Likestillingsprisen 2009 fordeling av likestillingsmidler etter søknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likestillingsprisen 2009 fordeling av likestillingsmidler etter søknad"

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 9. desember 2010 STY-SAK 71/10: Likestillingsprisen 2009 fordeling av likestillingsmidler etter søknad Norges idrettshøgskole (NIH) ble tildelt Likestillingsprisen for 2009 den 19. januar Prisen er på 2 millioner kroner, og skal gå til den/de institusjoner og /eller forskningsinstitutt som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren. Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning (Kif-komiteen) som er en del av universitets- og høgskolesektoren (UHR) lyser ut, vurderer og innstiller til likestillingsprisen. Komitéen innstilte NIH som vinner av Likestillingsprisen 2009, og Kunnskapsdepartementet (KD) fulgte komitéens innstilling. Det er klare føringer for disponering av midlene fra departementets side. Målet med anvendelse av midlene er å øke andelen av faglige vitenskapelige ansatte blant det underrepresenterte kjønn (definisjon; mindre enn 40 %) i akademia. I styremøte 22. april 2010 ble styret presentert for og sluttet seg til tiltenkt plan for anvendelse av midlene. Likestillingsutvalget (LU) ble gitt operativt ansvar for anvendelse og utlysning av likestillingsmidler og innstilling av kandidater. Forslag til vedtak: 1. Rekrutteringstiltak og insentivmidler rettet mot kvinnelige studenter kr: Det ble på et tidlig tidspunkt satt av kr over tre år til rekrutteringstiltak rettet mot kvinnelig studenter og insentivmidler for å belønne uteksaminering av kvinnelige studenter på studieprogram på bachelornivå og masterutdanning som har mindre enn 40 % kvinner blant uteksaminerte kandidater det siste studieår. 2. Tildeling prosjektstøtte kr: SIM/SFP (Rustaden, Bø, Paulsen og Haakstad) kr Prosjekt: Kvinner og styrketrening SKS (Fasting, Sisjord, Svela Sand) kr Prosjekt: Trenerrollen og kjønn

2 LU tildeler to prosjekter kr hver. Det var presisert i søknadstekst at beløpet i hovedsak skulle gå til driftsstøtte. Vedlagt budsjetter i prosjektsøknadene viser at en større andel av midlene er tenkt som lønnsmidler. LU tildeler derfor kr til hvert enkelt prosjekt med fokus på driftsstøtte. 3. Kallelse av kvinnelig professor II kr: SFP - kallelse av Caroline Nicol som professor II over 3 år innenfor fagområdet biomekanikk. LU tildeler midler til kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet biomekanikk ved SFP. SFP er den fagseksjonen med færrest antall kvinner i faste vitenskapelige stillinger, og har ingen kvinnelige vitenskapelige tilsatte innenfor fagområdet biomekanikk. 4. Tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger kr: SCP (Pensgaard og Breivik) kr Film som skal benyttes til studentrekruttering på fagområdet trenerrollen. SFP (Jensen, Støen og Sandvei) kr Prosjekt: Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon LU tildeler kr til SCPs markedsføringsprosjekt da det er originalt og skal fremme rekruttering på et fagområdet med svært lav andel jenter blant studentene. Videre tildeles SFP kr til sitt prosjekt Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon som involverer to kvinnelige masterstudenter. Vedlegg: Fordeling av likestillingsmidler vedtak i likestillingsutvalget Søknader - likestillingsmidler CV`er til søkere

3 Tildeling av likestillingsmidler Norges idrettshøgskole (NIH) ble tildelt Likestillingsprisen for Prisen var på 2 millioner kroner, og skulle gå til tiltak som kan styrke kvinners stilling i akademia. Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning (Kif-komitéen) lyste ut, vurderte og innstilte kandidater til likestillingsprisen. I styremøte 22. april 2010 ble styret presentert for og sluttet seg til tiltenkt plan for anvendelse av midlene. Likestillingsutvalget (LU) ble gitt operativt ansvar for anvendelse og utlysning av likestillingsmidler og innstilling av kandidater. Det ble umiddelbart satt av kr over tre år til rekrutteringstiltak rettet mot kvinnelig studenter og insentivmidler for å belønne uteksaminering av kvinnelige studenter på studieprogram på bachelornivå og masterutdanning som har mindre enn 40 % kvinner blant uteksaminerte kandidater siste studieår. Det var mulig å søke på kr til driftsstøtte til prosjekter, kr til tiltak som skal rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger og midler til å finansiere kallelse av kvinnelig professor II for en periode på tre år. Søknadsfrist var satt til og det var lagt ut informasjon om søknadsprosessen på intranett. Det kom inn syv søknader fra samtlige seksjoner ved NIH. Det er Seksjon for coaching og psykologi (SCP), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP), Seksjon for idrettsmedisinske fag (SIM), Seksjon for kultur og samfunn (SKS) og Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP). SCP og SFP leverte to søknader hver. Søknadene var fordelt som følger: 1. Kallelse av kvinnelig professor II for en periode på tre år: SFP, SCP og SKP 2. Prosjektstøtte (driftsstøtte): SIM/SFP, SKS og SFP 3. Tiltak for å bidra til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger: SCP Prosjekter: 1. SIM/SFP (Rustaden, Bø, Paulsen og Haakstad) kr Prosjekt: Kvinner og styrketrening 2. SKS (Fasting, Sisjord, Svela Sand) kr Prosjekt: Trenerrollen og kjønn 3. SFP (Jensen, Støen og Sandvei) kr Prosjekt: Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon. Kallelse av kvinnelig professor II: 1. SKP kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet pedagogikk/kroppsøving Kandidat: Jorunn Spord Borgen, NIFU STEP. 2. SFP kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet biomekanikk Kandidat: Caroline Nicol, University of the Mediterranean, Frankrike 3. SCP kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet trenerrollen Kandidater:

4 1. Professor Nanette Mutri, University of Strathclyde, Skottland. 2. Professor Petra Giess-Stüber, Albert- Ludwigs- Universität Freiburg, Tyskland 3. Gloria Balague, PhD. University of Illinois, Chicago. 4. Associate professor Anne Marie Elbe, Department of Exercise and Sport Sciences I Universitetet I København, Danmark. 5. Associate professormaike Tietjens, Westfalische Wilhelm-Universität, Münster, Tyskland. Tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger: SCP (Breivik og Pensgaard) kr Prosjekt: Markedsføringstiltak (filmproduksjon) til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger trenerrollen. Vedtak likestillingsmidler fordeles på følgende måte: 1. Prosjektstøtte kr: SIM/SFP (Rustaden, Bø, Paulsen og Haakstad) kr Prosjekt: Kvinner og styrketrening SKS (Fasting, Sisjord, Svela Sand) kr Prosjekt: Trenerrollen og kjønn LU tildeler to prosjekter kr hver. Det var presisert i søknadstekst at beløpet i hovedsak skulle gå til driftsstøtte. Vedlagt budsjetter i prosjektsøknadene viser at en større andel av midlene er tenkt som lønnsmidler. LU tildeler derfor kr til hvert enkelt prosjekt med fokus på driftsstøtte. 2. Kallelse av kvinnelig professor II kr: SFP - kallelse av Caroline Nicol som professor II over 3 år innenfor fagområdet biomekanikk. LU tildeler midler til kallelse av kvinnelig professor II innenfor fagområdet biomekanikk ved SFP. SFP er den fagseksjonen med færrest antall kvinner i faste vitenskapelige stillinger, og har ingen kvinnelige vitenskapelige tilsatte innenfor fagområdet biomekanikk. 3. Tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger kr: SCP (Pensgaard og Breivik) kr Film som skal benyttes til studentrekruttering på fagområdet trenerrollen. SFP (Jensen, Støen og Sandvei) kr Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon LU tildeler kr til SCPs markedsføringsprosjekt da det er originalt og skal fremme rekruttering på et fagområdet med svært lav andel jenter blant studentene. Videre tildeles SFP kr til sitt prosjekt Effekter av sprint utholdenhet og langkjøring på insulinsensitivitet og hjertefrekvensvariasjon som involverer to kvinnelige masterstudenter. Leder av likestillingsutvalget

5 CV Utdannelse Anne Mette Rustaden Trosterudveien 21G 0778 Oslo Fødselsnummer: Tlf: E-post: Sivil status: forlovet, ett barn Master idrettsfysioterapi (120 sp.), Norges Idrettshøgskole Bachelor fysioterapi (360 sp.), Karolinska Institutet, Stockholm Mellomfag idrettsbiologi (60 sp.), Norges Idrettshøgskole Grunnfag idrett (60 sp.), Norges Idrettshøgskole Arbeidserfaring Fagadministrativ førstekonsulent fitness, NIH Artikkelforfatter personligtrening.no Fagkonsulent/fysioterapeut Masai Norge AS Timelærer/sensor NIH Fitness (gruppetrening & individuell trening) Timelærer/sensor NIH bachelor FAH/IBI Artikkelforfatter vektklubb.no, VG Gruppetreningsinstruktør Elixia Sjølyst Vikar/førstekonsulent administrasjon NIH Fitness (SEVU) Fysioterapeut, Sjølyst Medisinske Senter SATS Sjølyst: Personlig trener/treningsveileder og gruppetreningsinstruktør SATS Norrmalm Stockholm: Treningsveileder og Personlig Trener FRISK Sjølyst (Elixia) Oslo, treningsveileder og gruppetreningsinstruktør Oslo Turnforening, aerobicinstruktør Annet relevant Vinnerpris: Beste masteroppgave idrettsfysioterapi 2008, Fond for videre- og etterutdanning av fysioterapeuter. Personlig trener, SAFE, Sverige Treningsveileder, SAFE, Sverige Aerobicinstruktør, KFA, Norge Kompetanseoppdrag og presentasjoner treningsbransjen Personlig Målbevisst, ambisiøs, aktiv og pliktoppfyllende med fysisk aktivitet som både jobb og største hobby.

6 Referanser Oppgis etter avtale.

7 SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRINGSTILTAK TIL REKRUTTERING AV KVINNER I VITENKSAPELIGE STILLINGER. Ved seksjon for Coaching og Psykologi er vi pr i dag 2 faste ansatte som er kvinner (Marit Sørensen 100% og Anne Marte Pensgaard 50%). Seksjonen har programansvar for studiet Trenerrollen som også har en sterk overvekt av mannlige studenter. Med tanke på å øke oppmerksomheten av viktigheten av å få rekruttert flere kvinnelige søkere til de stillingene og fagfeltene vi har på vår seksjon, mener vi det vil være av stor betydning og få synliggjort alle de kvinnene som faktisk har tatt dette studiet opp gjennom årene (både i sin nåværende form, men også som da det het Trenerstudiet). Dette vil gjøre nåværende og fremtidige studenter oppmerksom på mulighetene som finnes ved å gå denne spesialiseringen og på sikt, vil det forhåpentligvis gi oss kandidater som ønsker å ta et doktorgradsløp hos oss og dermed bli kandidater til framtidige stillinger. Dette gjelder spesielt mange av aktivitetene, men også fagfeltene Coaching og Psykologi. Forslag: Marit Breivik har en 2 er stilling på C & P Seksjonen og er en viktig ambassadør utad. Vi ønsker å lage en 10 min info film om hvor det er blitt av kvinner som har studert ved NIH (Trenerstudiet eller Trenerrollen), hvor Marit B blir en hovedperson men hvor vi også samler alle profilerte kvinner som har en fortid hos oss. Det er viktig at filmen appellerer til dagens unge og vi ønsker derfor å engasjere Finn Erik & Nils Limited som regissør og produsent. De har vi (dvs Anne Marte Pensgaard) samarbeidet med tidligere, og de sto bl.a. for film og regi av den populære DVD en Med Hodet Først. En slik film vil også gjøre kvinner som har en Master (eller Hovedfag) fra NIH oppmerksomme på behovet for flere kvinnelige vitenskapelige ansatte og vil da kunne være potensielle søkere til ulyste stipendiater eller stillinger. Filmen vil bli produsert våren 2011 og den vil også kunne brukes aktivt i undervisningen. Manus vil blir skrevet av Anne Marte Pensgaard & Marit Breivik Budsjett: kr

8 SØKNAD PÅ LIKESTILLINGSMIDLER Seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP) 1. Ressurser til kallelse over 3 år av kvinnelig professor II til seksjoner med underrepresentasjon av kvinner. Fakta om kjønnssammensetning på seksjonen - SFP disposes of one female 1. Amenuensis (S. Tomten) and one female Universitetslektor on temperary basis (M. Moltubakk) which is a clear underrepresentation of the female gender in the department. - Recently, a position for a 1.Amenuensis/Professor in biomechanics was opened, but all seven candidates who applied were males. - A post-doctoral position in biomechanics, a position 1. Amenuensis/Professor in Idrettsfysiologi/svomming as well as a PhD-fellowship in the same area of research are being opened. However, it is our fear that the afore mentioned positions will add to the existing gender underrepresentation. Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver knyttet til likestilling for den som eventuelt tilsettes The female professor II position is supposed to strengthen the research in biomechanics at SFP and would contribute to promote female education (at masters and/or PhD levels) in an area of work dominated by men. She must be able to supervise female masters and PhD students in their thesis work and lecture on selected gender related topics in sports and exercise performance (e.g. gender differences in musculo-skeletal loading, explanatory biomechanical models for performance differences in sports, gender neuromuscular differentiation of training stimuli, etc.). The selected candidate will posses a PhD be and be employed at associate professor/professor level and needs to have excellent competencies in basic and applied biomechanics research: good knowledge and experience in a variety of biomechanical methods and procedures, especially in 3D kinematics, kinesiological electromyography, and ground reaction forces are required. She should be an added value in existing research lines at the biomechanics laboratory and enrich the department by bringing know-how to develop studies in the stretchshortening cycle (SSC) of locomotion and coping mechanisms of the neuromuscular system in situations of external (unusual high impact) and / or prolonged internal disturbances. Eventuelle kandidater med cv Attached in annex, is joined a CV of a possible candidate (Caroline Nicol). Dr. Nicol is presently employed as an associate professor at the Faculty of Sport Sciences of Marseille, University of the Mediterranean (Marseille, France). Recently, she acquired professor competence in the French National Council of Universities. In 1992, she graduated as a PhD in Life Sciences, Biology of Muscular Exercise with a thesis entitled: Manifestations of neuromuscular fatigue caused by a marathon run under the supervision of Prof. Paavo Komi (University of Jyväskylä (Finland) where she also was a post-doctoral fellow. She has published 26 papers in ISI-indexed journals, 11 chapters in books with international editorial board, and 12 papers accepted in refereed journals. Dr. Nicol has good experience in supervision of masters and PhD students. Dr. Nicol is member of the scientific committee of the European College of Sport Science since 1999, is reviewer in various scientific journals and has an impressive record of invited scientific presentations. Dr. Nicol has a well-developed research network as can be observed from the participation in

9 international collaborative projects. She is known to be an excellent lecturer in the field of biomechanics and neuromuscular research. She is also known to be a very dynamic researcher and would be a great contributor to on-going and future research, including multiple outcomes, for our department. Oslo, 5 November 2010 Jan Cabri Seksjonsleder SFP

10 ANNEX Curriculum Vitae Caroline Nicol, Associate Professor HDR (accreditation to supervise research) Date birth : 18/09/1965 in the Nouvion en Thiérache (02) Address : Nationality : Française Institute of Movement Sciences, Marital status : Cohabiting, 1 child Etienne-Jules Marey Faculty of Sport Sciences, 163 avenue de Luminy, CP Marseille cedex 09, France Phone : +33 (0) / 09(fax) Summary of career : Current situation Associate Professor HDR (accredited to supervise research) (7th grade) at the Faculty of Sport Sciences of Marseille, University of the Mediterranean. Qualified as University Professor (74th division Sport Sciences). Career Path Sept : Post-doctoral at the Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä (Finland). Sept : Teaching Assistant, Faculty of Sport Sciences (FSS), University of Aix- Marseille II. Sept : Lecturer trainee, FSS, University of Aix-Marseille II. Sept : Lecturer (74th Section Sport Sciences), FSS, University of the Mediterranean. 2 year secondment at the CNRS ( ) in the UMR 6152 laboratory. Jan : Associate Professor - HDR (Specialty : Human Movement Sciences). Feb : Qualified by the National Council of Universities (CNU) as University Professor (74th division Sport Sciences). Curriculum : discipline Science and Technology disciplines of Physical Activity and Sport (STAPS) University of Nice : Bachelor (1985), License (1986), Master in Basic Bioenergetics specialty, with honors (1987). DEA (Master 2): discipline STAPS (1988), specialty Muscle Physiology, Sport Faculty of Marseilles. Honors. Thesis entitled : Effect of high load training on speed and muscle power parameters». Direction : J.F. Marini & R. Hyacinthe. Ph.D. in Life Sciences, University Jean Monnet of Saint-Etienne, June 30, Specialty Biology of Muscular Exercise. Honourable Mention with honors. Thesis entitled : «Manifestations of neuromuscular fatigue caused by a marathon run» (Advisors : Prof. PV Komi & A. Geyssant). Jury : P.V. Komi, R. Flandrois, A. Geyssant, J.R. Lacour, P. Marconnet. HDR : Specialty Human Movement Sciences, University of the Mediterranean, January 30, Title : «The stretch-shortening cycle : a model for studying compensatory mechanisms

11 in case of musculo-tendinous alterations». Jury : E. Berton, X. Bigard, J. Duchateau, L. Grélot, G. Millet, S. Perey, P.V. Komi. Scientific Activities Laboratory: Institute of Movement sciences, Etienne-Jules Marey, UMR 6233 (Directed by J.L. Vercher), within the team «Motor Performance and Modeling» directed by Professor E. Berton (Codirector of the Institute). Lines of research : Biomecanics, Neuromuscular physiology. My research focuses on the links between basic and applied research enriching the model of understanding (i) stretch-shortening cycle (SSC) in locomotion and (ii) coping mechanisms of the neuromuscular system in situations of external (unusual high impact) and / or prolonged internal (functional recovery following ultrastructural muscle damage, obesity) disturbances. Keywords : Neuromuscular System, Fatigue, Reflex Activity, Stretch-Shortening Cycle. Publications : 26 accepted papers in ISI-indexed journals, including 23 after the Ph.D. thesis. 11 chapters in books with international editorial board, including 8 after the Ph.D. thesis. 12 papers accepted in refereed journals. 14 invited lectures in international conferences. 27 other invited lectures. 37 oral presentations or posters in international conferences with proceedings. Supervision of Master and PhD students: - 12 Masters 1 STAPS ; 1 Master in cellular Biology and Physiology ; - 9 Masters 2 from 2000 to PhD(s) STAPS from 1996 to 2006 and 2 co-directions of PhD CIFRE underway. Scientific expertise : - Member since 1999 of the Scientific Committee of the European College of Sport Sciences (ECSS). - International collaborations funded by research grants from the Finnish, Danish and Slovenian Ministries of Education as well as a project funded in 2004 by the European Commission (HUMOS 2). - Jury member of 3 international theses (twice reporter) and 3 national theses other than my own students. - Twenty expertises to BJSM, EJAP, IJSM, SJMS, JAB, JB, MSSE, JAP. Research Contracts : participation in obtaining research contracts with five times as a coleader. Teaching activities Volume of theoritical teaching 192hETD /year. Amount of Education performed greater than or equal to the theoretical volume each year (except for secondment at the CNRS). For the year : 268h ETD - License : Neuromuscular Function; Management Methods of physical life; Physiology and intervention in Sport and Physical activity; Biomedical Sciences; Discovery of institutions, communities and professionals; Monitoring Internship Adapted Physical Activity (APA).

12 - Master : Physical Activity and longevity; techniques in APA intervention and health; Changing attitudes and behavior, evolution of concepts in educational practice prevention equipment; Evaluation of participants.. For complete description, see (6. Pedagogic Activities ) page 6. Administrative activities Pedagogical: : Co-directrice du DEUST STAPS intitulé «Agent de Développement Local Socio- Sportif» : Co-responsable d une Licence Professionnelle en STAPS intitulée «Gestion et développement des organisations, des Services sportifs et de loisirs» - Métiers du littoral. For Research : : Appointed member of the Commission of Specialists of the establishment : Elected member of Council Laboratory. Scientific Activities : 1. Presentation of research topics: For nearly 15 years, my work focuses on understanding the functioning of Stretch- Shortening Cycle (SSC). In this context, I continue to collaborate with the team of Prof. PV Komi (actual team of Prof. J. Avela) from the Neuromuscular Research Center, University of Jyväskylä, Finland. SSC is defined as the sequence of 3 phases - so-called "preactivation", "braking" and "push-off" - which characterize the natural forms of locomotion such as running and jumping. This research seeks to understand the adjustments of the central motor command in a situation of SSC, to determine the contribution of spinal reflex loops in locomotion and to quantify the kinetics of functional deficits induced by several days of exhaustive SSC type exercise. The latter is now known to cause muscle microdamage resulting in a slow recovery over several days of the structural-functional integrity. This work led to the defense on January 30, 2009 of my HDR thesis entitled "SSC: a model for studying compensatory mechanisms in case of musculo-tendinous alterations. My own research has been enriched by the work of two PhD students, Mr F. Ftaiti and Miss S. Regeme, which I co-directed from 1996 to They persist today, particularly through the ongoing thesis of Mr C. Morio and S. Viry funded by Cifre grants. Ftaiti et al. (2006) stressed the stability of both central and reflex activation patterns as well as SSC performances while experiencing high metabolic fatigue (hyperthermia and dehydration). Regeme et al. (2005) have shown that in fatigue situation that voluntary neural adjustments and reflexes are changing along the immediate and delayed phases of recovery. They also depend on the intensity of the motor task to perform and they vary depend on the considered SSC phase. Subsequent studies of Regeme et al. (2007a, 2008) revealed that the phase of muscle regeneration is accompanied on the 2nd day post-exercise by an altered sense of position and movement. Exhausting SSC type exercise is therefore likely to alter proprioception and muscle activation involved in the effort. Moreover, when fatigue is caused by a unilateral exercise, no adjustment is observed when the contralateral motor task to achieve, maximum or submaximal, is intermittent (Regeme et al. 2007b). A contralateral effect remains possible in situations of prolonged and continuous bilateral effort. C. Morio et al. deepen "the effects of SSC type fatigue on the dynamic stability" by

13 looking, firstly, the possible links during SSC exercises between early compensatory changes in the activation patterns of agonist and antagonist muscles and mechanical disturbances that occur later towards exhaustion. These parameters are also studied during the bimodal functional recovery that follows the exhausting efforts of SSC type. In collaboration with C. Rossi-Durand and F. Tic-Dumont UMR CNRS 6196, our protocols were enriched by current techniques for investigating central fatigue (TMS). They aim to deepen the underlying mechanisms of central and reflex inhibitions that characterize the late phase of recovery. The work of S. Viry, which is just beginning focus on endurance horse races, which duration (6 to 10 hours) and intensity (gallop mostly) lead to clear central and peripheral (muscle effector) fatigue of both rider and his horse. This thesis aims to design an instrumented saddle used during training and race to improve the performance of the rider-horse couple. As a corollary, we study the adaptive (protective) mechanisms of the neuromuscular system in situations of high impact. This work started by the co-direction with Prof. J. Avela of a French student Miss Amandine Galindo, registered in Master of Sport Science at the University of Jyväskylä in Finland. She obtained her Master degree in 2008 with highest honors and presented a paper entitled "Neuromuscular control during high impact loads in landing tasks. These studies have emphasized the role of preactivation in the adjustments to expected impact and demonstrated a significant inhibition of central origin in the immediate post-impact phase (Galindo et al. 2009). Current protocols are focused on inter-muscular adjustments depending on the post-impact task to perform (rebound versus landing). This reflection enriches our understanding of the central and reflex neural adjustments to fatigue in maximal SSC tasks. A project entitled "Morphological, psychosocial, physiological and biomechanical effects of intermittent and continuous training program on obese adolescents" was initiated by several members of our laboratory ISM, Dr. C.Mercier Medical Center's Child Nutrition Birds Young obese children and adolescents, O. Hue University of Quebec at Trois Rivieres and J.Brisswalter University of Nice. This longitudinal, randomized and controlled study is to compare the effects of two types of workouts, "intermittent and continuous" versus "continuing" in obese teen(s) practicing five times a week for six months. Measurements were performed on 55 young in the absence of specific training at three and six months after entering the center. This first experimental phase aimed at optimizing the evaluation tests and aerobic capacity to examine their influence on the self-confidence and self esteem. A new phase begins in March which will double the initial population while focusing on the role of proprioceptive information during weight loss. Our goal is to understand how sensory information and motor response are evaluating along with the biomechanical stress changes induced by the large losses of body mass in a few months. The effects of training will be apprehended in the short term (by comparing measurements before and during it) and long term (twice after the end of training). We expect the majority of the immediate and delayed analyzed parameters to be higher after the "intermittent and continuous" form of training. The long term goal of this research line aims to reduce the failure rate (weight regain) that is very high for this type of care in specialized institution selected Publications (see all publications in Annexe) - Nicol C., Komi P.V., Horita T., Kyröläinen H. & Takala T.E.S. (1996). Reduced stretchreflex sensitivity after exhaustive stretch-shortening cycle (SSC) exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 72: (IF = 1.931) => this study tested the hypothesis that the deterioration of SSC type performance, caracterized in case of fatigue by a reduced muscle tolerance to ground impacts, could come

14 in part from a reduction in the stretch reflex contribution to the braking phase. Reinforcing this hypothesis, tests of passive stretching showed large declines (immediate and 2 day delayed) of the amplitude of the electromyographic relex response. These reflex inhibitions were attributed to the inflammatory phenomenon associated with the delayed muscle regeneration. - Nicol C., Kuitunen S., Kyröläinen H., Avela J. & Komi. P.V. (2003). Immediate and delayed fatigue effects on reflex EMG and force responses of the muscle-tendon complex. Eur. J. Appl. Physiol. 90(5-6): (IF = 1.931) => This study has confirmed the 1996 results, showing after strenuous SSC exercise (either prolonged or short and intensive) immediate and delayed decreases in EMG and mechanical reflex responses. The expected loss of tolerance to impact due to the attenuation of the reflex contribution is consistent with observations by Avela et al. (1999) who reported a fatigue-induced drop in maximal SSC performance associated with a significant decrease of the stretch reflex EMG burst. - Nicol C., Avela J. & Komi P.V. (2006) Stretch-shortening cycle (SSC): a model to study naturally occurring neuromuscular fatigue. Sports Medicine 36(11): (IF = 3.018) =>This review presents the CSSC as a model for studying adjustment the capacity of central and reflex neural adjustments in situations of fatigue caused by natural forms of locomotion. SSC type fatigue is indeed characterized by immediate and delayed structural and functional disturbances that give the possibility to track over several days central neural adaptations to the deficiencies of the muscle-tendon effector. This review reveals in particular the flexibility of central and reflex adjustments depending on the intensity and on the phase of the SSC task to perform (Regeme et al. 2005) as well as on the state of fatigue and / or muscle regeneration. These observations tend to confirm the hypothesis of spinal and supra-spinal influences of types III and IV muscle afferents. These afferents are known to be multi-modal as sensitive to chemical, thermal and mechanical, that characterize the inflammatory phase of muscle remodelling after micro-lesions. - Regueme S.C., Barthèlemy J., Gauthier G.M., Blin O. & Nicol C. (2008) Delayed influence of stretch-shortening cycle fatigue on large ankle joint position coded with static positional signals. Scand. J. Med. Sci. Sports. 18(3): (IF = 2.264) => Cette étude a initié notre réflexion sur les influences proprioceptives de la fatigue de type CED. Confortant le rôle majeur du muscle antagoniste (étiré) sur le sens de la position, nous observons au 2 ème jour de la phase de régénérescence musculaire une surestimation du degré d étirement du muscle lésé et dès lors de la position maintenue. - Galindo A., Barthèlemy J., Ishikawa M., Chavet P, Martin V, Avela J., Komi P.V., Nicol C. (2009) Neuromuscular control in landing from supra-maximal dropping height. J. Appl. Physiol. 106(2): (IF = 3.658) => In order to deepen the central and reflex inhibitions that may occur in case of impact, we have examined the neuromuscular adjustments in supramaximal crash situations. This study confirmed the adaptation of the preactivation level of the different agonist muscles to the expected magnitude of the impact peak. The immediate post-impact phase (0-30ms) is characterized by a central inhibition of activation. This trend is then reflected by a cushioning more than by a resistance to the impact. In this context, the stability of the reflex EMG burst when different levels of pre-activation are imposed on suggests a central regulation of reflex activity. Studies are underway to verify the influence of fatigue on these so-called "protective" strategies of the musculo-tendinous integrity.

15 3. Direction of PhD and other research works (more details in annexe) Direction of PhD thesis : 2 PhD thesis (co-directed at 50%) in STAPS in Humain Movement Sciences o Miss REGUEME-LOUVEL Sophie, «Neurophysiological consequences of eccentric type muscle fatigue» ( ). o Mr. FTAITI Foued, «Contribution to the study of hyperthermia during a prolonged running» ( ). 2 PhD thesis in progress (co-directed at 50%), each of them funded by a Cifre grant. o Mr. MORIO Cédric on the theme «Fatigue effect on dynamic stability» o Mr. VIRY Sylvain on the theme «Analysis of the horse-rider couple for the design of an instrumented riding saddle». Devenir des docteurs (si l information existe) : o Miss REGUEME is postulating for a position of Lecturer. o Mr FTAITI is Lecturer at the University of Sfax in Tunisia. Supervision of students in Masters 2 "Human Movement Science" in STAPS: (sorry, titles in French) 1. Miss Valérie GRANVILLE ( ). Fatigue neuro-musculaire associée à un travail dynamique de flexion-extension des bras. 2. Mr. Foued FTAITI ( ). Fréquence cardiaque - température corporelle au cours d un exercice de longue durée. 3. Mr. Jean-Marie COUDREUSE ( ). Troubles de la commande neuro-musculaire dans les lésions du ligament croisé antérieur opérées par ligamentoplastie. 4. Mr. Nicolas GOUBI ( ). Adaptations neuro-musculaire aux perturbations biomécaniques et sensorielles associées à la rupture et à la reconstruction du ligament croisé antéro-externe du genou. 5. Miss Céline BEQUET ( ). La reconfiguration des réseaux de neurones spinaux lors d une fatigue induite par des actions musculaires de type excentrique. 6. Miss Florie FALCHERO ( ). Ajustements neuromusculaires suite à une fatigue unilatérale de type cycle étirement-détente. 7. Mr. Olivier REY ( ). Influence d un entraînement en endurance versus intermittent d intensité supramaximale en natation sur les paramètres de la cinétique de la consommation d oxygène pulmonaire. Co-direction of student in foreign university - Master of Sport Sciences in Finland : 1. Mlle GALINDO Amandine ( ): Neuromuscular control during high impact loads in landing tasks Neuromuscular Research Center, University of Jyväskylä, Finland. Memory obtained as the master with "Magna cum laude approbatur" (very good). 4. Research grants:

16 1999: Grant from the General Council of Bouches-du-Rhône : «Changes in motor control resulting from injuries of the locomotor system» - Scientific leaders : C. Nicol and A. Delarque (170 KF). 2000: Participation in achieving a Grant from the French Army (DGA-DSP ) «Motoneuronal command and regulation» - Scientific leaders : JP Vedel, D. Zytnicki, L. Grélot 1200 KF/ 2 years for 3 research laboratories (400 KF/2 years per laboratory). 2000: Participation in achieving a Convention Conseil Général des Bouches-du-Rhône : «Heat and hydromineral regulations during prolonged running in hot environments: hormonal changes and actions of desmopressin» - Scientific leaders : L. Grélot (50 KF) : Participation in a European Contract: Human Model for Safety Two (HUMOS2). "Contribution to the development of a biomechanical model to study the reactions of a human being sitting in a car in case of expected collisions" - Numerous industrial partners such as l INRETS, Chalmers Univ. of Technology AB, Technical Univ. of Eindhoven, Engineering System International GmbH, Volvo Car Corporation, Peugeot Citroën, Automobiles, Regienov-Renault Recherche Innovation Netherlands Organisation for Applied Research,.. - Project of GROW type; Scientific leader : C. Brunet (global : 83KEuros) 2008 : Participation in obtaining a Chair of Excellence between the company Decathlon and the Performance Motor and Modelling team, ISM Jules Marey, University of the Mediterranean. - Scientific leaders : P. Freychat and E. Berton. (300 K / 3 years). 5. International actions Member from 1999 to 2010 of the Scientific Board of the European College of Sport Sciences (E.C.S.S.) : involved in the preparation of the scientific program, symposiums and board member of the «Young Investigation Award» during annual congresses) and intervention in the Advanced Intensive Course given to european PhD students. Stays abroad One stay of 5 years in the laboratory of Professor Paavo V. Komi ( ), Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland. This stay led to my PhD (September 1992), followed by a post-doctoral stay of one year in the same laboratory. 2 stays of 2 months in the same laboratory ( ). This stay helped to finalize several papers on experiments carried out during short previous stays. The research projects of these 2 stays have been granted by : A grant for 9 months from the French Ministry of Forein Affairs (C. Nicol 1989) Grants from the Finish Ministry of Education Prof. P.V. Komi (1988, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 2001, 02) C. Nicol (1990) Collaborations funded by other research grants: with Professors P.V. Komi et T. Sinkjaer (December 1999) from the Universities of Jyväskylä (Finland) and Aalborg (Danemark): «Quantification of reflex loop contribution to force production at various times of the gait cycle». with Professors P.V. Komi et V. Strojnik (février 2000) from the Universities of Jyväskylä (Finland) and Ljubljana (Slovenia): «Neuromuscular fatigue of SSC type

17 induced by one alpine ski week». The last 2 projects have been funded by the Ministries of Education from Finland, Denmark and Slovenia. with professor P.V. Komi (February 2004) from the University of Jyväskylä (Finland): «Effects of muscle preactivation on mechanical and reflex responses to supramaximal impacts». Project funded by the European Commission for the project HUMOS 2 (G3RD-CT ). 3 reviews of foreign PhD dissertations: 1. Expertise of the manuscript and jury member of the PhD Thesis of Janne Avela entitled: «Stretch-Reflex Adaptation in Man: interaction between load, fatigue and muscle stiffness.» Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, December 8, 1998, Jyväskylä, Finlande. Jury: Dyrhe-Poulsen P. (Danemark), Nicol C. (France). 2. Expertise of the manuscript of the PhD Thesis of KA Sharwood entitled: «The effects of endurance training on neuromuscular characteristics in masters runners. University of Cape Town, December 2003, South Africa. 3. Expertise of the manuscript of the PhD Thesis of Séverine Abellaneda entitled: «Contribution à l étude des modifications structurelles de l unité myotendineuse lors d un étirement : comparaison des méthodes de neurofacilitation et du mode de contraction excentrique.» Institut des Sciences de la Motricité, Université libre de Bruxelles, July 1rst, 2009, Bruxelles, Belgium. Jury: Carpentier A., Duchateau J., Feipel V., Guissard N. (Belgium), Nicol C. (France). 5 reviews of French PhD dissertations: 1. Jury member of the PhD Thesis in STAPS from the University of the Mediterranean of Mr. FTAITI Foued on the theme: «Contribution à l étude de l hyperthermie lors d une course prolongée», on November 20th 2000,, Specialty Physiology. Jury: Bootsma R., Falgairette G., Fiki Y., Grélot L., Mercier J., Pailhous J., Nicol C. 2. Jury member of the PhD Thesis in Human Movement Sciences from the University of the Mediterranean, on October 25th 2006, by Miss REGUEME-LOUVEL Sophie on the theme: «Conséquences neurophysiologiques de la fatigue musculaire excentrique». Jury: Audiffren M., Rossi-Durand C., Grélot L., Brisswalter J., Perrey S., Nicol C. 3. Jury member of the PhD Thesis in Human Motricity and Handicap from the University of St Etienne, on December 7th 2007, by Mr. Karim ZAMEZIATI on the theme: «Facteurs biomécaniques de la performance lors de différents modes de contraction : influence de l efficacité de pédalage et du temps de couplage sur le rendement mécanique». Jury: Antonutto G., Belli A., Minetti A.E., di Prampero P.E., Hautier C., Cloutier- Hintzy F., Nicol C. 4. Jury member of the PhD Thesis in Human Movement Sciences from the University of the Montpellier I, on September 25th 2008 by Mr. Thomas RUPP on the theme: «Responsabilité de la commande motrice centrale dans la fatigue neuromusculaire».

18 Jury: Kayser B., Millet G., Grebe R., Perrey S., Nicol C. 5. Jury member of the PhD Thesis in Human Movement Sciences from the University of the Mediterranean, on October 13th 2009 by Mr. Hadj Boumédiène MEZIANE on the theme: «Anticipation d une perturbation d origine périphérique ou centrale du mouvement volontaire chez l Homme». Jury: Audiffren M., Berton E., Lestienne F., Pailhous J., Nicol C. Teaching Activities : 1. Teaching hours (ETD) from 1996 to 2009 at the Sport Faculty of Sport Sciences (L: lectures; T: Tutorials ) Year : 219h ETD. License : Neuromuscular Function (L), Functional Anatomy (L), Bioenergetics (L), Swimming (T), sailing (T). Year : 222h ETD. License : Neuromuscular Function (L - T), Functional Anatomy (L), Bioenergetics (L-T), Biomechanics (L), Neuromuscular Fatigue (L). Year : 194h ETD. License : Similar. Year : 217h ETD. License : Similar. Years et : No teaching as being full-time researcher for a year (CNRS). Year : 198h ETD. License: Similar. Master : Research methodology (L). Year : 247h ETD. License : Similar. Deust : Functional anatomy (L). Year : 247h ETD. Similar. Year : 249h ETD. License : Similar. Master : Fatigue mechanisms (L). Year : 192h ETD. License : Similar + English (T) Master : Physiological Particularities (L). Year : 199h ETD. Similar with the Deust. Year : 265h ETD. Similar to those in Year : 268h ETD. License : Neuromuscular Function (L -T), Management Methods of physical life (L -T), Physiology and intervention in Sport and Physical activity (L-T). Biomedical Sciences; Discovery of institutions, communities and professionals; Adapted Physical Activity (L -T). Master : Physical Activity and longevity (L), techniques in APA intervention and health (L,T), Changing attitudes and behaviour (L,T), evolution of concepts in educational practice and prevention equipment (T), Evaluation of participants (T).

19 2. Other teaching interventions in France IUFM - Preparation to the national exam of CAPEPS and Aggregation (1 L / year since 2004) : Bioenergetics and Neuromuscular system in children and teenagers Continuing Education of Educational consultants in EPS 1st degree (2 days in 2005) on the theme «Prolonged run in primary school: the physiological basis for educational provisions». Medicine Faculty - Medicine and Biology of Sport : (1 L / year since 2000). - Continuing Medical Education in Sport Traumatology (1 L / year since 2003), e.g. «DOMS and Physiopathology of tendon and muscle» ; «Physiopathology associated to isometric, concentric and eccentric work», «Eccentric work for functional reeducation». - Master of Sport and Health (1 L in 2006 and 2007), Acute and chronic pathologies induced by physical activities and sport : «DOMS and Physiopathology of tendon and muscle. - Master unit from the Faculty of Medicine (1 L / year since 2006), Bases in Physiology, biochemistry and microbiology : The Muscle. 3. Supervision of Master degree Students: 12 in STAPS (+1 in progress) and 1 in Cellular Biology and Physiology. Master 1 in STAPS, Sport training and Motor Performance: (sorry, titles in French) 1. M. Khaled MIGHRI ( en cours). Evolution de la fréquence cardiaque et de la sensation d effort d enfants et adolescents obèses lors de tests maximaux de type Spartacus et Navette. 2. M. Mohamed LAROUSSI ( ). Effets des tests Spartacus et Navette sur l anxiété et le concept de soi physique d adolescent(e)s obèses : une étude pilote. 3. M. Frédéric GRAPPIN ( ). Adaptations neuro-musculaires à la fatigue associée à un exercice de rebonds poursuivi jusqu à épuisement. 4. M. Gillel NAFATI ( ). Quantification de la fatigue neuromusculaire immédiate et retardée engendrée par un exercice maximal de type isocinétique excentrique. 5. M. Philippe VANGEL ( ). Effets de l hyperthermie sur les caractéristiques neuromusculaires de force et d endurance de force maximale du membre inférieur. 6. Mlle Rola SBAT ( ). Intérêts et limites des données isocinétiques et électromyographiques dans l analyse des déficits fonctionnels de patients opérés du ligament croisé antéro-externe. 7. M. Nicolas GOUBI ( ). Adaptations neuro-musculaires aux perturbations mécaniques et sensorielles associées à la rupture et à la reconstruction du ligament croisé antéro-externe. 8. Mlle Cécile GENTY ( ). Mise au point d un protocole d évaluation des effets d une reconstruction du LCAE sur le sens de la position du genou et sur les coordinations inter-musculaires. 9. M. David IOLA ( ). Evaluation de la fatigue neuromusculaire associée à un entraînement en ski alpin.

20 10. Mlle Myriam ANTONIOL ( ). Etude de l influence de l entraînement et de la fatigue sur les temps de phases d un geste technique d haltérophilie: l arraché. 11. M. Olivier MAISETTI ( ). Etude électromyographique et cardiovasculaire du Pumping en laboratoire. Master 1 in STAPS Human Movement Sciences and Technologies: (sorry, titles in French) 12. M. Thomas MOLEUR ( ). Un impératif de la voile de compétition : la recherche de sponsors. 13. M. Philippe ANDROUET ( ). Influences fonctionnelles immédiates d une séance d étirements statiques vs. dynamiques. Master 1 of Cellular Biology and Physiology, NeurosciencesDEA, Aix-Marseille I : (sorry, titles in French) 1. Mlle Sophie REGUEME ( ). Conséquences fonctionnelles d une fatigue unilatérale de type excentrique sur les capacités d activation et de force maximale : effets immédiats et retardés, ipsi- et controlatéraux. 4. Teaching interventions to foreign students Advanced Intensive Course / European Master of Sport Science, Université de Jyväskylä, Finlande : Fatigue-induced muscle damage and changes in stretch-reflex excitability : Stretch-induced force enhancement in human-muscle tendon complex : Reflex measurements applied to neuromuscular control of movement : Control of stretch-shortening cycle (SSC) and landing during extremely high loads European School Marseilles (ESM), Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée, Marseille, France : What could favour or limit a maximal force production? : Active Ligaments & LCA Rupture: a potential vicious loop : The functional role of active Ligaments : Muscle-Tendon Unit (MTU) in eccentric muscle action and in ground locomotion: anything new? Advanced Intensive Course / Lebanese German University, Faculty of Public Health, Beyrouth, Lebanon : Biomécanique et Posture (30h).

21 Ranked list of publications (Bold the 5 retained in paragraph 2 of the research activities): Individual and collective works: 11 book chapters with international committee (including 9 after PhD) 1992 Komi P.V., Nicol C. & Marconnet P. Neuromuscular fatigue during repeated stretchshortening cycle exercises. In: Marconnet P., Komi P.V., Saltin B., Sejersted O.M. (Eds.), Muscle Fatigue Mechanisms in Exercise and Training. Med. Sport Sci., Basel, vol. 34, pp Nicol C. & Komi P.V. Neuromuscular fatigue in stretch-shortening cycle exercises. In: P. Marconnet, B. Saltin, P.V. Komi, and J. Poortmans (Eds.), Human Muscular Function during Dynamic Exercise. Med. Sport Sci. Basel, Karger, vol. 41, pp Komi P.V. & Nicol C. Stretch-shortening cycle of muscle function. In: V. Zatsiorsky (Eds.) Biomechanics in Sport: performance enhancement and injury prevention, The Encyclopedia of Sports Medicine, Blackwell Science, Chap.5, pp Komi P.V. & Nicol C. Stretch-shortening cycle fatigue. In: B.M. Nigg, B.R. MacIntosh and Mester J. (Eds.) Biomechanics and Biology of Movement, Human Kinetics, II, Chap. 20, pp Strojnik V., Nicol C. & Komi P.V. Fatigue during one-week tourist alpine skiing. In: E. Müller et al. (eds.) Science and Skiing II, Kovač, Hamburg, Chap. 46, pp Nicol C. & Komi P.V. Stretch-shortening Cycle Fatigue and its Influence on Force and Power Production. In: P.V. Komi (Ed.) Strength and Power in Sport. The Encyclopedia of Sports Medicine, Blackwell Science, Chap.11, pp Regueme S., Barthèlemy J., Gauthier G.M. & Nicol C. Central nervous system contralateral adjustments after unilateral muscle fatigue. In: Gantchev (Ed.), From Basic Motor Control to Functional Recovery IV, Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia. pp Komi P.V. &. Nicol C. Neuromuscular adaptation to exercise. In: Nigel Taylor, H. Groeller and PL McLennan (Eds.) Physiological Bases of Human Performance during Work and Exercise. Churchill Livingstone, Section 1, Chap.4, pp Taylor J., Komi P.V. & Nicol C. Central and Neuromuscular fatigue. In: Nigel Taylor, H. Groeller and PL McLennan (Eds.) Physiological Bases of Human Performance during Work and Exercise. Churchill Livingstone, Section 1, Chap.5, pp Komi P.V. &. Nicol C. Stretch-shortening cycle of muscle function. In: Komi PV (Ed.) Encyclopedia volume, Neuromuscular Aspects of Sports performance. Blackwell Publishing, Chap.2, pp Nicol C & Komi P.V. Stretch-shortening cycle Fatigue. In: Komi PV (Ed.) Encyclopedia volume, Neuromuscular Aspects of Sports performance. Blackwell

22 Publishing, Chap.12, pp Articles Articles published in international indexed journals (including 24 after the thesis) Nicol C., Komi P.V. & Marconnet P. (1991). Effects of marathon fatigue on running kinematics and economy. Scand. J. Med. Sci. Sports 1: Nicol C., Komi P.V. & Marconnet P. (1991). Fatigue effects of marathon-running on neuromuscular performance. II. Changes in force, integrated electromyographic activity and endurance capacity. Scand. J. Med. Sci. Sports 1: Nicol C., Komi P.V. & Marconnet P. (1991). Fatigue effects of marathon-running on neuromuscular performance. I. Changes in muscle force and stiffness characteristics. Scand. J. Med. Sci. Sports 1: Horita T., Komi P.V., Nicol C. & Kyröläinen H. (1996). Stretch-shortening cycle fatigue: interactions among joint stiffness, reflex, and muscle mechanical performance in the drop jump. Eur. J. Appl. Physiol. 73(5): Nicol C., Komi P.V., Horita T., Kyröläinen H. & Takala T.E.S. (1996). Reduced stretch-reflex sensitivity after exhaustive stretch-shortening cycle (SSC) exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 72: Nicol C. & Komi P.V. (1998). Significance of passively induced stretch reflexes on Achilles tendon force enhancement. Muscle and Nerve 21: Pullinen T., Nicol C., MacDonald E. & Komi P.V. (1999). Plasma catecholamine responses to four resistance exercise tests in men and woman. Eur. J. Appl. Physiol. 80(2): Horita T., Komi P.V., Nicol C. & Kyrölainen H. (1999). Effect of exhausting stretchshortening cycle exercise on the time course of mechanical behavior in the drop jump: possible role of muscle damage. Eur. J. Appl. Physiol. 79(2): Nicol C. & Komi P.V. (1999). Quantification of Achilles tendon force enhancement by passively induced dorsiflexion stretches. J. Appl. Biom. 15(3): Ftaiti F., Duflot J.C., Nicol C. & Grélot L. (2001). Tympanic temperature and heart rate changes in fire-fighters during treadmill runs performed with different fireproof jackets. Ergonomics 44(5): Ftaiti F., Grélot L., Coudreuse J.M. & Nicol C. (2001). Combined effect of heat stress, dehydration and exercise on neuromuscular function in humans. Eur. J. Appl. Physiol. 84(1-2): Kuitunen S., Avela J., Kyröläinen H., Nicol C. & Komi P.V. (2002). Acute and prolonged reduction in joint stiffness after exhaustive SSC exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 88(1-2): Horita T., Komi P.V., Nicol C. & Kyröläinen H. (2002). Interaction between prelanding activities and stiffness regulation of knee joint musculoskeletal system in the drop

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Hvorfor fikk NIH likestillingsprisen?

Hvorfor fikk NIH likestillingsprisen? Hvorfor fikk NIH likestillingsprisen? Professor Kari Fasting Seksjon for Kultur og Samfunn, NIH Innlegg ved Nettverkskonferanse for Likestillingsarbeidere, Trondheim 10-11 februar 2011 Disposisjon Litt

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor?

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? Professorvurderinger på ledelsesområdet (ikke nødvendigvis slik det tolkes i basaldisiplinene) Søkere på stilling og personlig opprykk Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? 1 Torvald Øgaard

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det

Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det Tone M. Muthanna Associate Professor Department of Hydraulic and Environmental Engineering NTNU 20% 10% (Lindholm, 2012)

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO

Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO Odd Stokke Gabrielsen Bakteppet Den internasjonale

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik

GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik Oslo, 3. feb. 2006 v/ Bjørn Godager GIS-historikk - Høgskolen i Gjøvik Ettårig videreutd i GIS fra 1992- Treårig geomatikkutdanning (bachelor) fra 2002- E-GIS 2005/2006

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Core treningfrå. idrettsspesifikk trening

Core treningfrå. idrettsspesifikk trening Core treningfrå basis til idrettsspesifikk trening Core trening Core training Core Ofte referert til truncus (rygg, brystkasse og bukvegg) Meir spesifisert; lumball-pelvis området Core styrke Styrke i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer