Barn och ungdomars syn på naturvetenskap och teknik. Gode och dåliga nyheter från internationell forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn och ungdomars syn på naturvetenskap och teknik. Gode och dåliga nyheter från internationell forskning"

Transkript

1 Barn och ungdomars syn på naturvetenskap och teknik Gode och dåliga nyheter från internationell forskning Svein Sjøberg and Camilla Schreiner University of Oslo, Norway Based on work supported by ROSE-artikler med mer: Andre på Sveins hjemmeside 2 1

2 ROSE: The Relevance of Science Education Et internasjonalt prosjekt om ungdommens erfaringer, interesser, verdier, oppfatninger og framtidsplaner, mest knyttet til naturvitenskap og teknologi. Stort overlapp med spørsmål i Eurobarometer (muliggjør sammenlikning mellom ungdom og voksne) 3 Utgangspunkt og credo : Verdier er verdifulle! I mange land: Elever er på ligatoppen, men hater faget (TIMSS/PISA) Når skolefagets begreper er glemt, husker elever fagets ånd, tone, atmosfære, stemning. (fagets kroppsspråk ) Holdninger og verdier er viktige læringsmål i seg selv, og de er sentrale når ungdom treffer valg om egen frantid Selv svært skoleflinke elever misliker realfagene og velger seg vekk fra slike studier og yrker. Ungdom velger ikke realfag fordi det er bra for nasjonens økonomi I (post)moderne samfunn: Valg er basert på verdier, interesser, identitet og selv-realisering. Vi trenger studier som kaster lys over slike dimensjoner knyttet til naturvitenskap og teknologi. 4 2

3 ROSE Standard survey metoder 15 år gamle elever Representative utvalg (N> 1000) i alle land Spørreskjemaer på skolen (40 land) ca. 250 spørsmål Svar på Likert skalaer (Uenig ---- Enig) 5 ROSE Instrumentet Utviklet over en periode på 1½ år av en gruppe science educators fra alle kontinenter I alt 250 enkle spørsmål under 7 overskrifter, alle på 4-punkters Likert scale: Uenig Enig Aldri - Ofte Mine erfaringer utenfor skolen Hva jeg vil lære om Jeg og miljø-utfordringene i Mine naturfagtimer på skolen Min mening om vitenskap og teknologi Meg som forsker (Hva og Hvorfor?) (Åpent spørsmål) 6 3

4 Alle ROSE spørsmålene har dette formatet: Europe August 2009 Austria Bosnia and Herzegovina Denmark Czech Republic England Estonia Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Israel Latvia Northern Ireland Norway Poland Portugal Russia (Karelia) Scotland Slovenia Spain (Baleares) Sweden Turkey Collected data Not finished 4

5 Countries, August 2009 Europe separate map Collected data Not finished Den første PhD basert på ROSE, Mars 2006: Camilla Schreiner Etter dette: Ishmael Anderson, Ghana Luiz Caldera, Brazil Minkee Kim, Korea Ytterligere 8 i arbeid, 2 i Sverige Samt mange Mastergrader 10 5

6 Interest to learn about: 108 simple items Underlying logic: Different science contents (physics, biology, chemistry, earth science, space science..) Placed in different contexts (academic, technical, personal, social, philosophical, ethical, aesthetical ) Main pattern: The more developed country, the less overall interest 6

7 Overall interest: large differences between countries Overall country mean for 108 ROSE items of "I want to learn about" Philippines Uganda Bangladesh India (Gujarat) Zimbabwe Swaziland Botswana Trinidad & T Malaysia Ghana (Centr) Greece Russia (Karel) Portugal Latvia Ireland Poland N. Ireland England Estonia Japan Norway Iceland Sweden Denmark Finland 2,73 2,66 2,64 2, ,58 2,53 2,48 2,48 2,47 2,43 2,41 2,36 2,36 2,35 2,83 2,93 2,86 2,99 2,97 3,04 3,02 3,21 3,2 3,17 3,1 In less wealthy countries: Everything is interesting Nordic and Japanese students have the lowest interest (or: are the most selective in their interests?) 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 Grand mean of all items on Interest vs HDI (Human development Index) 3,20 3,00 Uganda Bangladesh India (Gujarat) Zimbabwe Swaziland Botswana Philippines Trinidad & T rand ACE mean gr 2,80 2,60 2,40 2,20 R=-085 0,85 Ghana (Centr) Overall measure of interest to learn S&T: negative correlation with HDI R Sq Linear = 0,719 Malaysia Russia (Karel) Latvia Poland Greece Portugal Estonia England Norway Finland Ireland N. Ireland Japan Iceland Sweden Denmark 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 HDI 7

8 Some simple data Only single variables: Mean values for girls and boys in different countries Vitenskap og teknologi er viktig for samfunnet Land er sortert etter Human Development Index (og til dels geografi) Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Ungdom i de fleste land er klart enige i at vitenskap og teknologi er viktige for samfunnet Jenter Gutter Mean G1. Science and technology are important for society 8

9 Hvorfor kjønn?? Velkjent fra forskning og statistikk: stor forskjell mellom de to kjønns valg av fag, yrker etc. Nordisk paradoks : verdensmestere i likestilling, men med mest tradisjonelle valg av studier og yrker Camilla S: Nektet å bruke kjønn som input-variabel, men lot data tale for seg selv Resultat av analysen (K-means cluster analysis) : Ulike grupper (i norske data) Men: gruppene viste seg å være kjønnsspesifikke! Dette legitimerer å bruke kjønn som hovedvariabel 17 The more developed, the less interest t for school science also practical, relevant and everyday 9

10 How plants grow and reproduce Very low interest, 20 % average Atoms and molecules No context Low interest, in particular for girls 10

11 Chemicals, their properties and how they react No context or school context Low interest, in particular for girls Detergents, soaps and how they work Everyday context Low interest for all 11

12 Famous scientist and their lives Biographies of scientists. Low interest, in particular for girls The more developed, the larger gender difference in interests (Context is the key word): Boys interests (and NOT the girls ): The technical, mechanical, electrical, spectacular, violent, explosive Girls interests (and NOT the boys ) Health and medicine, beauty and the human body, ethics, aesthetics, wonder, speculation (and the paranormal..) 12

13 How computers work Technical context large (and growing) gender difference How petrol and diesel engines work Technical context Only of interest for boys 13

14 Explosive chemicals Violent and spectacular context Only of interest for boys What to eat to keep healthy and fit Body and health Girls interest, growing gender difference 14

15 Cancer, what we know and how we can treat it Health and medicin Girls interest, growing gender difference Eating disorders like anorexia or bulimia Beauty and health Girls interest, growing gender difference 15

16 Why the stars twinkle and the sky is blue Beauty and aesthetics Girls interest Black holes, supernovas and other spectacular objects in outer space Space and wonder Space and wonder popular for girls and boys 16

17 The winner is: The possibility of life outside earth Space, life, wonder, oppenness The most popular for girls and boys Framtida og miljøet Viktig for alle, men mest for jentene Mange gutter mener at problemene er overdrevet, og mener at ekspertene kan ordne ordne opp Mange jenter mener at thver enkelt ltkan bidra Mange jenter er villig til å betale prisen, mens guttene er mer tvilende

18 Folk skulle bry seg mer om miljøvern Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Overveldende enighet i alle land: Folk må bry seg mer om miljøvern. Jentene er enda mer engasjert enn guttene Mean D10. People should care more about protection of the environment Jeg har mulighet til selv å påvirke det som skjer med miljøet Mange ungdommer, spesielt jenter, og også i rike land, mener at de selv kan bidra! Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Jenter i Norden har tro på at deres egen innsats er viktig Mean D6. I can personally influence what happens with the environment 18

19 Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Miljøproblemene Bangladesh India (Guj) bør overlates til India (Mumb) Malaysia ekspertene Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Japansk ungdom Poland Czech Rep. har svært liten tillit Latvia til ekspertene Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland Mange unge, spesielt gutter i rike nordiske land mener at miljøproblemene bør overlates til ekspertene N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Mean D13. Environmental problems should be left to the experts Framtidig arbeid: Det sentrale: Verdier, holdninger og identitet! (Spesielt for jentene) Jenters prioritet: Arbeide med folk, hjelpe andre mennesker Gutters prioritet: Arbeide med ting, verktøy og maskiner (og tjene penger, bli berømt, bli sjef etc) 38 19

20 Arbeide med noe som stemmer med mine holdninger og verdier Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Holdninger og verdiererviktig viktig for alle spesielt for jenter! Holdninger og verdierernoe mindre viktige for gutter i Norden Mean B16. Working with something that fits my attitudes and values Arbeide med mennesker i stedet for ting Mange gutter, spesielt i Skandinavia, er ikke spesielt interessert i å arbeide med mennesker Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Jenter i alle land vil gjerne arbeide med mennesker Mean B1. Working with people rather than things 20

21 Hjelpe andre mennesker Mange gutter, spesielt i Norden og andre rike land er mindre interessert i å ville hjelpe andre Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Samme mønster: Jenter vil hjelpe andre, mens Mean B2. Helping other people Arbeide med maskiner eller verktøy Mange gutter kan tenke seg å jobbe med maskiner eller verktøy, mens jenter ikke vil ha slike jobber! Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Mean B7. Working with machines or tools 21

22 Recruitment to S&T: A prime political concern for Europe and (most) OECD Countries Jeg kan tenke meg å bli forsker i naturvitenskap mens få elever i Norden, Japan og andre i-land kan tenke seg å bli forskere og i mange land er spesielt jentene svært negative Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Alle elever i u-land kan tenke seg å bli forskere Mean F14. I would like to become a scientist 22

23 45 Jeg kan tenke meg å jobbe med teknologi mens nesten ingen jenter i i-land kan tenke seg å jobbe med teknologi Japansk ungdom, heller ikke gutter, kan ikke tenke seg å jobbe med teknologi! Uganda Ghana (Centr) Lesotho Swaziland Zimbabwe Botswana Philippines Bangladesh India (Guj) India (Mumb) Malaysia Trinidad & T. Turkey Greece Portugal Spain (Bal) Russia (Kar) Poland Czech Rep. Latvia Estonia Slovenia Austria Germany Ireland Scotland N. Ireland England Japan Finland Iceland Sweden Denmark Norway Samme mønster, men enda klarere: Alle elever i u- land kan tenke seg å jobbe med teknologi Mean F16. I would like to get a job in technology Conclusions (and beginnings?) In wealthier countries, choices are based on values and interests All students want something meaningful, something that fits their values and identities But (in the more developed countries) they do not think that they can find this in S&T studies and careers Our challenge for recruitment: The mismatch between youth culture and the (perceived) nature of S&T in society How can we address this problem Without distorting the real nature S&T? And without cheating the young 23

24 Open response: What kind of job would you like to have? (some typical responses are these..) media/tv, designer, astronaut, sosionom, psykolog, sjef pilot, eller jeg advokat, jobba vet jobbe ikke, på skuespiller, i et plattform, sanger politi, moteblad fordi astronaut, det bli (der stylist, danser de så eller designe jobbe i har mye horoskop) el. klede dyrebutikk og hjelpe jeg journalist vil +++ bli dyr! 24

25 What s next? IRIS: an emerging EUfunded research initiative to address this interest, t recruitment t and choice Factors influencing recruitment, retention and gender equity in STM higher education What is my friends' opinion about this? Am I interested in the subject? Will I find the work meaningful? What about mom and dad's work? Will the profession suit med? Am I good enough? Will I manage to get a job? How are the salaries What are the employees in the field concerned about at work? Does it suit boys or girls? How large is the risk, and what do I have to sacrifice? Secured basic EU FP7 funding, Norwegian pilot ( students) ongoing: Vilje-con-valg A network (based on ROSE) of app 50 countries want to take part. (not yet funded) 25

26 Valg og bortvalg av realfag Felles mål: å forstå... utdannings og yrkesvalg valg og bortvalg av realfag jenters lave deltakelse effekt av tiltak for å rekruttere og hindre frafall gjennomføring "frafall"/bortvalg 26

27 ... for å... gi anbefalinger, kritikk, råd, innspill om undervisning og formidling innhold, form og målgrupper for rekrutteringstiltak tiltak for å hindre frafall øke rekruttering andel jenter Maria Vetleseter Bøe, PhD-student (bakgrunn: teoretisk fysiker) Valg av fordypningsfag i vgs. (gymnasiekolan) Stor survey 27

28 Marianne Løken PhD-student (bakgrunn: pedagog og sosialantropolog) Kvalitativt studium av "livshistorier" fra jenter som kan, vil og får det til Jørgen Sjaastad, PhD-student (bakgrunn: matematiker) Rollemodeller/individers betydning for valg 28

29 research question 3: Dropout/optout: In what proportions, and for what reasons, do STM students decide to leave their education before graduation? ROSE-artikler med mer: Andre på Sveins hjemmeside

Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi

Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi Et Nordisk og internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet Det 8. nordiske forskersymposiet om naturfag i skolen,

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen?

«PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen? «PISA-syndromet» Lar vi OECD styre skolen? Skolledarkonferensen, Halmstad 25. september 2014 Svein Sjøberg Artikler på http://folk.uio.no/sveinsj/ 1 PISA-kritikk fra ledende akademikere The Guardian May

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

Fagrapport nr. 6-2007. Annechen Bahr Bugge og Randi Lavik. Å spise ute. - hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når

Fagrapport nr. 6-2007. Annechen Bahr Bugge og Randi Lavik. Å spise ute. - hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når Fagrapport nr. 6-2007 Annechen Bahr Bugge og Randi Lavik Å spise ute - hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når SIFO 2007 Fagrapport nr.6-2007 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Rekruttere og beholde

Rekruttere og beholde Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder 2013 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Birgit Abelsen/ konst. forskningsleder / PhD / 18.12.2013

Detaljer

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge Scott M. Brainerd Tore Bjerke NINA Fagrapport 69 NINA Norsk institutt

Detaljer

Kommentar til artiklen Interessebegrebet i ROSE-undersøgelsen i MONA 2009 (3)

Kommentar til artiklen Interessebegrebet i ROSE-undersøgelsen i MONA 2009 (3) ARTIKLER 79 Interessebegrepet i ROSEprosjektet: Er det interessant? Svein Sjøberg, Department of Teacher Education and School Development University of Oslo, og Camilla Schreiner, Norwegian Centre for

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen NF-rapport nr. 8/2012 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? 20 15 Hege Gjertsen Terje Olsen 10 5 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen

rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin Grøholt og Rannveig Nordhagen rapport 2005:6 Children s health in the Nordic Countries Barns helse i Norden Else-Karin

Detaljer

Årsrapport 2003 Annual report

Årsrapport 2003 Annual report Årsrapport 2003 Annual report Innhold Content Forord Årsberetning 2003 Årsregnskap 2003 Vil gi deg personvernet tilbake Multimedieverktøy for skolen Markedsundersøkelser på mobilen Sikkerhetskrav for elektronisk

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

Barns behov eller foreldres særinteresser

Barns behov eller foreldres særinteresser Marit Helgesen Barns behov eller foreldres særinteresser Foreldres motiver for å velge privat skole for sine barn Barns behov eller foreldres særinteresser Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2001:18

Detaljer

Små kjønnsforskjeller blant ungdom i mindre moderniserte land?

Små kjønnsforskjeller blant ungdom i mindre moderniserte land? Små kjønnsforskjeller blant ungdom i mindre moderniserte land? 15-åringers interesser i naturfag på tvers av fire ikke-vestlige land, basert på prosjektet ROSE (The Relevance of Science Education) Fazilat

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

First Lego League og motivasjon for realfag

First Lego League og motivasjon for realfag First Lego League og motivasjon for realfag Eirik Jåtten Masteroppgave i IKT i Læring Høgskolen Stord / Haugesund Avdeling Stord Høst 006 Forord Realfagene er i krise er oppslag som i flere år har møtt

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Randi Hjorthol Susanne Nordbakke TØI rapport 1000/2008. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet

Randi Hjorthol Susanne Nordbakke TØI rapport 1000/2008. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Randi Hjorthol Susanne Nordbakke TØI rapport 1000/2008 Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet TØI rapport 1000/2008 Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Randi

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer