Fokus På Hellig Givertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus På Hellig Givertjeneste"

Transkript

1 Torah lesing TETZAVEH Shemot (2.Mosebok) 27:20-30:10 Fokus På Hellig Givertjeneste KAPITTEL 5 RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE - RETTSKAFFENT LIV For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat shalom, dere høyt elskede: Det evige Guds Ord forteller oss at midtpunktet i våre liv er våre hjerter. Det et menneske har i sitt hjerte, vil styre alle hans tanker, tale og i siste instans, hans handlinger. Givertjenesten og lydighet mot den Allmektige, og dermed en rettferdig livsstil, handler om hjertet. Det er en direkte forbindelse mellom et hjerte som gir villig og et rettferdig hjerte. Ja, det er så nært beslektet, at det hebraiske ordet for Rettskaffen Givertjeneste er nøyaktig det samme som for Rettskaffent Liv! ZEDAKA Ordet ZEDAKA kommer fra ordet ZEDEK, som betyr rettferdig (rettskaffen), en rettferdig mann blir kalt ZADIK. Når man på hebraisk snakker om "å vandre i rettferdighet" eller å være rettskaffen, er det absolutt knyttet til hvordan du styrer dine finansielle transaksjoner innen GIVERTJENESTEN! Jeg har vært ung, og er nå gammel. Men jeg har aldri sett den rettferdige forlatt eller hans etterkommere tigge om brød. Hele dagen er han barmhjertig og låner ut, og hans etterkommere blir til velsignelse. Salme 37:25-26 En rettferdig mann beskrives som en som "låner ut" eller gir hele dagen, og på grunn av denne RETTFERDIGHETEN (i hans givertjeneste) blir han velsignet og hans etterkommere blir til velsignelse! RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE UTFRIR FRA DØD En av de vanligste oppfatningene blant ortodokse jøder, er at det å gi til noen som ber for deg eller underviser deg i Torahen og til de fattige, er en bedre LIVSFORSIKRING enn noen forsikring som kan kjøpes for penger! Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag, men rettferdigheten utfrir fra døden. Ordspråkene 11:4 Det ordet som anvendes i grunnteksten og her er oversatt med RETTFERDIGHETEN er ZEDAKA, som også betyr RETT GIVERTJENESTE, eller å Gi RIKTIG! Legg merke til at dette verset står i kontekst med RIKDOM som ikke gir gevinst på vredens dag, i motgang eller i vanskeligheter. En riktigere oversettelse ville være: "Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag, men RETT GIVERTJENESTE utfrir fra døden." I de fire første avsnittene av FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE, har jeg undervist i "foreskrevet (pålagt) givertjeneste" - Første Frukten og de tre Tiendene og det er RETT (rettskaffen) GIVERTJENESTE!

2 Studerer vi Ordspråkene kapittel 11 til ende, så ser vi at dette er det mest framtredende emnet på samme måte som det er i flere andre. Den ugudelige skaffer seg en falsk lønn, men den som sår rettferdighet, får en sann avkastning. Ordspråkene 11:18 Også i dette verset ser vi at fellesnevneren er penger (falsk lønn / sann avkastning). Igjen, ordet for RETTFERDIGHET, i grunnteksten, er ZEDAKA, som vi nå vet betyr å GI RIKTIG, verset handler selvfølgelig også om å SÅ. La oss oversette dette verset korrekt fra hebraisk: Den onde (ugudelige) tjener en falsk lønn, men den som SÅR RETTFERDIG - GIR DET SOM ER FORESKREVET - får en sann belønning! Sagt på en annen måte: om du ikke sår økonomisk det som er foreskrevet, så forvent deg ingen belønning! Forskjellen mellom den onde og den rettferdige i denne sammenhengen ligger i hvordan de forholder seg til PENGER og EIENDELER. En jager etter det, gjør hva som helst for å skaffe seg penger eller "falsk lønn". Den onde legger om nødvendig all moral til side for å skaffe seg penger, mens den rettferdige GIR på en rettferdig og riktig og hellig måte slik YHVH (Gud) har foreskrevet i Sin Torah og får dermed sin belønning! Halleluja, dette er STORE og GLEDELIGE NYHETER! For å være sikker på at vi forstår dette, understreker Ordspråkenes forfatter: Den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett, men det fører bare til fattigdom. Ordspråkene 11:24 Hva betyr "HVA SOM ER RETT"? Repeter hva jeg har skrevet i de fire første delene av Fokus på hellig givertjeneste, der lærer du om foreskrevet givertjeneste som nettopp er "HVA SOM ER RETT"(rettmessig tilkommer). Nå er du i stand til å forstå det meget kjente skriftstedet i Malaki, hvor YHVH påkaller Israels oppmerksomhet: Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: "Hva har vi ranet fra Deg?" Tienden (eng: tiendene) og offergaven (eng: offergavene)! 9 Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort! Malaki 3:8-9 Å holde tilbake (unnlate å betale inn) Første Frukten, de Tre Tiendene og andre pålagte ofringer blir kalt "Å RANE ELOHIM - GUD" eller "å holde tilbake det som RETTMESSIG TILKOMMER" og det utløser forbannelsen. EN HJERTESAK Hvorfor er den Allmektige så ømfintlig i spørsmålet om å GI RIKTIG? Det er fordi det er et spørsmål om hva ditt hjerte er fylt med! Om din givertjeneste ikke er rett, så betyr det at ditt hjerte er sykt og fylt av mørke. Mange kristne / messianske har et falskt åndelig liv. Jo da, de både ber og snakker det rette "språket", men så lenge de ikke adlyder Elohim (Gud) i spørsmålet om GIVERTJENESTEN, tilhører ikke hjertene deres egentlig Gud. Dette KOMMER KLART FRAM: For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet; det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Jeremia 17:9

3 Om de motsetter seg å GI slik YHVH (Gud) har foreskrevet, er hjertene deres bundet i synd og kjærlighet til Mammon og det er roten til ALT ondt! For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager. 1 Timoteus 6:10 Her er det ingen forskjell på fattig og rik, dette gjelder alle. RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE vil ta den fattige ut av hans fattigdom! Enhver som går inn i RETT GIVERTJENESTE i lydighet til Guds forordninger, vil komme ut av fattigdommen før eller senere. Noen ganger vil vi oppleve at vi må være utholdende inntil Ordet manifesterer seg, men om du står fast i LYDIGHET, så vil det manifestere seg! Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Malaki 3:10 Det evige Guds Ord er absolutt klar på dette området: En person som har en rettskaffen givertjeneste, vil også leve et rettferdig liv fordi vedkommendes hjerte (og skatter) vil være på rett sted. Om ditt hjerte er på rett sted i spørsmålet om en rettskaffen givertjeneste, vil det også være på rett sted i spørsmål om andre ting. Om det ikke finnes BEGJÆR etter penger i hjertet ditt, vil det ikke være begjær etter ulovlig sex, det vil ikke være noe begjær eller misunnelse, og du lever et hellig liv. Dette er grunnen til at det FØRSTE skrittet på veien til omvendelse eller tilbakevending til Elohim - Gud og Hans veier, er GIVERTJENESTEN. For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke. Derfor er det ikke gjort ende på dere, Jakobs barn. Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra Mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til Meg, så skal Jeg vende om til dere, sier hærskarenes Herre. Men dere sier: "Hvordan skal vi vende om?" Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: "Hva har vi ranet fra Deg?" Tienden og offergaven! Malaki 3,6-8 Når vi gjør TESHUVA (angrer, omvender oss og vender tilbake) i fullt alvor, er viljen til å GI for å lyde Elohim på givertjeneste feltet det første som manifesterer seg! Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er snakk om hvilken som helst givertjeneste, men TIENDENE og OFRENE! Så, om det er slik at du er bundet opp i synd og har bindinger i livet ditt som du ikke blir kvitt, så vet du hva du har å gjøre. Angre og omvend deg fra å rane den Allmektige, deretter starter du å GI i samsvar med det som er foreskrevet (Første Frukten og de tre Tiendene) og på toppen av dette, om den Hellige Ånd minner deg på det, gir du ekstra (frivillige gaver, offergaver og vederlag). Når du går til det skrittet å gjøre TESHUVA (angrer og vender om) på dette området, vil du også oppleve utfrielse på alle andre områder i livet ditt. Dette, fordi RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE leder alltid til et RETTSKAFFENT LIV! Den som blir opplært i Ordet, skal dele alt godt med den som underviser ham. La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Galater brevet 6:6-8 Galater brevets forfatter, apostelen Paulus, sa tydelig og klart ifra om at å holde tilbake det som rettmessig tilkommer de som underviser deg i Ordet, pastorer, biskoper og

4 mentorer, vil føre deg inn i fordervelse. For om du gjør det (tilbakeholder), så sår du ikke og gir ikke rettskaffent, men investerer ene og alene i deg selv! For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Galater brevet 6:8 Om du ikke sår i Ånden - våk over ditt hjerte i denne saken fordi det er VELDIG SYKT, be alvorlig og vend om fra den veien du er på. Det er ingen tvil om annet enn at du vil få oppleve et gjennombrudd. Vær trofast i dette I HELE DITT LIV! Dette vil være din LIVSFORSIKRING og din SIKRE BELØNNING! Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Ordspråkene 4:23 Det finnes ingen annen vei å gå på for å vandre i velsignelsen og salvelsen av et liv i overflod både åndelig og materielt enn på den veien som heter RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE! ZEDAKA! Den som stoler på sin rikdom, kommer til å falle, men de rettferdige (som praktiserer en rettskaffen givertjeneste) skal spire som løvet. Ordspråkene 11:28 Deres venner og mentorer i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman "For Sions skyld vil Jeg ikke tie " Jesaja 62:1 For å Støtte Biskop og Rabbi når de HVILER under dette Sabbats Året gå til trykk på donations og skriv HVILE (REST) eller skriv en til for bank detaljer eller kreditt kort valg. Vi ber om at det denne gangen ikke skal være behov for Rosa Kreditt Kort siden disiplene deres i nasjonene sikrer seg at de er UTHVILT og vel forfrisket for den neste Sju Års Syklusen som starter etter Jubel året neste år. Vi opplever at en Utrolig Hær reiser seg og våre Jødiske Åndelige Foreldre vil trenge all fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke for å være over-seere, lede og gi mat til MAP Hæren til Løven av Juda! Må Han velsigne deg med fullheten i 1.Mosebok 12:3 og Ett Tusen Fold velsignelse som i Jesaja 60:22 og 5.Moosebok 1:11. NÅ I SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til

5 NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml esh.org trykk på SHOP IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! Se også alle Biskop Dominiquae`s bøker og ressurser i SHOP på Å ÆRE DET Å VÆRE EN PARTNER OG GI GODTGJØRING For å bli en partner med Kad-Esh MAP Ministries gå til trykk på donasjoner. Vi inviterer deg til å holde oss og Tjenesten PÅ TOPP ettersom vi søker å gå mye tyngre inn i trykking av bøker på grunn av etterspørselen og oppvåkningen som skjer! 1000 fold velsignelse over deg når du er en trofast partner sammen med oss! Du inviteres til å sende dine Sabbat og Fest Offer og Første Frukt til Israel! «Jeg vil velsigne de som velsigner deg» 1.Mosebok 12:3

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER Torah lesing YITRO Shemot (2.Mosebok) 18:1-20:23 Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

HVERT HJEM ET BETEL #2

HVERT HJEM ET BETEL #2 Torah lesing: BEHAR/BECHUKOTAI Vayikra (3.Moaebok) 25:1-27:34 HVERT HJEM ET BETEL #2 1.Mosebok 28:17 Så ble han redd og sa: «Hvor fryktinngytende dette stedet er! Dette kan ikke være noe annet enn Guds

Detaljer

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Bare én dåp. - er du bedratt?

Bare én dåp. - er du bedratt? Bare én dåp - er du bedratt? 1 Bare én dåp er du bedratt? Bibelen sier at det er én Herre, én tro, én dåp. (Ef. 4,5). I dag er det minst to slags dåp? Er du sikker på at du har tatt den riktige dåpen,

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 1) INNLEDNING Dette er et vanskelig og stort tema som berører hver enkelt kristen helt inn på klingen. I bedehuset taler vi ofte om kristenlivet. Grundtvig

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer