FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG"

Transkript

1 TORAH LESING: PESACH 1-2.MOSEBOK 12:21-51; 4.MOSEBOK 28:16-25 FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG Forberedelse til Passover (påske) #1 Hos deg må det ikke finnes surdeig innenfor dine grenser i sju dager. Heller ikke kan noe av det kjøttet du ofrer den første kvelden, ligge igjen til neste morgen. 5. Mosebok 16:4 SABBAT SHALOM, KJÆRE ELSKEDE! Forleden dag snakket jeg med min ortodokse søster om forberedelsene til Passover (påske). En ortodoks jøde tar disse forberedelsene svært alvorlig. Det er faktisk en utmattende tid med rengjøring og fjerning av alle spor etter "surdeig". [Gjær har samme funksjon og er en levende organisme. oversetters anm.] Surdeig er det som får deigen til å heve seg og er en "levende organisme", i motsetning til "hevingsmidler" som bakepulver som er kjemisk og dødt. Surdeigen kan holde på med å formere seg uten begrensninger. I den Nye Pakt er "surdeig" ofte brukt som bilde på både SYND, men også som et nøytralt middel som kan forårsake at det blir vekst og ekspansjon i Riket. Så det kommer an på hva surdeigen gjør, akkurat som penger er nøytrale og hvis de brukes for Rikets formål, er det faktisk bra! NEGATIVE FØLGER Alle sammen er de ekteskapsbrytere. De er som en ovn opphetet av bakeren. Han slutter med å få varme i ilden fra deigen er knadd til den er hevet. Hosea 7:4 Yeshua sa da til dem: "Pass på at dere tar dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!" Matteus 16:6 POSITIVE FØLGER Han fortalte dem en annen lignelse: "Himlenes rike er som en surdeig som en kvinne tok og gjemte i tre mål (ca 20 kg.) mel til alt var gjennomsyret." Matteus 13:33 [surdeig Ved baking tok man vare på en liten klump av den gjærede deigen (surdeig). Neste gang man skulle bake, ble klumpen knadd inn i den nye deigen for å få den til å heve seg.]

2 FORSINKET LYDIGHETS SYND De bakte usyrede kaker av deigen de hadde tatt med seg ut fra Egypt. For den var ikke syret, ettersom de ble drevet ut fra Egypt og ikke kunne vente lenger. De fikk heller ikke gjort i stand matforsyninger til seg selv. 2. Mosebok 12:39 I fortellingen om Passover (påske) representerer "Surdeigen" en synd som kalles "Forsinket lydighet". Israels barn hadde ikke tid til å vente på at deigen skulle heves eller bli til surdeig slik at de kunne bake brød under flukten! De måtte bare adlyde øyeblikkelig og forlate Egypt i full fart! Det er grunnen til at man spiser MATSA - Usyret brød under Pessach (Passover / påske) høytiden til minne om deres raske lydighets reaksjon. Forsinket lydighet ville ha medført at deigen hadde hevet seg, men samtidig ville det ha ført til at Israels folk fortsatt ville vært slaver i Egypt den dag i dag! Forsinket lydighet kommer av VANTRO. Når vi ikke handler i tro til Hans åpenbarte Ord og Løfter, stanser vi opp. Det var dette som kostet Lots hustru livet, hun stanset opp og så seg tilbake! Hver gang vi drøyer med å være lydige, så er det slik at vi stanser opp og ser oss tilbake; det oppstår en lengsel etter det velkjente og trygge i motsetning til det som venter oss når vi beveger oss framover. Det vil igjen medføre slaveri og død! YHVH kaller oss til Øyeblikkelig Lydighet, Usyret Tro! Det er spesielt når man skal forholde seg til Endetidens budskap om OMVENDELSE - Teshuva fra all synd, inklusive Erstatningsteologi og det hedenske religiøse systemet, at mange mennesker har en tendens til å stoppe opp. De begynner å se seg tilbake, på sine juletrær, juleminner, påskefeiring (påske egg, langfredag osv.), svinekjøtt "delikatesser", blir opptatt av at de ikke skal miste anerkjennelsen fra sin egen kirke (menighet) eller andre kristne og før de vet ordet av det, så har deigen hevet seg og de kan ikke lenger bevege seg framover. De dør faktisk åndelig og i noen tilfeller fysisk fordi de ikke var raske nok til å adlyde MAP (Messiansk Apostolisk Profetisk) Revolusjonens budskap om Omvendelse! Dette budskapet er et profetisk Ord til hele Yeshua's Kropp, og å motta det eller ikke er et spørsmål om liv eller død! YHVH renser og tar tilbake Sin brud fra Erstatningsteologien og alle babylonske systemer med kjødets lyst, øyets lyst og jordisk stolthet! INGEN FORDØMMELSE FOR HVEM? Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Messias Yeshua gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Romer brevet 8:1 Mange mennesker sier: "Ikke putt meg under "fordømmelse". Kjære deg, det er INGEN fordømmelse for den som vandrer i Ånden - det betyr ingen fordømmelse for den som er ledet av den Hellige Ånd, Han som skrev Torahen med Elohim`s finger! Fordømmelsen rammer den som vandrer i sitt verdslige sinnelag og forståelse! Om

3 vi vandrer i Ånden, vil vi alle komme til OMVENDELSE fra all løgn, og Erstatningsteologien er en LØGN! For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det. De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. Romer brevet 8:6-8 Den Hellige Ånd er vår hjelper. Han hjelper oss til å adlyde YHVH uten noen som helst forsinkelse! Når vi er i kjøttet, bryter vi Hans Bud! Vi blir ikke frelst ved lydighet! Lydighet er et resultat av TRO. Sann tro har alltid øyeblikkelig lydighet som resultat. Det er derfor at den høyeste form for surdeig (synd) faktisk er VANTRO! Vantro overfor YHVH, Hans Kraft, Hans Karakter og Hans Løfter er faktisk det samme som å tro på noe annet. Vi lever ikke i et vakuum! Om vi ikke stoler på Ham, hvem eller hva er det da vi stoler på? La det være helt klart: Vi snakker IKKE her om en "lovisk vandring", men om en Tros vandring, bemyndiget av den Hellige Ånd, som søker å adlyde YHVH omgående, enten det gjelder å holde Sabbaten hellig, Hans kostholds regler, å gi Tiende og Offer, be for Israel, forvalte helbredelse og utfrielse, eller å holde deg ren før du inngår ekteskap! Alle de tingene som Yeshua gjorde som en Perfekt jøde (IKKE en religiøs jøde!), og Han kaller både jøder og hedninger til å følge Sitt eksempel! Den som sier at han blir i Ham (Yeshua), han skylder også selv å vandre slik som Han vandret. 1. Johannes 2:6 Han stolte fullstendig på Faderen og Han både talte og levde YHVH's Ord under alle omstendigheter, til og med da Satan forsøkte å få Ham til å synde i ørkenen! RØTTENES HELBREDENDE KRAFT Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Yeshua Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apostlenes gjerninger 3:19-21 Forut for at biskop Dominiquae Bierman skrev sin nå så klassiske bok "Røttenes Helbredende Kraft", hadde hun avholdt det første "Tilbake til Røttene" seminaret noen sinne i Sveits. Under dette seminaret ble det utløst så mye herlighet og det ble utført så mange mirakler, at hun, på flyturen hjem til Israel, spurte YHVH: "Hvorfor er det så viktig å forkynne de jødiske røttene til Kirken?" Svaret Han ga henne var krystallklart: "Det er et spørsmål om liv eller død. Kirken er som en vakker rose som er skåret av rosebusken og satt i en vase med vann i to dager. Om hun ikke blir podet tilbake på den tredje dagen, vil hun garantert dø." Den tredje dagen er det tredje årtusen, siden en dag er som tusen år for Adonai!

4 Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. 2. Peter 3:8 Etter at hun fikk dette svaret, har hun skrevet mange flere bøker og, ved YHVH's nåde, skapt en hel Video Bibelskole, kalt GRM, som nå går over hele verden på mange språk. Tiden er i ferd med å renne ut, og YHVH kaller hele Kirken til øyeblikkelig å forlate Erstatnings-teologien's Egypt / Babylon. Biskopens ressurser kan hjelpe deg til å gjøre det med Lysets Hastighet. Dessverre, det er mange som nøler og venter på en "gunstigere anledning". Den gunstige anledningen er NÅ, og du vil ikke få noen ny! Biskop Dominiquae Bierman mottok dette profetiske budskapet i 1994 og YHVH akselererer alt! Det er virkelig ingen tid å miste! Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet. Salme Gå til Bible School eller Shop for å bestille Røttene. DET TRENGS ARBEIDERE For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: "Abba, Far!" Romer brevet 8:15 Å fjerne vantroens surdeig er obligatorisk når vi forbereder årets Passover (Påske)! Dette påvirker vår vandring med YHVH. Yeshua sa, for 2000 år siden, at høsten var stor, men at det var får arbeidere. Hvorfor er de få? På grunn av VANTRO, som inkluderer FRYKT. Noen av de vanligste former for frykt er; frykten for det ukjente, menneskefrykt, frykt for lidelse og frykt for å gjøre feil. Sannheten er jo at frykt og vantro er dårlige sjåfører og de dreper oss faktisk. Å vandre i frykt, er det motsatte av å vandre i kjærlighet! Så sa Han til dem: "Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at Han vil drive arbeidere ut til Sin høst! Lukas 10:2 YHVH kaller mange til å legge ned sine liv for Rikets formål og for å kunne besvare kallet, må vi bli kvitt surdeigen av frykt og vantro! For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det. Matteus 16:25 SURDEIGEN MANIFESTERER SEG I VÅRE TANKER OG TALE For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet!" og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Markus 11:23 Det naturlige sinn er i fiendskap med Elohim (Gud)! Vi må ha Messias' sinnelag og forholde oss til YHVH's Løfter som "opp og avgjort". Begynne å kalle ting som ikke er som om de var, og slutte å forholde oss til omstendigheter i livet som vi ville gjøre overfor uforanderlige realiteter. Kong David som ikke var født på ny, forsto dette

5 prinsippet. Han erkjente motgang, men endte alltid opp i en tone av håp og tro. Han stolte på sin pakt med YHVH utover sine egne feil og svakheter og utover sine omstendigheter! Han befalte sin sjel, sinn, vilje og følelser til å velsigne YHVH! Min sjel, lov YHVH, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn! Min sjel, lov YHVH, og glem ikke alle Hans velgjerninger! Salme 103:1-2 La deg ikke lure, uten tro kan vi ikke behage den Allmektige! Det spiller ingen rolle hvor hardt vi forsøker å lyde Ham av egen kraft, om vi ikke setter all vår lit til Hans Styrke og Løfter, er vi "surdeig" og vil for evig være i fiendskap med Elohim! Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham (Gud), for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver. Hebreer brevet 11:6 Det er viktig at vi proklamerer Hans Ord og Løfter kontinuerlig med vår munn. Så lenge vi ikke gjør det, vil vi ikke være i stand til å aktivere LIVET i dem. Du vil ha hva som helst DU sier! Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den. Ordspråkene 18:21 Det er faktisk slik at Han er i stand til å gjøre langt mer enn vi kan tenke oss eller be om, men vi må TENKE og vi må SPØRRE! Det er viktig å meditere på Hans Torah Ord og Løfter om vi skal få se mirakuløse resultater manifestere seg! Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, Efeser brevet 3,20 OMSTENDIGHETER ELLER LØFTER? Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Hold din munn fra å tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg. Dine øyne må se rett fram, og du må vende dine øyelokk rett framfor deg. Ordspråkene 4:23-25 Hver gang vi uttrykker (taler) vår egen tolkning av omstendighetene i stedet for YHVH's Pakts Ords Løfter, er det en utspekulert og svikefull munns tale. Jeg er forundret over hvor mange sanne YHVH's tjenere det er som taler vantro og tvil som en norm! Må Herren se i nåde til oss og tilgi oss! Det er faktisk slik at mange fortsetter å proklamere omstendighetene i stedet for Løftene i den tro at de er "ærlige". Sannheten er at de tar "ærlig feil", for om vi proklamerer omstendighetene som den ultimative virkeligheten kaller vi YHVH en løgner, og det er det samme som slangen kalte Ham i Edens Hage. All psykologi er basert på tesen: "fortell hva du har på hjertet til noen andre". Slangen sa det han hadde på sitt hjerte og ledet kvinnen til synd. Dette er den originale SYNDEN. Det var her vi bommet på målet! Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt." 1. Mosebok 3:4-5

6 Hvordan TOLKER du dine uheldige omstendigheter? Ser du på dem gjennom YHVH's (Gud's) Ord eller gjennom din egen forståelse? Kvinnen trodde på slangens tolkning av Elohim's befaling og falt i synd. Hver gang vi tror på de humanistiske, demoniske tolkningene av våre livs omstendigheter, vil vi falle i den synden å tvile på Elohim's kjærlighet og trofasthet! Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Johannes 8:44 Hele det humanistiske systemet med dets "psykologiske fortolkninger" er basert på vantro og løgner! Kong David erkjente sin motgang overfor YHVH, og deretter gikk han videre til å hylle Ham og prise Ham. Han nektet ikke for at han gikk gjennom en tøff tid, men han satte fokus på Elohim's Paktsløfter og evner og ikke sine egne uheldige omstendigheter! Herre, hvor mange de er blitt, de som plager meg! Mange er de som reiser seg mot meg. Mange er de som sier til min sjel: "Det er ingen frelse for ham hos Gud." Sela Men Du, Herre, er et skjold for meg, min ære og Den som løfter mitt hode. Salme 3:2-4 HVA TALER DU? Om jeg hadde snakket omstendigheter i stedet for Løfter, ville jeg i dag hatt en datter som var "grønnsak", en død sønn, en mislykket Tjeneste, ingen penger - så ingen reiser og ingen utgivelser av bøker eller oppretting av bibelskolen! Jeg ville ha vært handikappet for livet etter så mange fall! Min mann ville ha blitt sittende i en rullestol etter en forferdelig ulykke med ødelagte ryggvirvler eller faktisk død etter to hjerteinfarkt. Jeg ville ikke vært i Eilat hele denne tiden, på grunn av forfølgelse og bakvaskelser fra de "troende", og jeg ville ha frasagt mitt kall totalt som en kvinne i lederskap siden det er for kontroversielt og uakseptabelt i mange religiøse kretser. Jeg har mye mer å si om dette, men nok er å si dette: Fordi jeg stolte på, proklamerte og adlød Hans Ord og Løfter over alle mine uheldige omstendigheter, er jeg fortsatt i Tjenesten og i vekst, vi er i Eilat og har kjøpt Bønne Tårnet og er i ferd med å kjøpe naboens leilighet for å fullføre kjøpet av begge tak leilighetene, min datter har stor suksess i sine studier og vil snart starte på sin master i pedagogikk, hennes venner kaller henne "kunnskapsministeren" fordi hun er så strålende og inspirert av Elohim i alt hun gjør, min sønn er i live, min mann er sunn med et sterkt hjerte, jeg reiser til mange nasjoner, godhet og nåde løper etter meg hele tiden, og mye, mye mer! Men jeg proklamerte alle disse tingene lenge FØR de manifesterte seg! Når noe gikk galt, sa jeg: "Alt er vel med min sjel!". Jeg sa det i tro og så manifesterte det seg, fordi både du og jeg kan ha hva som helst vi SIER!

7 Beslutter du noe, skal det stå fast for deg. Og lys skal skinne over dine veier. Job 22:28 Vi har alle "omstendigheter", og noen av oss har mer motgang enn andre, men forskjellen ligger i om vi har " vantroens surdeig " eller dyrebar TRO! Hva tenker og snakker du? Moses sa til folket: "Husk denne dagen da dere drog ut fra Egypt, fra trellehuset. For med kraftig hånd førte Herren dere ut derfra. Ikke noe syret brød må etes (tenkt eller uttalt). 2. Mosebok 13:3 Må du få en Kosher Passover (Påske) totalt fri for vantroens surdeig så du kan gå og innta ditt Lovede Land! Ha en velsignet Passover forberedelse. Dine venner og mentorer i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman "For Sion s skyld vil jeg ikke være stille" Jesaja 62:1 Å ÆRE DET Å VÆRE EN PARTNER OG GI GODTGJØRING For å bli en partner med Kad-Esh MAP Ministries gå til trykk på donasjoner. Vi inviterer deg til å holde oss og Tjenesten PÅ TOPP ettersom vi søker å gå mye tyngre inn i trykking av bøker på grunn av etterspørselen og oppvåkningen som skjer! 1000 fold velsignelse over deg når du er en trofast partner sammen med oss! Du inviteres til å sende dine Sabbat og Fest Offer og Første Frukt til Israel! «Jeg vil velsigne de som velsigner deg» 1.Mosebok 12:3 21 DAGERS FASTE SOM FORBEREDELSE Joel 2:15-16 Blås i basunen på Sion, tillys en hellig faste, kall sammen en hellig forsamling! 16 Samle folket, hellige forsamlingen, kall sammen de eldste, samle barn og spedbarn! La brudgommen gå ut fra sitt rom og bruden fra sitt kammer. Dette er et Shemitah År, et År av HVILE for Landet og vi er laget av jord. Vi kan ikke skape noe, men bare gjensvare til det Han skaper. Yah har fortalt oss at vi skal FASTE PÅ VÆSKER i 21 dager frem til Påske (Kvelden den 3. april- Starten på Sabbaten). Mens vi faster vil vi gi våre kropper en HVILE fra så mye mat (som de fleste av oss spiser!), vi vil også gi oss selv en HVILE fra så mye matlaging så vi kan bruke tiden til å hvile og lese Ordet, i Bønn og i Lovprisning. Under de neste 21 Dagene vil vi bli tilgjengelige slik at den Hellige Ånd kan betjene oss og be gjennom oss og spesielt

8 FOR ISRAEL FOR DIN NASJON FOR MESSIAS` BRUD FOR VÅRE FAMILIER FOR OSS SELV Hva skal vi be? At YHVH skal kjempe for Israel og beseire hennes fiender Iran, Isis, Hamas, Hisbollah, PA og all terror og anti-jødiske, Amalekitt planer. 2 Mosebok 17, Sakarja 2 og 12 For VALGENE i Israel den 17. mars- En Regjering etter Yah`s eget hjerte for en Tid som Denne. Jeremia 3:15 Angående nasjonene: I dom husk på barmhjertighet- At mange nasjoner blir Saue Nasjoner. Sakarja 2:11, Matteus 25:32 For oss selv og familiene våre: At vi kan finnes verdig til å unnslippe dommen som Menigheten i Filadelfia, og at vi kan stå opp og skinne i denne tiden av mørke. Joh.åp 3:7-13, Jesaja 60 Hvordan skal vi FASTE? Han har sagt til oss DRIKKER, som inkluderer vann, naturlige frukt- og grønnsaks juicer, supper og frukt-smoothie. Men enhver kan bestemme hvor strengt en følger dette eller om en drikker bare vann. Hvis du ikke kan gjøre alle 21 dagene, velg for deg selv minst 7 dager innen denne 21-dagers perioden og BLI MED OSS i FORBEREDELSEN for den tredje BLOD MÅNEN! ÅRLIGE FØRSTE FRUKTS OFFER 5 Mos 18:3-5 Dette skal være prestenes rett fra folket, fra dem som ofrer et slaktoffer, enten det er okse eller en sau: De skal gi presten bogen, kjevene og magesekken. 4 Førstegrøden av ditt korn og din most og din olje og det første av ullen fra småfeet ditt skal du gi ham. 5 For YHVH din Elohim har utvalgt ham av alle stammene dine for at han skal stå og gjøre tjeneste for YHVH`s navn, han og hans sønner alle dager. Sist men ikke minst inviterer vi deg til å sende dine Første Frukts Offer og spesielt disse Første Fruktene bærer mer kraft enn noen andre i andre år, dette er det sjuende Shemitah som leder til Yuvel-Jubelåret. Disse er de ÅRLIGE Første Fruktene som skulle gies til Prestene i Landet Israel. Inntil disse Første Fruktene ble bragt til Prestene var ikke folket tillatt å ete fra markene sine. 3.Mosebok 23:9-13 Løftene om Første Fruktene er som følger: 1. Når Første Fruktene er gitt kommer FAVØR!

9 3 Mos23:11 Han skal løfte kornbåndet for YHVH`s åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det. 2. Velsignelse hviler i ditt hus! Esek44:30 Det beste av all førstegrøden av alle slag, og hver gave av alle slag fra alle deres gaver, skal tilhøre prestene. Dere skal også gi presten det første melet dere maler, så det kan hvile velsignelse over ditt hus. 3. Det er et tegn av ære til YHVH og det bringer velstand- Ordsp 3,9-10 Gi YHVH ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! 10 Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most. 4. Rettferdig Givertjeneste er en Beskyttelse mot Død i tiden av dom! Ordsp11,4 Rikdom kan ikke hjelpe på vredens dag, men rettferdigheten (Zedaka eller Rettferdig Givertjeneste) utfrir fra døden. Disse er den Første av Alle Førstefruktene gjennom det Bibelske året og forberedelsen for den Tredje Blod Måne Påske Festen dette året inkluderer at vi gir våre beste Første Frukter, en som jeg ville kalle et Potent Såkorn. Måtte den Hellige Ånd vise deg og lede deg på denne veldig viktige HANDLINGEN i tro og lydighet! KORNELIUS PRINSIPPET Jeg tror at når vi kobler Faste og Bønn med å gi Første Frukter, setter vi Kornelius prinsippet i funksjon, som åpnet Himmelens Porter for Frelsen for Hedningene! Å Be og å Gi Almisser til det Jødiske Folket som en handling av Godtgjørelse! Romerne hadde plyndret Israel, men Kornelius GAV til Israel og æret det Jødiske Folket. Til slutt ville det Romerske Riket bli dømt fordi det hadde plyndret Israel, men ikke Kornelius! Han gikk inn i Frelsens Velsignelser og Evig Liv, og med ham alle Hedningene som ville sette sin lit til den Jødiske Messias! Apg10,4 Og da han fikk øye på ham, ble han redd og sa: «Hva er det, herre?» Så sa han til ham: «Dine bønner og dine barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud. Måtte din faste, bønn og Første Frukts Offer stige opp som en Påminnelse innfor Elohim under disse tider av dom og rystelser. Måtte du nyte av Hans Godhet og måtte Hans Lys skinne på deg i tiden av mørke som dekker jorden! Når vi mottar din Forpliktelse til Faste og Bønn og ditt Første Frukts Offer, vil Rabbi og jeg fra vår Shmitah År Retreat forløse den PRESTELIGE VELSIGNELSEN over deg når du går inn i forberedelsene for den Tredje Blod Månen på Påskefesten. 1 Mosebok 12:3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg.

10 Vennligst send oss en e-post med dine faste forpliktelser til Du kan gi dine Første Frukter og Fest Offer online via pay pal på eller e oss på for alle alternativene. For å Støtte Biskop og Rabbi når de HVILER under dette Sabbats Året gå til trykk på donations og skriv HVILE (REST) eller skriv en til for bank detaljer eller kreditt kort valg. Vi opplever at en Utrolig Hær reiser seg og våre Jødiske Åndelige Foreldre vil trenge all fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke for å være over-seere, lede og gi mat til MAP Hæren til Løven av Juda! Må Han velsigne deg med fullheten i 1.Mosebok 12:3 og Ett Tusen Fold velsignelse som i Jesaja 60:22 og 5.Mosebok 1:11. JUBELÅRET OG DEN FJERDE BLOD MÅNEN I ISRAEL Vi inviterer deg til å bli med oss dette kommende Jubelåret og se den fjerde Blod Månen under denne kommende Sukkot i vår Bibel Skole på Hjul Tur i Israel. 25. september til 9. oktober 2015 Kontakt oss på eller registrer deg on line på for denne historiske hendelsen som hender en gang hvert femtiende år! NY PLAKAT BIBEL SKOLE PÅ HJUL SUKKOT 2015 NÅ I SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcastlyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml trykk på SHOP

11 IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel. BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! Se også alle Biskop Dominiquae`s bøker og ressurser i SHOP på

FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG

FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG TORAH LESING SH`MINI VAYIKRA (3.MOSEBOK) 9,1-11,47 FJERNING AV VANTROEN'S SURDEIG FORBEREDELSE FOR PASSOVER (påske) Hos deg må det ikke finnes surdeig innenfor dine grenser i sju dager. Heller ikke kan

Detaljer

EN HUNGERSNØD ETTER ORDET

EN HUNGERSNØD ETTER ORDET Torah lesing: NASSO Bamidbar (4.Mosebok) 4:21-7:89 EN HUNGERSNØD ETTER ORDET Am8,11 Se, dager kommer, sier Herren Gud, da Jeg skal sende hungersnød over landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter

Detaljer

Torah lesning: BO Shemot (2.Mosebok) 10:1-13:16 BLODS PAKTEN #3 Å HELBREDE PESTEN AV BRUTTE LØFTER!

Torah lesning: BO Shemot (2.Mosebok) 10:1-13:16 BLODS PAKTEN #3 Å HELBREDE PESTEN AV BRUTTE LØFTER! Torah lesning: BO Shemot (2.Mosebok) 10:1-13:16 BLODS PAKTEN #3 Å HELBREDE PESTEN AV BRUTTE LØFTER! Ordspr. 25:19 Tillit til den troløse på trengselens dag er som en vond tann og en fot som svikter. Shabbat

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing TETZAVEH Shemot (2.Mosebok) 27:20-30:10 Fokus På Hellig Givertjeneste KAPITTEL 5 RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE - RETTSKAFFENT LIV For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus

Detaljer

Torah lesing: KI TAVO Devarim (5.Mosebok) 26:1-29:8(9) TO AV EN MILLION

Torah lesing: KI TAVO Devarim (5.Mosebok) 26:1-29:8(9) TO AV EN MILLION Torah lesing: KI TAVO Devarim (5.Mosebok) 26:1-29:8(9) TO AV EN MILLION 4 Mos26,65 For YHVH hadde sagt til dem: "De skal sannelig dø i ørkenen." Derfor var det ikke en eneste mann igjen av dem, bortsett

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing TERUMAH-Shemot (2.Mosebok) 25:1-27:19 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 4 HØYTIDS TIENDEN For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat shalom, dere høyt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

STRIDEN OM ISRAEL #2 ISRAELS 67 ÅRS JBBILEUM SPESIAL UTGAVE

STRIDEN OM ISRAEL #2 ISRAELS 67 ÅRS JBBILEUM SPESIAL UTGAVE Torah lesning: TAZRIA/METZORA Vayikra (3.Mosebok) 12:1-15:33 STRIDEN OM ISRAEL #2 ISRAELS 67 ÅRS JBBILEUM SPESIAL UTGAVE Se, Jeg får sårene til å gro hos henne og gir legedom. Jeg helbreder dem og åpenbarer

Detaljer

Torah lesing: EKEV Devarim (5.Mosebok) 7:12-11:25 JOB`S STILLHET #1

Torah lesing: EKEV Devarim (5.Mosebok) 7:12-11:25 JOB`S STILLHET #1 Torah lesing: EKEV Devarim (5.Mosebok) 7:12-11:25 JOB`S STILLHET #1 Job39:37 "Se, jeg er altfor ringe. Hva skulle jeg svare Deg? Jeg legger hånden på munnen. Shabbat shalom du høyt elskede: Job`s Bok er

Detaljer

FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE INNHØSTING MED LYSETS HASTIGHET

FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE INNHØSTING MED LYSETS HASTIGHET Toorajakso ACHAREI MOT/KEDOSIM - Vayikra, 3 Mooses 16:1-20:27 FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE KAPITTEL ÅTTE INNHØSTING MED LYSETS HASTIGHET For tusen år i Dine øyne er som gårsdagen når den er forbi, og

Detaljer

Torah lesing: SHEMOT (2.Mosebok) 1:1-6:1 BLODS PAKTEN #1

Torah lesing: SHEMOT (2.Mosebok) 1:1-6:1 BLODS PAKTEN #1 Torah lesing: SHEMOT (2.Mosebok) 1:1-6:1 BLODS PAKTEN #1 For sjelen til kjøttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

HVERT HJEM ET BETEL #2

HVERT HJEM ET BETEL #2 Torah lesing: BEHAR/BECHUKOTAI Vayikra (3.Moaebok) 25:1-27:34 HVERT HJEM ET BETEL #2 1.Mosebok 28:17 Så ble han redd og sa: «Hvor fryktinngytende dette stedet er! Dette kan ikke være noe annet enn Guds

Detaljer

Å GJENOPPLIVE FØRSTEFRUKTENES FEST!

Å GJENOPPLIVE FØRSTEFRUKTENES FEST! Torah lesning SH`MINI Vayikra (3.Mosebok) 9:1-11:47 Å GJENOPPLIVE FØRSTEFRUKTENES FEST! 1.Kor 15:20 Men nå er Messias oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Shabbat

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Torah lesning: VAYIGASH B`Reisheet (1.Mosebok) 44:18-47:27 ET KALL TIL VÅPEN

Torah lesning: VAYIGASH B`Reisheet (1.Mosebok) 44:18-47:27 ET KALL TIL VÅPEN Torah lesning: VAYIGASH B`Reisheet (1.Mosebok) 44:18-47:27 ET KALL TIL VÅPEN For Jeg spenner Juda som en bue, og Jeg legger Efraim på den, Jeg egger dine sønner, Sion, opp mot dine sønner, Grekenland,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing MISHPATIM Shemot (2. Mosebok) 21:1-24:18 Fokus På Hellig Givertjeneste KAPITTEL TRE Det som er foreskrevet (pålagt) å gi / Tredje Års Tiende For der skatten din er, der vil også hjertet ditt

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA

Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA Salme 63:2 Gud, Du er min Gud. Tidlig om morgenen (før daggry) vil jeg søke Deg. Etter Deg tørster min sjel. Mitt kjød tæres av lengsel

Detaljer

FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE

FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE Torah lesning VAYIKRA (3.Mosebok) 1:1-5:26 (6-7) FOKUS PÅ HELLIG GIVERTJENESTE KAPITTEL 7 DET POTENTE (vekstkraftige) FRØET For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være. Matteus 6:21 Shabbat

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER Torah lesing YITRO Shemot (2.Mosebok) 18:1-20:23 Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Å VINNE TIDENES SLAG

Å VINNE TIDENES SLAG Torah lesning: Vayechi-B`Reisheet (1.Mosebok) 47:28-50:26 Å VINNE TIDENES SLAG Joh.åp 12:12 Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK DANIELS KRAFT

HEMMELIGHETEN BAK DANIELS KRAFT Torah lesing VAÈTCHANAN Devarim (5.Mosebok) :23-7:11 HEMMELIGHETEN BAK DANIELS KRAFT Daniel 6:10 Da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt. I salen ovenpå, med

Detaljer

Spesiell Shavuot utgave 2016/5776 TORAH OG ÅND

Spesiell Shavuot utgave 2016/5776 TORAH OG ÅND Torah lesing SHAVUOT Bamidbar (4.Mosebok) 1:1-4:30, 28:26-31; (2.Mosebok) 19:1-20:23 Spesiell Shavuot utgave 2016/5776 1 Tess5,19 Utslokk ikke Ånden! TORAH OG ÅND Shabbat shalom og Chag Shavuot Sameach

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Torah lesning: BERSHALACH Shemot (2.Mosebok) 13:17-17:16. For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21

Torah lesning: BERSHALACH Shemot (2.Mosebok) 13:17-17:16. For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Torah lesning: BERSHALACH Shemot (2.Mosebok) 13:17-17:16 Del 1 For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat shalom, dere høyt elskede! Når vi vender tilbake til troens jødiske

Detaljer

Torah lesning: BAMIDBAR (4.Mosebok) 1:1-4:20; SHAVU`OT- 2.Mosebok 19:1-20:23; 4.Mosebok 28:26-31 SHAVUOT 2015

Torah lesning: BAMIDBAR (4.Mosebok) 1:1-4:20; SHAVU`OT- 2.Mosebok 19:1-20:23; 4.Mosebok 28:26-31 SHAVUOT 2015 Torah lesning: BAMIDBAR (4.Mosebok) 1:1-4:20; SHAVU`OT- 2.Mosebok 19:1-20:23; 4.Mosebok 28:26-31 SHAVUOT 2015 1.Tess 5:19 Utslokk ikke Ånden (eng: åndens ild)! Shabbat shalom og en velsignet Shavuot til

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

SPESIELL MATZA FEST 2016 UTGAVE

SPESIELL MATZA FEST 2016 UTGAVE Torah-lesing: PESACH 1 (2.Mosebok 12,21-51) (4.Mosebok 28,18-25) SPESIELL MATZA FEST 2016 UTGAVE Sal102,14 Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

HVORFOR GRÅTER DU JOSJIA?

HVORFOR GRÅTER DU JOSJIA? Torah lesing: DEVARIM (5.Mosebok) 1:1-3:22 HVORFOR GRÅTER DU JOSJIA? 2 Kong 22:19 Da ble ditt hjerte mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn da du hørte hva Jeg talte mot dette stedet og mot dem som bor

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Torah lesing: VAÈRA Shemot (2.Mosebok) 6:2-9:35 BLODS PAKTEN #2

Torah lesing: VAÈRA Shemot (2.Mosebok) 6:2-9:35 BLODS PAKTEN #2 Torah lesing: VAÈRA Shemot (2.Mosebok) 6:2-9:35 BLODS PAKTEN #2 EN SLIK BRENNENDE KJÆRLIGHET Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, Dens nidkjærhet

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #1

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #1 Torah lesing: CHUKAT Bamidbar (4.Mosebok) 19:1-22:1 AVSLØRING AV FATALE LØGNER #1 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:32 Shabbat shalom, du høyt elskede! Hele menneskeheten

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

Parasha 17 Brit Hadashah

Parasha 17 Brit Hadashah Parasha 17 Brit Hadashah Matteus kapittel 5 Hebreerne kapittel 12 Matteus kapittel 15 Matteus kapittel 19 Markus kapittel 7 Markus kapittel 10 Lukas kapittel 1 Apostlenes gjerninger 6 Romerne kapittel

Detaljer

Torah lesing VAYISHLACH B`Reisheet (1.Mosebok) 32:4 (3)-36:43 GOSEN PRINSIPPET

Torah lesing VAYISHLACH B`Reisheet (1.Mosebok) 32:4 (3)-36:43 GOSEN PRINSIPPET Torah lesing VAYISHLACH B`Reisheet (1.Mosebok) 32:4 (3)-36:43 GOSEN PRINSIPPET På den dagen skal Jeg skille ut landet Gosen, der Mitt folk holder til, 2 Mos.8,22a Shabbat shalom, du høyt elskede! Som vi

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Torah lesing KI TETZE Devarim (5.Mosebok) 21:10-25:19 SANNE FARGER

Torah lesing KI TETZE Devarim (5.Mosebok) 21:10-25:19 SANNE FARGER Torah lesing KI TETZE Devarim (5.Mosebok) 21:10-25:19 SANNE FARGER 1 Pet1,7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2 Torah lesing: BALAK Bamidbar (5.Mosebok) 22:2-25:9 AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:32 Shabbat shalom, du høyt elskede! Hele menneskeheten

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst?

VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst? Torah lesing METZORA Vayikra (3.Mosebok) 14,1-15,33 VANLIGE, DØDELIGE BEDRAG #2 En gang frelst, alltid frelst? 1 Joh 3,7-8a Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen!

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets profeter har beskrevet Herrens dag. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se f.eks. Hab. 3, 3-16;

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne Parasha 0 Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 4 Kapittel 42 Kapittel 43 Kapittel 44 Kapittel 4 Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. 2

Detaljer

Så talte Moshe dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moshe, fordi de hadde en utålmodig ånd, og på grunn av det harde slaveriet.

Så talte Moshe dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moshe, fordi de hadde en utålmodig ånd, og på grunn av det harde slaveriet. Parasha 14 Torah Andre Mosebok /Exodus / Shmot Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 6 2 Gud talte til Moshe og sa til ham: «Jeg er YHVH. 3 Jeg viste Meg for Avraham, for Yitzchak og for

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek.

Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek. 1 Romerne #124. Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn. 22. juni, 2003. Brian Kocourek. Jeg ønsker å fortsette med granskningen vår i Romerne, og dette blir no. 122 i vår serie. Jeg ønsker å sette Fars

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer