Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA"

Transkript

1 Torah lesning MIKETZ B`Reisheet (1.Mosebok) 41:1-44:17 ASHACHARECHA Salme 63:2 Gud, Du er min Gud. Tidlig om morgenen (før daggry) vil jeg søke Deg. Etter Deg tørster min sjel. Mitt kjød tæres av lengsel etter Deg, i et land med tørke og tørst, hvor det ikke er vann. Shabbat shalom du høyt elskede: Hvordan skal vi gjøre våre hjerter og våre hjem til et Betel, et Hus for Elohim (Gud)? Som vanlig er det alltid godt å begynne med FØRSTE FRUKTEN. Både i økonomi, pust og tid er det FØRSTE FRUKT som utretter mye når vi presenterer dem innfor vår Abba! FØRSTE FRUKTEN av din tid vil jeg kalle ved det Hebraiske Ordet: ASHACHARECHA som betyr: «Jeg vil søke deg trofast og oppmerksomt før daggry, før solen er oppe!» Det finnes mange Skriftsteder som bruker ordet ASHACHARECHA i den opprinnelige Hebraiske Bibelen som instruerer oss å søke YHVH FØR DAGGRY, å gi Ham det første av tiden vår og våre våkne øyeblikk, å sørge for at når solen er oppe er Han den FØRSTE i våre liv! 5.Mos 5:7 Du skal ikke ha andre guder enn Meg. Når vi forsøker å finne oversettelsen i alle de ulike Biblene og til og med i ulike språk, av en merkelig og mistenkelig årsak er ordet ASHACHARECHA ikke oversatt i det hele tatt! I stedet velger oversetterne av en merkelig grunn å «vanne ut» den kraftfulle meningen og den veldig KLARE instruksjonen av «Søk Ham før daggry». For det meste er det oversatt «tidlig» uten å spesifisere «hvor tidlig» og/eller «oppriktig» og «flittig» uten klarheten av hva det betyr. Dette er EN av mange feil som jeg finner i Bibelen, som har en klar og karakteristisk lukt av Erstatnings Teologi. De fleste av oversettelsene utleder fra VULGATA oversettelsen som St. Jerome gjorde fra den Greske Septuaginta til den Latinske Vulgata. Latin var et mer populært språk som de fleste av de kjente Biblene i dag er oversatt fra. De bærer feilene av den typiske Erstatnings Teologien som karakteriserte alle de kjente teologene fra den epoken. St.Jerome oversatte Bibelen helt selv uten noen hjelp eller kontroller, og han gjorde det akkurat på den tiden som Kirkerådet i Nikea ble implementert i Kirken (For mer om dette gå til Faktisk erklærte han at «Bibelen tilhører ikke Jødene men tilhører de Kristne». På grunn av hans feilaktige, dødelige teologi (som var årsak til fryktelig antisemittisme!) er det mange feil i Vulgata og dermed også i de ulike språk oversettelsene av den! Disse feilene er i tema som Israel, Kvinner og Tider av Hellig Tilbedelse. Dette er årsaken til hvorfor det er så viktig å holde seg tilkoblet troens Jødiske Røtter og å forstå de Hellige Skriftene fra det Hebraiske perspektivet! Siden Yeshua kommer tilbake snart, gjør Han dette tilgjengelig for alle, HaleluYah!!!! En av karakteristikkene på Anti-Messias ånden er å forandre lover og tider. Dette er hva Keiser Konstantin og alle hans erstatnings teologer gjorde fra Kirkerådet i Nikea og fremover!

2 Daniel 7:25 Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Slik som Erstatnings Teologer endrer Sabbaten til Søndag, Påske og Oppstandelse til Easter (det engelske ordet for Påske/Passover. Overs.anm) og Sukkot- Løvhyttefesten for Jul, endret de også de DAGLIGE oppnevnte tidene for å søke YHVH! Disse er veldig viktig siden de markerer ditt andakts/innvielses liv og forløser Nærværet og Velsignelsen! Salme 63:1 Gud, Du er min Gud. Tidlig om morgenen (eng: oppriktig) vil jeg søke Deg. Etter Deg tørster min sjel. Mitt kjød tæres av lengsel etter Deg, i et land med tørke og tørst, hvor det ikke er vann. Ordet her er på Hebraisk ASHACHARECHA, det er feiloversatt med oppriktig (engelsk), på Hebraisk betyr det «Jeg vil søke deg oppmerksomt før daggry, før solen er oppe!» Dette vil forløse en mye klarere VISJON av Yeshua, Yah`s Herlighet, Profetisk Åpenbaring og daglig ledelse! Salme 63:3 Derfor har jeg sett etter Deg i helligdommen, for å få se Din kraft og Din herlighet. Det flommer over oss med Hans kjærlige godhet og forløser LOVPRISNING som i sin tur bryter ned den åndelige tørken! Salme 63:4-5 Fordi Din miskunnhet er bedre enn liv, skal mine lepper prise Deg. 5 Slik vil jeg love Deg så lenge jeg lever. I Ditt navn vil jeg løfte mine hender. Det helbreder sjelen og bringer den til et sted av hvile og lykke, et sted av tilfredsstillelse! Salme 63:6 Som med marg og fedme mettes min sjel, og min munn skal love Deg med jublende lepper. Det enkle faktum at når vi søker Yah (Gud) før solen står opp, før daggry; blir vår sjel tilfreds som med MARG og FEDME/FETE RETTER, det innebærer at vårt IMMUNSYSTEM blir lykkelig! Du ser at immunsystemet er i BEINMARGEN og når vår sjel er lykkelig, velsignet, i hvile, i fred, da er vårt immun system FLOTT! Når vi føler det godt i våre sjeler forløser det endorfiner, og disse er spesielle hormoner som er stoffer som forbedrer den generelle helsen og forbedrer immunforsvaret til kroppen din! Å søke YHVH i ASHACHARECHA- før daggry er det BESTE du kan gjøre for å sette i gang hver ny morgen! Dette kalles «Morgen Offeret», og det skjer vanligvis mellom kl 3-6! Vi starter å be før daggry og avslutter våre bønner når solen kommer opp! 2.Krøn 13:11 Hver morgen og hver kveld brenner de brennoffer og velduftende røkelse for Herren. De legger også skuebrødet fram på bordet av rent gull, og lysestaken av gull med de lampene som hører til, får de til å brenne hver kveld. For vi holder alt det Herren vår Gud har befalt, men dere har forlatt Ham. Jeg oppdaget denne kraftfulle sannheten under en tid av trening i området av de profetiske gaver for mange år siden. Under den salvede undervisningen ble vi bedt

3 om å profetere over hverandre som en «øvelse» i en trygg atmosfære hvor feil lett kunne bli rettet opp. En av studentene gav meg et ord og det var «stå opp tidlig». Da jeg mottok dette merkelige ordet sa jeg til meg selv, «Vel, jeg står allerede opp veldig tidlig kl.6, så Gud må gi meg en «bekreftelse»». Uansett hadde jeg lært at vi alltid skulle be over hvert profetisk ord som vi mottok så jeg bad! Til min forbauselse sa Yah`s Ånd: Jeg vil at du står opp kl.4! Jeg ble ganske sjokkert siden jeg aldri har likt å stå opp tidlig utenom min tid i Hæren når jeg var en instruktør der. Vi måtte stå opp kl. 4 for å gjøre morgen øvelsene og å trene de andre soldatene. Fra det øyeblikket startet jeg med bønn kl.4, og jeg gjorde dette i årevis! Dette forberedte meg for mange misjons reiser til det Fjerne Østen som fulgte og spesielt til Kina. Jeg var alltid «påkoblet» og overstrømmende med salvelsen for Profeti og Mirakler! Når vi gir til Adonai (Herren) førstefrukten av alt vi har er alt det andre velsignet! Dette gjelder også for finanser, samt for tiden din og pusten. Det er nøyaktig samme prinsipp! Romerne 11:16 For om førstegrøden (eng: den første delen av deigen) er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det. Ordspr.3:9-10 Gi YHVH ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! 10 Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most. For omtrent 5 år siden følte jeg meg ekstremt utmattet og kunne ikke riste av meg trettheten. Jeg hadde veldig gode grunner for å være utslitt, men jeg forsøkte alt jeg kjente til (og jeg kjenner til ganske mye siden jeg er en sertifisert ernæringsfysiolog og helse konsulent!) og ingen ting hjalp! Jeg forsøkte vitaminer, mineraler, urter og alt jeg kjente til, men INGEN RESULTAT! Da bad jeg og spurte Yah hva jeg skulle gjøre? Han sa «Jeg sa at du skulle stå opp kl.4 for å be for mange år siden, hvorfor stoppet du?» Au da! Jeg hadde ikke noe svar; jeg hadde bare latt denne viktige instruksjonen skli fra meg! «Men Abba, jeg er utslitt og du sier til meg at jeg skal stå opp kl.4? Jeg greier nesten ikke å stå opp slik jeg har det nå!» Det var stille som i graven på «den andre siden av tråden»! Jeg har lært at Han forventer av meg at jeg skal høre en instruksjon bare en gang og så adlyde den, Han aksepterer ingen unnskyldninger fra kjøttet mitt og han vil ikke skjemme bort «offeret» i meg eller fyre opp under min selvmedlidenhet! Så, den følgende morgenen våknet jeg opp kl.4 og begynte å be, den fryktelige kraftesløsheten og utrolige utslittheten forlot meg den dagen og det har aldri kommet tilbake! HaleluYah!!! Ordspr 8:17 Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg med iver (Ashacharecha), de skal finne meg. Her er ordet «flittig/med iver» feiloversatt igjen siden det er ASHACHARECHA eller Jeg vil søke deg oppmerksomt før daggry, før solen står opp! Har du hatt problemer med å «finne Ham», har du uløste problemer og ingen svar? Kjemper du med kronisk utmattelse eller en hvilken som helst «uhelbredelig» mental eller fysisk lidelse! Er du åndelig tørr, forvirret og tom? Jeg oppmuntrer deg til å søke Ham kl.4, og å ønske morgenen velkommen sammen den Hellige Ånd! Maria Magdalena kom til den Tomme Graven når det fortsatt var mørkt den Første Dagen i Uken og fant en tom grav og den OPPSTANDNE MESSIAS!

4 Joh 20:1 Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå er mørkt. Og hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven. Hun gjorde det alle Hengivne Jøder gjør frem til i dag; står opp for å be FØR SOLEN ER OPPE og hun ble velsignet med OPPSTANDELSES BUDSKAPET, hun ble utsendt av Mesteren Selv for å forkynne til Apostlene! Erstatnings Teologi og dets feiloversettelser har maskert denne kraftfulle sannheten, men takket være denne Endetids MAP Revolusjon Bevegelsen av Ånden kan vi få tilbake Troens Jødiske Røtter og dens rikdom! Dette er NØKKELEN for Endetids Vekkelsen! «Mottagelsen av Jødene er LIV FRA DE DØDE!» (Romerne 11:15 Parafrasert) Dine Mentorer og Venner i Israel Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman «For Sions skyld vil jeg ikke være stille» For å Støtte Biskop og Rabbi når de HVILER under dette Sabbats Året gå til trykk på donations og skriv HVILE (REST) eller skriv en e- mail til for bank detaljer eller kreditt kort valg. Vi ber om at det denne gangen ikke skal være behov for Rosa Kreditt Kort siden disiplene deres i nasjonene sikrer seg at de er UTHVILT og vel forfrisket for den neste Sju Års Syklusen som starter etter Jubel året neste år. Vi opplever at en Utrolig Hær reiser seg og våre Jødiske Åndelige Foreldre vil trenge all fysisk, følelsesmessig og åndelig styrke for å være over-seere, lede og gi mat til MAP Hæren til Løven av Juda! Må Han velsigne deg med fullheten i 1.Mosebok 12:3 og Ett Tusen Fold velsignelse som i Jesaja 60:22 og 5.Moosebok 1:11. NÅ I SPREAKER Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til NÅ I BUTIKKEN VÅR Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere Forente Nasjoner for Israel, Flagg, Bannere og T-skjorter NISSI Mirakel Salve Olje 30 ml og 100 ml trykk på SHOP IGPM Du kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

5 BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM Vi tror at uvitenhet angående Israel og troens Jødiske Røtter må bli fjernet med lysets hastighet! Dette er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til ditt hjem». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! Se også alle Biskop Dominiquae`s bøker og ressurser i SHOP på Å ÆRE DET Å VÆRE EN PARTNER OG GI GODTGJØRING For å bli en partner med Kad-Esh MAP Ministries gå til trykk på donasjoner. Vi inviterer deg til å holde oss og Tjenesten PÅ TOPP ettersom vi søker å gå mye tyngre inn i trykking av bøker på grunn av etterspørselen og oppvåkningen som skjer! 1000 fold velsignelse over deg når du er en trofast partner sammen med oss! Du inviteres til å sende dine Sabbat og Fest Offer og Første Frukt til Israel! «Jeg vil velsigne de som velsigner deg» 1.Mosebok 12:3

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER

Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER Torah lesing YITRO Shemot (2.Mosebok) 18:1-20:23 Del 2 FORESKREVET GIVERTJENESTE TIL PRESTER OG FORKYNNERE FØRSTEFRUKT OG TIENDER For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6:21 Shabbat

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing TETZAVEH Shemot (2.Mosebok) 27:20-30:10 Fokus På Hellig Givertjeneste KAPITTEL 5 RETTSKAFFEN GIVERTJENESTE - RETTSKAFFENT LIV For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus

Detaljer

Fokus På Hellig Givertjeneste

Fokus På Hellig Givertjeneste Torah lesing KITISA Shemot (2.Mosebok) 30:11-34:35 Fokus På Hellig Givertjeneste Kapittel 6 PRESTELIG GIVERTJENESTE Og, så å si, gjennom Abraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.

Detaljer

HVERT HJEM ET BETEL #2

HVERT HJEM ET BETEL #2 Torah lesing: BEHAR/BECHUKOTAI Vayikra (3.Moaebok) 25:1-27:34 HVERT HJEM ET BETEL #2 1.Mosebok 28:17 Så ble han redd og sa: «Hvor fryktinngytende dette stedet er! Dette kan ikke være noe annet enn Guds

Detaljer

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT

PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Torah lesning Vayetze B`REISHEET (1.Mosebok) 28:10-32:3 PÅ SLUTTEN AV EN SJU ÅRS SYKLUS #1 TJENESTE RAPPORT Joh.åp 12:14 Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun skulle fly ut

Detaljer

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2

AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2 Torah lesing: BALAK Bamidbar (5.Mosebok) 22:2-25:9 AVSLØRING AV FATALE LØGNER #2 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8:32 Shabbat shalom, du høyt elskede! Hele menneskeheten

Detaljer

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION?

FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? Torah Lesing MATTOT/MASSEI Bamidbar (4.Mosebok) 30:2(1)-36:13 FINNES DET EN KUR MOT RELIGION? 2.Mosebok 2:23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under slaveriet,

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

HER KOMMER BRUDEN. Richard Booker

HER KOMMER BRUDEN. Richard Booker 1 HER KOMMER BRUDEN Av Richard Booker 2 INNHOLD Forord.................................. s. 3 Om forfatteren............................ s. 4 De jødiske bryllupsskikker og Messias............ s. 5 Ekteskapspakten...........................

Detaljer

Taleserie La oss be!

Taleserie La oss be! Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2007 Pris NOK 70,00 9.årgang Når

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Mannen som forandret verden

Mannen som forandret verden Mannen som forandret verden Mannen som forandret verden Mannen som forandret verden Basert på: Holy Bible: Easy-to-Read Version (ERV) Copyright 2013 BibleLeage International, 4028 Daley Avenue, Forth Worth

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer