Boligkonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligkonferansen 2014"

Transkript

1 Boligkonferansen 2014 TRONDHEIM MAI Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune

2 Velkommen til Trondheim kommune! Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune Som ordfører i Trondheim kommune har jeg gleden av å ønske Kommunale boligadministrasjoners landsråd og alle konferansedeltakere velkommen til boligkonferansen Vi omtaler ofte byen vår som store, lille Trondheim og mener med det Trondheims særegne kvaliteter som en by med småbyens nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud. Dere kommer til en by som nærmer seg innbyggere, medregnet alle studentene. Byens befolkningssammensetning og posisjonen som storby gir mange utfordringer for boligpolitikken. Vi skal legge til rette for ulike gruppers boligbehov. Studenter, de som ønsker å etablere seg i Trondheim etter endt utdannelse, førstegangsetablerere i eieeller leiemarkedet, de som av ulike årsaker har vanskeligheter med å konkurrere i det private boligmarkedet, eldre som har behov for tilrettelagte boliger, flyktninger og alle som vil etablere seg i Trondheim. En offensiv og treffsikker boligpolitikk er god fordelingspolitikk og et godt virkemiddel i framtidig byutvikling. Trondheims sterke vekst krever nye sentrumsnære boligområder. På vegne av alle framtidige boligsøkere i Trondheim er jeg glad for at vi nå kan regulere flere nye tomteområder i eksisterende infrastruktur. Gjennom kommunens boligpolitikk tilrettelegger vi for en boligproduksjon som favner så mange som mulig, og med en boligfordeling som bidrar til gode bomiljø. Boligsosiale tiltak er del av helheten. Trondheim kommune er beæret over å få være vertskap for årets boligkonferanse. Som ordfører håper jeg at dere også får tid til å oppleve noen av byens kvaliteter og severdigheter. Jeg ønsker velkommen til utbytterike dager i Trondheim! Vennlig hilsen Ordfører Rita Ottervik

3 DAG 1 TIRSDAG 6. MAI STED/ROM: COSMOS 3 BOLIGPOLITIKKEN MØTELEDERE: JOHN SCHISTAD OG ROAR STANGNES REGISTRERING OG LUNSJ (fra 1130) Åpning av Boligkonferansen 2014 Velkommen til Trondheim kommune Den nye Regjeringens boligpolitikk Husbanken som tilrettelegger for kommunene KBL mener Spørsmål til statssekretæren og Husbankdirektøren AVSLUTNING Landsmøte med enkel servering UTFLUKT Leder Laila Finkenhagen, KBL Ordfører Rita Ottervik Statssekretær Per Willy Amundsen, KMD* Adm. dir. Bård Øistensen, Husbanken Leder Laila Finkenhagen, KBL Vi oppfordrer alle til å møte opp! ÅRETS UTFLUKT: ROCKHEIM, NORGES NASJONALE MUSEUM FOR POPULÆRMUSIKK Årets utflukt er et besøk på Rockheim, som samler, tar vare på og videreformidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Rockheims faste utstilling er lagt opp som en reise gjennom nyere norsk musikkog kulturhistorier. Her beveger du deg fra tiår til tiår, fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold. I utstillinga løftes band, artister og bransje frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie. Her skal KBL-deltagerne vandre gjennom tiårene, og hvis du vil kan du samtidig få satt dine kunnskaper på prøve. Til slutt samles vi for enkel servering i restauranten, med fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden. * Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 DAG 2 ONSDAG 7. MAI STED/ROM: COSMOS 3 BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER INN I KOMMUNEPLANLEGGINGEN MØTELEDERE: RANDI HØIEM OG TOVE LISBETH VASVIK Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Rådgiver Hans Petter Wollebæk, rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ligger løsningen på boligsosiale utfordringer i kommunens evne til å koordinere planer? Rådgiver/programleder Per Olaf Skogshagen og kommuneplanlegger Anne Therese Anvik, Larvik kommune Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging Spesialrådgiver Per Steinar Skjølaas, strategiavdelingen Hamar kommune Erfaringer med utvikling av boligkompetanse og regional boligplan i Nord-Gudbrandsdal Frode Damstuen, næringsutvikler i regionrådet Hvordan lykkes med en helhetlig boligpolitikkdebatt Avdelingsleder Tove Lisbeth Vasvik, Boligkontoret, Larvik kommune

5 DAG 2 ONSDAG 7. MAI STED/ROM: COSMOS 3 STØTTE TIL Å SKAFFE SEG BOLIG MØTELEDERE: JANNE NYLAND OG TERJE PEDERSEN Statlig og kommunal boligpolitikk er det blitt et umulig politisk prosjekt? Historikk og mulige fremtider Førsteamanuensis Berit Nordahl, Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås Hvilke konkrete boligpolitiske grep kan gjøres som offentlig-privat samarbeid på prosjektnivå. Presentasjon av «Hamarøymodellen» Ordfører Rolf Steffensen, Hamarøy kommune Løste boligkrisen sammen med private utleiere. Boligkonsulent Jan Erik Edvardsen, oppfølgingstjenesten ved boligsosial avd. og ruskonsulent Rune Gulliksen, NAV Hamar, rus- og psykisk oppfølgingsteam Hamar kommune Tverretatlig samarbeid for bolig etablering enslig mindreårige flyktninger Spesialkonsulent Tone Merete Schei, Helse og velferdskontor Midtbyen, Trondheim kommune Bruk av ulike boligvirkemidler i helhet og sammenheng. Rådgiver/Prosjektleder Glenny Jelstad, Boligsosialt utviklingsprogram, Drammen kommune

6 DAG 2 ONSDAG 7. MAI STED/ROM: COSMOS 3 BISTAND TIL Å BLI BOENDE I BOLIG MØTELEDERE: ELLINOR EMANUELSEN OG SISSEL GJERLAUGSEN Bomiljøprosjekt i Porsgrunn kommune fremme deltakelse og ansvar Prosjektleder Heidi Røed, Boligbistand, Porsgrunn kommune Trondheimsmodellen Gjengangerteamet. Samarbeid politi, fengsel og kommunen Politioverbetjent Arne Kvithammer, Trondheim politikammer og konsulent Ståle Fallrø, oppfølging Heimdal og Lerkendal, Trondheim kommune Fra bostedsløs til beboer Prosjektkoordinator Torgeir Johansen, NAV Tromsø Innføring av Housing First i Trondheim kommune Foreløpige erfaringer Prosjektmedarbeidere Anders Hollum og Bjørn Erik Båtstrand, Oppfølgingstjenesten Trondheim kommune Å forebygge utkastelser fra kommunal bolig samarbeid på tvers i kommunen. Husleierestanser, samarbeid med kemneren, samarbeidsavtaler og metodikk på tvers av enheter. Programleder Gunhild Ørsland Tobiassen, boligsosialt utviklingsprogram, Kristiansand kommune Saksbehandlingssystem for boligsøknader mv. GOBO Prosjektleder Roy Bøhmer, Helseetaten, Oslo kommune

7 DAG 2 ONSDAG 7. MAI STED/ROM: COSMOS 3 MITT HJEM MØTELEDERE: JOHN SCHISTAD OG ROAR STANGNES LUNSJ Kan leieboligen bli mitt hjem. Leder Lars Åsen, Leieboerforeningen Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Forsker Katja Johannessen, NIBR og Kim Christian Astrup, Forsker Avdeling for Plan, Miljø og Bolig NIBR Samlet forsamling PLENUM Samlet forsamling PLENUM MED KAFFE «Økonomisk risiko og boligeie» Forsker Kristin Aarland, NOVA og Kim Christian Astrup, Forsker Avdeling for Plan, Miljø og Bolig NIBR Boligløsninger for mennesker med bistandsbehov Seniorforsker Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning! APERITIFF FESTMIDDAG

8 DAG 3 TORSDAG 8. MAI STED: COSMOS 3 VELFERDSTEKNOLOGI MØTELEDERE: JOHN SCHISTAD OG ROAR STANGNES Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi og Fru Krogs leilighet Varme hender kan fort bli klamme hender godt personvern å bo i egen bolig OG UTSJEKKING Husrom uten hjerterom Hjemmets betydning i forhold til oppvekst, utdanning, sysselsetting, aktivitet Kan boligen motvirke marginaliseringsprosesser? I min fars hus er det mange rom Tanker om felleskap og verdier! Presentasjon av neste års konferanse (2015) Oppsummering og avslutning LUNSJ Prosjektleder Solrunn Hårstad, velferdsteknologiprosjektet for Stjørdal kommune og Værnes-regionen Enhetssjef Kristin Standal, PLO Helseinformatikk, Bærum kommune Seniorrådgiver Camilla Nervik, Datatilsynet Avdelingsleder/seniorforsker Eugene Guribye, Agderforsking Prest/forfatter Einar Gelius Leder Laila Finkenhagen, KBL God tur hjem!

9 Praktisk informasjon STED Clarion Hotel & Congress Trondheim Brattørkaia Trondheim PRISER Deltakeravgift for konferansen er: Medlemskommuner kr 1500,- pr deltager. Ikke-medlemmer kr 3250,- pr deltager. REISE OG OPPHOLD Se påmeldingsskjema for nærmere informasjon og priser på våre nettsider TID Konferanseprogrammet starter tirsdag 6.mai kl og avsluttes torsdag 8.mai kl Lunsj er inkludert 6. og 8. mai. Deltakeravgiften dekker den faglige deltakelsen. Ansatte i Husbanken og KMD betaler medlemspris. PÅMELDING innen fredag 28. mars 2014 kl på For spørsmål om påmelding og opphold: Anne Katrine Bjørgen, Tlf E-post: Flybilletter: Anne Evensen, tlf E-post: FOR FAGLIGE SPØRSMÅL, TA KONTAKT MED: Laila Finkenhagen Tlf.: / E-post: Kommunale boligadministrasjoners landsråd Pb PORSGRUNN

10 TRONDHEIM MAI Målgruppe: Alle som er opptatt av boligarbeid; politikere, ledere, boligkonsulenter, booppfølgere, boligforvaltere og andre ansatte på boligfeltet. Hensikt med konferansen: Gi inspirasjon og ny kompetanse på boligfeltet, og legge grunnlag for nettverksbygging. Kommunale boligadministrasjoners landsråd, KBL, er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som skal arbeide for å bedre vilkårene for det boligpolitiske arbeidet i kommunene og kommunenes målgrupper. Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune

Boligkonferansen 2013

Boligkonferansen 2013 Boligkonferansen 2013 s a r p s b o rg 28. 30. m a i www.kbl.kommune.no Velkommen til Sarpsborg kommune! Det er en stor glede for meg å kunne ønske KBL velkommen til Sarpsborg. Og gratulerer så mye med

Detaljer

Boligkonferansen 2015

Boligkonferansen 2015 Boligkonferansen 2015 VÅGAN SVOLVÆR I LOFOTEN 2. - 4 JUNI Foto: Chris Craggs www.nordnorge.com www.kbl..no VELKOMMEN TIL LOFOTEN, VÅGAN KOMMUNE OG SVOLVÆR BY! DAG 1 TIRSDAG 2. JUNI BOLIGPOLITIKKEN MØTELEDERE:

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID

BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID KBL www.kbl.kommune.no Boligmeldingen FOKUS PÅ BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID NR 1/12 Utflukt på boligkonferansen: Vakre Maihaugen Vår utflukt går til naturskjønne Maihaugen, -et levende friluftsmuseum

Detaljer

Nye veier i boligsosialt arbeid

Nye veier i boligsosialt arbeid Nye veier i boligsosialt arbeid Programsamling 26. - 27. september 2012 Hashtagg #boligsosialt Må vi tørre å tenke nye tanker for å skaffe flere egnede boliger til vanskeligstilte? Alle skal bo godt og

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008

Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008 Kurs og studietur til Metochi studiesenter på Lesbos 21. 28.august 2008 1 Innhold: Del 1 Innledning 4 Del 2 Kurset og studieturens mål 6 Del 3 Lesbos og Metochi 7 3.1 Lesbos 7 3.2 Metochi studiesenter

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Fra kommunal til privat bolig

Fra kommunal til privat bolig Helse- og velferdskontor Midtbyen Fra kommunal til privat bolig Prosjektrapport 2 Mars 2014 2 Forord Prosjektet Fra kommunal til privat bolig startet i 2009. Bakgrunnen for prosjektet var en erfaring om

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge 2 Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020

HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 HAMAR KOMMUNE: Boligplan 2015 2020 Vedtatt i Hamar kommunestyre den 27. mai 2015 Sak 041/2015 Innledning og bakgrunn 2 Innhold Komiteens forord Formål med boligplanen... 3 1 Innledning og bakgrunn... 4

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

Boligkonferansen Trondheim mai 2014. Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging.

Boligkonferansen Trondheim mai 2014. Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging. Boligkonferansen Trondheim mai 2014 Verdigrunnlaget for boligsosiale utfordringer i kommuneplanlegging. Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen Bakgrunn Noen fakta! I Hamar kommune bor

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer