Årsberetning 2012 Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide Børvasstindan i Bodø (fra reisereportasje i Norwegians Worldwide sommer 2012). Foto: Tove Lain Knudsen. 1

2 Virksomhetsområde Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er en verdensomspennende medlemsorganisasjon, og et kulturelt bindeledd mellom Norge og utvandrede nordmenn og deres etterkommere. Nordmenn som er bosatt i utlandet for kortere eller lengre tid, og venner av Norge, inngår også i vår målgruppe. Fra hovedkontoret i Oslo drives virksomheten gjennom 28 avdelinger og representanter, fordelt på ni land. Forbundet har medlemmer i 36 land, og vårt magasin Norwegians Worldwide distribueres i over 100 land. Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide ble stiftet i 1907 og har i tre generasjoner hatt H.M. Kongen som sin høye beskytter. Forbundets aktiviteter i ble et nytt aktivt år, med god og helhjertet oppslutning om våre mange virksomhetsområder. Norgesskolen markerte 10-års jubileum Norgesreisen gikk til Gudbrandsdalen og Valdres Flere nye medlemmer og nye representanter i Storbritannia, Polen og i Boulder, Colorado. Økt satsing på kommunikasjon med lansering av ny hjemmeside og aktivitet i sosiale medier Lederskifte ny president og ny generalsekretær Medlemsforhold Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide har til sammen nær betalende medlemmer i alle verdensdeler, og med hovedtyngden i USA. Det er mange som representerer et husstandsmedlemskap, slik at vi reelt sett har langt flere medlemmer. Utviklingen i medlemsmassen er todelt: på den ene siden mister vi medlemmer på grunn av høy alder, på den annen side er det god tilgang på nye medlemmer. I løpet av 2012 mistet vi 81 medlemmer, samtidig fikk vi 104 nye. Kommunikasjon Magasinet Norwegians Worldwide: Vårt kvartalsvise medlemsblad har i 2012 presentert intervjuer med blant andre Torbjørn Jagland, Hanne Kristin Rohde, designer Kristian Aadnevik og fotograf Per Breiehagen. Den redaksjonelle profilen vektlegger fremdeles norsk kultur, historie og tradisjoner, samt aktuelt medlemsstoff. Samtidig er det nå også mer stoff om det moderne Norge. Annonseinntektene økte i 2012 og bladet har flere faste annonsører. I desember fikk bladet ny redaktør, da Maria Vang Ormhaug tok over stillingen etter Anne C. Wangberg. Hjemmesiden: I mai lanserte vi vår nye hjemmeside og vi byttet domene fra til eller forkortelsen Siden oppdateres jevnlig med nyhetssaker, både fra magasinet og selvstendige saker. Det blir også lagt ut saker om aktiviteter i organisasjonen verden rundt. Forbundet har fått flere annonsører og det er opprettet et forum for utenlandsboende nordmenn på hjemmesiden. I 2012 ble det gjennomført en fotokonkurranse. Denne hadde stor oppslutning og skapte mye aktivitet på hjemmesiden. Nyhetsbrev: Månedlig nyhetsbrev går ut til alle medlemmer og andre interesserte. Abonnement på nyhetsbrevet skjer via vår hjemmeside. Facebook: Vi oppdaterer jevnlig facebooksiden med nytt fra organisasjonen og nyheter fra Norge. Vi hadde i desember en populær interaktiv adventskalender med trivia-spørsmål om Norge, norsk kultur og tradisjoner. Twitter: Forbundet har det siste året fått flere følgere på Twitter. Her publiserer vi bilder fra aktiviteter og besøk, og aktuelt fra Norge. Foredrag: Vi har hatt foredrag for to ulike Rotaryforeninger i Norge og er i kontakt med flere. Generalsekretæren holdt også foredrag om Norway one year after the July 22 terror på sin USAreise i oktober. 2

3 Elevene ved Norgesskolen feiret 10-årsjubileum sommeren 2012, på Tomb Videregående Skole i Østfold. Norgesskolen 10 år Norgesskolen ble arrangert fra juli 2012 og feiret 10-års jubileum med mange gjester og mye moro. Det deltok 79 elever fra 24 land og mange av elevene hadde vært med flere ganger tidligere. Denne gangen var temaet Vikinger i Norden, et engasjerende tema som ble integrert både i undervisning og fritidsaktiviteter. Elevene besøkte også Vikingskipmuseet på årets Oslo-tur. I tillegg til norskundervisningen og annen faglig aktivitet, bød skolen blant annet på telttur, krabbefiske og feiring av både 17. mai og julaften midt i juli! Norgesskolen lanserte ny hjemmeside i mai 2012 og skolen er aktiv på Facebook. Norgesreisen Årets tur gikk til Gudbrandsdalen og Valdres. Deltakerne fikk oppleve storslått natur med fjell og daler samt hyggelige møter med kulturpersonligheter. Turen gikk gjennom flotte Gudbrandsdalen hvor vi blant annet besøkte Tine Meierier på Frya, Rudi Gard i Sør-Fron og Bakeriet i Lom. Naturopplevelsene fortsatte på turen over Valdresflya og gjennom fagre Valdres. Reisen ble avsluttet med besøk på Nordaker Gård i Nord-Aurdal hvor vi lærte mye om og fikk smake på rakfisk! 4. juli-markeringen Vår tidligere president Wilhelm Mohr la ned krans ved Lincoln-monumentet i forbindelse med feiringen av 4. juli. Vi avviklet i 2012 den tradisjonelle seremonien etter kransnedleggelsen og tok i stedet del i den store feiringen arrangert av American Coordinating Council of Norway (ACCN). Maria Vang Ormhaug og Ingrid Margrete Hillestad stod på stand for Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide og delte ut bladet og brosjyrer. Stipendier og fond Foreningen bestyrer og forvalter delvis sammen med Norge-Amerika Foreningen fire stipendiefond. På grunn av lav avkastning på fondskapitalen og fordi det ikke foretas årlig tildeling ble det ikke utdelt stipend i 2012 fra H.M. Kong Olav Vs Reisestipend, Utvandrerfondet av 1975 og The America-Norway Heritage Fund. Fra Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond ble det utdelt stipend på til sammen kr til tre studenter for videre studier i USA. Samarbeidspartnere Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide har aktive samarbeidspartnere på mange områder: Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum, rådsmedlem Jon Gunnar Arntzen er styreleder i stiftelsen. 3

4 NAHA-Norge (Det norsk-amerikanske historielaget, avdeling Norge), vi har for tiden ingen representant i styret, men har god kontakt med laget og dets virksomhetsområder. Norge-Amerika Foreningen (NORAM) har felles generalsekretær, og kontorfellesskapet fortsetter. Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er representert i foreningens styre ved presidenten. De to foreningene har samarbeid når det gjelder fondsbestyrelse og kapitalforvaltning for to fond. Internasjonale relasjoner Forbundet har samarbeid og fellesmøter med de nordiske søsterorganisasjonene og med den europeiske fellesorganisasjonen Europeans Throughout The World (ETTW), som har hovedkontor i Brussel. De fleste europeiske land har egne organisasjoner med samme nasjonale formål som vår organisasjon. Disse er samlet i ETTW, der man utveksler erfaringer og fastlegger strategiske og politiske målsettinger i et europeisk perspektiv. Vi ble fullverdig medlem av denne organisasjonen i Daværende generalsekretær Lasse Espelid deltok på ETTW workshop og seminar i København april 2012 og på møte med de nordiske søsterorganisasjonene i Gøteborg 26. og 27. januar. Generalsekretær Hanne K. Aaberg med styret i vårt San Francisco Chapter. Forbindelsen mellom Norge og USA Forbundet har i alle år nedlagt en betydelig innsats for å styrke de kulturelle og personlige båndene mellom Norge og norske miljøer i utlandet. Vår innsats i Nord-Amerika står imidlertid i en særstilling da hovedtyngden av våre medlemmer har tilhørighet i USA. Hovedsatsingen i de senere år har vært preget av samarbeid og kontakt med våre egne lokalavdelinger og representanter i 12 stater i USA. I oktober 2012 reiste generalsekretær Hanne Aaberg til USA og deltok blant annet på årsmøtet i Minneapolis Chapter med et foredrag om Norway one year after the July 22 terror. Hun deltok også i en paneldiskusjon om samme tema under The World Conference on Remedies to Racial and Ethnic Economic Inequality på University of Minnesota. Generalsekretæren besøkte lokalavdelingene i Tuscon, Phoenix, Seattle, Santa Clara Valley og San Francisco og deltok på flere medlemsarrangementer. 4

5 Statlig tilskudd Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide mottar årlig et tilskudd på kr fra Utenriksdepartementet. Tilskuddet ligger inne i Statsbudsjettet og er øremerket arbeidet for å styrke forholdet mellom Norge og USA, og er svært viktig for å opprettholde forbundets aktivitetsnivå. I desember 2012 ble det avholdt et møte med Utenriksdepartementet etter initiativ fra Nordmanns- Forbundet/Norwegians Worldwide for å diskutere mulighetene for ytterligere finansiering. Møtet ga ikke noen umiddelbar løsning, men må sees som en del av vår løpende og gode kontakt med Utenriksdepartementet sentralt og de norske ambassader og konsulater ute i verden. Det arbeides videre med å søke ytterligere bidrag fra det offentlige, blant annet til drift av Norgesskolen. Dette vil ha stor betydning for den fremtidige utvikling. Forbundets økonomi Det ordinære driftsresultatet for 2012 viser et tap på kr (mot et positivt resultat i 2011 på kr I 2011-resultatet ligger imidlertid salgsgevinsten for 5. etasje i Rådhusgaten 23 B. på kr Det reelle resultatet i 2011 var derfor et tap på kr ). Det ble i 2012 ryddet opp i balansen. Dette påvirker driftsresultatet for 2012 negativt med ca. kr I 2012 har styret og administrasjonen arbeidet aktivt for å bedre økonomien, både gjennom en reduksjon av kostnader og ved søknader om midler fra det offentlige og fra forskjellige private fonds og legater. I et økonomisk perspektiv er det også nødvendig å øke antallet medlemmer og støttespillere i form av bedriftsmedlemmer. Administrasjon og ledelse Styret Etter årsmøtet i juni 2012 har styret bestått av president Erik Giercksky, visepresident Inger Prebensen og styremedlemmene Kari Amdam, Nina O'Gorman, Bengt Lie Hansen, Britt Holm, Trond S. Jensen, Jens Petter Heyerdahl og Liv Elin Hjelmeland (ex officio). I 2012 har styret avholdt fem styremøter. Rådet Rådet har i samme periode bestått av Tom Vraalsen, rådsformann, Lucy Smith, Kjetil A. Flatin, Inge Lønning, Wilhelm Mohr, Paul Thyness, Jon Gunnar Arntzen, Anne Cathrine Tandberg Almaas, Hans Brattestå, Harald Daasvand, Knut Fangberget, Gary Gandrud, Hege Gunnestad, Kathleen Knudsen, Tor Hanssen, Ola Borten Moe, Sverre Myrli, Kjersti T. Omejer, Erlend Peterson, Monica Salthella, Kai- Axel Aanderud, Geir Lundestad, Orlyn Kringstad, Solveig Zempel og Kim Nesselquist. Finanskomiteen Finanskomiteen har bestått av Inger Prebensen, Bengt Lie Hansen og generalsekretær Hanne K. Aaberg. Komiteens mandat omfatter både forvaltningstema, samt nye finansieringsmuligheter i et lengre perspektiv. Det er ikke avholdt egne møter i 2012 da disse tema har vært dekket i styremøtene. Redaksjonskomiteen Redaksjonskomiteen for magasinet Norwegians Worldwide har bestått av redaktør Anne C. Wangberg, Jon Gunnar Arntzen, Kari Amdam og Jørn-Kr. Jørgensen. Komiteen har hatt flere møter i 2012, med idéutveksling og gjennomgang og tilrettelegging av innholdet i bladet. Årsmøtet Årsmøtet ble holdt den 13. juni i Konferansesenteret Høyres Hus. Møtet ble ledet av president Hallgrim Berg, som takket avtroppende generalsekretær Lasse Espelid for godt lederskap av organisasjonen i 3 ½ år og introduserte Hanne K. Aaberg som ny generalsekretær. Det var ordinære årsmøtesaker med behandling av årsmelding og årsregnskap. Erik Giercksky ble valgt som ny 5

6 president. Avtroppende president Hallgrim Berg og styremedlemmer Knut Brakstad, Solveig Zempel og Hans Melbye ble takket for verdifull innsats i styret. Ny valgkomité består av Hallgrim Berg (formann), Kari Amdam, Nils Gulnes og Jens Petter Heyerdahl. Etter de ordinære årsmøtesakene holdt Halfdan Tangen jr. fra Kon-Tiki Museet en presentasjon om Kon-Tiki ekspedisjonen, Thor Heyerdahl og verdien av en Oscar. Han hadde også tatt med seg deler av en utstilling om Thor Heyerdahl og viste flere filmklipp fra den originale filmdokumentaren om Kon-Tiki. Deretter var det musikalsk innslag ved Michelle Alexandra, en ung norsk-amerikansk operasanger og skuespiller. Tradisjonen tro bidro også avtroppende President, Hallgrim Berg, med munnharpespill. Det var ca. 50 deltagere på årsmøtet. Rådsmøtet Rådsmøtet ble avholdt 13. juni i Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwides lokaler i Rådhusgaten 23 B. Rådet fikk en orientering om forbundets virksomhet, planer for den videre utvikling og fikk mulighet til å bli kjent med den nye generalsekretæren. Administrasjon Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide hadde 4,5 årsverk fordelt på 5 medarbeidere frem til 30. november fjor: Generalsekretær Hanne K. Aaberg (Lasse Espelid frem til 1. mai), Leder for Norgesskolen Lisbeth Bø Håverstad, Redaktør Anne C. Wangberg, Medlemskoordinator Ingrid Margrete Hillestad og Markedssjef Maria Vang Ormhaug. Staben er redusert med 1 årsverk fra 1.desember. Lektor Kristine Hollup var faglig leder for Norgesskolen Hun ble etterfulgt av Kristin Bjørnstad høsten I tillegg kommer lærere og fritidsledere ved skolen. Fra tid til annen har vi også hatt studenter som interns for kortere og lengre perioder. Et stort antall frivillige medarbeidere i Norge og rundt i verden nedlegger dessuten en betydelig innsats for vår organisasjon. Første halvår var preget av relativt høyt sykefravær, men dette har endret seg i løpet av året og sykefraværet har vært lavt i årets siste seks måneder. Foreningen har et godt arbeidsmiljø. Det er avholdt brannøvelse med alle ansatte i 2. halvår. Det er likestilling mellom kjønnene i organisasjonen. I 2012 var det et klart flertall av kvinner blant de ansatte, og fem av ni styremedlemmer er kvinner. Vår virksomhet medfører ikke miljøforurensing. Kongelig beskytterskap H.M. Kongen fortsetter beskytterskapet for Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide frem til Kongens interesse og engasjement for vår sak og vår virksomhet blir satt stor pris på og gir oss en ekstra motivasjon i vårt arbeid. Kontorlokaler I henhold til tidligere avtale med Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig disponerer Nordmanns- Forbundet/Norwegians Worldwide 6. etasje i Rådhusgaten 23 B, så lenge Forbundet består. Et verdensomspennende nettverk Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwides administrasjon gleder seg over mange besøk og henvendelser fra medlemmer, representanter og avdelinger fra både fjern og nær. Det er stor aktivitet ved våre avdelinger i USA og ellers i verden. Gjennom arbeidet med Norgesskolen har vi for tiden nær kontakt med et stort antall familier og over 130 norske klubber i alle verdensdeler. I tillegg kommer kontakten med norske skoler i utlandet, sjømannskirkene, ambassader, konsulater og andre. Foreningens styre og administrasjon takker medlemmer, støttespillere, kontakter, og medarbeidere hjemme og ute, som gjennom verdifullt engasjement og flott innsats bidrar til at Nordmanns- Forbundet/Norwegians Worldwide lever opp til sitt formål: Å være en aktiv fellesorganisasjon for nordmenn og venner av Norge, norsk kultur og norske interesser i alle deler av verden. Oslo, 17.april

7 Regnskap ÅRSREGNSKAP ANNUAL ACCOUNTS 2012 Driftsinntekter/Operating Revenues Noter: All amounts in NOK Kontingenter/Member dues ) Inntekter fra Bergen Energi og Norge-Amerika Foreningen Husleie/Rent 1) ) Utflytterdager og refusjon mva. Andre inntekter/other revenue 2) ) Lønnskostnader, produksjon av blader, utsendelse av blader og innleide tjenester Norgesskolen ) Lønnskostnader og utgifter utflytterdager og 4.juli arrangement Sum inntekter/total revenue ) Lønnskostnader, leie av lokaler og driftskostnader 6) Lønnskostnader, leie av lokaler og driftskostnader Driftskostnader/Operating costs and 7) Renter på obligasjoner, renter på bankinnskudd, BN Bank høyrentefond og avkastning Landkreditt høyrentefond expenses Norwegians Worldwide 3) ) Oppskrivninger på markedsverdi verdipapirer Personal/Payroll costs 4) Norgesskolen 5) Andre/Operating costs 6) Sum utgifter/total expenses Erik W. Giercksky President Driftsunderskudd/Deficit Finansielle poster/financial items Finansinntekter/Financial income 7) Oppskr. Fin. Oml.mid/Write-up 8) Sum finansielle poster/fin.items Statlig støtte/government subsity Kari Amdam Inger E. Prebensen Vice President Bengt Lie Hansen Resultat/Loss Nina O Gorman Jens Petter Heyerdahl Eiendeler/Assets Britt Holm Trond S. Jensen Omløpsmidler/Current assets Anleggsmidler/Noncurrent assets Sum eiendeler/total assets Liv Elin Hjelmeland Gjeld og egenkapital/liabilities and equity Påløpte kostn./current liabilities Hanne K. Aaberg Egenkapital/Equity Secretary General Årets resultat /Loss Gjeld/ Total liability and equity

8 Generalsekretær Hanne K. Aaberg, medlemskoordinator Ingrid Margrete Hillestad, redaktør og markedssjef Maria Vang Ormhaug og leder for Norgesskolen Lisbeth Bø Håverstad. 8

Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide. Årsberetning 2013

Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide. Årsberetning 2013 Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide Innledning Årsberetning 2013 Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. Forbundets resultat bedret seg fra i fjor og Norgesskolen gikk i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet.

ÅRSBERETNING 2014. Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. ÅRSBERETNING 2014 Hovedpunkter Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. Grunnlovsjubileet var forbundets største satsning i 2014, med arrangementer i Norge og USA. Norgesskolen

Detaljer

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss.

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss. ÅRSRAPPORT 2002 1 Forord Som kjent for medlemmene og som det kommer fram i årsrapport har 2002 vært et turbulent år for Pluss-LMA. Skifte av generalsekretær og styreleder sier sitt. I tillegg har det vært

Detaljer

det norske hageselskap

det norske hageselskap 2010 årsrapport innhold 4 Styrets beretning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 11 Revisors beretning 13 Aktiviteter i fylker og lokallag 25 Avdeling fag 28 Avdeling organisasjon 30 Avdeling forlag 33

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2010 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge.

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge. Innhold Forord... 2 Struktur... 4 Tillitsvalgte i ELSA Norge... 5 ELSA Norge... 5 ELSA Oslo... 6 ELSA Bergen... 7 ELSA Tromsø... 8 Om ELSA Norge... 9 Interne møter... 10 International Council Meeting (ICM)...

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!29! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!38!

Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!29! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!38! Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!7! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!9! ELSA!TROMSØ!...!10! ELSA!KRISTIANSAND!...!11! OM%ELSA%NORGE%...%12!

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011 Innhold: 1. GENERELT... 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung

ÅRSRAPPORT 2011. Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung ÅRSRAPPORT 2011 Fra filmingen av informasjonsfilmen «Med pappa i fengsel» Tur til Sæteren gård med FFP Ung Engasjerte deltakere på seminaret «Det er ikke så mye som skal til» Styret, 13.03.2012 Årsrapport

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER Årsberetning 2014 Miljøringens årsberetning 2014 1 Innhold Styrets medlemmer... 3 Sekretariat... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styremøter...

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Et hus flettes på Rådhusplassen 2011 under arrangementet: Et levende mangfold antroposofi i praksis. ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Dialogos vil styrke forståelsen

Detaljer

Årsmelding for Suno-Norge 2014

Årsmelding for Suno-Norge 2014 Årsmelding for Suno-Norge 2014 2014 markerer det femte ordinære driftsåret for Suno- Norge. Organisasjonen ble formelt stiftet 11. februar 2010, etter mange års innsats gjennom uformelt grasrotarbeid.

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold Årsberetning 2006 Lillevold Olav Harlem Oddvin Lund Kari Mette Østrem Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og har til formål å

Detaljer

Ungdom & Fritids årsberetning for 2013

Ungdom & Fritids årsberetning for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Ungdom & Fritids årsberetning for 2013 Oversikt over Ungdom & Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte Sentralstyret 2013-2015: Tor Haave Leder (ny) (voksen) Janne Enerstvedt

Detaljer

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1

Årsberetning 2011. Jarle Nyttingnes. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2011 1 Skiforeningens Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Jarle Nyttingnes Skiforeningen 2011 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen

Detaljer

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Årsrapport Right To Play Norge 2013 Styrets leder Right To Play innhold 2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for 2013. Right

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2011] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2011] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i [ÅRSMELDING 2011] Org nr 990 630 828 - Trondheimsveien 2B 0506 Oslo - + 47 22 11 55 13 Morsdag på alvor Projisering av utstillingen

Detaljer