ÅRSBERETNING Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Hovedpunkter. Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Hovedpunkter Vi har bak oss et aktivt år med god oppslutning om vår virksomhet. Grunnlovsjubileet var forbundets største satsning i 2014, med arrangementer i Norge og USA. Norgesskolen ble gjennomført for 13. gang med nesten 80 elever fra hele verden. Forberedelse til Bergenstesten og språkbad-metoden ble innført, og skolen fikk ny leder på slutten av året. Arbeidet med å tilpasse virksomheten bedre til dagens behov fortsatte i Et prosjekt ble startet med sikte på å etablere en webbasert tjeneste som skal gjøre det enklere for nordmenn å flytte utenlands og vende hjem igjen. Nordmanns-Forbundets økonomi er fortsatt svak, med et negativt driftsresultat på kroner Det er en forbedring fra året før (minus kr ), men det gjenstår mye arbeid for å få økonomien i balanse. Inger E. Prebensen ble valgt til president etter Erik W. Giercksky. Nordmanns-Forbundets medlemmer har også i 2014 gjort en betydelig innsats for fremme av norsk kultur og norske verdier gjennom store og små arrangementer verden over. Vi retter en stor takk alle som gjennom frivillig arbeid bidrar til å gjøre Norge kjent utenfor landets grenser.

2 ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetsområde Nordmanns-Forbundet, stiftet i 1907, er en verdensomspennende medlemsorganisasjon og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet, enten de har utvandret eller bor utenlands for en kortere periode. I mer enn 100 år har organisasjonen vært et samlingspunkt for nordmenn i utlandet og en bro hjem til Norge. Vi har medlemmer over hele verden, i mer enn 30 land, og har 25 avdelinger og representanter i åtte land. Medlemsmagasinet når ut til ca lesere og distribueres i over 100 land. Et flertall av medlemmene er bosatt i USA. Kongelig beskytterskap Hans Majestet Kongen er høy beskytter for Nordmanns-Forbundet, og følger tradisjonen etter sin far og farfar. Nordmanns-Forbundets aktiviteter i 2014 Grunnlovsjubileet Nordmanns-Forbundet deltok aktivt i markeringen av 200års-jubileet til Norges Grunnlov. Stortinget stod i spissen for den nasjonale feiringen og vår organisasjon bidro med arrangementer i Norge og USA. Det ble utarbeidet informasjonsmateriell for våre medlemmer, og magasinet Norwegians Worldwide dedikerte mai-utgaven til Grunnlovsjubileet. Et hefte med 17. mai-sanger ble distribuert sammen med magasinet. Generalsekretær Hanne K. Aaberg deltok i markeringen av Grunnlovsjubileet i Miami, Florida, etter invitasjon fra styremedlem og Norges Honorære konsul i Miami, Trond S. Jensen. Aaberg holdt 17. maitale i Sjømannskirken og to foredrag om begivenhetene i 1814 og Norges Grunnlov for næringslivet og konsulatets kontakter i regionen. Den offentlige jubileumsfeiring av Grunnloven satte begivenhetene på Eidsvoll i 1814 i sentrum, men også det som oppfattes som fruktene av Grunnloven ble feiret. Jubileet var en feiring av demokrati, deltakelse, rettferdighet, ytringsfrihet, likestilling, menneskerettigheter, demokratiets institusjoner og de historiske hendelser som har stått sentralt i utviklingen av demokratiet i Norge. Feiring av Norges Grunnlov, 17. mai 2014, i Sjømannskirken i Miami. F.v. Sjømannsprest Britt Aanes Ekhougen, Honorær Konsul Trond S. Jensen og Generalsekretær Hanne K. Aaberg. 2 ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET

3 100 års markering ved Lincoln Monumentet, Frognerparken I 1914, ved feiringen av 100-årsjubileet for Norges Grunnlov, ble Lincoln Monumentet gitt i gave til Norge av norsk-amerikanere i Nord-Dakota. Monumentet står i Frognerparken i Oslo. I alle år har Nordmanns-Forbundet arrangert en liten høytidelighet ved Lincoln Monumentet i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen. Dette arrangementet opphørte for to år siden, men i 2014 ble monumentets 100årsdag markert på tradisjonelt vis. Den 29. juni var ca 80 nordmenn og tilreisende fra USA, blant annet en stor gruppe tilhørende Skjerven-familien fra Nord- Dakota, tilstede under seremonien i Frognerparken. Kampen Veteranorkester sto for musikken, og Generalsekretær Hanne Aaberg, Stortingsrepresentant Truls Wickholm, David Skjerven og Chargé d affaires Julie Furuta-Toy fra den Amerikanske ambassaden talte til forsamlingen. Stortingsrepresentant Wickholm la ned en krans ved monumentet. Norgesskolen Norgesskolen er vår treukers sommerskole i Norge for barn i alderen 9-18 år. Skolens undervisning foregår på norsk og gir barn bosatt i utlandet en mulighet til å opprettholde kontakten med Norge og øke kunnskapen om norsk språk, kultur, historie og skolesystem. For familier som har bodd ute i flere år er Norgesskolen en viktig foreberedelse til hjemkomsten. Norgesskolen 2014 ble arrangert fra 13. juli 1. august. Det deltok 78 elever fra 22 land og mange Stortingsrepresentant Truls Wickholm holdt tale og la ned krans ved markeringen ved Lincoln Monumentet. av elevene har deltatt flere ganger tidligere. Hovedtemaet var Vi feirer demokratiet i Norge. Det var et godt tema og elevene syntes det var interessant og morsomt å jobbe med det. De lærte veldig mye om Grunnloven og besøket i Eidsvollsbygningen var populært. Det ble innført to nye elementer på Norgesskolen i 2014; Forberedelser til Bergenstesten og språkbadmetoden i norskundervisningen. Denne metoden gjør samtlige ledere tryggere på at de skal snakke norsk hele tiden. Metoden fungerte svært godt i undervisningen, og ga stort utbytte. Det er første gang vi har sett så gode resultater så fort som vi gjorde i 2014, så metoden er helt klart en styrke for Norgesskolen. I tillegg bød skolen på tradisjonelle aktiviteter som telttur, krabbefiske og feiring av både 17. mai og julaften midt i juli var siste året Lisbeth Bø Håverstad ledet Norgesskolen. Håverstad har hatt ansvaret for skolen siden starten i 2001, og under hennes ledelse har Norgesskolen hatt en fin vekst og utvikling. Ved årsskiftet 2014/15 ble Mathias Andreasen ansatt som ny leder for Norgesskolen. Han er utdannet pedagog og biolog, og har lang erfaring som fjellskolelærer og fjell- og brefører i Norge og utlandet. Barn fra hele verden møttes på Norgesskolen i ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET 3

4 ÅRSBERETNING 2014 Det kom ut fire utgaver av magasinet Norwegians Worldwide i ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET

5 Magasinet Norwegians Worldwide Magasinet kommer ut kvartalsvis, og har et opplag på Den redaksjonelle profilen er opprettholdt, og inkluderer norsk emigrasjonshistorie, aktualitet, kultur og reiseliv. I forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014 ble det laget en utvidet utgave. Spesialutgaven presenterte blant annet intervjuer med forfatter og grunnlovsekspert Karsten Alnæs og Stortingspresident Olemic Thommessen. Sanghefter for 17. mai ble trykket og sendt til alle bladets abonnenter, med NSB som sponsor. Høstnummeret inneholdt et intervju med Utenriksminister Børge Brende, og i hvert nummer presenteres en representant for norsk utenrikstjeneste. Annonseinntektene i 2014 var i overkant av Magasinets redaktør er Maria Vang Ormhaug. Hamburg Den Norske Klub i Hamburg markerte sitt 125-årsjubileum 23. mai. Medlemskoordinator Ingrid Margrete Hillestad representerte Nordmanns-Forbundet og holdt et innlegg der hun fremhevet våre organisasjoners felles historie og overrakte Karsten Alnæs bok 1814 Miraklenes år i gave. Æresgjest og hovedtaler for kvelden var Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland. Ambassadør Sven Erik Svedmann, Ingrid Margrete Hillestad, Thorbjørn Jagland og klubbens President Asmund Stensrud. 4. juli-markeringen Nordmanns-Forbundet var, som tidligere år, representert på markeringen av USAs Independence Day i Frognerparken. The American Coordinating Council of Norway står bak arrangementet. Nordmanns-Forbundet hadde stand sammen med Norge-Amerika Foreningen, og delte ut blader og brosjyrer til besøkende. Det var en meget vellykket dag som bidro til å skape positiv oppmerksomhet rundt organisasjonen. Medlemskveld 23. oktober inviterte vi til medlemskveld i våre lokaler i Rådhusgaten i Oslo. Forfatter og idéhistoriker Terje Gudbrandson ga en fin innføring i hvordan man går frem for å begynne med slektsgranskning, og delte av sine erfaringer innen fagfeltet. Ca. 30 medlemmer deltok. Relasjoner og samarbeid i inn- og utland Nordmanns-Forbundet samarbeider med flere organisasjoner: Norge-Amerika Foreningen (NORAM) Har felles generalsekretær med arbeidstid fordelt med 80 % på Nordmanns- Forbundet og 20 % på NORAM. Foreningene har kontorfellesskap. Nordmanns-Forbundet er representert i NORAMs styre ved presidenten. Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum Forbundets Rådsmedlem Jon Gunnar Arntzen er styreleder i stiftelsen. NAHA-Norge (Det norsk-amerikanske historielaget, avdeling Norge) Vi har for tiden ingen representant i styret, men organisasjonen har kontakt med laget og dets virksomhetsområder. Europeisk samarbeid Nordmanns-Forbundet er medlem av den europeiske fellesorganisasjonen Europeans Throughout The World (ETTW), med hovedkontor i Brussel. De fleste europeiske land har egne organisasjoner med samme nasjonale formål som vår organisasjon. Disse er samlet i ETTW, en paneuropeisk paraplyorganisasjon som jobber for å forbedre og forenkle livet til europeiske expats over hele verden. ETTW utarbeider strategiske og politiske målsettinger i et europeisk perspektiv, tilgjengeliggjør informasjon om mobilitet og er en viktig ressurs for vår organisasjon. Nordmanns- Forbundet ble fullverdig medlem av ETTW i ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET 5

6 ÅRSBERETNING 2014 Nordisk samarbeid Nordmanns-Forbundet har et nært samarbeid og felles møter med de nordiske søsterorganisasjonene Swedes Worldwide, Danes Worldwide, Finland Society og Riksföreningen Sverigekontakt. Organisasjonene møttes i 2014 hos Danes Worldwide i København januar til årlig idéutveksling og påfyll av kunnskap og informasjon knyttet til mobilitet. På agendaen stod blant annet en felles holdning til ETTWs arbeid og vurdering av mulighetene for å gå sammen om å søke sponsormidler hos et antall internasjonale virksomheter. Forbindelsen mellom Norge og USA Nordmanns-Forbundet har i alle år nedlagt en betydelig innsats for å styrke de kulturelle og personlige båndene mellom Norge og norske miljøer i utlandet. Vår innsats i Nord-Amerika står i en særstilling. Det er her vi har flest medlemmer og det er jevnlig kontakt og godt samarbeid med våre lokalavdelinger og representanter i 18 stater i USA. Vi har også god kontakt med andre organisasjoner i USA som de norsk-amerikanske handelskamrene i Houston og New York, Sons of Norway og Norwegian Society of Texas, for å nevne noen. Statlig tilskudd Nordmanns-Forbundet får et årlig tilskudd fra Utenriksdepartementet på kr Tilskuddet er øremerket transatlantisk arbeid, og er et viktig bidrag til driften av organisasjonen. Bidraget har ligget på samme nivå i mer enn 15 år. På bakgrunn av det arbeid organisasjonen gjør, og regjeringens mål om å prioritere nordmenn i utlandet, mener vi det er grunnlag for å øke det offentlige bidraget til drift og videreutvikling. Forbundet har hatt møter med UD om dette også i 2014 uten at det har gitt noe konkret resultat. Medlemsforhold Organisasjonen har ca medlemmer i 33 land. Størst er medlemsmassen i USA, etterfulgt av Norge og Spania. Det er mange som har et husstandsmedlemskap, slik at vi reelt sett når ut til langt flere. I løpet av det siste året fikk organisasjonen 97 nye medlemmer, noen av disse fra nye land, blant annet Hong Kong, India, Sør Korea og Peru. Mange av de nye medlemmene er rekruttert gjennom lokalavdelingene våre i utlandet. Nye målgrupper Tradisjonelt har det utvandrede Norge utgjort en stor del av medlemsmassen, men Nordmanns-Forbundet er i økende grad en organisasjon for de anslagsvis nordmenn som for kortere eller lengre tid er bosatt utenfor landets grenser. I tillegg til å ivareta norske verdier, kultur, historie og tradisjoner, vil vi også bidra når det gjelder å ivareta utenlandsboende nordmenns rettigheter, som for eksempel stemmerett, statsborgerskap, skatt og pensjonsforhold. Nordmanns-Forbundet har høsten 2014 tatt initiativ til å etablere en webtjeneste for å fremme og motivere til mobilitet mellom Norge og utlandet. Målet er å gjøre det enklere for nordmenn å flytte ut, bo utenlands og vende hjem igjen. Tjenesten vil i første omgang gå ut på å samle all relevant informasjon, sørge for at den til enhver tid er oppdatert og lett tilgjengelig for alle. Høsten 2014 ble det gjennomført møter med NAV og Utenriksdepartementet, for å avklare interessen for et slikt prosjekt. Initiativet har møtt velvilje og arbeidet fortsetter i 2015 med sikte på å få finansiert tjenesten som et spleiselag mellom det offentlig, næringslivet, organisasjonene og Nordmanns-Forbundet. Økonomi Årsregnskapet for 2014 viser et negativt driftsresultat på kroner , hvilket er en forbedring sammenlignet med fjoråret resultat (minus kr ). Forbedringen skyldes styrket økonomi i Norgesskolen, lavere personalkostnader og god kostnadskontroll. Nordmanns-Forbundet er imidlertid fortsatt i en alvorlig økonomisk situasjon. Forbundet har gått med tap i en årrekke, og har tæret kraftig på kapitalen. Det er helt nødvendig å skaffe et nytt inntektsgrunnlag for å opprettholde samme aktivitetsnivå i fremtiden. To tiltak er i verksatt for å løfte organisasjonen ut av denne situasjonen: Styrking av Norgesskolen og initiativet til å etablere en webtjeneste for å fremme mobilitet. Administrasjon og ledelse Styret Etter årsmøtet i juni 2014 har styret bestått av president Inger E. Prebensen, visepresident Erik Giercksky og styremedlemmene Kari Amdam, Nina O Gorman, Bengt Lie Hansen, Trond S. Jensen, Dag Tørvold, Marianne Smith Mageli og Liv Elin Hjelmeland (ex officio). Styret har avholdt fire ordinære styremøter, et ekstraordinært styremøte og flere uformelle arbeidsmøter der deler av styret har deltatt. Finanskomitéen Finanskomiteen har bestått av Inger E. Prebensen, Bengt Lie Hansen og Hanne K. Aaberg. Finanskomiteen har avholdt ett møte i Rådet Rådet har i 2014/15 bestått av Hans Brattestå, Jon Gunnar Arntzen, Harald Daasvand, Knut Fangberget, Monica Salthella, Ola Borten Moe, Kjersti T. Omejer, Sverre Myrli, Erlend Peterson, Hege Gunnestad, Kai-Axel Aanderud, Orlyn Kringstad, Anne Brith Berge, Gary Gandrud, Kathleen Knudsen, 6 ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET

7 Tor Hanssen, Solveig Zempel, Kim Nesselquist, Kristian Bø, Solveig Johanne Kne, Hallgrim Berg, Tom Vraalsen, Kjetil A. Flatin og Wilhelm Mohr. Valgkomitéen Valgkomitéen ledes av Rådets formann Hallgrim Berg. Komitéens øvrige medlemmer er Kari Amdam og Jens P. Heyerdahl. Redaksjonskomitéen Redaksjonskomiteen har bestått av Hanne K. Aaberg, Maria Vang Ormhaug, Britt Holm, Kari Amdam og John Ross. Kvartalsvise redaksjonsmøter er avholdt. Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 18. juni på Café Christiania i Oslo. Årsmøtet behandlet årsberetning, årsregnskap og valg. Inger E. Prebensen ble valgt som ny president. Etter de ordinære årsmøtesakene holdt idéhistoriker og forlegger Håkon Harket et interessant foredrag med utgangspunkt i hans bok Paragrafen, en bok om jødeparagrafen i den norske Grunnloven. Det var ca. 50 fremmøtte på årsmøtet. Administrasjonen Nordmanns-Forbundet hadde 3,4 årsverk i 2014 fordelt på fire medarbeidere: Generalsekretær Hanne K. Aaberg, leder for Norgesskolen Lisbeth Bø Håverstad, redaktør & kommunikasjon Maria Vang Ormhaug og medlemskoordinator Ingrid Margrete Hillestad. Hillestad sluttet i organisasjonen høsten 2014 for å ta en MBA i USA. Kristin Bjørnstad var faglig leder for Norgesskolen. I tillegg kommer øvrig lærerpersonell samt fritidsledere ved skolen i tre uker i juli. Et stort antall frivillige nedlegger en betydelig innsats hvert år for å fremme norsk kultur og gjøre Norge kjent i utlandet. Foreningen har et godt arbeidsmiljø, HMS regelverk blir fulgt og vår virksomhet medfører ikke miljøforurensing. Det var i 2014 høyt sykefravær knyttet til én medarbeider. Det er likestilling mellom kjønnene i organisasjonen, fem av ni styremedlemmer er kvinner. Nordmanns-Forbundet har også i 2014 hatt en deltidsstilling til disposisjon for en medarbeider i arbeidspraksis. Stillingen lønnes av Bærum Kommune. Kontorlokaler I henhold til tidligere avtale med Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidige disponerer Nordmanns-Forbundet 6. etasje i Rådhusgaten 23 B, så lenge forbundet består. FAKTA Norwegians Worldwide/ Nordmanns-Forbundet Rådhusgaten 23 B 0158 Oslo Telefon: E-post: Webside: Administrasjonen 2014: generalsekretær Hanne K. Aaberg, medlemskoordinator Ingrid M. Hillestad, redaktør og kommunikasjon Maria Vang Ormhaug og leder for Norgesskolen Lisbeth Bø Håverstad. ÅRSBERETNING NORDMANNS FORBUNDET 7

8 ÅRSBERETNING 2014

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer