AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2"

Transkript

1 Torah lesing: BALAK Bamidbar (5.Mosebok) 22:2-25:9 AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:32 Shabbat shalom, du høyt elskede! Hele menneskeheten falt fordi ADAM trodde en løgn, derfor kan det å tro på løgner få oss til å falle ut av NÅDEN. Slangen sa til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø!" 1. Mosebok 3:4 Synd oppstod på grunn av troen på en løgn. Da kvinnen hørte slangen, trodde hun på løgnen om at deres ulydighet mot Elohim's bud ikke ville få noen konsekvenser. Hun mente også at Kunnskapens tre var "godt" selv om Skaperen hadde sagt at det var dødelig. Når vi tror på en løgn kan det koste oss livet, siden det fører oss til synd og syndens lønn (bryte Elohim bud) er DØD! For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romer brevet 6:23 I løpet av de 24 årene jeg har tjent Yeshua, har jeg kommet over mange løgner som har blitt til dødelige doktriner. De farligste av disse er de som oppstår på grunn av feiloversettelser av Bibelen, eller på grunn av oversettelser basert på forutinntatte meninger. Jeg skal gi dere noen alvorlige eksempler her. JØDENE ERSTATTES Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Romer brevet 11:17-18

2 I teksten fra Romerbrevet leser vi at hedningene (de ville grenene) er podet inn BLANT de naturlige (jødiske) grenene, og de får del SAMMEN med dem av kraften fra den rike roten og sevjen fra Oliventreet (paktsløfter). Dette er selvfølgelig helt riktig, hedningene har INGEN pakt med Elohim, det er det bare Israel og Juda som har, så uten de "naturlige grenene" er det ingen pakt for hedningene. Det er ingen "gamle pakt" for hedningene, og ingen "ny pakt" heller! Med andre ord, de ville grenene (hedningene) blir en del av det jødiske oliventreet, og ikke omvendt! Men i noen bibeloversettelser, som i den spanske Reina Valera bibelen som brukes av de fleste kristne, heter det ikke "podet inn blant dem", men "podet I STEDET for dem!" (Sjekk bibler og oversettelser) Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva; Hva som er veldig alvorlig, er at selv i senere versjoner av Reina Valera, som1995 utgaven, er dette ikke forandret, og det står fortsatt I STEDET for dem. Dette betyr at den dødelige Erstatningsteologien fortsatt er "levende og virksom" i den kristne Kirken i dag! For mange år siden forkynte jeg i Lima, Peru og avslørte denne løgnen i deres mest ærverdige Bibel som er Reina Valera. Da jeg forklarte hvordan en løgn som dette kan påvirke all lære til å bli anti-jødisk, ble presten så fornærmet på meg fordi jeg fortalte ham at "hans bibel" var gal, at han beordret oss ut av lokalet og forbød alt salg av bøkene mine! De som hadde fått sine øyne åpnet, prøvde å få tak i bøkene mine midt i rushet som oppsto da vi ble skjøvet ut derfra og prestefrua, som var mye mer fornuftig enn ektemannen, klarte å kjøpe en stor mengde av min bok "Podet inn" slik at hun kunne undervise Sannheten i Bibelskolen som hun var ansvarlig for! Det er veldig viktig at vi ikke tilber enhver oversettelse, men i stedet får en ufortynnet lære fra de opprinnelige Skriftene på hebraisk og gresk, samtidig som vi tar i betraktning den historiske bakgrunnen, Skriftens integritet og åpenbaringen fra den Hellige Ånd!

3 Hele Skriften er inspirert av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 2. Timoteus brev 3:16 Det er interessant å merke seg at da Paulus skrev de ovenfor siterte ordene til Timoteus, var den eneste Skriften som var tilgjengelig det mange kaller "Gamle Testamentet". Det Nye Testamentet ble kanonisert omtrent 300 år senere i 325 e.yeshua, etter at kirkemøtet i Nikea etablerte Erstatningsteologien som Kirkens lære. Noe å tenke på! De opprinnelige apostlene hadde sin doktrine fra de hebraiske Hellige Skriftene, og de forandret verden! SKRIFTENS INTEGRITET Dette blir nå den tredje gangen jeg kommer til dere. VED TO ELLER TRE VITNERS MUNN SKAL HVERT ORD STÅ FAST. 2. Korinter brev 13:1 Det er klart for enhver Bibel lærd at det er helt galt å etablere en doktrine basert på ett Skriftsted! På tross av dette har prinsippet blitt grovt krenket når det gjelder dåpen! De fleste kristne i verden blir døpt i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Noe som selvfølgelig er et totalt bedrag, ettersom det er basert på bare ett skriftsted! Det er ingen andre skriftsteder som bekrefter dette, og det er ikke grunnlag for å etablere dette som Kirkens lære og likevel har millioner trodd at det er riktig! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Matteus 28:19 Det er mange forskere som mener at Matteus opprinnelig var skrevet på hebraisk, og at det opprinnelige manuskriptet er i Vatikanet. Man mener også at dette spesielle Skriftstedet ble endret for å støtte treenighetslæren som snakker om TRE GUDER. Det er en STOR forskjell mellom Treenighet (tre separate guder) og Tre - Enighet, som er en Gud som manifesterer seg på tre forskjellige, men helt harmoniske måter som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Elohim på hebraisk er flertall, men det er Echad - ETT!

4 (Echad er et hebraisk ord som brukes i bibelen og viser til tre enigheten og foreningen mellom mann og kvinne. Det betyr en (ett) i enhet og ikke i antall. 5. Mosebok 6:4 "Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er èn (Echad) - på hebraisk: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 1. Mosebok 2:24 Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal være ett (Echad) kjød. Det hebraiske ordet som betegner en /ett i betydningen antall, er yachid - i grunnteksten brukes dette ordet aldri i forbindelse med Gud.) [Oversetters anm.] Dette er det eneste Skriftstedet i Det nye testamente som taler om å bli døpt i Faderens (YHVH), Sønnens (Yeshua) og den Hellige Ånds (har ikke et navn, men er snarere en funksjon) navn. ALLE de andre Skriftstedene gjennom hele Apostlenes gjerninger omtaler dåp ved full neddykking til navnet Yeshua! Til Hans død, begravelse og oppstandelse! Faderen døde ikke, ble heller ikke begravet eller gjenoppsto! Heller ikke den Hellige Ånd døde, ble heller ikke begravet og oppstanden! Den eneste som døde var Sønnen, Yeshua, Messias og vi identifiserer oss med Ham og vi blir ett med Ham ved dåpen for å tilbe Faderen i Ånd og Sannhet mens vi adlyder og blir ledet av den Hellige Ånd. (Johannes 4, Romerne 8) Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Messias ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Romer brevet 6:4-5 Utallige kristne har blitt døpt på feil premisser på grunn av en fatal løgn, basert på målbevisst feiloversettelse av ett Skriftsted som er gjort på grunn av doktriner som er skapt av demoner og mennesker. Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe i Yeshua Messias' navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Apostlenes gjerninger 2:38

5 Og han befalte at de skulle bli døpt i Yeshua Messias' navn. Apostlenes gjerninger 10:48 Da de hørte dette, ble de døpt til (eng: i) Herren Yeshua's navn. Apostlenes gjerninger 19:5 IKKE VÆR REDD FOR Å ADLYDE SANNHETEN! Mange mennesker er redde for "Jesus Alene" kulten, og det er grunnen til at de avstår fra å bli døpt til navnet Yeshua. Spørsmålet man må besvare er: er det riktig å fortsette i èn løgn av frykt for en annen løgn? To urette gir ikke en rett! Vi må adlyde Sannheten selv om det kan komme til å koste. Religionens ånd kjemper alltid mot Sannhetens ånd! Kjøp sannheten og selg den ikke, sammen med visdom, rettledning og forstand! Ordspråkene 23:23 Versene om dåp er gjengitt slik de framstår likt i alle utgaver av NT, med unntak av at jeg har tatt meg den frihet å gjenopprette det Sanne navnet til Messias til det som Abba ga Ham gjennom engelen Gabriel da han snakket til Josef. EN ANNEN FATAL LØGN ER ENDRINGEN AV YESHUA's NAVN! HVORFOR ENDRE MESSIAS' NAVN? Det ble gjort for å skjule Hans jødiske identitet og skape en universal Kristus for alle mennesker! Sannheten er jo at Han kom i en jødes skikkelse og enhver annen identitet er fra Anti-Messias' ånd! Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Yeshua Messias er kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Yeshua Messias er kommet i kjød (som et jødisk menneske), er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden. 1. Johannes 4:1-3 Tross alt, navnet BUDDHA trenger ingen oversettelse, heller ikke navnet SATAN, så hvorfor trenger navnet YESHUA oversettelse, eller snarere omskrivning?

6 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Yeshua, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder. Matteus 1:21 På hebraisk betyr navnet Yeshua Frelse, det gjør imidlertid ikke navnet Jesus! Millioner er blitt drept i navnet Jesus Kristus, men IKKE EN er noensinne myrdet i navnet Yeshua! Jesus Kristus er brukt som bannord i mange filmer, men navnet Yeshua har aldri blitt brukt som bannord! YHVH har holdt det Sanne navnet på Sin Sønn rent og Han kaller oss til å gjenopprette det! Som et hjelpemiddel til å gjøre dette, inviterer jeg deg til å kjøpe min bok "YESHUA IS THE NAME" (Yeshua er navnet) på SHOP for at i Yeshua's Navn skal HVERT KNE BØYE SEG, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, Filipper brevet 2:10 Satan er livredd for Hans Sanne Navn! JØDENE DREPTE KRISTUS Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Mitt liv, for at Jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av Meg Selv. Jeg har makt til å sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av Min Far. Johannes 10:17-18 Millioner av jøder er drept på grunn av troen på denne ene løgnen. Yeshua derimot, sa at INGEN kan ta Hans liv. Han ga Sitt liv på sitt eget initiativ! Yeshua ble ikke drept på grunn av jødene; Han ga Sitt liv som et offer for å bringe frelse til både jøder og hedninger! På toppen av dette, kunne jødene ikke "drepe Kristus" siden de IKKE hadde autoritet til å iverksette dødsstraff på den tiden. Hele Israel var underlagt det romerske imperiet, og det var bare romerne som hadde autoritet til å avrette kriminelle. Det var grunnen til at Yeshua ble overlevert til Pilatus og ble naglet til henrettelses treet (korset) av romerske soldater og ikke av jøder! Ergo: Yeshua døde for jøders og hedningers synd, uten Hans offer hadde det ikke blitt noen frelse! Men hvor mange jøder har ikke blitt drept i Jesu Kristi navn fordi man trodde på denne ene løgnen,

7 Jødene drepte Kristus Millioner ble myrdet, millioner hatet Det er hva jeg kaller en fatal løgn! ET SPØRSMÅL OM ENHET det er én Herre, én tro, én dåp, Efeser brevet 4:5 Siden Erstatningsteologien ble etablert som Kirkens lære i det fjerde århundre og skilte Kirken fra alt jødisk og fra Yeshua selv, forårsaket dette at millioner av mennesker har mistet livet! De fatale løgnene som dukker opp i oversettelser av De Hellige Skriftene har forårsaket splittelse og oppdeling. Bare i spørsmålet om dåp har folk dødd fordi de har stått i bresjen for å reetablere dåp ved full neddykking! Og i dag er mange mennesker redde for å forårsake stridigheter hvis de nevner at dåpen i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er feil! Vi er alle kalt til bare én dåp eller en slags dåp, og det er TIL navnet Yeshua. Det er bare ÉN Herre og Han er en jøde! Hans navn er hebraisk, og det er i Hans navn at vi alle er kalt til å bli nedsenket; det er med Ham vi trenger å bli ETT. All vår kraft, salvelse og autoritet kommer fra det faktum at vi er ETT med Yeshua gjennom Hans blod og gjennom dåpen eller rettere sagt: MIKVEH! (Mikveh er hebraisk og betegner et renselses bad ved full neddykking overs.anm.) NÅDE Den Allmektige har vært veldig barmhjertig på grunn av uvitenhet i mesteparten av Kirken, men det er ingen grunn til å bli værende i uvitenhet lenger! Uvitenhet er mørke og det forårsaker at folk tror på eventyr og overtro! Det finnes ikke to forskjellige "guder" - en i GT som er dommens gud og en i NT som er nådens gud. Det er bare EN Gud, EN Herre! Hør, Israel! YHVH er vår Elohim, YHVH er én! Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. 5. Mosebok 6:4-5 Det er ikke ulike varianter av dåp, det er bare EN og det er i navnet Yeshua! Selv om du gjeninnvier livet og dåpen din, så er det fortsatt

8 EN og i Yeshua's navn! Du kan gå i vannet sju ganger om du vil, men det er i navnet Yeshua! Det er bare En tro og den ble overlevert til de jødiske apostlene for 2000 år siden. Det er evangeliet fra Sion, ikke fra Babylon eller fra Roma eller fra Tyskland og Martin Luther. YHVH kaller oss til å bli helliggjort ved Sannheten så vi kan bli ETT og forårsake at verden kommer til tro! Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet. Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden. For deres skyld helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i sannheten. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. Johannes 17:17-21 Endetiden er svært nær og det HASTER med å helliggjøre Messias' Brud fra fatale løgner! Jeg har i denne todelte utgaven av Shabbats brev med tittelen "Avsløring av fatale løgner" berørt noen kjerne temaer som har forårsaket elendighet for millioner av mennesker og som har svekket autoriteten og herligheten som vi vandrer i! Det er på tide å stoppe alle teologiske debatter og OMVENDE oss så vi kan bli herliggjort av Sannheten og bli ETT. En desperat ond og døende verden og hele skaperverket venter på at vi, jøder og hedninger, skal bli ETT i Messias og manifestere Hans herlighet. Fatale løgner skiller og oppdeler jøder, hedninger, menn og kvinner. Måtte vi elske SANNHETEN mer enn våre tradisjoner! for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet, for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte. Efeser brevet 5:26-27 Dine venner og mentorer i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman «For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jes 62:1

9 BLI ET LEDD SOM STØTTER Hvis du har blitt plassert sammen med oss for en tid som dette og har blitt næret av vår undervisning, bli et LEDD SOM STØTTER/FORSYNER. Vi ber deg om å være en partner i bønn og finanser med Biskop, Rabbi og Kad-Esh MAP Ministries Ef4,16 Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Ledd som støtter/forsyner er sunne og smurte (Salvet!). Ledd som ikke støtter/forsyner tørker opp. Dette er sant i vår fysiske kropp slik det er i vårt åndelige liv! Når vi alle er lydige for å bli tilpasset sammen av Kongen ved at vi forsyner (Gir!), vil vi vokse og bli et uttrykk for Hans Kjærlighet og Sannhet til verden! Måtte Han Velsigne deg mektig når du adlyder Ham i å stå sammen med oss i finansielt og bønne partnerskap! klikk på donasjoner eller oss på for flere valg. NÅ I SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml trykk på SHOP

10 IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din!

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER Torah lesing YITRO Shemot (2.Mosebok) 18:1-20:23 Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing TETZAVEH Shemot (2.Mosebok) 27:20-30:10 Fokus På Hellig Givertjeneste KAPITTEL 5 RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE - RETTSKAFFENT LIV For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

HVERT HJEM ET BETEL #2

HVERT HJEM ET BETEL #2 Torah lesing: BEHAR/BECHUKOTAI Vayikra (3.Moaebok) 25:1-27:34 HVERT HJEM ET BETEL #2 1.Mosebok 28:17 Så ble han redd og sa: «Hvor fryktinngytende dette stedet er! Dette kan ikke være noe annet enn Guds

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Bare én dåp. - er du bedratt?

Bare én dåp. - er du bedratt? Bare én dåp - er du bedratt? 1 Bare én dåp er du bedratt? Bibelen sier at det er én Herre, én tro, én dåp. (Ef. 4,5). I dag er det minst to slags dåp? Er du sikker på at du har tatt den riktige dåpen,

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 05.10.2014 Den treenige Gud Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Når vi skal nærme oss det store spørsmålet Gud, er det viktig at vi nærmer oss Ham med riktig

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Innhold: Innledning...Historisk tilbakeblikk...ulike bibelsyn...tema 1: Forholdet mellom Gud & Jesus...Tema 2: Betydningen av Jesu død & oppstandelse..tema

Detaljer

Hvordan bli en kristen

Hvordan bli en kristen Hvordan bli en kristen Uttrykket "nytestamentlig kristendom" betyr ganske enkelt å gjøre ting som det nye testamentet beskriver. Gud har et "mønster av lyd ord" for den kristne tro og vi er til "hold"

Detaljer

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid?

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

1. Er dåp virkelig nødvendig?

1. Er dåp virkelig nødvendig? Er du trøtt av å såre dine kjære og krenke din samvittighet? Lever du i konstant anger på grunn av tidligere tabber? Har du noen gang ønsket at du kunne ta et bad og komme opp ren både innvendig og utvendig?

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer