Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Nordmanns-Forbundet Norwegians Worldwide Innledning Årsberetning 2013 Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. Forbundets resultat bedret seg fra i fjor og Norgesskolen gikk i balanse for første gang siden starten i Allikevel gjenstår det et stort arbeid for å få forbundets økonomi i balanse og tilpasse virksomheten dagens behov. Organisasjonen har gått med betydelige tap i en årrekke, og har tæret kraftig på kapitalen. Høsten 2013 startet en prosess for å vurdere flere alternativer for forbundets videre drift. Samtidig fikk Norge en ny regjering som spesielt adresserer nordmenn i utlandet som en viktig gruppe. I den nye politiske plattformen fremgår det at regjeringen vil legge bedre til rette for mobilitet ved blant annet å gjøre informasjon mer tilgjengelig, forenkle regelverket og legge bedre til rette for internasjonale skoler i Norge. For Nordmanns Forbundet og våre medlemmer er dette gode nyheter. Vi mener vår organisasjon kan bidra til å oppfylle intensjonene som beskrives i den politiske plattformen. Samtidig viser myndighetene med dette at det er en styrke for Norge å holde god kontakt og ta godt vare på de nordmenn som til enhver tid bor utenlands på grunn av jobb, studier eller andre forhold. Nordmenn bosatt i utlandet styrker Norge fordi: De er viktige ambassadører for landet og bidrar til at vi blir bedre forstått Nordmenn i utlandet bidrar til å bygge stolthet og identitet, og fremmer norske verdier og norsk kultur Norske bedrifter trenger medarbeidere med internasjonal erfaring, og vilje til å påta seg jobb i utlandet i løpet av karrieren Å bo utenlands gir ofte en større innsikt i vår egen kultur, og skaper forståelse og toleranse for andre kulturer Når flere kjenner oss ute er det også flere som vil kjenne oss hjemme. Det gjør det lettere for høyt utdannede og kompetente mennesker å komme til Norge Når flere nordmenn studerer utenlands, bidrar det til et bredere og mer kompetent utvalg når fremtidens ledere skal rekrutteres

2 Virksomhetsområde Nordmanns Forbundet, stiftet i 1907, er en verdensomspennende medlemsorganisasjon og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet, enten de har utvandret eller bor utenlands for en kortere periode. I mer enn 100 år har organisasjonen vært et samlingspunkt for nordmenn i utlandet og en bro hjem til Norge. Vi har medlemmer over hele verden, i 33 land, og har avdelinger og representanter i åtte land. Medlemsmagasinet distribueres i over 100 land. Et flertall av medlemmene er bosatt i USA. Kongelig beskytterskap Hans Majestet Kongen er høy beskytter for Nordmanns Forbundet, og følger tradisjonen etter sin far og farfar. Nordmanns Forbundet var invitert til audiens hos H.M. Kongen 8. mars. President Erik Giercksky og president i Norge Amerika Foreningen, Liv Elin Hjelmeland, møtte sammen med organisasjonenes felles generalsekretær Hanne Aaberg. Det var et hyggelige og uformelt møte der Kongen viste stor interesse og engasjement for vår sak og vår virksomhet. Det setter vi stor pris på, og det gir oss en ekstra motivasjon for det videre arbeidet. Nordmanns Forbundets aktiviteter i 2013 Kommunikasjon Nordmanns Forbundet har i 2013 hatt god kommunikasjon med medlemmene og andre kontakter gjennom en rekke ulike kanaler. Gjennom blant annet utvidet distribusjon av magasinet og økt aktivitet i sosiale medier har organisasjonen arbeidet målrettet for å nå ut til flere. Redaktør i Norwegians Worldwide Maria Vang Ormhaug med statsminister Erna Solberg. Magasinet Norwegians Worldwide Magasinet kommer ut kvartalsvis, og har i 2013 doblet opplaget fra 2500 til Dette ble gjort i forbindelse med utgave nummer to, som ble distribuert ved Offshore Technology Conference i Houston. I denne utgaven presenterte Norwegians Worldwide et intervju med D.K.H. Kronprinsparet. Distribusjonen er økt for å nå ut til et bredere publikum og heve attraktiviteten blant annonsører. Den redaksjonelle profilen er opprettholt, og utvidet for i større grad å inkludere norsk utenrikstjeneste og profilere ulike destinasjoner. I forbindelse med valget høsten 2013, presenterte Norwegians Worldwide et intervju med Erna Solberg, bare uker før hun ble statsminister. Annonseinntektene er doblet fra 2012 til Magasinets redaktør er Maria Vang Ormhaug. Medlemsforhold Organisasjonen har et stabilt medlemstall på ca medlemmer i 33 land. Størst er medlemsmassen i USA, etterfulgt av Norge og Canada. Det er mange som har et 2

3 husstandsmedlemskap, slik at reelt sett har vi langt flere medlemmer. I løpet av det siste året fikk organisasjonen 112 nye medlemmer, flere av disse fra nye land, blant annet Estland, Russland og Israel. Mange av de nye medlemmene er rekruttert gjennom lokalavdelingene våre i utlandet. Elever ved Norgesskolen 2013 viser fram et prosjekt om Edvard Munch. Fra venstre: Kristin Toms, Mats van Teeffelen, Andreas Easton og Kelly Anderson. Norgesskolen Norgesskolen er vår treukers sommerskole i Norge for barn i alderen 9 18 år. Skolens undervisning foregår på norsk og gir barn bosatt i utlandet en mulighet til å opprettholde kontakten med Norge og kunnskap om norsk språk, kultur, historie og skolesystem. For familier som har bodd ute i flere år er Norgesskolen en viktig foreberedelse til hjemkomsten. Norgesskolen 2013 ble arrangert fra juli. Det deltok 73 elever fra 18 forskjellige land og mange av elevene har deltatt flere ganger tidligere. Blant annet har vi hatt kontakt med en familie i Hellas helt siden skolen ble startet i Denne gangen var hovedtemaet Munch og med to deltema; Stemmerett for kvinner og Norske folkeeventyr og Jørgen Moe. Dette var populære temaer hos elevene. Under den årlige Osloturen besøkte elevene Munch museet og var svært begeistret for Munchs kunst. I norskundervisningen ble oppgaver til Bergenstesten gitt til noen av de eldste elevene og i tillegg bød skolen på telttur, krabbefiske og feiring av både 17. mai og julaften midt i juli. 4. juli markeringen Nordmanns Forbundet var representert på markeringen av 4. juli i Frognerparken. The American Coordinating Council of Norway står bak arrangementet. Norwegians Worldwide hadde egen stand sammen med Norge Amerika Foreningen, og delte ut blader og brosjyrer til besøkende. Det var en meget vellykket dag som bidro til å skape positiv oppmerksomhet rundt organisasjonen. Medlemskveld 9. oktober inviterte Nordmanns Forbundet til medlemskveld i Rådhusgaten 23 B. Forfatter Sverre Mørkhagen snakket om sin seneste bokutgivelse, Drømmen om Amerika. 30 medlemmer deltok. Stipendier og fond Foreningen bestyrer og forvalter delvis sammen med Norge Amerika Foreningen fire stipendiefond: H.M. Kong Olav Vs Reisestipend, Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond, Utvandrerfondet av 1975 og The America Norway Heritage Fund. I 2013 var det ingen tildelinger fra disse, delvis på grunn av lav avkastning på fondskapitalen, og også fordi det ikke foretas tildeling hvert år. I 2013 har Norge Amerika Foreningen slått sammen alle sine fond til ett. Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond blir en del av dette og vil for fremtiden ikke være en del av Nordmanns Forbundets forvaltning. 3

4 Relasjoner og samarbeid i inn og utland Nordmanns Forbundet samarbeider med flere organisasjoner: Norge Amerika Foreningen (NORAM) Har felles generalsekretær med arbeidstid fordelt med 80 % på Nordmanns Forbundet og 20 % på NORAM. Foreningene har kontorfellesskap. Nordmanns Forbundet er representert i NORAMs styre ved presidenten. Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum Vårt Rådsmedlem Jon Gunnar Arntzen er styreleder i stiftelsen. NAHA Norge (Det norsk amerikanske historielaget, avdeling Norge). Vi har for tiden ingen representant i styret, men organisasjonen har kontakt med laget og dets virksomhetsområder. Generalsekretær Hanne K. Aaberg i møte med lederne i våre søsterorganisasjoner. Fra venstre: Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt, Paula Selenius, Finland Society, Anne Marie Dalgaard, Danes Worldwide, Hanne Aaberg, Norwegians Worldwide og Karin Ehnbom Palmquist, Swedes Worldwide. Nordisk samarbeid Nordmanns Forbundet har et nært samarbeid og felles møter med de nordiske søsterorganisasjonene Swedes Worldwide, Danes Worldwide, Finland Society og Riksföreningen Sverigekontakt. Organisasjonene møttes i 2013 i Helsinki februar til årlig idéutveksling og påfyll av kunnskap og informasjon knyttet til å bo utenlands, utreise og hjemreise. Europeisk samarbeid Nordmanns Forbundet er også medlem av den europeiske fellesorganisasjonen Europeans Throughout The World (ETTW), med hovedkontor i Brussel. De fleste europeiske land har egne organisasjoner med samme nasjonale formål som vår organisasjon. Disse er samlet i ETTW, en paneuropeisk paraplyorganisasjon som jobber for å forbedre og forenkle livet til europeiske expats over hele verden. ETTW utarbeider strategiske og politiske målsettinger i et europeisk perspektiv, tilgjengeliggjør informasjon om mobilitet og er en viktig ressurs for vår organisasjon. Nordmanns Forbundet ble fullverdig medlem av ETTW i

5 Forbindelsen mellom Norge og USA Nordmanns Forbundet har i alle år nedlagt en betydelig innsats for å styrke de kulturelle og personlige båndene mellom Norge og norske miljøer i utlandet. Vår innsats i Nord Amerika står i en særstilling. Det er hyppig kontakt og godt samarbeid med våre lokalavdelinger og representanter i 12 stater i USA. Det har i 2013 også vært god kontakt med organisasjonen Sons of Norway med sikte på et tettere samarbeid fremover. Nye målgrupper I 2013 fortsatte arbeidet med å videreutvikle vårt internasjonale arbeid. Tradisjonelt har Det utvandrede Norge utgjort en stor del av medlemsmassen, men Nordmanns Forbundet er i økende grad en organisasjon for de anslagsvis nordmenn som for kortere eller lengre tid er bosatt utenfor landets grenser. I tillegg til å ivareta kultur, historie og tradisjoner, vil vi bidra når det gjelder å ivareta utenlandsboende nordmenns rettigheter, som for eksempel stemmerett, statsborgerskap, skatt, pensjonsforhold, etc. Statlig tilskudd Utenriksdepartementets årlige tilskudd på kr øremerket transatlantisk arbeid er svært viktig for driften av organisasjonen. Bidraget har ligget på samme nivå i mer enn 15 år. Vi håper at det offentlige, på bakgrunn av det arbeid organisasjonen gjør, og regjeringens mål om å prioritere nordmenn i utlandet, vil øke den økonomiske støtten til vår virksomhet. Det arbeides med å legge grunnlag for ytterligere bidrag fra det offentlige til drift og videreutvikling, noe som vil være av avgjørende betydning for fremtiden. Økonomi Det ordinære driftsresultatet for 2013 viser et tap på kr Sammenlignet med resultatet i 2012 (minus kr ) er det en kraftig forbedring, noe som vesentlig skyldes god kostnadskontroll. Til tross for en resultatforbedring fra i fjor, befinner organisasjonen seg fortsatt i en meget alvorlig økonomisk situasjon. Økonomien er ikke bærekraftig og det må tas noen strategiske valg i nær fremtid. Organisasjonen har gått med stort underskudd i en årrekke, og dette har tæret kraftig på kapitalen. Refusjon av merverdiavgift (mva) er et årlig og viktig tilskudd til økonomien, og for 2013 var det forventet at dette ville utgjøre kr Søknaden om mva refusjon ble imidlertid avslått på bakgrunn av en misforståelse mellom Lotteri og Stiftelsestilsynet og forbundets regnskapsfører. Det ble sendt en formell klage på avslaget og saken kom opp til behandling i Lotterinemnda i mars Også her ble klagen avslått. Regnskapsfører har satt en advokat til å følge opp saken. Administrasjon og ledelse Styret Etter årsmøtet i juni 2013 har styret bestått av president Erik Giercksky, visepresident Inger E. Prebensen og styremedlemmene Kari Amdam, Nina O'Gorman, Bengt Lie Hansen, Britt Holm, Jens Petter Heyerdahl, Trond S. Jensen og Liv Elin Hjelmeland (ex officio). Styret har avholdt fire ordinære styremøter og flere uformelle arbeidsmøter der deler av styret har deltatt. 5

6 Rådet Rådet har i samme periode bestått av Hallgrim Berg, Tom Vraalsen, Lucy Smith, Kjetil Flatin, Inge Lønning (døde mars 2013), Wilhelm Mohr, Paul Thyness, Hans Brattestå, Hege Gunnestad, Orlyn Kringstad, Erlend Peterson, Kai Axel Aanderud, Anne Brith Berge, Kristian Bø, Solveig Johanne Kne, Anne Cathrine Tandberg Almaas, Jon Gunnar Arntzen, Harald Daasvand, Knut Fangberget, Gary Gandrud, Kathleen Knudsen, Kim Nesselquist, Tor Hanssen, Monica Salthella, Ola Borten Moe, Kjersti T. Omejer, Sverre Myrli og Solveig Zempel. Finanskomiteen Finanskomiteen har bestått av Inger E. Prebensen, Bengt Lie Hansen og Hanne K. Aaberg. Komiteens mandat omfatter både forvaltningstema, samt nye finansieringsmuligheter i et lengre perspektiv. Finanskomiteen har avholdt to møter i Redaksjonskomiteen Redaksjonskomiteen har bestått av Hanne K. Aaberg, Maria Vang Ormhaug, Britt Holm, Kari Amdam og John Ross. Kvartalsvise redaksjonsmøter har blitt avholdt. Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 17. juni i Nobelinstituttet. Generalsekretær Hanne K. Aaberg ønsket velkommen og president Erik Giercksky ledet årsmøtet som behandlet årsberetning, årsregnskap og valg. Erik Giercksky ble gjenvalgt som president. Valget ble ledet av rådets formann Hallgrim Berg. Valgkomiteens øvrige medlemmer er Kari Amdam, Jens P. Heyerdahl og Nils Gulnes. Etter de ordinære årsmøtesakene holdt Harald Seip Stubbe, leder for Global Mobility, Oslo i Statoil ASA en presentasjon Slik jobber Statoil med norske expats. Deretter ga 19 år gamle Cassandra Opsvik Ferreira et personlig innlegg om hva Norgesskolen har betydd for henne. Cassandra har deltatt på Norgesskolen fem ganger fra hun var 12 år gammel og hun studerer i dag ved Universitetet i Oslo. Underholdningen ble avsluttet med at Arne Hjeltnes begeistret forsamlingen med sitt foredrag NOREG i verda. Han fikk oss både til å le og tenke over det gode utgangspunktet Norge har for å lykkes i utlandet. Den musikalske underholdningen var ved duoen Rypestøl/Andersen (saxofon og kontrabass). De studerer begge ved Norges Musikkhøyskole, og spilte vakker musikk av Alicia Keys, Jan Eggum og Ketil Bjørnstad. Det var ca. 60 deltakere på årsmøtet. Rådsmøtet Rådsmøtet ble avholdt 17. juni i Nordmanns Forbundets lokaler i Rådhusgaten 23 B. Rådet fikk en orientering om Nordmanns Forbundets virksomhet og planer for videre utvikling. Administrasjon Nordmanns Forbundet har 3,4 årsverk fordelt på fire medarbeidere: Generalsekretær Hanne K. Aaberg, Leder for Norgesskolen Lisbeth Bø Håverstad, Redaktør & kommunikasjon Maria Vang Ormhaug, Medlemskoordinator Ingrid Margrete Hillestad. I 2013 har vi også hatt en medarbeider inne til arbeidspraksis i fem måneder i samarbeid med Mølla Kompetansesenter i Bærum. I kortere perioder har vi også studenter i internship stillinger. Kristin Bjørnstad er faglig leder for Norgesskolen. I tillegg kommer øvrig lærerpersonell samt fritidsledere ved skolen i tre uker hver sommer. Et stort antall frivillige medarbeidere i Norge og rundt i verden nedlegger en betydelig innsats. Foreningen har et godt arbeidsmiljø og hadde lavt sykefravær i HR og HMS regelverk er innført. Vår virksomhet medfører ikke miljøforurensing. Det er likestilling mellom kjønnene i organisasjonen. I 2013 var det et kun kvinner blant de ansatte. Fem av ni styremedlemmer er kvinner. 6

7 Kontorlokaler I henhold til tidligere avtale med Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidige disponerer Nordmanns Forbundet 6. etasje i Rådhusgaten 23 B, så lenge forbundet består. Et verdensomspennende nettverk Nordmanns Forbundets administrasjon gleder seg over mange besøk og henvendelser fra medlemmer, representanter og avdelinger fra både fjern og nær. Vi har hatt besøk i Oslo fra blant annet medlemmer i Sør Afrika, Spania, Italia, Thailand og USA i løpet av året. Det er stor aktivitet ved våre avdelinger. Flere av våre avdelinger har egne hjemmesider, og egne digitale nettverk for løpende og kontinuerlig kontakt og kommunikasjon. Utover dette har vi hyppig og regelmessig e post kontakt med svært mange, både avdelinger og enkeltpersoner. Norwegians Worldwide er vertskap for vinneren av Greater Tacoma Peace Prize. Her medlemskoordinator Ingrid Hillestad, Generalsekretær Hanne Aaberg og vinner av 2013 Greater Tacoma Peace Prize, Sallie Shawl. I desember 2013 hadde vi besøk fra Tacoma, og vinner av 2013 Greater Tacoma Peace Price, Sallie Shawl. Hun var med på å grunnlegge United for Peace of Pierce County, og har engasjert seg gjennom en årrekke i mange ulike prosjekter, blant annet Paint Tacoma Beautiful. Gjennom arbeidet med Norgesskolen har vi for tiden nær kontakt med et stort antall familier, og over 130 norske klubber i alle verdensdeler. I tillegg kommer kontakten med norske skoler i utlandet, sjømannskirkene, ambassader, konsulater og andre. Foreningens styre og administrasjon takker medlemmer, støttespillere, kontakter, og medarbeidere hjemme og ute, som gjennom verdifullt engasjement og flott innsats bidrar til at Nordmanns Forbundet lever opp til sitt formål: Å være en aktiv fellesorganisasjon for nordmenn, norsk kultur, og norske interesser i alle deler av verden. Oslo, 30. april

8 Årsregnskap Noter Annual Accounts ) Inntekter fra leie til Norge Amerika Foreningen Driftsinntekter / Operating Revenues 2) Støtte til lønn C. Braarvig, inntekter admin Nor Am. All amounts in NOK støttemidler og annonseinntekter Kontingenter/Member dues ) Produksjon blader, utsendelse av blader og innleide tjenester Husleie/Rent 1) ) Lønnskostnader Andre inntekter/other revenues 2) ) Lønnskostnader, leie av lokaler og driftskostnader Norgesskolen ) Driftskostnader som strøm, husleie, reiser og kontordrift Stalig støtte/government subsidy ) Renter og avkastning på obligasjoner, verdipapirer og bank Sum inntekter/total revenues ) Oppskrivning på markedsverdi verdipapirer Driftskostnader/Operating costs and expenses Norwegians Worldwide 3) Erik W. Giercksky Personal/Payroll costs 4) President Norgesskolen 5) Andre/Other operating costs 6) Inger E. Prebensen Sum utgifter/total expenses Vice President Driftsunderskudd/Deficit Finansielle poster/finansial items Kari Amdam Bengt Lie Hansen Finansinntekter/Financial income 7) Oppskr.Fin.Oml.mid/Write up 8) Sum fiansielle poster/ Fin. Items Nina O'Gorman Jens Petter Heyerdal Resultat / Loss Eiendeler / Assets Britt Holm Trond S. Jensen Omløpsmidler / Current Assets Anleggsmidler/Noncurrent Assets 0 Sum eiendeler / Total assets Gjeld og egenkapital/liabilities and equity Liv Elin Hjelmeland Påløpte kostn/current liabilities Egenkapital/Equity Årets resultat / Loss Hanne K. Aaberg Gjeld EK / Total liability and equity Secretary General 8

ÅRSBERETNING 2014. Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet.

ÅRSBERETNING 2014. Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. ÅRSBERETNING 2014 Hovedpunkter Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. Grunnlovsjubileet var forbundets største satsning i 2014, med arrangementer i Norge og USA. Norgesskolen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss.

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss. ÅRSRAPPORT 2002 1 Forord Som kjent for medlemmene og som det kommer fram i årsrapport har 2002 vært et turbulent år for Pluss-LMA. Skifte av generalsekretær og styreleder sier sitt. I tillegg har det vært

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Årsrapport Right To Play Norge 2013 Styrets leder Right To Play innhold 2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for 2013. Right

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Et hus flettes på Rådhusplassen 2011 under arrangementet: Et levende mangfold antroposofi i praksis. ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og Dialogos medie- og ressurssenter 2011 Dialogos vil styrke forståelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer