jeg visste ikke at jeg brøt loven", vil de henlegge saken din, eller må du betale "gjelden" din til den er ferdig nedbetalt? Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære. Har da det som er godt, blitt til død for meg? På ingen måte! Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. Romer brevet 7:7,13 Med Torahen (loven) som utgangspunkt vet du nå at det å holde tilbake din Første Frukt og tienden så de ikke tilfaller Gud's tjenere som arbeider på dine vegne, er fullstendig syndig og krever at du svarer med omvendelse og gjenopprettelse av det misligholdte! Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Romer brevet 6:1-2 Den GODE NYHETEN er, at gjennom Yeshua's blod kan vi få tilgivelse for synden om vi bekjenner og vender om fra den! Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Johannes brev 1:9

5 Vi må bekjenne synd for tilbakeholdt Første Frukt og tiende til de som har veiledet og undervist oss i Ordet og ikke bare til YHVH (Gud). Med andre ord, du må gå til den som er hyrde for deg og som underviser deg og be om tilgivelse. Det kan godt hende at du må gå til flere enn en, noen er blitt undervist i en kirke, andre via Internett eller via bøker og artikler skrevet av lærere/predikanter. Du må granske din hukommelse og be den Hellige Ånd om hjelp til å huske de som har vært hyrder og veiledere for deg og som har hjulpet deg i din vandring med Yeshua. Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal ikke dine lærere lenger være skjult, men med dine øyne skal du se dine lærere. Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: "Dette er veien, gå på den!" hver gang du vender deg til høyre eller venstre side. Jesaja 30:20-21 Be dem om tilgivelse og om at de må løse deg fra gjelden du har pådratt deg. De fleste av dem vil tilgi deg og ettergi deg gjelden (påslaget, Første Frukten og tienden du skylder), mens andre ikke vil gjøre det. Uansett utfall, om du tar opp saken med dem for å bringe ditt forhold til dem på rett spor, og de velsigner deg, så vil du være fri fra den forbannelsen som er nevnt i Malaki 3:9 og du vil kunne starte et nytt kapitel i livet ditt. Et kapitel med ære og Hellig Givertjeneste, lydighet, favør, velsignelse og STORHET. Halleluja! Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Matteus 5:19 Velkommen til åndelig og finansiell frihet! Da sa Yeshua til de jødene som var kommet til tro på Ham: "Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." Johannes 8:31-32 Dine Mentorer og Venner i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman «For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1 For å Støtte Biskop og Rabbi når de HVILER under dette Sabbats Året gå til trykk på donations og skriv HVILE (REST) eller skriv en til for bank detaljer eller kreditt kort valg. Vi ber om at det denne gangen ikke skal være behov for Rosa Kreditt Kort siden disiplene deres i nasjonene sikrer seg at de er UTHVILT og vel forfrisket for den neste Sju Års Syklusen som starter etter Jubel året neste år. Vi opplever at en Utrolig Hær reiser seg og våre Jødiske Åndelige Foreldre vil trenge all fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke for å være over-seere, lede og gi mat til MAP Hæren til Løven av Juda! Må Han velsigne deg med fullheten i 1.Mosebok 12:3 og Ett Tusen Fold velsignelse som i Jesaja 60:22 og 5.Moosebok 1:11. NÅ I SPREAKER

6 Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml trykk på SHOP IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! Se også alle Biskop Dominiquae`s bøker og ressurser i SHOP på Å ÆRE DET Å VÆRE EN PARTNER OG GI GODTGJØRING For å bli en partner med Kad-Esh MAP Ministries gå til trykk på donasjoner. Vi inviterer deg til å holde oss og Tjenesten PÅ TOPP ettersom vi søker å gå mye tyngre inn i trykking av bøker på grunn av etterspørselen og oppvåkningen som skjer! 1000 fold velsignelse over deg når du er en trofast partner sammen med oss! Du inviteres til å sende dine Sabbat og Fest Offer og Første Frukt til Israel! «Jeg vil velsigne de som velsigner deg» 1.Mosebok 12:3

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 1) INNLEDNING Dette er et vanskelig og stort tema som berører hver enkelt kristen helt inn på klingen. I bedehuset taler vi ofte om kristenlivet. Grundtvig

Detaljer

Bare én dåp. - er du bedratt?

Bare én dåp. - er du bedratt? Bare én dåp - er du bedratt? 1 Bare én dåp er du bedratt? Bibelen sier at det er én Herre, én tro, én dåp. (Ef. 4,5). I dag er det minst to slags dåp? Er du sikker på at du har tatt den riktige dåpen,

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik

Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik 1 Kom, nå er alt ferdig Lignelsen om Det store gjestebudet, Luk 14,15-24. Tale på genmix 13.3.2011 av Oddvar Søvik Hvordan hadde du følt det hvis du hadde laget til en kjempefest og innbudt dine beste

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer